fbpx

แจ้งหมายเลขพัสดุประจำปี 2020


ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

2. ขนส่งแครี่จะขึ้นต้นด้วย CL xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.carry.co.th/tracking

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th5801RBCAW8Aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
2th2007RBC7J8Bบัวบาน เพ็ชรงา L
3Th3204RBBAK1fศิริวรรณ สายสิงห์ L
4tH3311RBBWZ4Bณรงค์กร สิงห์สถิตย์ W
5TH4303RBB6U3dพิไลลักษณ์ อุทัยนิตย์ L
6Th0120RBC3H8C จุรีพร เอี่ยมชีรางกูร L
7th1506RBBQT9eณัชชา เกตุเต็ม F
8Th0120RBD926bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
9tH0403RBDE33aฐปริน สุเดชะ L
10TH4313RBDH03aCOD รจิตา ภูโด่ง L
11tH0402RBDSR0Aณัฐชาพรรณ ร่มโพธิ์ทอง L
12Th5002RBDYW6Aนุชจณีย์ แดงใส L
13TH6208RBBJS3cสุรินทร์ ดอนเย็นไพร F
14th3508RBBDG8E วันนิสา​ ทองเวช L
15Th0138RBDM04Aนัทธพงศ์ โสภณ F
16Th4714RBDVR4lคุณณัฐกฤตา ตาก๋า
17Th5601RBE8C4rทิพพยาพัศ ดิษสาคร F
18EH728326341THนายณัฐพงษ์ สุขหนุน (Shopee)
19th5803RADCH7Cเพ็ญพรรณ พักเสียงดี S
20tH3502RADQU4Eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH1506R8C5G5pจิราภรณ์ หิรัญคำ L
2th7601R8C303Aปาริศา เชียรรัตน์(นักศึกษาสาขาทันตะ) L
3CITYP00490064พิเชษฐ์ L
4th4101R8BSE7Nคุณปรีดา สีสาวงค์ F
5TH0112R8CA13bนนทศักดิ์ วิมาลี F
6th1701R8BYZ8dนภาพร พาศรี L
7tH2406R8BN93fธรรมนูญ ดาษงูเหลือม L
8th2106R8BHD8Bณิชาภัทร เสมามิ่ง F
9tH3703R8B4J3eธนากร โนนบุดศรี F
10TH3113R8AJW3Hอภิเชษฐ์ แก้วคำบัน F
11Th7111R8AG27Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
12tH0124R7MB48Cปณิตา รัตนอรุณ W
13tH4714R7KXG8Cวรพรต อุปครุฑ F
14tH1206R7KPM0bป.ปิยรัตน์ พ่วงเครือ W
15TH0203R7MJV3eรุ่งทิวา ศิรินัย S
16EH397221495THคุณอาทิตย์ บุญรัตน์ (Shopee)
17TH2001R7KSE0Eศุภโชค เทมา L
18th3801R7MHF9Aณัฐวุฒิ เชิญบ่อแก W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4719QS3XR0lคุณหวาน F
2th0109QRANF7Aส.ต.ท.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ F
3tH0124QRZEM4bศิวโรจน์ ธนิตนิติวัฒน์ L
4th0143QRA8T0aยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
5Th3201QRA4T2aทิพย์สุดา คำหอม
6th4719QRA1F9Lพิชญณัณฐ์ เสาร์เมืองมูล F
7th2812QR9X70aธีรเมธ เบ้าพิลา L
8TH2007QRA2X8Eโอฬาร เหล่าศรีโชค F
9Th1402QR7T7Dวราลี โสขุมา L
10th2909QRAD84aวรชนก บุตรดี F
11TH4501QR9ZV1Cชิติพัทธ์ ชีพมูลน้อย L
12TH2004QR9SA1Gธันยพร ทับจันทร์ F
13tH6408QR9GD1gสุวภัทร พงศ์วิทยารักษ์ W
14TH0510QRAHT8fจำปี ชุ่มเย็น L
15Th0406QRARR3B0.เพ็ณพิชชา L
16th1602QR9TB6Cหนึ่งบุรุษ อาจฉายา ณัฐศจี F
17Th6101QRAKQ4aออยล์ ธนพรรณ F
18TH0503QRAB54Iพรรณทิกา สุนทรานนท์ F
19tH0401QRAV31Nศิริรัตน์ พลภักดี L
20TH6201QRASN8aอมรรัตร์ พงษ์สวัสดิ์ W
21th2502QR9KS5kเนรมิตร เผือกประพันธ์ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2701QPVDX5kขนิษฐา แหลมจริง F
2TH2917QPVGU1Dวิภาวดี มีสัตย์ F
3EH728320848THอัลวา สะตี L
4th0703QPUYF9jรัตน์ติมา คงสะฐาน S
5th4104QV7K7Dชลธิชา สารเศวต F
6Th4801QPUV04Oคุณณัฏฐ์วรัชญ์ วงค์ชิระนันท์ L
7EH728320905THมูหัมหมัดไอดี ดอเลาะ L
8EH728320919THคุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
9tH1402QPV3N4Aเกริกเกียรติ พวงมาลี L
10Th5403QPVAZ7Cปวีณา ไกรทองศรี S
11th4701QPTCQ4Aจินดารัตน์ ยังผ่อง L
12th4409QPU971bวิไลวรรณ มีแสง L
13th0137QPGRT8Cทิพย์สุดา ศรีชมภู F
14th2801QPTQC5Mอุไรวรรณ เจริญรัมย์ F
15tH3006QPUKY0Dสิริวิมล ไชยภา F
16TH0402QPGFH2aนุจรินทร์ ยะลา F
17th5405QPUD97mวรัญชัย ชัยปัน F
18tH1401QPGUC4pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
19th0202QPFVX7dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
20Th3301QPGB30hลูกคิด หมื่นศรีจันทร์ F
21TH2712QPHE32Lคุณชนันธร ศรีละครเลิศ W
22Th2001QPGXH9jณฐิกา ท้าวศรีสกุล F
23tH2004QPGMR6Hอีริค คาร์โร L
24th2101QPG4T4mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
25th6805QPHB37bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
26th0105QPH2X0Cชุตินันท์ เลือดนักรบ L
27tH0403QPH7Z9aศุภาพิชญ์ เปรมพงษ์ L
28th0116QNQKG6bโยธิน สายเย็น S
29Th1201QNQYV9aเจนจีรา ราษฏร์ดำรง (เเจน) F
30th0103QNQNV9Bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
31th0147QNQST5bPhakin L
32TH2406QNQHZ1Gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0121QM7A78Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
2th0137QM7SW6aณัฐนิชา จารุกิจไพศาล W
3TH7008QM7QU4dสุภาวดี ผุดมี W
4Th4701QM7CJ7EAriya Saiphuangkham W
5tH5104QM7HF5dนพดล พรมวังขวา W
6th4801QM7N17mณัฐ​ชัย​ ศรีจันตา W
7tH6308QJXW08Iปรเมศ ศรีจางวาง F
8TH5215QJXBS1bสิรภพ รุ่งเรือง L
9th0306QJXDC6Dภัทรพรรณ ประไวย์ L
10Th0106QJXGZ1aธนภัทร ขัมภรัตน์ L
11TH5701QJY0A5Fกนกอร จูงเพื่อนสุข F
12Th3705QJY6Z2Kศิริชัย​ อ่อนปา L
13tH0403QJXS94fศิลา พราวศรี F
14Th5104QJY7D3eนลินภรณ์ กาศแสวง (บีม) F
15Th7504QJX4W6cค็อยรียะห์ สือมาแอ L
16Th2101QJXMJ6nคุณอรณิชา เล็กรัตน์
17Th6801QJXPQ1dจิระชนม์ แต่งตั้ง F
18Th0128QJY3U5aเพ็ชรรัตน์ ดีสุด (พริก) S
19th6901QJXW69FNuttika K.

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0108QGX7J1Aอัครพร เกตุแก้ว L
2tH4405QGXXR4Aสิรินุช เหมะธุรินทร์
3tH6104QGXAH7Kสุวรรณี สมจุ้ย F
4tH2005QGXV51Dเดชาธร จีนบุญมี L
5th0303QGXDP6bอรนุช ใสสอาด F
6tH1203QGXGR3hสมบูรณ์ นุ่มสาตร์ F
7TH7602QGY0K3dรุสมีนี เจะหะ F
8TH6101QGY635Oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
9TH0147QGXMY5Aวิภาพร บุทราม L
10TH3201QGXRK3aวัลลภา จินตชาติ L
11TH0140QG3U1Bฟ้า F
12tH0142QGXTT4Cณภัทร หมื่นแผงวารี W
13th2002QGYF23fรสสุคนธ์ จันทวงศ์ F
14TH2905QH3PB9Aอรุณี พิสิฐอนันต์พงศ์ W
15tH0148QGXW59aณภัทร รวิชวกรณ์ L
16tH3801QGY4Q9Aณัฐวุฒิ เชิญบ่อแก W
17tH2401QGYJ10AWoropol wnichayakornchai
18th3014QH41C0Dสหกิจ ภิรมกิจ W
19TH1503QH3T32vปวีณา เสกแสร้ง
20TH0514QGY0G5Fพิตติกร ศรีโมรา W
21TH6101QGYAU7fธารินี เหล่ามงคล W
22TH0105QGYMQ1cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1RF082935197THอภิสุทธิ์ แชเล็ง L
2EH728311934THปนัดดา ใยดี F
3Th3312QEJ8W4cปิยฉัตร ฉลองชัย F
4th3712QEM2W7eธีระชัย ภูโสภา F
5tH6401QEJM30Cสาลินี พัฒนวงศ์ F
6tH6101QEJSJ6Fเมธัส ยมเกิด L
7tH6206QEKEX6aนิคม สายตรี L
8th0139QEJFT2Bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
9tH0206QEK486Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
10th5307QEG291eนิตยา จันทน์มณีแสง L
11tH2007QDE969Eพงศธร พิมดี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th1801QBQ671qฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
2th6004QBP4Z6Jสุกัญญา อินจันทร์ W
3TH3504QBQB85Dอารีญา บุตรมา W
4th2004QBNZ71Bกฤษฎา หาดยาง W
5tH2007QBPGN9hสมเดช ใจเติบ W
6th0401QBP530nศิริรัตน์ พลภักดี L
7Th0513QBR5N4Dภัทรวดี บุญพบ W
8th0110QBQE68Cราตรี ศรีธรรมศักดิ์ L
9th2701QBR8Q9Mสิริณัฏฐ์ สุวรรณเจริญ F
10th4721QBNRE2dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
11tH0128QBQGS9aหนึ่งลิขิต วงษาเคณ L
12TH2107QBPP64Bมนัสนันท์ จันทร์มณี L
13Th2410QBPDE2Bศกายมาศ ไชยทอง F
14tH6101QBP1R4sกฤติกา สวนกุหลาบ F
15tH2701QBR156Tพีรพล อัครทรงพล F
16Th0802QBQMC6gศักย์ศรณ์. เสือป่า F
17th2301QBP7G2Bพลกฤต เกษโกวิท L
18Th4701QBQ1W4dเอกณรินทร์ บุญธรรม F
19Th0201QBQYT0dมนิสรา ศิริบุญ L
20Th0202QBQV51eสุรไชย ยิ่งยงค์ L
21Th0403QBPXZ0aฐปริน สุเดชะ L
22th0138QBPAV2bจินตนา การกระสัง F
23tH1801QBR471Dนิธินันท์ L
24th7101QBPUJ5bชาคริต​ ฤทธิเดช L
25tH2001QBQP74iพลากร แก้วอุดม L
26Th0146QARZC8cศุภชัย จงไกรจักร์ L
27TH6401QAS3E6aอารีน่า เลิดวงหัต F
28TH0126QARY00aฤทัยรัตน์ เด็ดแก้ว L
29tH6801QAT1R2bสุทธินัย วงศ์ประไพ L
30TH4706QASN47Kพีรพัฒน์ เรือนชัย L
31th5801QAT3J7nอนิรุจน์ สุทธิสนธ์ L
32th2715QASRF4lณัฐกิจ บัวทอง F
33Th3901QAT8F4Bนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
34Th0139QASPK7fอัตพล วงศรีลา F
35th0148QASJ84bอาทิตย์ ฉิมเดช F
36th2101QASYX6aคุณชลธิชาติ ใจคำ
37Th0306QAT7G8Dพิเชษ เข็มทอง F
38tH2606QAT905gคุณกรินทร์ สามล
39TH4901QASSX8pณัฐ​วงษ์​ มะ​โนจิตต์​ F
40th0124QASWS3Aอารยา นามแก้ว S
41Th0122QAT5X4aฟ้ารุ่ง ก้อนดินจี่ S
42tH3706QAT6M9eภาณุวัฒน์ โชคเจริญ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0148Q6M504aอัษฎาวุธ อุปการดี L
2TH6201Q6N8M4bธนัช บุญนุวงษ์ L
3th0301Q6P2K0eคีตภัทร์ จำชาติ L
4th4207Q6N1B3lวารินทร์​ แวงวรรณ L
5th0205Q6MK55bชินวุธ สารศิริ F
6th3801Q6N5X3Dศุภมาส โกศลยืน F
7tH0121Q6MAY8aสุจิตรา แหลมคม L
8th2701Q6MQJ0Kพัชรพร กล้าหาญ L
9TH3113Q6MNQ3nพัสกรณ์ แก้วหนองแสง L
10th5401Q6MSW8pชญานิศ ทองบัว L
11th0139Q6KZU3Fมณีรัตน์ ทองทัพ (คลังสินค้า)โทร 606 F
12tH3701Q6M911aชินดนัย ธนงค์ L
13Th2102Q6KWG0Bณัฐชนน มาลัยจิตร F
14Th0118Q5SP20Bเทพทัต โนนตาเถร W
15Th1804Q5T5K5aสิริชัย ขาวคง W
16tH1908Q5STB2Eคุณชุติมา F
17tH1506Q5TA65hณารตา ทองประไพ L
18TH3507Q5SJ76Bปองขวัญ ทองจันทร์ L
19th4306Q5SDX6cนที ศรีคุ้มเก่า F
20Th7507Q6HQZ0Aฮานีฟา วาแม L
21Th4210Q6JQB2Lศราวุธ ทิวาพัฒน์ L
22Th6415Q6HT55Cปาริฉัตร ชูทอง L
23tH0203Q6HXY5aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564
24TH2721Q6HVA5Aอาทิตยา หลวงอำนาจ L
25Th0132Q6JAX4iเจษฎาภรณ์ นามาก L
26tH1507Q6J6R5Aบิว KPN L
27th4901Q6HZT5fเขมิกา อ้อยงาม L
28TH7101Q6J2R1Dสาริศา แซ่ตั้ง F
29Th6101Q5SAT7Fเมธัส ยมเกิด L
30Th1401Q5S7J5Lฐิติยา เจิมสุวรรณ์ F
31th4701Q5S3Q0Cพัชรพล พงษ์สานต์คีรี L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2101Q1EHG1Nดนนชัย ทองขาม L
2tH3301Q167J2aคุณ ปริฉัตร ราชชมภู (น้ำ ห้อง 3/4) F
3th4205Q165T4eภูธเนศ สารพล L
4TH0107Q16491cรัชตา เฟิร์น L
5TH3718Q159D8Fศิริศักดิ์ ทองทักษ์ F
6Th1601Q15P06Oกฤษาดา สัฃข์อยู่ L
7Th0604Q15C80nอัธธณัฐ วงษ์ปาน L
8th7110Q15944Fนัทดาว มู่สา F
9Th2708Q14U90Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
10Th3009Q15GF5Rอดิศวร ธรรมรัตน์ F
11Th0123Q15RZ4Aปานทิพย์ แก้วน้ำเงิน (เกดเล็ก)
12tH3203Q15B89gทิพปภา ไชยปัญญา L
13Th1907Q15NT3AAnny Nkl
14th0402Q14WJ3aอารียา พาชื่นใจ F
15TH2504Q14SM6Aสิทธิชัย บุญพร้อม F
16TH7001Q16JZ2hจีรนันท์ ใยทองคำ L
17Th3801Q16GC7Aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
18th3808Q15U54dสิทธิโชค ประชุมชัย F
19EH397213980THกมลทิพย์ ส่งศรี S
20Th3502Q16AH9eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์ S
21Th4206Q160Z6bคุณดิศพงษ์ เสาวัด
22TH0206Q16DE5aชัยเดช L
23TH4801Q15XT7Oคุณณัฏฐ์วรัชญ์ วงค์ชิระนันท์ L
24Th1408Q15VQ2Aสมชาย กาฬภักดี L
25th0124Q15515Dณรงค์ศักดิ์ รุ่นประพันธ์ F
26Th4903Q15751fกฤตนัย ปัญญากุลารักษ์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0136PZB4Y3aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
2TH4718PZB9Y5Aกัญญาภัทร แก้วบุญเรือง F
3th2506PZB763Jจิรโรจน์ (โอม) L
4Th1801PZB2C1aเผด็จ อรรถวรรธน L
5th3701PZBF74dธรุท สุ่มท้าว
6TH4104PZ9H1fคุณเพียงตะวัน สนสาย (ร่มฉัตร2 ห้อง9104)
7Th2201PZBD34fไพศาล ส่วนเสน่ห์ F
8Th0114PYGBP5Cถิรวุฒิ แดงโสภา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH7111PWPQD4aบัซรี หมันนะ L
2TH0306PWP9M9Aคุณพิมพ์มาดา มณฑา L
3TH0105PWPK43Eพิทยา ตันติสุขารมย์ F
4Th1401PWPTP4Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
5tH2708PWQ3V9Jปราณี รัตนชัยมงคล L
6th1310PWQ147Cวชิรญาณ์ L
7Th2505PWQQM3Aกัญญาลักษณ์แซ่หว้า L
8tH4210PWQ8V5kศุภรดา บึงลอย L
9Th0149PWPUJ0dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
10Th4908PWQDZ2Eปาณิสรา อ้ายวงศ์ L
11Th3712PWQBW6aภูมรินทร์ ขอดทอง F
12th2301PWQX38Lบรรณวัฒน์ วังวนสินธุ์ F
13Th5401PWQTB5Bพงศกร สุเกียง ห้อง 21 L
14Th0401PW664Aเปรมวดี ดิลกสรรพคุณ W
15TH0903PWQN50Aธนพล ศรีนาค F
16TH0104PWQSC4Aรชานนท์ ประกิ่ง L
17Th0402PWQHP6aณัฐพงษ์ สุขหนุน W
18TH5101PVTQS9tสุพนิตา ไฝทอง S
19TH7308PVU1E4Fศตตุณ ดับพันธ์ (ฝากให้โอ๊ต) S
20TH1001PVTX21Aคุณวันเพ็ญ ทศพร L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2901PTVT58Jชยานันท์ โสภา L
2Th6604PTVUX5cขวัญฤดี เพ็ญรัตน์ F
3TH4203PTW5M9Gศิริวิมล สืบสำราญ F
4th7111PTWAD7Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
5th0206PTWX14bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
6TH4904PTVUC3dเพ็ญเพชร จุมปูฟู L
7tH0202PTWM78Dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
8TH2008PTW433Cวิลัยรัตน์​ มาพันนะ​ F
9th2408PTVX44bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
10EH728303853THอะนีส บือเเน F
11th3905PTW1X4Bกมลจิตต์ สีสมัย L
12th2106PTX0U6eเฟื่องรัตน์ดา ตาเก่างิ้ว F
13tH2702PTWVX6lกิตติพศ นาสมปอง W
14EH728303875THอันฟันดี กะลูแป L
15Th3905PTW8A0Bกมลจิตต์ สีสมัย W
16th0204PTWQG7oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
17th2101PTVR80cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
18th5601PTWRT4Fณัฐภัทร ผลพงษ์ F
19Th2701PTWE46aชัญญานุช โชตินิกร L
20TH2101PT09Z4Kสรรเพชญ วงศ์อินทร์ S
21Th1101PT0DR7cวรรณพร​ บุณยาคม S
22TH2001PSZAP6Dปกแก้ว นวลคล้ำ L
23Th0204PSZDT9dคุณน้ำทิพย์ บุญขยาย
24th0706PT0GC6Vกาญจนา สาระโพง W
25Th0113PSYV14gฮัสวานี พุ่มสว่าง W
26Th2105PSZ8P7bรัตน์ติยา ทวีอมรรัตน์ W
27th1407PT0KJ3dธีรพล จันทร์หอมหวล F
28th2102PT0Q16Cวราลี วนาภรณ์ F
29TH3301PT02Q9Eสนธยา ทิพย์บุญผล F
30Th0302PT0686Cเมฆ เลี้ยงสอน F
31Th0140PSZTV0bชนากานต์ จันทร์เปล่ง L
32TH0139PT0RC9Eวาริศราภรณ์ หมีดง L 0929049451
33tH2715PSZX60cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
34th0148PTW0X1Aณภัทร รวิชวกรณ์ L
35TH0804PT0VB6dธีรวัฒน์ กสินัง L
36tH2101PNQS84mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
37tH7111PNQNV6Dอลิษา จินเดหวา L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2801PJJ2J9jเจษฎาภรณ์ จันส่งกลิ่น W
2tH4307PJHXA2Bไตรถพ ภูตีนผา L
3Th5906PJHN00aดลยา แสนทน L
4Th3201PJGJA3Aวัลลภา จินตชาติ L
5th0201PJHJ37Hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
6tH3406PJGTG9cวรเวช ภากพรม L
7Th0203PJJ5Q6Dวัฒนา กันทะมาลา
8tH6701PJHG30eจุฑามาส สายัณห์ L
9tH3807PJGY86aศศินา อุปัฒชาย์ F
10Th6604PJGM42cขวัญฤดี เพ็ญรัตน์ F
11Th1001PJJ0P7Aวิภาพร แคล่วไพรี F
12Th1012PJJ885Bคุณวิภา หวั่นท๊อก S
13tH3602PJHEP9Dพิมลพรรณ แสนบุตร F
14th1906PJJ490Cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
15th3905PJGVV3Eธนฤกษ์ ชฎาวงศ์ L
16th2811PJJCE1Bกุลนิษฐ์ เนียมสอน L
17tH3106PJGR58bนพรัตน์ บุญช่วย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th4710PGXUD5Gบัณฑิตา เป็งจันทร์
2th4801PGYDJ5lสายสุนีย์ แซ่จ๋าว
3th1011PGYBT0Aฐิตินันท์ เฮงกี้ L
4TH4305PGYA09aสมใจ นาชัยเงิน W
5tH3001PGY7G9Dวิณา รจนัย W
6th4801PGXPT8mณัฐ​ชัย​ ศรีจันตา
7TH0142PGYHE2aสุขใส โสบุญ S
8Th2401PGXM27aสุเมธี เจริญโภคยานนท์
9th0118PGXJ94avuthy khoeura L
10tH6703PGY5H5bคุณมงคล ดำสุวรรณ
11Th7501PG1FR7jมารีนี เจาะบองอ S
12TH2005PG1DS9Iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0202PDZPD6aธนวันต์ สุพพะพงษ์ F
2Th5001PDZJU1bคุณธวัชชัย ยาน้อย F
3TH0706PE1Z45cสิริสุดา ประคองพวก S
4TH0105PE1RQ7cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
5tH2106PDZF23eไพวรรณ สุขหนา L
6tH0403PE1M09Dธนภัทร (อาร์ม) L
7TH1010PE00N2A ร.ต.ฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์ F
8Th0306PE2T79lคุณปิ่นปินัทธ์ เสือโพธิ์ (ห้อง 325)
9Th4901PE33K9Pณัฐ​วงษ์​ มะ​โนจิตต์​ F
10TH6101PE1V28fตุลธร วาสินธ์ ( ตัวต่อ ) F
11Th3101PE0PJ9Cประกิจ ผลแก้ว L
12Th4408PE2MT4dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร L
13th2004PE22J7bสุวนันท์ สิงห์หาราช W
14Th7401PE25J2kกมลวรรณ นิจนารถ W
15Th0114PE2EP3Bชาตินันท์ สุขทอง F
16Th0403PD5ZW4Aจิรพรรณ อุตมะ S
17Th3502PD7G17eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์​ S
18tH3812PDWN93Aสร้อยสุดา ช่วยเเสง S
19Th2701PD7AJ4kอริศรา มณียม S
20tH0106PD84F6Dสรรเสริญ ปั่นทรัพย์ W
21Th0406PDMB0Dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
22tH4508PD8G15gบุญญฤทธิ์ สมรฤทธิ์ F
23TH7201PD87R8Hซูเฮบ บิลังโหลด L
24tH6805PD7SD6Bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
25th7111PD8A11Fจิรวรรณ มีบุญ L
26TH1506PD8186Iพัสวิมล วงษ์รัตน์ F
27Th2007PDJF0Hคุณอนันต์ไชย เจริญสุวรรณะ
28th4720PD7UQ3Aคุณ สุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​
29th1306PD7X12d คุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
30Th2720PD7DT7A พร้อมพงษ์ ขุลาศรี W
31th4201PDJK9aนราศักดิ์ ศรีอาราม W
32th0401PD7NE5nศิริรัตน์ พลภักดี L
33TH2406P93Z66hวิจิตรา สายป้อง L
34th3908P965E3aเจษฎาพร คนกล้า L
35tH0120P962U9dธนากร แก้วเขียว L
36TH2714P95C26Fวริศรา คำดำ L
37Th3117P94B01cพรไพลิน เพ็งสามูล L
38TH1401P94P30pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
39th3301P94KN4Eสุริยะ คำมา L
40th4404P94GW2Aวิจิตรา พลศักดิ์ขวา L
41Th7601P94e32Aนพดล ธรรมสะโร F
42th5301P94757Gปิยธิดา พุทธวงค์ F
43tH2909P941Y0Aวรชนก บุตรดี F
44Th4206P94586fปรางค์ทอง ระยับศรี F
45th4721P95346Dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
46th0206P970W9aปิยวรรณ ทองพระจันทร์ F
47th0138P94XN9bจินตนา การกระสัง F
48tH5407P94uT4gชัยณรงค์ แซ่ตั้ง(ต๊ะ) F
49tH5009P96WR5Cกนกกาญจน์ ทิศอาจ L
50tH4410P96S53Dปิยวัช ฮดโสดา L
51TH2007P94Rw8Hพงษ์พิทักษ์ พองพรหม W
52Th6101P95Z85Fเมธัส ยมเกิด L
53tH2701P95WK9Kขนิษฐา แหลมจริง F
54th6801P95K97aนฤมล เจริญฤทธิ์ หญิง F
55tH3406P96J05Aสุธินันท์​ บัวเหลา L
56TH6801P95TQ4jปภัชญา ฦๅชาฤทธิ์ F
57th0138P96MJ7Aนัทธพงศ์ โสภณ F
58th1506P96b12fภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
59th5906P95QD1a สรัลพร สมุทรหล้า W
60th0146P96EZ7c Akekapol K
61th0124P956Y5Cคุณสินธวัฒน์ สินธนบดี W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2406P93Z66hวิจิตรา สายป้อง L
2th3908P965E3aเจษฎาพร คนกล้า L
3tH0120P962U9dธนากร แก้วเขียว L
4TH2714P95C26Fวริศรา คำดำ L
5Th3117P94B01cพรไพลิน เพ็งสามูล L
6TH1401P94P30pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
7th3301P94KN4Eสุริยะ คำมา L
8th4404P94GW2Aวิจิตรา พลศักดิ์ขวา L
9Th7601P94e32Aนพดล ธรรมสะโร F
10th5301P94757Gปิยธิดา พุทธวงค์ F
11tH2909P941Y0Aวรชนก บุตรดี F
12Th4206P94586fปรางค์ทอง ระยับศรี F
13th4721P95346Dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
14th0206P970W9aปิยวรรณ ทองพระจันทร์ F
15th0138P94XN9bจินตนา การกระสัง F
16tH5407P94uT4gชัยณรงค์ แซ่ตั้ง(ต๊ะ) F
17tH5009P96WR5Cกนกกาญจน์ ทิศอาจ L
18tH4410P96S53Dปิยวัช ฮดโสดา L
19TH2007P94Rw8Hพงษ์พิทักษ์ พองพรหม W
20Th6101P95Z85Fเมธัส ยมเกิด L
21tH2701P95WK9Kขนิษฐา แหลมจริง F
22th6801P95K97aนฤมล เจริญฤทธิ์ หญิง F
23tH3406P96J05Aสุธินันท์​ บัวเหลา L
24TH6801P95TQ4jปภัชญา ฦๅชาฤทธิ์ F
25th0138P96MJ7Aนัทธพงศ์ โสภณ F
26th1506P96b12fภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
27th5906P95QD1a สรัลพร สมุทรหล้า W
28th0146P96EZ7c Akekapol K
29th0124P956Y5Cคุณสินธวัฒน์ สินธนบดี W
30TH0122P7QS34Aฟ้ารุ่ง ก้อนดินจี่ S
31tH3301P7QU33aคุณปุ้ย S
32th4315P7QV59Bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
33TH0140P7R1D4Bธัญญะ ร่วมพัฒนา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH1601P31MS7Jร้านชิปป์สไมล์เซอร์วิส F
2TH4907P31XP6dปภัสสร สนธิ F
3TH6408P31FY1aเจนวิทย์ มะแอ F
4TH2909P31S84Aวรชนก บุตรดี F
5th6816P31VT5cกุลิสรา​ ไทยเอียด L
6tH0144P31TA1Cณัจญ์มา เทศอาเส็น F
7tH6606P321T7Aจิดาภา สุขสวัสดิ์ L
8th0402P378C6Aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
9TH2101P323B8aคุณชลธิชาติ ใจคำ
10th0122P326M4Aอรทัย นาทาม S
11TH0204P23335cภานุพงศ์ จี่กลาง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th1806P0AAC8nธีรภัทร สายจันทร์ L
2Th0402P0ABT7fสุรพล พลับชิด L
3TH4404P0AE85Aวิจิตรา พลศักดิ์ขวา L
4Th0202P0A242Eศิริทรา เรืองฤทธิ์ L
5TH2007P0A0Z2hอพิญญา ประสมหงษ์ L
6th0140P0A6M7aบัญชา มูลตรีปฐม L
7TH4512P0A7Z1Dคุณธนากรณ์ พ่อแก้ว 0885960384
8TH6701P0AHC5Dสุทัศน์ สร้างเมือง F 0836492276
9tH6206P0G958Aนิคม สายตรี L
10TH0139P0GAU5Fมณีรัตน์ ทองทัพ (คลังสินค้า)โทร 606 F
11th1104P0GEY5dคุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์​ L
12TH1407P0GJ20Mณัฐภัทร ไพศาลภาณุมาศ W
13Th3804P0G4W4Iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
14Th4219P0GD55Bศุภกรณ์ คันธะมาลย์ W
15TH6101P0G3D8aกัลยา ลาวิณห์ W
16tH6308NZMM71Iศิริพร  แสงทิม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0140NY3J04Bศิวิการ์ วงษ์ฟั่น W
2Th0149NY4E69Gศราวุฒิ มัดตานี F
3Th1502NY4FR1bจิรพนธ์ โพธิจักร W
4Th2701NY43E8ASupalai Chaichanarungrueang (ข้าวฟ่าง) 
5th0131NY3ZV1aธนพงษ์ แสงเกาะ W
6Th2701NY3DS9lทิพย์อักษร จันตะภักดิ์ W
7Th4404NY3BV7Dเอกพร การุญ W
8th0134NY3MG2aลิษา งามอร่ามวรางกูร S
9th7107NY36J8Fฮุดเซ็น นิยมเดชา F
10Th0402NY31X4Gธนวันต์ อิ่มทอง F
11th0506NY2XZ3Aศักดิ์ชัย ปั้นทอง L
12tH1208NY2FB7Aนันท์นภัส พุฒนาค L
13th2007NX08A1Gชลลดา แสงมา(ฟ้า) S
14TH4713NX0XZ0Iวัชรพล ทะวงค์หาญ W 0660235375
15tH6207NX0489bปนัดดา ตั๊นหว้า W
16Th0120nx0Fq3dรัฐนันท์ ศิริสมพงษ์ L
17Th5507nx0tw9aพิกุล ก่าคำ F
18th0906NX09Y2Eศุกฤทัย แก้วศรี F
19th3901nx0he6Bนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
20Th1601nx0Sj7Mโชติกา สติภา L
21TH0105nx0R65aคุณหนึ่ง : 061-561-6242
22th0151NX0vM8cนรินทร์ จงเจตดี F
23th1501nx05t8Lสวรรยา บุษราคัม F
24th4908nx0ck5Eปาณิสรา อ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH5907NV3T55aธนาวุธ วอริวงษ์
2Th2708NV3WE8mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
3th6902NV46A1E คุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
4TH6203NV4263gสถาปนิก น้ำสุวรรณ L
5TH2106NV3P34Eวิศุทธิพงษ์ คำข่อง F
6TH4701NV49D5fรุ่งอรุณ เสนสุข F
7Th0117NV4Na4aพอฤทัย แม้นชัยภูมิ F
8TH3813NV1459aCOD พชรพล ยอดหานาม L
9Th4714NV4H57lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
10th5408NV4d22Aนวลฉวี นาคือ W
11tH4802NVfES3Bพงษ์ศิริ เมืองมูล W
12tH0126NUBD26cสมคเณย์ วิเศษสมสกุล S
13tH3606NuA4F6Eกมลทิพย์ พากุล S
14tH6303NUA5x5pผลสิทธิ์ บุญมาก S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0116NSB6Q4bภัคจิรา พันพิพัฒน์ F
2Th0108NSB1Z6APrakash Gurung W
3TH6101NSB3Q7fตุลธร วาสินธ์ ( ตัวต่อ ) F
4th1801NSAX23Jขัตติยา พงษ์จุ้ย L
5th4412NSBWS9Aชฎาพร สุรินทร์เลิศ L
6TH2717NSBVT8mกิตติคุณ ไพลดำ L
7TH0202NSAV46aธนวันต์ สุพพะพงษ์ F
8th5801NSBBV0Gสมร นารอด (ปั้มแก้วใสปิโตรเลียม) L
9th7201NSB7Z3Eนุจรี หมานสัน F
10Th0137NSBFK5dภาศิณี ไทยสูงเนิน F
11EH728289649THฮาฟีซีล อาแว L
12th0147NSBMM7cวัชรพล นามใจ L
13th0206NSBK99aชนินาถ มะโนเพ็ญ F
14TH1602NSBQJ0Aประกายดาว​ จุลนันท์ F
15Th1210NRNGZ9fวิศรุต กล่อมเกลี้ยง S
16TH0141NRNDU1aสันสนีย์ แจ้งบำรุง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2,3,4 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH3712NPZ5R7Aกรรณิกา สาบุตดี L
2th6101NPX9D5oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
3th4103NPYd15Gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
4th3801NPW6G3Aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
5Th3602NPy4E9bปิ่นแก้ว บัวผาย L
6tH7509NPzT20Hคาดาฟี เจ็ะเดร์ L
7TH0201NPYP57kจักรกฤษณ์ ตรีเศียร F
8th3705NPYhY9aอิทธิพล กาบิน L
9TH7004NPWYf8Gกนกวรรณ เพ็ชรโสม F
10TH2004NPWUm1hจิรวัฒน์ กลิ่นจันทร์ F
11Th0138NPV7U9Bจินตนา การกระสัง F
12TH0148NPPHw4aปรเมศวร์ รัตนะ F
13tH2409NPP9D9Aณัฐพงศ์ เพชรนวล
14th0201NPP710Kชยพล เล็กกิม
15Th1206NPW285Fพีรพล ชัยสุวรรณเกษร F
16Th4210NPP3s1kศุภรดา บึงลอย L
17TH2101NPWMQ7iวีสวัสดิ์ รัตนบุรี L
18Th0117NPVyN8bจุฬามณีพร รินทร F
19Th2712NPPNT9Aวิธวินท์ ทับทิม W
20tH3815NPPBG2eรุ่งนภา โพนพุฒ L
21th4307NPXEB6Bจักรภพ ภูตีนผา L
22TH2106NPWDN6a อาทิติยา มูลเค้า(โรงโฟม) L
23tH6403NPY8S3dธีรพล F
24Th4714NPZN86bขิ่น ลุงต่าง F
25tH0301NPYUJ8eคุณจำรัส จิตรีเนตร L
26th7406NPXR35Dสะ มะหมัด F
27tH7111NPXJX0aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
28tH1506NPXW02Pสุพัชฌาย์ ไชยหาวงษ์ L
29TH0206NPWR44Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
30Th1306NPx310bสุทธิราช​ เหมือนทัด F
31tH4101NPV4b2fนภาพร วังหอม F
32th2001NPVV21jณฐิกา ท้าวศรีสกุล W
33th7007NPX6B5Jสโรชา บุญเชิด W
34tH6308NNM8Q7iศิริพร  แสงทิม S
35tH6702NNMJ89Aณัฐพงษ์ สุขแดง S
36Th3506NNMF08Fแสงจันทร์ เข็มเครือ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0136NEV063aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
2Th0304NEUMJ7Bอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ L
3Th0206NEUUU3Aจิรายุ ขวาธิจักร L 0925523570
4th0139NEUPP3eปัณธิตา ชมโฉม W
5Th2401NEURX4AWoropol wnichayakornchai
6tH5801NEUXK1aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
7TH0150NEV2F8Bปราณปริยา จันทะคุณ F
8Th6301NEV4F8Dวิภาดา อ่องเมือง F
9TH2001NEV756hนิรทัศน์ กองทรัพย์ F
10TH0402NERW85Aพัชยา พลศร(เชอรี่) F
11TH5906NERQG5aคุณบิลลา F
12th2905NEQR74Aสร้อยสุดา ปิยไพร
13TH0147NERFJ5bพิชญา วุฒิ F
14Th0902NERJ99aกชกร เอราวรรณ F
15Th6401NEQNM2lอุมา ชลสาคร F
16Th6101NER9N8oภูวินัย ปุงแก้ว F
17Th1901NERCR8B อักษรสมัย แซ่ลี (พิ้ง) L
18TH3901NER0C1gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
19tH2601NER409Cกรรณิการ์ ทองรอด L
20tH4303NEQX85Dพรกัลยา อุดมรัตน์ W
21TH5609NEQU64Dเพชรมณี นรสิงห์ L
22TH2007NESKU0Dเชาวรินทร์ โชติอิงคนันท์ F
23Th2819NEQJ38Bพวงชมพู นาโสก L
24tH0151NEPWS7aสุทธิดา เดงวัง W
25Th3701NESP12oไพลิน เถาวัลย์ดี W
26tH3602NEQFK3hคัทลียา จินดามัง W
27tH1401NESGQ6nCOD กชกร มุทุตา L
28Th3206NEPZ41Aตะวัน คำทอง W
29TH0142NEQC62cรัศมี ลามา L
30Th2715NEQ5J3Cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
31th6818NEQ2B1bพัชรดนัย เดชะราช W
32tH2406NERZ78h วิจิตรา สายป้อง L
33th2101NEPQA8nวริทธิ์ธร ยอดสร้อย W
34TH2004NETKS4Bสุวนันท์ สิงห์หาราช W
35Th2001NETHB0e ศุภโชค เทมา L
36tH0106NETEY6aธนภัทร ขัมภรัตน์ W
37th0139NETCE5Eปัณธิตา ชมโฉม W
38Th0139NET9N9fอัครพล วงศรีลา F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่30 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 th0128NET1X5a เพ็ชรรัตน์ ดีสุด (พริก) S
2 TH3810NESZU5b ณัฐพล ชื่นชม S
3 Th0132NESWM5G สรัญญู นะราชา
4 Th2004NC45C2B แพรสนันท์ ณัฐศิริกุล S
5 Th0105NC5SW6c จักรพันธ์ จันทร์ขำ S
6 tH0137NBD2Z8d ชลธินีย์ ทรัพย์ปรีชา F
7 TH6408NBD7H9g จุฑามาศ หมิดโหมง L
8 Th0401NBDP84N ศิริรัตน์ พลภักดี L
9 TH0137NBDMJ8c ทิพย์สุดา ศรีชมภู F
10 TH2007NBD575g อมรเทพ ประมาณ W
11 TH2201NBDj40F ไพศาล ส่วนเสน่ห์ F
12 TH6210NBDQU3d นัทธพงศ์ ยาอ่อน L 0863824301
13 tH2802NBDBW2C นภัสสร ชัยไธสง L
14 th0123NBDF00a ธีรพงษ์ หลี L
15 Th0120NBDA14d ธนากร แก้วเขียว L
16 Th6701NBFWW3D สุทัศน์ สร้างเมือง F 0836492276
17 Th0503NBFFA0I พรรณทิกา สุนทรานนท์ F
18 Th0143NBFAJ3a ยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
19 th0108NBG108B อุมาพร ตะเคียนสก F
20 tH2004NBFD12A รัฐพงษ์ สุทธิแสน L
21 th7111NBG3H5A เอกณัฏฐ์ วรวิรุฬห์กิตติ L
22 TH3701NBFRT7f เกียงไกร สุวรรณ์ F
23 Th1701NBFH85e ณัฐริชา ภักมี L
24 Th2907NBDT92A ภัทราภรณ์ คำดี F
25 TH0149NBGBY7d พลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
26 TH0206NBDWH4B กรรณิการ์​ อุตวงค์ L
27 th2102NBFU81C วราลี วนาภรณ์ F
28 tH2601NBG9V4a อภิวัฒน์ สีนวล (ตูน) L
29 Th0402NBG5T6d นิตยา ธรรมนาม F
30 Th0124NBGEQ1A คฑาวุธ รุ่งโรจน์ธีระ L
31 TH0106NBGGT5a ธนภัทร ขัมภรัตน์ W
32 th0306NBGKN7d พิเชษ เข็มทอง F
33 tH2804NDWEE2A จารุวรรณ ฉุนเชื้อ W
34 th6409NBFYS4D รุ่งฤดี สายสวาสดิ์ W
35 TH2306N9FKC1B ธมลวรรณ ประชุมพล F
36 Th0704N9FPS9a กรวิภา S
37 Th7109N8WVT4a จิดาภา S
38 th3112N9E563A วริศรา ประธาน S
39 Th1601N9DN56e ฐิติกร รอดดารา W
40 th2106N8WJW1a รุ่งฤดี สีสถาน F
41 th5908N8w6H0A ณัฐจุฑา ทรัพย์โชคดี L
42 tH0202N8WQR7D คุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2306N9FKC1Bธมลวรรณ ประชุมพล F
2Th0704N9FPS9aกรวิภา S
3Th7109N8WVT4aจิดาภา S
4th3112N9E563Aวริศรา ประธาน S
5Th1601N9DN56eฐิติกร รอดดารา W
6th2106N8WJW1aรุ่งฤดี สีสถาน F
7th5908N8w6H0Aณัฐจุฑา ทรัพย์โชคดี L
8tH0202N8WQR7Dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
9TH6308N9DR81Eธันยพร ข่มอารมณ์ F
10tH7602N8V620D รุสมีนี เจะหะ F
11TH2801N9DT05Dศรายุทธ เปรื่องรัมย์ F
12tH0112N8V3K5B ธนัชญา ธรรมรัตน์ L
13th0903N8WTC1Aธนพล ศรีนาค F
14th3310N8W3A9Fคุณณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว L
15tH3208N9HG34jทิพปภา ไชยปัญญา L
16tH1507N8VZR6Aภูมินทร์ ตอวิเชียร F
17tH0203N8VG02aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0139N72VE4Bพรชีรา ฟุ้งสร้อยระย้า S
2th0122N64704aวริยา คำศรี F
3tH3112N64JC7Cกนกวรรณ พรมอุตร F
4tH3801N64NP0aบอมบ์​บี้​ เปลววดี F
5tH3022N642A0pปวรวรรณ ขันคำ F
6Th4005N65B18Gวินัดสา JRCS Express
7Th1602N65846cหนึ่งบุรุษ อาจฉายา ณัฐศจี F
8tH2102N649X4cหนึ่งฤทัย ทิพย์สันเทียะ F
9TH2601N65148Fฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ F
10tH1204N64T44Fจุฬาลักษณ์ ธัญญาพิทักษ์ F
11tH3406N64E72Cวรเวช ภากพรม L
12Th0402N666E1dพิชยะ วงษ์นรินทร์ L
13TH0804N65TE8dธีรวัฒน์ กสินัง L
14TH0127N65JS7Cคุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
15TH1407N64Y20Mณัฐภัทร ไพศาลภาณุมาศ W
16th2101N65ZF4Nวริทธิ์ธร ยอดสร้อย W
17tH0402N67XY9Fทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
18tH4307N65EM2Dกรมิษฐ์ ประทีปทอง W
19tH1304N66ER2Jบงกชมาศ วิไลประสงค์ W
20TH6401N63ZP3Nภัสสรา พงษหา W
21Th4907N67TE5Dปภัสสร สนธิ W
22Th0121N66NU4Aวิศรุต ดะนุดิษฐ์ W
ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0139N72VE4Bพรชีรา ฟุ้งสร้อยระย้า S
2th0122N64704aวริยา คำศรี F
3tH3112N64JC7Cกนกวรรณ พรมอุตร F
4tH3801N64NP0aบอมบ์​บี้​ เปลววดี F
5tH3022N642A0pปวรวรรณ ขันคำ F
6Th4005N65B18Gวินัดสา JRCS Express
7Th1602N65846cหนึ่งบุรุษ อาจฉายา ณัฐศจี F
8tH2102N649X4cหนึ่งฤทัย ทิพย์สันเทียะ F
9TH2601N65148Fฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ F
10tH1204N64T44Fจุฬาลักษณ์ ธัญญาพิทักษ์ F
11tH3406N64E72Cวรเวช ภากพรม L
12Th0402N666E1dพิชยะ วงษ์นรินทร์ L
13TH0804N65TE8dธีรวัฒน์ กสินัง L
14TH0127N65JS7Cคุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
15TH1407N64Y20Mณัฐภัทร ไพศาลภาณุมาศ W
16th2101N65ZF4Nวริทธิ์ธร ยอดสร้อย W
17tH0402N67XY9Fทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
18tH4307N65EM2Dกรมิษฐ์ ประทีปทอง W
19tH1304N66ER2Jบงกชมาศ วิไลประสงค์ W
20TH6401N63ZP3Nภัสสรา พงษหา W
21Th4907N67TE5Dปภัสสร สนธิ W
22Th0121N66NU4Aวิศรุต ดะนุดิษฐ์ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26-27 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th2101N3EfB7Oเพ็ญเพชร วัดสูงเนิน L
2TH0110N3DM47Fการัณย์ ศิริพรอนุกูล W
3th0103N3EQ14bอภิรักษ์ ศรีสังข์ W
4Th0703N3CQM1gอรรถพร ศิริธรรม W
5TH0134N4N9X5aอัมพร ครวงษ์ W
6th3702N3EN63Fสหบดี ศรีเศษ W
7tH0206N3EK72bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
8TH7111N3DSE0Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
9TH2715N3DGR9cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
10tH3601N3CSB7aพงษ์อนันต์ เเจวจันทึก L
11th5801N3CVU4aยะเกาะแขก มือสอง(ทีม) F
12Th2101N4NFZ9mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
13Th0105N3D5T9Eพิทยา ตันติสุขารมย์ F
14th0138N3DC75bจินตนา การกระสัง F
15TH0202N3CFW2eสุรไชย ยิ่งยงค์ L
16tH1203N3DES0Hสมบูรณ์ นุ่มสาตร์ F
17TH0301N3D9m0Gชาคร แซ่เลี่ยง F
18th0601N3CU97cณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์ L
19tH5906N3D7T7Aวิภาพร เบี้ยวน้อย​ ( ตุ๊กตา c-1 ) F
20Th6101N3DJK3Fเมธัส ยมเกิด L
21tH3311N3CNP0bภราดร​ ทองเพ็ชร F
22th1407N3CZT2dธีรพล จันทร์หอมหวล F
23tH0904N3DP08dยลอริยา หอมจันทร์ F
24Th4721N3E8X8dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
25TH1801N3EAZ4Hศุภกานต์ เรืองรัตนวัฒน์ L
26Th2004N3ED05Bบังอร เท้าเฮ้า (ต่าย) L
27tH6415N3DWM2Cปาริฉัตร ชูทอง L
28tH1401N3EH16Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
29tH3101N4NDH1aดวงมาลา แสงฉวี F
30Th6805N3E785Bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
31TH6206N3DQQ9aนิคม สายตรี L
32th4501N4NJ67Aสุกัญญา แซ่หว้า F
33tH3701N3DZ98Aลลนา ภู่โภไคย L
34TH2001N3E4Y0dปกแก้ว นวลคล้ำ L
35th0401N3DTZ0iนฤมล​ สีบานเย็น F
36TH1701N3CXS7Aพนิดา​ พลรักษา F
37TH4701N3D3Q2Oสรัลชนา เขียวสา S
38Th0128N3D211bสุรีพร พงษ์สุวรรณ์ S
39th0105N3E1F6Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th5404MZK9D9Aพรนภา สายธนู F
2TH2702MZHYU6eอรทัย ฮวบกระโทก F
3TH3701MZJZd5Aชินดนัย ธนงค์ L
4tH1601MZK2W7aอินทิรา ไทยวรสิทธิ์ L
5TH2101MZJSN1Nวริทธิ์ธร ยอดสร้อย W
6tH0139MZM2U2fหลาย สองบุญ W
7th0406MZK6S4Aดวงยิหวา จันทนราช W
8tH3201MZJ6B3aทิพย์สุดา คำหอม W
9th1201MZHTB8Eสุภาพร ชมภูพันธ์ L
10TH6817MYE4E5Eพลอยชมพู พรหมแพทย์ L
11th0136MYDXS1aช่อทิพย์ ปราณีนรารัตน์ W
12th2712MYE5U0Aวิธวินท์ ทับทิม W
13tH4601MYDUV2aต่าย บุญญาภา-จำปาพันธ์ต่าย F 086-3469564
14th1506MYDHR9P จิราภรณ์ หิรัญคำ L
15TH0205MYD8P6B ชินวุธ สารศิริ F
16th5201MYDSA2aปิยพัทธ์ สุทธิไสย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th5401MWS956Bพงศกร สุเกียง L
2th0117MWYYX2Bขนิษฐา ใจสุวรรณ์ F
3tH0402MWTAd7a ธัญลักษณ์ ลักษณะจันทร์ W
4tH5213MWT2F0Aจันทรามาส สุฤทธิ์ W
5Th1801MW9VR6Rอุไรพร บัวประคอง S
6th0303MW9tV3dฝ้ายเงิน แพรไพศาล S
7tH0201MW5231bสุภา​ กรินรักษ์​ F
8Th0138MW5Q06aนัทธพงศ์ โสภณ F
9tH4908MW5J12Eอริษา จันดอก L
10Th4005MW5fC2Aเอี้อย นั้นทการ์ F
11tH1401MW55G0Cศุภาพิชญ์ แสงอินทร์ F (นักศึกษา) ฝากไว้ป้อมยาม!!
12th5401MW54A9Jศิริโชค โตสุวรรณ์ W
13TH3004MW9XB9Iกาลจณา ทองสาย W
14Th7111MW4MF7dเสาวนีย์ ตันติวงศ์ไพศาล L
15TH6101MW4QA5Fตุลธร วาสินธ์ ( ตัวต่อ ) F
16tH5409MW4s86Fกาญจนา เสียงแขก F
17tH5415MW4T78aดวงธิดา ขอสุข S
18th5907MW59G3Cพัชริน ศิริยั่งยืน S
19tH2207MW5MV4Aพัชราภา ภูยาทิพย์ S
20tH0136MW4UR1bภานุพงษ์ จันเอี่ยม S
21th6303MW5b19Pผลสิทธิ์ บุญมาก S
22tH1906MW57N5Cณัฐพล เกตุสุวรรณ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0304MUFM69Hอาทิตยา จั่นยาว F
2TH3201MUFH27Eมนัสนันท์ ภายไธสง L
3th2002MTQVH4bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
4Th0127MTP6R1bเสฏฐพงศ์ ตัน L (061 658 5151)
5th4303MTP4Y0dพิไลลักษณ์ อุทัยนิตย์ L
6th0118MTPXC2bวีรทิป​ บุญเมือง F
7Th2506MTR381jจิรโรจน์ (โอม) L
8tH0206MTPN65aทศพล แก้วแสง
9Th3009MTPK76Aอิสริยาภรณ์ สมบัติ L
10TH2102MTR123bคุณโชติกา อารีย์ชน L
11th5906MTPG13aดลยา แสนทน L
12tH2908MTP284gศุภกิตติ์ ชัยฉลาด F
13Th4218MTPVg7fคุณฐิติโชติ ศรีสมบูรณ์ L
14Th4210MTQZ63kจุรารัตน์ วงค์ชุย L
15tH0122MTPEg9Bจูเรีย ซิดนีย์ F (0452225833)
16TH6303MTP8P1nศราวุฒิ ใสไหม W
17tH5404MTPTA8Aพรนภา สายธนู F
18TH1501MTPrG6Gพัชรพล เดชศิริ W
19tH0604MTQWQ7Oณัฐณิชา แสงทับทิม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0114MRUQ82Eสิทธิพันธ์ เนียมพลับ W
2tH3312MRtYB3cปิยฉัตร ฉลองชัย F
3Th2101MRUJY9iทัดดาว อินทร์สำโรง (สา) F
4th1505MR0JD1Iเดชาภัค วงษ์สุวรรณ W
5Th4413MR1CF8Aประณิดา ศรีวงษา W
6th4101MR0Q29Nคุณชนาทิป โพธิกะ F
7TH2101MR1JR7Aคุณชลธิชาติ ใจคำ
8th1310MR0SE5Cวชิรญาณ์ L
9TH0140MR1989Bคุณธัญญรัตน์ สุวรรณ L
10tH7206MR0X93bอาทิตยา สิทธิภาพ S
11TH4207MR0F75hจารุวัตร ประดับสี F
12Th2007MR16E9Gอมรเทพ ประมาณ W
13th0132MR0YY1aฟาง F
14tH4714MR12X8bสุดารัตน์ มหานาม F
15Th1308MR1171Eศศิภา จบดี W
16Th4104MR1NX6Fวรรษวิภา พงศ์สิทธิศักดิ์ W
17TH1601MR1GJ6Pสิรินภา(Safety) ก้อนกลาง W
18tH0147MR0UH2aสิทธิพงษ์ คงเลิศ W
19th0126MR1SX5Cสมคเณย์ วิเศษสมสกุล W
20tH2106MRUVK4eCOD กิตตินันท์ สุอังคะวาทิน (Engineer) F
21TH3705MR1QN8aอิทธิพล กาบิน L
22TH4207MR2054Lวารินทร์​ แวงวรรณ L
23th6101MR14Y3aOil Thanaphan F
24tH2701MR1X27Kนิธิ มีสวาทนอก F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH5403MP6qE1cปวีณา ไกรทองศรี S
2Th7308MP6KM0Fศตตุณ ดับพันธ์ (ฝากให้โอ๊ต) S
3th0105MP6W00cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
4Th0141mp7871Aสันสนีย์ แจ้งบำรุง S
5th0106MP6tC8Cณัฐพร ตุงคุณะ S
6Th1004MP72E5Dสุรศักดิ์ มีนเจริญ S
7Th0110MNG3k2fการัณย์ ศิริพรอนุกูล W
8th6401MNGA74Kกตภพ ใจตรง W
9TH3204MNGC01Fศิริวรรณ สายสิงห์ L
10tH3811MNJ7Q9E ศรินดา โสนะชัย W
11th4713MNHT30Iวัชรพล ทะวงค์หาญ W
12TH2002MNGtC2Bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
13TH3602MNG5R3Bปิ่นแก้ว บัวผาย L
14Th6401MNGRN8Aอารีน่า เลิดวงหัต F
15Th2006MNGPF5Bนภัส ขุนเที่ยง F
16th0128MNGJ81cภรัณยู กู้วิริยะ F
17th0206MNJaV4aชัยเดช L
18th2801MNG7W6Dศรายุทธ เปรื่องรัมย์ F
19tH0203MNJ4t8dพรเทวา เปี่ยมภูมิปัญญา F
20th4705MNHXM0dคุณทัตพิชา ทองประศรี
21tH5301MNGzN8Gปิยธิดา พุทธวงค์ F
22th7111MNJ063aคุณสุภาพร งามสมภาร F
23th7501MNG036bฮาฟีซีล อาแว L
24Th0136MNGMC9Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
25th5401MNGXK2Kอรรถพ จันทาพูน F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19-20 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th4903MKVHC7fกฤตนัย ปัญญากุลารักษ์ S
2th0105MJR278cยุพา​ กุล​เพชร​เจริญ L
3tH0127MKVYx1dบริษัท โหว์โหว์คิทเช่น จำกัด (ไก่) F
4th3915MKW879Cสุริยะ นามผา F
5Th0148MJQPe3Bอาทิตย์ ฉิมเดช F
6Th4218MJrR11eสลิตา ลี้รัตนศิริ F
7Th2803MJR7V1iนันทิดาโจ๊ะประโคน L
8Th5804MJQCx0dปรียาวดี สุขะ L
9th7105MJQgS1eกุลธิดา แก้วสะโร F
10tH0119MJPtX5Bสุดารัตน์ วรรณรัตน์ (กาฟิว) L
11th0201MJQ2U7Gสราญจิต บรรจงเพียร L 0959475081
12TH3304MJPv97Cชลสิทธิ์ ศิริ L
13Th0406MJPxB9dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
14th0116MJQ548Bนิติธรรม ชัยโพนงามธนพล F
15th2708MJQXH8Jปราณี รัตนชัยมงคล L
16WCBKP00010794ณัฐพงศ์ เพ่งพิศ L
17th2701MKVN30Lทิพย์อักษร จันตะภักดิ์ W
18tH1601MJPGH5Eฐิติกร รอดดารา W
19tH2706MJP822dอินทุอร ทึมกระโทก W
20tH3602MJPAX8Dชนกันต์ จันบุดดี W
21TH0105MKW467dรชนีกร ติแก้ว W
22tH1003MJPdS1Aพัชรินทร์ แก้วสุริยา W
23Th0150MKW1G7aแพรวา กระดุมทอง W
24tH0106MJQAp2dสรรเสริญ ปั่นทรัพย์ W
25tH4219MJrNU6bศุภกรณ์ คันธะมาลย์ W
26TH0147MJRfS8bกฤติธี หงสาวรางกูร W
27Th4201MJRB21Lศิราวรรณ โคตเสนา W
28tH0201MJQTA3bคุณอิศรา ต้นลำภู
29Th3714MJr0C9cธีระศักดิ์. นามทับ. S
30th0304MJQ773hเกวรินทร์ S
31TH3112MJR483Aวริศรา ประธาน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2701meckD3kขนิษฐา แหลมจริง F
2tH3705mecvQ9Fคุณยุภาพร หอมจู L
3th1901MDTQ08Eทวีศักดิ์ แป้นอ้อย F
4th3801med0b3aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
5th0139MEC9N8Bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
6tH7111meed61Aบัซรี หมันนะ L
7Th4501mee395Lกษิดิ์เดช พรทวีรัก F
8TH2404mee5v5dจิราพร หอมแก้ว L
9TH0513MDTUs9Dภัทรวดี บุญพบ W
10Th0139medzu0Fภาคภูมิ วันเจียม W
11Th2105med345Fณัชนิชา มาตรโห้ W
12th0127MDU458Cเดือนเพ็ญ ภิญญวัย W
13tH6306MDTSC8eรุ่งธิวา เจริญรักษา W
14TH4701mecrs2Rวิบลรัตน์ ต๋าคำ F
15Th0201medmw5Bจักรกฤษณ์ ตรีเศียร F
16th0142medaH0Cณภัทร หมื่นแผงวารี W
17TH4501mecgA1Dสุธิดา อารณะโรจน์ S
18Th0402medqC2Aมาวิน ทรงศิริ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1907MBTBb6aณัฐธภา  วงศ์อาดัม F
2Th0143MBT1C5aอาริยา ศรีแสง S
3th2007MB7AZ7Eพงศธร พิมดี S
4Th3701MB6ZT7Nกุลปรียา พลัดโชติวงศ์ S
5th0105MB71C9Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
6Th7704MB7894Fอาทิตยา วาเงาะ L
7TH0903MB7MF9aธนพล ศรีนาค F
8TH4210MB7J71Kศุภรดา บึงลอย L
9tH2408MB7DQ2Bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
10tH7111MB76K9m ดวงสุดา เหมาะทอง F
11tH6604MB7GV7cขวัญฤดี เพ็ญรัตน์ F
12TH1313MB7Cf8Dพิมพ์ผกา คำหอมกุล L
13Th1701MB7410aปวีณา แสงกฤษ L
14TH4101MB6RH1fนภาพร วังหอม F
15tH1906MB6GA5bพลฯ อภิวัฒน์ วงษ์ตาดี L
16th1804MB6M02A คุณ ปาริฉัตร เร่งรัด
17Th7101MB6D19aคุณดิษถานงค์ สุวรรณกิจ W
18Th1006MB6PX8aจุฑารัตน์ สุทธิประภา F
19Th1011MB6sZ7aฐิตินันท์ เฮงกี้ L
20Th3807MB6HV7aศศินา อุปัฒชาย์ F
21Th0205MB6NN5B บุปผา จิวรสิริสวัสดิ์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th3201M9FWM7Aวัลลภา จินตชาติ L
2Th2701M9GT46Aพิพัฒน์ โกติรัมย์ F นักศึกษาฝึกงาน
3th1501M9PNq5Eวิภาวดี สงวนสัตย์ F
4th2106M9HCt3Bปิญาภรณ์ มงคล F
5TH3602M9g0A5dพิมลพรรณ  แสนบุตร F
6th5007M956T8Iวีรรินทร์ อินแพง L
7TH4315M9kQH8Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
8th4104M95GB4Fเพียงตะวัน สนสาย F
9Th7109M9J902cสโรชา แก้วจันทร์ทอง F
10tH7111M9G8p3dนภสร คงจังหวัด F
11TH0151M9G3u2cนรินทร์ จงเจตดี F
12th2712M9gC85Fสุภาวรรณ L
13th0306M9PGY9dพิเชษ เข็มทอง F
14Th1401M9h3X5lจักรพันธ์ แก้วคำ F
15tH6805M9kF88bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
16Th1507M9Pa36Aภูมินทร์ ตอวิเชียร F
17TH3508M9nRW2Bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
18Th6201M9HRJ1bธารินี เหล่ามงคล W
19tH1903M9GNM6Cชลธิชา บุญเกิด W
20tH4714M9HKv3hกนกพร บุญเฉลียว W
21TH4307M9K043aธนาทร ภูชมชื่น L
22th2701M9NZm3aช่อทิพย์ ชมเชย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th1801m76pG4rอุไรพร บัวประคอง S
2th3116M6jJJ4aนราวุฒิ เจริญสุข W
3Th4701m6kQ52Dเอกณรินทร์ บุญธรรม F
4Th4721M6HBC6dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
5TH0110m6kub2cราตรี ศรีธรรมศักดิ์ L
6th1801M6HHK9Uวลัยพร โตจั่น F
7th3406m6mfu7cปนัดดา ภากพรม L
8TH0104m6kzY3aรชานนท์ ประกิ่ง L
9th0109m6n8k9cนิตยา ผมหอม S
10th2007M6JFS9hอพิญญา ประสมหงษ์ L
11Th0129M6K8q1bธิติ แซ่ลี่ L
12TH7606m6M9w6cอัรฟาน สาเมาะแม L
13th4210m6M564Kศุภรดา บึงลอย L
14EG876603303THธัญเทพ โกศล L
15Th4405m6M2d8aศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร L
16Th7402m6Mux8Bชุติพน ขุนเศรษฐ์ L
17tH2009m6N4v7cวันนิสา​ ทองเวช L
18th0116m6mC56Bศิริพร พิสวาสดิ์ L
19th0402M6H9N9Aมาวิน ทรงศิริ L
20th2810m6mzs7aคุณบุษบา คุณเนตร W
21th3004m6mht4iกาญจนา ทองสาย F
22tH0140m6mqn8Bศิวิการ์ วงษ์ฟั่น W
23th7501m6mn92Dฮานัน กามะ F
24tH0701M6KGv0Fร.อ.กฤษดา ดุเหว่า F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2710M4XJ19Oสุนทร ศรีสุวรรณ F
2Th0206M475K4bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
3TH1306M45Y60Dพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์ L
4TH7509M46038Hคาดาฟี เจ็ะเดร์ L
5TH0206M472D1Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
6tH4301M46G22cปิติพงษ์ ภูสิงหา F
7Th2701M46Pk8aชัญญานุช โชตินิกร L
8tH0203M46A60Dณัฐวดี ชุมทอง L
9tH6206M47CB7aนิคม สายตรี L
10th0203M464J7Dพรเทวา เปี่ยมภูมิปัญญา F
11Th4306M47AD3Cนที ศรีคุ้มเก่า F
12tH1003M46KM7aอนุวัฒน์ จำปาน้อย L
13th6506M46DK9cคุณปริญญา เกตุแก้ว F
14th5409M46Z32fกาญจนา เสียงแขก W
15TH2702M46794lกิตติพศ นาสมปอง W
16Th2702M46BP1Eอรทัย ฮวบกระโทก F
17Th0511M46VR7Hวารี ดอกเทียน L
18th2803M46TG1aนพรัตน์ สุโขรัมย์ F
19TH7501M478Q8dอดุลย์ อาบูซาแม็ง F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12-13 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th3106M27KA1Aคุณ แรบบิท มาแซร์
2th2004M27QS1BK.Knack
3Th3606M27CD1Eกมลทิพย์ พากุล S
4th5409M16M32aทรงเกียรติ กันธิกา F
5tH2106M16CP3Eเฟื่องรัตน์ดา ตาเก่างิ้ว F
6th2007M15WV7hวัลภา ศรีละออง L
7th1104M16GV1dคุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์​ L
8Th2819M16F33bพวงชมพู นาโสก L
9TH4205M165Q9eภูธเนศ สารพล L
10Th2701M15SU7tคุณสุนทร ทัพธานี L
11Th0114M15QK7aชาตินันท์ สุขทอง F
12tH3407M17D65bเทียมจันทร์ ชุมภูแสน F
13th0145M159N5Aนวพร เทพพรบริสุทธิ์ F
14th4505M175E4Aคุณจเร อุปชิตวาน F
15TH2801M160F9dศรายุทธ เปรื่องรัมย์ F
16RF083011539THวริศรา กีรติวรรธนะ L
17TH6902M15G30eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
18Th4206M17AY1fปรางค์ทอง ระยับศรี F
19TH2101M178K2mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
20th2002M16962F ภูธเนศ อภิรักษ์ภูวงศ์ F
21Th6401M15DY1cสาลินี พัฒนวงศ์ F
22th0121M16351Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
23Th0141M15UY5bชัชนันท์ หวังอีน L
24TH0701M16UH5iพันธีตรา F
25Th2008M16RC2Aแดนชัย​ สง่าเมือง L
26TH2502M15BH9Fรหัส ผันนะรา L
27Th1003M16ZB1Eอินทิรา ผาแดง L
28tH0203M16HJ0Aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564 L
29th7405M154Y9Eวีรพงษ์ ใจดี L
30TH0149M16PD0dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
31th2502M176K1nณัฐวุฒิ ผลาเลิศ F
32Th2004M16M41hชัยอนันต์ มีคำนิล F
33th0206M173G2Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
34TH6601M178N7Cนภัส จรสุวรรณ W
35Th0205M157K9Bลภัสดา พลเทพ W
36Th1601M16FH2iจิรวดี บิดา W
37Th7007M17D67jสโรชา บุญเชิด W
38tH6201M16CZ1Fนัฐฐาพร ศุขวิทย์ W
39th1011M17K24Eธาริณี สินจังหรีด W
40Th1801M17N61qฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
41Th2406M16X57gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W
42Th3301M17AV2Aคุณปุ้ย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0109KX3MV3cปิยธิดา หงษ์ทอง S
2th2004KX8P34hไพจิตร ลุนไธสง W
3th7109KWAVR5Eสุพิทย์ สรเพชร F
4th3312KWAJ47Jฐาวนันด์ ชนะพาล L
5th0301KWATT1iกนกเนตร L
6th4101KX79X8Fส.ต.ต.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ F
7tH0804KX7YC9Dธีรวัฒน์ กสินัง L
8TH2005KWB281bเรืองศักดิ์ ต้นทอง F
9tH6101KWB465Fเมธัส ยมเกิด L
10Th1906KX70Q9cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
11TH1506KWB923nภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
12tH0124KWAR52Bชาญณรงค์ ทองทัพ W
13th0120KX4CR1aพีรพุฒิ เปรียบดีสุด W
14TH4901KWAEG2Kอรัชพร นำพรรค W
15TH7501KWA4B9Dอดุลย์ อาบูซาแม็ง W
16tH0704KWA776aกรวิภา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2715KTQXU0cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
2TH3815KtSM07Eรุ่งนภา โพนพุฒ L
3th4908KTSQD5Eปาณิสรา อ L
4tH2004KTR0Q3Aพรสุดา อินทร์เพชร L
5tH0118KTSF17avuthy khoeura L
6th4706KTSAJ2kพีรพัฒน์ เรือนชัย L
7TH5901KTS2J1fธนิสร ดำนิล L
8th3901KTR8F5Dอนุรักษ์ อาเดช F
9Th7111KTSD49Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
10TH5409KTRP03eนริสรา หมูนิล W
11th2811KTS4d3Bพัณณ์ชิตา บาลวรเศรษฐ์ W
12tH2007KTR709bนุชเรศ อาจหาญ F
13TH0514KTQtW9fพิตติกร ศรีโมรา W
14th3506KTrGB8fจรัญ คำแสงราช S
15Th0203KTR5S7Aคุณภูมิวรพล พรรัตนพันธุ์
16Th0303KTRbZ2Dคุณอรพรรณ โตงาม F
17Th3701KTS0J6OK.ครองขวัญ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0406KSCK96Dคุณธมนวรรณ เปสูงเนิน
2TH1308KSCGY9iพลทหารนิยม สมรูป L
3tH4801KSDuW0Mณัฐ​ชัย​ ศรีจันตา L
4th4715KsFCP8aมัทธารวดี กันธา L
5tH0203KSF6D8Cเอกราช กันหารัตน์ W
6Th2707KSFA53Aคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
7TH4721KSE7V9Dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
8th2502KSF1W4Kเนรมิตร เผือกประพันธ์ W
9Th0139KSEEK5fมณีรัตน์ ทองทัพ (คลังสินค้า)โทร 606 F
10Th0134KSEYT4bกัลยลักษณ์ คงอุดม W
11Th2701KSEQs4Sวรานนท์ เป็นซอ W
12th2001KQRWp1Jณฐิกา ท้าวศรีสกุล W
13Th7101KQSRB1Dพัชรี มิ่งเมือง L
14th2721KQSZK0aหัทยา สายชุมดี L
15Th2101KQS3Z4nอัครพงษ์ บุญมาวงศ์ L
16th0301KQTa83eจำรัส จิตรีเนตร L
17tH7504KQTZE4Bธัญเทพ โกศล L
18Th5601KQt8U3fพิมพิกา คำอยู่ F
19TH2010KQtTT3aพิทักษ์ อยู่สุข L
20tH4901KQU201eณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์ F
21tH0111KQTVW3Bทศพล มงคลเลิศ S
22th0201KQU7D1eอานันท์ เต่าทอง L
23TH0206KQRzD3Aคุณมยุรา เวทมนต์ W
24th0304KQSkF2Bเจนจิรา สุตะวงษ์ F
25TH0146KQS1f5cคุณธนพร ชัยสาร
26tH4901KQT5b5nสาธิต ยอดพิบุตร W
27th0512KQSPB0Eเกษราภร พาสัมพันธ์ W
28tH2203KQU9Z8Hอนันธพร อัมพรพรรดิ์ W
29Th4706KQTeU1aธงชัย เลาลี F
30TH5007KQThA9aณัฐธิดา โมทะนี F
31Th2712KQU3C9aวิธวินท์ ทับทิม W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3312knt1b7Cมัสลอง​ รักหินลาด L
2tH0402knswb2aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
3tH0406knta94Aปณิชา เอี่ยมใจกล้า L
4TH0201kntuc8Hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
5tH2701kntmv3kอริศรา มณียม S
6tH2106kmrZe2Aอาทิติยา มูลเค้า(โรงโฟม) L
7th4005kmqu17jณัฐธิดา พรหมโคตร(นัตตี้) L
8TH2907kmqm45eวัชรพงศ์ แก่นสาร L
9Th3406kntf55Aคุณสุธินันท์​ บัวเหลา
10th4404kmr6r0A วิจิตรา พลศักดิ์ขวา L
11tH0117kmrht5Bปัทมาพร โตเจริญ F
12TH5801kms4c1eศุภสุตา F
13TH4218kmrv99Fคุณฐิติโชติ ศรีสมบูรณ์ L
14Th0503kmr1r6cปรานต์ วงษ์ไทย W
15th2102kmrdr1Bณัฐชนน มาลัยจิตร F
16Th6701kmrab0aณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ W
17tH6101kmqy28Fตุลธร วาสินธ์ ( ตัวต่อ ) F
18th2721kpkhK2aน้ำฝน การรัมย์ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4-7 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH3508KJTmB3Eวันนิสา​ ทองเวช L
2th0136KJUC82Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
3th2406KJTQH2fธรรมนูญ ดาษงูเหลือม L
4th4709KJTT25bวัชราภรณ์  อุษาจำรัส S
5tH0303KJTZ20Aศักดิ์ดา กลั่นเพ็ชร์ F
6TH5208KJW4B5dวัลย์ชัย สหเจริญชัย F
7tH3101KJU5W8eคุณแพรวไพลิน บุญเพศ L
8TH5607KJXT31Jเจษฎา ทรงชัยพิพัฒน์ L
9TH2802KJU9E3Cนภัสสร ชัยไธสง L
10Th0109KJUJJ4eกุลธวัช สกุลธนโสภณ W
11TH4601KJVE29aกมลชนก ด้วงเกิด W
12tH5401KJW084bพงศกร สุเกียง L
13th2206KJXP01gณัฐกฤตา รุ่งเรืองสิริมงคล F
14th5201KK9G73iพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ W
15Th0201KJY587Hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
16th6101KJUWB5oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
17TH0203KJTVB9Cจิดาภา ชมภู F
18tH3113KJUSS3Hอภิเชษฐ์ แก้วคำบัน F
19TH0401KJU2N8Nนวิยา เวชพิสิฐกิจเจริญ(ป่าน) F
20Th6308KJUPY1Iศิริพร  แสงทิม S
21tH0111KJVVF1bทศพล มงคลเลิศ S
22Th3710KJW9B3Bปานไพลิน บุญพวง F
23TH1407KJUFM5dธีรพล จันทร์หอมหวล F
24Th3604KJVJ11dกรวิภา พรมตา F
25Th1602KJXJ41Aประกายดาว​ จุลนันท์ F
26tH7111KJWDn3Kถิรวุธ ผ่องสุวรรณ F
27TH5801KJXd97Aยะเกาะแขก มือสอง(ทีม) F
28th5906KHUf42aดลยา แสนทน W
29Th0601KJYW71nคุณกลวิทย์ โตคีรี W
30tH2105KHRTK6bณัฐินี พวงลำเจียก W
31th0110KHUUQ8bชนิดา สุนทรสงค์ W
32Th3003KHVCK0Mณัฐิญา อาบสุพล W
33Th2801KHVUZ2Jเจษฎาภรณ์ จันส่งกลิ่น W
34th3508KHUwM5Cพรพิมล สิงหา W
35th3503KHRv28cณัฐธิรา สูงสุด L
36th4217KHQUp2Aบูรินทร์ บุญรอด L
37th2721KHRXF9kสิทธิโชค มานพ L
38tH3106KHR8A2iอภิรัฐ พลภักดิ์ L 0630016692
39Th0202KHUK41aชวิศ สมุทรานุกูล W
40tH2006KHUYX1aกัมปนาท เจริญเศรษฐกุล L
41tH2714KHS2P4hพัชราภรณ์ จรโคกกรวด W
42th0147KHS5b7bศิรชัช หงสาวรางกูร W
43th4210KHS722kจุรารัตน์ วงค์ชุย L
44Th0301KHSEG6gชาคร แซ่เลี่ยง F
45tH3901KHV2P2gภัคจิรา สมิติเมธา L
46th4307KHRrU6jปาณิสรา วราศรี W
47th2007KHSSB5Hหาญชัย วิไรเลิศ L
48tH2913KHT714eจิรวินทร์ ปิ่นทอง W
49TH0203KHSZH1aภูมิวรพล พรรัตนพันธุ์ W
50Th5801KHVK55aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
51tH1801KHRb37Dนิธินันท์ L
52Th0306KHU7U0Cมนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง F
53TH4701KHS445Rเกรียงศักดิ์ นันต๊ะ L
54TH2101KHT102aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
55Th6901KHRtN5dทวีศักดิ์ ทองธานี F
56TH4501KHRgG9mรวิสรา อังครุฑ W
57TH1905KHTg99Bสิริรัตน์ติญา ชูแพทย์ L
58Th0203KHU0n2Aวสันต์ สำราญจิตต์ W
59Th0201KHSx74cเมรินทร์ สุข วงษ์ F
60th2702KHVA30eอรทัย ฮวบกระโทก F
61th1407KHVG84kภัทรจาริน อินทร์กล่ำ F
62Th5101KHTJ05Aคุณชุตินันท์ เลือดนักรบ
63tH3901KHT9B4Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
64TH2811KHTBK6bกุลนิษฐ์ เนียมสอน L
65TH4720KHuNB1aคุณ สุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​
66tH2803KHTED6Iนันทิดาโจ๊ะประโคน L
67th7201KHSMM6e คุณนุจรี หมานสัน F
68th2506KHVQ20Gคุณวาสนา เกิดมั่น
69tH0128KHVsJ2Aหนึ่งลิขิต วงษาเคณ L
70th5003KHtTV7cอลินา ทองคำ L
71Th2210KHV7Z6Bวุฒินันท์ บุญธรรม L
72Th0148KHUBU9Bกุลภัสสรณ์ วงศ์จตุรทิศ L
73th3113KHU9Q7Aวาสนา. ยศสมศักดิ์ F
74th5801KHUSX8Nอนิรุจน์ สุทธิสนธ์ L
75TH5404KHTWY2aคุณ จักรพล เวียงเกตุ
76Th0120KHU4V0Cนริสา กาญจนเพ็ญ S
77tH1201KHU2W6Aประพาส พุ่มสงวน S
78th7308KHTYk3fศตตุณ ดับพันธ์ (ฝากให้โอ๊ต) S
79Th0113KF0BF7Dอนุชา จำปานคร
80tH0136KF0EF4aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
81th5706KF0823aวิลาวัณย์ ดิษหร่าย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0144K9GHK1c ณัจญ์มา เทศอาเส็น F
2th4103K9GQW6Gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
3TH4901K9G5P8fอนุพันธ์ บุญตันถา w
4Th0120K9FS84aคุณอุดมรัตน์ สามสี N
5Th1502K8HGA2Dจริยาภรณ์. คำพลอย S
6th0121K8H5S2Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
7th2803K8H0C5aนพรัตน์ สุโขรัมย์ F
8tH0106K8H844aธนภัทร ขัมภรัตน์ W
9TH4907K8GVQ1bอติวัชญ์ ทุ่งราช W
10TH4401K8GHJ2Cศศิ​ภา​ ​เ​ว​ฬ​ุ​วนา​รักษ์ F
11TH6412K8K0K8aคุณภานุพงศ์ เหลือสม
12Th6002K8GR54Fวีรชัย อินทราชา L
13TH6102K8HKY6dจำรูญ แซ่ลี L
14th6311K8GME9gสกนต์ เนติธรรมรัตน์ F
15TH2301K8HT64Bพลกฤต เกษโกวิท
16TH0306K8HQX1dภัทรพรรณ ประไวย์ L
17th2001K8HP38Eศุภโชค เทมา L
18th3909K8HU48fจารุวรรณ สุวรรณสนธิ์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0402K71Z49aอรวรรณ รอดมี W
2Th2007K74YB3Dเชาวรินทร์ โชติอิงคนันท์ F
3Th0107K72YK5Cศิริพร ใยเจริญ W
4tH3507K75786Bคุณเนย noey L 0650652283
5tH4506K75HM7fคุณธนากร แก้วนามไชย L
6TH2812K72P76aธีรเมธ เบ้าพิลา L
7tH3701K71JD6bกิตติพัฒน์ เหล่าเลิศวรกุล L
8th7110K75M21fนัทดาว มู่สา F
9th0134K74KC5Aมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
10th0401K70NQ2cรุ่งทิวา แก้วตา F
11th3907K725D9Eพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
12th5707K71BQ8Bนันท์นภัส อินสวรรค์ F
13tH0134K70W37Aนันทวรรณ สิทธิเจริญ L
14tH4806K75DX5iสุทธิวัฒน์ แก้วแสง L
15TH1506K71EY1hณารตา ทองประไพ L
16TH2108K71072Dอัคคเสฏฐ์ ลุล่วง L
17Th0105K70RU5cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
18TH6106K5U1D0Aปรัชญา เกิดทวี S
19TH3312K5U2S3jเจนจิรา โชคบัณฑิต W
20th2401K5U4M3aWoropol wnichayakornchai

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3114K49wE9cนิชนันท์ พูลทอง W
2Th2401K4A2B9aสุเมธี เจริญโภคยานนท์ W
3TH0306K48WN2Aศรีวิภา มณฑา W
4th2004K493U3Hอึริค คาร์โร L
5th0120K48UE5Bคุณณัฐวดี ศาลางาม L
6TH2601K49Hn7cกรรณิการ์ ทองรอด L
7TH7301K4A9P2jทรงพล เนียมบาง L
8th2205K48z52Aอรัญญา ปราณี F
9tH0139K49yX4fมานิตา คำควร F
10tH1002K497E3eวิลาวัณย์ ฉิมพาลี L
11tH4405K48RK1a ศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร L
12th0117K49D13Aปิยวัฒน์ ฤทธิ์ไธสง F
13tH2007K49TR3hสุภรัตน์ จำปา L
14tH5301K4ACE2G ปิยธิดา พุทธวงค์ F
15TH4408K4Ae55Dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร L
16TH1405K49F69Iพชธกร ขุนสังวาลย์ L
17TH0305K48nN3dคุณชุติมา ศิริบูรณ์ F
18th6401K4A5J7lอุมา ชลสาคร F
19TH0203K39D78Aเพ็ญพักตร์ ช่างหล่อ F
20TH3602K3A346Hคัทลียา จินดามัง W
21tH3810K39hE2bณัฐพล ชื่นชม S
22th0141K39552Bสุรพงษ์ พ่อบุตรดี S
23tH2004K39YH4bกฤษณ์เกษม เหมพลชม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1801K282U8rอุไรพร บัวประคอง S
2Th0151K28548Cภาณุพงศ์ ชินผา L
3TH0143K0U338aยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
4tH4104K0SM59fคุณเพียงตะวัน สนสาย F
5th1203K0SSH1hสมบูรณ์ นุ่มสาตร์ F
6Th0206K0TFB5aสุขสันต์ กระแสโสม F
7Th0102K0TQB8Aสุมาลี​ ชายนอก F
8th1310K0SHD1cวชิรญาณ์ L
9th0204K0SVN8oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
10th0118K0UAX5bคุณตุลากร พฤคณา ห้อง 506 W
11th1801K0RXR7jคุณขัตติยา พงษ์จุ้ย L
12TH0147K0T5N0cวัชรพล นามใจ L
13Th2101K0RUF9nดนนชัย ทองขาม W
14th4709K0U1C8hคีตวัฒน์ ปันธิ W
15TH2725K0UF36Dเพ็ญพิสุทธิ์ ปึงสูงเนิน W
16tH1505K0RWD8Iเดชาภัค วงษ์สุวรรณ W
17th0108K0U5Y9aสุพิชฌาย์ ตันประเสริฐ W
18th4802K0U8G4Bพงษ์ศิริ เมืองมูล W
19Th3206K0T469Aนันทวัฒน์ สืบศรี W
20tH0151K0SZC8aสุทธิดา เดงวัง W
21th2701K0SPA0Lทิพย์อักษร จันตะภักดิ์ W
22TH0139K0TA73Bกิตติธัช มุดเจริญ F
23Th0137K0THF5Cทิพย์สุดา ศรีชมภู F
24th2102K0S0M8cวราลี วนาภรณ์ F
25th2007K0TWQ8bณัฐรินทร์ สว่างชัยพร S
26Th0118K0UHS8Aธนวรรณ กระจ่างพุ่ม S
27Th2502K0VET9bฐิติกา สนลา S
28tH6812K0UQ18Aปาลิดา กลับเมือง F
29th1601K0V9S3aพัชราพรรณ ผิวอ่อน (น้องบิวตี้) L
30th2702K0TSF6Eอรทัย ฮวบกระโทก F
31TH4713K0V6E4Hศรสวรรค์​ ไชยทองยศ L
32TH4504K0VGX1eชนิดา ภูเยี่ยมจิตร F
33TH3310K0VK40Fคุณณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว L
34Th4201K0T7J6bนรินทร์นาถ เทียบสกุล

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0402JZJF07AKhun Ratta jim F
2Th4501JZK2S6aสุกัญญา แซ่หว้า F
3th5401JZKTD7bอาทิตย์ เปี่ยมสกุลไพศาล F
4tH3122JZMX54dยุภาพร วารีพัฒน์ L
5TH0122JZJRH9aวริยา คำศรี F
6th0502JZMNT6eพงษ์นรินทร์ สันตรีเพ็ชร์ F
7TH0403JZKWZ7cจิรัฐติกาล ปักกะสัง F
8tH3302JZJZG4Aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
9TH7712JZJJF7aคุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
10tH2007JZJ9S7dประภ้สสร จันทสาโร F
11TH3305JZN0X9fรุจิรดา บุญพร L
12TH2202JZJNE7iพนิดา ไชยมาศ S
13TH6101JZM8J4Rร้านโชคชัยกระจกยนต์ F
14TH0203JZMG82Dคุณวัฒนา กันทะมาลา F
15tH0206JZK749Aทศพล แก้วแสง L
16th0701JZMRS2mพฤกษชาติ ช้างหัวหน้า W
17TH3804JZMB04iคุณอภิวัฒน์​ สนิทปะ​โค​ W
18Th0201JZM2F1Kคุณชยพล เล็กกิม
19th1401JZM639Lฐิติยา เจิมสุวรรณ์ F
20Th4404JZKZP0Gสุกัญญา ศรีประภา L
21th1311JZMUS2Cส.ต.อ.ธีระศักดิ์ พิระชัย
22tH0706JXQ927cสิริสุดา ประคองพวก S
23Th2207JXQX61aพัชราภา ภูยาทิพย์ S
24th5907JXQFS0cพัชริน ศิริยั่งยืน S
25th7306JXQSE5hนันทนา สุดฉิม L
26th1311JXQUW4Cจันทนีย์ นาสวนจำรัส F
27TH0206JXQ6B4Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
28tH4401JXQDX3lคุณอรินดา เพียสา L
29Th7602JXR1N2dรุสมีนี เจะหะ F
30tH3901JXQPG3bนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
31tH0206JXPHR7Cเรณุกา สิงห์วิชัย(YRA) F
32TH2101JXR0Z5mร้านรวมโชครับซื้อของเก่า L
33th2005JXP1R4bภัทรพล สีโคตร L
34th0108JXPZ48aพัชรี นางาม L
35Th2712JXPx70Oเกียรติศักดิ์ พรมสอน L
36TH4405JXNJP0aศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร W
37TH0120JXPMZ3dปริวัตร ห่อไธสง L
38th6804JXNMH2Gณัฐกมล ศรีวิไล F
39CITYP00593887ณัฐพงศ์ เพ่งพิศ L
40Th3120JXP3M5Aสุนธร ระวังดี L
41Th4707JXQ1b4aพัชรินทร์ ชมบาล FN
42TH0402JXPf97aนุจรินทร์ ยะลา F
43tH3701JXP9B3Oไพลิน เถาวัลย์ดี W
44Th7003JXPCf0Fพัชรา แดงลาศ W
45TH2007JXNZB9eพรสุดา สุทธิพงษ์ W
46TH0103JXNXJ1Bอภิรักษ์ ศรีสังข์ W
47tH5409JXNRM2aเรไร ใจวงค์ W
48Th0114JXP5Z6Eสิทธิพันธ์ เนียมพลับ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th6007jtuxd6Dธัญรัตน์ ภวันตุ W
2tH2001jtv9k1Oกนกวรรณ ปัญญาพิศมัย F
3th3701jtuw91aเกษกมล เต็มบุญเกียรติ L
4TH0301jtuqe4Bกชมล รัตนนุกูลชัย F
5TH3903jtvbk8Bอธิติยา ทองบุ W
6Th2907jtusd7aภัทราภรณ์ คำดี F
7th0301jtv3r1Cคุณสุมาริน อุทัยบุรมย์ F
8th5407JT4SK1Gพิมผกา บุญแต่ง F
9TH0139JT5HM9fอัตพล วงศรีลา F
10Th0127JT4WS7Bเสฏฐพงศ์ ตัน L (061 658 5151)
11tH3701JT4V87nธีรกานต์ จุทสิงห์ L
12Th5601JT52H3fพิมพ์วิภา บุญระฆัง L
13th0701JT5AM7x วุฒิพงษ์ สีเขียว L
14tH3013JT4UN7aภัทร์พิชชา ทองเทพ F
15th4104JT5ST6Dศิวกร นาสีลา F
16th0402JT4WB8dนิตยา ธรรมนาม F
17Th0108JT6125Aเจนจิรา สวนงาม F
18Th7701JT5ER3aนอนอร์ F
19tH0402JT5MR2aสุเมธ สิงจานุสงค์ W
20Th2714JT5QR8d คุณกนกพรรณ วิศรี W
21TH0406JT53w8Dคุณธมนวรรณ เปสูงเนิน W
22TH4801JT5NB6mณัฐชัย ศรีจันตา W
23Th6401JT5Rz2lธรรมรักษ์ ทองหวาน W
24TH4005JT5JH0nฉัตรทิพย์ เรืองอุไร W
25tH2001JT5VJ4iเดโชชัย วงศ์ศรีวิชัย W
26th0126JT4ZK8aณิชาภัทร ทองคำ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH4504JREWM0eชนิดา ภูเยี่ยมจิตร F
2TH0144JRF5N0c ดอกเอี้ยง นิลมาลีย์ F
3th6408JRETP1aเจนวิทย์ มะแอ F
4tH0201JREZy4Kจักรกฤษณ์ ตรีเศียร F
5Th2006JRERj7bนภัส ขุนเที่ยง F
6tH7109JQTW04Eสุพิทย์ สรเพชร F
7TH0148JQU0W3bอาทิตย์ ฉิมเดช F
8Th3901JQUKm0Dคุณ อนุรักษ์ อาเดช
9tH0802JQt927Fคุณอนงค์นาถ สอนจันทร์ (จุ๊บแจง)
10th3701JQTBU8Nสมพล คำวงษา F
11TH6004JQT086Cศิรินันท์ คุณสี F
12tH2101JQSwY0bสุปันนา ใหม่สุริยะ W
13th2712JQU1J9aวิธวินท์ ทับทิม W
14tH2808JQtKY6Dสุพัตรา เวชประโคน W
15tH2804JRYKB3Fจารุวรรณ ฉุนเชื้อ W
16TH3701JQUCa7aปวิธ ผิวเวียง W
17th6409JQUR03dรุ่งฤดี สายสวาสดิ์ W
18th2506JQSBq3Dสุธี ผานิล W
19tH6409JQSnX4Iคีรภัทร สุขคร L
20Th0151JQSJu9Bปรียานุช หล้าอำพร L
21th0402JQV4T1fสุรพล พลับชิด L
22tH6805JQTK94bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
23TH1011JQTDE4Aฐิตินันท์ เฮงกี้ L
24th3009JQU3X2A อิสริยาภรณ์ สมบัติ L
25th5401JQUHM1bพงศกร สุเกียง L
26th0127JQSEP4Cคุณอดิศักดิ์ มูลวัน L
27th3401JQUh35eอนันต์ แสนเลิง L
28TH4601JQTB64dนีลพร ไกรพล L
29TH2004JQSSV2Fสุมินตา​ เกตุแจ้ L
30CITYP00595579 คุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
31Th3901JQUP00Aคุณนวรัตน์ สุริจันโท
32th4713JQUF92iวัชรพล ทะวงค์หาญ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th3313JPCWS4Aสุรพงษ์ ศรีโฉม S
2th0122JN6TF4Bจูเรีย ซิดนีย์ F (0452225833)
3Th0122JN6YV2aคุณศิริศุกร์ ศิริสมบัติ F
4th0202JN6nZ7D คุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
5th0136JN7357a ภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
6TH7101JN6wU3bเมวดี ธรรมดิษฐ์ F
7th0105JN7B82eวิรัลยา วิวรรณรัมย์ F
8Th0201JN71H1kพัชรินทร์ เลายี่ปา F
9tH2203JN79C1Kธนวรรณ เมษะมาน W
10th0102JN76V2cเจมส์ S
11th7101JN6M58Bชาคริต​ ฤทธิเดช L
12th5101JN6Hr9tฐณพรรณ ไฝทอง S
13tH0131JN7510a ธนพงษ์ แสงเกาะ W
14Th0304JN66e5Bอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH3705JKr8W6Aปวีณา ปิยะ L
2Th3201JKqY07a วัลลภา จินตชาติ L
3TH2506JKQrC6dเจษฎา สอาดแพน F
4TH0141JKRZk4cวีรกร เเสนย่าง L
5Th4307JKRM28bไตรถพ ภูตีนผา L
6th2001JKT4C6Jณฐิกา ท้าวศรีสกุล W
7Th0136JKRCV2aชัญญาภัค วรพันธุ์ W
8tH0128JKSX61cศราวุธ เครือเนตร W
9Th6308JKTQ02Iศิริพร  แสงทิม S
10TH2108JJS8d8aสุนันท์  หมายมั่น S
11th1401JJSEu2Dคุณสโรชา จอมพงษ์รื่น f
12tH3125JJtB68Bนครินทร์ เชาว์ชาญ F
13Th1501JJRWP8e วิภาวดี สงวนสัตย์ F
14TH7504JJsAP7Bวันอิสมะแอ สะมาแห F
15th3112JJTED8aอดิวิชญ์ เกตุอรุณ L
16tH2005JJT5B5Iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S
17tH2007JJS6R2aคุณนิตยา กุลสุวรรณ์ F
18tH3303JJTJ69aภคพร สู่สุข S
19tH4109JJSzE7Dกนกพร หญ้าอ่อน S
20TH6501JJSUw8Aดวงเดือน คงทิพย์ F
21Th0804JJTcM9Dธีรวัฒน์ กสินัง L
22Th2004JJQBp7aรัฐพงษ์ สุทธิแสน L
23Th4714JJSG77l ณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
24tH0204JJQJ60Dคุณน้ำทิพย์ บุญขยาย
25th0406JJSr77Aนิ่มนวล ถนอมบุญ F
26Th3801JJSJZ6Oวิทยา คณะวาปี F
27TH2203JJRy54A แพรวานารถ ประสมสุข F
28Th0203JJQN75eสกาวเดือน วังคะฮาต F
29th7110JJS1X7hพิทวัส ภูมินิลรัตน์ F
30TH0107JJQG83Cปพิชญา สว่างโลก F
31tH0120JJS4x5Bอติพร ทองใบโต W
32tH3101JJsMQ0a ธีรภัทร พวงเพชร W
33Th5608JJQE52dรุ่งนภา ส้มจีน F
34Th1506JJS045hสมภพ คำประสพ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2002JG6497Aคุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
2th3312JG6mR1cปิยฉัตร ฉลองชัย F
3tH6420JG5JN1Bธิดารัตน์ คงทองอ่อน L
4Th0706JG5MU0Lวัลภา แสไพศาล F
5Th1506JG5QR8Pสุพัชฌาย์ ไชยหาวงษ์ W
6TH2001JG5CS8Aภัทรพร ไหลไพบูลย์ F
7th0404JG5uY4aปถมาพร มิตรธรรมพิทักษ์ L
8tH6801JG6113Bพิจิตรา​ ชู​เดชา F
9Th0116JG6PR3bศิริพร พิสวาสดิ์ L
10tH4715JG6D70Aมัทธารวดี กันธา L
11TH3125JG6RH3Aคุณภัทรกร สินสิมหา L
12th0136JG6789A ภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
13th3702JG5YE9Fสหบดี ศรีเศษ W
14th0805jg6fx4Dพัชรียา กลิ่นดอกไม้ S
15tH0506JG69B5bคุณ ณัฐกมล แซ่โง้ว
16TH4713JG6j96Iวัชรพล ทะวงค์หาญ W
17TH3701JG5eY8Dวันชนะ สงไพรสน W
18Th0304JG5T22Hอาทิตยา จั่นยาว F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH7109JEG98&Aแสงดาว ชูสวัสดิ์ S
2tH0151JEET74cมนัชชา ไพบูลย์​สุข S
3tH0110JDCQq6Cราตรี ศรีธรรมศักดิ์ L
4TH4005JDCBM5hเจ้นุช ขนส่งหนองคาย F
5th7602JDBSV8dคุณโซเฟียน เจะหะ
6tH2101JDEaE5aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
7tH5906JDC7D2bโรจนศักดิ์ ไชโย L
8th0151JDCNY9c ภาณุพงศ์ ชินผา L
9th1501JDCVv5Eวิภาวดี สงวนสัตย์ F
10th7410JDaZA3Dฤทธิเดช เรืองแก้ว L
11TH0102JDEvM6Cคุณกัญญารัตน์ F
12th2702JDEd07Eอรทัย ฮวบกระโทก F
13Th1601JDC5H6mอ้อมพร นะคะสอน F
14Th4717JDEHW7eCOD จิรายุ ขาวหล้า L
15Th1503JDBaS8Qกิตติวุฒ ศรีวัง L
16tH3113JDCTT1nเกวลิน ก้านกิ่ง F
17tH2803JDBDK6aนพรัตน์ สุโขรัมย์ F
18th0505JDADK1J อัยดา อินใจดี F
19tH0127JEEM80Aส.ต.ต.ปฏิพล คำขูรู (ข้าราชการตำรวจใหม่) F
20th2007JDE823Bศรุตยา จรูญพงศ์สวัสดิ์ L
21th0128JDBJN5cภรัณยู กู้วิริยะ F
22Th7605JEEDZ0dซูวัยบะห์ เจะโว F
23TH0121JDC1V2bภานุวัฒน์ ทิพย์สงคราม W
24th5107JDAg50eณีย์ แก่นทองเจริญ F
25th5401JDAAf9Aพิมพิศา ธรรมปัญญา W
26Th3901JEFWd0Aคุณนวรัตน์ สุริจันโท
27Th2105JDAu98Bรัตน์ติยา ทวีอมรรัตน์ W
28TH4305JDB2C6Aรัตติยากร นาชัยเงิน W
29tH3204JDAKW0fศิริวรรณ สายสิงห์ L
30th2004JDAWT8hสุภาดา ดวอร์สกี้ W
31Th3112JDBYC9aวริศรา ประธาน S
32Th2707JDAR48Cวนิตย์ จันทร์เหลือง S
33Th0107JDBNG0Cขนิษฐา สุดสายตา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0117J9YKR8bขนิษฐา ใจสุวรรณ์ F
2Th4307J9YRY0Aธนาทร ภูชมชื่น L
3TH4106JA08P1Fคุณพงษพัศ รัตนนท์
4TH0302JA1MX9Cเมฆ เลี้ยงสอน F
5tH7115J9ZPG9Iนิติพล หวันหมุด F
6TH0201JA0A26Aวุฒิพงษ์ จันทรศรี L
7TH5601J9Z616fกัญญาณัฐ ธัญญมงคลชัย L
8TH2001J9Y9W7dปกแก้ว นวลคล้ำ L
9th0304JA0GQ7Hศุภกฤษณ์ มุกดาวรรณ L
10TH7111JA02X7aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
11th1505J98tE1aประเวช เฉลิมกลิ่น L
12Th0401J996N8Cสิทธิชัย เพชรนาค L
13TH3113J98YR9Aอาทิติกร ทองเพ็ง L
14tH3801J991R0Nลำไพร สัตตะพันธุ์ F
15tH2004J998p8dนันท์นภัส บุญญาภัส F
16tH4406J98s52Bณัฏฐนันท์ เลิศจันทึก F
17th3701J98Mx5dคุณธรุท สุ่มท้าว
18Th6101J98WW3fตุลธร วาสินธ์ ( ตัวต่อ ) F
19tH0701J98Hq6fร.อ.กฤษดา ดุเหว่า F
20th0149J97tC2Dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
21TH1505J97PQ8iเดชาภัค วงษ์สุวรรณ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2101J7GFs6Nพลากร ยอดหล้า W
2th7509J7HhZ8hคาดาฟี เจ็ะเดร์ L
3TH4701J7GBS5cพัชรพล พงษ์สานต์คีรี L
4tH6004J7gYZ5gพัฒนพงศ์ ทั่วดาว F
5th2823J7HMU7Aอริยา มณีการ F
6TH0304J7H4Y1hสุทิวัส ภาษาไทย F
7Th0206J7GWE1Aชัยเดช L
8TH4801J7h9Q6oคุณณัฏฐ์วรัชญ์ วงค์ชิระนันท์ L
9th2506J7GT44Dพิมพิลา​ วงภูมี F
10th0136J7H2h4Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
11Th5401J7G8Y9pจิณห์จุฑา เชื้อเมืองพาน L
12Th6001J7HEJ5eนวพร อินจันทร์ L
13TH0140J7GKG8Bศิวิการ์ วงษ์ฟั่น W
14th5401J7GQ05bอรประภา สุทฤกษ์W
15th7602J7HFV5Dคุณโซเฟียน เจะหะ
16TH4313J7G0C0d วโรชา ยอดเกตุ W
17th0512J7G405Aญารินทร์ธรา ธีรไนยศรีกุล W
18tH2007J7FV14Eเจษฎาพงศ์ คำตาล W
19Th2007J7HCC5Hอพิญญา ประสมหงษ์ L
20th1602J6SS45bเกษมพันธุ์  ยอดออน S
21th0204J6sJZ4Cภานุพงศ์ จี่กลาง S
22TH1407J6Sn01d ธีรพล จันทร์หอมหวล F
23th1401J6T123nกชกร มุทุตา L 0808189209
24th6601J6SVM5cนภัส จรสุวรรณ W
25tH0506J5E831Eนันท์นภัส อินสวรรค์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0506J5E831Eนันท์นภัส อินสวรรค์ F
2Th2803J59WA7iนันทิดาโจ๊ะประโคน  F
3TH6303J59SJ6Nคุณ ศราวุฒิ ใสไหม F
4th3203J5X8Q0hวรรณวิสาข์ สมหวัง F
5Th6403J5AXM2aธนูทอง ตลึงจิตต์ F
6th2701J48P35mสิริณัฏฐ์ สุวรรณเจริญ F
7TH2102J48VB4Bณัฐชนน มาลัยจิตร F
8tH4207J48SK2Aศุภกร นาทศรีทา L
9th3104J497P2pปะนุพงษ์ ปวงสุข L
10th2001J490M2Jคุณศุภรัตน สะมะแอ
11TH1503J492d8r วรางคณา พันธุ์ชัย L
12tH3909J48WT5Fคุณจารุวรรณ สุวรรณสนธิ์
13TH2506J48U68j จิรโรจน์ (โอม) L
14TH6101J49438fเมธัส ยมเกิด L
15th2102J49Au7Bคุณโชติกา อารีย์ชน L
16Th0503J49949Bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์
17tH0143J48YE7Aคุณ กนกพล สุริยวงศ์แห W
18TH5407J48r60dปนิตา  ผ่องใส S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th3801J2G8V0Aกันตินันท์ จันทกุล S
2Th6420J2GNR5cนิลวรรณ บุญพันธ์ S
3Th0121J2GJX4Bกนกพล ฉุนราชา S
4tH4904J1SM96Dเพ็ญเพชร จุมปูฟู L
5tH2007J1SUW7eพงศธร พิมดี S
6th2101J1T0Y4iวรีพร กุลรักษา S
7Th2108J1T775Aเกศมณี แก่นพิมพ์ F
8TH2007J1T348Cดารารัตน์ วิชุมา F
9tH7111J1SG31Aซอลิฮ๊ะ รุ่งเรือง L
10tH4105J1SNW6Dกัมปนาท บริสุทธิ์ L
11Th0151J1TF81Cนรินทร์ จงเจตดี F
12th0108J1TJW0Aคุณนวรัตน์ ยะแสง
13tH0510J1SCD7cนนลณีย์ งามสง่า L
14th1401J1SHK2Bปวีณา ลูกน้ำ F
15tH5614J1TBB8Aนัทริดา ปั้นนาค F
16Th6101J1SZ39oคุณ รัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
17Th5213J1S8J1aจันทรามาส สุฤทธิ์ W
18tH1501J1S4E5Gพัชรพล เดชศิริ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH3714HZZBG6cธีระศักดิ์. นามทับ. S
2th2702HZ7Bv5Eอรทัย ฮวบกระโทก F
3Th0506HZ7H01eนันท์นภัส อินสวรรค์ F
4TH3501HZ75a6dพรรณพษา พิลา L
5TH3705HZ6u74Fคุณยุภาพร หอมจู L
6th0120HZ7PK9dธนพล บุตรสุวรรณ์ L
7th0201HZ80E6aวุฒิพงษ์ จันทรศรี L
8th0401HZ8D23hรชต นามสวัสดิ์ F
9th1908HZ7GH7Dสุรพัศ เส็งอนันต์ L
10th4215HZ9U49Bธนากร ปัญญาบุตร F
11TH0147HZ9J50cวัชรพล นามใจ L
12tH4721HZZUD8Dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
13TH5304HZ9CS2Eวิทยา ทองเสถียรกิจ F
14th3705HZ8HX8A ปวีณา ปิยะ L
15tH1310HZ7J55cวชิรญาณ์ L
16tH2201HZ7UX7cวัชรพงศ์ บรรลุขันติกุล W
17tH0117HZ8699bปัทมาพร โตเจริญ F
18Th1101HZ98k4Kณัฐปาลี บุญสิทธิ์ F
19TH0105HZ7YG7bภานุวัฒน์ เขมะเสวี F
20TH5601HZ9RJ3aนภนภา กรุดนาค W
21Th3701HZ9P34Aนวพล ทองมูล W
22th0132HZ6QW3Iคุณณัฐชุฎา วีระกาญจนพงษ์ F
23Th4804HZ7T97Bณัฐพล ต่อกัน W
24Th3804HZ8MF8iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
25th5403HZ8496Cปวีณา ไกรทองศรี S
26Th2810HZ82r3lสุนิดา คำไธสง S
27th0120HZ94W0Cนริสา กาญจนเพ็ญ S
28TH6101HZ6XA5aน้ำฝน  นันธิกุล S
29Th0105HZ6E90cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
30tH1506HZ8EW9Nภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
31TH0201HZ9AQ6kพัชรวัฒน์ ปิ่นทอง W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH5407HY14B2gชัยณรงค์ แซ่ตั้ง(ต๊ะ) F
2th1401HY2R23cศุภาพิชญ์ แสงอินทร์ F
3TH0118HY2XR7bวีรทิป​ บุญเมือง F
4TH6804HY2612bนราพล สมคะเน F
5Th0302HY1JD7hบุญมี พรหมจันทร์ F 0960312286
6tH3508HY2C41Bเอกราช หัตถประนิต L
7tH2701HY11C2tพีรพล อัครทรงพล F
8th1407HY22W0fกัญญากร จริยสุธรรมกุล F
9tH7706HY1741cมูหัมหมัดไอดี ดอเลาะ L
10TH7710HY2JY1aอนูรอาซีกีน สาแมง L
11TH1313HY35M8cอับดุลรอเสะ มะนอ L
12th7111HY06J5aเอกณัฏฐ์ วรวิรุฬห์กิตติ L
13th6805HY0BG3bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
14TH4205HXZTV7e ภูธเนศ สารพล L
15TH2805HW9uR8dพัทธนันท์ พิศัย W
16th0203HY0326Aคุณศุภชัย ป้องกันภัย L
17TH3008HXZZS4h ดวงกมล ศรีสมุทร L
18tH3701HWANb8Aพนิดา อุปถัมภ์ W
19Th3104HWAy21nธัญวรัตน์  แก่นสาร S
20TH7109HWa8W6aแสงดาว ชูสวัสดิ์ S
21tH7601HXZWU6aชัญญพัชรญ์ รุจิจินดาวรรณ์ S
22TH3908HWAWD8Aเจษฎาพร คนกล้า L
23Th1506HWADn6jพีรพงศ์​ กมล​จิตร​์​ประภา​ W
24Th0201HWAJ35Kคุณพนิตา ยังสุข
25TH2805HY31N5Eจริยา อาสากุล W
26tH2712HWA232Aคุณวิธวินท์ ทับทิม
27Th2712HW9cK3Fสุภาวรรณ ธงไธสง F
28TH6505HWAQD2Cอัจฉรา ธรรมสาลี L
29Th2004HW9H34Dนันท์นภัส บุญญาภัส F
30tH4315HW9NT4Bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
31TH3601HW9FD2mCOD พิพัฒน์ เลิศบุญแก้ว L
32Th3106HY1AX0Gพุฒิพงศ์ วงษารี L
33th3712HY3HE2aธีรพงศ์​ F
34TH2001HY0QF3oกนกวรรณ ปัญญาพิศมัย F
35TH3310HY0JY3fอภิชัย พลเดชา L
36tH0701HW9z89Cชลดา แก้วมะณี F
37Th1311HWB0N0Cจันทนีย์ นาสวนจำรัส F
38TH3301HY0TZ8aคุณ ปริฉัตร  ราชชมภู (น้ำ ห้อง 3/4) F
39th0109HWA698Bทิฆัมพร ปรักมาศ W
40tH7501HY1PQ2dเมวาลีน รินทร์สกุล F
41tH0706HXZQC8Vธัญยธรณ์ สาระพงษ์ W
42tH4101HW9t80nวารุณี ฉัตรพงศ์ไพบูลย์ W
43tH3712HW9X32aกรรณิกา สาบุตดี L
44TH1506HWB370Iพัสวิมล วงษ์รัตน์ F
45TH1804HXR5T0Hทิวากร
46TH3101HXRA82Aสุกัญญา เรืองฤกษ์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2712HSN548fคุณสุภาวรรณ ธงไธสง F
2Th1906HSNTA7Cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
3TH0141H0R393Bพิมพ์​พิศา​ ยล​ประสงค์ F
4tH0402HSNFM8aใกล้รุ่งเ พียรธัญญาการ(เมย์) F
5Th7111HSNNV5bดวงสุดา เหมาะทอง F
6TH3701HSNCG8nผาณิต แก่นกระโทก F
7tH5301HSNNh2jอิง อรยา F
8tH0407HSNFU3bนันทิตา ภู่งาม F
9TH2009HS29R3cวันนิสา​ ทองเวช L
10tH6817HS27N2eพลอยชมพู พรหมแพทย์ L
11Th3106HS2cQ2Iอภิรัฐ พลภักดิ์ L 0630016692
12TH0151HS2U68Aจันทร์เพ็ญ บัลลพาภินันท์ L
13th6108HS2jD6fรจนา สีปลาด L
14TH3705HS2eD2Aปวีณา ปิยะ L
15th0203HS2S31Dณัฐวดี ชุมทอง L
16Th3701HS1R38aเกษกมล เต็มบุญเกียรติ L
17th2907HS2Xg3Aหฤทชนัน เคยรัมย์ L
18TH0205HS2GK0bบุปผา จิวรสิริสวัสดิ์ L
19th4408HS2VG6dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร L
20Th0120HS25h0Cกฤษฏ​ิ์ เสนนอก W
21Th7302HS23C6Eธนากรณ์ นวลมิ่ง W
22tH3208HS20W9fธนัญญา แก้วสุข W
23Th2801HS1KS7jเจษฎาภรณ์ จันส่งกลิ่น W
24tH0401HS1VK9Cพลอยวารินทร์ แก้วตา W
25tH0122HS1n56aปวีณ เหล่าชูวงศ์ W
26Th2715HS1WZ1Cรัฐพงษ์ ผลพิมาย W
27th6004HS2MP5Cศิรินันท์ คุณสี S
28th1505HS1PD5iเดชาภัค วงษ์สุวรรณ W
29tH2001HS1Tt4Iเดโชชัย วงศ์ศรีวิชัย W
30tH2907HS1Ye7Hสุวนัน ชุมหอม S
31Th0105HS2PY8cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4801HR0yA5fกมลศิลป์ แสนคำพิงค์ W
2TH2004HR10E9Bทิพวรรณ แก่นประธูป W
3th7007HR0uN6Jสโรชา บุญเชิด W
4Th2905HR1325Aสร้อยสุดา ปิยไพร W
5tH2503HR0VY0Bพงษ์ศิริ ชาญวิเศษ S
6th4714HPRSa3Gเบญจา พรรณพะงา W
7th0203HPRJ61aเพ็ญพักตร์ ช่างหล่อ F
8Th0131HPR3w4Aสุรเชษฐ์ ดีสุข F 0865165752
9tH6601HPQXC1cนภัส จรสุวรรณ W
10th4103HPQT38gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
11TH0903HpRG18aธนพล ศรีนาค F
12tH1306HPRX25Bสุทธิราช​ เหมือนทัด F
13th4701HPS0J7rมณเทียร ฝั่งมณี F
14tH6817HPRV76Hเกวลิน ผุดผ่องF
15tH4718HPs291A กัญญาภัทร แก้วบุญเรือง F
16tH4512hPQMR6dคุณธนากรณ์ พ่อแก้ว 
17th0206HPR9p5aวรวิทย์ โคทังคะ L
18th6902HPQRJ3Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
19TH0204HPRBG6F พรเทพ สรัลรัชญ์วัชร์ L
20Th0301HPR5y0eคุณจำรัส จิตรีเนตร
21TH2408HPR7N2Bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
22TH1908HPrME0dสุรพัศ เส็งอนันต์ L
23Th1104HPrCY1Dคุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์​
24TH0128HPQHn4bสุรีพร พงษ์สุวรรณ์ S
25tH0151HPRQ62aจันทร์เพ็ญ บัลลพาภินันท์ S
26TH7308HPQVm8fศตตุณ ดับพันธ์ (ฝากให้โอ๊ต) S
27TH0407HPQQB0Fศุภกฤต บางน้อย S


หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0306HN1Gz4Cมนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง L
2tH6801HN1A83bพิจิตรา​ ชูเดชา L
3TH0148HN1DY5bอาทิตย์ ฉิมเดช F
4th7301HN0T66Aนูรีด้า เบ็ญสะอาด F
5Th4214HN0QK8Aแก้วตา มงคลเมือง S
6Th0706HN0FB9lวัลภา แสไพศาล F
7Th2001HN0b36dพิมลรักษ์ (ห้อง612) F
8th0109HN1Wr6aอัญริญา แซ่ลิ้ม F
9th0149HN0893dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
10Th7004HN0W23Dณัฐพล ศรีเวชนันท์F
11Th3814HMZwN8dคุณกฤษณา โสตะศิริ F
12th0506HN10Q5eนันท์นภัส อินสวรรค์ F
13th0139HN0401fมณีรัตน์ ทองทัพ (คลังสินค้า) โทร 606
14Th0402HN00J6aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
15Th4407HN0n28Cศุภกร แป้นขำ F
16TH2303HKZk16Fนันท์นภัส ประเสริฐสังข์ (แพรวา) W
17TH3710HM0d65Cจักรพรรดิ พรมมา W
18tH2804HMP1t2fจารุวรรณ ฉุนเชื้อ W
19TH4104HKZWe5Fวรรษวิภา พงศ์สิทธิศักดิ์ W
20TH4415Hm03X8aอภิสิทธิ์ ฮ่มป่า W
21tH2701HM0685aอีฟ พิมพ์พิศา W
22Th4905HKzU17eชิติพัทธ์ จิตตะคำ L
23tH2106HKZGW6b โขมพัทธ์ โคตรจันทรา L
24th0118HM0045bวรัญญา ประสิทธิ์ L
25tH2001HKZRQ7dจันจิรา นาคนวล L
26Th6207HKZY25eณัฐพล กลั่นหมอ L
27tH3009HM01G9aอิสริยาภรณ์ สมบัติ L
28TH1003HKZd73Pอนันดา เปลี่ยนสอาด L
29TH2714HKZbZ0Mจันจิรา ลาภล้น L
30tH1701HKZA29aปวีณา แสงกฤษ L
31TH3815HKXR17eรุ่งนภา โพนพุฒ L
32TH7603HKXnP6Eฟันรูซ บินอะห์มัด L
33tH1801HKXwV8h คุณศุภกานต์ เรืองรัตนวัฒน์
34th3305HKXKV9fรุจิรดา บุญพร L
35TH2102HKXUZ7bพราว L
36TH3705HKxT10F พรทิพย์ ทองเหลือง L
37Th7101HKXyS5Bฟาฏีนะฮ์ หมินสุข L
38th6106HKXhH1Kสมิทธิ์ พิมเสน W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0141HGPPH4Bคุณ ชัชนันท์ หวังอีน
2tH1001HGQ979Fภาณุทัศน์ พ่วงโพธิ์ F
3TH0201HGNZC1gสราญจิต บรรจงเพียร L
4Th1801HGQ5U0uวลัยพร โตจั่น F
5tH1506HGQBY4Iพัสวิมล วงษ์รัตน์ F
6th0117HGQEZ9Bโตมร จันทลักขณา W
7TH6201HGNWA1Fชนิดา ทศพร W
8TH3009HGP8C8jปรัชญา สาสังข์ L
9Th5405HGPB50cภราดร สุภาวงค์ L
10TH0105HGNPH3cยุพา​ กุล​เพชร​เจริญ L
11TH2205HGNSC3Aอรัญญา ปราณี F
12tH7504HGP3G9bวันอิสมะแอ สะมาแห F
13TH5301HGPE37Gคุณปิยธิดา พุทธวงค์ f
14tH7110HFKZU1gอาลียา ดินราแม S
15Th0706HFkTH3Cสิริสุดา ประคองพวก S
16th2207HFkRN4aพัชราภา ภูยาทิพย์ S
17Th5907HFM517Cพัชริน ศิริยั่งยืน S
18th4709HFJ8A4Bวัชราภรณ์  อุษาจำรัส S
19th5801HFNfA0Aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
20th0108HGQZF0Aศุภณัฐ แก้วหนู W
21Th3722HFNAC7Aธีระศรีมงคล กันพล W
22tH4104HFMrW5dชลธิชา สารเศวต W
23TH6701HFMPW6dสุนิตา การดี W
24TH1601HFMGk1iจิรวดี บิดา W
25th2707HFMME3hคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
26TH2707HFMTV1bคุณกัมปนาท สิวกระโทก L
27th1306HFM6v8Dคุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
28tH0304HFMJA5hอาทิตยา จั่นยาว F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0127HEMRa1dพ.ต.ท.หญิงกฐิน. อุปเนตร S
2Th3008HEMQF0hจารุวรรณ วงษ์สาลี W
3Th0115HEMX22Aคุณพัชรินทร์ หวายลี
4TH7501HEMUU5dอดุลย์ อาบูซาแม็ง W
5tH0101HEMHF8cEzy Express 京南54期生ジン
6th0402HEMNp3Achaleampon srimai W
7Th2501HEMu86Hพลทหาร จิราวุฒิ วังคีรี S
8tH4501HEMRS1iคุณ เบญจวรรณ โพธิจักร
9th4713HCY1P5Hศรสวรรค์​ ไชยทองยศ L
10Th0117HD19D9bขนิษฐา ใจสุวรรณ์ F
11Th7602HEMS80dรุสมีนี เจะหะ F
12th1801HEMWK3Qฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
13tH0126HEMTH3aปุญญารัสมิ์ เกษแก้ว F
14th6701HEMSX6Fณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ W
15th5407HCXR03gชัยณรงค์ แซ่ตั้ง(ต๊ะ) F
16TH7101HCZ5D7bเริงฤดี เกตุแก้ว F 
17TH0142HCY8q2cธนมาศ เฉลิมนนท์ F
18TH6101HCZ020Rร้านโชคชัยกระจกยนต์ F
19tH0141HCXAB7cฟาริศรา อาดำ F
20th2104HCXYF8aจักรกฤษ หวานเสนาะ S
21tH2602HCx751bโสภิน พลเมือง S
22Th1201HD1Fn0Uวิลิดา สิงห์ธงยาม S
23Th0134HD1602Bณัฐวุฒิ รอมาลี W
24th5409HEMXM0FThanachai Phanmot W
25th3701HEMPS1Aปฏิญญา วัลภา F
26tH4405HCy4M8aศราวุฒิ  ทรัพย์พิพิตร L
27th0406HCX3y0Gวราภรณ์ มูนิคม W
28Th3508HCx036bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
29Th0122HCXMH8Aสุพัตทรา(NO.04) L
30tH2007HCYCR9Dเชาวรินทร์ โชติอิงคนันท์ F
31tH0403HCYTQ2aกันต์กวี แก้วนิมิตรW
32TH0118HCXHB7aYuan Tangsatjatham L
33Th6804HEMN38Aปรมาภรณ์  เหลาทอง F
34tH6904HD2F03eภาณุพงศ์ ชินผา L
35tH0511HEMKy5hวารี ดอกเทียน L
36tH0138HEMMQ6aนัทธพงศ์ โสภณ L
37tH0124HCYHK5Cอัศรัญญา ฝ่ายสงฆ์ F
38Th0203HCYNA5Aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564
39tH0151HDBYE7aคุณชิตพล  ไชยวัฒน์ (สินค้าคุณนุชา)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH3312H8N5Z5Jเจนจิรา โชคบัณฑิต W
2th0117H8M605Bโชติพัฒน์ วงษา F
3TH6801H8MJF2bเปรมฤดี พรหมช่วย F
4th6101H8P4D8fตุลธร วาสินธ์ ( ตัวต่อ ) F
5Th5707H8MAJ1a ล้อม หอมมาลา W
6tH0141H8MD47aปารเมศ มุ่งดี F
7TH3508H8NUH4Cพรพิมล สิงหา W
8Th0130H8NSA7Aคุณคณวัฒน์ ชื่นใจฉ่ำ W
9tH1308H8N243Iพลทหารนิยม สมรูป L
10TH2701H8NFT4q คทายุทธ์ เกมสูงเนิน W
11tH0122H8NPG1Aคุณศิริศุกร์ ศิริสมบัติ F
12th0106H8K4C7aอรัญดา เชื้อผู้ดี F
13Th0118H8PAW2avuthy khoeura L
14Th1407H8N874Cปราณี ใจสุขดี F
15tH0203H8MNQ2Aภูมิวรพล พรรัตนพันธุ์ W
16tH0143H8MG07Aนิพนธ์ ดีนันท์ F
17tH2005H779S1iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH6401H5QwB8oจิดาภา ดิถีภคนันท์ F
2TH1203H5QSE2lคุณ ขวัญเรือน พิทักษ์พรชัย
3tH0144H5TBU9cณัจญ์มา เทศอาเส็น F
4Th4202H5SXC9aธนาทร จันทศร F
5TH1101H5TvH5K ณัฐปาลี บุญสิทธิ์ F
6TH0402H5TyZ5Cอุทัยรัตน์ ภู่คณะ F
7TH1210H5T4Y4aคุณเต้ F
8th2007H5U1g6Gอมรเทพ ประมาณ W
9tH4705H5Te84dคุณทัตพิชา ทองประศรี
10TH6703H5T7x6aศุภรดา ศรีเพชร F
11th1407H5SKP9lวัฒนา​ รัตนสุวรรณชัย W
12TH5301H5t0V7Fธันยาภัทร์ อุ่นแก้ว W
13tH7201H5TmA1hซูเฮบ บิลังโหลด L
14TH3406H5TrQ5aคุณสุธินันท์​ บัวเหลา
15TH1907H5Su98AAnny Nkl
16th2004H5SR71bอัญชิสา สุนทร L
17Th0128H5THH0bสุรีพร พงษ์สุวรรณ์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2001H3U1Y2Iพลากร แก้วอุดม L
2th2101H3TXP6Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
3Th0117H3TTY8Bปัทมาพร โตเจริญ
4tH0403H23pB4eปิยะธิดา สุวรรณ F
5tH0117H23C27bกิตติธัช พรมนอก F
6tH0203H23D85Aภูมิวรพล พรรัตนพันธุ์
7tH4101H235D7Fส.ต.ต.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ F
8tH3201H23843lสุทธิพงษ์​ สุทธิบนิด W
9Th0117H22YY5bพงษ์พันธ์ สร้อยสุวรรณ W
10Th6409H230G6Dรุ่งฤดี สายสวาสดิ์ W
11TH0303H23GG6Fศักดิ์ดา กลั่นเพ็ชร์ W
12th0701H23KU3mพฤกษชาติ ช้างหัวหน้า W
13th3009H1y0Q1jปรัชญา สาสังข์ L
14Th0127H1Y962Bเสฏฐพงศ์ ตัน L (061 658 5151)
15tH0120H1y5E3cนริสา กาญจนเพ็ญ S
16tH2009H1YAT1Cวันนิสา​ ทองเวช L
17TH2708H1y2V4J ปราณี รัตนชัยมงคล L
18th0103H1y7C8cบานเย็น จันทร์สาย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0514GZ0MH0jลาเบีย จิกิตศิลปิน F
2th7508GZ0SJ6aส.ต.ต กฤษดา จิตสงวนวงศ์ L
3Th2002GZ0NN3bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
4Th6901GZ09G3dทวีศักดิ์ ทองธานี F
5tH7201GZ0X96bพลอยชมพู หงษ์ทอง W
6tH0201GZ0YG6e เกรียงไกร ใบกว้าง F
7th4724GZ1NX7aดรุณี.สุขศรี F
8TH5906GZ1QW9Aวิภาพร เบี้ยวน้อย​ ( พี่ปู​ c-1)​ F
9th2001GYZVD9mศิรดา นันเจริญ F
10th4509GZ06M2aวัฒนา ประกิ่ง W
11Th5007GZ0BF7aณัฐธิดา โมทะนี F
12tH4101GZ0E60nศิริลักษณ์ วงศ์คูณ F
13th4901GZ0EZ2eณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์ F
14tH5604GZ0C69aธัญญรัศม์ ไกรฤทธิ์พงศ์ F
15Th4201GZ0RT7Lศิราวรรณ โคตเสนา W
16TH4103GZ1Zh2gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
17TH2803GZ1Y40Aนพรัตน์ สุโขรัมย์ F
18TH7207GZ1ZH5Aสุธิสา สันเต๊ะ F
19TH2106GZ1U15Eอ กิตตินันท์ สุอังคะ F
20Th2702GZ1YS3eอรทัย ฮวบกระโทก F
21Th1408GZ1QU0Aสุภรรณี วงศ์เวียง L
22TH0129GZ1VU6Cน้ำฝน พึ่งจีน L
23tH1310Gz1ME2Cวชิรญาณ์ L
24th1101GZ2288bสาวิตรี ผลภาษี L
25tH0118GZ3h22aYang Tangsatjatham
26Th1104GZ1VS4D คุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์
27Th6413GZ1JS8Bโยษิตา คงจันทร์ L
28tH5417Gz1K39aธนธรณ์ โม๊ะจันทร์ L
29TH6101GZ1u80Fเมธัส ยมเกิด L
30Th5210GZ1FP5Cแสงเดือน จินะแปง S
31TH1501GZ1mD4kโยธิน อ่วมเรืองศรี S
32Th2101GZ1Pt2aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2710GYADP6Mศุภกร ปูนกลาง L
2Th1407GWY009dธีรพล จันทร์หอมหวล F
3Th0103GWGDH0Bวนัสนันท์ F
4th4201GWEGG0cกิ่งกาญจน์  จันทรวงษ์ F
5tH0204GWF2F1Dคุณน้ำทิพย์ บุญขยาย F
6TH3801GWEPR5rธีระศักดิ์ ผลไม้ F
7Th0301GWFCA8iกนกเนตร F
8th0506GWEY90dนิพิฐพนธ์ คงจำเนียร F
9TH3801GWWG06uอิทธิศักดิ์ มูลสุวรรณ F
10th7701GWFE72ANurhayatee Bin-arong W
11tH0116GWSHC7Bภูผา มาลาวัลย์ F
12tH4104GWT7C5dศิวกร นาสีลา F
13Th0110GWFKV5f การัณย์ ศิริพรอนุกูล W
14TH0122GWGBC8Aวริยา คำศรี W
15th2701GWEYR1ASupalai Chaichanarungrueang
16TH0138GWGEa8A นฤมล พิกุลทอง W
17th2701GWFAa1Aอีฟ พิมพ์พิศา W
18TH2712GWSR70a วิธวินท์ ทับทิม W
19Th0147GWTRJ2bศิรชัช หงสาวรางกูร W
20tH0108GWVPN0A เจนจิรา สวนงาม F
21Th0146GWEm20Cคุณธนพร ชัยสาร
22Th1601GWTYU4qพรภวิษย์ ธุนันทา
23Th4701GWEtU5Dพัชรพล พงษ์สานต์คีรี L
24Th2205GWEqY7D นงนภัส พรหมวิเชียร L
25Th1313GWF2N0dพิมพ์ผกา คำหอมกุล L
26Th7106GWF685ASirima Mamah
27th0503GWF6E2Hกุลธิดา กาสา L
28th1601GWT0z4aอินทิรา ไทยวรสิทธิ์ L
29tH0406GWT3S9Dคุณธมนวรรณ เปสูงเนิน
30th4214GWT8u7Aแก้วตา มงคลเมือง S
31TH4101GWSW53nวิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา S
32th0301GWTGn5bสุมาริน อุทัยบุรมย์ F
33tH4701GWTVV1Dณิชากร โปธิ F
34tH5101GWTGv5Aยุทธนา คงมั่น W
35TH3113GWTDx1Hอภิเชษฐ์ แก้วคำบัน F
36th6601GWTM57cนภัส จรสุวรรณ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2208GUBQ75Cวรวุฒิ เสนาะสันต์ F
2Th7111GUBtY7aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
3tH0401GUBGG1gดวงกมล น้อยเหนื่อย S
4CL200803175746สุรพงษ์ พ่อบุตรดี S
5CL200803175548กวีกานต์ รวินท์บุญญา W
6TH3008GUB2N6Hจารุวรรณ วงษ์สาลี W
7tH2401GSQvC7aWoropol wnichayakornchai
8Th2801GSSVC3bศศิธร นามท้าว W
9TH0139GSSrW4Fณัฐพร วันเจียม W
10CL200803175715พัทธ์ธีรา รัตนชัย W
11th2714GSSZV6Hพัชราภรณ์ จรโคกกรวด W
12CL200803175306เเพรวา กระดุมทอง L
13TH4405GsSGX6Aศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร W
14th3706GUbBW1e.ธีรภัทร โถปั้น W
15Th6309GSQHU2a รัตนสุดา ขวัญสูตร W
16Th2101GSQ4C7Aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
17tH1407GSQBZ0Kภัทรจาริน อินทร์กล่ำ F
18Th3302GSQXE5C ยศรินทร์ สร้อยสูงเนิน W
19Th4801GSSF31jนิตยาสุขก้อน L
20tH2906GSRUS6Cฉัตรมงคล โสภิน L
21Th3113GSRPp8nปริญญา รอบโลก L
22th2708GSsC71Fนฤสรณ์ เเดงบุญ L
23tH2101GSRT25Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
24th7505GsSNT0eนูรอัยณีย์ อูมา L
25CL200803175506รัตนาพร ช่วยขวัญ L
26tH3701GSTAx8nพัชรา อายุโย L
27th3901GSRY69Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
28TH0205GSS9B0Dคุณวรพจน์ ศรีใส
29TH2106GSUJU7aอาทิติยา มูลเค้า L
30th2106GSQTG1eเกล็ดแก้ว แซ่ฟ่า L
31TH4101GSU2q6lคุณปัณฑิตา​ มาแก้ว
32TH2005GSQNK3bคุณ ธวัชชัย มามูล
33th3310GSRJA2fคุณณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว L
34th2001GSS098Eคุณศุภโชค เทมา
35tH4706GSRFf9bปฏิณญา นาชัย L
36th3604GSR3e8Aจุฑาลักษณ์ บุญสิมมา S
37TH0404GSSXA1Aปถมาพร มิตรธรรมพิทักษ์ L
38TH1308GSQFt5hคุณธนพล โพธิ์มั่น
39tH4205GSVKt1Eภูธเนศ สารพล L
40th0113GSUfQ6Dอรนุช จำปานคร (นุช)
41TH4904GSQDV0dเพ็ญเพชร จุมปูฟู L
42tH6416GST8T7iภาสิณี พุ่มชัย L
43tH0147GST6Z8aรังสิมันต์ พิมพ์โคตร L
44TH3810GST228bณัฐพล ชื่นชม S
45CL200803175409ยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
46th2106GSQ6q5eละมัย สุ่มมาตย์ S
47th7105GSVBW3Eโสภา เอียดพวง S
48Th0704GSTEG0Aกรวิภา S
49tH0138GSVdT7Aนัทธพงศ์ โสภณ F
50tH1407GSVWy6lกัญพรพัฒน์ แก้วตา F
51th2001GSU7d4Oระวีวรรณ สำเร็จ F
52tH1303GSR5B0kสุขทิษา น้อยนิด F
53TH3101GSQyN7eคุณแพรวไพลิน บุญเพศ
54TH4103GSrCB5gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
55th7110GSR0H4Hพิทวัส ภูมินิลรัตน์ F
56TH1001GSR943bคุณตรีรัก โคตรจันดี
57TH3305GSSk31Bมลธิชา กู้ภูเขียว W
58Th4718GSR7A5Aกัญญาภัทร แก้วบุญเรือง F
59th0134GSS3A0Aมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
60Th0802GSV182F คุณอนงค์นาถ สอนจันทร์ (จุ๊บแจง)
61TH2701GSU5F2tคุณสุนทร ทัพธานี
62CL200803175448ปารเมศ มุ่งดี F
63th0148GSUCN4Bอาทิตย์ ฉิมเดช F
64CL200803175355พิมพ์​พิศา​ ยล​ประสงค์ F
65tH3113GSV9X9n ภควัต โนนหินหัก W
66CL200803175421ธนมาศ เฉลิมนนท์ F
67Th0149GSUPH7e สังคม (Riaksi Paaom) F
68tH3113GSVFM8Aวาสนา. ยศสมศักดิ์ F
69tH2501GSVsP8Hพิมพ์เพทาย พูลชาติ F
70th3701GSUXT2n สมพล คำวงษา F
71Th1804GSVyY6Dไพริน ทั่งทอง F
72tH0128GSVUQ1a สุชาดา นิลประโคน F
73TH0147GSVHJ0bปัญญาพร แก้ววิมลรัตน์ F
74TH5801GSTh12Eศุภสุตา F
75Th0203GSQa21aคุณนุติ สิงคำมุง 
76tH4409GSV5t0aอภิวัฒน์ หล้าหิบ บาส F
77Th1801GSVqJ8Q ฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th2008GNTUF3Aวิลาวัลย์ กรรณสูตร์(ยุ้ย) F
2th7309GNTHD9Eจุไรรัตน์ ศิลป์สายสุข F
3Th0302GNT7G9Cพัทธ์ธีรา ลิ้มเจริญสุข F
4tH0402GNTE06dลัดดาวัลย์ ขวัญเย็น F
5TH0402GNT3D0aKhun Ratta jim F
6th7110GNTBJ2fจตุพร​ ทองจีน​ F
7TH1001GNT9E6Aกัญญารัตน์ เวชดารา F
8Th3201GNV0V6Aศินีนาถ ทองภูบาล F
9th2701GNV5D3Kอริศรา มณียม S
10TH1313GNT4X2Dปุณยนุช บุญพลอย S
11tH0149GMTfF9Dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
12tH4701GMTDN4eอริยา แก้วเสน F
13TH3804GMtHF2Iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค W
14Th7007GMT905hศศิวิมล อาจหาญ F
15TH0304GMT7A0E จันทร์จิรา ชูทอง F
16Th1203GMT3C1Lขวัญเรือน พิทักษ์พรชัย F
17tH0132GMTBR8iคุณณัฐชุฎา วีระกาญจนพงษ์ F
18th0149GMTM60Aจุรีพัชร เครือพิมาย F
19th0106GMUNz9Bขนิษฐา ใจสุวรรณ์ F
20Th5409GMUWF4fธนชัย พันโมด F
21th1807GMUkE8Jอนุชตา ทองคำ F
22th6901GMV1P6Dพลช โสวิต F
23tH0121GMTP42aคุณฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
24tH2001GMTV91Dพิมลรักษ์ (ห้อง612) F
25th1601GMTTf6jคุณอุบลวรรณ บุญประดับ (ฟ้า) L
26Th0117GMTRG3Bปัทมาพร โตเจริญ F
27TH3604GMuQC5Dกรวิภา พรมตา F
28TH2007GMVX14Hคุณสุนทรี พร้อมจิตร์ F 062-9052769
29TH6813GMW9Q9Aจิราพร ธารายศ F
30TH0203GMWEU1Eสรณ์ปชาบดี สาลีผล (คุณพลอย ) F
31CL200801143229มนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง F
32TH0206GMWKX7Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
33TH7101GMWRB9Aคุณดิษถานงค์ สุวรรณกิจ W
34TH4701GMWHY5Eศรกมล อินทะเสน F
35Th0503GMUHW4iพรรณทิกา สุนทรานนท์ F
36TH6101GMW220Fศิรินันท์ มั่งมี W
37TH2801GMWTY2Pคุณสายฝน กลิ้งรัมย์ F
38TH0138GMW6U2ABนัทธพงศ์ โสภณ F
39TH7712GMWGJ9Aคุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
40tH1601GMV7U5Mอรญา สีหานาทัง F
41th2101GMV3v1nคุณอรณิชา เล็กรัตน์
42tH0401GMVME1kพิชาวีร์ ทองโคตร F
43TH1102GMWD21Dศศิณา ชูอาษา F
44tH2701GMUV20Xวรวิช จันหานาม F
45TH0112GMW8D1Aคุณเกรียงศักดิ์ เสนามาตย์
46tH0403GMUZV2aจิรพรรณ อุตมะ S
47TH2606GMuSK9aคุณ ธีระพุง S
48tH1601GMUYf2bนางสาววรรณพร โพธิ์ปริสุทธิ์ N
49Th5610GMV9E8gศราวุฒิ คงหอม F
50TH3206GMVYY2Iคุณตะวัน คำทอง W
51tH0401GMVQQ1nคุณอ้อน N
52tH0203GMVBH2Aคุณจริญญา กิจนิธิประดิษฐ์ N
53TH2203GMVNJ6Iคุณเบญจา ภู่ถาวร
54TH2406GMW3T3Gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W
55Th4108GMVdJ0Cนายสิงหราช จันทร์เต L
56th6002GMVFA7f วีรชัย อินทราชา L
57TH3101GMVTF2Aนับเงิน บำรุงผล L
58TH0206GMWBR2A คุณมยุรา เวทมนต์ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0403GK5B55aภูขวัญฟ้า ซัว W
2tH2004GJY155Dนันท์นภัส บุญญาภัส F
3th5404GJU0b3aคุณ จักรพล เวียงเกตุ
4Th1801GJTY14Kมนัสสี ชิดโฉม F
5CL200731143300ทิพย์สุดา ศรีชมภู F
6Th0402GJBAN4aอรวรรณ รอดมี W
7TH0138GJBFX1bจินตนา การกระสัง F
8TH1907GJBJQ7aณัฐธภา วงศ์อาดัม F
9TH6401GJBWH5Kโสรยา หาญจิตร F
10TH2503GJBS13Bภูบดินทร์ บุดดา L
11TH0202GJBYE6Eศิริทรา เรืองฤทธิ์ L
12TH7509GJBUD1Hคาดาฟี เจ็ะเดร์ L
13Th4307GJB722bไตรถพ ภูตีนผา L
14CL200731143240รัชชานนท์ พฤกธารา W
15Th0514GJBCR2jระพีพรรณ กันภัย S
16th4701GJB8K7Dมานัส วังมูล S
17tH3701GJB5F1nคุณกุลปรียา พลัดโชติวงศ์ S
18TH7304GJBQ75Gปกเกศ ทองเกื้อ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0116GGDA30bโยธิน สายเย็น S
2TH3013GFRW90Aภัทร์พิชชา ทองเทพ F
3TH4404GFRRA8gสุกัญญา ศรีประภา L
4Th5804GFrFP6eปรารถนา เฮงสิน F
5tH0513GFRt42dภคพร ศิริวงษ์ F
6TH0201GFRPJ2kจักรกฤษณ์ ตรีเศียร F
7th1311GFRKA7c จันทนีย์ นาสวนจำรัส F
8Th6007GFr6N5Dธัญรัตน์ ภวันตุ W
9CL200730133934ณัฐชยา เนืองทอง W
10th5001GFR1Q9oเมษนี มูลมี W
11TH6409GFR8M8Dรุ่งฤดี สายสวาสดิ์ W
12TH2701GFQU82L ทิพย์อักษร จันตะภักดิ์ W
13Th6307GFQW43c กฤษดา สินคงป้อง L
14th2007GFRAU2fตฤณโกมล โกมลวาทิน L
15TH1303GFR3J3c มะลิวัลย์ ดีเลิศ ( น้อง จอย) L
16TH1907GFRYR1Aคุณตันติกรณ์ ธรรมรักษ์
17Th6308GFRCY9Iศิริพร  แสงทิม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH6101GCQ5b9Oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
2Th2718GCQ8f1aอาทิตยา จงสูงเนิน S
3Th2701GCPa62Aอัญชนา นิลเกษ S
4Th7111GCPCW7Aคุณอัจ S
5th1201GCQ6f6Cนลินี บุญตามสนธิ S
6tH0514GCPYD1aรัตน์ตระกูล โคตรศิริ
7TH3203GCNPB5H วรรณวิสาข์ สมหวัง F
8TH4901GCP0J5E ณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์ F
9tH3301GCPTA4eสุริยะ คำมา W
10Th0128GCQ3c9Aคุณภัทรพร คงธนกุลพร F
11tH2504GCPeA8Aสิทธิชัย บุญพร้อม F
12th2801GCP5M9bWachiraya Wongkhamkhun
13Th3801GCNW82M กัญญณัฐ​ ใจอ่อน F
14th3809GCPQD6Dปฐมาพร จันทร์อ่อน (น้องเดีย) F
15Th6303GCN9v9mคุณเกษมศักดิ์ ปามะ
16th4104GCNC23Fหทัยพัทธ์ ชูโฉมงาม W
17Th4408GCNE08Dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร L
18Th2714GCNJ67F วริศรา คำดำ L
19CL200729143421คุณ เสฏฐพงศ์ เหลากลม
20Th5401GCNG04Bพงศกร สุเกียง L
21tH2811GCNKF6Eนิสา ชะเบืองรัมย์ L
22CL200729143339 คุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
23TH1902GCnUM0a บัณฑิตา หอมกลิ่น L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH4901GAHJ30Qชนิดาภา อินใจ F
2CL200728150341 ธิดารัตน์ ทองโท F
3tH2907GAGQH1A ภัทราภรณ์ คำดี F
4tH0124GAGSd6Cอธิชัย นาพรม W
5th0149GAH5d1aจุรีพัชร เครือพิมาย W
6TH3305GAH804F รุจิรดา บุญพร L
7th6401GAg9M9K แวนุรณี ปะกียา L
8TH5601GAGK52Fกัญญาณัฐ ธัญญมงคลชัย L
9tH0203GAFW18Dเกศณี รวบรวม L
10th2007GAGDK1hคุณอนันต์ไชย เจริญสุวรรณะ
11TH1503GAgFH0vปวีณา เสกแสร้ง F
12th0201GAG2E8Bกิตติศักดิ์ หิรัญวัฒน์ L
13TH0702GAHCV3D คุณกฤติยา ประจงแต่ง
14Th2503GAGMS3bภูบดินทร์ บุดดา L
15Th0201GAG5D2jปุณยวัจน์ ยาผิว W
16TH0401GAG9N6Cสิทธิชัย เพชรนาค L
17TH0136GAGDR3A วัชระ นุชสา (ต้า) L
18TH7306GAGNM3Hนันทนา สุดฉิม L
19TH4901GAGME3Jคุณพิชานนท์​ กาวิตา L
20TH2001GAGEW6D ปกแก้ว นวลคล้ำ L
21TH5405GAGAS7Cภราดร สุภาวงค์ L
22TH5610GAGC33Gศราวุฒิ คงหอม F
23TH1204GAG8F1Fจุฬาลักษณ์ ธัญญาพิทักษ์ F
24TH0510GAG7D5Cอดิศร นอกกระโทก W
25TH0201GAGJ50Bภูริตา ภักดีเพชร F
26TH0305GAgNZ8E คุณพสิกา จันทา W
27TH4214GAGQK3Aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
28TH3012GAH2S8Aกฤษดา อุดหนุน F
29TH4704GAGUR3Dอรุณี ทิพวัง
30TH4315GAGWD2Bดนุวัศ สารกรณ์ 
31TH0134GAGYF7Aมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
32TH0124GB8UG2d เมฆ เลี้ยงสอน F
33TH0402GAH7Z3D นิตยา ธรรมนาม F
34Th2721GB8KK1kสิทธิโชค มานพ L
35TH7101GAH0Z8Cคุณปริชญา ล่องเซ่ง
36Th0131GB8YB3aธนพงษ์ แสงเกาะ W
37TH2404GAGZH4Aคุณนครินทร์ กระจ่างศรี L
38TH0201GAHAT0Kวิชญาพร ชอบบากบั่น F
39TH0113GAH663Dอรนุช จำปานคร (นุช)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3701G44XD1Bวรวุฒิ เหล่าเลิศวรกุล F
2TH6210G44W52bสุชิรา สุขพิลาศ F
3th2306G44ST8Bธมลวรรณ ประชุมพล F
4CL200725140127อภิญญา เฉลิมเเสน W
5th0139G44RZ1Gชนิสรา ชนะไชยสิงห์ F
6tH0704G447r8Oนิลุบล ทักภิรมย์ W
7Th0203G44bB4aภูมิวรพล พรรัตนพันธุ์
8tH2101G44HF9a ชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
9Th4303G44F41dพรกัลยา อุดมรัตน์ W
10TH0201G44ZA1cคุณจักรพงษ์ กอแก้ว
11tH0108G46107aสุขสรรค์ ขยันวงษ์ L
12th2803G44CS7A ขวัญใจ คงแสนคำ L
13TH4307G44U58Aธนาทร ภูชมชื่น L
14tH0110G44m40cราตรี ศรีธรรมศักดิ์ L
15CL200725135539อรัญญา พินจงสกุลดิษฐ L
16Th2006G44Nw8b จิรายุทธ แสงพันธ์ W
17tH4315G44Y76bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
18tH5101G44gD1aคุณชุตินันท์ เลือดนักรบ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับเบอร์โทร
1TH6903G2JH82Aรุ่งเรือง บุญสม F0926991760
2tH0202G1YW96Dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา0935697979
3TH0205G1Z0U1Dพวงพร้อม ปิ่นมณี F0992516323
4TH4214G1YRM3jคุณกฤษติพงษ์ โสตบุรุษ0986298272
5TH6808G1yMV4bจิตติพงษ์ อ่อนสุระทุม W0910458560
6th3204G1YkC9Fศิริวรรณ สายสิงห์ L0937571001
7TH0115G1yH96A คุณพัชรินทร์ หวายลี0644593899
8Th3201G1Y6b6Kจักรพงศ์ วันมาดี L0629950837
9Th3901G1Y3S9Jกฤษณะ พันชื่น L0653141411
10TH7710G1YCX4Bอภิสุทธิ์ แชเล็ง L0620797336
11CL200724135106พัชรี นางาม L099-176-7828
12th7001G1yFF3cปรเมศร์ พลวารินทร์ L0937643909
13th1206G1yTS8Gสุนันท์ สมใจเพ็ง L0918531669 
14TH3004G1yY32sธีรสิทธิ์ L0962401365
15tH4005G1XZv1cเกียรติศักดิ์ เผดิมศักดิ์(โอ๋) L083-1507242
16th4720G1xS18Aประวัณ ปู่ซอ L0889753153
17CL200724135134ภัทรพรรณ ประไวย์ L0913413912

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2702FZHF28Eอรทัย ฮวบกระโทก F
2tH0114FZHBB8eสิทธิพันธ์ เนียมพลับ W
3tH1203FZH8m8Eอารียา สุขเอี่ยม F
4tH6408FZGzP8Aเจนวิทย์ มะแอ F
5th4214FZH4N4Aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
6TH3802FZH738Cดวงตะวัน คูณเมือง F
7TH1903FZH2M3Cชลธิชา บุญเกิด W
8TH1504FzGY32Cวิลาสินี คงบรรทัศ F
9TH2712FZh0S8A วิธวินท์ ทับทิม W
10th2801FZGDD7Bมารศรี เชิดสุข W
11tH4314FZGgH0cนพรัตน์ เงียบสดับ W
12tH6902FZGeQ5Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
13Th1306FZGp83dคุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
14th0604FZGQV0oณัฐณิชา แสงทับทิม L
15th2710FZgUE6Mศุภกร ปูนกลาง L
16tH2703FZGsB2aว่าที่รต.หญิงซาฟียา ปาทาน L
17Th6210FZGKP2Bพิมพ์วิภา บุญระฆัง L
18th3709FZJ3Q8Cสุดารัตน์. อุตส่าห์ F
19th1404FZJ042Mฟลุ๊ค กุลมุต S
20th2501FZJ618Hพลทหาร จิราวุฒิ วังคีรี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0147FXKP72Bศิรชัช หงสาวรางกูร W
2TH1601FXkRU8Mอ้อมพร นะคะสอน F
3TH7004FWTN86Aธิวากร ธีระกุล W
4TH4401FWT7S8Aธีรพงษ์ อุดมกัน W
5TH0134FWTSC2Aศกรินทร์ คําแผง W
6TH1206FWT251Dกุ้งนาง สีแตง F
7TH3701FWTBN2Nคุณ ภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
8TH0204FWSuG8Dคุณน้ำทิพย์ บุญขยาย
9TH5901FWT3P4E เมธัส ยมเกิด
10EH273054875THคุณ สุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​
11TH0114FWTDW5Dธนพัฒน์ ฉันทวิลาศ L
12TH4713FWSW77Hศรสวรรค์​ ไชยทองยศ L
13TH3110FWT0S0Aคุณฐณิฎาภรณ์ พิมสาร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4901FUW3M0Fน.ส.ธัญลักษณ์ ต๊ะวิชัย F
2TH2001FU5CJ8Aภัทรพร ไหลไพบูลย์ F
3TH6101FU5WG3Rสมาพร กันทรัพย์ F
4TH2401FU5GN2AWoropol wnichayakornchai
5TH5407FU5KW7Bพันธพิน นาครักษ์ 
6TH2101FU5N84Iปิยพนธ์ วู W
7TH0203FU6418A คุณศุภชัย ป้องกันภัย
8TH6301FU5RF9Dวิลาสินี ดีปัญญา L
9TH1907FU5J93AAnny Nkl
10TH4205FU5B12Eภูธเนศ สารพล L
11TH0301FU5PS6Eคุณจำรัส จิตรีเนตร
12TH6002FU5SN0Fวีรชัย อินทราชา L
13TH2101FU5U49Oจรรยพร บุญให้ L
14TH0206FU6G18Aชัยเดช L
15TH0206FU6DW7Aจิรายุ ขวาธิจักร L
16TH1505FU5Z74Cวรรณนิสา ทองดอนจิว L
17TH6407FU6821Gอัมรินทร์  ปูเต็ม S
18TH2007FU6AQ8Eพงศธร พิมดี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH5601FS9EH4Fพิมพิกา คำอยู่ F
2TH0201FS9YG4Cคุณเนตรชนก กลิ่นจันทร์ F
3TH4303FS9qG1D พิไลลักษณ์ อุทัยนิตย์ L
4TH0140FS9JG8Bศิวิการ์ วงษ์ฟั่น W
5TH0904FrKUP3Bคุณธนบดี ลอยเลี้ยง
6TH0120FRJS95Cคุณสิทธิพร วงษ์ชัย
7TH1904FRJH11Dจริยา พหุโล F
8TH5501FRHWT1Dตุลธร วาสินธ์ F
9TH4401FRK689Cศศิ​ภา​ ​เ​ว​ฬ​ุ​วนา​รักษ์ F
10TH5811FrK463Aอรอุมา มูฮำหมัด F
11TH0146FRJQ61Bพฤกษ์ภมร เจิมสันติกุลชัย L
12TH4307FRK0Q5Dกรมิษฐ์ ประทีปทอง W
13TH6106FRJK2Kสมิทธิ์ พิมเสน W
14TH3008FrK251Hดวงกมล ศรีสมุทร L
15TH4412FRJ281D จิรัชยา ปรีวิลัย W
16TH6101FRJJP3Aอัญชิสา สังข์ทอง W
17TH4310FRJA84Bภัทรพงษ์ สุริโย F
18TH7302FRJ4N9Eธนากรณ์ นวลมิ่ง W
19TH5601FRJY01Fพิชญะช์ แก้ววิเชียร L
20RH053504433Thชลธิชา อัศวสันทัด F
21TH5804FRk809Gปนัดดา ศรรุ่ง L
22TH7202FRmPD9Dสุทธิกานต์ แหมถิ่น L
23TH3714FRMm69Aสุภาวรรณ เกษกุล L
24TH3022FRmV50Pคุณ วิเชียร พชรกรกุล
25TH4714FRMSB7Lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
26TH1104FRM0W3Dคเชน แย้มสุนทรา L
27TH5901FRKW47F ธนิสร ดำนิล L
28TH6201FRMFh7Mคุณสันติ สุนัง
29TH2101FRKSQ2Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
30TH0144FRN182Aปัณณพร ยศงาม L
31TH3908FRKQP2Aเจษฎาพร คนกล้า L
32TH7111FRMDP1Dกันตา สุวรรณโล L
33TH1201FRKNJ1Eปุณยวีร์ ชมภูพันธ์ L
34TH5411FrMA73Gพัฒนพงศ์ โภชนะ L
35TH6408FRMYC9Gลักษิกา ศรีระบาย L
36TH2007FRJCE6H อพิญญา ประสมหงษ์ L
37TH1602FRKKp8H ทยาธร จันทร์พิพัฒน์ W
38TH0103FRKEs8Cพรริยา ปัญญาใส W
39TH4721FRMj93Dอโรชา จินาใจ W
40TH1313FRK9n8Dปุณยนุช บุญพลอย S
41TH5501FRKHH7Cเมธาสิทธิ์ ขันติเมธากุล S
42TH5403FRM3X6Cปวีณา ไกรทองศรี S
43TH5601FRKXS6Mภัคจีรา คงนิล S
44TH0401FRM5w1Gดวงกมล น้อยเหนื่อย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3701FMBUN6Aติณณภพ มาสบดี F
2TH6805FMBZE2Aมัสยา ยอดอุลัย F
3TH2007FKU6M4Cดารารัตน์ วิชุมา F
4TH1908FKTZW2Eคุณชุติมา
5TH2712FKU2U2Aวิธวินท์ ทับทิม W
6TH0401FKUQY2Kวรัญญู สีแก้วคง F
7TH0405FKUE89Gสุพรรษา เหตุหลี F
8TH0107FKTY86Cสุธาสินี ฉายอรุณ W
9TH6701FKUCP9Fณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ W
10TH2601FKU916Fฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ W
11TH3508FKTU6Bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
12TH3705FKU1D6Fคุณยุภาพร หอมจู L
13TH7509FKUFV3H มูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
14TH3506FKUUS6Bนฤเบศร์ ภารไสว L
15TH0120FKUJK2Bภัคพล​ วัฒนเดชาชาญ L
16TH0804FKUAB4Dธีรวัฒน์ กสินัง L
17TH3705FKUT10Aคุณอิทธิพล กาบิน
18TH4701FKUN19Pคุณ ภานุพงษ์​ ปุรา​รักษ์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1407FHZAZ1Cนาย เอกนรินทร์ เหิมทะยาน
2TH6004FHZ791Gพัฒนพงศ์ ทั่วดาว F
3TH5604FHYQU2aธัญญรัศม์ ไกรฤทธิ์พงศ์ F
4TH3305FHZ188Bมลธิชา กู้ภูเขียว W
5TH0701FHZ4E9Cชลดา แก้วมะณี F
6TH68015XCJM6Aกฤษฎา สุขานุศาสตร์ F
7TH7405FH9773Aณัฐพงศ์ นาคเกลี้ยง L
8TH2506FH9MV5Jจิรโรจน์ (โอม) L
9TH2101FHA4W6Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
10TH3304FhA1A1Cชลสิทธิ์ ศิริ L
11TH0306FH9sW2Cมนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง L
12TH2729FH9zR1Cจารุนิภา สุขสมกลาง L
13TH5405Fh9W52Cภราดร สุภาวงค์ L
14TH3701FH9y95Oปทิตตา แสงสุริยากาศ L
15TH1204FHA356Cพัชนีญา นาคศรีสุข L
16TH0205FH9Pb1Bบุปผา จิวรสิริสวัสดิ์ L
17TH2816FH9U16Aธนิศร พิมพ์เก่า L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH7111FERsY0Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
2TH2504FErPU8Aสิทธิชัย บุญพร้อม F
3TH0702FERe49Aคุณประไพพัฒน์ แก้วเขียว
4TH5707FERCC1Aภัคพล จำนงภักดี F
5TH2701FERGw0Aคุณ ธนภรณ์ เจริญภักดิ์
6TH2106FES7y6Cนริศรา บุญสิม F
7CL200716141936สุทธิดา เดงวัง W
8TH1507FERnM4Cธธิดา เอื้อภราดร W
9TH1003FERUH4Pอนันดา เปลี่ยนสอาด L
10TH4506fERJ81Fคุณธนากร แก้วนามไชย
11TH3005FES5Y8Aศรีสวัสดิ์ อินพานิช L
12TH3110FES3A7Wสิรภพ ทองเติม L
13TH2004FERW63Bเรวัต ขวัญศรี L
14TH0139FERrH9Dกุลสตรี กริชไพฑูรย์ L
15TH6801FES0H6Iสุพรรษา อินทจันทร์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับเบอร์โทร
1TH5607FCR0R9Aกฤษฎา ขามาลา W0967414300
2TH1001FCS718Fภาณุทัศน์ พ่วงโพธิ์ F0957488735
3TH4910FCT124HKnungnit Unnonjarn0817246757
4TH2008FCSPY3Bมะลิวัลย์ เวชบรรพต F0984254414
5TH2205FCS0R4Aอรัญญา ปราณี F085-2846143
6TH0512FCS3R6Aญารินทร์ธรา ธีรไนยศรีกุล W0614924296
7TH7110FCSG12Gอันวาร์ จันสุวรรณ F093-610-7318
8TH2701FCSAQ7Aคุณฐิติพร ชัยธวัชธำรง0610261080
9TH2002FCSK90Gยลธิดา สุขเลิศ F0994614229
10TH2007FCR723Gอมรเทพ ประมาณ W0944434390
11CL200715160113ปารเมศ มุ่งดี W0992513630
12TH3202FCQY04Eชุติกาญจน์ ขวัญเถื่อน L0637158956
13TH2812FCRXY5Aธีรเมธ เบ้าพิลา L0933706304
14TH0118FCRQA6Aคุณ กาญจนา ทับละคร0991199438
15TH0506FCRBJ4Gศิริลักษณ์ เหงขุนทด S0935191830
16TH1601FCQVA8Gสุนันทา ดอกไม้จีน L0988314850
17TH3801FCR4A0Gเกียรติศักดิ์ ชัยเฉลิม L0994471372
18TH2701FCYX17Lจันทิมา เลิศไธสง L0942652332
19TH0601FCYT56Jสุนันทา ผัดนาเมือง F061-5245618
20TH4501FBYaQ1Aเจษฎา มาศพันธ์ S0953479286
21TH2503FBY633Bภูบดินทร์ บุดดา S0956817557
22TH0120FBY7q5Cนริสา กาญจนเพ็ญ S0817021575

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4714F9AQ25Gเบญจา พรรณพะงา W
2TH4701F9AFa7Iสิทธิณี ใจงาม F
3TH0204F9B1b1Aมงคล ใจเสือ F
4TH0110F9Az60Cนิธิพัทธ์ ทองสันต์ W
5TH5409F9AMH4Fพรเทพ ชินวงษ์เกตุ W
6TH0149F99tN0Dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
7TH0402F99YU9Dลัดดาวัลย์ ขวัญเย็น F
8TH2730F9A584Cรัตน์ตระกูล โคตรศิริ F
9TH0106F9B753Aธนภัทร ขัมภรัตน์ W
10TH0304F9A0T8Hอาทิตยา จั่นยาว W
11TH2202F9B2M5Kสุภัสสร มกระธัช L
12TH2901F9ARP6J คำแก้ว เครือแย้ม L
13TH0203F9B4H2eพรรณวดี หมีดง (เมย์) L
14TH4211F9aHH0Fชนาภา สมภักดี ทาระคำ L
15TH0201F9A405Hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
16TH2207F9a2B9Aณฐกานต์ จุ้ยวอน L
17TH7502F9a7S2Kซาฟารี ยะโกะ L
18TH0141F9AAB1Bอนุสรา​ เพ็งเพ็ชร์ S
19TH2503F9ATE1Bภูบดินทร์ บุดดา S
20TH0303FA0YX1Fศักดิ์ดา กลั่นเพ็ชร์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1401F7UN02Dคุณสโรชา จอมพงษ์รื่น f
2TH2102F7UZY0Bคุณโชติกา อารีย์ชน L
3TH0204F7UWA0Oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ
4TH0136F7V785A วัชระ นุชสา (ต้า) L
5TH3125F7USG4Aคุณภัทรกร สินสิมหา
6TH3603F7VB22Hอภิสิทธิ์ เทพอินเเดง L
7TH6304F7V2U7Bวรรณนิษา อินไข W
8TH2816F6gEF0Fณัฐธิดา แจ่มสิริกุล L
9TH3310F6H2E2Fคุณณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว L
10TH1104F6HKP0Dคเชน แย้มสุนทรา L
11TH3405F6GMS7Aณัฐพล คำสังวาลย์ L
12TH3301F6GjP5Lคุณธีรภัทร สถานอก
13TH2912F6GpX5Eเอกราช F
14TH4701F6HEY3Lมณเทียร ฝั่งมณี F
15TH3109F6H9F9Eศุภากร ขันทา F
16TH2409F6J0T8Aปฏิพล คำขูรู F
17TH4801F6GUJ8Mณัฐชัย ศรีจันตา W
18TH3605F6GGR6Dประวัติ ปรเสริฐศรี F
19TH2007F6J3Z2Eสุกันญา วังแก้ว F
20TH4714F6JCM2Cสุมิตรา สิทธิ S
21TH1203F6gWX4Eอารียา สุขเอี่ยม F
22TH4401F6H0F7Aญาดาโครตรธรรม L
23TH6007F6HTS5Dธัญรัตน์ ภวันตุ W
24TH2004F6H4K3Bชาคริต คำใส W
25TH1601F6HNT1Aอินทิรา ไทยวรสิทธิ์ L
26TH4714F6Hc28G ชยังกูร แก้วจินดา L
27TH6901F6H7q7Hปวีณา ชุมสงฆ์ S
28TH0120F6J818Bเมธาณี ธวัชผ่องศรี
29TH6308F6hRR2Iศิริพร  แสงทิม
30TH2001F6JAh2Iกาญจนา ลำภาษี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3717F1ZSY9Hคุณอชิรวัฒน์ อ่างทอง L
2CL200711135650ธนโชติ สกุลณี F
3TH2101F14U78Aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
4TH7509F150V6Hมูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
5TH1603F14rK6Iคุณณัฐมน จรดล
6TH1407F167Z1Cมนตรี ทองผุย F
7CL200711135409สนธยา ไชยโคตร F
8TH2701F14Z94Tคุณสุนทร ทัพธานี
9TH6904F152P0Eภาณุพงศ์ ชินผา L
10TH2720F163K8Iสมัย บุตรพรหม L
11TH5407F15506Kณิชาภัทร จันทร์แสนตอ L
12TH1307F14t17Eสุภัค เเผนกุล L
13TH5409F16571f คุณไตร่ตรอง​ วณิชย์​ธน​เจริญ
14TH1502F16214Lกชพร เจริญคง L
15TH1401F166F3Pอาทิตยา ทองสุข L
16CL200711135426คุณธมนวรรณ เปสูงเนิน
17TH1208F157R3Aนันท์นภัส พุฒนาค L
18CL200711135257บัญชา​ สำรวมจิต L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2810EZD197Nเมธากาญจน์ ใจกล้า F
2TH4204EZAXR7Eวีระชน ศิริวาริน W
3TH4701EZBXB6Dวุฒิชัย จิตรำพึง W
4TH3801EZCXD2U อิทธิศักดิ์ มูลสุวรรณ F
5TH1408EZBQ34Aพรรณิดา กาฬภักดี W
6TH0121EZC375A วิกานดา เศรษโฐ F
7TH2107EZBSM1A สถาพร จิร​ธรรม​กู​ล​ F
8TH0143EZCUS6A เข็มมิกา ใสดี F
9TH3001EZCFR2Bไพรัตน์ เสนาสี F
10TH1703EZBEX6L อุมา แสงทวี F
11TH1203EZCAC3Lคุณ ขวัญเรือน พิทักษ์พรชัย
12TH1102EZ7GC5Dศศิณา ชูอาษา F
13TH1311EZ7K47C จันทนีย์ นาสวนจำรัส F
14TH3118EZ7Xw3Cเทพพิทักษ์ โภคาพันธ์ W
15TH4713EZB3R5Iวัชรพล ทะวงค์หาญ W
16TH4109EZCK96kสิริชัญญา พินิจมนตรี F
17TH6310EZ7Q44Aจิราวรรณ ขวัญเจริญ F
18CL200710133525คุณสุวนันท์ ทองมูล
19TH4005EZC7T0Jณัฐธิดา พรหมโคตร(นัตตี้) L
20CL200710133541 ขนิษฐา แย้มน้อย L
21TH1204EZAV35c พัชนีญา นาคศรีสุข L
22TH1908EZB769Aทัศนีย์​ ยอดกล่ำ L
23TH3406EZCPY6A คุณสุธินันท์​ บัวเหลา
24TH4006EYNTB1Eนลินรัตน์ ทิพราช L
25TH2502EYNM19Nกฤษดา มานะมิ่งมงคล L
26TH3901EYNRG5Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
27TH4307EYP767Kจิระพงษ์ วงษ์เชียวขวาง L
28TH2001EYNVH0Eคุณศุภโชค เทมา
29TH0124EYP280Aคฑาวุธ รุ่งโรจน์ธีระ
30TH1204EYNFS3Fคุณนิธิกร ยะนิล L
31TH0705EYNXJ5Bเตือนใจ มุกดา
32TH5301EYP482Gวัชราภรณ์ พวงสูงเนิน
33TH0127EYNZZ9Dกำพล สุธารสวัชราธร
34TH3719EYNPH1Bธนกร​ เนื่องภักดี F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4721EWQSE9Dคุณชัยวัฒน์ แซ่หว่าง F
2TH7504EWQVV0Bวันอิสมะแอ สะมาแห F
3TH1304EVSEV0Eบงกชมาศ วิไลประสงค์ W
4TH5409EVRNH9Aคุณนฤเบศ เต่ามูลละ
5TH5906EVRGS2Aวิภาพร เบี้ยวน้อย​ ( พี่ปู​)​ F
6TH2202EVRQP4Aรัตนะ​ ไหลบุดดา F
7TH2007EVS8J3Hสายสุนีย์ ใจมงคลดีแท้ F
8TH2501EVRUB3M.อรธิรา สุดประเสริฐ F
9TH3809EVR6C1D จิราภรณ์ ประมันโต W
10TH3008EVSGU6Aอภิเดช รัตนะวัน W
11TH4724EVRK35Cดรุณี.สุขศรี F
12TH5904EVSCV7Bเกียรติสุดา พรมวงป้อ W
13CL200709163446คุณคณวัฒน์ ชื่นใจฉ่ำ W
14TH6201EVR4M4Aอภิวัฒน์ กัญนะชะ L
15TH4217EVRCJ5Aยุพา จมะลี L
16TH2708EVRAG0B ปราณี รัตนชัยมงคล L
17TH2101EVRYM2Mนันท์นภัส สามิภักดิ์ศิลป์ L
18TH7001EVR8X9Bปรเมศร์ พลวารินทร์ L
19TH2701EVS4F4Aพัทธนันท์ โพธิ์เขียว L
20TH0804EVRS86Gธีรวัฒน์ กสินัง L
21TH2403EVRZS7Aคุณมงคล  ใด้ฤกษ์
22TH4701EVS154Gจักรพันธ์ จันทร์ขำ
23TH3118EVRWJ9Bวรนิษฐ์ วันทาวงษ์ W
24TH7405EVSAR1Cอวัศดา ขาวสังข์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH2712ETQY86AFlash วิธวินท์ ทับทิม W
2TH2004ETQMP6dFlashจิรัฏฐ์ บุญญาภัส L
3TH3811EtRFV6BFlashอัศรัญญา ฝ่ายสงฆ์ W
4TH6106ETR5e6KFlashสมิทธิ์ พิมเสน W
5TH7107ETQT63FFlashฮุดเซ็น นิยมเดชา F
6TH3206ETRS02IFlashคุณตะวัน คำทอง W
7TH1506ETR8R1IFlashพัสวิมล วงษ์รัตน์ F
8TH0206ETR2H0AFlashวันชนะ อินแดง F
9TH5707ETRCP0DFlashธิดาพร คำสอนจิก W
10TH6501ESYUV8FFlashดวงเดือน​ คง​ทิพย์​ F
11TH0111ESXSV9BFlashทัศณพล เที่ยงตรง F
12TH4713ESY7A6AFlashพัสกร F
13TH3912ESYFQ2AFlashคุณ หัตถ์ศดา จุลมาศ
14TH3703ESYMY5DFlashวันชนะ สงไพรสน W
15TH0401ESY4P8AFlashวัลภา แสไพศาล F
16TH4701ESYE56FFlashธนิดา เด่นนินนาท W
17TH2702ESYH54EFlashอรทัย ฮวบกระโทก F
18TH0114ESYCE0DFlashธนพัฒน์ ฉันทวิลาศ L
19TH2703ESZ0p0AFlashว่าที่รต.หญิงซาฟียา ปาทาน L
20TH1801ESYWc1GFlashโชติกา แสงทับทิม
21TH6301ESYSN6DFlashวิลาสินี ดีปัญญา L
22TH0136ESYYG7aFlashภานุวัฒน์​ กุล​เพชร​เจริญ​ W
23TH4001ESXY14FFlashธารารัตน์ กัลยาศรี L
24TH5401ESY0A1DFlashคุณกรรณิการ์ จินดามัง L
25CL200708144657Flashศิริพร พิสวาสดิ์ L
26TH2009ESYQC1CFlashวันนิสา​ ทองเวช L
27TH1601ESY9S7QFlashอริยา ตะพัง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3706ER83S0Eหาญชนะ วงค์คำจันทร์ L
2TH0128ER7P28Cวาสนา ผลมี W
3TH2810ER6SG2Lมะลิวรรณ์ รุญไธสง W
4TH5601ER7597Fกัญญาณัฐ ธัญญมงคลชัย L
5TH3701ER92T0Nเสมา อายุโย L
6TH7004ER9ZW1Dชญาดา ศรียาภัย F
7TH0702ER78A6Bชัยวัฒน์ นิลล้อม W
8TH4104ER8N07Fคุณเพียงตะวัน สนสาย (ร่มฉัตร2 ห้อง9104)
9TH0303ER8BM0fศักดิ์ดา กลั่นเพ็ชร์ W
10TH2001ER8G14Dแหม่ม​ นาโควงค์ F
11TH0402ER7SW9Aอดิศร ศรีอ่ำ W
12TH2004ER6W04Bไอริน โยธินดำรงกุล W
13TH3003ER7C57Mณัฐิญา อาบสุพล W
14CL200707160449รัชชานนท์ พฤกธารา W
15TH4207ER71T7Aศุภกร นาทศรีทา L
16TH0601ER8YB5Cณัฐวุฒิ อินทรนอก F
17CL200707161448ขนิษฐา ยั่งยืน F
18TH4103ER7XQ0Gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
19TH4105ER9S66D กัมปนาท บริสุทธิ์ L
20TH0109ER9KD3Cทนวัฒน์ เพียปลัด W
21TH7004ER9EU8Bคุณภาสกร จีนเเท่น F
22TH2006ER9BR3Bจิรายุทธ แสงพันธ์ W
23TH2701ER9X55Vพิจิตรา เทพสุรินทร์ F
24TH5407ER98G1Gชัยณรงค์ แซ่ตั้ง(ต๊ะ) F
25TH2816ERSZ01Aธนิศร พิมพ์เก่า L
26TH4404EQ5XA8Gนายอัตพล วงศรีลา
27TH0508EQ6N20Cคุณศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์ L
28TH3004EQ6F03Jธีรภัทร อุดรพันธ์ L
29TH6902EQ69K0Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
30TH1410EQ5439Aวารี ดวงแตงรอด F
31TH2301EQ51T9Fภูริช กองทอง F
32TH2001EQ6514Dศุภชัย วงษ์ทอง W
33TH0147EQ6DF5Bคุณอิทธิพัทธ์ กันตนพ
34TH0201EQ5730Mคุณศาตรา เย็นสุข
35TH1206EQ6GJ5Bสายพิณ หนูน้อย W
36TH5904EQ6K73bกิติศักดิ์​ ใจแก้วทิ L
37CL200707164034ปธานิน จานนิล L
38TH1505EQCEG1Kณัฐพล พลายบัว W
39TH3706EQBTW5Jพรสวรรค์ ศรีณรงค์ L
40TH2301EQB1V&Iวัลภา กาบสลับ F
41TH7602EQB4U1Dคุณสราวุธ ศรีมะโน
42TH4412EQC8F8f ฐนกร สมใจ L
43TH7301EQBD12Aพิชญา ศิริพัฒนนุกูล L
44TH2002EQAZD0Aคุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
45TH3704EQCNX4Fเสาวณีย์ จันทรวงค์ W
46TH3013EQCUZ8Aภัทร์พิชชา ทองเทพ F
47TH1602EQCXH9Bสุทชาติ นิเฮง F
48TH4712EQCGT3Dกิตติพัทธ์ สุรินทร์ตุ้ย W
49TH5407EQAWS8Fรุ่งทิพย์ ยะแสง L
50TH0138EQCZ30Aนฤมล พิกุลทอง W
51TH7101EQDB01Bนิภาพรรณ เพชรเพ็ง L
52TH7701EQC233A Nurhayatee Bin-arong
53TH2805EQBJ52Dพัทธนันท์ พิศัย W
54CL200707155727สุณีย์ ศิริบุตร W
55CL200707155526เมย์ L
56TH4721EQC607Dอโรชา จินาใจ W
57TH5801EQDE60Hสุพัฒน์ กุญชร W
58TH2207EQCBP9Bเจษฎาภรณ์ เพ็งสลุง L
59TH3803EQBQD3Gอัณฑิรา กาละมหา W
60CL200707155632กัญพิมพ์​ อาจศิริมานะชัย W
61TH1104EQ5M39Dคุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์
62TH2819EQ5QB2Cชานนท์ ต้ายไธสง L
63TH0511EQ5RZ5Hวารี ดอกเทียน L
64TH0514EQ5TH9Jลาเบีย จิกิตศิลปิน L
65TH2001EQ5ZJ2Jคุณศุภรัตน สะมะแอ
66TH5901EQD5X5E เมธัส ยมเกิด
67TH2712EQ5D78Lคุณชนันธร ศรีละครเลิศ W
68TH7007EQ59K9Jสโรชา บุญเชิด W
69TH2907EQ5FQ5Aบุษยมาศ พงษาปาน L
70TH2403EQ5VV2Jวันเฉลิม จันทร์ประดับ L
71CL200707155739ณัฐวดี แก้วสี่ดวง W
72EH273013840THคุณณัฐกรณ์ นวลมุสิก N
73TH2004EQ5JH0Bพรทิพา สุวรรณดวง
74TH3301EQ67Q1Aคุณปุ้ย
75TH1313EQ5AY6Dปุณยนุช บุญพลอย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4601EBCQ51Cมัลลิกา จรัสทอง
2TH1303EBCJK7Aคุณชวลิต  ศิริธรรม S
3TH2101EBCCT7I นิราภร การกุศล W
4TH0701EANH16C ชลดา แก้วมะณี F
5TH5401EAN7J0Bมะลิวัลย์ เปี่ยมสกุลไพศาล F
6TH2005EANb09C สมพงษ์ แสนสวาสดิ์ W
7TH4713EANMN4I วัชรพล ทะวงค์หาญ W
8TH1103EANcZ2Jจันทิมา​ เขียวคราม W
9TH2904EANTC2Eกาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ W
10TH0201EAP8A9Cเนตรชนก กลิ่นจันทร์ F
11CL200702140256คุณ ศิลา พราวศรี
12TH1701EAN2T3Fวรรณณัฐชา บุญเทียม W
13TH1506EANR41Hสมชนก มูลศรี W
14TH1506EAN0n3Nภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
15TH2101EAPAx4Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
16CL200702140316วรินทร มานัส L
17TH1506EANF32Hณารตา ทองประไพ L
18TH1601EANVR9Aคุณอุบลวรรณ บุญประดับ (ฟ้า) L
19TH3206EAN568Iคุณตะวัน คำทอง
20TH3810EAP0Y5Bณัฐพล ชื่นชม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4601EBCQ51Cมัลลิกา จรัสทอง
2TH1303EBCJK7Aคุณชวลิต  ศิริธรรม S
3TH2101EBCCT7I นิราภร การกุศล W
4TH0701EANH16C ชลดา แก้วมะณี F
5TH5401EAN7J0Bมะลิวัลย์ เปี่ยมสกุลไพศาล F
6TH2005EANb09C สมพงษ์ แสนสวาสดิ์ W
7TH4713EANMN4I วัชรพล ทะวงค์หาญ W
8TH1103EANcZ2Jจันทิมา​ เขียวคราม W
9TH2904EANTC2Eกาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ W
10TH0201EAP8A9Cเนตรชนก กลิ่นจันทร์ F
11CL200702140256คุณ ศิลา พราวศรี
12TH1701EAN2T3Fวรรณณัฐชา บุญเทียม W
13TH1506EANR41Hสมชนก มูลศรี W
14TH1506EAN0n3Nภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
15TH2101EAPAx4Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
16CL200702140316วรินทร มานัส L
17TH1506EANF32Hณารตา ทองประไพ L
18TH1601EANVR9Aคุณอุบลวรรณ บุญประดับ (ฟ้า) L
19TH3206EAN568Iคุณตะวัน คำทอง
20TH3810EAP0Y5Bณัฐพล ชื่นชม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1CL200701161315ปารเมศ มุ่งดี W
2TH3804E8R5P6Iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
3TH1501E8RAN2Mคุณเกวลิน อิ่มอาคม
4CL200701142355ณัฐชยา เนืองทอง W
5TH6104E8QRC1Dคุณอิสริยา ทันเต W
6TH3102E8Q2Y3Gจิรสิน สยามล W
7TH2106E8QGV2Bกฤษณพงศ์ เชียงผุ F
8CL200701161205สาวิตรี โพธิ์นอก F
9TH0503E85Sw4Bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์
10TH0203E85QW8Dวัฒนา กันทะมาลา
11TH3022E8C)N7Pปวรวรรณ ขันคำ F
12TH4404E8BRG1Gสุกัญญา ศรีประภา L
13TH1904E85jY1Dจริยา พหุโล F
14CL200701145522ทิพย์สุดา ศรีชมภู F
15TH4601E8BX61B ธนวัฒน์ มุกดาเลิศโอฬาร F
16CL200701145653กชกร เฟื่องอารมย์ F
17TH5409E8BGh6F ขวัญจิรา ณ กาวงค์
18TH1601E85yV4Mอ้อมพร นะคะสอน F
19CL200701145827นิตยา ธรรมนาม F
20TH4701E85W99Gสิริวัฒน์ หารพงดง L
21CL200701145714ขนิษฐา แย้มน้อย L
22TH4312E8BB27Cเสบียง ภักดีรัก L
23TH3604E8BK81Fอพิญญา ประสมหงษ์ L
24TH2304E8d6C4Bคุณเวไนย ปั่นต้าว F
25TH3705E8CC6&Fพรทิพย์ ทองเหลือง L
26TH2408E85N59Bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
27TH7303E8C4V5Fพงศ์​พิสิฏฐ์​ รักษา​รัก L
28TH0201E8DB53Kคุณชยพล เล็กกิม
29TH2102E8BNq5Aคุณพันธกานต์ เรืองเมือง L
30TH3310E8CnQ0Aมณี มาตย์สูงเนิน L
31CL200701145738 มนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง L
32TH2502E8cW54Aกชกร. ไวศยดำรง L
33TH0143E8D2n8Aยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
34TH2007E8AVG7hคุณสุนทรี พร้อมจิตร์ 062-9052769
35TH3909E85HA2Fคุณจารุวรรณ สุวรรณสนธิ์
36TH5401E8B3w4Bพงศกร สุเกียง L
37TH2001E8DDG7Iภานุวัฒน์ คำทอง L
38TH0129E8CF11Cลูกค้า น้ำฝน พึ่งจีน L
39TH5501E8C7w1Cเมธาสิทธิ์ ขันติเมธากุล

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2106E5SCT5Eคุณทัศนีย์ แลโค้ง L
2TH4701E5RX36Eเขมิกา บัวคำ W
3TH3001E5RQV6bจิรายุ ภาณุรัตนโสภณ L
4TH7406E4X1Y1D สะ มะหมัด F
5CL200630150042พิมพ์​พิศา​ ยล​ประสงค์ F
6CL200630153722ศิริกัญญา F
7TH0133E4XEV3Fปาณิสรา ทิมเย็น (แคท) F
8TH1407E4XJY9Lวัฒนา​ รัตนสุวรรณชัย W
9TH2712E4X8B9Aวิธวินท์ ทับทิม W
10TH7109E509M9Aรัฐรรมนูญ รักนุ้ย F
11TH6703E4WVM2Aศุภรดา ศรีเพชร F
12TH2001E4XW00Hนิรทัศน์ กองทรัพย์ F
13TH7602E5N7D0Bวภาวิดา แซ่จาง F
14TH0704E4WPP2Aกรวิภา โสมาบุตร
15TH2005E4Y7D7Iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล
16CL200630150024ณัฐพัชร์ สัญญะเพียร L
17CL200630150058วงษ์ตวัน ชินทวัน L
18TH3909E4XN86Jสหรัฐ วงศ์โสภา L
19TH3201E4XCZ0Aวัลลภา จินตชาติ L
20TH5801E4XA05Nอนิรุจน์ สุทธิสนธ์ L
21TH7201E4XXU2Aชาญกิจ พรหมรัตน์ L
22TH1503E4Y5E5Qกิตติวุฒ ศรีวัง L
23TH3303E4WZ70Dคุณอุทุมพร เจนชัยภูมิ
24CL200630145701ณัฐพล แย้มประพาย L
25TH3602E4WM95Bปิ่นแก้ว บัวผาย L
26TH6505E4WTF4Cอัจฉรา ธรรมสาลี L
27TH1407E4XZJ6Nวีรพล ฉัตรแหลม L
28TH4601E4X3W3Dแสงจันทร์ คำพิลา L
29TH0201E4X6D7Cคุณจักรพงษ์ กอแก้ว
30TH2106E4WRP9Aปฏิมาภรณ์ พลเยี่ยม L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0305E394G7Eคุณพสิกา จันทา W
2TH3307E3ANW8Aภัทราภรณ์​ ศรสวรรค์ W
3TH2001E38M33Dคุณภาสกร สุขสง่าเจริญ F
4TH5906E1VR49Aคุณบิลลา F
5TH0304E1YH12Hอาทิตยา จั่นยาว W
6TH1203E1YCT2Eอารียา สุขเอี่ยม F
7TH0151E1YAV8A แซน F
8TH5301E1XKU9Gปิยธิดา พุทธวงค์ F
9TH6004E1YEF3Gพัฒนพงศ์ ทั่วดาว F
10TH3506E1XR30Fเกียรติชัย คำพิลา W
11TH0134E1WMA6Aภูวิศ เทพพรหม W
12TH0113E1WX44Gนัดดิยา จันทรวิโรจน์ L
13TH4214E1X2E4A ภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
14TH1201E1XA07Eปุณยวีร์ ชมภูพันธ์ L
15TH3201E1X4R1Bคุณฐิติโชติ ศรีสมบูรณ์
16TH0514E1XC75Jจีรพัฒน์ ทรัพย์ภากรณ์ L
17TH3125E1Y7G0Aคุณภัทรกร สินสิมหา
18TH0511E1Y0A1Hวารี ดอกเทียน L
19TH0502E1WEY0Dปัญญากุณ เเก้วมี L
20TH2008E1X743Aคุณสุมินตา เกตุแจ้
21EG876647922THเจนจิรา จุลยานนท์
22TH4706E1WAA5Kพีรพัฒน์ เรือนชัย
23TH0147E1W1V9Aณิชกานต์ ชลิตพิบูลย์
24TH2718E1WTG2Iชฎาธาร สุธิอาคาร F
25TH1001E1WCA8Fภาณุทัศน์ พ่วงโพธิ์ F
26TH7003E1Y4B9Bกมลชนก สืบเพ็ชร์ F
27TH2721E1XY82Aน้ำฝน การรัมย์ F
28TH5805E1YSP4Hสุภานี รักเครือ F
29TH7109E1Y2G0Eสุพิทย์ สรเพชร F
30TH3801E1XU89Aอาภาวดี พิริยชูสิทธิ F
31CL200629174748จิรัฏฐ์ จูหุ่น W
32TH2908E1WQN4Gทิพนิภา จำปาคำ W
33TH5401E1VV08Kbooba Muelae
34TH2715E1WV99Aศรายุทธ ภูชาดา W
35TH0122E1VC64Aปวีณ เหล่าชูวงศ์ W
36TH4314E1VWQ8Cนพรัตน์ เงียบสดับ W
37TH0806E1W6P7Bวิรัตน์ พร้อมมงคล W
38TH5302E1VNJ9Fดวงใจ วุฒิไชย L
39TH4701E1YPP8Eธวัชชัย เสมอเชื้อ L
40TH2002E1V7Q0Eชยาธิป เพ็งวงษ์ (มี่) L
41TH0702E1V610Dคุณกฤติยา ประจงแต่ง
42TH4701E1UX66Dพัชรพล พงษ์สานต์คีรี L
43TH6401E1UZU0Mลักษิกา ศรีระบาย L
44TH0147E1V9D1Aวัฒนชัย ทับน้อย L
45TH6607E1V3Y0Cคุณจารุวรรณ ซังเรือง L
46TH4408E1XGK4Dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร L
47TH4307E1VJT3Bไตรถพ ภูตีนผา L
48TH2905E1VFH9Gคุณภัทรพรรณ ประไวย์
49TH2009E1W518Cวันนิสา​ ทองเวช L
50TH3009E1VYK0Rปิยะพงษ์ เครือมาศ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH7601DX1ZQ6Hเมวดี ธรรมดิษฐ์ F (0832719825)
2TH0139DX22R9fมานิตา คำควร F
3TH0206DX25S4Aกนกวรรณ ร่อนทอง F
4TH2721DX26T7Lชญานิศ จิตรีศัพย์ W
5TH4501DX2184Aส.ต.ต.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ
6TH1901DX1XR9dสิทธินนท์ แย้มเปลี่ยน W
7TH2101DX2WQ8Aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
8TH6007DX2B86Dธัญรัตน์ ภวันตุ W
9TH0501DX1RP4Tณิศรา พงษ์พาณิชย์ W
10TH1602DX2M58Iชลธิชา อ้นฟอง W
11TH2810DX2JE9Nคุณ ชัยณรงค์ เชียรรัมย์
12TH3009DX2G56Eสุภาพร ประเวระไพร W
13TH2101DX28N8Bสุปันนา ใหม่สุริยะ W
14TH3008DX34D6Hจารุวรรณ วงษ์สาลี W
15TH2004DX2ZF3Dจิรัฏฐ์ บุญญาภัส L
16TH7109DX32J4Aวาศินีย์ โต๊ะนาย L
17TH6408DX3B45Aศุภณัฐ บุญมาส L
18TH2726DX2CH1Cพรพิมล แซ่สันเทียะ L
19TH1503DX37J4Rวรางคณา พันธุ์ชัย L
20TH1307DX2NB5Eสุภัค เเผนกุล L
21TH0148DX3CT7Bกุลภัสสรณ์ วงศ์จตุรทิศ L
22TH6303DX3972Oวรภัทร L
23CL200627134609สุขสรรค์ ขยันวงษ์ L
24TH7401DX2ER2C ธารวิมล น้อยสังข์ดำ L
25TH1601DX1V97Qชลณิชา แซ่เล้า L
26CL200627140353รังสิมันต์ L
27TH3804DX2QZ8Fเปรมวดี ขุนแก้ว L
28TH3901DX2DV6Bคุณพงศ์พิเชษฐ์ ทำดา
29TH6804DX36A0Aอรวิภา พิบูลย์เศรษฐ์ L
30TH2502DX2HK5Bฐิติกา สนลา
31TH5101DX2V15Tฐณพรรณ ไฝทอง
32TH0147DX2A42Bฐิติพร ลวดทอง

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3701DUUnG9Bวรวุฒิ เหล่าเลิศวรกุล F
2TH2727DUWCK0Dคุณกัญญาลักษณ์ ยอดทอง
3CL200626144948ธิดารัตน์ ทองโท F
4TH0407DUWHJ1Kเทพฤทธิ์ อุปโคต F
5TH4301DUWKS7F คุณชบาทิพย์ ภูแสนใบ
6TH0201DUVMq4Kพัชรวัฒน์ ปิ่นทอง W
7TH0114DUVSV2Eสิทธิพันธ์ เนียมพลับ W
8TH2905DUUU84Lชาญวิทย์ ปิยไพร W
9TH0143DUVQ71Aธัญญพัทธ์ นันทวัฒน์ภากรณ์
10TH0106DUURN2aธนภัทร ขัมภรัตน์ W
11TH7509DV4mW1Hมูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
12TH7301DUV841Aนูรีด้า เบ็ญสะอาด F
13TH1802DUVYQ4B เบญจวรรณ​ หินแก้ว W
14TH7401DUVc58Aสุพัตรา ไชยสุริยงค์ F
15TH4004DUUEH3Jอริสา นิสัยยัง F
16TH2101DUWP46I ปิยพนธ์ วู W
17TH0108DUv2Z5Aลัดดา นราศรี W
18TH5404DUUWQ9Aพรนภา สายธนู F
19TH0103DUUBM3Cน้ำฝน  จูน้อย F (0932290731)
20TH0402DUV527Dนิตยา ธรรมนาม F
21TH3113DUu4K4A อาทิติกร ทองเพ็ง L
22CL200626145115บัญชา มูลตรีปฐม L
23TH6801DUVw79Jเมธัส แก้วดา L
24TH3508DUVUG9Bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
25TH0201DUVFg8Kเดชฤทธิ์ เขียววสันต์รุ่ง L
26TH0101DUUk44Cพันธมิตร สุขแสวง L
27TH2302DUW7X8Aสรัช หอยสังข์ L
28TH2406DUWA68Fธรรมนูญ ดางูเหลือม L
29TH7111DUw1K6Aศุภนุช สุทธิคณะ (เฟิร์น) L
30CL200626145506ปิยธิดา มีสมสังข์ L
31TH1804DUW612Dพลอยวรินทร์ ทองใบ L
32CL200626145407คุณชะรีฟ น้อยวงศ์
33CL200626145450อรัญญา พินจงสกุลดิษฐ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4202DSH7D1Gอภิชาติ​ ศรี​นิ​ลทา L
2TH3012DSHYX1Cภานุวัฒน์ จันทร์ทรง W
3TH1013DSHDW4Fเนตรนภา สุระคาย L
4TH0136DSH418Aชลิตา สว่างโลก W
5TH2007DSHHT4Cนรินทร แสนสิริ (อุ๊) F
6TH3012DSGZY8Dกฤษดา อุดหนุน F
7TH2007DRWZA3Eพงศธร พิมดี
8TH1802DRxM97G สาธิยา ขาวสง่า W
9TH6201DRY566Aธารินี เหล่ามงคล W
10TH1801DRYCX0Hคุณศุภกานต์ เรืองรัตนวัฒน์
11TH7105DRX2X3Eอ้อย​ทิพย์​ เภามี F
12TH2712DRX4X7Fคุณสุภาวรรณ ธงไธสง F
13TH5606DRXA70D วริศรา พงษ์ไพบูลย์ F
14TH5801DRXSS9Eศุภสุตา F
15TH2103DRYNA3Bธนณัฏฐ์ อำนวยบุษย์ W
16TH7507DRYGD7Aรอกาย๊ะ เจะแม F
17TH6814DRX759eนัทธมน บุญพันธ์ L
18TH5401DRXNz8Aโชติกา วงศ์ฝั้น L
19TH2506DRY3G6Gจิรโรจน์ ร่มศรีวรปรัชญ์ L
20TH0406DRYAB0a รังสิมันต์ L
21TH6401DRY7Z9L ฐิติญา สมาฤกษ์ L
22TH1907DRX0Z4Bวิภาภัณฑ์ สุริยะ L
23TH6701DRWXN0Bคุณศิริพัฒน์ เรืองโชคอนันต์( 061-897-0961)
24TH6101DRY1g2Lทิพย์ทิวา สุริยะพรหม L
25TH4210DRXG39G ธีระวัฒน์ ศรีพรมมา L
26TH6207DRXR07Eณัฐพล กลั่นหมอ L
27TH3110DRXXA5Iมยุรี แรกเรียง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1308DPKKZ2Gณัฐกฤตา นากทองแก้ว
2TH2007DNYSF8Hเสกสรรค์ ขันชา L
3TH1504DP6Ng8Dณัฐธภา วงศ์อาดัม F
4TH0110DNYVf7Cพงษ์ศักดิ์ ทองสันต์ W
5TH4101DNYXF8Nคุณชนาทิป โพธิกะ F
6TH6902DP6Q80Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
7TH7711DP6SN6Aนารีนะ กะแฟน F
8TH7504DP6VA6cฮัสซัน เจะโกะ W
9TH6101DNZGT1A อัญชิสา สังข์ทอง W
10TH0120DP6YC0Cคุณ สิทธิพร วงษ์ชัย
11TH4007DP6G98Cวิลัยวรรณ กองแก้ว F
12TH2007DP76C6gอมรเทพ ประมาณ W
13TH4805DNYJX5Aคุณณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์
14CL200624144636นิ่มนวล ผานโพธิ์คำ F
15TH2206DNYH48Gคุณณัฐกฤตา รุ่งเรืองสิริมงคล
16CL200624144814ปารเมศ มุ่งดี W
17TH1507DNZQY2Aภัทราวรรณ อึ๊งโพธิ์ W
18CL200624144719มนต์ธิรา สุขสวัสดิ์ L
19TH0505DNZ5J&Hผกาย แสงไชยอุ่น L
20TH5301DNZ1M1Gวัชราภรณ์ พวงสูงเนิน 
21TH0138DNZAF1Bน้ำทิพย์ ทะนุธำรงศิลป์ L
22TH7703DNZ2Z2Fนูรอ มาสอ L
23TH5008DNYFD5Bวัลภา คำหอม W
24TH4713DNZCK9Hศรสวรรค์​ ไชยทองยศ L
25TH3707DP6KT5cกาญจนา สีหาจักร L
26CL200624144740คุณ ชัชนันท์ หวังอีน
27TH1801DNYPv3Oทิวาพร โตทรัพย์ L
28TH7001DNZ8k8Gรติมา แววนำ L
29TH6101DP73V5Gกมลฉัตร เกตุแก้ว W
30TH7411DNZVP2Bสุภนิดา รามศรี
31TH4710DNZJE4Eเดชาวัต เเสนจันทร์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2730DKW155Cคุณรัตน์ตระกูล โคตรศิริ W
2TH4714DKVV76Lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
3TH0401DKVJT4Nกรรณิการ์ สีน้ำ L
4TH3705DKVF93Aคุณอิทธิพล กาบิน L
5TH7401DK4v47Kกมลวรรณ นิจนารถ W
6TH2106DK53x9Eณภัทร ใยยะผลสุข F
7TH2804DK5BR8Bนิตย์รดี กลีบอุบล F
8TH3702DK4TB2F สหบดี ศรีเศษ W
9TH0702DK4YG3B ชัยวัฒน์ นิลล้อม W
10TH1603DK5DV3Hคุณสุชาดา เเย้มเสาธง
11TH0403DK4R22Cรดามณี อินทร W
12TH0115DK60x8Aธนกิตติ์ ประดิษฐโสภา F
13TH2101DK68M0Cพิมลรักษ์ แสวงสวัสดิ์ W
14TH0121DK4G58Aนวพล ธาราทิพากร W
15TH2719DK6aC5Aทิชากร อ่วมเกษม W
16TH2701DK5VS8Aรัตติยาพร พันธ์ภักดี W
17TH0201DK5X59Kจักรกฤษณ์ ตรีเศียร F
18TH2901DK5YN9Jคุณ โภคิน เดชฤทธิ์
19TH2714DK5MW6Fวริศรา คำดำ L
20TH0116DK6PD2Aฮาเซ็น​ สาแม L
21TH1310DK6323Cวชิรญาณ์ L
22TH0144DK%GW5Aฐานิกา ไซเอ็ด L
23TH2701DK5T29Kปราณปริยา ฉิพิมาย L
24TH3712DK6678Kคุณ จิราวรรณ  แสงวิเศษ
25TH7712DK5187Aคุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
26TH2403DK5626Hคุณสันติ กรทักษ์
27TH0123DK5kF0Aคุณธนัญญา วัฒนาวิเศษวงศ์
28TH7001DK5975Cปรเมศร์ พลวารินทร์ L
29TH0401DK4JM4Aณภัทร พรธารานัย L
30TH0119DK4DK2aสุพรรณธิดา ทองเพชร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19, 20, 21 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2506DH60X1Gจุฑามาศ ประดิษฐ์ L
2TH2708DH5XE9Jธานิกา รัตนชัยมงคล
3TH2409DH5HN0Bปักษา ขาวสอาด W
4TH6212DGBTA8Bพิริษา ตั้งใจ W
5TH4701DH5nH3Rวิภาดา แซ่มั่ว L
6TH2103DGC2B0Gลีลาวดี แซ่ตั้ง L
7TH0205DH5TK7Eจีราภรณ์ แสงทอง L
8TH2207DGDQZ0Aณฐกานต์ จุ้ยวอน L
9TH0136DGDEB1Aธีรสิทธิ์ L
10TH7502DGBV76Kซาฟารี ยะโกะ L
11TH5101DGBPH5Eธเนศ สุทธนะ W
12TH0406DGD8K4A รังสิมันต์ L
13CL200622135805ศุภชาดา ศรีสังข์ L
14TH2907DGD106D ศุภนิดา เพศหงษ์ F
15TH3109DGCGE3Eณัฐวุฒิ บุญแรง W
16TH5611DGZ9F0Lณัฐธิดา ชาญสาริกิจ W
17TH0139DGCQH1Fภาคภูมิ วันเจียม W
18TH1308DGE1P9Hสุปราณี กลิ่นโฉม L
19TH0908DGC8P7A เกียรติศักดิ์ คล้ายคลึง L
20TH1908DGCAZ9Eคุณชุติมา
21TH0802DGBRG0Gศักย์ศรณ์. เสือป่า F
22TH4906DGBHN3Aนพัศกรณ์ ปัญญาคม L
23TH5409DGCSB4Aคุณนฤเบศ เต่ามูลละ
24TH5906DGD302Dศิวิการ์ วงษ์ฟั่น F
25TH6104DGCCX5Fประไพพร มนพลับ L
26TH6604DGCM99Fศรัณย์รัตน์ กลับอินทร์ L
27TH4201DGDCA5Lศิราวรรณ โคตเสนา W
28TH2007DGAWP1Gดุสิตรา กองมูล L
29TH5410DGARC0Aณัฐวรรณ สมสวย L
30TH0202DGB2H1Dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
31TH2901DGB413Sสำราญ สัตบุตร W
32TH2813DGAV41Aนิธิศ โชตินอก W
33TH4705DGBX23Dคุณทัตพิชา ทองประศรี
34CL200622140303ภรณ์วรัตน์ พิจิตรวรการ L
35TH5402DGBMU2A อรทัย หาญคำมูล F
36TH2406DGB9N9Gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W
37TH1204DGBBR5Oคุณนิธิวัฒน์ จงวิจิตร
38TH6901DGE0J9Hคุณปวีณา ชุมสงฆ์
39TH3113DGDRZ3Nสุรินรัตน์ เกษหอม F
40TH3104DGDKR1Dมัลลิกา วินทะไชย L
41TH7102DGCZ29Gสรรเพชร นิยมเดชา W
42TH2907DGDJD8Aภัทราภรณ์ คำดี F
43TH5806DGDY32G กฤษณา สมยา W
44TH0206DGDY73Aชัยเดช L
45TH2301DGCEQ5Lบรรณวัฒน์ วังวนสินธุ์ W
46TH0202DGDP88Dวันชนะ อินแดง F
47TH2301DGCJA4Bพงษ์เทพ เจนการ L
48TH1204DBUTX5Fคุณนิธิกร ยะนิล L
49TH0304DBUXE3Hเกวรินทร์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH6414D93WR3A นูรฮูดา หมันหลิน W
2 TH0134D8QAH2A ณัฐกานต์ วัฒนกิจ W
3 TH1601D8EYV3A ธีรภัทร ปัญญาถม F
4 TH4601D8EPJ2B คุณกฤษดา เพชราเวช F
5 TH7115D8F7Y9G ฟ้าประทาน บูละ W
6 TH3116D8FFK1A นราวุฒิ เจริญสุข W
7 TH0301D8FX00B หัทยา โหมฮัก F
8 TH0701D8ETT3M พฤกษชาติ ช้างหัวหน้า W
9 TH7401D8END7A สุพัตรา ไชยสุริยงค์ F
10 TH4704D8F389A ณัฐชัย ศรีจันตา W
11 CL200619143354 กัญจน์ ทวีสิทธิ์ W
12 TH0512D8F5Z4A ญารินทร์ธรา ธีรไนยศรีกุล W
13 TH3804D8GH69I อภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
14 TH2001D8G5Y6E บุญพร ใหญ่เย็น W
15 TH2207D8GCT5B เจษฎาภรณ์ เพ็งสลุง L
16 TH3205D8G8H6A ศรัณย์ อินอ่อน L
17 TH2906D8FKT4A ชาลิษา ผาสุข L
18 TH3701D8GEZ0O ปทิตตา แสงสุริยากาศ L
19 TH2812D8G1E0A ธีรเมธ เบ้าพิลา L
20 TH4707D8F7X2A บอย L
21 TH5205D8GM37K ศศิวิภา แซ่จ๋าว L
22 TH3009D8GAH6A อิสริยาภรณ์ สมบัติ L
23 TH0301D8FUY0I กนกเนตร L
24 TH0304D8FRJ5E ยุทธนา ทอพย์อ้าย L
25 TH4201D8FZJ9C ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ L
26 TH4501D8EZN0I คุณ เบญจวรรณ โพธิจักร
27 TH1304D8H334P บงกชมาศ วิไลประสงค์ W
28 TH1801D8FTR5J คุณขัตติยา พงษ์จุ้ย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1CL200618134212จิรพรรณ อุตมะ
2TH4303D5MC06Dปริญญา วงค์ษา L
3TH7603D5m5G3Eฟันรูซ บินอะห์มัด L
4TH6201D5ME56Mคุณสันติ สุนัง
5TH1703D5KJN1Lอุมา แสงทวี F
6TH7111D5MTY6Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
7TH3107D5kUG6Dดิลกธรรม คำจันทร์ L
8CL200618134308คุณฐิติพงศ์ เงินทองดี
9CL200618134233ภัสสรณ์ วงศ์จตุรทิศ L
10TH7103D5KDB0ASofia Tohsen
11TH3407D5KXD5Gคุณชัชนันท์ ผ่องแผ้ว F
12CL200618134144สุภาวดี ใจใส F
13TH3009D5Ms32Sณัฐพล บรรดาศักดิ์ F
14TH5806D5KMK5Cสุพรรษา ดีมาก L
15TH3007D5MHU2Aนิตยา จันคณา L
16TH2606D5KRB6Lทิพารัตน์ เกนงูเหลือม F
17TH4113D5kZ38Aณัฐรินี จงเจิมกลาง W
18TH6420D5KG00Cชุติมา แก้วบริสุทธิ์ L
19TH5214D5KBJ6Gคุณศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
20CL200618134034คุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
21TH3705D5k524Aคุณอิทธิพล กาบิน
22CL200618134058คุณอภิญญา เลื่อนสาคร (เข็ม) L
23TH3109D5M0U9Eศุภากร ขันทา F
24TH2408D5MW12Bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
25TH6808D5m8J4Bจิตติพงษ์ อ่อนสุระทุม W
26EH124633447THธนภัทร โมฮำหมัด
27TH0506D5K9N2Gศิริลักษณ์ เหงขุนทด
28TH1501D5K6M4Kพชิรา พันธ์ต่วน
29TH2003D5Kw27Eชญาภรณ์ วุฒิรัตน์
30TH5007D5MXC4Kณรงค์ศักดิ์ บุญคาน

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH3704D3PQD3G จุฑามณี ปัญญาสิม W
2 TH3602D3nY34A สรวีย์ ไทยถาวร F
3 TH3008D316X4H ดวงกมล ศรีสมุทร L
4 TH2701D308U0K คุณณัฐพล ใหม่วงษ์
5 TH1602D30R46B สุทชาติ นิเฮง F
6 TH4004D30033E สินีนาฏ ลือชา L
7 TH0201D30FC3K นันทชัย ฟักทอง L
8 CL200617145412 วรัญญา กัลยายุติ L
9 TH1301D31Y07D ธัญวรัตม์ จัตุรงค์ L
10 TH7509D31ZR4H มูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
11 TH1307D31KR4E สุภัค เเผนกุล L
12 TH2101D30X28I ปฏิมา แสนเวียงจันทรฺ์ L
13 TH6408D318V1A เจนวิทย์ มะแอ F
14 CITYP00229471 0854416624
15 TH4403D31GM9B ธวัชชัย โถชัยคำ W
16 TH0103D314N9C ปภาวดี แต้มเพ็ง F
17 TH1603D30A84H คุณสุชาดา เเย้มเสาธง
18 TH6805D31DK6A มาลินี F
19 TH0134D3XE90A มาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
20 TH2702D30BT7E อรทัย ฮวบกระโทก F
21 TH0804D321N3D ธีรวัฒน์ กสินัง L
22 TH7104D31111J รุ่งโรจน์ แสงมณี L
23 TH6401D30GK9N สุภาวดี เห็นพร้อม F
24 TH2105D302W4B อรอุมา วันบัวแดง F
25 TH4901D32867E ปิยวรรณ บุญแก้ว (นุ่น) F
26 TH0205D32406C คุณศุภฤกษ์ รินอินทร์ L
27 TH3009D30MX0R ปิยะพงษ์ เครือมาศ L
28 TH1104D325Z4D คุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์​
29 TH2701D31U59A พิพัฒน์ โกติรัมย์ F นักศึกษาฝึกงาน
30 TH3901D31W72B สุชาดา ป้องนพ L
31 TH0706D31P46S คุณจรินทร์ญา ดวงดี F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4714D1JJ07Gเบญจา พรรณพะงา W
2TH7509D0N204Gอับดุลฮากีม กือจิ W
3TH4307D0p1T0Aธนาทร ภูชมชื่น L
4TH6904D0PAY3Eภาณุพงศ์ ชินผา L
5TH1013D10ME6Dชลรชา โพธิ์แจ่ม F
6TH6305D0P0B7Cสุทิราช สอาดเอี่ยม F
7CL200616131807วีรกร เเสนย่าง L
8TH6206D0MnW5Aสราวุธ สายตรี L
9TH2729D0PCP2Cจารุนิภา สุขสมกลาง L
10TH0202D0MRX5Dวิริยะวงศ์ ทองใบ W
11TH5707D0RK63Aภัคพล จำนงภักดี F
12TH2004D0RYK3Bวรวรรณ เวียงดินดำ F
13CL200616135855กฤษณพงศ์​ บุญยืน L
14TH1405D0PYU0D คุณเสฏฐวุฒิ ทองศรี F
15TH2101D0PE78Jอัจฉราพรรณ ยนต์พงษ์ F
16TH2810D0pNM3Lมะลิวรรณ์ รุญไธสง W
17TH0128D0nYC1Cรีเบ็คก้า เบอร์โรว์ L
18TH0801D0Ne66Dศุภรัตน์ ภูลาด L
19TH7605D0S2M8Aสูวัยบะฮ์ สาและ L
20TH7602D10AT5Bวภาวิดา แซ่จาง F
21TH3601D0QMT2Aพงษ์อนันต์ เเจวจันทึก L
22TH4408D0PKQ7Fคุณวรรษวิภา พงศ์สิทธิศักดิ์ W
23TH4713D0pV26I วัชรพล ทะวงค์หาญ W
24TH3901D0Ph20G พิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
25TH3908D0pR41Dพีรพัฒน์ ไชยเจริญ W
26TH2106D0P7S5Eเกล็ดแก้ว แซ่ฟ้า L
27TH0501D0RUP4Cกุลธิรัตน์ ชนัญธรชัยพงศ์ W
28TH3118D0P489Aประกาย จันทร์พิรักษ์ W
29TH0103D0Q965Aภานุวัฒน์ ทิพย์สงคราม W
30TH7004D0mQE5Bคุณภาสกร จีนเเท่น F
31TH0503D0MM43Bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์
32TH4724D0QHE5Aดรุณี.สุขศรี F
33TH1506D0MJ04Pสุพัชฌาย์ ไชยหาวงษ์ W
34TH3912D0Q257Aคุณ หัตถ์ศดา จุลมาศ
35TH7111D)QX66Aคุณสุภาพร งามสมภาร
36TH0103D0MEA6Bวิโรจน์​ อำนวยกิจ L
37TH6701D0r891Fสุวรรณา นำพากิจ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3719CXUjC0Bธนกร​ เนื่องภักดี F
2TH5007CXUXk0Cธนพล สั่งการ F
3TH0401CXWsT4Cสิทธิชัย เพชรนาค L
4TH0401CXVG15Bวรวิทย์ พูนผล F
5TH7101CXW2X3Dนภพร เหล๊าะโต๊ะหมัน L
6TH3009CXVW27Gนฤภัททร์ มะเดื่อ L
7TH2101CXVY34Aชลธิชาติ  ใจ​ค​ำ​ F
8TH1601CXVTx0Mเกษร เปรมใจ F
9TH6009CXW048Bณัฐกมล โนแก้ว L 0932417232 
10TH2004CXX0g4Aรัฐพงษ์ สุทธิแสน L
11TH1306CXX8c2Bสุทธิราช​ เหมือนทัด F
12TH0109CXYNE0Eธนานันต์ พิศาลนพวงศ์ F
13TH3501CXxHU9Cกฤษติภูมิ เขียวชัยภูมิ W
14TH0201CXX595Jอัจฉรา แดงน้อย W
15TH4507CXyTC1Iประจักษ์ เชื้อสาทุม F 096-434-8589 
16TH0103CXW5V6D สุทธิดา เช่นขุนทด (ของแนนนี่ )
17TH4307CXWJ30Iพรชิตา ถิตย์ภักดี L
18TH1504CXXP02Bยุทธศาสตร์ จวงทอง L
19TH5607CXYyS8Aกฤษฎา ขามาลา W
20TH0806CXYFx1Fวัชราภรณ์ วรพัฒน์กิตติเดช W 
21TH0201CZ03n2Hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
22TH1013CXY803Eคุณ ธีรวัตร์ เยาว์วัย
23CL200615160338คุณพรหมเมศวร์ จันทร L
24TH4701CXWb36Lมณเทียร ฝั่งมณี F
25TH0306CXVe54Dรุ่งนภา ยวนหมื่น F
26CL200615160228ปิยะนันท์ วิไลโรจน์กุลภา L
27TH7602CXYhM4Cนาซีฮัน ดาโอ๊ะ W
28TH4103CXWWJ2Gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
29TH0117CXXWW0Bสุธินี ราชศรีเมือง F
30TH3909CXXDH1F คุณจารุวรรณ สุวรรณสนธิ์
31TH7111CXY0m5A น้ำฝน F
32TH1203CXVRD3Lคุณ ขวัญเรือน พิทักษ์พรชัย
33TH2701CXV2P2Sสหฤทธิ์ พลีอุทิศ L
34TH5001CXVPB9Iธีรกานต์ แก้วใจ W
35TH6801CXv8D2Jเมธัส แก้วดา L
36TH3801CXUM28Aภุชงค์ พลชม L
37TH5402CXVHZ3Cอารีย์ลักษณ์ ท้าวแก่นจันทร์ L
38TH6814CXUV1$Eหทัยชนก แก้วงาม W
39TH2401CXUrM8Qนฤมล สุวรรณดี
40TH5501CXVBG3Cเมธาสิทธิ์ ขันติเมธากุล
41TH2001CXWfW3Aภัทรพร ไหลไพบูลย์ F
42TH0401CXUP90Aศศิธร ดวงคำผุย L
43TH4106CXWNN1Eลี ทักษิณ L
44TH2707CXWqR0Gอำภา สาลีวรรณ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4101CU2B81Nชนาทิป โพธิกะ
2TH6702CU2SY5Aคุณพรพัฒน์ สามหาดไทย F
3TH3113CU2QD2Aอาทิติกร ทองเพ็ง L
4TH0205CT3MS1Eคุณวรพจน์ ศรีใส
5TH6812CT3YW2Kปฏิมา บัวกิ่ง W
6TH2606CT3A18Aชาญวิทย์ แช้มครบุรี F
7TH2007CT3ZB5Dเชาวรินทร์ โชติอิงคนันท์ F
8CL200613152240ธีรภัทร เลขาขำ L
9TH5605CT4kE4Jชมพูนุช มิ่งมูล L
10TH2719CT42Z8Aทิชากร อ่วมเกษม W
11TH0150CT46P2Bสนธยา ไชยโคตร F
12TH2901CT3He7Jคำแก้ว เครือแย้ม L
13TH4210CT4Fp4Pชลธิชา สารเศวต W
14TH0118CT3RQ4Bคุณตุลากร พฤคณา ห้อง 506 W
15TH2010CT4Ee1Bอรพรรณ บุญมาก W
16TH0304CT49S1Hมนัสสี ชิดโฉม W
17TH6412CT4Bd8Nพลอยไพลิน ยืนยาว W
18TH7408CT3pG7Eลักษณาวงค์ นิลเสน W
19TH1308CT4G94Hจินดารัตน์ (พลอยฝ่ายบัญชี) L
20TH2702CT48A5Eอรทัย ฮวบกระโทก F
21CL200613152818คุณคณวัฒน์ ชื่นใจฉ่ำ W
22TH0112CT4DW8Bศุภสินี โพธิ์สินสมวงศ์ L
23TH2803CT4AD2Aขวัญใจ คงแสนคำ L
24TH4701CT48j9Eไกรสร ศรีนวลวงค์ L
25TH5401CT46d2Bมะลิวัลย์ เปี่ยมสกุลไพศาล F
26TH6506CT3cE2Cน้องใบเฟิร์น L (095-802-2230)
27TH2707CT4225g0903744778
28TH3605CT3XY3Gเกศินี คำแสน L
29TH4701CT3T58gจักรพันธ์ จันทร์ขำ W
30TH2005CT3Vr8Iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล
31TH5601CT3JX4Mภัคจีรา คงนิล

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3706CN9095Eคุณหาญชนะ วงศ์คำจันทร์
2TH4401CN8UE9Fภาสกร สุขสง่าเจริญ F
3TH6306CN8xF4Eคุณรุ่งธิวา เจริญรักษา W
4TH3101CN99K3Fภควัต โนนหินหัก W
5TH4101CN9CD2Nคุณชนาทิป โพธิกะ F
6TH1501CN26G0Gญาณิศา ภูกาบ
7TH2102CN1Vu3A คุณพันธกานต์ เรืองเมือง L
8TH1503CN1Gv4Mพลกฤต จิตตสินนวา L
9TH5501CN1Qw5Aพิมพา ภักดีวงษาสกุล F
10TH0150CN0M36A คุณอนันต์​ พรมจรรย์​
11TH2905CN0xZ5Fประดับ ลอยมา F
12TH5107CN2108D ธัญรัตน์ ภวันตุ W
13TH4315CN1860Bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
14TH7509CN1t20Iนาบีละห์ ห้าหวา F
15TH6402CN1N68Aชัยทัต เศรษฐพงศ์ W
16TH6805CN14f7Bจินต์นิภา บัวอินทร์ W
17TH3701CN0R82Hธนพจน์ บุญคง L
18TH2004CN0t50Hชลธิชา อัศวสันทัด
19TH6401CN1AF2Lอุมา ชลสาคร F
20TH0201CN0hJ8Jปุณยวัจน์ ยาผิว W
21CL200611131636ธนัชญา สำราญเจริญจิตต์ L
22CL200611133021ปารเมศ มุ่งดี W
23TH4701CN1eF7Dปราโมทย์ พิณคุณวดี L
24CL200611131006พีระพล F
25TH1907Cn95B3Cนันทิยา เพชร์สินธพชัย
26TH7602CN2460Dคุณสราวุธ ศรีมะโน
27TH3701CN2GE1Dคุณวันชนะ สงไพรสน
28TH2707CN1xU8Hคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
29TH2908CN0zT8Gทิพย์นิภา จำปาคำ W
30CL200611131750คุณคุณอาริญา คนหาญ
31TH2712CN1JW1Lคุณชนันธร ศรีละครเลิศ W
32TH1601CN1254Nกมลภพ เงางาม
33EH124642832THรัฐภูมิ ราชนิยม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH1801CK5Z10QFlashฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
2TH2904CK52G4EFlashกาญจนาภัทร น่วมจะโป๊ะ W
3TH4305CJEEd3HFlashอลิตา ศรพรหม F
4TH3113CJEW05IFlashพีระวัฒน์ ทัตธะศรี L
5TH3301CJF6S8DFlashวรรคณา แดนละลม L
6TH3018CJFMf8EFlashธนกฤต ไชยสัตย์ L
7TH3201CJDGX4AFlashธนพร สมสิทธิ์จินตนา L
8TH0402CJE3u5AFlashดวงจันทร์ ทองอาจ L
9TH1701CJEcR5BFlashนิตา L
10TH3009CJFcW6AFlashอิสริยาภรณ์ สมบัติ L
11TH4101CJEQY5HFlashสุรางคนา วงศ์พิมพ์ W
12TH1401CJEAh2MFlashเกรียงศักดิ์ สนธิเณร W
13TH7111CJE7S6DFlashไสหนับ. ยียมเจริญ F
14TH6101CJF1G4OFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
15TH7202CJExE4DFlashฑิตติยา หลีมานัน L
16TH3712CJEkY2GFlash น้ำฝน จูน้อย W
17TH4712CJF469DFlash คำอุ่ง ลุงจาย F
18TH4307CJFA65BFlash ไตรถพ ภูตีนผา L
19TH0301CJDXF6CFlashนิราภร การกุศล L
20TH3108CJEgQ1CFlashวัลลภาฒ์ แก้วเขียว W
21TH5801CJDRX2EFlashศุภสุตา F
22TH0402CJENH3AFlashฉัตรแก้ว ขันกสิกรรม W
23TH0401CJE0C1AFlashวัลภา แสไพศาล F
24TH2001CJDnM4IFlashคุณ พลากร แก้วอุดม
25TH0403CJDK97AFlashจิรพรรณ อุตมะ
26TH2409CJE211BFlashนิรวรรณ ไชยวรรณ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0405CGDQU6Eจันพที รัตนพร F
2TH1601CGDVK3Eเกตน์สิรี สุ่มประดิษฐ์ F
3TH3508CGDzV7Cยุทธศิลป์ ศรีสูงเนิน L
4TH1401CFQUD6Qอรนุช ดอกสุทัศน์ L
5TH2202CFr5Q5Kคุณบูรพา วิทยารัตน์ 0992174426
6TH4506CFrRJ3Fคุณธนากร แก้วนามไชย
7TH4702CFQX52F จงรักษ์ ชุมปูเปอะ W
8EH124653512THธัชพล คิ้วนาง
9TH6310CFQFR9Aจิราวรรณ ขวัญเจริญ F
10TH0136CFQSx1Aภานุวัฒน์​ กุล​เพชร​เจริญ​ W
11TH4214CFR7B5Aปาลิดา ผ่านสำแดง L
12TH7201CFQ638Eคุณนุจรี หมานสัน F
13TH1907CFRP12Aอนุรักษ์ สังข์พรหม F
14TH1308CFQC92H คุณธนพล โพธิ์มั่น
15TH1905CFqEG8Eนงเยาว์ ช่วยเชื้อ L
16CL200609141538รัชชานนท์ พฤกธารา W
17TH6407CFQ4N4Aคุณพงศธร เพชรกาญจน์
18TH5401CFQHP0Bพิมพิศา ธรรมปัญญา
19TH6412CFQn00Gคันธรส จันทร์สุวรรณ W
20TH4109CFQQ23Fสโรชา ปะเสระกัง W
21TH0136CFRXH9A ชลิตา สว่างโลก W
22TH1009CFR3J4Hวศิลป์ พรหมศิลป์ W
23TH3701CFRVC7Aภัทราพร หนองเส L
24TH6003CFQYR6Fจิรายุ ดาทอง L
25TH2001CFRJk4Eคุณศุภโชค เทมา
26TH1204CFRT83Oคุณนิธิวัฒน์ จงวิจิตร
27TH6701CFRgC2D ศุภธิดา พรหมมา W
28TH2004CFR8k8Hชลธิชา อัศวสันทัด F
29TH2001CFQJy0Jคุณศุภรัตน สะมะแอ
30CL200609143248ปนัดดา บุญลือ W
31TH2601CFRF08Fฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3118CDZKE9Bวรนิษฐ์ วันทาวงษ์ W
2TH2802CE05p1Gสุรภี คำตา L
3TH0109CE0C62Cทนวัฒน์ เพียปลัด W
4TH4512Ce0N82Dคุณ ธนากรณ์ พ่อแก้ว
5TH7116CE4Eb3B ภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
6TH2004CE0G68Bชาคริต คำใส W
7TH0136CDZV57Aระวัฒน์ ศรีพรมมา L
8TH7301CDZQM1Lทองจรัส อรุณรัตน์ W
9TH1405CE01B4Eสิทธิถาค กงจักร์ W
10TH6402CCU4B9Aชัยทัต เศรษฐพงศ์ W
11TH0129CCU005Cน้ำฝน พึ่งจีน L
12TH1906CCvDR5Bนภสร มีถาวร F
13TH0201CDYxD7B Karnrawee Sordsri
14TH5906CCTxM8A คุณบิลลา F
15TH5401CCTVN8Gนิพพิชณชน์ ไชยรักษา F
16TH5503CCV903Aภาณุพงศ์ งามสงวน W
17TH2001CCU662Bบรรพต​ พิมแพร F
18TH1001CCUaU3A ธิดารัตน์ (ดา) L
19TH0147CCV3B5C สุวนันท์ ทองมูล L
20TH7606CCUHD3P ฟิลกีม โละหะลู L
21TH7404CCTt89Bนงลักษณ์ คุ่มเคี่ยม W
22TH2207CCWFD9Aณฐกานต์ จุ้ยวอน L
23TH1703CCU8W9I กิตติกร จันทนา L
24TH0113CCUCX0F คุณเกศฎาภรณ์ พรหมรัตน์
25CL200608163013 สุขสรรค์ ขยันวงษ์ L
26TH2407CCXtD2Aคุณ บุษกร ขวัญพงศ์
27TH4724CCW1Z2A ณัฐวัตร คำมาตา W
28TH3007CCUXJ7Jจันทกานต์ วรรณประดิษฐ L
29th0301ccuz68e คุณจำรัส จิตรีเนตร
30TH3601CCv6V8B ศิวะ บอนสิทธิ์ L
31TH3008CCUN09Hศุไพลิน กุแก้ว F
32TH0203CCUU22Dพรเทวา เปี่ยมภูมิปัญญา W
33TH4001CCVB97F ธารารัตน์ กัลยาศรี L
34TH3909CCVX21F คุณจารุวรรณ สุวรรณสนธิ์
35TH6412CCWW66Nพลอยไพลิน ยืนยาว W
36TH0115CCX(J0A นสพัชรินทร์ หวายลี W
37TH0143CCVzU8A สินธรณ์ ปานนพภา W
38TH3206CCw586I คุณตะวัน คำทอง
39TH0304CCXRG5Gปาริชาติ ตั้งปัญญาไว W
40TH3001CCWNj1P กฤติยา โยธรณ์ L
41TH2816CCVVj6Fณัฐธิดา แจ่มสิริกุล L
42TH1013CCYF66Fวันทนา ปั้นวงค์ 
43TH6301CCVQg6I รัตนา สุวรรณศรี L
44TH0403CCVTY0Aศิรินันท์ กระจายมงคล
45TH2005CCWPY1Bปิยธิดา หงษ์ทอง
46TH4308CCXx79Eชมพูนุท สิงห์อ่อน
47TH0306CCVKM8Aศรีวิภา มณฑา W
48TH5801CCWs75Bกุลภัสสร พรหมสุ่น S
49TH6701CD0PQ4A คุณต่อพงศ์ อายุก L
50TH1003CCYTh6Pอนันดา เปลี่ยนสอาด L
51TH0121CD0fK1Aคุณฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
52TH4901CD0sQ8Fคุณputawan thawon
53TH0702CD0YR2A คุณประไพพัฒน์ แก้วเขียว
54TH7703CCY3X1Fนูรมีย์ มาสอ W
55TH2106CCXKV0A ปฏิมาภรณ์ พลเยี่ยม L
56TH6409CCW3m4Dศศิวิมล จันภิรมณ์ L
57TH0201CCYJ65Gสราญจิต บรรจงเพียร L
58TH4701CCXh67Cพิทักษ์ โฮ้ตา W
59TH2719CCWcC1Aคุณศศิปรียา กิตติวราพล
60TH0202CCX1s4C ชุติมน เรืองพูล F
61TH4503CCXZ74Bญัติภรณ์ นาคจำศิล (0834545745) L
62th0301ccvNr5a ณัฐวัฒน์ ประสงค์ธรรม W
63TH0304CCYRM1Bเพ็ชรดาว
64TH1203CD1416L คุณ ขวัญเรือน พิทักษ์พรชัย
65CL200608154221 จุฑารัตน์ นวลพริ้ง L
66TH4214CCVfZ2Jคุณกฤษติพงษ์ โสตบุรุษ
67TH1804CCYMH5Aณพล จำนงนรินทร์รักษ์ F
68TH0147CCX745Aพุทธสุดา อินมา L
69TH2809CCWU82Cปุญญพัฒน์ ยอดเจริญ F
70TH0201CCXCF2M คุณศาตรา เย็นสุข
71TH2302CD10T8C ธนาพัฒน์ ลิมป์เติมทรัพย์ W
72EH124677023TH กัญญาลักษณ์แซ่หว้า L
73TH5906CCYWM0A วิภาพร เบี้ยวน้อย​ ( พี่ปู​)​ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2910C8UB29Aชุดาภา เสรีวุฒิชัย F
2TH0201C8UN27kจักรกฤษณ์ ตรีเศียร F
3TH7001C8UEN2Nเนตรชนก โชติษฐยางกูร F
4TH0143C8U7J0Aอาภัสรา สมพันธ์แพ
5TH2005C84b64C มุนินทร์ สมนึก (ปอ) L
6TH7003C85w58G คุณจีรนันท์ ภูมิลา
7TH0301C85f47B คุณนครไทย นวลหลง L
8TH3701C84823Nเสมา อายุโย L
9TH4303C84MD5Dพรกัลยา อุดมรัตน์ W
10TH2005C83Ne6I ยุพิน ไกรษร L
11TH0706C84DN6V ธัญยธรณ์ สาระพงษ์ W
12TH0402C84K49A ดวงจันทร์ ทองอาจ L
13TH3113C844S7Aจุไรรัตน์ แย้มโชติ W
14TH2502C85947D สามารถ ฉิมมาฉุย L
15TH5205C84QT2H คุณนวรัตน์ ยะแสง
16TH5409C84SJ9Fขวัญจิรา ณ กาวงค์
17TH4110C849V6H คุณสุพิชฌาย์ ตั้งชารี
18TH1303C8TA21Eน้ำค้าง ศรศรี L
19TH2408C844A3B ณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
20TH5805C856N0H สุภานี รักเครือ F
21TH1307C84UC8E สุภัค เเผนกุล L
22TH2210C849J3E ชานนท์ เกิดสุข L
23TH0403C84dH6D ณัฐมล กล้าหาญ L
24TH2004C84FW4F เกษราภรณ์ มัทธุรี W
25TH6106C85cG3D พชรพันธุ์ ยอดบุษดี W
26TH5501C84Me9C น้ำฝน อนันพิบูลทรัพย์ W
27TH0304C85QF8Bอนวัช บำรุงเจียม L
28TH5906C85UE0G อธิชาติ เศวตมาลานนท์ F
29TH2009C84yQ2Cวันนิสา​ ทองเวช L
30TH2001C85nD2P ชลทิตย์ คมขุนทด W
31TH3701C84P73F ปรีชญา ชินชัย L
32TH7504C85hW5C ฮัสซัน เจะโกะ W
33TH7107C83T65F ข้อหน๊ะนิยมเดชา F
34TH2007C84630Eเจษฎาพงศ์ คำตาล W
35CL200606141909 ชุตินันท์ เลือดนักรบ L
36TH3508C83X27B อภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
37TH3602C84W57H คัทลียา จินดามัง W
38TH2006C84FK3O คุณณัฐกมล แซ่โง้ว
39TH2502C83j46C กาหลง หนามพรม L
40TH7708C842N6A สุพล ถนอมพล W
41TH6806C842K2F ณัฎฐณิชา เชิงสมอ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2404C66DD4Aคุณนครินทร์ กระจ่างศรี L
2TH0144C5XWF4Aคุณ​กัญ​จ​น์​ณิ​พัท​ พุ่ม​ทอง L
3TH3801C5Y0X0Fรัฐษณีญา พิมพอศาล W
4TH0802C670B3Fคุณอนงค์นาถ สอนจันทร์ (จุ๊บแจง)
5TH5401C5XQD6Bคุณไอรดา เบียนแล L
6TH6405C673C9Aจิณณ​พัต​ ขุน​ศรี L
7TH0402C66UU7Cคุณพิญพัชชา คมสันต์
8TH3309C66PT0Bนิดนภา ชาญชำนิ F
9TH4907C66XK5Bคุณปิยธิดา พุทธวงค์ f
10TH2506C5kJP5G จิรโรจน์ ร่มศรีวรปรัชญ์ L
11TH2915C5KC84A สริดา พัตรสิงห์ L
12TH3205C5KV49A ศรัณย์ อินอ่อน L
13TH4205C5KT66E ภูธเนศ สารพล L
14TH0136C5Kx04B ศิธร ทองโยง L
15TH0406C5MCn1A ยุพารัตน์ อ่างศรี W
16TH0101C5K2K1C พันธมิตร สุขแสวง L
17TH5401C5JVq5D คุณกรรณิการ์ จินดามัง L
18TH0702C5JXe1D คุณกฤติยา ประจงแต่ง
19TH3406C5K7M2A คุณสุธินันท์​ บัวเหลา
20TH4110C5k9F5A ณัฐปคัลภ์ คำจันทราช W
21TH4608C5kZF1E ธีรภัทร พวงเพชร W
22TH4109C5K5Y4K สิริชัญญา พินิจมนตรี F
23TH7405C5Ju45C นิศารัตน์ หยูอินทร์ W
24TH7109C5KmG6A คุณดิษถานงค์ สุวรรณกิจ W
25TH2914C5K445B ธัญลักษณ์ วงทอง W
26TH3811C5Kg49B อัศรัญญา ฝ่ายสงฆ์ W
27TH5501C5KPn3Cญาดา ประภาวสิทธิ์ S
28TH1506C5M1Q3Eโมธิตา  มีรักษา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4208C3GpW1Jคุณชานน สวัสดิ์เอื้อ
2TH2904C3GKU9Bนางสาวภัทราภรณ์ สิริสุข W
3TH6005C2U766G สายสมอน จิ๋วกาวี L
4TH2707C2sYH1G อำภา สาลีวรรณ L
5TH0514C2uBH6A อริสราภรณ์ L
6TH6801C2TAx4Jธัญญลักษณ์ แซ่ตั้ง W
7TH0128C2TPV6A คุณภัทรพร คงธนกุลพร F
8TH2203C2SWn5I คุณเบญจา ภู่ถาวร
9TH2708C2sUG8J ปราณี รัตนชัยมงคล L
10TH6307C2TKY1I ภากร ชุนประสิทธิ์ L
11TH1011C2U9G2E ธาริณี สินจังหรีด W
12TH1602C2tVY4Fศุภกร มาดำ L
13TH6407C2sKY1Iอัญมณี อินทรอักษร L
14TH7505C2THD6E นูรอัยณีย์ อูมา L
15TH3801C2SdW1U อิทธิศักดิ์ มูลสุวรรณ F
16TH2807C2sHU6A สิริยานิล อินพิทักษ์ L
17TH4303C2S4J1D ปริญญา วงค์ษา L
18TH6605C2SF57G จิรัสย์ชญา เมืองแก้ว W
19TH0112C2S8H8A คุณเกรียงศักดิ์ เสนามาตย์
20TH2302C2SC12C ธนาพัฒน์ ลิมป์เติมทรัพย์ W
21TH6211C2SND2B ศิริวรรณ จันทร์ประทาษ W
22TH4414C2S2P3C ชนิตตา สาระพงษ์ F
23TH4721C2TS73D พานิช จินาใจ W
24TH0126C2U4M1A พิชญา​ แก้วเกาะ​(มิ้ง)​ L
25EG876685072THอัมรินทร์  ปูเต็ม
26TH5104C2SSC5D กันต์กมล ชัยวิรัช L
27TH6002C2RQ35E นภัสกร เชียงทิพย์ L
28TH0406C2rH75A นฤดี จงราช L
29TH0401C2RtT5I ปริญญา บุตรชา F
30TH3001C2rRV3Aนพรัตน์ สายที
31TH0149C2S724A จุรีพัชร เครือพิมาย W
32CL200604143311ยุภา อาจมนตรี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH7007C0X7J1Jสโรชา บุญเชิด W
2TH0304C0XAN1Gกัลยารัตน์ ศรีแผ้ว W
3TH1003C0XD70b กฤษติยารัตน์ จ่าภา L
4TH6406C0X4A4i คุณภานุพันธ์ คุ้มไพรันต์
5TH0401C063P5K นัธทวัฒน์ จรัสบุญไพศาล W
6TH4402C05GK0C ณัฐริกา สิงขร(ดาต้าLO) L
7TH1407C05XH8A อดิเทพ นุ้ยเกลี้ยง W
8TH4412C05qH4P อรปรีญา ปัญจรักษ์ L
9TH5808C06vE9B อดิสร จันแสง F
10TH3003C05wJ5M ณัฐิญา อาบสุพล W
11TH3012C05EN2C ปราณปรียา ใสเนตร L
12TH1907C066B4A ปพิชญา สว่างพื้น F
13TH4214C05KH9E ธนภรณ์ ไชยวงค์ L
14TH0104C06TQ0B สุนิตา นามไพร F
15TH6003C06CB8A สุพิชชา พลอยโตนด L
16TH0205C05N18B บุปผา จิวรสิริสวัสดิ์ L
17TH0204C06Y09D คุณน้ำทิพย์ บุญขยาย
18TH3109C059Q2E ณัฐวุฒิ บุญแรง W
19TH4901C06VW3Jคุณพิชานนท์​ กาวิตา
20TH6210C06GC4B สุชิรา สุขพิลาศ F
21TH2001C06M36L ศศิธร พรมบุตร
22TH2001C05B55Gพรชิตา ยั่งยืน F
23TH6902C05CV1Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
24TH1503C05Z58L กชพร เจริญ​คง L
25TH3405C06YJ7A ณัฐพล คำสังวาลย์ L
26TH0109C05PT0E อำภา. แพงพรม. จิ๋ว L
27TH1804C05703H คุณกนกสิริ น้อยบุตร
28TH7102C05T04A คุณฐากร ปราบพาลา
29TH2004C05UZ6H พิมพกานต์ คำยศ L
30TH6801C06200B กฤษฎา สุขานุศาสตร์ F
31TH2801C068C2B มารศรี เชิดสุข W
32TH4911C05BS6A เหมือนฝัน มหัทธีรนางกูร L
33TH0403C05882D คุณฐิติพงศ์ เงินทองดี
34TH3717C05EQ7E วรวุฒิ ไชยชาญยุทธ์ W
35TH0103C05DD0C อรอุมา L
36TH0201C05JT1K เดชฤทธิ์ เขียววสันต์รุ่ง L
37TH7004C05GK2B คุณภาสกร จีนเเท่น F
38TH1908C058F0E คุณชุติมา
39TH5611C06q01G ศราวุธ สีดำ L
40TH0103C06797C บานเย็น จันทร์สาย L
41TH1602C069Q9B สุทชาติ นิเฮง F
42TH1506C05TF1I พัสวิมล วงษ์รัตน์ F
43TH0202C06e93Eสมทรัพย์ พรมโนนศรี
44TH6001C061S0Fณดนย์ เหลี่ยมไทย
45TH5009C05HY4Bวรรณิษา  บัวสุข
46TH0113C054N7Dนเรศา
47TH0133C05RX5Dหทัยชนก พนมไชย W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0121BYUB32Aนวพล ธาราทิพากร W
2TH3801BY7ZX1Gศักดิ์สิทธิ์ ศรีรักษา W
3TH4712BXN861D กิตติพัทธ์ สุรินทร์ตุ้ย W
4TH6801BXPYx3A ทนันไชย ปาตา W
5TH2101BXMU73Aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
6TH0508BXN269C คุณศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์ L
7TH2712BXPSZ7A วิธวินท์ ทับทิม W
8TH2301BXMEX1G สิริกัญญา พระเพชร W
9TH4310BXNM37F ธนกฤต จันทะวัน W
10TH7705BXMMW7C อัซรอฟ อาแว W
11TH2202BXP5U7A รัตนะ​ ไหลบุดดา F
12TH0124BXPGB6C อธิชัย นาพรม W
13TH0142BXMS55A วนารินทร์ มาร์คเกอร์ F
14TH4103BXpDK4G คุณปรีดา สีสาวงค์ F
15TH7401BXMY56C ธารวิมล น้อยสังข์ดำ L
16TH2103BXMQ41Dพรชิตา รื่นรมย์ F
17TH0202BXPq29E ศิริทรา เรืองฤทธิ์ L
18TH5603BXQ157A รัตนาวลี ธูปบูชา L
19TH2701BXMW60aสมฤดี กิติสกนธ์ F
20TH2004BXM247B เรวัต ขวัญศรี L
21TH2004BXN007B เกณิกา ยิ้มแย้ม W
22TH4210BXMgU9A เกตนิชา ดาศรี L
23TH4724BXPjE4Aดรุณี.สุขศรี F
24TH0305BXN4G4E คุณพสิกา จันทา W
25TH1602BXNRt0B พิชัยยุทธ ทองเอม W
26TH5401BXM932B พิมพิศา ธรรมปัญญา W
27TH3810BXMcX6Bณัฐพล ชื่นชม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH6501BUV0Y5Iคุณธิติพัชร์ สุทิน L 
2TH0201BUX276Cคุณจักรพงษ์ กอแก้ว
3TH4304BUXD24Aปภาพรรณ คำศรีนวน W
4TH6304BUTAG3Bยุพารัตน์ อินทะศรี F
5TH3712BUtFD7Aคุณ ภูมรินทร์ ขอดทอง
6TH1808BUTN39Bรังสรรค์ จันทรมานะ L
7TH2701BUTJC6qชิ้น ฉ่องสูงเนิน L
8TH4719BUTTy4Jไกร เกตุสิงห์น้อย F
9TH6703BUUCC8Aศุภรดา ศรีเพชร WF
10TH0131BUVU50Aคุณ ธนพงษ์ แสงเกาะ
11TH0101BUTJA6Bจิรพร ม่วงเอี่ยม L
12TH5008BUTD84Bวัลภา คำหอม W
13TH2401BUTMM8iภูริพัตร แก้วนุช L
14TH4714BUW7D0CSilvano Collini W
15TH0102BUSYC4Cจิรเมธ โซ่เงิน F
16TH2108BUUC99Aเนตรชนก ชมภูทอง L
17CL200601150303สุทธพันธ์ จันทร์ทอง L
18TH1805BUTUJ3Aคุณปภาวี เรืองวราหะ L
19TH1401BUT5K8Pอาทิตยา ทองสุข L
20TH4301BUT2X!A ณัฐพร ภูแต้มนิล W
21TH2504BUW9E5Aสิทธิชัย บุญพร้อม F
22TH3804BUURF1F เปรมวดี ขุนแก้ว L
23TH0138BUU317A จุฑามาศ ประกอบธรรม L
24CITYP00220313วรางคณา เจนใจ L
25TH1603BUTDd5H คุณสุชาดา เเย้มเสาธง
26TH3101BUU7Y1E คุณแพรวไพลิน บุญเพศ
27TH6406BVA559A คุณพิมพ์ชนก คงช่วย
28TH1405BUUVQ3D วรกมล ศรีเมือง L
29TH2501BUTFG0I คุณณัฏฐ์ชานันท์ ชัยฉกัลป์
30TH0203BUVAD2a อารียา ชัยปัญญา F
31TH1203BUUSH3E อารียา สุขเอี่ยม F
32TH3201BUUQB3B คุณฐิติโชติ ศรีสมบูรณ์
33TH6606BUW378Aณัฐวรา ยะลา W
34TH3022BUU0T1B วิลัยรัตน์ นิยมเหมาะ F
35TH5410BUVDM3b พงศกร สุเกียง L
36TH6601BUWQG0a ธิชา ศรีปราชญ์ W
37TH3712BUWY84A กรรณิกา สาบุตดี L
38TH5409BUWC94a คุณนฤเบศ เต่ามูลละ
39TH4204BUX615E วีระชน ศิริวาริน W
40TH7509BUVSR5H มูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
41TH2905BUUJb0L ชาญวิทย์ ปิยไพร W
42TH1601BUVEV0n น้ำเพชร ธนวัชรชัย W
43TH1408BUW332E พงษ์ก นรสิงห์ F
44TH0150BUV396A เเพรวา กระดุมทอง L
45TH1505BUWsW2A ยี F
46TH2907BUUVY6F ณรางพงศ์บุญมาก L
47TH4205BUWDZ7a ณัฐริกา ประกิจ L
48TH3006BUT0U4I สุธินี เนินทอง L
49TH3125BUt839A คุณภัทรกร สินสิมหา
50TH0305BUTXJ5D คุณชุติมา ศิริบูรณ์
51TH0112BUWEZ9a GIMMICK HAIR SALON( คุณโอ๋) L
52TH4701BUWVY0E ณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์แก้วประเสริฐ F
53TH0113BUW6V1D อัจฉรา มีเจริญ L
54TH3113BUWYY2H อภิเชษฐ์ แก้วคำบัน F
55TH0118BUX7Q8A จินตนา ทัดสี F
56TH0128BUWH56C ชวินันท์(แอน) F
57TH7302BUVYN1D ชารุกคาร ฮาดู F
58CL200601154742 อภิณห์พร ตรัยสิริรุจน์ W
59TH2002BUWVY8B สุวนันท์ ทีอุทิศ F
60TH3114BUW9e9Aฉวี หงษ์ลอย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2502BQFQG9Bฐิติกา สนลา
2TH7602BPNX47B วภาวิดา แซ่จาง F
3TH6805BPFVA1A มาลินี F
4TH1301BPK0Q2D ธัญวรัตม์ จัตุรงค์ L
5TH2401BPHC05e อิสริยะ น้ำจันทร์ L
6TH0306BPJVV3A คุณพิมพ์มาดา มณฑา L
7TH0141BPG5R2A ปารเมศ มุ่งดี W
8TH7710BPK2G9A อนูรอาซีกีน สาแมง L
9TH6703BPGN75A รินรดา วิลัยล้วน L
10TH2108BPGPU7aธนบัตร ทำนิไกร F
11TH3801BPH4K1Q วนิดา ศรีมารัตน์ W
12TH1006BPG1J9H สุวรรณรัตน์ ฤทธิแผลง W
13TH3705BPGYC6J เกศรินทร์ กำไรเงิน L
14TH7101BPFWV4D พัชรี มิ่งเมือง L
15TH4901BPGSY8r ขวัญ​จิ​รา​ พริก​เสน​ L
16TH2106BPH0D7E เกล็ดแก้ว แซ่ฟ้า L
17TH4203BPGE95C สุวิมล ภูวิจักร์ W
18TH2716BPFR78a อภิสิทธิ์ เพชรสวรรณ์ L
19TH2701BPFU40Q ชิ้น ฉ่องสูงเนิน L
20TH2101BPH6T6nคุณ อัครพงษ์ บุญมาวงศ์
21TH7509BPGGD9Bอิบรอเฮง ลาเตะ F
22TH1009BPGJ31C คุณสุธิตรา จันทร์บำรุง
23TH2007BPGBV4C คุณ ภูวนัย แพงไธสง
24TH6007BPH805L คุณพิเชษฐ์ ยั่งยืน
25EH124679735THอภิญญา ทุมนาค (แนน)
26TH7601BPJXP6mอามีน โสะ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0204BMR8P8Dอดิศักดิ์ ไกรมณี W
2TH2206BMQY36Aพิพรพรรณ แถลงถ้อย W
3TH5807BKU6V0A คุณอมรรัตน์ เฉลยถ้อย
4TH5901BKu8Q6E เมธัส ยมเกิด
5TH6703BKVT81A Natthapimol suksuw
6TH2106BKUAE7E สายฝน นารีแก้ว F
7TH3704BKU5M4F อนุสรา ชัยปัญหา L
8TH7502BKU553K ซาฟารี ยะโกะ L
9TH7107BKU1W7G คุณอนวัช ลอยลิบ
10TH6812BKU2A8C ภานุเดช สกุลเผือก W
11TH0501BKTzC8F ปุณยวีร์ เเสงนพคุณ W
12TH7111BKTXN7H ปภาวี ทองเสม L
13TH4404BKTSQ0G สุกัญญา ศรีประภา L
14TH3812BKTPP9B จิราพร บุญปาน W
15TH3811BKTw82B คุณอุไรวรรณ ชายนอก
16TH0116BKUjR9A ศุภชาดา ศรีสังข์ L
17TH5601BKV280P ธันยพร ดอกจอก L
18TH0143BKUF02A นิพนธ์ ดีนันท์ F
19CL200529114202 นงนภัส ตรัยรัตนบำรุง W
20TH0710BKTUU0C ปกแก้ว นวลคล้ำ L
21TH2103BKUMh7J พะ​เยาว์​ บุญ​เหลือ L
22TH5207BKUpS6B ญาณิศา ยะมา W
23TH0406BKUD02E มนัสวี มณีกาญจน์ W
24TH6412BKVF49J ณัฐกาญจน์ ทองศรีเงิน W
25TH0139BKUBD5F มานิตา คำควร F
26TH3405BKVB16B คุณธนภัทร จูมดอก
27TH3901BKV8w9Bฑิมพิกา ศรีชมภู
28TH4714BKV0M2L ณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
29TH7405BKVj22A ณัฐพงศ์ นาคเกลี้ยง L
30TH4201BKV3u0A วริศรา สิงนิสัย W
31TH2001BKUxE2M รังสินี จงขจรกิจ F
32TH5612BkV691F คุณรุ่งนภา สุวรรณขัน L
33TH0203BKVNU1A คุณนุติ สิงคำมุง 
34TH4713BKUYU8D คุณณัฐธิดา สุวรรณรังษี
35EG876653287THเจนจิรา จุลยานนท์
36TH2007BKVkR2Eพงศธร พิมดี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4901BJ59D0Bตรีทิพยนิภา ลำลึก
2TH2908BH6JC4F คุณสุภาภรณ์ ธรรมนิยม F
3TH7605BH5MV6A ประสพชัย มะมิง L
4TH1204BH5K10F คุณนิธิกร ยะนิล L
5TH6308BH6DF4I คุณวริษฐา แก้วอาสา
6TH4701BH6FS5G จักรพันธ์ จันทร์ขำ W
7TH7111BH5ZU2A คุณธัชพล ปัญญจามร
8TH4719BH5T56G พัสสน พิศัย W
9TH6508BH6Hz8B สวิสท์ ย้าเล L
10TH2102BH57T8B คุณโชติกา อารีย์ชน L
11TH4806BH6633I สุทธิวัฒน์ แก้วแสง L
12TH0601BH67V5j สุนันทา ผัดนาเมือง F
13TH0301BH5V35g คุณณัฐฐินันท์ วงศ์วิวัฒน์
14TH3201BH6DT0A ธนพร สมสิทธิ์จินตนา L
15TH2403BH5VD1I วรรธนะ ทองต้น L
16TH2306BH66V1B ธมลวรรณ ประชุมพล F
17TH5801BH6437N อนิรุจน์ สุทธิสนธ์ L
18TH2408BH6FJ2A คุณน้ำผึ้ง น้อยมะลัย L
19TH0402BH6QN9A คุณนวมินทร์ เฮงเจริญเขตขันธ์
20TH0128BH5PB3A ภคมน โสภณดำรงกิจ F
21TH2408BH5EW3B ณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
22TH1001BH5FS2a วิภาพร แคล่วไพรี F
23TH2302BH5B07A สรัช หอยสังข์ L
24TH0129BH58A2C ธิติ แซ่ลี่ L
25TH5401BH5SU1d คุณกรรณิการ์ จินดามัง L
26TH4009BH5PR4E รังสิมันต์ พิมพ์โคตร F
27CL200528144954 ณัฐภัทร ผลพงษ์ W
28TH2801BH6265P คุณสายฝน กลิ้งรัมย์ (085-881-0496)
29EG876656694THกัลยรัตน์ ไม้แก้ว

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4701BFB564Gคุณจักรพันธ์ จันทร์ขำ W
2TH0204BFBa12Cพิสิษฐ์  เวียงนนท์
3TH5905BFUS01bฐาปณี อัจฉริยะบัญชา
4TH4724BEHXY1Aทัศน์พล บูชาบุญ W
5TH4201BEJ2N2Aวริศรา สิงนิสัย W
6TH4101BEHT85n คุณชนาทิป โพธิกะ
7TH0204BEJ6N7G ปิยณัฐ บังลาด F
8TH0701BEJ4N1M พฤกษชาติ ช้างหัวหน้า W
9TH2506BEJ0H8G จุฑามาศ ประดิษฐ์ L
10TH4211BEJ3K1C ภาณุวัฒน์ พายุพัด L
11TH3008BEHFK6H ดวงกมล ศรีสมุทร L
12TH3106BEHZU0Aไกรวิชญ์​ ราชช​มภู F
13TH0403BEJ9N4D คุณศิรินันท์ แพสุพัฒน์
14TH0101BEHQq3Aคุณทิพย์สุดา ศรีชมภู
15TH4912BEJBF7A คุณรัชนีย์ สุขประเสริฐ
16TH3305BEJCS8F รุจิรดา บุญพร L
17TH4307BEJ6t2B ไตรถพ ภูตีนผา L
18TH4211BEHNE9A สุธิดา อารณะโรจน์ W
19TH7601BEHSS4M อามีน โสะ L
20TH0514BEHVC3F อมรรัตน์​ ใจเหี้ยม L
21TH6607BEHkF6C คุณจารุวรรณ ซังเรือง L
22TH2301BEJAF1B พงษ์เทพ เจนการ L
23TH6415BEJHK2A กัญญารัตน์ ทองใหญ่ L
24TH2106BEJF96B คุณกฤษณพงศ์ เชียงผุ L
25TH2701BEHXP9T คุณสุนทร ทัพธานี
26TH0121BEHMQ8A สมพิศ ครุฑนาค W
27TH1104BEHHD5D คุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์​

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3713BCsUK1Aวรัทยา โครตมงคุณ
2EG876652644THธัชพล คิ้วนาง
3TH0120BBZFW0Aคุณพิราภรณ์ นภนฤมิต L
4TH1306BC0WQ9Bสุทธิราช​ เหมือนทัด F
5TH4714BC0UX4Bนิติกร​ ดวงสุข F
6TH3310BBZZP3Fคุณณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว L
7TH5309BBYZQ0Eคุณศิริรัตน์ ปันแปง L
8TH4108BC0CM0Aกนกนาถ ม่วงภูเขียว L
9TH5904BC0YW5Bกิติศักดิ์​ ใจแก้วทิ L
10TH2007BBYWK6Bวันชนะ แสงศรี W
11TH2009BC03U7Cวันนิสา​ ทองเวช L
12TH4402BBY3F2Bหวินทอง เนืองทอง L
13TH2010BBYEJ8Bธิดารัตน์ ช่วยรอด W
14TH4009BC09A6Eรังสิมันต์ พิมพ์โคตร F
15TH0118BBY(A8Bวีรทิป​ บุญเมือง F
16TH6501BBZBV2Fดวงเดือน​ คง​ทิพย์​ F
17TH1601BBY739Aคุณอุบลวรรณ บุญประดับ (ฟ้า) L
18TH6804BBZ7D6Aอรวิภา พิบูลย์เศรษฐ์ L
19TH3801BBYH33Aชญานิษฐ์ เนืองทอง W
20TH2003BBz9M1Bคุณกานต์สินี บุญนุกูล L
21TH6506BBZ3V1Aฐิติมา คุ้มมิตร F
22TH0604BC0H32Hรักษ์ฐิมา ยิ้มช้อย L
23TH2106BBYbw5Eอรณัฐ ตระกูลศรี W
24TH0122BBYRJ3Bระพีพรรณ ใจแสน w
25TH2707BC0EU7Hคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0114B9YE75Dณฐนันท์ ศิริวงษ์ F
2TH2409B98ZQ2BNatnicha Chatmaroeng
3TH0202B991S7D คุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
4TH3113B99HS1G คุณชินดนัย ธนงค์
5TH1003B993X7P นภาพร วัยบริสุทธิ์ L
6TH4701B995P9D ปราโมทย์ พิณคุณวดี L
7TH1312B98KK9C ธันยพร พยาบาล W
8TH3206B99F14I คุณตะวัน คำทอง
9TH1312B99BX8C ธันยพร พยาบาล W
10TH6801B98vH7B คุณจักรพันธ์ จันทร์ขำ W
11TH3706B98MZ9E คุณหาญชนะ วงศ์คำจันทร์
12TH5407B9CUZ9B พันธพิน นาครักษ์
13TH7408B98PF9B มินทะดา บัวศรี L
14TH5901B98TD0F ธนิสร ดำนิล L
15TH6605B99UR8D เกศรา ดำรักษ์ F
16TH7102B99QZ6Gคุณ สรรเพชร นิยมเดชา
17TH1201B9CaV1A ภัณฑิลา จิตต์หาญ F
18TH0120B9DAC6B คุณณัฐวดี ศาลางาม
19TH3901B9CpU9G พิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
20TH5404B9BBZ1G นิติรัฐ แสนโสภา F
21TH5401B9C865PMISS NANG LAUNG NWAE(Mellisa)
22TH4415B9DGZ4A อภิสิทธิ์ ฮ่มป่า W
23TH1505B9DAC7M สายชล นราเอี่ยม L
24TH3603B9CK49H อภิสิทธิ์ เทพอินเเดง L
25TH6902B9dQ55Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
26TH3903B9D5Z6F นฤมล จำนงค์วารี L
27TH2107B9DKD3A สถาพร จิ​ร​ธรรม​กู​ล F
28TH2210B9DEB3B วุฒินันท์ บุญธรรม W
29TH2702B9D1K9E อรทัย ฮวบกระโทก F
30TH5309B9cQQ2A โกมลชนกยะมงคล L
31TH0134B9D387A นันทนา มาตะราช L
32TH6301B9BXn9C คุณสุภาพรรณ ปิ่นศรี
33TH0402B9DMN9A อรัญญา อุยทังคำ W
34TH3812B9CjR3E ลภาวรรณ ทิตะนนท์ L
35TH5501B9BF38Cเมธาสิทธิ์ ขันติเมธากุล
36TH0149B9D501Aธวัชชัย เก่านาน
37TH5407B9BPT7dสิริรักษ์  อินต๊ะปวน
38TH2004B9BtH7Bพรทิพา สุวรรณดวง
39TH2701B9BM39Aแววตา  ศรีสุขใส
40EG876670753THวีรัชตา​ ทัพทวี​
41TH3702B9CNE3Fวริทธิ์​ ทะกอง​  F
42TH4303B9B0F5D ปริญญา วงค์ษา L
43TH0514B9BGZ8A อริสราภรณ์ L
44TH2802B9C048G สุรภี คำตา L
45TH7401B9CDB0K กมลวรรณ นิจนารถ W
46TH4806B9A8E9H เปรมกมล ปวงสุข L
47TH5301B9BW15K จอมจุไร บรรจง L
48TH0118B9AU05A คุณสุพรรณา เอี่ยมวิจารณ์
49TH7602B9B3d3D คุณสราวุธ ศรีมะโน
50TH3113B9CFx5A อาทิติกร ทองเพ็ง L
51TH0150B9AHU2Bร.ต. ประมาณ ศรีโรจน์
52TH2101B9A2V1M ณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
53TH1503B99KE8R วรางคณา พันธุ์ชัย L
54TH7111B9B7G1D อลิษา จินเดหวา L
55TH0108B9A4P1A รินลดา มาลัย L
56TH0146B99wP0A กานดา โพธิ์ระดก F
57TH1802B99Z71J อนวรรษ โพธิ์อง L
58TH6409B9A6H9A ธนบดี กาญชนโอษฐ์ L
59TH7004B9Ay96B คุณภาสกร จีนเเท่น F
60TH7407B9AF92A ฤทธิเดช เรืองแก้ว L
61TH6007B99Z61D ธัญรัตน์ ภวันตุ W
62TH4311B9A0T2D คุณภัทรพร อาศักดา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1501B5QTT4Kกิตติพัฒน์ แก่นจำปา W
2TH4412B5QPT9Hคุณอนุธิดา กลยนี
3TH6403B50bM1Bสุรเดช สงวนคำ W
4TH2101B540W5Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ W
5TH0149B53Ww9Hอภิ​ณญา​ หวัง​ส​า​สุข​ F
6TH2712B50D93Fคุณสุภาวรรณ ธงไธสง F
7TH2410B50RA7Bจันทร์ฉาย อุดมเดช W
8TH5101B50J76Eธเนศ สุทธนะ W
9TH2007B505M8H เสกสรรค์ ขันชา L
10TH5008B504F4G เขมิกา บัวคำ L
11TH0142B504B1A กันติชา บุญเพ็ง L
12TH2101B50FC!B อานนท์ บุญกลาง L
13TH0118B50NQ5B ศศิมาภรณ์ มูลเทพ W
14TH0305B50T91A คุณชวินทร์ณวัฒน์ พลศรี L
15TH2901B51345S สำราญ สัตบุตร W
16TH0204B50p70Cนิธิศ มีสัตย์ L
17TH3715B50B89B ศรายุทธ ภูชาดา L
18TH1507B51477A กิจติสิทธิ์ ชาแพน L
19TH5701B50hY6A พิชญะช์ แก้ววิเชียร L
20TH1201B51A95D กอบกาญจน์ วาสุ W
21TH4401B50FC7f ภาสกร สุขสง่าเจริญ F
22TH5806B515T6G กฤษณา สมยา W
23TH7305B51829E ศรุต ศักดิ์วรรณศิริ W
24TH6812B50Z20A ปาลิดา กลับเมือง F
25TH6408B50X93J พรทิพย์ สุทธิพันธ์ W
26TH2602B507S3C ไอลดา ศรีสัน L
27TH6104B50DE8Dคุณอิสริยา ทันเต W
28TH2102B4ZZ78A คุณพันธกานต์ เรืองเมือง L
29TH7203B50vT6B วริยา จิตไพทูล L
30TH6608B50YM0D ณัฐนันท์ ชิทวงค์ L
31TH4804B51DQ1E อัครพล รุ่นหนุ่ม W
32CL200523143943 ปารเมศ มุ่งดี W
33TH0203B50VH7C สุทธิชัย บุญและมา L
34TH4713B510F9I วัชรพล ทะวงค์หาญ W
35TH1009B50T98H ณัฐชนน สังข์สุวรรณ W
36TH4307B50314A ธนาทร ภูชมชื่น L
37TH4715B50156D อาทิตยานนท์ ฉางข้าวพรหม L
38TH3118B51349A ประกาย จันทร์พิรักษ์ W
39CL200523144000 กันทิมา หาสุข F
40TH4708B4ZWZ0D คุณจรรยา เลาหาง
41TH0602B51763G ธีรินทร์ ประทุมโต F
42TH3710B507w3D วีระชน จันอยู่ F
43TH4721B51246B กิตติขจร แสงเฮง F
44TH1602B500A4Bสุทชาติ นิเฮง F
45TH6201B50317Aธารินี เหล่ามงคล W
46TH5205B501x7Kเกษมพันธุ์  ยอดออน

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3710B2YFW4E อภิญญา สุดศรี W
2TH1304B2W5B2B ดุลวดี รมิตานนท์ W
3TH6108B2Ws35D สุพรรษา แก้วบุญมา F
4TH3702B2vX30F วริทธิ์​ ทะกอง​ F
5TH0120B2WVR5C คุณ สิทธิพร วงษ์ชัย
6TH7701B2YN73E คุณ สุจิรา ลอนา
7TH7111B2YYP8A คุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
8TH0114B2WCG9e สิทธิพันธ์ เนียมพลับ W
9TH0506B2VMF7Gวิไลพร ถึงสุข L
10TH1401B2YH29D ณัฐพงษ์ วงษ์ทวีโรจน์ L
11TH3701B2XZp2O ปทิตตา แสงสุริยากาศ L
12TH2301B2XBj3B พงษ์เทพ เจนการ L
13TH0115B2Y807A ดนุรุตร์ สาระบูลย์ L
14TH1303B2X862E น้ำค้าง ศรศรี L
15TH7008B2Xt48D ดำรงรักษ์ แนมใส L
16TH3701B2YMX7A ชิตาพร ทองผา L
17TH5601B2XJN7M ภัคจีรา คงนิล L
18TH4505B2XW93D พิชญาภา สารสิทธิ์ L
19TH2722B2V6R9B กวินธิดา ด้วงมุขพะเนาว์ L
20TH4109B2UzD3A ศรัญญา พานิช W
21TH7303B2WK86F พิมพ์​ชนก​ รัก​ษ​า​รัก L
22TH3112B2X421I กุลธิดา สมหา L
23TH0127B2YSM3B คุณนรภัทร ตันสงวน L
24TH0109B2W1R4e อำภา. แพงพรม. จิ๋ว L
25TH3022B2VAb9Pคุณ วิเชียร พชรกรกุล
26TH0113B2V1B8G นัดดิยา จันทรวิโรจน์ L
27TH7101B2Wz36D คุณนภพร เหล๊าะโต๊ะหมัน
28TH0206B2YXJ1A ชัยเดช L
29TH2816B2YDP3E พิพัฒน์ โกติรัมย์ F
30TH2005B2YUg4I ณัฐริกา สุขเกษม W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH6703B0PZb0Aศุภรดา ศรีเพชร WF
2TH0128B0QKU1C ธนวัฒน์ มโนพัศธนาภา L
3TH6501B0Um72B กวี กมลศักดิ์พิทักษ์ W
4TH4403B0U1C7B ธวัชชัย โถชัยคำ W
5TH3401B0R2J7F ยุทธพิชัย ชนะไชย F
6TH4201B0V2K1C ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ L
7TH6701B0QQZ0A จุฑามาศ จารุพงศานนท์ L
8TH3310B0P6H5J วิภาวินี อุ่นจังหาร W
9TH7710B0PS40B อภิสุทธิ์ แชเล็ง L
10TH0103B0SDJ2D ชัชชฎา เดชครุฑ W
11TH4805B0SHE1A คุณณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์
12TH5503B0S6C1Aภาณุพงศ์ งามสงวน W
13TH6407B0Ra24C คุณภานุพงศ์ เหลือสม
14TH1804B0RR25A สนทนา รอดอารี L
15CL200521155607 ชุตินันท์ เลือดนักรบ L
16TH2101B0STM5A ชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
17TH5103B0RGX4F รชนีกร ติแก้ว W
18TH6304B0q4K5F พิตราภรณ์ บุญสิงห์ W
19TH7002B0R6B2C อาทิตตยา แสงศิลป์ L
20TH0804B0Tu81D ธีรวัฒน์ กสินัง L
21TH6201B0T8N7M คุณสันติ สุนัง
22TH3701B0VH5$A ภัทร์ธีนันท์ มงคลสกุลฤทธิ์ L
23TH2403B0UBQ6H คุณสันติ กรทักษ์
24TH4307B0P0P9I นาตยา สอนชา W
25TH6004B0Pd05G คุณพัฒนพงศ์ ทั่วดาว ห้อง205
26TH3602B0qFA1C ประภาพร พลแสง W
27TH6411B0sX98E ณัฐสุดา นกแก้ว L
28TH1409B0T5G6Aธนัชญา ภู่แก้ว L
29TH0602B0RY07H มนัสวีร์ พลอยดี F
30TH4701B0TMH0Dมานัส วังมูล (ห้อง 708) 
31TH7003B0SQ00Dสกุลรัตน์ พรมทอง
32TH3104B0u5X2Nธัญวรัตน์  แก่นสาร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0113AYV607Dสุนทร สุระเกษ 
2TH0401AXW2F7K ปุญชรัสมิ์ อ่ำคำ L
3TH5304AXW5J0F คุณโกเมศ คณะรินทร์ L
4TH5407AXQrY8G ชัยณรงค์ แซ่ตั้ง(ต๊ะ) F
5TH7110AXPEG4A เสาวนีย์ ตันติวงศ์ไพศาล L
6TH0118AXNW44B อรัญญา พินจงสกุลดิษฐ L
7TH2409AXNFS4B คุณแสงอรุณ ชิวปรีชา F
8TH1407AXNR09C คุณเอกนรินทร์ เหิมทะยาน
9TH2730AXQeJ6C รัตน์ตระกูล โคตรศิริ F
10TH7101AXR3X6B ผาณิตนิภา ชูสวัสดิ์ L
11TH0306AXR9N9D คุณสุทธิดา มอทิพย์ L
12TH7106AXR764G สิริรัตน์ จันทร์สองเเก้ว W
13TH0304AXP9R5B พัตรระพี มีขวด L
14TH0104AXRg88A อรัญญา จำนงภักดี F
15TH4713AXPBK4H ศรสวรรค์​ ไชยทองยศ L
16TH6419AXRK18D พัชราภรณ์ ชูแก้ว L
17TH2606AXP286G คุณ กรินทร์ สามล
18TH7202AXPTH8Dฑิตติยา หลีมานัน L
19TH2404AXP553A คุณนครินทร์ กระจ่างศรี L
20TH0128AXQBD6B คุณศรัญยธร วีระมโนกุล
21TH0706AXNZc6S คุณจรินทร์ญา ดวงดี F
22TH3125AXPK44A คุณภัทรกร สินสิมหา
23TH2007AXQM54H คุณอนันต์ไชย เจริญสุวรรณะ
24TH0144AXPR94A จิรัฏฐ์ จูหุ่น W
25CL200520142630 สุวัจนี คะรุณ W
26TH3203AXQ5G9B อกบดินทร์ คล้ายหาญ L
27TH0402AXP7D5A Khun Ratta jim F
28TH3001AXRSZ0Aนพรัตน์ สายที
29TH3104AXRWC1Bณัฐวรา สาศรีเมือง
30TH0151AXQzJ6Cมนต์ธิรา สุขสวัสดิ์ L
31TH2201AXQU94hวรรณรัชต์  แก้วกูร
32TH0701AXQHE7Kวรรณนิสา พึ่งศรี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0129AVY3B1Cน้ำฝน พึ่งจีน L
2TH4108AVYY14I วชิรวิทย์ แก้วยอดยาดี L
3TH3705AW0UA6F คุณยุภาพร หอมจู L
4CL200519161505 คุณ อภิญญา รักพินิจ
5TH3605AVZ1b1D ประวัติ ปรเสริฐศรี F
6TH3901AVYKY4A คุณนวรัตน์ สุริจันโท
7TH2006AVXRN4T จินตนา สายสืบสวัสดิ์ F
8TH3804AW0KG1L จิรัชยา บุญราช L
9TH7501AW2J78L ยามารูดีน มะแซ F
10TH4720AW0bJ2A คุณ สุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​
11CL200519161553 ภรณ์วรัตน์ พิจิตรวรการ L
12TH1804AVZFS5Aคุณ ปาริฉัตร เร่งรัด
13TH1601AW30T8E กนกจันทร์ สมปัญญา(นิว) L
14CL200519160608กวี สิทธิปัญญา (ตั้ม) L (0998230658)
15CL200519164850คุณคณวัฒน์ ชื่นใจฉ่ำ W
16TH4504AW2872C สโรชา ก่ำเสริฐ L
17TH6201AW1Y69A ธารินี เหล่ามงคล W
18TH0108AW1J67A ชวิศา วิชัย W
19TH4713AW2Ny8H ศรสวรรค์​ ไชยทองยศ L
20TH7111AW01P0A คุณธัชพล ปัญญจามร
21TH1002AW1TP3B ชลสิทธิ์ ศิริ L
22TH0127AVYCP0C จารุภัทร์ ธัญ​ธนะ​กาญจน์ L
23TH2001AVZBN3i ภานุวัฒน์ คำทอง L
24TH6812AVZ6R8A อาทิตย์ ภู่เมือง L
25TH5309AVWXP2B คุณณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์แก้วประเสริฐ
26TH0140AW1C01A บัญชา มูลตรีปฐม L
27TH0806AVX4Z4D จารุพร พิกุล F
28TH3501AVW5B7Gสิริยากร หลักดี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH0130AUJ3K5AFlashคุณคณวัฒน์ ชื่นใจฉ่ำ W
2TH2726AUJ4W6CFlashพรพิมล แซ่สันเทียะ L
3TH0501AUJ6C5GFlashจันทร์จิรา แย้มศรี WL
4TH0206AUJ209AFlashจิรายุ ขวาธิจักร L
5TH1204AUJ0U9BFlashพิชยา ทีปกาญจน์ WL
6TH6408AUJ721AFlashเจนวิทย์ มะแอ F
7TH3004AUJ606SFlash คุณ ชุติภัค วงศ์ประยูร
8TH2729AT4UW9CFlash จารุนิภา สุขสมกลาง L
9TH0112AT1MH7AFlash นภัสรา พินิจจินดาพันธ์ุ L
10TH2202ASYGD7EFlash คุณ ชานนท์ บุศรา
11TH5307AT63Z2DFlash อนันทพล สุทธวงค์ L
12TH3904ASYSG0BFlashนฤมนชนก พนาลิกุล  W
13TH0302ASXQE6GFlash คัทรียา ประกอบผล F
14TH7704AT4C81CFlash ต่วนเน๊าะ ลอนิ L
15TH4501AT20R8MFlash คุณเศรษฐดา นามสา
16TH2712AT3U64LFlash คุณชนันธร ศรีละครเลิศ W
17TH0114AT4RU8CFlash คุณชัญญาภัค ตันปิรักษ์ F
18TH0126AUMEM3BFlash พิชัย รัศมีประภา L
19TH6905ASZTS4AFlash โสรยา หาญจิตร F
20TH4704AT5Z69AFlash ณัฐ​ชัย​ ศรีจันตา W
21TH2008AT2P17AFlash สหรัถ เหมศิริ W
22TH3113AT3FA0AFlash จุไรรัตน์ แย้มโชติ L
23TH0202AT5UZ2DFlash วิริยะวงศ์ ทองใบ W
24TH2904ASZZW4BFlash คำแก้ว เครือแย้ม L
25TH6408ASY5F4CFlash ณัฐภัทร์ คงสนิท W
26TH6806AT0RE6EFlash คุณชัยธวัช ธรรมวงศ์
27TH2007AT10V2GFlashอมรเทพ ประมาณ W
28TH6206AT03Z1DFlashปิยวรรณ สมประสงค์
29TH0121AT1Xs8AFlash สมพิศ ครุฑนาค W
30TH0201AT2Z57IFlash อุกฤษณ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ W
31TH0141AT28C8AFlash ปารเมศ มุ่งดี W
32TH2208AT5549EFlashจักรี นาคเกิด F
33TH4701AT3X48FFlash โกวิทย์ นิลคำ L
34TH6307AT50U9JFlash มนธิชา มั่นเหมาะ W
35TH4704AT0E61BFlash ฟ้าลั่น แซ่หู L
36TH1505AT5gZ7IFlash เดชาภัค วงษ์สุวรรณ W
37TH7116AT1RU8DFlash คุณธวัลกร​ สังคะระ
38TH4301AT3MQ8IFlash วุฒิชัย อุดมรัตน์ W
39TH0201AT0Xf1AFlash คุณชยพล เล็กกิม
40TH0205AT4001EFlash คุณวรพจน์ ศรีใส
41TH6401AT5A15LFlash ฐิติยา สมาฤกษ์ L
42TH5201AT5NF4AFlash กมลวรรณ แก้วอินัง L
43TH7111AT44J0AFlash คุณ ศักดิ์พิชัย เทียมเมฆา
44TH0301AT15C8EFlash คุณจำรัส จิตรีเนตร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2301ANGQE8Fภูริช กองทอง F
2TH2701AN8W60Sคุณจิราวรรณ คลึ้มค้างพลู W
3TH6207AN8Y91Aสิริมาศ บางยิ้ม W
4TH1805ANGF06Aพิทยา ตันติสุขารมย์ F
5TH4709AMXEJ3H ชาญกิจ วงค์ปวน L
6TH0202AMXXB1Aธมลวรรณ เสนาทิศ L
7TH0103AMXD15B วิโรจน์​ อำนวยกิจ L
8TH3401AMWGH4E อนันต์ แสนเลิง L
9TH2701AMXB33Q ชิ้น ฉ่องสูงเนิน L
10TH2815AMX6A3B ​อุษา​ วิ่ง​รัมย์​ F
11TH0302AMWV99g คุณพฤศจิกา คงนิธิเฉลิม
12EG876711665THกฤตนัย กัตติกมาส
13TH0802AMx341B ชลธิกรรณ์ แก้วเกตุ W
14TH4724AMWNZ7A ดรุณี.สุขศรี F
15TH3717AMWMA5Bคุณภัชชารีญา
16TH4714AMW3J1G ชยังกูร แก้วจินดา L
17TH6301AMWX25I รัตนา สุวรรณศรี L
18TH7712AMY225A คุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
19TH0403AMY4C9A ธนัช อยู่ประโคน L
20TH0120AMW583A คุณพิราภรณ์ นภนฤมิต L
21TH4908AMW0E9B ศุภานัน เททพหมอยา L
22TH7111AMXK42A จิราพร หน่อสกุล L
23TH6303AMY0M3I จิราพา พรมมูล L
24TH3812AMY6E7M กัญญารัตน์ เพื่อนพิมาย W
25TH6101AMXNH4aคุณ รัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
26TH5409AMYAH9Dประธัญญา กันทะวงค์ F
27TH2709AMWQP9Aคุณอภิ​ชญา พิมพ์กระจ่าง W
28TH1204AMXGW1Cผาภูมิ นาคะศิริ W
29TH4725AMx1G0Aอนวัช พัฒนาไพรสัณฑ์ F
30TH6407AMWJG8Gอัมรินทร์  ปูเต็ม
31TH4501AMWTP3Mคุณเศรษฐดา นามสา (ตกหล่น)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 256

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0802AK3Y85Fคุณอนงค์นาถ สอนจันทร์ (จุ๊บแจง)
2TH0203AK3P82Dณัฐภัทร ศรีบุญจันทร์ 
3TH0148AK3V87B ณัฐธิดา พันธ์ศรี W
4TH6007AK2G43D ธัญรัตน์ ภวันตุ W
5TH0201AK30T4H อิทธิพงษ์ แสนศรี L
6TH4104AK4NF0Aคณาธิป ทองศูนย์ W
7TH3804AK2E90I สิรินทิพย์ คำอิ่ม F
8TH3008AK5P44H ศุไพลิน กุแก้ว F
9TH1907AK2177A คุณตันติกรณ์ ธรรมรักษ์
10TH2007AK5G30D คุณวัฒนชัย พุ่มพฤกษ์
11TH0205AK4Y20C คุณศุภฤกษ์ รินอินทร์ L
12CL200515134521 คุณวทัญญ​ อรชุนะกะ​
13TH1201AK55D1V นิธิกร ปจันทร W
14TH1203AK2J43Lคุณ ขวัญเรือน พิทักษ์พรชัย
15TH3909AK5DX8J ธันยพร​ โคตร​ชนะ L
16TH0205AK4W76Eผกาทิพย์ ทันใจ W
17TH0204AK24M0D คุณน้ำทิพย์ บุญขยาย
18TH0306AK2RB5D เพ็ญนถา สว่างศรี F
19TH2205AK3BY6Aธีรพงศ์ เทียมเขา L
20TH4701AK3635Gสิติวัฒน์ หารพงดง L
21TH2102AK1V05Bบุษกร วงศ์ราษฎร์ F
22TH2101AK4CX6N ทักษิณ สาดแล่น F
23CITY009027657 ศิรวิทย์ จันทร์อ่อน F
24TH0122AK1t53A ปวีณ เหล่าชูวงศ์ W
25TH3801AK2WW5F รัฐษณีญา พิมพิศาล L
26TH1602AK5Qe7H วรรณพร แซ่หวู W
27TH6303AK2CX6Nคุณ ศราวุฒิ ใสไหม
28TH4501AK5hQ7A ส.ต.ต.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ
29TH0203AK2U71A วริศรา คำลือ L
30TH2910AK4R14A ชุดาภา เสรีวุฒิชัย F
31TH5417AK1ZV0A ธนธรณ์ โม๊ะจันทร์ W
32TH2007AK5852G อมรเทพ ประมาณ W
33EG876608685THคุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
34TH4901AK38P8J คุณพิชานนท์​ กาวิตา
35TH0201AK29F4C นายทรงยศ ไตรสุวรรณ L
36TH2007AK26S4Eพงศธร พิมดี
37TH3008AK3RB9Gกนกวรรณ  อนุพันธ์
38TH0102AK2B39Dนิโลบล ตั้งวรมงคล

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1601AGW9M0Jดาวเรือง ปู่พระบุญ L
2TH0512AGTAK5Fคุณกมลรัตน์ กิจเพ็ชร F
3EG876706152tHคุณอาลีฟ บาโล่ะ W
4TH7109AGQC88A คุณดิษถานงค์ สุวรรณกิจ W
5TH7303AGQTF8Aณัฐวัตร บัวแก้ว F
6CL200514132050 สุริยา สุขบัว F
7TH6703AGS300C สุทธิดา ยศสมดี L
8CL200514131928คุณสุวนันท์ ทองมูล L
9TH2721AGT7J4A คุณณรงค์ฤทธิ์ ร่วมสุข L
10TH0203AGQM83Aคุณศุภชัย ป้องกันภัย L
11TH4301AGQUX2F คุณชบาทิพย์ ภูแสนใบ F
12TH3804AGRBR9I คุณอภิวัฒน์​ สนิทปะ​โค​ W
13TH3707AGQE90E คุณภาวินี ปัดไพร L
14TH4101AGT5M2N คุณชนาทิป โพธิกะ F
15TH3819AGQGG5A ศุภมาส โกศลยืน F
16TH0148AGQR54A เศรษฐวิชญ์ อินทร์หอม L
17TH0403AGT445B วิชญาพร โมกไธสง W
18TH1804AGRtP1A ณพล จำนงนรินทร์รักษ์ F
19TH3814AGR6X6Jกฤตฤทธิ์ บุตรด้วง 0886607383 F
20TH0401AGRA81Bศักดิ์ชาย สุภาพสุนทร 0645317058 L
21TH2408AGRFN0B กาญจนา บุญเศษ L
22TH7504AGSNS1C ฮัสซัน เจะโกะ W
23TH3012AGTBZ7D คุณเพียงตะวัน สนสาย
24TH2007AGRH84A คุณนิตยา กุลสุวรรณ์
25TH3208AGSJF9F ธนัญญา แก้วสุข W
26TH0134AGSGS2Bกฤติเดช บรรจงทอง L
27TH2004AGSW57Bคุณธัญญารัตน์​ เชื้อ​สวัสดิ์
28TH0121AGRZD3A อรุณรัตน์ ฉัตรธนันพงศ์ L
29TH5401AGT1c7A คุณอนันทพล สุทธวงค์
30TH1703AGSQ58H คุณวันวิสา ขอเจริญ
31TH2004AGSUB3hพิมพกานต์ คำยศ L
32TH4712AGRV14D คำอุ่ง ลุงจาย F
33TH1506AGSsB0I พัสวิมล วงษ์รัตน์ F
34TH2901AGRQQ2Mกฤตเมธ ภัทรวงศ์ศรี F
35TH0401AGRx90I ปริญญา บุตรชา F
36TH2005AGS164Bวลีรัตน์ อุตตะปา W
37TH0304AGWC95E วศินี ย่านสากล L
38TH2103AGW7Z6A กฤษกร ยินดี W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3713AE7DB5Aวรัทยา โครตมงคุณ
2TH3302AD8ZM6Cยศรินทร์ สร้อยสูงเนิน W
3TH2007AD9YD9Hคุณสรัสสวดี ตาแก้ว WL
4TH4008AD5TC8A พรนิภา สิมมาหลวง F
5TH6003AD9HV0G ธีรภัทร ผาสุข L
6TH1802AD9VF2A คุณพาณิชย์ อวยชัย
7TH5807AD8DB0A กฤษดา โมทะนี W
8TH0401AD7CK7K นัธทวัฒน์ จรัสบุญไพศาล W
9SLY2000267698 ชาญวิทย์ แช้มครบุรี F
10TH2401AD5HN0H สุปรีดา มิ่งฉาย L
11TH1602AD6C03B พิชัยยุทธ ทองเอม W
12RH053495515THวรรณัฐ สุทธิ L
13TH0508AD9CH1C คุณศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์ L
14TH6608AD5YM1F คุณทัตทยา กลับอินทร์
15TH3901AD94Y3K คุณบุญต้าย อาจเเก้ว
16CL200513170228วรฤทัย พลพันธ์ L
17TH5205AD96H7H คุณนวรัตน์ ยะแสง
18TH1104AD9QT2F ฮามีดี้ มั่นคง F
19TH5901AD9EV3Bคุณจิราภรณ์ ลิ้มจินดาพร L
20CITYP00221872 ธนพล เกตุสิน L
21TH1603AD9Az0H คุณสุชาดา เเย้มเสาธง
22TH0904AD5AG2B คุณธนบดี ลอยเลี้ยง
23TH3812AD75W6F พัชราภรณ์ เพียงตา L
24TH4715AD9ME5D อาทิตยานนท์ ฉางข้าวพรหม L
25TH2101AD88U4N คุณอรณิชา เล็กรัตน์
26TH5806AD8KJ9A จารุนันท์ ศรีสวัสดิ์ L
27TH2105AD58Q7B อรอุมา วันบัวแดง F
28TH0601AD7QX6I คุณ ศุภกานต์ ศรีพุทธา
29TH4705AD7U08D คุณทัตพิชา ทองประศรี
30TH0301AD8GS9D คุณปวริศา ศิริรักษาวงศ์
31TH4202AD7GF8H สุภาวดี กุลวงศ์ L
32TH2401AD53D4Qญาณิศา ยุ้นพัน
33CL200513170008ประเสริฐ  เปี่ยมพวษ์สานต์
34TH7102AD5f76A คุณฐากร ปราบพาลา
35TH1312AD7N82Cกาญจนา  เกียรติเจริญบุญ
36TH3101AD5mW9D ธนกร บันทอน W
37TH0506AD5WW5H กรกนก พิมพ์เอี่ยม L
38TH1410AD9913F จิราพร อู่อรุณ F
39TH3712AD6FN2Kคุณจิราวรรณ  แสงวิเศษ
40TH1303AD91E5Aคุณชวลิต  ศิริธรรม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
O415487TH6703AB4Db0Bคุณมงคล ดำสุวรรณ
O415471TH1903AB44W5Cภานุศักดิ์ กล้าณรงค์ L
O415458TH1003AB4A18Bกฤษติยารัตน์ จ่าภา L
O415457TH7201AB3xD1Aคุณพงศ์ภัค บินตำมะหงง L
O415455TH3707AB41N3Cกาญจนา สีหาจักร L
O415453TH1306AB3s23Bสุทธิราช​ เหมือนทัด F
O415445EG876614164THวัชรากรณ์ สิงห์โตทอง (ห้อง4/3 ) F
O415303TH1804AAP7K6Aคุณกิตติภพ วิมลรัตน์
O415302TH1801AAPRJ7Q ฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
O415301TH0139AAPNK3B คุณพรชิตา รอดมณี
O415300TH1906AAP9U0D คุณทัตภูมิ วิชัยภูมิ
O415299TH4211AAt846A คุณศุภลักษณ์ เวคะวากยานนท์ F
O415298TH5807AAPBS3A คุณอมรรัตน์ เฉลยถ้อย
O415297TH0128AARQy4B อุมาวดี กลึงพุดซา W
O415296TH2004AATGX8H ชลธิชา อัศวสันทัด F
O415294TH1204AAQ3X7O คุณนิธิวัฒน์ จงวิจิตร
O415293CL200512152338 วีรกร เเสนย่าง L
O415291TH3601AAQJE1A พงษ์อนันต์ เเจวจันทึก L
O415290TH2913AARJ53E พิชชาภา กล้วยทอง W
O415289TH1306AAQ7U7Bสุทธิราช​ เหมือนทัด F
O415100TH7301AASGX2A นูรีด้า เบ็ญสะอาด F
O415096TH0202AAPDG7E ศิริทรา เรืองฤทธิ์ L
O415083TH0802AAR1D1Bชลธิกรรณ์ แก้วเกตุ W
O415070TH1907AAPFz1Aปพิชญา  สว่างพื้น F
O415002TH0306AAQTK1C เบญจพรหม ณ ลำพูน W
O414992TH4722AARTR5Cคุณวนัสพร ต๊ะนาง
O414984TH0131AAREW3Aกนกกร ชมภูหอม W
O414971TH6409AAR9A9dรุ่งฤดี สายสวาสดิ์ W
O414957TH0136AAQ1V9Aธีระวัฒน์ ศรีพรมมา L
O414952TH4801AAS131Nพงศ์ภัค สิทธิสุรินทร์ L
O414946TH0129AAQAN4Cน้ำฝน พึ่งจีน L
O414937TH0113AATDV1FPhakim Sangunpat W
O414922TH2721AASYE1Aญาณิศา​ เอกสาตรา L
O414912TH0604AATpX2Jคุณณัฐพงศ์ โพธิ์เหลือง L
O414846TH7706AATWC5C มูหัมหมัดไอดี ดอเลาะ L
O414791TH2909AAQMG3Aศิริทรัพย์ โล้เจริญรัตน์ L
O414649TH2007AAQEM7bนภาศิริ สรุะค่ะ
O414642TH2201AAYBJ4Hวรรณรัชต์  แก้วกูร
O414548TH3309AASEe8Cไตรวิทย์ ญาติรักษ์
O414386TH0704AAS693Bวาสนา  น้ำใส
O414383TH1601AAT667Oธิดามณี บุตรศรีภูมิ เฟียร์
O414382TH0901AASMB5Dรัตนาภรณ์ ทิพย์สูงเนิน
O414381TH1401AARW46Iอรทัย หวานฉ่ำ (ดวงสุดา)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
O413317TH1602A9M3N1Bสุทชาติ นิเฮง F
O413306TH0123A9KWU0Aอังคณา ปักษิณ W
O413299TH5401A9M185Bคุณไอรดา เบียนแล L
O413294TH5416A9NJA0Bสุภาพร กุศล F
O413289TH6201A9MZX2Cอุมลทิพย์  ขจรศรี F
O413283TH7110A9MWQ5Gวันอิสมะแอ สะมาแห
O413272TH0151A9N557Cคุณสมบัติ เด่นเกศินีพงศ์ W
O413267TH2815A9MJ47Dเก้ากัลยา ศิลาไลย W
O413261TH5307A9ND21Gเจษฎา วิวัฒวิทยา W
O413257TH4203A9MVW1Dกนกอร สัจจะวิสัย W
O413248TH1001A9N3H9Jรติกร กรวยทองสูงเนิน L
O413241TH4401A9MEN9Fภาสกร สุขสง่าเจริญ  F
O413240TH0102A9MSE9Aณัฐกมล ใจประเสริฐ L
O413229TH0802A9MTZ4Fคุณอนงค์นาถ สอนจันทร์ (จุ๊บแจง)
O413224TH5901A9MQY4Lสุธาสินี ฉายอรุณ W
O413147TH1409A9MV29Aอนุสรา อุ่มรูปงาม F
O413145TH5308A9N9T0Eปิยนันท์ สุธรรม F
O413135TH0301A9MHB8Dบุษบา อุ่นแก้ว L
O413134TH6206A9N2S8Aสราวุธ สายตรี L
O413129TH4501A9NPM2Mคุณเศรษฐดา นามสา
O413123TH0205A9N5R5Cคุณณัฐธีรา พรมอ่อน
O413118TH5805A9MKP3Aสุภานี รักเครือ F
O413111TH0405A9MNN3G สุพรรษา เหตุหลี F
O413110TH4715A9MFF9Hคุณ ชิงชิง
O413105TH4001A9MJX3Fธารารัตน์ กัลยาศรี L
O413100TH0128A9N6F5C ชวินันท์(แอน) F
O413091TH1805A9NMN9Lกมลรัตน์ แย้มน้อย L
O413083TH1401A9N0P4Pอาทิตยา ทองสุข L
O413079TH2101A9N776B สุปันนา ใหม่สุริยะ W
O413075TH2006A9MYE7Aธีรศักดิ์ ทรัพย์ศรีอาภา L
O413067TH4701A9N913Rวิภาดา แซ่มั่ว L
O413057TH2701A9NGN2H สุจิรา พื้นพันธ์ W
O413054TH0143A9NCB7Bณัฐนันท์ พุทธลา L
O413044TH5416A9NDP7Dคุณหมี่สา​ จะชี
O413032TH7116A9NNJ1B ภูริพงศ์ คชวรรณ์ W
O412991TH0602A9KUU6A ศิริรัตน์ สีเดือน L
O412967TH4109A9M7B4A ศรัญญา พานิช W
O412910TH0406A9KW14CNadtapat Polpong W
O412906TH0301A9KYB7B คุณนครไทย นวลหลง L
O412863TH0204A9MC70O คุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ
O412843TH6508A9M2V1Hณัฐวุฒิ ซุ่นเส้ง L
O412810TH0702A9KZV9Dคุณกฤติยา ประจงแต่ง
O412783TH1401A9M5S1D คุณสโรชา จอมพงษ์รื่น f
O412776TH0141A9KTu8Bทิพวัลย์ คำปล้อง
O412683TH4907A9MT57B คุณปิยธิดา พุทธวงค์ f
O412659TH6412A9MXN0Jจิรัสสา สังสุข W
O412213TH0108A9MZ73Aคุณ สุธินันท์ บัวเหลา L
O411853TH4109A9NBG2Gสาวิตรี ใหปะโท
O411380TH2506A9NAC9Gอารยา มุกดาพันธ์ F
O411357TH0201A9NR58Eปาริตา จารีย์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3022A3QSP9Bวิลัยรัตน์ นิยมเหมาะ F
2TH2901A3QGQ6Tคุณกฤชพล อิ่มจำลอง
3TH1303A3QY23Jคุณนิธินาท
4TH4711A3QBZ9Iอภิสิทธ์ อิกำเหนิด L
5TH1304A3QK73Fภัทรเดช พยาบาล F
6TH2506A3QEX6Gคุณวาสนา เกิดมั่น
7TH1104A3QCR7Dจิราพร วิรุฬบุตร F
8TH1507A3RBY0Aคุณณัฐริกา พานอินทร์ ห้อง 
9TH3206A3rDE3Fสวนีย์ ศรีหาญ W
10TH6702A3r8J7Aคุณพรพัฒน์ สามหาดไทย
11TH0304A3R351Bอนวัช บำรุงเจียม L
12TH3206A3R500Iคุณตะวัน คำทอง
13TH3118A3qZ59Aประกาย จันทร์พิรักษ์ W
14TH2101A3QVu1Oจรรยพร บุญให้ L
15TH2007A3QWN4Hคุณสุนทรี พร้อมจิตร์ 0629052769
16TH2712A3R9K2Aคุณวิธวินท์ ทับทิม
17TH3908A3REG5dพีรพัฒน์ ไชยเจริญ W
18TH4303A3r0Q4Dปริญญา วงค์ษา L
19TH0503A3RFW8Bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์
20TH1401A3RK48Cณัฐพงษ์ พันธุ์เมือง L
21TH3113A3rGP8Lเจษฎากร กออ่อน F
22TH3002A3QM55Eณภัทร ไชยปัญญา L
23TH5613A3RAZ2Dธ​นาธิป​ ใจ​สูงเนิน​ L
24TH6205A3RKZ5Bสุธาสินี อินทรศวร L
25TH3401A3R5Z4A คุณพีรพัฒน์ จันทะพันธ์
26TH0301A3QQK2Aณัฐวัฒน์ ประสงค์ธรรม W
27EG876605851THอภิชญา ญาดาพัชร์ 
28TH2005A353B2Iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล
29TH1001A354W0AKhun Warisara Kullawong
30TH0113A1TZA8Fคุณเกศฎาภรณ์ พรหมรัตน์
31TH0108A1SPT4Aธนาดล วรรณชนะ L
32TH5901A1SG60Eคุณเมธัส ยมเกิด
33TH3003A1SAZ9Kคุณนวลกัญญา ชมภูพื้น
34 TH6414A1T843Aนูรฮูดา หมันหลิน W
35TH0203A1TVP$Eอารียา โคตรหานาม L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0113A1TZA8Fคุณเกศฎาภรณ์ พรหมรัตน์
2TH0108A1SPT4Aธนาดล วรรณชนะ L
3TH5901A1SG60Eคุณเมธัส ยมเกิด
4TH3003A1SAZ9Kคุณนวลกัญญา ชมภูพื้น
5 TH6414A1T843Aนูรฮูดา หมันหลิน W
6TH0203A1TVP4Eอารียา โคตรหานาม L
7TH4724A1V238Aคุณไพรวัลย์ ตระกูลครรชิต
8TH2814A1SZA9Bปุณยวีร์ ศรีเตชะ W
9TH0703A!SVY7Fคุณนันทิกานต์ กิจร่วมกัน
10TH2101A1UTY6Iณัฐกิจ คงคาล้อม F
11TH3201A1UVX7Bคุณฐิติโชติ ศรีสมบูรณ์
12TH5409A1UB36Aคุณทวีวัฒน์ คำดา
13TH6701A1RYT2D ฐิตานันท์ วัฒนวิสุทธิ์ W
14TH1502A1STF2Dกันติยา เตี๋​ยว​บุตร L
15TH2903A1U7E2Cจิรกร แกล้วกล้า L
16TH0134A1T933Aคุณกานดา ตุ่มเด่น
17TH4704A1UGB1Dคุณ อรุณี ทิพวัง
18TH6101A1U475Kคุณนพลักษณ์ คงสาโรจน์ L
19TH1203A1SS75Hสมบูรณ์ นุ่มศาสตร์ F
20TH0201A1S7Q3Jปุณยวัจน์ ยาผิว W
21TH2301A1V9Y6Bพงษ์เทพ เจนการ L
22TH3003A1U973Aคุณธนพร ก้านกิ่ง
23TH0105A1VCC4Cคุณวงกต ยงประยูร F
24TH7408A1V531Eลักษณาวงค์ นิลเสน W
25TH5902A!VFS8Eธัญณัฏฐ์ ใจแปลง W
26TH3801A1UX70Aคุณทุมมา วันใหม่ L ส่งต่อ: ตูลู 23960887
27TH6004A1UY90Jคุณกฤษกร พรมฟู
28TH4201A1WEC4Gยุทธนา สาไชยันต์ W
29TH2907A1WFE5Dศุภนิดา เพศหงษ์ F
30TH0202A1V6V3Dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
31TH4401A1UF88A จุฬารัตน์ อุตรคำ W
32TH0514A1VSQ7Aคุณอริสราภรณ์ รื่นญาติ
33TH5408A1VVC8Fขวัญจิรา ณ กาวงค์
34TH6801A1VZ80Dคุณศุภมาศ สัมฤทธิ์
35TH3811A1sKQ6Bอัศรัญญา ฝ่ายสงฆ์ W
36TH0303A1W397Eสุชาดา สุขบิดา L
37TH3301A1WGG4Lคุณธีรภัทร สถานอก
38TH5612A1V602Fคุณรุ่งนภา สุวรรณขัน L
39TH7109A1Tj16Eสุพิทย์ สรเพชร F
40TH0106A1WHJ9D ชาญเมธา พึ่งแสง L
41TH7003A!WBA2Bกมลชนก สืบเพ็ชร์ WL
42TH7711A1VAZ6Aนาวิน หอมจู L
43TH6506A1VTU6C ณิชากานต์ เกลือนสิน L 082-815-3789
44TH0151A1VR99Cมนต์ธิรา สุขสวัสดิ์ L
45TH005A1VMP2B4ปฏิภาณ รามประพฤติ L
46TH0108A1SXW4Aคุณสุธินันท์ บัวเหลา
47TH4103A1W5Z3Dปารเมศ​ สายสุทธิ F
48TH6419A!WA34Cพัชรวีร์ ขุนบุรี W
49TH6501A1T6F7Fดวงเดือน​ คง​ทิพย์​ F
50TH7601A1u5B6Lแวนุรณี ปะกียา L
51TH3705A1U2H6Kจักกิติกรณ์ อัปมาโน L
52TH2001A1TEH2Dคุณวัฒนา ตันติวงศ์เจริญ
53TH5410A1TN36FJai saesung W
54TH0302A1T5B6Eคุณรัตน์ จำปาลีหา F
55TH2007A1SUN(Eณัฐวุฒิ เทียมทัน L
56TH3016A1TR75Eเกสร ตะเคียนเกลี้ยง L
57TH7004A!UNZ7Iคุณสุวนันท์ ขันติยู
58TH0201A1VHM7Cคุณจักรพงษ์ กอแก้ว
59TH6703A!UQ63B คุณมงคล ดำสุวรรณ
60TH0201A1S4C7Mคุณศาตรา เย็นสุข
61TH0136A1TY20aภานุวัฒน์​ กุล​เพชร​เจริญ​ W
62TH2405A1SMU4Gคุณเบม เฮม
63TH0121A1H957Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
64TH4701A1hGZ5Cเกียรติศักดิ์ บุญกลม W
65TH0203A1H787Eอารียา โคตรหานาม L
66TH1003A1H3K1Jขวัญชัย แก้วบุญ F
67TH4308A1h4K1Bคุณอฐิติยากร โม้ชา F
68TH3301A1H8b8Aคุณปริฉัตร ราชชมภู (น้ำ ห้อง3/4)
69TH5901A1HA91Eคุณศุภวิชญ์ กุมกร
70TH0136A1HKA6Bปรมินทร์ บังคม W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH01279ZUHW0Dกำพล สุธารสวัชราธร
2TH0136A07JA8Aชัญญาภัค วรพันธุ์ W
3TH6702A07T31Bอมิตตา มงคลเกตุ L
4TH6301A07N16Iกรินทร์ธร ปลาคำ W
5TH6004A07HZ9Cคุณณัตทญา แบบกัน F
6TH2905A07P33Oภูวดล ตอพิมาย W
7TH4101A07ST5Nกัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์ F
8TH0134A07K52Aชนาธิป ภูมี F
9TH0404A07KV1Dวสินธุ์ สุเวก L
10TH0703A07UD4Fคุณนันทิกานต์ กิจร่วมกัน
11TH0206A07X51Aชัยเดช L
12TH0403A07XQ8Dอิทธิพล​ ทอง​มูล L
13TH5807A07NF1Aกฤษติยาภรณ์ ยิ้มแต้ L
14TH4101A07RM4Lคุณปัณฑิตา​ มาแก้ว
15TH1003A07R21Bกฤษติยารัตน์ จ่าภา L
16TH7101A07ME4Bสุรพงศ์ จันทรติตต์ L
17TH2701A07VC9Pสุนันท์ ไชยมาตร(นัน) F
18TH2606A07W36Aปรมินทร์ ดาบุตร L
19TH0401A07ZH5Cสิทธิชัย เพชรนาค L
20TH0116A07TJ1Aศุภชาดา ศรีสังข์ L
21TH4912A07QK5Aคุณรัชนีย์ สุขประเสริฐ L
22TH4411A07RU8Dเกตุสุดา พิมพาเลีย W
23TH2712A07UN0Aคุณภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
24TH7201A07UX9Eคุณนุจรี หมานสัน F
25TH6105A07YR5Eพิชามญชุ์ โพธิ์ทอง L
26TH1405A07Y70Dคุณเสฏฐวุฒิ ทองศรี F
27TH1601A07TC6Kวิชยา บุญค้ำ W
28TH7606A07PX2Aรุสนานี กาเน๊ะ W
29TH6006A07u18Gคุณต่อศักดิ์ พรมพุก
30TH4305A07Q52Cจุฑามณี จิตปรีดา L
31TH4103A07WB0Gคุณภาวินี โสนิลาด F
32TH2008A07TW5Aกฤษณะ บุษบาศรี W
33TH36049ZUEQ6Hกิตติยาพร เหล่าถาวร W
34EG876600647THเมธาสิทธิ์ ขันติเมธากุล
35TH01199ZUGJ0Aสุพรรณธิดา ทองเพชร
36TH0201A07ZA2Eปาริตา จารีย์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH62109UGNG9Bสุชิรา สุขพิลาศ F
2TH21019UMUB1Mวรพล สุราษฎร์
3TH18059UEVY7Bภัคภูมิ ไชยณุกูล
4TH01059UDR84Dดนชนก  สุวรรณวิบูลย์
5TH01439UFPZ3Aธัญญพัทธ์ นันทวัฒน์ภากรณ์
6TH01489UEM79Bณัฐกานต์ โสภา 
7EW606127955THฐาปณี อัจฉริยะบัญชา
8TH16019UE320Jนันทวัฒน์ วัฒนกวี
9TH01289UFFG9Bคุณยุ้ย
10TH27019UN5E0Aกันตนา วณิชกานต์กุล
11TH25029UFBD5Bฐิติกา สนลา
12EW606127964THเจนจิรา จุลยานนท์
13TH53099UFTV9Bคุณณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์แก้วประเสริฐ
14TH42079UHPV0jพัชรีย์ กมลสินธ์ F
15TH12069UH306Hสมฤดี ปานณรงค์ L
16TH02039UGRY1Aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564
17TH01349UHBJ2Bธีรชิต แซ่จิ้ว W
18TH69019UJWF2Hคุณปวีณา ชุมสงฆ์ L
19TH31129UJMH8Fคุณภูมิภัทร เห็มภูมิ
20TH21019UGX84Eร้านพรเจริญ L
21TH16019UJQW1Jพิชชาพร เรืองเมือง F
22TH24019UK340aณัฏฐ์ชานัท์ ชัยฉกัลป์ W
23TH62019UHWB9Aนัฐฐาพร ศุขวิทย์ W
24TH37029UJ2X5Fสหบดี ศรีเศษ L
25TH01499UG6M8Aศราวุธ อันสุวรรณ W
26TH71159UJF24Gฟ้าประทาน บูละ W
27TH76039UPCU6Eฟัยรูซ บินอะห์มัด L
28TH69029UHEH9Eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
29TH56119UK707Gศราวุธ สีดำ L
30TH28199UNRP8eสหรัฐ ทุยไธสง W
31TH31019UGFH7Iปาณิสรา ทวาภพ W
32TH01429UNX17Aวนารินทร์ มาร์คเกอร์ F
33TH71019UNJ31Bวิลาวัณย์​ จันทรรัตณะ F
34TH44169UHSN3Cสุริวิภา สัพโส L
35TH21019UJAJ9Aชลธิชาติ ใจ​ค​ำ​ F
36TH12049UH0K9Fคุณนิธิกร ยะนิล L
37TH02039UP3Q1aวีระพล อุดมศิริ F
38TH43079UJ748Gคุณธนัชพร โสโท F
39TH01379UNA28Aคุณมยุรฉัตร ไชยพล W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH01049S7SY0Bสุนิตา นามไพร F
2TH53089S9HQ6Eปิยนันท์ สุธรรม F
3TH10039S8RJ7Pอนันดา เปลี่ยนสอาด L
4TH03019S8UD8Eคุณจำรัส จิตรีเนตร
5TH20019S7ZW9Dปกแก้ว นวลคล้ำ L
6TH64139S9MJ7Bเจนญาฎา กำลังเกื้อ W
7TH63119s88P3Bจริญพร L
8TH03049S66W8Bเพ็ชรดาว
9TH71099S58P2E เบญญาภา กองระการ
10TH15049SBJT4Bยุพา ยั่งยืน F
11TH27219S4N19Lวีระพล ทองพิทักษ์
12TH19089S6FB6Eคุณชุติมา
13TH20079S5QH6B น.ส.ธันยรัตน์ เรือนคำมูล
14TH63079S55U9Fธัญชนก. ทองจ้อน F
15TH01089S5MZ1aคุณพรสุดา โสวรรณะ
16TH42019S6N05C สาวิตรี เพิ่มดี
17TH2701903365Dพิพัฒน์ โกติรัมย์ F นักศึกษาฝึกงาน
18TH01239S5G13Aกรทิพย์ หอมชาติ
19TH20079S4TW6Dเชาวรินทร์ โชติอิงคนันท์ F
20TH14019S51P9Eคุณเบญจมาศ สุขขำ
21TH12019S38V0Aอภิญญา เล็กจุฬา
22TH04059S3NY1Eรฐนนท์ โพธิ์ศิลา
23TH01039S4DU7C คุณกัลย์สุรางค์ ซ้อนสี
24TH27129S2ZR4Aคุณวิธวินท์ ทับทิม
25TH71109S48G2Gวันอิสมะแอ สะมาแห
26TH49079S4XZ5Aสุทธิดา วิไลย
27TH64219S9R39Bคุณระพีพรรณ จันทร์ช่วย (ส่งร้านค้าพี่แอ็ด)
28TH46019S3447Aอาพร เทพสีดาต่าย L
29TH03049S3KH1D วิสารักษ์ คล้ายเรือง
30TH20059S1WY6Gคุณณฟ้า ทรัพย์พูล
31TH01219S2W51Aคุณชฎาพร อัปรมาตย์
32TH24099S93W9Aนาย ณัฐพงศ์ เพชรนวล
33TH57069S4HT3Aคุณหยกฟ้า มีตา
34TH01339S9UX3Fปวีณา กาโน W
35TH01209S23M8Cจอมขวัญ จินตริน
36TH42149S8WU8jคุณกฤษติพงษ์ โสตบุรุษ
37TH27089S2985Jปราณี รัตนชัยมงคล L
38TH77129S8K29Aอาดีละห์ ดอเฮง
39TH11049S8AW8Dคุณพงษ์​ปกรณ์​ พิมสิทธิ์​
40TH012499N6A7Bคุณสินธวัฒน์ สินธนบดี W
41TH38129S97F8Bอรพินท์ บำรุงสุข W
42TH31189S2p36Bวรนิษฐ์ วันทาวง
43TH18029S3BR8Aคุณพาณิชย์ อวยชัย
44TH07029S4R95Dคุณวรัญชิต เกิดจันทร์
45TH71119S3GV4Kธนกฤต ลอยโพยม W
46TH62079S2K85e พรพรหม เเพทอง
47TH27129S91A0Fคุณสุภาวรรณ ธงไธสง F
48TH15059S3E29Nคุณเสภา สุขสำราญ
49TH37059S2DR1Aคุณอิทธิพล กาบิน
50TH01119S2SE0Aวิชชุฎา สมขำ L
51TH13079S3UT1Fอรอนงค์ สุทธิสรสัมพันธ์ L
52TH01079SABR2C คุณ พรรณิดา กาฬภักดี
53TH43119S9AX2D คุณภัทรพร อาศักดา
54TH010599MYG7Aชุตินันท์ เลือดนักรบ L
55TH01479S6YP6Bสกุลทิพย์ ใจผ่อง F
56TH15069S6CX4Kธันยพร ทองเปลว W
57TH02059SB552Dนนทกร เกตุจินดา W
58TH49109S9YV9Cชยานิด สานอินจักร W
59TH64099S9F97Bณัฐวดี แก้วสี่ดวง W
60TH38019SAJA9Aชญานิษฐ์ เนืองทอง W
61TH21069SAS03Bสรรพวิท ศรีสุข L
62TH01179SCC74Bคุณณาธร แย้มพยุง F
63TH25019SBVZ6Kไพรสันต์ สุขอรุณ w
64TH56019SC8J1O คุณจิรายุส ดาวสุข
65TH20019SBGE8Dแหม่ม​ นาโควงค์ F
66TH30039SA2W0Aคุณธนพร ก้านกิ่ง
67TH20019SBSM5Lคุณศศิธร พรมบุตร ห้อง506
68TH33109SBBR1Jวิภาวินี อุ่นจังหาร W
69TH38109SC3A9Bณัฐพล ชื่นชม
70TH49019SBNV8Fธัญลักษณ์ ต๊ะวิชัย F
71TH38049SC5J4iคุณอภิวัฒน์​ สนิทปะ​โค​ W
72TH04039SCHF2Aธนัช อยู่ประโคน L
73TH02029S6161Eสมทรัพย์ พรมโนนศรี
74TH37019S79G0Aภาวิณี สถาพรธีระ
75EW606159834THกุลธิดา จะรอนรัมย์
76TH13089S6QS3Mพรรณปพร ชูทรัพย์
77TH01499S5BY0Hนุสรา นิกาจิ๊
78TH47129S72X1Dคำอุ่ง ลุงจาย F
79TH57069S6V41Hณัฏฐวรรณ น้อยยา L
80TH16029S7549Dพศวัต ธนิกกุล F
81TH42079S7F70Iธนวัฒน์​ สุทธิ
82EW606159803tHพิมประไพ​ คุ้มกัน​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *