fbpx

หมายเลขพัสดุ ปี 2021


ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ ทีมงานจะอัพเดทเลขในวันถัดไปหลังแจ้งสถานะจัดส่งนะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

2. ขนส่งแครี่จะขึ้นต้นด้วย CL xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.carry.co.th/tracking

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17-18 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2905189UR68Eจุฬาลักษณ์ น่าชม F
2Th4604189VE73Cนิตยา รินโพคา W
3tH4314189V6D5Cนพรัตน์ เงียบสดับ W
4EH429703372THธนาวุฒิ มะแล F
5Th6608189UXM5Aเอ็ม F
6EH429703823THวิจิตรา แก้วเอียด (Shopee)
7tH0203189UW00Dบุตรษบา อุปคุณ S
8th1603189V716aสุภัสสรา นิมิตรกอบลาภ L
9th0202189UKS7dพัทยา เอี่ยมสมบัติ L
10TH040318878N1aLisa Klammeesri S
11tH24041886Q36Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
12th59011886ZP1Fสุนิสา ภัสสร S
13TH06061886RG2gประจบ สักสันเทียะ F
14th59011886FP4mสุภาวดี ขัวคีนี F
15tH0504188A9W8Aพัชนารถ ลายสวัสดิ์ F
16Th27081886MA6mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ L
17Th25041885VM9Bสุทธิดา คำปลิว F
18Th020618863K0Aมยุรา  เวทมนต์ บัญชีL
19TH540118863D6cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ L
20tH01211886825aปิยมน ท้าวบรรพต L
21tH01311886F63Aคิว L
22tH01261886BA0Bทัศนี เพียสาระ S
23tH03051885QB1gธีราพร ชมเชย S
24tH22031887G57fอโณทัย ปิ่นแก้ว S
25Th21061887Q37eอนุสรา ปิไชยญาณ S
26th710518874Z6Eสุมนต์ชนก พิรุณ S
27TH47011886WB2bปาริชาต พรหมมินทร์ S
28tH31121887VJ3aวริศรา ประธาน S
29tH630218880S4Aรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
30TH21081887V68Aศิริลักษณ์ จันทร์ทรง S
31Th31131887AD8Bธีมาพร (บีม) S
32TH381318881A5Fสุริยนต์ พรวาปี S
33TH71111888C09Dพลพัต รัตนะ S
34tH120718887P1Lนภัทร พวกพันธ์ S
35Th44151888BY3Aณภัทร์ ประจงดี (bidermax)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th281718236J9Dทนงศักดิ์ อุ้ยรัมย์ L
2Th130618224W2eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
3Th54051823D14Mวรัญชัย ชัยปัน F
4TH69021822H26eพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L
5th02011822268eณัฐพงษ์ บุตรจะโคตร L
6Th150618228E6hศุภชัย ชัยสา L
7tH01381822EJ3Bจินตนา การกระสัง F
8Th04021822BP7aคุณชัยธวัช จันทะพันธ์ F
9EH429704608THธัชพล ใจแสน (Shopee)
10EH429704642THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
11TH4203180ZQQ8cวรารัตน์ แสนตลาด S
12tH61011810072Rสุมาลี สุวรรณแก้ว (โกดังฟาง) S
13TH7111180ZY44eสิริเนตร บุญทิพย์ S
14Th0139180ZT10Eสุพรรณนี ทองจันทร์ S
15TH01051810438Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
16th560118101Q1Oจิรายุส ดาวสุข w
17tH100618107W3aอรรถพร ศึกสพ w
18th520718109X8Pวนัสนันท์ จันทรัตน์ w
19Th1304180ZW82fวสวัตติ์ กาญจนเรืองเด่น w
20th5204180ZAQ0eอรไพลิน สนิทยา w
21tH7007180ZNP3jสโรชา บุญเชิด W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10-15 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH240117YMEE3aWoropol wnichayakornchai w
2th540117YKPX2cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ w
3TH014917YK3A0eสุพิชญา โคตรจันทร์ S
4TH540117YN060Mนำโชค ตั้งจินตนาการ F
5TH711017YMQY6Fนัทดาว มู่สา F
6th301217YMX49Dเพียงตะวัน สนสาย F
7TH430817YMAC6Eรัชฎาภรณ์ แก้วสีขาว F
8tH130517YPFQ9gภาณุพงศ์ พรมชาติ F
9th590617YMMP9aบิลลา F
10tH020217YMHX9Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
11TH670317YK6T1Bนาอิฟ สรรเสริญ F
12th011717YMTD2Bจุฬามณีพร รินทร F
13Th050617YNJR6jภาวิณี ปรางค์จันทร์ F
14TH641917YNY55cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
15Th010917YNGC9dศิรภพ จุลละภมร L
16TH200317YKTT6Cสุภารัตน์ คูณนาเมือง S
17th020317YNTT4eชลธิชา อินนุพัฒน์ L
18TH020217YN543Aวงเดือน พิมพะ L
19th200117YKJV2Iพลากร แก้วอุดม L
20th200717YJVM2Dจักรกฤษณ์​ เหลื่อม​ศรี L
21Th381317YNCD8Dวารี ทองหล่อ L
22EH860759784THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
23Th150517YKZU7Lณภัทร เจิมศิริ L
24Th350817YNNQ7Cพรพิมล สิงหา L
25Th281917YM3E3Bจิราวรรณ ทูลไธสง L
26th180117YN9D2dนิธินันท์ ฐาปนพลายพงษ์ L
27Th100117YM6E9fสุภนิดา รางแดง S
28th040617YKE33Hปภาดา เจียมสง่า S
29Th540117YPAW9bหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
30Th040317X7QG7Aสุภาพร ทวดสุวรรณ์ L
31th711317X8JQ1dอานนท์ แสนนาม L
32tH281217X84D5aธีรเมธ เบ้าพิลา L
33Th420217X8NQ6Iปาณิศา เที่ยงธรรม L
34tH150417X5VH5hอนามิกา มีบุญรอด L
35Th060217X7CK8Cรัฐศาสตร์ เมืองมีศรี L
36TH470717X8X94Dสุทธิดา ลุงกุย L
37tH472017X7K04Aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
38th540917X99F7Dดาวอลิสา ทองอินทร์ L
39th140317X8SR4Aศาสตราวุธ กิจพิทยาฤทธิ์ L
40Th372217X9PT2Bวชิราวุฒิ บุสทิพย์ L
41th070517X9C71bเตือนใจ มุกดา L
42th670117X9EV7Eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
43Th012117X9WA8Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
44Th250617XEU94dกิตติ กองมาย F
45th260417XEX97Cจตุพร มีบุญญา F
46Th220517XF851Aอรัญญา ปราณี F
47tH012017XECV2Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
48TH620617X6HS7gสุดารัตน์ คำชอบ L
49Th680217X5T57Eมยุรี เผ่าจินดา L
50EH429701270THตวงพร มหิศยา (Shopee)
51EH429701178THสายรุ้ง เกิดน้อย (Shopee)
52EH429701181THตวงพร มหิศยา (Shopee)
53EH429701235THธนภัทร แจ่มแจ้ง (Shopee)
54Th110117X5WW7Kนุขนาฏ โหมดตาด S
55th014217X64W9CNick Yuentrakul S
56Th580117X6EJ2Aปานทิพย์ มหบุญพาชัย S
57tH411017X7U10Cกฤษณศักดิ์ ปาสารักษ์ S
58TH150217X8FC5cภานุพงศ์ ชื่นจิตรชม S
59tH131017X9273cอันดา S
60th360417X7ZM6Jยลดา ศรีมารักษ์ S
61tH240617XDUM1Hพรชัย พิมพ์ทอง S
62Th014717XEQF5Bทิพย์มณี ติยะเกษมสุข S
63TH270117XDZ16Pภูมิ สุพยากรณ์ S
64TH010217X79H4Cร.ต.อ.หญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ S
65tH300417X7525dอุดมลักษณ์ ใจดี S
66tH040217XFG52aคุณ บี S
67th100317XF2G5eอมฤต​ ปลอดห่วง​ S
68tH012217XE324Bอรทัย เทพสุวรรณ S
69TH160117XEKJ4lกนกพร แก้วศรี S
70TH430317XE9K4Bปิยพร บ้านหัวขวา S
71tH030617XF5H7Cนิตยา ปรัชญาเศรษฐ(ร้านของเก่า) S
72TH200417XFXU6Aส้มโอ พิกุลแย้ม S
73Th280117XE5H0Rณัฐวรรณ คะทดรัมย์ S
74Th740517XEFN4Aนิตยา มาประสม S
75TH400517X4MS2Hเจ๊นุช (ขนส่งหนองคาย) S
76Th371217X52M4Hสายใจ​ สวรรค์​ล้ำ S
77th020117X4X81eปิยะดา มุงธิสาร S
78Th450117X52B9kเฟื่องลดา ดาเพ็ง S
79TH640117X57G1Lอรทัย พูลสมบัติ S
80th040117X58A6Lกฤษณา โมบขุนทด S
81Th490817X55V7aชลนิชา อุตะมะ L
82tH013017X4FV6cวรรณา หอมนวล F
83TH400117X6PT7bจิรพันธ์ สรภูมิ L
84EH429701354THGaruna Srimuangmaen (shopee)
85EH429701266THเมธาวิน แสงวงศ์ (shopee)
86EH429701252THสุรเดช จิณณาวัตร (shopee)
87EH429701218THโยธิน เติมผล (shopee)
88EH429701221THนายมงคล ตุ้มเงิน (shopee)
89EH860757766THคุณอัมพร เกตุสุวรรณ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH271617DQC37hเอกภพ สงสุแก F
2Th371517DPUC1Dธิดารัตน์ แย้มดงพลอง W
3tH441817DP024Dณัฐฐิยา บัวเพชร W
4tH020517DQ2D0bมนตรี ลิ w
5tH014717DS772Bพงศภัค นิลเพชร S
6tH700117DRAB9oหฤทัย รอดอุนา F
7Th440217CT965Eพรรวิษา ช่องกลาง W
8tH014917CUCA8hอัญชิสา จันทสร L
9th160117CV4U7Lเกษมณี ผาใต้ L
10TH011517CUM73aศิรประภา นุภักดิ์ L
11TH012717CU8K1bอาลี หวังหมัน S
12tH011817CUH00aนิตยา โต๊ะหวังเนียม S
13tH011417CUTN3Eธีร์ธศา จันปุ่ม S
14TH012717CTU98Bณัฏฐพัชร ภาษะยะวรรณ์ S
15EH86074457@THคุณสุมงคล บุญสำราญ (Shopee)
16th350717CTCE3Bปองขวัญ ทองจันทร์์L 

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th6417179W329cศรายุทธ มะณี w
2th2807179V395Iณัฐพร เกิดไทย w
3th7201179UVM6Eมารูฟ ประพฤติชอบ F
4th4203179X852Eสุชาวดี เศรษโฐ L
5Th4714179VXZ3lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
6th2106179X1D2Bชนุดร จันทร์สมุทร์ L
7tH3501179VPE5dคุณนพรัตน์ อินทรพาณิชย์ L
8tH2401178WX14Hกัญชนิศร์ สืบสายเจริญ S
9tH5609178X222dณัฐภัทร ผลพงษ์ F
10th4004178WS25Hภัทรวดี แสนบัว S
11TH3406178X4E0dกัญญารัตน์ สีสงค์ S
12TH2001178X946dแสงธรรม มะลิวรรณ S
13tH3113178X990aลิขิต จันทร์ไทย L
14Th2001178X719gณัฐชา จันทร์ปาน
15th0806178XXC0Eก้องกิจ พนเจริญสวัสดิ์ F
16TH1303178XWY8Cฐนิดา เชี่ยวพรรษา (tiktok)
17EH860745839THกุลนิษฐ์ พันธ์คง F
18Th5404178WTW5aบุษกรณ์  ซาโต้ L
19tH2405178WBV8aวิสุทธิพร มาลัยจิตร F
20tH1506178X4J8hณารตา ทองประไพ L
21Th0114178WYH7Eธนพัฒน์ นาคเจือทอง L
22th4502178WZZ3Dณัฐภรณ์ ผ่านเมือง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0139161ESF7dสุมินตรา ลาภพูล F
2TH4103161EZ97Aอนพัชทพี่รักษา L
3TH4506161EPZ1Fธนากร แก้วนามไชย L
4TH4211161EH72hสุรชัย สุขสุวรรณ F
5tH2105161E122eธนวัฒน์ มั่งคั่ง L
6tH0406161F6E0Bคุณากร ทรายขาว F
7Th3717161EDE5Fพงศกร รอบคอบ F
8tH0501161EDU6aปิยะพงษ์ บุตรเพชร F
9tH6101161E4J0Sพรหมสุวรรณ เปียมี F
10th4307161E9Z3Bไตรภพ ภูตีนผา L
11th4306161KAQ7Cนที ศรีคุ้มเก่า F
12Th3701161KDR9Dวิลัยวรรณ์ เทวี S
13th2104161E5W0cพรพิศ เลี่ยมสมัย S
14EH860740054THคุณจุฑามาศ (Shhopee)
15tH64011609718Pเกียรติศักดิ์ ใหม่แก้ว S
16Th01251608XE9Dนลินรัตน์ สมบัติโชคธนา S
17tH02011608NX2eคุณตั๊ก S
18tH20051609A02dกันต์​สินี​ เกิด​ปรางค์​สกุล S
19TH272116091H1fดวงใจ นพพลกรัง S
20Th01291609X89Aปพิชญา ชัยนิวัฒนา S
21TH20051608SN0Aอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S
22EH860740142THคุณนัฐรัชม์ เลิศพันธ์ (Shopee)
23EH860740156THจักรกริช พงษ์ดา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH200515WZ6C4Aณัฐพล ยวนใจ F
2EH429690943THสุชาดา เจนสัญญายุทธ F
3tH200115WZB96Iอนุพงษ์ สุขจิตร F
4Th030315WZ5A2Bไอยลดา วนพานิชF
5Th200215X7ZG2bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
6th010515WZRR0Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ L
7Th630215WZMN0Aรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
8EH429690974THเอกราช ดีรบรัมย์ (Shopee)
9EH429690890THสุทิวัส ชลธิชาชลาลักษณ์ (Shopee)
10EH429691039THนัตถยา บรรหาร (Shopee)
11EH429691042THคุณปราณี อาดหมาด (Shopee)
12TH013715WZZS0Dปวีณา อุดม S
13th300615VSXT4cสิริวิมล ไชยภา F
14Th540115VT8K8Kดวงกมล ท่านน้อง F
15tH480115VVA38Mณัฐ​ชัย​ ศรีจันตา W
16Th410115VS6V4Nพณิชา ศรีวงษา W
17tH010515VS0U8cทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
18TH680115VSTE7bจันจิรา อุ่ยพัฒน์ w
19TH040115VT378Nวรรณวนัช รักขพันธ์ w
20th131015VU0X3Cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
21TH540915VTKN3fวันชัย แซ่ย่าง L
22Th200115VTUM8Cชยาพล ประสินเดิม S
23Th440915VVM66aเพ็ญประภา ดอนสมจิตร S
24TH390515VWK88Eมณีรัตน์ พรมมาวัน S
25th011715VUP87Aกาญจนา S
26th200615VUPS5Aมนัสนันท์ ธาราดล S
27th050115VU9V2aนพมาศ จันทร์บุญ S
28TH020315WZGC1Bชุลีรัตน์ ครืนูเดชธนัตย์ S
29tH050915X0WC4cสุพรรณี งามสมภาพ S
30th011815WZVB7bวิกานดา ทองพัด S
31th040615VTX24bภาริณี เจียมเมืองปักษ์ S
32TH012015VV296bศิริพร ไชยหานิจ S
33th050115VTDJ5Iฤทัยรัตน์ อยู่ทิม S
34th020315VWDK1bอังคณา วิฑูรย์สุทธิ์ S
35th150215WZR08Lณภัทร เจิมศิริ L
36TH520515VUVK1Fธนชล ติ๊บอุด F
37th200415VUHV3bวรัญญา นาคทวี F
38th680515VT9N7Bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
39TH040215VRWE7Bชัยสิทธิ์ วิฤทธิ์ชัย F
40Th040215VSEB1Fสุรพล พลับชิด L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th020315P4J38fคุณแสงสุรีย์ หงษาบาล F
2Th120115P4DQ1eอมรเทพ ดีเส็ง F
3Th660815P83B6Aเอ็ม F
4TH020615P88W2Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
5TH370115P7Z41Mนิติภูมิ ยาสิงห์ทอง L
6th270715P7UT2bคุณกัมปนาท สิวกระโทก
7tH040115P7NS7nกาญจนา ภักดี S
8tH580615P4Q75hอัครพล บัวบาน L
9TH200715P4UQ5hก้องเกียรติ สุขประเสริฐ S
10th730115N3608dอนงค์นาฏ ยี่สุย S
11Th371215N42S2aชนภัทร รีรมย์ S
12Th040615N3VX5dน.ส.วิรัญญา แก่นจันทร์ F
13tH050115N3PE1Qจุฑารัตน์ ศุภกุล S
14Th160115N3GN1Lกนกพร แก้วศรี S
15TH430815N4N46Aสุภาวดี ธนูเสริม S
16tH350815N32B0Bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
17th311215N38V4hอัญชลี สุนเสียง F
18th210615N3CM0bปิญาภรณ์ มงคล F
19tH040315N3YV5cพิยะดา ปะทิ (น้องนวรัตน์) L
20th530415N21N8Cคุณวุด​ วงนาลิน F
21th460415N3AQ1cนิตยา รินโพคา L
22Th280715N63N0aลดา เกิดไทย F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th030415JBRP6Bเอกกวี F
2th371215JBKA6Gนนบุรินทร์ ประโพธิ์ศรี L
3tH200415JB7M6fสุมินตา​ เกตุแจ้ L
4tH560115JAK65Mพลังกูล ขุนทิพย์ทอง L
5th670115JB2H7Eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
6th014115JAZP8Bภัทรวดี ฟองแก้ว S
7EH860738890THคุณฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
8EH860738930THคุณเข็มอัปสร แสนย่าง (Shopee)
9tH010215JBAS2Cร.ต.อ.หญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ S
10Th020315JAPW8Dบุตรษบา อุปคุณ S
11tH070115H5A52Eพายชุมพล น้ำเพ็ชร S
12th050615H5CJ5bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
13TH014815H57S5Aสุกฤติยา ภูมิชัย S
14TH270715H5F86Hคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
15Th011515H54F0aศิรประภา นุภักดิ์ L
16Th370115H56A8Fอาทิตยา วัฒนพงษ์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH411015EP266Hผัน​ ลาวัน F
2tH040615ENY59dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
3Th012515ENYA1bธนวัฒน์ นามแปง L
4th330515EP487Bมลธิชา กู้ภูเขียว F
5EH429691705THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
6tH472015EP5N7aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
7tH130615EP923Eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
8TH280415EP7J5Dกัณฐิกา สนทนา F
9TH150115EPAC0wวนิดา​ ธรรมจง S
10tH220215DTEB0Fรัฐภูมิ รัฐณรงค์ชัย w
11tH010815DTBQ0aวศิน เหมภัสสร F
12TH610115DT8X0fเมธัส ยมเกิด L
13Th140715DSTS4aอนุกูล ภู่พวง F
14th580615DSXG1aพิมพ์ภัทร ศรีหิรัญญะกุล F
15Th371215DSEE8hมนัสชนก มนตรี F
16Th190215DSKC6Aอลิสา ยอดที่รัก S
17TH120115DSQU7cศิริรัตน์ วานิชกุล S
18TH681015DSNA4Fธีรภัทร อินทร์เเก้ว S
19Th080615DS7Y1aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
20EH429698672THคุณธิติ ถือบุญ (Shopee)
21EH429698638THพันธิตร ศิริพรอนุกูล (Shopee)
22TH490415DSAQ6dเพ็ญเพชร จุมปูฟู L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th430315B5G83Dพรกัลยา อุดมรัตน์ F
2tH130515B59C1Aวานนท์ ยินดี F
3TH010115B56U5Bธีระ​ ( ไปร์ท​ )​ L
4Th360415B53W8bธนวัฒน์ แสนนาม L
5tH350315B5029Iเอกราช หัตถประนิต L
6th561015AZU15gสุนิสา ภัสสร S
7Th710115B0775aจิรโรจน์ โรจนวงศ์ชัย S
8EH429693975THพิรุณ สีทน (Shopee)
9EH429694018THคุณณัฐชยา แดงจีน (Shopee)
10th030315A4FU5Eณัฐศริยา ควรพิพัฒน์กุล S
11Th660515A4620bสุภางค์พิมพ์ จักรกรด S
12Th270115A4BV8Aรัตน์นรี สีชมพู S
13EH429694123THคุณวริยา คำศรี (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0206157AD46bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
2Th33011579Z14hเพ็ญนภา พงษ์ถาวร L
3TH4205157A3J1Eภูธเนศ สารพล L
4Th4401157A238eนพรัตน์ เงียบสดับ W
5TH2004157A5N7gธนัยนันท์ ทุมหอม L
6TH2807157A9S3iลดา เกิดไทย F
7Th3701157ADR5nธนัชพร บุรีรัตน์ (โอ๋) F
8EH429699236THJane Leese
9Th0401157AMK9lกฤษณา โมบขุนทด S
10EH860734907THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
11EH860734898THคุณสุชาดา แซ่เอี๋ยว (Shopee)
12EH860734941THชวลิต คีรีสุธาลัย S
13Th01431564JA1aนทาอร เลิศฤทธิ์ S
14Th04011563WR0Gเอก ทองขาวขำ S
15Th20071563S37Hดารณี วัฒนากังชัย S

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *