fbpx

แจ้งหมายเลขพัสดุประจำปี 2020


ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

2. ขนส่งแครี่จะขึ้นต้นด้วย CL xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.carry.co.th/tracking

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking/

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 28-29 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH31137QER14Gคุณชินดนัย ธนงค์
2TH18047QF475Aคุณกิตติภพ วิมลรัตน์
3TH01247QEPR0Aคุณคฑาวุธ รุ่งโรจน์ธีระ
4TH49017QF4z5Fคุณputawan thawon
5TH40027QEz95Bคุณจุฑารัตน์ ไชยถา
6TH32067QEVH2Iคุณตะวัน คำทอง
7TH21067QF7r7Aคุณอัฐพล โพธิ์ศรีมิ่ง
8TH68047QEMN5Eคุณนิชานันท์ ธันย์กิตตินัน
9TH28087QFB05Eคุณจิตราภรณ์ หลงรักษ์
10TH33017QFCz6Lคุณธีรภัทร สถานอก
11TH41017QF6M9Nชนาทิป โพธิกะ
12TH42167QFFX3Aคุณธนกฤต เฉลยพจน์
13TH51077QF9D7Eคุณณัฐกฤตา ตาก๋า
14TH01337QEtU4Gคุณณภัทร โพธิโรจน์
15TH02017QEXf2Mคุณกฤษณ พิลิแก้ว (ดราก้อน)
16TH30197QCWT1Cสิรภัทร ตุ้มคำ
17TH01477QCU81Bจ.ท.กฤษฎา เอียดบาง
18TH36017PUbW7Aภาณุมาศ ศิริสิตย์
19TH02017QCZU4Eปาริตา จารีย์
20TH21017QCNU5Mวรพล สุราษฎร์
21EF517328845THนิชานันท์ ธันย์กิตตินัน (ผึ้ง) 
22TH02017QCR89Kคุณชยพล เล็กกิม

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH33037KSK32Dคุณอุทุมพร เจนชัยภูมิ
2TH48067KVCY3Iคุณสุทธิวัฒน์ แก้วแสง
3TH27127KSHB6Aคุณวิธวินท์ ทับทิม
4TH47057KSBK2Dคุณทัตพิชา ทองประศรี
5TH62057KSG74Gคุณภัทรชัย เปียฉ่ำ
6TH02017KTAG3Jคุณกวินทิพย์ แดงน้อย
7TH21017KT6Q2Cคุณธงไชย เรือนอินทร์
8TH03017KTJM2Eคุณจำรัส จิตรีเนตร
9TH30037KTE96Aคุณธนพร ก้านกิ่ง
10TH72017KT914Aคุณพงศ์ภัค บินตำมะหงง
11TH19077KTTH4Aคุณตันติกรณ์  ธรรมรักษ์
12TH31047KTGX3Bคุณณัฐวรา สาศรีเมือง
13TH54097KS9w7Aคุณเมธาพร​ บุญ​เลิศ
14TH27027KS8C5Hคุณอติวิชญ์ หัตถกรรม
15TH04037KTNT2Cคุณจิตติมารัตน์ ดีสนิท
16TH02037KTM42Dคุณวัฒนา กันทะมาลา
17TH28107KTVG9Jคุณมงคล สุดตาซ้าย
18TH46017KTS60Iคุณอรรถวิทย์ แสงแก้ว
19TH12047KTWu0Jคุณจรรยา สอสะอาด
20TH65057KU0U8Aคุณภัทรพงศ์ โฉมสุข
21TH20077KT5T3Hคุณสรัสสวดี ตาแก้ว
22TH16037KTYX7Hคุณสุชาดา เเย้มเสาธง
23TH54097KSEJ5Fคุณไตร่ตรอง​ วณิชย์​ธน​เจริญ
24TH29057KAS69Aแพรพรรณ อุปสรณ์ 
25TH30067KAQT2Aวลัยลักษณ์ สีสัน
26TH37167KATV6Aอนุศรา ทับประชา

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 26-27 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH23047J27Z2Aคุณหนิง
2TH21017J3cR5Kคุณธรรมภัสสรณ์ เอกเดชาพงศ์
3TH01067J2G90Cคุณศศิพัชร์ นาคะ
4TH03067J2SX1Dคุณวีรภัทร คงสวัสดิ์
5TH05067J3g78Pคุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์ (0969496187)
6TH19017J51f7CKhun Folk Thanasit
7TH16027J32d8Bคุณเจษฎากร สิงห์ลอ
8TH06077j3WE4Aคุณสโรชา จอมพงษ์รื่น
9TH42187J55K0Eคุณเจษฎาพร เวียงธรรม
10TH53097J4KF2Aคุณโกมลชนก ยะมงคล
11TH47047J2VJ5Aคุณณัฐ​ชัย​ ศรี​จัน​ตา​
12TH01147J3743Cคุณสุรดา ศรีโพธิ์ช้าง
13TH26067J2XC3Gคุณกรินทร์  สามล
14TH28187J5M44Eคุณพัคคิณี คลังประโคน (มิ้ม)
15TH14097J5DZ0Bคุณณัฐชนน วัฒนจินดาเลิศ
16TH05037J5PM5Bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์
17TH38137J4X10Aคุณปกรณ์ อภิลา
18TH04027J5955Dคุณนิตยา  เขียวหัน
19TH75077HQB43Aกันติชา จันทรเนตร
20CL200327103726ฮุสนีมูบาร๊อก​ เเวสอเหาะ
21TH71157HQ8N5Bฮันน่า. รมณีย์อติกานต์  
22TH22017HQE29Fลัลน์ลลิต วีระประพันธ์พร
23TH73087HQFY1Fอชิรญาณ์ อภัยพงค์
24TH33107HQ5U8Gนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH03067GKPP1Gอดิเรก นิศเรต
2TH02037GMPX4Dคุณขวัญฤทัย กำนาดี
3TH47077GN2R3Gคุณจันทิรา อินทร์พรม
4TH27017GM0Q7Tคุณจันสุดา หมายกำกลาง
5TH01287GM4W4Bคุณจารุวรรณ สอนใจ
6TH18017GMZ80Qคุณธนภัทร ชะเอมน้อย
7TH28097GM330Aคุณนัยนา
8TH27127GMG17Aคุณภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
9TH66027GKSE3Aคุณอารีย์  หมุดและ
10TH27167GMBK8Aคุณวรดา โมกไธสง
11TH43117GKVD4Dคุณภัทรพร อาศักดา
12TH20077GMUW8Hคุณประเมนทร ทองแต้ม
13TH01347GMWX9Aคุณกานดา ตุ่มเด่น
14TH04077GNA56Dคุณสุรัตน์ ลิ้มตระกูล
15TH38017GNF50Uคุณมัทนา พรมรักษา
16TH21057GK9R5Aปภานิจ ขจรรัตน์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH05147FDJH9Fคุณรัตน์ตระกูล โคตรศิริ
2TH60077FDG57Lคุณพิเชษฐ์ ยั่งยืน
3TH27277FF078Dคุณกัญญาลักษณ์  ยอดทอง
4TH56077FF415Iคุณญาณิศา แต่งตั้ง
5TH23047FE741Bคุณเวไนย
6TH41037FDQ99Gคุณภาวินี โสนิลาด
7TH01287FCVT9Bคุณศรัญยธร วีระมโนกุล
8TH74017FDc80Jคุณกชกร คงอินทร์  0656800452
9TH40067fDYJ1Dคุณเจษฎาภรณ์ ปราบพินาศ
10TH01237FEKC1Aคุณธนัญญา วัฒนาวิเศษวงศ์
11TH01137FDSZ8Gคุณธานิกา รัตนชัยมงคล
12TH28097FEBS4Cคุณชัชญานนท์ เเสนคำเเก้ว
13TH43037FEUM7Dคุณประดิพัทธ์ ศรีประเสริฐ
14TH36057FEx37Gคุณอนันรัตน์ บุญมา 
15TH04027FD8J2Aคุณอรปรียา สมชัย
16TH03067FEp38Aคุณพิชญะ ภูมี
17TH38117FEDQ5Bคุณอุไรวรรณ ชายนอก
18TH56067FE975Eคุณวรรณนิภา สีสด
19TH35017FD3N0Gคุณรัตน์ สายสิงห์
20TH68017FE120Iคุณสุพรรษา อินทุจันทร์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH24047E26R2Dคุณรัชชานนท์ ศรีพุทธา
2CL200324141117คุณจีรนันท์ คำหอม
3TH19067E3T85Bคุณเกศรินทร์ สรรพโส
4TH54167E4HF1Dคุณหมี่สา​ จะชี
5TH29107E28Z6Iคุณอนุกูล สง่างาม
6TH02027E2NQ0Dคุณศุภเดช สาระพงษ์
7TH01237E2407Aคุณอุทัย เพ็งสอน
8TH54097E2FA0Aคุณทวีวัฒน์ คำดา
9TH24017E4N85Eคุณสริยะ น้ำจันทร์
10TH03017E4TY2Jคุณชัญญณัท ดอกบานเย็น
11TH30017E39K4Iคุณพีรวัส ทำบุญ
12TH02057E31F4Eคุณวรพจน์ ศรีใส
13TH20017E1Y47Dคุณจิดาภา ส่องแสง
14TH04017E4EU1Fคุณรุ่งทอแสง วิสัย
15TH01397E4w64Fคุณวิชยา  เงินสมบัติ
16TH33067E3vH1Fคุณนภสร ชำนาญกุล
17TH20017E46G8Oคุณปภัสสร ขจรชัยวุฒิกุล
18TH27087E43H3Bคุณธารทิพย์ มั่งสันเทียะ
19TH01097E49K4Bคุณอรรณพ โคตรจรินทร์ ห้อง 212
20TH72017DHCV4Kสากีหน๊ะ​ แซะอาหลี
21TH29097E1V60Aคุณวริษา ลิ่มสกุล (หมอเอ้)
22TH31157DHFG0Bชัยภัทร งามวงษ์
23TH04057DHk38Dอาคม มะหะหมัด
24TH15057DhVG0Oชลธิชา สีลาดเลา

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 21-22 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH02037D3TR9Bสรวิศ ทวีเชิดชัยทรัพย์
2TH51047D3TC9Lสุรพล ปาปวน
3TH03017CB6M0Cคุณธนพล​ อักษรพันธ์
4TH28127C9FQ2Eคุณสกุณี ทับบุญมี
5TH42197CC4N7Dคุณณัฐพร ช้อนพิมาย
6TH63057CBZK2Gคุณปวริศา ทำคาม
7EW391777753THคุณธนพงษ์ แสงเกาะ
8TH02047CB0Q5Oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ
9TH56017CC222Oคุณจิรายุส ดาวสุข
10CL200323112230คุณวริทธิ์ ทองทวีเกียรติ
11TH27017CAGG7Tคุณสุนทร ทัพธานี
12TH20017CAVT6PKhun Arthaphan Charoenchaisakulsuk
13TH64097C9JT7Eคุณธนวัฒน์ หนูในน้ำ
14TH30227CB986Pคุณวิเชียร พชรกรกุล
15TH21067CAD68Eคุณสุนิษา ดาประเสริฐ
16TH25067CAQM5Gคุณวาสนา เกิดมั่น
17TH01417C9AE3Cคุณพิมพ์พิศา ยลประสงค์
18TH39057CCBW5Jคุณเมทินี สุทธิ
19TH32087CCYW7Aคุณอทิตยา ผดาเวช
20TH01017CAYM1Bคุณวรกานต์ โทสุระ
21TH47137CD8D4Dคุณณัฐธิดา สุวรรณรังษี
22TH52147CBVB9Gคุณศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
23TH43077CC959G คุณธนัชพร โสโท
24TH20077CBQQ6Cคุณภูวนัย แพงไธสง
25TH01207CBNY5Cคุณสิทธิพร วงษ์ชัย (ฝากป้อม รปภ.)
26TH75097CW7K3Hคุณบูรฮัน กาเด​ร์​
27TH15017CBCJ8Sคุณพิมพ์ผกา มั่งประสิทธิ์
28TH31017CCJY5Dวิทวัส วงศ์จอม
29TH72017CBFQ8Aธนชนก อ่อนทอง
30TH01437CA4G8Aสุรเชษฐ์ มณีไพบูลย์
31TH47037CD2W2Aอิทธิพัทธ์  เฮ้าสุวอ

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 63

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH750279P109Jคุณอารีฟีน​ ยุโสะ
2TH150679NpR4Hคุณณารตา ทองประไพ
3TH610179NUp3Fคุณเจนจิรา จันทร์จอม (ร้าน อเมซอน)
4TH270179P439Tคุณพัทธนันท์ โพธิ์เขียว (ร้านสุรนารีเพ้นท์)
5TH190879NW85Eคุณชุติมา 
6TH660579NM11Gคุณธัญญาลักษณ์ พรมปุระ
7TH711179NrT8Bคุณมุซิน สันนะกิจ
8TH282179NYZ1Bคุณกรภัทร์ ชะอ้อนรัมย์
9TH561279nG76Fคุณฐานุกูร บุญรอด (ฝากไว้ข้างบ้านนะครับ)
10TH370179NHY6Dคุณธรุท สุ่มท้าว
11TH040579NN76Gคุณอนุพงศ์ สีงาม
12TH020679PC29Aคุณนุจนา คะตะโคตร์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH020478T371Eคุณทิพวรรณ หอมพิกุล
2TH372678SX87Aคุณราตรี เมฆสงค์
3TH260678SKG8Iคุณอินทัช จันทร์พวง
4TH020578STY3Cคุณณัฐธีรา พรมอ่อน
5TH200178T0G9Dคุณจิดาภา ส่องแสง
6TH420278TAW5Bคุณจักรพงศ์  บุราณรมย์
7TH210678TVX3Eคุณทัศนีย์ แลโค้ง
8CL200320140851คุณศิรินภา สมคำแสง
9TH012478TDH8Aคุณคฑาวุธ รุ่งโรจน์ธีระ

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH681477FMH5Eคุณสุพัตรา ทองใหม่
2TH014977F8E7Gคุณชญานิศ ศรศักดา
3TH380477H8F0Iคุณอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
4TH210177GGA1Hคุณณัชชา กล่ำเจริญ
5TH400577FPZ9Dคุณกัญญาวีร์ ชัยเนตร
6TH014877FVA2Aคุณอุเทน ศรีกระทุ่ม
7TH381877J0T2Bคุณธนวัฒน์ ใสโยธา
8TH410677JDP3Fคุณพงษพัศ รัตนนท์
9TH320177FDV6Mคุณอภิวัฒน์ ดิลกลาภ
10TH590177H1S0Eคุณเมธัส ยมเกิด
11TH020177GV46Kคุณวันเฉลิม เชื้อสาวะถี
12TH240477HUH7Lคุณพงศ์พิชัย บุญจนะ
13TH330177GJZ1Aคุณปริฉัตร ราชชมภู (น้ำ ห้อง3/4)
14CL200319140935นางสาวสุกัญญา หมอยา
15TH700277G8M9Bคุณทิพวรรณ มณฑิล
16TH520577FY81Hคุณนวรัตน์ ยะแสง
17TH200177H4G0Iคุณธาริณี กิ่งเกษ
18TH271277GC30Aคุณวิธวินท์ ทับทิม

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH150175QGU1Vคุณนัทพันธ์ พวงมาลี
2TH013975QDP1Dคุณจันทร์ บัวเขียว
3TH440475QET3Gนายอัตพล วงศรีลา
4TH371275PU99Aคุณจิรารักษ์ ธุระกิจ
5TH310675Q149Hคุณบานเย็น บุญนำ
6TH011975R6B9Bคุณสปัน โมมินทร์
7TH130675QB52Dคุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
8TH020175QKY6Jคุณภคินัย นาคหล่อ
9TH030675R3G2Bคุณ พิชาภัค วงษ์คงคำ
10TH210275Q926Bคุณ โชติกา อารีย์ชน
11TH410175PX93Lคุณปัณฑิตา​ มาแก้ว

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH200574UN78Cคุณมุนินทร์ สมนึก (ปอ)
2TH291274UF71Bคุณชลนิชา มิตรจิตร 
3TH220174UHM6Fคุณพิชิตชัย พลอยศิริ
4TH381274SN69Eคุณลภาวรรณ ทิตะนนท์
5TH010774TCX9Bคุณพรรณิดา กาฬภักดี
6TH620174TZK7Mคุณสันติ สุนัง
7TH381474U2D3Dคุณกฤษณา โสตะศิริ
8TH180174SYU4Jคุณขัตติยา พงษ์จุ้ย
9TH530774SFG7Dคุณอนันทพล สุทธวงค์
10TH014374SuG2Aคุณบุญชู เขตกิ่ง
11TH710874T4F4Aคุณปนัสยา พูลแก้ว
12TH642174TXB6Bคุณระพีพรรณ จันทร์ช่วย  (ส่งร้านค้าพี่แอ็ด)
13TH280474TQB9Aคุณรุ่งเกียรติ
14TH470174TU90Bคุณแก้วตา อุดมอัมพร
15TH421474UA41Jคุณกฤษติพงษ์ โสตบุรุษ
16TH014674TJQ0Aคุณพงพนา โบษกรนัฏ
17TH030174SJB0Bคุณรุ่งทิพย์​ เหลืองพูล
18TH011174T174Aคุณ วัชรเดช ภัทรเสถียรกุล
19TH200174N0H7Iคุณ พลากร แก้วอุดม
20TH610174N5N6Nคุณพัฒนพงศ์ ทั่วดาว ห้อง205
21TH250574N856Aคุณกัญญาลักษณ์ แซ่หว้า
22TH012274MQS9Aคุณ ธวัชชัย ประเสริฐเเก้ว
23TH700374MTS0Dคุณตันติกรณ์  ธรรมรักษ์

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH640673HCC4Hจุฑารัตน์ นาคเปรม
2TH640973HUR5Mคุณศุภวิชญ์. อักษรวงค์.
3TH190773G3Q5Fคุณรสริน สัตบุษ
4TH130373J236Cคุณ นิธินาท
5TH020273GWD5Aคุณ พรพรรณ คุ้มเณร
6TH311473H1W8Lคุณ เสฏฐพงศ์ เหลากลม
7TH100273HZU8Cคุณสุพรทิพย์ ทาปัญญา
8TH490173HN83Jคุณพิชานนท์​  กาวิตา
9TH680773J8T3Eคุณชูเกียรติ อินทร์วารี
10TH470473GXX2Dคุณอรุณี ทิพวัง
11TH271173HW92Cคุณกุหลาบ เลื่อนสันเทียะ
12TH020673HQc6Aคุณพิศมัย ถนอมวงค์
13TH280873g5R6Dคุณพนิดา มูลผล
14TH050673GKZ7Pคุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์ (0969496187)
15TH200773GNR0Aคุณนิตยา กุลสุวรรณ์
16TH470173J6z0Dคุณอมรเทพ พญามงคล
17CL200316140051คุณกนกกานต์ มาลยาภรณ์
18TH020373GSA1Dคุณธนกฤต คงฉ้ง
19TH020673GUe9Aคุณวันชนะ อินแดง
20TH060573QDG5Aคุณศุภกิจ กลุ่มไหม

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH450170ACD0Mคุณเศรษฐดา นามสา
2TH0202709KW4Dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
3TH5306709FR4Fคุณณัฐชา ไชยเสน
4TH30047095H6Iคุณปิยะมาศ สว่าง
5TH0133709823Dคุณอมรรัตน์ หลักมั่น
6TH4804709Z80Aคุณสิริภรณ์ คำหล้า
7TH300770a4J0Fคุณเบญจลักษณ์ บุญรินทร์
8TH380170AET7Pคุณจีรศักดิ์ ไชยคำหาญ
9TH240470A326Kคุณสุธาสินี สว่างศรี
10TH271270a9D6Aคุณวิธวินท์ ทับทิม
11TH0149709CB4Hคุณชลธิชา ทองย้อย

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH37016Z4ZM3Dคุณวันชนะ สงไพรสน
2TH45016Z51G3Aส.ต.ต.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ 
3TH54176Z42Z4Bคุณเจตวัฒน์ สอนปิ่นคำ
4TH20076Z3A80Eคุณมนัสสวรรณ์ แจ้งแสงฟ้า
5TH21046Z3U96Aคุณชัยยะสิทธิ์ ขันทอง
6TH33126Z4v91Jคุณวัชรพงษ์ ก้องเมือง
7TH06056Z37U7Aคุณศุภกิจ กลุ่มไหม
8TH73066Z5DM3Cคุณสุรัตน์วดี คิดถูก
9TH37076Z58H5Lคุณปนัดดา เมืองทา
10TH27216Z3vS9Dคุณณกฤต สร้อยศรี
11TH64066Z4BP4Hคุณจุฑารัตน์ นาคเปรม
12TH37066Z5668Eคุณหาญชนะ วงศ์คำจันทร์
13TH56096Z48F1Dคุณณัฐภัทร ผลพงษ์

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EE178292471TH Khun Songkran Wongphtrhassin
2 TH01056Y3AV5D คุณธนัชญา
3 TH68126Y3dV8G คุณมัลลิกา พวงแก้ว
4 CL200312135813 คุณปิยนันท์ เพียรพยุห์
5 TH16036Y2uE5I คุณณัฐมน จรดล
6 TH05146Y3cD2F คุณรัตน์ตระกูล โคตรศิริ
7 TH47016Y2zN2E คุณนนทกร คำถา ห้อง C330
8 TH27216Y2FQ6J คุณจิรารัตน์ พิมพ์น้อย
9 TH22026y38E1K คุณบูรพา วิทยารัตน์ 0992174426
10 TH48016Y2AY6L คุณกฤษฎา ไชยวุฒิ
11 TH54096Y2SD4A คุณเมธาพร​ บุญ​เลิศ
12 TH20016Y2k05E คุณศุภโชค เทมา
13 TH19016Y2DK4D คุณรจนา ดีขุนทด
14 TH47136Y3FQ3E คุณเพ็ญพักตร์ สังข์คำ

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH01496W6EC6Aคุณอาทิตยา กาหรั่ง
2TH31046W6MM0Pคุณศุภนิดา บุญเทียม
3TH43176W60A8Aคุณณัฐพงศ์ สุขมานพ
4TH23026W66B6Aคุณอนงค์นาถ เจริญมี
5TH38016W6h56Aคุณสุรเชษฐ์ ทองแท้
6TH28016W7A06Aคุณนิตา พรามนาค
7TH28036W6UK2Bคุณปวรวรรณ ซ้อนกลิ่น
8TH61016W76U3Aคุณเจนจิรา จันตาสัก
9TH27076W6C22Fคุณสุภาภรณ์ ปี่กระโทก
10TH21016W68R4Iคุณพัฒพงศ์ ทอนศรี
11TH03046W62N2Dคุณสุภัชฌา พึ่งเมือง
12TH21016W726(Aคุณอรณิชา เล็กรัตน์
13TH20016W6ZK7Dคุณปภัสสร ขจรชัยวุฒิกุล
14TH76026W6Q28Dคุณรุสมีนี เจะหะ

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH52096UWP33Aคุณสมบุญ อินทำ
2TH25066UW642Aคุณวสุ สุวรรณกล่อม
3TH21016UWF45Nคุณอัครพงษ์ บุญมาวงศ์
4TH63066UWKE1Eคุณรุ่งธิวา เจริญรักษา
5TH50016UW9K4Bคุณธวัชชัย ยาน้อย  
6TH01286UWCW5Bคุณเจตวัฒน์​ กวย​รักษา
7TH59016UW2W5Eคุณศุภวิชญ์ กุมกร
8TH53016UVVS3Gคุณปิยธิดา พุทธวงค์
9TH54096UVY58Aคุณประวิทย์ เตชะชื่น 

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 7-8 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH20076TC8Z4Dคุณวัฒนชัย พุ่มพฤกษ์
2TH41016TE0S9Lคุณปัณฑิตา​ มาแก้ว
3TH64016TDXW9Kคุณสุภิญญา คงกะพันธ์
4TH05126TDvS2Kคุณนนทการต์ ชื่นอารมณ์
5TH01346TDSE7Aคุณตูน วนัชพร
6TH15056TDN55Mคุณกิตติศักดิ์ เสนาจันทร์
7TH71116TDFJ1Kคุณศศิวิมล จำเริญนุสิต
8TH29016TDJM4Aคุณฉัตรติกานต์ จำปายงค์
9TH43166TD8R0Dคุณเนตรนภา นรภาร
10TH20046TD528Bคุณธัญญารัตน์​ เชื้อ​สวัสดิ์
11CL200309140806คุณศุภสัณฑ์ เลียงชัยศิริ
12TH03016TD2Y9Eคุณจำรัส จิตรีเนตร
13TH54106TC404Cคุณกมลทิพย์ คำยอด
14TH31096TCFZ3Eคุณรำพันธ์​ จันทร์เครือ
15TH01436TCKX3Aคุณบุญชู เขตกิ่ง 
16TH32086TD096Bคุณธิติมา เสวะนาม
17TH71056TE2V4Aคุณพิมพ์ผกา หนิเม๊าะ
18TH38116TCWH7Mคุณปิยวัฒน์ สุวรรณชัย
19TH15016TBMs7Mคุณเกวลิน อิ่มอาคม
20TH24076TDDG3Aคุณบุษกร ขวัญพงศ์
21TH27186TBEW7Gคุณสุพันสา เผ่าภูเขียว
22TH28106TC1G5Nคุณชัยณรงค์ เชียรรัมย์
23TH02036T0A48Dคุณวัฒนา กันทะมาลา

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH39126QHPE0Aคุณนิโลบล สุวรรณโสภา
2TH64146QHU25Dคุณศุภณัฐ แหวนเเพชร
3TH04026QH6X6Gคุณพรมเเดน ศรีสิทธิ์
4TH39016QHrF9Dคุณอนุรักษ์ อาเดช
5TH05066QHGU0Pคุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์ (0969496187)
6TH68126QHYJ8Cคุณสัณหณัฐ รัตนรักษ์
7TH49106QHX78Fคุณธนพล แสงสุกวาว

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH64116PBV09Eคุณพุมรินทร์  แสงไพทูรย์ 
2TH20066PBX94Aคุณวรรณชัย พันธ์ศิริ
3TH24066PC755Bคุณประภาพร มั่นทอง
4TH32016PBTB3Aคุณธมลวรรณ คำลุน
5TH20016PC2P7DKhun Supharvit Benj
6TH16026NXRB3Gคุณอรพรรณ ตรวจนอก
7TH05066NYEF3Dคุณเพียงหทัย พงษ์สมบูรณ์
8TH02016NXU93Mคุณศาตรา เย็นสุข
9TH10026NXn12Bคุณบุชาดา จันทร์แดง
10TH15016NXNU1Kคุณกมลวรรณ ฟักบางยุง
11TH38116NY1D8Bคุณอุไรวรรณ ชายนอก
12TH04046NYG29Aคุณชัยวัฒน์ ภู่ระย้า
13TH42076NY7D4Bคุณอนุชิต ใคร่นุ่นภา
14TH21066NXPW5Cคุณพัชราภรณ์ ศรีกะแจะ
15TH04036NXJK8Bคุณณัฐดนัย แก้วเมืองน้อย
16TH42026NXKp9Eคุณนภารัตน์ สุดสำฤทธิ์ 
17TH20046NYCS9Bคุณจรัสศรี เปล่งศรีงาม
18TH27016NXQH8Kคุณณัฐพล ใหม่วงษ์
19TH01236NYQK5Aคุณสธินันท์ ทวีทรัพ์โสภา

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH67036N8KC7Bคุณมงคล ดำสุวรรณ
2TH24046N8Q93Cคุณสุภัสสร สระแก้ว
3TH22046N89K9Eอส.ทพ.ณรงค์​ชัย​ ผดุง​ถิ่น​เกิด (ฝ่าย​ จนท.สือสาร)
4TH02016N8ND7Fคุณรัชประภา​ เรืองเดช (ตรงข้ามร้านขายยา)​
5TH04026N8BH6Aคุณวัลลี บุญเลิศ
6TH24056N85K8Gคุณเบม เฮม
7CL200305150747คุณสิทธิพร วงษ์ชัย (ฝากป้อม รปภ.)
8TH63086N8GM0Iคุณวริษฐา แก้วอาสา
9TH71136MY824Cคุณนัฐชา บ่าวเเชมช้อย
10TH39016MY5D7Aคุณนวรัตน์ สุริจันโท
11TH62076MYB43Bคุณสิรภัทร บุญสร้อย

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH34026KZN55Aคุณขวัญตา อุ่นใจ
2TH26066KJKM7Cคุณวรัญญา กัลยายุติ
3TH22036KJNS9Iคุณดนัย เจริญมรรค
4TH40056KJSR0Bคุณนรินทร์ ศรีอุดร
5CL200304100403คุณอมรรัตน์ หลักมั่น
6TH61016KJJ14Aคุณธณัฎฏา ทับทอง
7TH27016KJEN4Pคุณดวง แสนสุข
8TH03046KJ6F2Bคุณเดือน
9TH70036KJWB5Aคุณทรงสิทธิ์ คชเวช
10TH74056KJZW9Iคุณสุภาพร ทองสง
11TH14016KJ8M1Eคุณเบญจมาศ สุขขำ
12TH29106KJYF3Iคุณอนุกูล สง่างาม

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH20056JF145Bคุณ ธวัชชัย มามูล
2TH18016JF4t1Qคุณธนภัทร ชะเอมน้อย
3TH39016JFGP3Bคุณพงศ์พิเชษฐ์ ทำดา
4TH37126JGcH6Kคุณ จิราวรรณ  แสงวิเศษ
5TH47206JFY25Aคุณ สุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​
6TH20016JFNr8Dคุณกัญญารัตน์ เอี่ยมปราโมทย์
7CL200303134552คุณธานิกา รัตนชัยมงคล
8TH27186JF6E5Bคุณรัตติยากรณ์ เจริญสุข
9TH11016JG1U6Jคุณสุนารี ท่าผา
10TH26016JG4G1Hคุณปิยะศักดิ์ เจริญดง
11TH04016JF340Aคุณสุรัตน์ ลิ้มตระกูล
12CL200303134841คุณจักรพันธ์ จันทร์ขำ
13TH42026JFW96Bคุณจักรพงศ์  บุราณรมย์
14TH25066JG8R8Hคุณ ธัญ​เทพ​ ขุนอินทร์​
15TH01126JGEZ0Aคุณเกรียงศักดิ์ เสนามาตย์
16TH03066JFTK6Lคุณนพธิดา ภักดีรัก
17CL200303134533คุณลภัสพิมล สีท้าว
18TH02056JJRB0Eคุณไชยวัฒน์ สำแดงภัย
19TH19066JGHA8Dคุณ ทัตภูมิ วิชัยภูมิ
20TH43076JFZJ3Dคุณณัฐพร ภูผาลาด
21TH46016JJD58Bคุณธนวัฒน์​ มุกดา​เลิศ​โอฬาร​
22TH02016JJB33Hคุณ พรชัย เอี่ยมอาด
23TH21016JHSx7Gคุณ ศราวุธ จินดารักษ์
24TH05146JJ1G3Fคุณพรพิมล เสียวสุข
25TH34046JHUQ6Bคุณอัศวิน ยุวบุตร
26TH68016JJH11Aด.ช.วีรภัทร เพ็ชรหับ
27TH04036JJ4K0Fคุณ ศิลา พราวศรี
28TH01486JHQ65Aคุณนภัสนันท์ รอดเอี่ยม
29CL200303105755คุณสุรดา ศรีโพธิ์ช้าง 
30TH20016JJ6A1Lคุณศศิธร  พรมบุตร

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH64156HAME2A หทัยวรรณ อธิคมานนท์
2 TH03026HB8D8G คุณอาริษา สิลาโส
3 TH19086HBJ02E คุณชุติมา
4 TH27056HB0F2A คุณกัญญา เทศนอก
5 TH01286HAQR3C คุณสุชาดา ชาญพลรบ
6 TH01236HATm5A คุณสธินันท์ ทวีทรัพย์โสภา 0929596535
7 TH01276HBRV5C คุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
8 TH31136HB433G คุณชินดนัย ธนงค์
9 TH37016HB308F คุณอิทธิพล กาบิน
10 TH10096H78T7C คุณสุธิตรา จันทร์บำรุง
11 TH24016H76T1B คุณอรวรรณ มากศิริ
12 TH01176HB730B คุณพฤกษา ประดับหิน
13 TH20056H6ZS7D คุณณิชญา ปริญญารัตน์
14 TH02016HBG04B คุณ ศิราวรรณ คงกะพันธ์
15 TH47116HBPB8E คุณพิมพร เลิศรัตน์
16 TH44016HB5E7L คุณอรินดา เพียสา
17 TH21026HBBT1C คุณวรรธิษ แซ่ล้อ
18 TH38146H6TV1C คุณอรญา ถิ่นแดง
19 TH47156HAP01H คุณวีราพงศ์ อินถามา
20 TH33106H6GE3F คุณณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว
21 TH36056HAXN5G คุณอนันรัตน์ บุญมา
22 TH02036H6P72A คุณศุภชัย ป้องกันภัย
23 TH21086H6CR8B คุณอาทิติยา มูลเค้า 0943549919
24 TH10136HAHX6E คุณธีรวัตร์ เยาว์วัย
25 TH03046HAWc1H คุณก้องเกียรติ สุรียพันธ์
26 CL200302160329 คุณปภาวรินทร์ ชัยสุวรรณ์
27 TH02036HBKZ2D คุณวัฒนา กันทะมาลา

หมายเลขเลขพัสดุ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH54096EBF21A คุณนฤเบศ เฒ่ามูลละ
2 TH16026EAX06B คุณโชคชัย ปั้นศรีทอง
3 TH27186EAJA8I คุณพรชิตา เสียงสนั่น
4 TH39106eBAH5B คุณนิโลบล สุวรรณโสภา
5 TH04036EATN8C คุณศิวัช กฤษ​ณ​ชาญ​ดี (รับที่ตู้ปณ.Ibox)
6 TH04026EB3y5A คุณศรีสุภา รามาเคน
7 CL200229152611 คุณเพ็ญจันทร์ วันนา
8 TH40056EB7t2H Maliny Syhanat
9 TH05066EAYH7P คุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์ (0969496187)
10 TH45066EBd80F คุณธนากร แก้วนามไชย
11 TH04016EDG79J คุณณฐภัทร แก้วมีศรี
12 TH01286EAPW8C คุณอัญมณี ใยมา
13 CL200229100748 คุณวงกต ยงประยูร

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH09056DF3X0C คุณจิรวัฒน์ เถื่อนขวัญ
2 CL200228171828 คุณจารุพัฒน์ วงค์สวัสดิ์
3 TH52016DEUC9A คุณดารยา สุนันตา
4 TH03066DF7A8D คุณนฐมนฑ์ สุบิน
5 TH61016DEXU7A คุณรัฐธรรมนูญ ภักดีโต
6 CL200228171350 คุณสุมาลี กัญจนะกาญจน์
7 TH29076DER33A คุณหฤทชนัน เคยรัมย์
8 TH15046DEKQ1C คุณเสถียร โสดา
9 TH03056DF9U9D คุณชุติมา ศิริบูรณ์
10 TH40056DEZS0H บริษัท สะบายดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH09046C74Q6B คุณธนบดี ลอยเลี้ยง
2 CL200227144134 คุณธมนวรรณ เปสูงเนิน
3 TH30046C6TK7I คุณปิยะมาศ สว่าง
4 TH64146C7KV1G คุณปาริชาติ เพชรชู
5 TH48016C6RC9N คุณอายะ เชอกอง
6 TH01106C79Q9B คุณระพีพรรณ ตุ่นกลิ่น
7 TH67036C86J8B คุณมงคล ดำสุวรรณ
8 TH41046C7Q74F คุณเพียงตะวัน สนสาย
9 TH47016C8AJ3J คุณรัชนีพร ปินนิล
10 TH63016C6WQ6J คุณฐิติมา มหาเทพ
11 TH39036C7HQ6A ส.ต.ต.วมินทร์ ปัดทุม
12 TH10016C7FU9A คุณธิดารัตน์ (ดา)
13 TH64116C8320E คุณพุมรินทร์ แสงไพทูรย์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH09046C74Q6B คุณธนบดี ลอยเลี้ยง
2 CL200227144134 คุณธมนวรรณ เปสูงเนิน
3 TH30046C6TK7I คุณปิยะมาศ สว่าง
4 TH64146C7KV1G คุณปาริชาติ เพชรชู
5 TH48016C6RC9N คุณอายะ เชอกอง
6 TH01106C79Q9B คุณระพีพรรณ ตุ่นกลิ่น
7 TH67036C86J8B คุณมงคล ดำสุวรรณ
8 TH41046C7Q74F คุณเพียงตะวัน สนสาย
9 TH47016C8AJ3J คุณรัชนีพร ปินนิล
10 TH63016C6WQ6J คุณฐิติมา มหาเทพ
11 TH39036C7HQ6A ส.ต.ต.วมินทร์ ปัดทุม
12 TH10016C7FU9A คุณธิดารัตน์ (ดา)
13 TH64116C8320E คุณพุมรินทร์ แสงไพทูรย์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH28016B3aB9A คุณพรนภา อาษานอก
2 TH24096B2ZR2C Miss Srivitree Kasee
3 TH09056B33J1E คุณธีรพงศ์ ทับอินทร์
4 CL200226143502 คุณนรุณี บุญตา
5 TH66056B3660D คุณปราณปิยา คุ้มตัว
6 TH01286B3C17C คุณอัญมณี ใยมา
7 TH34066B3828A คุณสุธินันท์​ บัวเหลา
8 TH20026B2jE6E คุณอนวัช สุดสาลี
9 CL200226144108 คุณปุณยภา ชูชมชื่น
10 TH12036B2kV3K คุณปุญชรัสมิ์ ตั๊งศรีสุขโรจน
11 TH27076B2eH4H คุณสุรชัย​ ขาวกระโทก
12 TH11046B2sA5G คุณอภินันทร์ ตั้งไพบูลย์สุข

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH18056A4H71J คุณธนดล​ ออมสิน โทร.0973086874
2 TH64126A55E3J คุณปริญญา เกตุแก้ว
3 TH37076A5DT1E คุณชยานันต์ ตรีวุฒิปัญญา
4 TH05146A52V5F คุณรัตน์ตระกูล โคตรศิริ
5 TH20026A5TU0A คุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี
6 CL200225135238 คุณชนะ โสวภา ห้อง332
7 TH72056A5RJ8A คุณวรเมธ ชุมศรี
8 TH27266A4RE5A คุณนัดดา เหรียญสูงเนิน
9 TH56086A4U57F คุณฐานุกูร บุญรอด (ฝากไว้ข้างบ้านนะครับ)
10 TH27236A4DQ3A คุณศักดิ์ชัย มองทองหลาง
11 TH14026A5997A คุณจิราลักษณ์ เขาเเก้ว
12 TH74086A5HJ0E คุณอารียา หมัดหมัน
13 TH02016A4MW5J คุณจันทร์จิรา เมืองทองคำ
14 CL200225135655 คุณสุมินตา เกตุแจ้
15 TH14026A5NU2B คุณสุทธิพจน์ เข็มเงิน
16 TH58056A4VW3A คุณปิยมาศ กันสาตร์
17 TH31016A4XR7E คุณแพรวไพลิน บุญเพศ
18 CL200225135710 คุณพรชนก เนียมคำ
19 TH03066A5BV3A คุณนฐมนฑ์ สุบิน

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504822195TH คุณกัญจน์ณิชา พันธุ์อัมพา
2 EG504822147TH คุณรัฐธรรมนูญ ภักดีโต [ห้อง5]
3 EG504822181TH คุณบุญตา ปลอดฤทธิ์
4 EG504822102tH คุณรัฐภูมิ ลีลาศ
5 EG504822155TH คุณธนวัฒน์ ใสโยธา
6 CL200121102427 คุณเบญจมาศ ยิ่งชัชวาลชัย
7 EG504822093tH คุณนรินทร์ธร นนท์ศิริ
8 EG504822133tH คุณบุษกร ขวัญพงศ์
9 EG504822221TH คุณศุภชัย ป้องกันภัย
10 EG504822249TH คุณพิยดา มีมาก
11 EG504822235TH คุณกุลวดี คำแหงพล
12 EG504822178TH นายชูศักดิ์ เนตรขันทอง
13 EG504821963TH คุณจิรวัฒน์ เกล็ดพลี
14 EG504822218TH คุณภานุพงษ์​ ปุรา​รักษ์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH370165SC53D คุณธรุท สุ่มท้าว
2 TH014965t4Y2G คุณศราวุฒิ มัดตานี
3 TH210665SAC0E คุณกันยารัตน์ กลิ่นพิมาย
4 TH470165t387E คุณนันทัชพร นันทะเสน
5 TH471665SPB7D คุณณิชมน พันธ์ขำ (ยิ้ม)
6 TH290165SJM9J คุณโภคิน เดชฤทธิ์
7 TH020665s854A คุณสิทธิศักดิ์ พวงใบดี ห้อง3/8
8 TH220365ST92I คุณดนัย เจริญมรรค
9 TH281065sYE7J คุณมงคล สุดตาซ้าย
10 TH270165Sw75A คุณอมรรัตน์ หาญณรงค์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH250664rEM2J คุณวิชิตชัย ทิพยสุข
2 TH370164SPR3N คุณภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
3 TH160364T1S7I คุณณัฐมน จรดล
4 TH270764RMP2I คุณบรรบต แบบกระโทก
5 TH760564RST3A คุณรอฟีอี แวนาแซ
6 TH550164T002B คุณฐปกร บุญมาลา(มังกร)
7 TH640764SKF3A คุณพงศธร เพชรกาญจน์
8 TH160164SFZ3K คุณไฝ
9 TH430564RJD4J คุณเอกภพ แสง​ฤทธิ์​

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH130663NAM9D คุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
2 TH050663N8H8B คุณณัฐกมล แซ่โง้ว
3 TH010663ND28A คุณวิภาดา ชูรัตน์
4 TH190663NED8D คุณทัตภูมิ วิชัยภูมิ
5 TH040663NkK0A คุณสโรชา จอมพงษ์รื่น
6 CL200219135028 คุณแอน แพรววลิน มหรัตนวิโรจน์
7 TH311363NG10N คุณกุลสตรี โสภา
8 TH302263Nn69P คุณวิเชียร พชรกรกุล
9 TH270163NHp4T คุณสุนทร ทัพธานี
10 EE178292437TH Suwanan Nantharak

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH670162MCN0A คุณเข็มวรินทร์ จันทร์สวาสดิ์
2 TH470462KZQ2D คุณอรุณี ทิพวัง
3 TH200762KVN3A คุณนิตยา กุลสุวรรณ์
4 TH540962MRD7A คุณนฤเบศ เฒ่ามูลละ
5 TH440462MUB7G คุณอัตพล วงศรีลา
6 TH430362MGR9G คุณอนณ ปิ่นอำพล
7 TH271862MKQ9A คุณสุนิสา จริงสูงเนิน
8 TH381162MN93M คุณปิยวัฒน์ สุวรรณชัย
9 TH101262MZH8C คุณอนุชิต บุญมี
10 TH020362MW60A คุณนุติ สิงคำมุง
11 TH331062mB89D คุณฐิติชญา แนวโนนทัน
12 TH660462N100B คุณปัญญาพล ลี้สงวน

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH270161MUD2T คุณภาวรินทร์ อุ่นแก้ว
2 CL200217141357 คุณไตรวิชญ์ หล่อดหลี่ยม
3 TH020161MQH8C คุณธนิภา ฐาปนาบ่ารุงกุล (มิวส์)
4 TH711161MZR6A คุณศิริพจน์​สุภากาญจน์
5 TH120361MMD3A คุณอารยา ปานผลานนท์
6 TH530161M616G คุณปิยธิดา พุทธวงค์
7 TH040261MW34A คุณอนุชิต บุตรวงค์ โทร.0838275398
8 CL200217140134 คุณอรนิภา เจริญรุ่งกิจ
9 RF148008607TH Miss Natthawan Somsuai
10 CL200217143358 คุณอมรรัตน์ หลักมั่น
11 TH160161K9K1H คุณวลัยรัตน์ ราชสิงโห
12 TH381461MXY3C คุณอรญาถิ่นแดง
13 TH430761KB88C คุณสุทธิพงษ์ ภูมีสวย
14 TH310661KW73A คุณณัฐพล แก้วคำ
15 TH050661JUF8P คุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์ โทร.0969496187
16 CL200217141247 คุณวรยศ พรสวรรค์คีรี
17 TH411061M3A8H คุณสุพิชฌาย์ ตั้งชารี
18 TH371261K2D3A คุณภูมรินทร์ ขอดทอง
19 TH540161MF57B คุณบุษบา มูลเกตุ
20 TH330961JW41A คุณวิราภรณ์ ไชยทะวงศ์
21 TH330161KR35A คุณปริฉัตร ราชชมภู (น้ำ ห้อง 3/4)
22 TH400561M962G คุณนิธิธาดา พรมรินทร์
23 TH011261MNX0B คุณณัฐกรณ์ เจริญนาม

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH60065ZBT97G คุณต่อศักดิ์ พรมพุก
2 TH38015ZBU82A คุณลภาวรรณ ทิตะนนท์
3 TH20075ZBSD7E คุณกรณ์  รักษ์ชูชีพ

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 CL200214142020 นริศรา กาญจนรัตน์
2 TH38115YZCX7G คุณเกรียงศักดิ์ พงษ์นิล
3 TH61015YZ7p3G คุณชนัญชิดา เพลา
4 CL200214141904 คุณอุเทน ศรีกระทุ่ม
5 TH71015YZ3U7A คุณโซเฟียน เจะหะ
6 TH03015YZ1G2B คุณสุพิชฌา ผลเจริญ
7 CL200214142006 คุณมณพรรษ วิศิษฏ์เมธากุล
8 CL200214142409 คุณชัญญาภัค วรพันธุ์
9 TH48045YZQQ2A คุณธีร์จุฑา กัลจาก
10 TH33015YZ8x2I คุณณัฐพงษ์ คุณทรัพย์
11 TH21015YZG00I คุณพัฒพงศ์ ทอนศรี
12 TH21035YZTZ7D คุณปานจรี บุญกอง
13 TH02045YZKV7O คุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ รูปแบบการส่ง ชื่อผู้รับ
1 TH04025XM8x4B Flash คุณปวริศร แสนบุดดา
2 CL200213133344 Flash คุณพรกนก เทียนชัย
3 TH26095XN3P0A Flash คุณภาณุพงศ์ ระงับภัย
4 TH39015XMTM9D Flash คุณอนุรักษ์ อาเดช
5 TH42135XMVN3E Flash คุณพิพัฒน์ สว่างศรี
6 TH28095XMYK6D Flash คุณอนุวัฒน์ ไผ่ล้อม
7 TH38125XN6T2A Flash คุณจารวี ผาบหนูดำ
8 TH10035XMRT8A Flash คุณจันทร์จิรา วงษ์คล้าย
9 TH45115XM1P7C Flash คุณสมโภชน์ วงค์คำจันทร์
10 TH27215XNAD5J Flash คุณจิรารัตน์ พิมพ์น้อย
11 TH47095XM2Y7F Flash คุณทูล
12 TH04025XMF45C Flash คุณกุลกร พูลชื่น
13 TH01395XN024F Flash คุณฐาปกร​ รินทร
14 TH03065XNDQ8L Flash คุณนพธิดา ภักดีรัก
15 TH27095XKUE3N Flash คุณพรชิตา เสียงสนั่น
16 TH77015XMJ91G Flash คุณนูรกันดา มะตาเอ
17 TH57075XMBE2D Flash คุณณัฐณิชา เปียมาลย์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610583470TH คุณอัจฉรา หมายเจริญ
2 CL200212112258 คุณอาทิตยา แพงงาม
3 CL200212112241 คุณเจมส์
4 EG610583466TH คุณรัฐธรรมนูญ ภักดีโต
5 EG610583395TH คุณรุ่งทิพย์​ เหลืองพูล
6 EG610583404TH คุณโชคชัย ปั้นศรีทอง
7 EG610583510TH คุณศุภโชค เทมา
8 EG610583497TH คุณพรชิตา เสียงสนั่น
9 CL200212112225 คุณคฑาวุธ รุ่งโรจน์ธีระ
10 EG610583506TH คุณอนันทพล สุทธวงค์
11 CL200212112210 คุณ จิรารัตน์ บุญช่วย

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 7,8,9,10 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610657699TH คุณจักรพงศ์ บุราณรมย์
2 EG610654445TH คุณมินทร์ธาดา​ ปาวแฮด
3 EG610654692TH คุณนัฐพงษ์ สังขพิทักษ์
4 EG610654658TH คุณนพดล ใครอามาตย์
5 EG610654613TH คุณธนวัฒน์​ มุกดา​เลิศ​โอฬาร​
6 EG610654573TH คุณพีรพัฒน์ จันทะพันธ์
7 EG610654701TH คุณชุติมน สมนำปน
8 EG610654661TH คุณธวัชชัย ประเสริฐเเก้ว
9 EG610654627TH คุณดารารัตน์ นาคอก
10 EG610654715tH คุณมยุรา เวทมนต์
11 CL200211095812 คุณอิทธิพัทธ์ กันตนพ
12 CL200211095740 คุณจิรเมธ กิจถาวรสกุล
13 EG610654635TH คุณวลัยรัตน์ ราชสิงโห
14 EG610654595TH คุณนนทกร คำถา ห้อง C330
15 CL200211095756 คุณเสฏฐพงศ์ เหลากลม
16 EG610654600TH คุณวรรนิตรา พรหมนิ่ม
17 EG610654689TH คุณศักดา โพธิ์สาชัย
18 EG610654729TH คุณกฤษฎา ไชยวุติ โทร.0864327345
19 EG610654851TH คุณวีรภัทร คงสวัสดิ์ โทร.0959647396
20 EG610654817TH คุณกนกวรรณ ลาอำ
21 EG610654777tH คุณชยานันต์ ตรีวุฒิปัญญา
22 EG610654732TH คุณอารีย์ดา อินทร์ใย
23 EG610654785TH คุณอนันต์​ แสนเลิง
24 CL200211101200 คุณศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
25 CL200211100649 คุณอรวรรณ แซ่ล่ำ
26 EG610654865TH คุณวลัยลักษณ์ สีสัน
27 EG610654848TH คุณโสภา เคนชยวงค์
28 EG610654834TH คุณอรจิรา ลิ้มแดง
29 EG610654879TH คุณสมปอง ศรีกองคาม
30 CL200211102243 คุณญาณวัฒน์ ไตรพรมมา
31 EG610654794TH คุณบ๋อม
32 CL200211102226 คุณนริศรา กาญจนรัตน์
33 CL200211100634 คุณวริทธิ์ ทองทวีเกียรติ
34 EG610654896TH คุณกฤษณา โสตะศิริ
35 EG610654975TH คุณชุติมา ศรีชนะ
36 EG610654936TH คุณโชติกา อารีย์ชน
37 EG610654984TH คุณดนัย เจริญมรรค
38 EG610654940TH คุณอภิ​น​ั​นต์​ ทะวง​ษา
39 EG610654905TH คุณภาณุมาศ มากแสน
40 EG610655021TH คุณมนัสสวรรณ์ แจ้งแสงฟ้า

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610220824tH คุณธมลวรรณ สืบวงค์
2 EG610220872TH คุณมธุมาส ดวงใจ
3 EG610220909TH คุณจิรภัทร รัตนชัย
4 EG610220838TH คุณพิมพ์ผกา หนิเม๊าะ
5 EG610221303TH คุณวิชยา เงินสมบัติ
6 CL200207140226 คุณส้ม
7 CL200207140246 คุณนิตยา เทพจันดา
8 EG610220912TH คุณปทุมพร พันธ์วิไล
9 EG610220886TH คุณยุพิน บุญยั่งยืน
10 EG610220926TH คุณวิรมณ แซ่ฮ้อ
11 TH48015R4756N คุณ อายะ เชอกอง

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563

TH12015QH989A ธีระพล

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610218635TH คุณสุธิสา อรุณรัศมี
2 EG610218613TH คุณพรชนก น้อมระวี
3 EG610218627TH คุณธีรารัตน์ ไมตรีจิตต์
4 EG610218729TH คุณสุปราณี สารีบุตร
5 EG610218689TH คุณธนภัทร ชะเอมน้อย
6 EG610218675TH คุณหัตถ์ศดา จุลมาศ
7 EG610218661TH คุณหทัยชนก จำปาศรี
8 EG610218715TH คุณอนุศรา ลำดวน (ห้อง206)
9 EG610218701TH คุณพัชราภา บุญมา
10 EG610218658TH คุณสุภาภรณ์ ปี่กระโทก
11 EG610218692TH ส.ต.ต.วมินทร์ ปัดทุม
12 EG610218445TH คุณสรรเพชร นิยมเดชา
13 EG610218437TH คุณพรชิตา เสียง​สนั่น​
14 EG610218423TH คุณนาเดีย เถรว่อง
15 CL200206101458 คุณชัชนันท์ หวังอีน
16 CL200206101708 คุณวรดา ประนิสอน
17 CL200206101424 คุณระพีพรรณ ตุ่นกลิ่น
18 CL200206101602 คุณยุวดี ประกอบแก้ว
19 CL200206101408 คุณจักรพันธ์ จันทร์ขำ
20 EG610218560TH คุณกฤตยชญ์ โคษา
21 EG610218454TH คุณธวัชชัย บัวลอย
22 EG610218556TH คุณวีระยุทธ บุตรดาพงษ์
23 EG610218508TH คุณณภัทร โตงาม
24 EG610218468TH คุณเอกนรินทร์ เหิมทะยาน
25 EG610218542TH คุณพัฒนพงศ์ ทั่วดาว ห้อง205
26 EG610218499TH คุณเพียงหทัย พงษ์สมบูรณ์
27 EG610218539TH คุณอนุชิต ใคร่นุ่นภา
28 EG610218281TH คุณจิรารัตน์ บุญช่วย
29 EG610218278TH คุณสุกัญญา ชัยขันธ์
30 EG610218264TH คุณวนิดา เขียวหัน
31 EG610218321TH คุณมนัสสวรรณ์ แจ้งแสงฟ้า
32 EG610218366tH คุณกันตพัฒณ์ น้อยบุตร
33 CL200206101443 คุณอมรรัตน์ หลักมั่น
34 EG610218318TH คุณรจนา ดีขุนทด
35 EG610218352TH คุณมงคล ดำสุวรรณ
36 EG610218304TH คุณธัญ​เทพ​ ขุนอินทร์​
37 EG610218397TH คุณจีรนันท์ ภูมิลา
38 EG610218644TH คุณปวีณ์ธิดา ปานยืน
39 EG610218573TH คุณจันทร์จิรา วงษ์คล้าย

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610214007TH คุณธีระพล
2 EG610214041TH เณรกฤดนัยน์ คีรีความสุข
3 EG610214072TH คุณธิติมา เสวะนาม
4 EG610213956TH คุณณัฐมน จรดล
5 EG610236784TH คุณรตนพงศ ยุติธรรม
6 EG610236722TH คุณณัฐพร ภูผาลาด
7 EG610236798TH คุณรัตนา วงศ์สุธา
8 EG610214038TH คุณอภิวัฒน์ สนิทปะโค
9 EG610236767TH คุณธนภัทร จูมดอก
10 EG610213995TH คุณสิรภัทร บุญสร้อย
11 EG610213939TH คุณวิเชียร พชรกรกุล
12 EG610213987TH คุณเจตวัฒน์​ กวย​รักษา
13 EG610214024TH คุณชัยยะสิทธิ์ ขันทอง
14 EG610213942TH คุณโภคิน เดชฤทธิ์
15 EG610214069TH คุณกิตติมา พรมคุด
16 EG610213973TH คุณพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
17 EG610214086TH คุณพนาวัลย์ ทิพมณี
18 EG610214015TH คุณนันทกาล อารีย์

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610234531TH คุณอภินันทร์ ตั้งไพบูลย์สุข
2 CL200203170718 คุณลภัสพิมล สีท้าว
3 EG610234664TH คุณพลอย เจริญ​ศรี
4 EG610234514TH คุณวรัญชิต เกิดจันทร์
5 EG610234545TH คุณณัฐวุฒิ ผาสุขศาสตร์
6 EG610234443TH คุณทวีพร มะโนคำ
7 CL200203170732 คุณปัญจพร อุ่นตา
8 EG610234633TH คุณสุพัตรา พุทธวงค์
9 EG610234678tH คุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์
10 EG610234488TH คุณอรนิภา เจริญรุ่งกิจ
11 CL200203171159 คุณธนพงษ์ แสงเกาะ
12 EG610234580TH คุณนุชนาถ โสธรรมมงคล
13 EG610234593TH คุณสุมินตา เกตุแจ้
14 EG610234620TH คุณณัฐวดี ศาลางาม
15 EG610234576TH คุณปวีณา ปิยศักดิ์เมธากุล
16 EG610234721TH คุณฐาปนี คุ้มหอม
17 EG610234616TH คุณณัฐกฤษณ์ สุดไกร
18 EG610234602TH คุณธนัชชา
19 EG610232782TH คุณแพรวไพลิน บุญเพศ
20 EG610232796TH คุณจตุพร ราชพลี
21 EG610232805TH คุณนันทวิทย์ สีดี
22 EG610232677TH คุณกลวิทย์ โตคีรี
23 EG610232685TH คุณนะดา มัชฉากิจ
24 EG610232663TH คุณพัชรียา สุวรรณวาท
25 EG61023288$TH คุณวิธวินท์ ทับทิม
26 EG610232650TH คุณสุภาพร เมฆิน
27 EG610232765TH คุณพิพัฒน์ เเลสันเที๊ยะ
28 EG610232725TH คุณนวมลล์ จันทร์ดี
29 EG610232875Th คุณปรียารัตน์ จันทร์เปรียง
30 EG610232867TH คุณระเบียบ เพ็ชรสุวรรณ
31 EG610232907TH คุณอายะ เชอกอง
32 EG610232836TH คุณชิงชิง
33 EG610232853TH คุณวรัญญา กัลยายุติ
34 EG610232898TH คุณบุญส่ง ไชยวงค์
35 EG610232840TH คุณภานุเดช บุษดี
36 EG610232822TH คุณอนวัช กล่อมแส

หมายเลขพัสดุ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งตัว 1 แถม 1 Double Acness Gel

  1. EX418675389TH คุณอนุวัช
  2. EX418675392TH คุณผกามาศ
  3. EX418675401TH คุณรัติยา
  4. EX418675415TH คุณฐณิฏาภรณ์

หมายเลข..ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG610208386TH คุณสุธิสา อรุณรัศมี
2 EG610208426TH คุณจำรูญ แซ่ลี
3 EG610208633TH คุณจีรศักดิ์ ไชยคำหาญ
4 EG610208488TH คุณชูเกียรติ อินทร์วารี
5 EG610208474TH คุณณัฐพงศ์ เพชรนวล
6 CL200201141555 คุณอธิชา พงษ์สง่างาน
7 EG610208390TH คุณสกาวเดือน กองคำ
8 CL200201141514 คุณอมรเทพ สุขแสง
9 EG610208443TH คุณธนัชพร โสโท
10 CL200201141500 คุณตรีรัก สุขบรรเทิง
11 EG610208430TH คุณอรณิชา เล็กรัตน์
12 EG610208372TH คุณวสุ สุวรรณกล่อม
13 EG610208593TH คุณสุนันท์ ไชยมาตร
14 EG610208580TH คุณสุรดา ศรีโพธิ์ช้าง
15 CL200201142933 คุณอับดุลเลาะ เจ๊ะมะ
16 CL200201141813 คุณธีระ บุญชู
17 EG610208409TH คุณลภาวรรณ ทิตะนนท์
18 CL200201141442 คุณสุมาลี กัญจนะกาญจน์
19 EG610208369TH คุณวาสนา บุญปัญญา
20 EG610208562TH คุณณารตา ทองประไพ
21 EG610208602TH คุณธนกร มิตรธรรมศิริ
22 EG610208647TH คุณบัณฑิต สายสุด
23 CL200201143629 คุณอนันต์​ พรมจรรย์​
24 EG610208616TH คุณรัตติยากรณ์ เจริญสุข
25 EG610208576TH คุณมงคล ดำวุวรรณ

หมายเลข..ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 CL200131110100 คุณจิตราภา อรัญกิตติภูมิ
2 EG504768857TH คุณputawan thawon
3 EG504768931TH คุณอภินันท์ หาญณรงค์
4 EG504768891TH คุณจตุพร ราชพลี
5 EG504768724TH คุณนันทวิทย์ สีดี
6 EG504768769TH คุณกันติยา ชนะพาห์
7 EG504768684TH คุณภาณุวิชญ์ กุลศิริ
8 EG504768809TH คุณกลวิทย์ โตคีรี
9 EG504768675TH คุณธีระพล
10 EG504768715TH คุณธนวันต์ บัวระพา (ริว)
11 EG504768755TH คุณแพรวไพลิน บุญเพศ
12 CL200131110450 คุณอมรเทพ สุขแสง
13 EG504768741TH คุณวริษฐา​ ก้านบัว

หมายเลข..ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504724462TH คุณปิยวัฒน์ สุวรรณชัย
2 CL200130102427 คุณบุญพงศ์ พรหมสุทธิ์
3 EG504724431TH คุณกิริยา ใหญ่ยงค์
4 EG504724476TH คุณนันทิตา ลายปาน
5 CL200130102407 คุณจิตราภา อรัญกิตติภูมิ
6 EG504724175TH คุณสกาวเดือน กองคำ
7 EG504724330TH คุณพิชญา แผลงฤทธิ์
8 EG504724388TH คุณจำรูญ แซ่ลี
9 EG504724374TH คุณจีรศักดิ์ ไชยคำหาญ
10 EG504724445TH คุณณัฐพงศ์ เพชรนวล
11 EG504724581TH คุณชูเกียรติ อินทร์วารี
12 EG504724343TH คุณอธิชา พงษ์สง่างาน
13 EG504724365TH คุณชัยณรงค์​ วรรณ​ดี
14 EG504724480TH คุณธีรภัทร แสงขาว

หมายเลข..ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504773106TH คุณธันยบูรณ์ หยีหวัง
2 EG504772975TH คุณศศิธร พรมบุตร ห้อง506
3 EG504773018TH คุณดวงใจ เรืองอุไร โทร.0627370555
4 EG504773052TH คุณศรายุทธ นิลสนธิ
5 EG504772848TH คุณธนภัทร ชะเอมน้อย
6 EG504773097TH คุณวรรณภา เพ็ชรอาวุธ
7 EG504772882TH คุณสุรชัย​ ขาวกระโทก
8 EG504772922TH คุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี
9 EG504772967TH คุณชินดนัย ธนงค์
10 EG504773066TH คุณปัญญาพล ลี้สงวน
11 EG504772834tH คุณพลากร แก้วอุดม

หมายเลข..ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504766900TH คุณสุกัญญา แซ่ภู่
2 EG504766958TH คุณธนัญญา โพธิ์ทอง
3 EG504766944TH คุณวัฒนา กันทะมาลา
4 EG504766895TH คุณสหภาพ อ่อนผา
5 EG504766935TH คุณชลธิชา มากสาย
6 EG504767012tH คุณดนัย เจริญมรรค
7 EG504766768TH คุณไซลา
8 CITY007759265 คุณวลัยลักษณ์ สีสัน
9 EG504766808TH คุณภาณุพงศ์ สงขัย
10 CL200128104351 ศุภกานต์ เพลครบุรี
11 EG504766754TH คุณมาลัย ศรีทองแท้

หมายเลข..ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504760751TH คุณธนดล​ ออมสิน โทร.0973086874
2 EG504760703TH คุณนที ศรีคุ้มเก่า
3 EG504760694TH คุณสุภัทรา สะมะอนันต์
4 EG504760677TH คุณพิชญา แผลงฤทธิ์
5 EG504760796TH คุณกฤตภาส มาลากอง
6 EG504760782TH คุณนณิชารีย์ ลายแสง
7 EG504760748TH คุณศุภมาศ สัมฤทธิ์
8 EG504760650TH คุณปวีณา ศรีน้อย
9 EG504760663TH คุณนพมณี บูระเพชร (คุณแอน)
10 EG504760734tH คุณอารยา ปานผลานนท์
11 CL200127142439 คุณธนัญญา วัฒนาวิเศษวงศ์
12 EG504760717TH คุณณฐิกา ท้าวศรีสกุล
13 EG504759679TH คุณภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
14 EG504759634TH คุณอนวัช สุดสาลี
15 EG504759625TH คุณศศินา อุปัฒชาย์ โทร.0935059713
16 EG504759682TH คุณรอฟีอี แวนาแซ
17 EG504759665TH คุณณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์
18 EG504759617TH คุณกฤษณะ สอนสุภาพ
19 EG504759651TH คุณขจรศักดิ์ เบ้าทอง

หมายเลข..ประจำวันที่ 25 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504756292TH คุณธีรวัตร์ เยาว์วัย
2 EG504756258TH คุณชินดนัย ธนงค์
3 CL200125102522 คุณชัชวาล พฤทธชาคร
4 EG504756261TH คุณกุลสตรี ชาญถิ่นดง
5 EG504756301TH คุณรัตน์ตระกูล โคตรศิริ

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 EG504748115Th คุณอัจฉรา แซ่ห่าน (โบว์FO)
2 EG504748150TH คุณวรรณ​วิสา​ หนู​รินทร์​
3 EG504747755TH คุณกันติยา ชนะพาห์
4 EG504747790tH คุณเกษมสันต์ ภู่เงิน
5 EG504747830TH คุณอรุณี ทิพวัง
6 EG504747698Th คุณนันทพร แก้วโบราณ
7 EG504747707Th คุณชัชนันท์ ผ่องแผ้ว
8 EG504747741TH คุณสุไรนา สะโด
9 EG504747738TH คุณสกุณา แต้มทอง
10 EG504747786tH คุณจิรวัฒน์ เกล็ดพลี
11 EG504747826TH คุณอัมราภัสร์ พงษ์ศักดิ์ธนา
12 EG504747772TH คุณภูวนัย แพงไธสง
13 EG504747812TH คุณธนิภา ฐาปนาบ่ารุงกุล (มิวส์)
14 EG504748680Th คุณศรัญญา สกุลสันติ

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 23 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อ    เลขพัสดุ    ชื่อผู้รับ
1 EG504749668TH คุณนุติ สิงคำมุง
2 CL200123132001 คุณพิมพ์ชญา เรืองวชิร
3 EG504741077TH คุณนวรัตน์ สุริจันโท
4 EG504740981TH คุณจเร อุปชิตวาน
5 EG504741125TH นายอัตพล วงศรีลา
6 EG504741032tH คุณอรจิรา ลิ้มแดง
7 EG504741117TH คุณทูล
8 EG504740995TH คุณดนัย เจริญมรรค
9 EG504741085TH คุณสิริยา รอดบุญมา
10 EG504741046TH คุณต่อศักดิ์ พรมพุก
11 EG504741253TH คุณสุนทร ทัพธานี
12 EG504741001TH คุณสราวุธ ศรีมะโน

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 22 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1EG504781822THคุณณัฐพร มุ่งมาตร บุญมี แมนชั่น(ส่งต่อห้อง310)
2EG504820733THคุณศุภเดช สาระพงษ์ (ฝากของไว้ที่รปภ.นะครับ)
3EG504820693THคุณบุชาดา จันทรแดง
4EG504820659THคุณลัดดาวัลย์ มุขรักษ์
5EG504820781THคุณจารุวรรณ สินธุ์สกุล
6EG504820702THคุณณัฐพร มุ่งมาตร บุญมี แมนชั่น(ส่งต่อห้อง310)
7EG504820795THคุณดิศพงษ์ เสาวัด
8EG504820747THคุณอริสรา คอนเล็ก
9EG504820662THคุณสาริณี อาแว

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504822195THคุณกัญจน์ณิชา พันธุ์อัมพา
2EG504822147THคุณรัฐธรรมนูญ ภักดีโต [ห้อง5]
3EG504822181THคุณบุญตา ปลอดฤทธิ์
4EG504822102tHคุณรัฐภูมิ ลีลาศ
5EG504822155THคุณธนวัฒน์ ใสโยธา
6CL200121102427คุณเบญจมาศ ยิ่งชัชวาลชัย
7EG504822093tHคุณนรินทร์ธร นนท์ศิริ
8EG504822133tHคุณบุษกร ขวัญพงศ์
9EG504822221THคุณศุภชัย ป้องกันภัย
10EG504822249THคุณพิยดา มีมาก
11EG504822235THคุณกุลวดี คำแหงพล
12EG504822178THนายชูศักดิ์ เนตรขันทอง
13EG504821963THคุณจิรวัฒน์ เกล็ดพลี
14EG504822218THคุณภานุพงษ์​ ปุรา​รักษ์

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 19 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504818638tHคุณสุชาวดี พรบริบูรณ์
2EG504818712tHคุณอารยา เจือทอง
3EG504818669THคุณศศินา อุปัฒชาย์ โทร.0935059713
4EG504818624THคุณวัชระ วันเชื่อ (ฝากข้างบ้านได้)
5EG504818584THคุณนัดดา เหรียญสูงเนิน
6EG504818672THคุณกรรณิกา​ ยะหัตตะ
7CL200120151602คุณพรชนก เนียมคำ
8EG504818615THคุณโสภา เคนชยวงค์
9EG504818575THคุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์
10CL200120151535คุณภัทธริญา ภิระบรรณ (922)
11CL200120160923คุณณัฐกรณ์ เจริญนาม
12EG504818448tHคุณภัทรพงษ์ ศรีอุบล
13CL200120155205คุณสุธาริณี เตี้ยทอง
14EG504818522tHคุณอัจฉรา แดงน้อย
15EG504782788tHคุณฐิติพร ชัยธวัชธำรง
16EG504782859tHคุณอมรเทพ พ่อชมภู
17CL200120113040คุณวีรภัทร คงสวัสดิ์
18EG504782743THคุณชุติเดช บูชาธรรม

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 18 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504810356THคุณรัชนี บุญมา
2EG504810311THคุณจุฑารัตน์ จาจี๋
3EG504810271THคุณวันทนา เกลือโพธิ์
4EG504810400THมณีมณฑ์ ไชยพฤกษ์กุล (หอไทธรรมทัศน์ ห้อง 303)
5EG504791609THคุณพรชิตา จันทร์ดี
6EG504791643THคุณจิรวัฒน์ มีโพธิ์
7
8
EG504791586TH
EG504792533TH
คุณอนันต์ไชย เจริญสุวรรณะ
คุณนิตยา กุลสุวรรณ์

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 17 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504805775Thคุณอนุรักษ์ อาเดช
2CL200117102349คุณบรรลือ ชะฎาวงษ์
3EG504805869tHคุณเดือน
4EG504805824THคุณณัฐพัชร์ สมใจเพ็ง
5EG504805784Thคุณธวัชชัย ประเสริฐเเก้ว
6EG504805872tHเณรกฤดนัยน์ คีรีความสุข 
7EG504811665THคุณธนดล สุขสาคร
8EG504805912THคุณอัจฉรา ตาปัน
9CL200117102337คุณนิธิมา ( แบม )
10EG504805798THคุณเก็จตะวัน ชาคำมูล
11EG504805926THคุณสันติภาพ ผลากร
12EG504805886THคุณธวัชชัย มามูล
13EG504805807Thคุณดนัย เจริญมรรค
14EG504805841tHคุณอนันทพล สุทธวงค์

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 16 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1CL200116140532คุณ อชิตพงษ์ เพียซ้าย 
2CL200116100400คุณอภิญญา รักพินิจ
3EG504804280THคุณธนากรณ์ พ่อแก้ว
4EG504804320THคุณศิวพร คำใบ
5EG504804231THคุณเบญจมาศ ยิ่งชัชวาลชัย
6EG504804245THคุณวุฒิชัย ปิยพันธ์
7EG504804191Thคุณนิโลบล สุวรรณโสภา
8EG504804188THคุณอมรรัตน์ หาญณรงค์
9CL200116100340คุณบังอร เหลืองธำรงเจริญ
10EG504804276THคุณธัญพิสิษฐ์ ธนูศร

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504816760THคุณรัชชานนท์ บุญอินทร์
2EG504816685THคุณพีรวัตร์ กลิ่นจุ้ย
3EG504816800THคุณอนุสรณ์ อินทวงศ์
4EG504816725THคุณพุฒิพงค์ คำแหล่ง
5EG504816671THคุณพิสิษฐ์ บัวพันธ์
6EG504816711THคุณจิราภรณ์ ไกรวงษ์
7EG504816756THคุณปิ่นปินัทธ์ เสือโพธิ์ (ห้อง 325)
8EG504816795THคุณเพียงตะวัน สนสาย (ร่มฉัตร2 ห้อง9104)
9EG504816668THคุณเพชรนะภา  โคตรบรม

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 14 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504799885THคุณเพชรนะภา  โคตรบรม
2CL200114111416คุณธนานพ  ไชยราช
3EG504802978THคุณวรพล ขันทะบุตร
4EG504803032THคุณอาทิตย์ ศรีกกโพธิ์
5EG504802995THคุณเจษฎา เตือนคุ้ม
6EG504802765THคุณภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
7EG504802981THคุณศุภพร เเซ่ลิ้ม
8EG504803015THคุณศุภากาญจน์ จันทร์เจริญสุข
9EG504803046THคุณชนิตา ถิรนันท์ชัย (Chanita Thrinanchai)
10EG504802933THคุณจริยา วุฒิสุขุม

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504801819tHคุณศราวุธ จินดารักษ์
2EG504802068THคุณวลัยรัตน์ ราชสิงโห
3EG504801796Thคุณอภินันทร์ ตั้งไพบูลย์สุข
4EG504801805THคุณกฤษติภูมิ เขียวชัยภูมิ 0638091739
5CL200113144957คุณอรรณพ โคตรจรินทร์ ห้อง 212 
6EG504801822THคุณธีระพัฒน์ ราศรีจันทร์
7EG504815353THคุณวงศธร เจริญไทย
8EG504801840THคุณวิราภรณ์ ไชยทะวงศ์
9EG504802054THคุณสมพงษ์ แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ 0613432862
10EG504815367THคุณศิรภัทร รูปสูง 061 127 1600
11EG504801853Thคุณเมธากาญจน์ ใจกล้า (ห้อง306)
12EG504801782THคุณนภาภรณ์  หาริตะวัน
13EG504801875THคุณเอกพล จำปา
14EG504801884tHคุณสำรวย ค้ำคูณ
15EG504826736THคุณพิชาญุตม์ นันทะวรการ
16EG504826824THคุณจีรศักดิ์ ไชยคำหาญ
17EG504826740THคุณวิราวัลย์ จันแสง
18EG504826784THคุณกฤษณา โสตะศิริ
19EG504826869THคุณสุวรรณา วงษา
20EG504826815THคุณผกาพันธ์ สิทธิบริบูรณ์
21EG504826855tHคุณสิริยา รอดบุญมา
22EG504826775tHคุณปิยะศักดิ์ เจริญดง
23CL200113111708คุณชยกร ภูมี
24EX418655530THคุณจิระนันท์
25EX418655543THคุณชยกร ภูมี (ส่งโปร 1 แถม 1)
26EX418655557THคุณปวริศา
27EX418655565THคุณกรรณิการณ์
28EX418655574THคุณสุณัฐฏฐ์ฐา
29EX418655588THคุณธัญศญา

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 11 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1CL200111104705คุณ ชยกร ภูมี
2CL200111104614คุณ pispim 
3EG504824077THคุณจันทิมา วงค์ฉลาด
4EG504824148THคุณธนากร กล้าณรงค์
5EG504824151THคุณธมลวรรณ สืบวงค์
6EG504824050THคุณสุณี สามนคร
7EG504824046THphone thipsiseng
8EG504824094THคุณสุธาสินี  สิงห์ทอง
9EG504824134THคุณอัญชลี กันหาสาย

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 10 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504831489THจิระนันท์ พิมพ์ดี
2EG504838093THคุณภคินัย นาคหล่อ
3EG504838147THคุณเสาวลักษณ์ มังคละแสน
4EG504838120THคุณประสิทธิ์ กระโพธิ์
5EG504838178THคุณยุวดี ประกอบแก้ว
6CL200110102744คุณผ่องพรรณ อินต้ะปัน
7CL200110103234คุณศุภกานต์ เพลครบุรี
8EG504838221THคุณอภินันท์ บุตรเเสง
9EG504838235THคุณปรียารัตน์ ตรีกุล
10EG504838102THคุณอารีย์ดา อินทร์ใย
11EG504838133THคุณประวิทย์ เตชะชื่น
12CL200110102939คุณรัฐวุฒิ ศรีเมือง

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 9 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EG504834406THคุณบอส อิทธิพัทธ์
2EG504834304tHคุณชญานิศ หมิกพิมล
3EG504834321THคุณสมพร ทุมาสิงห์
4EG504834560THคุณทูล
5EG504834556THคุณชัยชนะสิทธิ์ ขันทอง
6EG504834454THคุณสกุณา แต้มทอง
7EG504834508THคุณบัญชร​ การุณ
8CL200109144328คุณวรยศ พรสวรรค์คีรี
9EG504834542THคุณอนุชิต บุตรวงค์
10EG504834471THคุณบุญวรานันท์ สัมฤทธิ์สิริภัค
11EG504834539THคุณกฤตวยา โต๊ะวิจิตร
12EG504834485THคุณแสง
13EG504834410THคุณณัฐกฤตา รุ่งเรืองสิริมงคล
14EG504834445THคุณเนตรนภา นรภาร
15EG504834692THNuttharika Phanain
16CL200109143805คุณเจตวัฒน์​ กวย​รักษา
17EG504834627THคุณโชติกา อารีย์ชน
18EG504834587THคุณนันทิตา ลายปาน
19EG504836279THคุณอุลัยวรรณ​ อินนอก
20CL200109102432คุณสิทธิพร วงษ์ชัย

หมายเลขพัสดุประจำวันที่ 8 มกราคม 2563

ใบสั่งซื้อชื่อผู้รับเลขพัสดุ
1อัจฉรา แซ่ห่าน (โบว์FO)EG504832855TH
2คุณสุธาริณี เตี้ยทองCL200108143213
3คุณพัสกร อรรฆยานนท์EG505005215TH
4คุณเสฏฐพงศ์ เหลากลมCL200108145402
5คุณกันติยา ชนะพาห์EG505005207TH
6คุณเข็มวรินทร์ จันทร์สวาสดิ์EG505005224TH
7คุณเนตรนภา นรภารEG505005238TH
8คุณศุภโชค เทมาEG505005330TH
9คุณนิตยา ชิณบุตรEG505005309TH
10คุณมงคล สีเดือนEG504832935TH
11คุณฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ์EG504832895TH
12คุณจิรวัฒน์ เถื่อนขวัญEG505005255TH
13คุณอับดุลฮากีม บินวาจิEG505005269TH
14คุณธนิภา ฐาปนาบ่ารุงกุล (มิวส์)EG505005428TH
15คุณวาสนา พรหมสูตรEG505005388TH
16คุณสันธยา แช่มขุนทดEG505005290TH
17คุณหัตถ์ศดา จุลมาศEG505005374TH
18คุณบุญญิสา ยางศรีEG505005414TH
19คุณฐานิตา ไชยโวหารEG505005431TH
20คุณภูวนัย แพงไธสงEG505005391TH
21คุณอรวรรณ แซ่ล่ำCL200108143140
22คุณสโรชา จอมพงษ์รื่น2CL200108145251
23คุณวนิดา เพ็ชรประกอบEG505005357TH
24นายอัตพล วงศรีลาEG505005241TH
25คุณเกวลิน อิ่มอาคมEG505005312TH
26
27
คุณเกรียงศักดิ์ หงษ์สูง
MR.LAM NG HON (ส่งฮ่องกง)
EG505005326TH
EE178301805TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *