fbpx

แจ้งเลขพัสดุจัดส่งสินค้า ORanucha Skin 2022

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ ทีมงานจะอัพเดทเลขในวันถัดไปหลังแจ้งสถานะจัดส่งนะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH160139JHEM7JFlashรัชนีกร สาสอน S
2TH150639HSTY4HFlashณารตา ทองประไพ L
3TH400539HSSJ5GFlashCod สราวุธ อาสนานิ L
4TH311939H9961DFlashมัลธิณี นนท์ศิริ S
5629856295876Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนิพาดา ใจดีเย็น
6TH160139H94N7AFlashธนากร บัญญัติสมบูรณ์ W
7TH070139H9BD6FFlashก้องภพ F
8TH460239H91M0BFlashพิชญุตม์ สะสมวงศ์ S
9623501269230Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศหัสนัย. สิงห์การะ
10TH600139H8UU2DFlashทีฆทัศน์ อยู่พุ่ม S
11TH470139EZMS3GFlashจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
12TH131139EZJZ5CFlashอาซาบี S
13TH472339EZGU3CFlashCod ปราณี นันชัย F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH470139EZMS3GFlashจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
2TH131139EZJZ5CFlashอาซาบี S
3TH472339EZGU3CFlashCod ปราณี นันชัย F
4TH390139DMMD9LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
5TH200539DMJ27HFlashอุกฤษ S
6TH260239DMFR7AFlashนฤมล สีด้วง S
7TH470139DMDF9EFlashปริญญา ทุเลสินธุ์ L
8TH431439DMBX5AFlashcod สุภาพ ธงหาร L
9TH030639DMA61IFlashธีระพันธ์ หนึ่งวนา L
10EB713260330THEMS – Thailand Postวอรดา โคทังคะ
11EA563127908THEMS – Thailand Postนฤมล เมาเกตุ
12TH150139B71X1GFlashชนิดาภา แสงจันทร์ S
13TH240139BF4E6LFlashมธุรดา ยังให้ผล S
14TH610139AG108AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH150139B71X1GFlashชนิดาภา แสงจันทร์ S
2TH240139BF4E6LFlashมธุรดา ยังให้ผล S
3TH610139AG108AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
4TH470139A01M0EFlashภรภัทร สุรชัย W
5TH2701399ZZK4PFlashดุษฎี ตรีเมืองซ้าย F
6TH7001399ZX24LFlashกรกนก คณะครุฑ F
7TH0101399ZUQ0BFlashธีระ​ บุญชู​ ( ไปร์ท​ )​ L
8TH0606399ZT82DFlashธีรวุฒิ พันธุรัตน์ L
9TH2201399ZRK6JFlashนราวิชย์ สายทอง L
10TH0303399ZQ61DFlashบุญรัก หลักเพชร L
11TH3202399ZP10AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
12TH4719399ZMG4BFlashเดชาวัต ออกเปด S
13TH1501397JBE4GFlashสุกัญญา S
14TH0131396YT25A1FlashCod กิ๊บ L
15TH2701396YN11TFlashจักรกฤษณ์ นวลแก้ว F
16TH04023968HN2A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH1501397JBE4GFlashสุกัญญา S
2TH0131396YT25A1FlashCod กิ๊บ L
3TH2701396YN11TFlashจักรกฤษณ์ นวลแก้ว F
4TH04023968HN2A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
5TH65043968G49AFlashสนฉัตร นบนอบ L
6TH24083968ET7AFlashcod ธนภัทร สุริวงศ์ L
7TH10113968DF0BFlashcod บาส L
8TH54013968BT8DFlashวณิชญา ปิงยอง L
9TH59063968AB4HFlashcod ธิดารัตน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ L
10TH31123968873AFlashวริศรา ประธาน S
11TH59063968734AFlashปัทมา เซย์ S
12TH030639685D0BFlashพัณณิตา พรมอ่อน S
13622295386720Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัสมา ทรงศิริ
14624358799551Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศหัสนัย. สิงห์การะ
15TH46013932KW4DFlashวิพาพอน ทองมหา S
16TH27203932J26IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
17TH62063932GJ4CFlashCod วรกานต์ พึ่งเทียน F
18TH24043932E07CFlashกฤษณา ธูปขุนทด S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH46013932KW4DFlashวิพาพอน ทองมหา S
2TH27203932J26IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
3TH62063932GJ4CFlashCod วรกานต์ พึ่งเทียน F
4TH24043932E07CFlashกฤษณา ธูปขุนทด S
5TH0512392J9N2EFlashสหัสวรรษ ศรีคเรศ F
6TH2801392J7U4AFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
7TH0201392J4Z3BFlashสุพัตรา อุดมไชย L
8EB624400260THEMS – Thailand Postฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์
9TH4718392HM28AFlashชลีพร นามอุษา S
10EB713277335THEMS – Thailand Postรุ่งนภา ศรประสิทธิ์
11TH020538ZY7Z4EFlashกัมปนาท นิพิมาย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24,25 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH220238YGVG5HFlashจักริน เจริญสรรพพืช W
2TH370138YGN05NFlashจักรกฤษ กองสุข F
3TH590638YGHU3GFlashวันทนา อินต๊ะ F
4TH711638YGDU0DFlashอัมรา ศรีพรม S
5TH014938YJ3G5DFlashหทัยรัตน์ พานทอง S
6TH650138YG7X8GFlashถิรวัฒน์ ดินแดง W
7TH240838YG589BFlashcod สำเนียง F
8TH271438YG0U2NFlashทองยุ้น พันธ์ผักแว่น L
9TH470438YFWH1BFlashชนะศึก สินธุสัย L
10TH670138YFSA8DFlashคุณพิมลภรณ์​ สุริยะสาร S
11622113347402Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศดาริน สมบูรณ์บุตร
12TH371038SXC23BFlashภครพล ปุเรเต L
13TH012638T5179AFlashอภิชญา ทองดี S
14TH220138SX7N7FFlashธรรมาภรณ์ ศรีประเสริฐ S
15TH080638SKZW0AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
16TH150338SKY84MFlashพลกฤต จิตตสินนวา L
17TH012738SKXE9BFlashสุมาลี กอแก้ว L
18TH550338SKWW4AFlashวันชัย จะอือ L
19TH130538SKVX9FFlashใหม่ สิทธิวรพงษ์ L
20TH130738SKUN5AFlashสิริพร โพธิ์ศรี L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH371038SXC23BFlashภครพล ปุเรเต L
2TH012638T5179AFlashอภิชญา ทองดี S
3TH220138SX7N7FFlashธรรมาภรณ์ ศรีประเสริฐ S
4TH080638SKZW0AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
5TH150338SKY84MFlashพลกฤต จิตตสินนวา L
6TH012738SKXE9BFlashสุมาลี กอแก้ว L
7TH550338SKWW4AFlashวันชัย จะอือ L
8TH130538SKVX9FFlashใหม่ สิทธิวรพงษ์ L
9TH130738SKUN5AFlashสิริพร โพธิ์ศรี L
10TH200638SKTH0FFlashลัดดาวัลย์ โพธิ์ไชยทอง S
11EB624068556THEMS – Thailand Postกนกพร แก้วศรี
12TH101138SKRW2FFlashปนัดดา วงศ์คำ S
13629466778301Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชัยวัฒน์ มีสุข

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1629466778301Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชัยวัฒน์ มีสุข
2TH641038PA0G5AFlashภานุพงศ์ เเซ่ลิ่ม L
3EB624010919THEMS – Thailand Postสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ
4TH240638KZSU5AFlashคุณ​อนัญญา หารศรี S
5TH040238KEXB5A3Flashพงศธร ภควาภาคภูมิ S
6TH040238KEUN4A2Flashวรวัฒน์ ไชยคำจันทร์ L
7TH380438K7H27IFlashอภิวัฒน์​ สนิท​ปะ​โค L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH240638KZSU5AFlashคุณ​อนัญญา หารศรี S
2TH040238KEXB5A3Flashพงศธร ภควาภาคภูมิ S
3TH040238KEUN4A2Flashวรวัฒน์ ไชยคำจันทร์ L
4TH380438K7H27IFlashอภิวัฒน์​ สนิท​ปะ​โค L
5TH011938JVVU8BFlashนายเจษฎาพงศ์ รวมพิมาย S
6TH280438JVTW4MFlashคณิศร เสือชุมเเสง L
7TH711438JVSC0BFlashธนภรณ์ เส้งสุวรรณ L
8TH272038JVP32HFlashCOD เดชาธร อันจันทึก L
9TH020138JVKV4JFlashสุทธิชา สิงหาเขต
10TH160138JVJ36JFlashบังอร เที่ยงธรรมโม S
11TH190438JVFF7AFlashมยุรมาศ ยอดเมือง S
12EB623338243THEMS – Thailand Postธมลวรรณ​ รอดภัย
13EB623809194THEMS – Thailand Postจุฬารัตน์ แสงศาลา
14TH471438JV8C5CFlashวรากรณ์ คลังสมบูรณ์สิน S
15EH493687687THไปรษณีย์ EMSซูไฮมี สาคอ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EH493687687THไปรษณีย์ EMSซูไฮมี สาคอ L
2TH110138FAAF0KFlashcod ฐิติพงศ์ บุญขุน F
3TH240238FA7K0DFlashเอกพล ศิริพงษ์ F
4TH020638FA5X7A0Flashธนาพล งามนิวัฒนวงศ์ L
5TH220138FA3T2JFlashนราวิชย์ สายทอง L
6TH040638FA206CFlashบรรประชา พุทธรักษา L
7TH230138FA089GFlashอภิรักษ์ ยืนนาน L
8621699654343Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฑิฆัมพร โยธา
9EB623706739THEMS – Thailand Postธนิดา เด่นนินนาท
10EB623707796THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
11TH150238BQTM7LFlashวิภาวี จ้อยบำรุง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1623491924506Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศศุภมาส มีสุข
2EA561387715THEMS – Thailand Postนายณัชกร ศิริโภค
3620654307766Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัสมาภรณ์
4EA561407180THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
5EA561429962THEMS – Thailand Postพสิษฐ์​ จิต​การุณ​
6EA561224915THEMS – Thailand Postกมลพัตร พ่วงโพธิ์
7TH670138927B6EFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
8TH51063892426BFlashรุ่งนภา ทองจันทร์ S
9TH24023892131IFlashคุณกฤษกร S
10TH1501388FEE9GFlashสุกัญญา S
11TH0512388CCD9FFlashกมลรัตน์ กิจเพ็ชร S
12TH3107387QB32FFlashวุฒธิชัย พรมสิงห์ L
13TH1501387QAT3GFlashอุไรวรรณ L
14TH2506387QAK6DFlashธนทัต ขันประโคน L
15TH6413387Q9R9BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
16TH6701387Q9A7DFlashพิมลภรณ์ สุริยะสาร S
17TH0108387Q9C3AFlashภัทรนันท์ วามะกันต์ S
18TH3712387Q980FFlashศิริลักษณ์ แสงตาว F
19TH2701387Q8P3A1Flashวรวัส สินเสร้า F
20TH4210387Q7E2KFlashcod พวงเพชร ศรีบุญ F
21TH2008387Q6N0BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
22TH0508387Q5N1MFlashธนพงศ์ คงธาา L
23TH3801387Q4F9NFlashสุรัตนาภรณ์ แทนกระโทก S
24TH0501387Q436QFlashจุฑารัตน์ ศุภกุล S
25TH2608387Q382AFlashวีระพงษ์ สายวงค์คำ S
26TH7103387PYM0FFlashสารีนา ชายตอ S
27TH4211382NEN3IFlashCod จารุวิทย์ โคบำรุง L
28TH0125381NQ82BFlashสุชาวดี เอี่ยมประเสริฐสุข L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17,18 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1623491924506Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศศุภมาส มีสุข
2EA561387715THEMS – Thailand Postนายณัชกร ศิริโภค
3620654307766Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัสมาภรณ์
4EA561407180THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
5EA561429962THEMS – Thailand Postพสิษฐ์​ จิต​การุณ​
6EA561224915THEMS – Thailand Postกมลพัตร พ่วงโพธิ์
7TH670138927B6EFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
8TH51063892426BFlashรุ่งนภา ทองจันทร์ S
9TH24023892131IFlashคุณกฤษกร S
10TH1501388FEE9GFlashสุกัญญา S
11TH0512388CCD9FFlashกมลรัตน์ กิจเพ็ชร S
12TH3107387QB32FFlashวุฒธิชัย พรมสิงห์ L
13TH1501387QAT3GFlashอุไรวรรณ L
14TH2506387QAK6DFlashธนทัต ขันประโคน L
15TH6413387Q9R9BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
16TH6701387Q9A7DFlashพิมลภรณ์ สุริยะสาร S
17TH0108387Q9C3AFlashภัทรนันท์ วามะกันต์ S
18TH3712387Q980FFlashศิริลักษณ์ แสงตาว F
19TH2701387Q8P3A1Flashวรวัส สินเสร้า F
20TH4210387Q7E2KFlashcod พวงเพชร ศรีบุญ F
21TH2008387Q6N0BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
22TH0508387Q5N1MFlashธนพงศ์ คงธาา L
23TH3801387Q4F9NFlashสุรัตนาภรณ์ แทนกระโทก S
24TH0501387Q436QFlashจุฑารัตน์ ศุภกุล S
25TH2608387Q382AFlashวีระพงษ์ สายวงค์คำ S
26TH7103387PYM0FFlashสารีนา ชายตอ S
27TH4211382NEN3IFlashCod จารุวิทย์ โคบำรุง L
28TH0125381NQ82BFlashสุชาวดี เอี่ยมประเสริฐสุข L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH4211382NEN3IFlashCod จารุวิทย์ โคบำรุง L
2TH0125381NQ82BFlashสุชาวดี เอี่ยมประเสริฐสุข L
3TH4101381NMZ6GFlashกนกวรรณ คงเปี้ยว S
4TH3705381NJZ8CFlashปนัดดา ศิริจัย W
5TH0116381NHB6B1Flashริฎา จรูญสกุลวงศ์ F
6TH1602381NFR5IFlashพรปวีณ์ สาลี F
7TH4201381NE51IFlashcod พิพัฒน์พล วาริญาติ F
8TH3701381NCJ4NFlashจักรกฤษ กองสุข F
910TH6401381NBM6KFlashอดิเทพ ทวนดำ L
11TH1204381N9Q7NFlashcod สุณิชา กํ่าเครือ L
12TH2210381N8E7EFlashCOD อนุชา สระทองข้อ L
13TH7705381N6M8BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
14TH0113381N507FFlashพิรุณลักษณ์ คงหล้า L
15TH5301381N2U8GFlashกนกพร ประสานจิตร์ L
16TH3101381N0Q3EFlashวรารัตน์ โตชินะพงษ์ S
17TH0201381MY88JFlashคุณยงยุทธ S
18EA561308964THEMS – Thailand Postจตุพร มีบุญญา
19TH080637ZG8N6AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
20TH540437YQK88AFlashณัฐปคุลภ์ กันจะนะ F
21TH610137YQN52AFlashเพ็ญพิชชา อะฮีร์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH080637ZG8N6AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
2TH540437YQK88AFlashณัฐปคุลภ์ กันจะนะ F
3TH610137YQN52AFlashเพ็ญพิชชา อะฮีร์ F
4TH013737YAD96AFlashกฤตพจน์ อินแก้วเครือ F
5TH610137YAB93OFlashบุษบา ด้วงนาค L
6TH680137YA8Q0BFlashกัญญา​ ดวงแก้ว S
7TH440737YA6X3AFlashกัญญารัตน์ ถาก๊ะ S
8TH020537VYD75EFlashเพชรลดา S
9EH494029908THไปรษณีย์ EMSอาณีฟา ยะมิง S
10623774757723Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรดี ศรีเรือง
11626983204702Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธัญยธรณ์ สาระพงษ์
12620427042653Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรรถชัย สีชมพู
13625571763670Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุรีรัตน์ ทองจําปา
14EB622983355THEMS – Thailand Postณัฐิญา
15TH200437UMGQ6AFlashณัฏฐ์ธิตา ตั้งถิ่นฐาน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH020537VYD75EFlashเพชรลดา S
2EH494029908THไปรษณีย์ EMSอาณีฟา ยะมิง S
3623774757723Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรดี ศรีเรือง
4626983204702Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธัญยธรณ์ สาระพงษ์
5620427042653Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรรถชัย สีชมพู
6625571763670Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุรีรัตน์ ทองจําปา
7EB622983355THEMS – Thailand Postณัฐิญา
8TH200437UMGQ6AFlashณัฏฐ์ธิตา ตั้งถิ่นฐาน S
9TH630837UMCX4IFlashcod นฤมล สิริโอฬารกุล L
10TH720137UMAP9AFlashภานุวัฒน์ แก้วบุญ S
11TH010537UM7J4EFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
12TH013637UM5U1AFlashเปิ้ล F
13TH020337UM3X3A0Flashอมิตดาลา S
14TH381337S71E6GFlashมนตรี ศรีหอม F
15TH421437S6ZJ0FFlashสุนารี นาคศรี F
16TH690137R6RR9FFlashCod พรพิพัฒน์ มณีฉาย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH381337S71E6GFlashมนตรี ศรีหอม F
2TH421437S6ZJ0FFlashสุนารี นาคศรี F
3TH690137R6RR9FFlashCod พรพิพัฒน์ มณีฉาย L
4TH340537QWGH8BFlashดนุพล ถือสัตย์ W
5TH040537QWF29CFlashธนภัทร F
6TH340537MDSW4BFlashCod ดนุพล ถือสัตย์ L
7TH340537MDUT8BFlashดนุพล ถือสัตย์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH340537MDSW4BFlashCod ดนุพล ถือสัตย์ L
2TH340537MDUT8BFlashดนุพล ถือสัตย์ L
3TH200537KZ1Z9BFlashนครินทร์ อึ่งหนองบัว L
4TH700237KYZF5CFlashรัตนพล พูลสมบัติ W
5EA561036210THEMS – Thailand Postเสน่ห์ หอมมะณี
6TH220337KYVZ8MFlashเกวลี ประชุมวัตต์ F
7TH190137KYUK2CFlashศักดา L
8TH240437KYS54LFlashวราวุฒิ รื่นรวย L
9TH020437KYQ37CFlashวราเทพ โมเรือง L
10TH230137KYNK6GFlashเลี่ยง ภาระพันธ์ L
11TH140237KYKY4NFlashวาสนา สิทธิน้อย S
12EA561027408THEMS – Thailand Postภูเบศ ทองคำ
13EA561039896THEMS – Thailand Postธนพร อบอุ่น
14EA561057395THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
15TH010637KYCB2AFlashแพท S
16TH380137HJ6N7HFlashจันทร์เจ้า สุขเปีย F
17TH010837HJ3S7AFlashศุภณัฐ สาระพันธ์ S
18TH250237HHZD3LFlashกมลทิพย์ พรเลิศ S
19TH030337HHWB9AFlashวรชัย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10,11 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH380137HJ6N7HFlashจันทร์เจ้า สุขเปีย F
2TH010837HJ3S7AFlashศุภณัฐ สาระพันธ์ S
3TH250237HHZD3LFlashกมลทิพย์ พรเลิศ S
4TH030337HHWB9AFlashวรชัย S
5TH320137FQZK6AFlashอานนท์ วงษ์โสภา L
6TH230337FQW62HFlashอุไรวรรณ อุณสิริ F
7TH240837FQN67BFlashcod สำเนียง F
8TH451237FQKS0DFlashนัท ธนากรณ์ F
9TH550337FQHQ0AFlashวันชัย จะอือ L
10TH320437FR502AFlashธนทรัพย์ ทองภูบาล L
11TH380137FQDJ6A1Flashcod เกษร ศรีวิเศษ L
12TH070337FQ7U3EFlashK.กวาง L
13TH030337FQ489DFlashบุญรัก หลักเพชร L
14622924026896Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศหัสนัย. สิงห์การะ
15EB622422262THEMS – Thailand Postอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์
16EA560855080THEMS – Thailand Postอามีเนาะ มิง (มะดอ)
17TH460337FPKS1GFlashอัครพล สายสินธุ์ L
18TH421037FP8V4KFlashพวงเพชร ศรีบุญ F
19TH730437FP049IFlashญานิกา แสวงรัตน์ F
20TH640837FNSV1AFlashณัฐวุฒิ วรรณจันทร์ F
21TH600437FPSJ6FFlashกัญญพัชร วีระกิจพานิช L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH020137583K3JFlashพิมพ์ชนก สมบุญ S
2EB621922240THEMS – Thailand Postสุธิดา สมัยอยู่
3EA560829368THEMS – Thailand Postอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ
4TH6404373CYZ8GFlashcod กัมพล นุราช F
5TH6701373CXH7EFlashทัศนีย์ ควนขัน L
6TH4005373CVM1HFlashPoppy5234 L
7TH2905373CU59PFlashณชนก จุไร L
8TH3604373CQT7BFlashcod วีรชัย บริวงษ์ L
9TH2404373CN33DFlashลัดดา พิษสารแก้ว L
10TH0106373CJF5AFlashต้น S
11TH2710373CG33DFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S
12EA560661574THEMS – Thailand Postเดือนฉาย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH020137583K3JFlashพิมพ์ชนก สมบุญ S
2EB621922240THEMS – Thailand Postสุธิดา สมัยอยู่
3EA560829368THEMS – Thailand Postอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ
4TH6404373CYZ8GFlashcod กัมพล นุราช F
5TH6701373CXH7EFlashทัศนีย์ ควนขัน L
6TH4005373CVM1HFlashPoppy5234 L
7TH2905373CU59PFlashณชนก จุไร L
8TH3604373CQT7BFlashcod วีรชัย บริวงษ์ L
9TH2404373CN33DFlashลัดดา พิษสารแก้ว L
10TH0106373CJF5AFlashต้น S
11TH2710373CG33DFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S
12EA560661574THEMS – Thailand Postเดือนฉาย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH240236ZE0W9DFlashเอกพล ศิริพงษ์ F
2TH160136ZDYZ6IFlashcod พรรณกร ทวีพันธ์ F
3TH012036ZDX40BFlashพลอยเพทาย ชัยเจริญ S
4TH250236ZDV99EFlashcod วรายุพัชร​ แสนวันนา L
5TH260636ZDTE6AFlashประดิษฐ์ กิ่งทุม L
6TH471136ZDQ32DFlashอนุธิดา บุญ​มา​ S
7EH493684629THไปรษณีย์ EMSนางสาวอมรศิริ บุญชู S
8TH360136X0D09BFlashธีระวัฒน์ ชาลีพรมมา L
9TH272136X0BG7AFlashCod Tammarat Saklo L
10TH480236X09K5DFlashCod ตุลนิวัฒน์ ยาเจริญ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH360136X0D09BFlashธีระวัฒน์ ชาลีพรมมา L
2TH272136X0BG7AFlashCod Tammarat Saklo L
3TH480236X09K5DFlashCod ตุลนิวัฒน์ ยาเจริญ L
4TH200736VR883GFlashเม F
5TH380136VR546LFlashPichamon Poson W
6TH400536VR3W7GFlashVilanouth Inthivong W
7TH440636VR267DFlashอ้อมจิต พรรื่นเริง F
8TH670136VR0H5FFlashcod ธีรพล มลภักดี F
9TH201036VQYD8BFlashcod รัญชิตา นุตะพิบาล L
10TH260836VQWX0AFlashพัทธนันท์ นนท์ตา L
11TH030636VQVD6IFlashธีระพันธ์ หนึ่งวนา L
12TH011136VQSM9BFlashcod ส้ม L
13TH410136VQRF5GFlashกนกวรรณ คงเปี้ยว S
14TH100136TBGD9AFlashวรรณวิสา คำแปลง S
15TH040336RXPP7A0Flashวรกานต์ วุฒิบัญชร L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH100136TBGD9AFlashวรรณวิสา คำแปลง S
2TH040336RXPP7A0Flashวรกานต์ วุฒิบัญชร L
3TH130436RXM42FFlashอิทธิพัตน์ จำปาไทย W
4TH030636RXJ66JFlashจิตต์ดนัย โฉมไธสง L
5TH480736RXGQ7BFlashcod อุไรรัตน์ ฐาปนพิพัฒน์ L
6EA560678478THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
7EA560655344THEMS – Thailand Postอภิรักษ์​พา​นิ​ช​ศิริ​
8TH540336RXBA5EFlashวรัญญา จันต๊ะ S
9TH390136PEZ09BFlashธรรณธรณ์ S
10TH030636PESY3CFlashธัญลักษณ์ รุ่งเชตุ S
11TH011636NGEJ3B1Flashอรกัญญา งามพริ้ง S
12TH080636NGDZ8AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH390136PEZ09BFlashธรรณธรณ์ S
2TH030636PESY3CFlashธัญลักษณ์ รุ่งเชตุ S
3TH011636NGEJ3B1Flashอรกัญญา งามพริ้ง S
4TH080636NGDZ8AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
5TH410436N84V8FFlashธนานันต์ บุดดาแอ W
6TH730136N89E8AFlashสหรัฐ โมรา W
7TH421136N8BE9IFlashจารุวิทย์ โคบำรุง F
8TH470936N8CY0AFlashcod เทียนศรี​ จำคำ F
9TH620636N8E52CFlashcod วรกานต์ พึ่งเทียน F
10TH311336N8FW6GFlashชินดนัย ธนงค์ L
11TH680136N8HH7DFlashลัคนามาส จีนเมือง L
12TH013036N8JS9AFlashองุ่น L
13TH550336N8KT9AFlashวันชัย จะอือ L
14TH272036N8NW5HFlashCOD เดชาธร อันจันทึก L
15EB621259446THEMS – Thailand Postอุไรวรรณ พรมศรี
16EB621268482THEMS – Thailand Postพระอดิเทพ นิ่มขาว
17TH370536N8TG9AFlashกัณฐาภรณ์ นาคคำ S
18EA560570153THEMS – Thailand Postสุคนธา ยอแซฟ
19EB621166188THEMS – Thailand Postธิติมา ก้านอินทร์
20TH240836N8ZS6BFlashcod สำเนียง F
21TH130536N91X1FFlashใหม่ สิทธิวรพงษ์ L
22TH150736NGDF2AFlashธนบดี โตแฉ่ง L
23TH011636NGDA6B1Flashรพีพรรณ ป้องชัย W
24TH030336N94D0AFlashวรชัย S
25EB621129976THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
26EH493998888THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
27TH190436EZ2M3AFlashมยุรมาศ ยอดเมือง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB621129976THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
2EH493998888THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
3TH190436EZ2M3AFlashมยุรมาศ ยอดเมือง S
4TH010536E7129BFlashวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล W
5TH331536E6ZD4CFlashคณิศร ชาญศึก F
6TH140236E6XE8BFlashกรวิกา เดชบำรุง F
7TH541536E6V22AFlashcod เอกชัย แซ่หลี L
8TH130936E6SF7EFlashอัมพร อู่อรุณ L
9TH200836E6PY6BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
10TH550336E6N97AFlashวันชัย จะอือ L
11TH450536E6JP9IFlashอิทธิพล เดชะคำภู L
12725251287504J&Tนูรีนา อาบูเล่ง (TikTok)
13TH370136AJKD7OFlashธีรสิทธิ์ สุโพธิ์ W
14TH020336AJGF5A1Flashนุติ สิงคำมุง L
15TH210636AJCW2BFlashทยากร ผู้ดี L
16TH730136AJAA6MFlashcod ชาคริต ชิตแก้ว L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB621129976THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
2EH493998888THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
3TH190436EZ2M3AFlashมยุรมาศ ยอดเมือง S
4TH010536E7129BFlashวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล W
5TH331536E6ZD4CFlashคณิศร ชาญศึก F
6TH140236E6XE8BFlashกรวิกา เดชบำรุง F
7TH541536E6V22AFlashcod เอกชัย แซ่หลี L
8TH130936E6SF7EFlashอัมพร อู่อรุณ L
9TH200836E6PY6BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
10TH550336E6N97AFlashวันชัย จะอือ L
11TH450536E6JP9IFlashอิทธิพล เดชะคำภู L
12725251287504J&Tนูรีนา อาบูเล่ง (TikTok)
13TH370136AJKD7OFlashธีรสิทธิ์ สุโพธิ์ W
14TH020336AJGF5A1Flashนุติ สิงคำมุง L
15TH210636AJCW2BFlashทยากร ผู้ดี L
16TH730136AJAA6MFlashcod ชาคริต ชิตแก้ว L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH370136AJKD7OFlashธีรสิทธิ์ สุโพธิ์ W
2TH020336AJGF5A1Flashนุติ สิงคำมุง L
3TH210636AJCW2BFlashทยากร ผู้ดี L
4TH730136AJAA6MFlashcod ชาคริต ชิตแก้ว L
5TH680136AJ6U2DFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
6TH272036AJ568IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
7TH471136AJ3A2DFlashอนุธิดา บุญ​มา S
8623040104831Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฑิฆัมพร โยธา
9629718609892Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติ วรรณพัฒน์
10TH7102367MRK2BFlashปราณี แก้วแสงอ่อนคับ L
11TH0146367MNQ9CFlashพิชญุตม์ S
12TH2603367MK95EFlashกรวินท์ สร้างนา S
13TH4701367MG04GFlashจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
14TH61013675ZE0AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1629718609892Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติ วรรณพัฒน์
2TH7102367MRK2BFlashปราณี แก้วแสงอ่อนคับ L
3TH0146367MNQ9CFlashพิชญุตม์ S
4TH2603367MK95EFlashกรวินท์ สร้างนา S
5TH4701367MG04GFlashจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
6TH61013675ZE0AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
7EB620800085THEMS – Thailand Postธนพงษ์ แสงเกาะ
8tH0138368E152aFlashอลิสรา วงศ์เสงี่ยม(เดียร์) F
9TH47013675Q26EFlashกัญญาภัทร แสงวัน F
10TH37123675MS3AFlashอุ้ม ( ร้านทีมช่าง ) F
11TH20013675JM5IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
12TH64083675FE0AFlashณัฐวุฒิ วรรณจันทร์ F
13TH03063675DK8DFlashโชติกา อุ่นพานิชย์ L
14TH33023675BR2CFlashศศิธร ขุนรักษา L
15TH380936758U8BFlashcod ชญานี นะวะศรี L
16TH31013675769EFlashสมพงษ์ ฉัตรสุวรรณ L
17EA560410939THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
18TH20023674ZQ9AFlashวรรณ​มาศ​ เหลือง​อ่อน S
19EH494029236THไปรษณีย์ EMSเดชาวัต ออกเปด S
20TH1601363JAJ9JFlashรัชนีกร สาสอน S
21TH01513637ED8CFlashนาธาน L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EH494029236THไปรษณีย์ EMSเดชาวัต ออกเปด S
2TH1601363JAJ9JFlashรัชนีกร สาสอน S
3TH01513637ED8CFlashนาธาน L
4TH24083637C26BFlashcod สำเนียง F
5TH421136379U1IFlashจารุวิทย์ โคบำรุง F
6EH494000970THไปรษณีย์ EMSกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
7TH21083637599DFlashณัฐพล สุขถนอม L
8TH281436371U9GFlashcod กันตพล ดาวศรี L
9TH2402360UMH5IFlashกฤษกร ยินดี L
10EH493684650THไปรษณีย์ EMSโนรอาดีลา หลง L
11TH300735ZRQY9CFlashCod สุรพัศ นนท์ตานอก L
12TH472035ZRT22AFlashนิติลัดดา ประเสริฐธีรศาสตร์ L
13EB620497373THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH2402360UMH5IFlashกฤษกร ยินดี L
2EH493684650THไปรษณีย์ EMSโนรอาดีลา หลง L
3TH300735ZRQY9CFlashCod สุรพัศ นนท์ตานอก L
4TH472035ZRT22AFlashนิติลัดดา ประเสริฐธีรศาสตร์ L
5EB620497373THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
6TH220235ZKYF8HFlashจักริน เจริญสรรพพืช W
7TH540435ZKXZ7AFlashcod ณัฐปคัลภ์ กันจะนะ F
8TH010835ZKXS8AFlashอัครพร เกตุแก้ว L
9TH371035ZKWQ8BFlashภครพล ปุเรเต L
10TH450535ZKU08IFlashอิทธิพล เดชะคำภู L
11TH010335ZKQV1DFlashธนวัฒน์ ศุภศรี L
12TH200135ZKKN4PFlashรัฐภูมิ กรีธาธร L
13EH494001122THไปรษณีย์ EMSน.ส. อาซาบี S
14TH300935ZKZK3AFlashพีระศักดิ์ หลวงชา S
15TH200235ZKYQ2FFlashพีรดา คำสิงห์ S
16TH620635WXPR2CFlashCod วรกานต์ พึ่งเทียน F
17TH200835V87J9AFlashบูรพา S
18TH370535V84Q3AFlashกัณฐาภรณ์ นาคคำ S
19EH494000731THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
20TH711635V7ZY2DFlashอัมรา ศรีพรม S
21TH150135V7W36GFlashสุกัญญา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27,28 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH620635WXPR2CFlashCod วรกานต์ พึ่งเทียน F
2TH200835V87J9AFlashบูรพา S
3TH370535V84Q3AFlashกัณฐาภรณ์ นาคคำ S
4EH494000731THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
5TH711635V7ZY2DFlashอัมรา ศรีพรม S
6TH150135V7W36GFlashสุกัญญา S
7TH381935V7TH7DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W
8TH270135V7QR2TFlashจักรกฤษณ์ นวลแก้ว F
9TH641335V7MK6BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
10TH012735V7HJ0BFlashสุมาลี กอแก้ว L
11TH030635V7FE6IFlashcod ธีระพันธ์ หนึ่งวนา L
12TH380235V7C73CFlashนางพู ภูเฮียงแก้ว L
13TH370135V77W8A0Flashcod วิชญ์ วันชูพริ้ง L
14EB620286547THEMS – Thailand Postกิตติภณ เหลืองอ่อน
15EA560035102THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม
16EB620274380THEMS – Thailand Postนาย ธีระศักดิ์. วงค์
17EB620295005THEMS – Thailand Postนายปาณัสม์ พรมวงป้อ
18TH410335V6YC5HFlashชลธิชา อันหนองกุง L
19TH340135V6V82PFlashนนทพัทธ์ ทองเลิศ F
20TH030335V6SS6DFlashบุญรัก หลักเพชร L
21TH200435V6Q90B2Flashปู ดกประโคน L
22TH681035V6MS8FFlashธีรภัทร อินทร์เเก้ว S
23TH530435V6GY3BFlashณัฎฐนิชา ชาวเวียง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH011635NUN45B1Flashรพีพรรณ ป้องชัย W
2TH011735NUKQ1B2Flashจุฬามณีพร รินทร W
3TH280435NUJ16MFlashcod สมใจ ขำผักเเว่น L
4TH040235NUG68FFlashมนทิรา ยิ้มจันทร์ F
5TH010535NUDQ5EFlashกิตติภพ เทพจันตา F
6TH200535NUAV8BFlashนครินทร์ อึ่งหนองบัว L
7TH014935NU8N6EFlashศุภกฤต ใจปรารถนา L
8TH220735NU663AFlashนันทิดา วิริยะศรีสุข S
9EA560081420THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
10EA560105894THEMS – Thailand Postเพชรลดา
11TH580635KQ0C7HFlashCod อัครพล บัวบาน L
12TH020235KPYM1DFlashศิริมล วรวิเศษ S
13TH020135KWK59CFlashสุภชัย ลามา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA560105894THEMS – Thailand Postเพชรลดา
2TH580635KQ0C7HFlashCod อัครพล บัวบาน L
3TH020235KPYM1DFlashศิริมล วรวิเศษ S
4TH020135KWK59CFlashสุภชัย ลามา S
5TH150335JFM43FFlashณฐกร ชัยมั่นคง F
6TH260635JFJH7AFlashประดิษฐ์ กิ่งทุม L
7TH560935JFFU2DFlashcod อนุชา พรมมา L
8TH240335JFE48DFlashวีรภัทธ มะหะหมัด L
9TH160135F5YY4OFlashอนวัช สายแก้ว S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH160135F5YY4OFlashอนวัช สายแก้ว S
2EB619852837THEMS – Thailand Postอัณยา อนุสรณ์ธรรมา
3TH015035ERB93BFlashสู่ F
4TH480435ER8G4AFlashประหยัด นุมัติ L
5TH610135BEZD8AFlashเพ็ญพิชชา อะฮีร์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH610135BEZD8AFlashเพ็ญพิชชา อะฮีร์ F
2EB619703682THEMS – Thailand Postเสาวนีย์ เลิศวิเศษกุล
3EB619699020THEMS – Thailand Postภาณุวัฒน์ เพชรอาวุธ
4EB619676735THEMS – Thailand Postวรกานต์
5TH560935B6344DFlashณัฐภัทร ผลพงษ์ F
6TH440135B61D0EFlashจเร อุปชิตวาน F
7TH711135B5ZQ6EFlashcod สรวีย์ บุญโสภณ F
8TH410435B5WN9FFlashจุฬาลักษณ์ น่าชม F
9TH120735B5UP6JFlashCOD รังสิกานต์ เทียมคำ L
10TH150135B5T95GFlashสุทธิวัฒน์ กูนโน L
11TH180135B6DA8DFlashcod ธนวัฒน์ พูลน้อย L
12TH471935B5R32IFlashวริษา แซ่เติ๋น L
13TH311435B5P75EFlashcod สิริธรรม บัวใหญ่ L
14TH470935B5MD7BFlashลัทธพล จะฮื่อ L
15TH471435B5JK8HFlashเอ L
16TH220135B6BA1JFlashนราวิชย์ สายทอง L
17TH480435B5G68AFlashสุธาสินี ไทยใหม่ L
18TH101135B5DT6FFlashปนัดดา วงศ์คำ S
19624017561764Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศKANNANAT THIANWATCHARACHOT
20TH0113357Y9Q6FFlashพิรุณลักษณ์ คงหล้า S
21621299532560Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศจุฬารัตน์ แสงศาลา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1624017561764Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศKANNANAT THIANWATCHARACHOT
2TH0113357Y9Q6FFlashพิรุณลักษณ์ คงหล้า S
3621299532560Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศจุฬารัตน์ แสงศาลา
4TH0118357G9H6A1Flashมุจรินทร์ ปานะวงศ์ W
5TH2003357G7R1BFlashกานต์สินี บุญนุกูล L
6TH4005357G4J5GFlashcod สราวุธ อาสนานิ L
7TH6504357G0Y4AFlashสนฉัตร นบนอบ L
8TH5501357FYS1AFlashสิทธิชาติ เซ่งเฮ่อ L
9TH2210357FX34EFlashcod อนุชา สระทองข้อ L
10EB619576649THEMS – Thailand Postพัชชา นันทนพิบูล
11EA559832603THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
12EH494000135THไปรษณีย์ EMSชลีพร นามอุษา S
13TH0147353YJH2AFlashอภิชญา ทองดี S
14TH0401353YG80DFlashณัฐวรัชญ์ สนิทพันธุ์ S
15620582517645Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนางสาวเพียงตะวัน สนสาย
16TH2801353YAP8AFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20,21 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH0147353YJH2AFlashอภิชญา ทองดี S
2TH0401353YG80DFlashณัฐวรัชญ์ สนิทพันธุ์ S
3620582517645Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนางสาวเพียงตะวัน สนสาย
4TH2801353YAP8AFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
5EH493997967THไปรษณีย์ EMSอาซาบี S
6TH3004353DDN1RFlashนพรัตน์ บุญธรรม L
7TH5205353DJY3KFlashจันทร์จิราภา ภูมิพุฒิพันธุ์ L
8TH6413353CXH4BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
9TH0131353DRY5A1Flashจิฬาลักษณ์ จามน้อยพรหม L
10TH1305353DVM3FFlashใหม่ สิทธิวรพงษ์ L
11EA559790130THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม
12TH0141353E2E4BFlashด.ญ.กรวีร์ โชคชัยเกษมสุย S
13TH3901353E743LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
14EB619323035THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
15629781165731Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศซอฟาอ์ บินเจ๊ะเลาะ
16TH2408353D3K3BFlashcod สำเนียง F
17TH1906353CPE1BFlashศักรินทร์ จันทน์ทอง F
18TH2409353CKR0AFlashคุณณัฐพงศ์ เพชรนวล L
19TH5609353CFQ0DFlashอนุชา พรมมา L
20TH0402353CBU0A2Flashนราวดี สุราพาศิริ L
21TH6505353C7W5HFlashอรอนงค์ รัตนดิลก L
22TH6101353C1K6FFlashรตวรรณ เรือนคำ S
23TH5906353BUN6AFlashปัทมา เซย์ S
24TH260634Y0VQ4HFlashพรชิตา ยืนสุข S
25620344460794Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศปกรณ์กิตติ์ ธนะพิเชษฐ์กุล

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH260634Y0VQ4HFlashพรชิตา ยืนสุข S
2620344460794Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศปกรณ์กิตติ์ ธนะพิเชษฐ์กุล
3TH711434WYTP1BFlashcod อนุภัทร พร้อมมูล L
4EB619276057THEMS – Thailand Postน.ส.ชัชญา กระต่ายเผือก
5EA559717069THEMS – Thailand Postวีรยุทธ สาอิ
6629642136815Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนางสาวเลอลักษณ์ ไล้ฉิม
7TH590634WYBA1AFlashเพียงใจ ไชยเจริญ F
8TH120334WY8Z4FFlashวรพรต เนือนหอม F
9TH360434WY5D0BFlashcod วีรชัย บริวงษ์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH040634T5Y63DFlashธมนวรรณ เปสูงเนิน F
2TH360134T5UU0BFlashธีระวัฒน์ ชาลีพรมมา L
3TH300834T5T62BFlashลักษยา สิงห์คำ L
4TH421134T5QN5IFlashจารุวิทย์ โคบำรุง L
5TH480234T5NK7DFlashcod ตุลนิวัฒน์ ยาเจริญ L
6TH100334T5JW5EFlashอมฤต​ ปลอดห่วง S
7TH190434T5GK6AFlashมยุรมาศ ยอดเมือง S
8TH390234T5DU0AFlashสุธาภรณ์ ศรีบุตตา S
9EB619207445THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
10EB619194358THEMS – Thailand Postณัฐิญา
11TH080634T57B7AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
12625035952833Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศหทัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด
13TH180734PDSD2AFlashLa piy S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1625035952833Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศหทัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด
2TH180734PDSD2AFlashLa piy S
3TH590634PDU69GFlashcod โชค​ยวัฒน์​ ก้อนสุริย์ F
4TH230134PDWH8BFlashปาริฉัตร ทิลารักษ์ F
5TH270134PDZ28QFlashเอกพัน กาญจนพิมาย L
6TH011334PE0G3DFlashจิรายุ L
7TH200834PE1K9BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
8TH010834PE3J3AFlashSAOWARAT L
9TH010334PE521AFlashสารินี เปสูงเนิน L
10TH210134PE6E9MFlashณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
11625290566095Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนายสุวินัย ชื่นอก
12TH020134PE9B2JFlashน.ส.สุทธิชา สิงหาเขต S
13TH030134PE9M4BFlashอรชุมา จิตผิวงาม S
14EB618665577THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
15EB618955384THEMS – Thailand Postสาวิตรี
16EA559539465THEMS – Thailand Postสิทธิโชค​ คงศิริ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB618665577THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
2EB618955384THEMS – Thailand Postสาวิตรี
3EA559539465THEMS – Thailand Postสิทธิโชค​ คงศิริ
4TH240134JE4Q2PFlashชญากร บุญประเสริฐ W
5TH210634JE1V5EFlashธีรภัทร สมัครสมาน W
6TH270134JDZ84A1Flashวรวัส สินเสร้า F
7TH490434JDWU1CFlashนพรัตน์ หาริกุล L
8TH010634JDU49AFlashโอ๊ต วรัญญา S
9TH150134JDRZ2GFlashสุกัญญา S
10EA559495565THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
11TH590734G9B02BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
12TH011334G96R0FFlashพิรุณลักษณ์ คงหล้า S
13EB618807615THEMS – Thailand Postกนกพร แก้วศรี
14EB618857988THEMS – Thailand Postนางสาวพรวิภา ประสาทเขตการณ์
15626003653623Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรรถชัย สีชมพู
16EB618796657THEMS – Thailand Postอาทิติกร ทองเพ็ง
17EA559301905THEMS – Thailand Postอรพินท์ แช่มบำรุง
18TH120434F7NF2NFlashCod สุณิชา กํ่าเครือ L
19TH011834F7K05BFlashธีรพล จันทร์หอมนวล F
20TH610134F7HB1AFlashเพ็ญพิชชา อะฮีร์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH590734G9B02BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
2TH011334G96R0FFlashพิรุณลักษณ์ คงหล้า S
3EB618807615THEMS – Thailand Postกนกพร แก้วศรี
4EB618857988THEMS – Thailand Postนางสาวพรวิภา ประสาทเขตการณ์
5626003653623Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรรถชัย สีชมพู
6EB618796657THEMS – Thailand Postอาทิติกร ทองเพ็ง
7EA559301905THEMS – Thailand Postอรพินท์ แช่มบำรุง
8TH120434F7NF2NFlashCod สุณิชา กํ่าเครือ L
9TH011834F7K05BFlashธีรพล จันทร์หอมนวล F
10TH610134F7HB1AFlashเพ็ญพิชชา อะฮีร์ F
11TH210134ETTU1NFlashอัครพงษ์ บุญมาวงศ์ L
12TH421034ETS84GFlashกัญธิชา บุตรปราบ F
13TH200334ETQA8CFlashcod วิรัตน์ ขาวสะอาด L
14TH280534ETMJ4HFlashศุภิสรา สินสุพรรณ์ L
15TH200134ETJ17GFlashK.เกม(ของใจ) L
16TH272034ETCV9HFlashCOD เดชาธร อันจันทึก L
17TH510434ETAT5AFlashcod คุณานนต์ ศรชัย L
18TH110134ET994CFlashณัฐพงศ์ พรมอินทร์ L
19EA559389567THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
20EB618690259THEMS – Thailand Postมัณฑิตา ขามชัย
21TH150134ET2X1AFlashวนิดา​ อำพร S
22TH510234ESZJ7JFlashปวีณา ไกรทองศรี S
23TH390134CNFE9BFlashธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
24TH010634BRT60AFlashแพท S
25TH030134BRQ70CFlashนางสาววิภาภรณ์ แสนวา S
26TH150134BRNJ6GFlashชนิดาภา แสงจันทร์ S
27TH590634BRJQ4GFlashอนัญญา ธันยาวัฒนา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13,14 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH390134CNFE9BFlashธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
2TH010634BRT60AFlashแพท S
3TH030134BRQ70CFlashนางสาววิภาภรณ์ แสนวา S
4TH150134BRNJ6GFlashชนิดาภา แสงจันทร์ S
5TH590634BRJQ4GFlashอนัญญา ธันยาวัฒนา S
6TH610434ARP77EFlashปกรณ์ ปินะสา F
7TH540434ARGM5AFlashcod ณัฐปคัลภ์ กันจะนะ F
8TH200234ARB76DFlashเด่นชัย กองทรัพย์ L
9TH200134AR7C3LFlashเกศกนก ทะระคําหาร L
10TH550334AR3V8AFlashวันชัย จะอือ L
11TH020434AR0A7CFlashวีราคิณณ์ นวลพุ่มรักษ์ L
12TH120134AQX11AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
13TH670134AQUN3EFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
14SPXTH021916821698Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศมานพ จันทร์หอม
15TH610134AQNP7AFlashคุณรัฐธรรมนูญ​ ภักดีโต F
16TH370134AQK48NFlashจักรกฤษ กองสุข F
17TH040634ARSX4EFlashปกป้อง ปานะจำนงค์ F
18TH390734AQFM5EFlashพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
19TH641334AQBJ3BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
20TH020134AQ894BFlashสุพัตรา อุดมไชย L
21TH330934AQ5Z7CFlashอิทธิพล กาบิน L
22620097500400Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศคุณอนุศรา ลำดวน
23TH01193457Z49BFlashเจษฎาพงศ์ รวมพิมาย S
24TH01083457UH2AFlashนางสาวภัทรนันท์ วามะกันต์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11,12 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01193457Z49BFlashเจษฎาพงศ์ รวมพิมาย S
2TH01083457UH2AFlashนางสาวภัทรนันท์ วามะกันต์ S
3TH2106344MZ82EFlashcod อัษฎาวุธ คุ้มผล L
4TH2402344MVB6IFlashกฤษกร ยินดี L
5TH6408344MT76AFlashครรชิต ใบเต้ L
6TH4701344MQN3EFlashปริญญา ทุเลสินธุ์ L
7TH1001344MNM2FFlashชนัฐฐา เนาวบุตร S
8TH0402344MK98A0Flashกิตติวัฒน์ หงษ์พิทักษ์กุล F
9EA559216283THEMS – Thailand Postภูเบศ ทองคำ
10TH3705344M0C5CFlashปนัดดา ศิริจัย L
11TH3003344KXG5HFlashศิวกร L
12TH0507344KV05LFlashCOD สุดาพร ภูขะมา L
13TH1407344KRR2CFlashcod สมบูรณ์ บุญรอด L
14TH2909344KPW8BFlashสุภาภรณ์ บุญภูมิ L
15TH2720344KMG9IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
16TH0120344KHY1BFlashณัฐวดี ศาลางาม L
17EH493682588THไปรษณีย์ EMSส.อ.ทินกร สมวงศ์ S
18TH3202344KEU0AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
19TH2502344KDC3LFlashกมลทิพย์ พรเลิศ S
20TH1801344KAT2NFlashญาวิณีย์ รักพาณิชย์ S
21TH010533YUKW2EFlashปรมาภรณ์ รุ่งเพชร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH010533YUKW2EFlashปรมาภรณ์ รุ่งเพชร S
2TH470133YATD3EFlashกัญญาภัทร แสงวัน F
3TH640833YAQ78AFlashณัฐวุฒิ วรรณจันทร์ F
4EB618034859THEMS – Thailand Postสาธวี กายขุนทด
5TH541533YAGJ2AFlashcod เอกชัย แซ่หลี L
6TH014933YAA50DFlashหทัยรัตน์ พานทอง S
7EB617979407THEMS – Thailand Postวีรยา กิ่งแก้ว
8EB617938606THEMS – Thailand Postน.ส.นรากานต์ ไชยเซ่ง
9TH200233V4W96AFlashวรรณ​มาศ​ เหลือง​อ่อน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH200233V4W96AFlashวรรณ​มาศ​ เหลือง​อ่อน S
2EA559051638THEMS – Thailand Postภูวนันท์ หอมมะณี
3EB617876994THEMS – Thailand Postธนกร สรรพวุธ
4TH240833UHJD1BFlashcod สำเนียง F
5TH010133UHGQ1BFlashธีระ​ บุญชู​ ( ไปร์ท​ )​ L
6TH020133UHE60BFlashภคพร แก้วจันทร์ L
7TH020333UHC74A1Flashคุณ นุติ สิงคำมุง
8TH660533UH965DFlashอินทัช นาคเพ็ง L
9TH421133UH5M8IFlashจารุวิทย์ โคบำรุง L
10TH371033UH387BFlashภครพล ปุเรเต L
11TH240433UH0Y9IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทย S
12TH642233UGY80AFlashพรทิพย์ ชัยพินิจ S
13TH012033UGVA6AFlashวุฒิชัย เจริญกุล S
14TH030433UGT73AFlashธเนศ เพงวึก S
15TH240433UGQP3GFlashอาภาพร ลิสิงห์ S
16TH240833UGMP6CFlashมานุ มั่นเจริญ S
17TH471133R2PG7DFlashอนุธิดา S
18EA559084211THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH471133R2PG7DFlashอนุธิดา S
2EA559084211THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม
3TH540833Q9FW5AFlashCODแพม F
4EH493996913THไปรษณีย์ EMSซุลกอรนัยน์ ธนาพิพัฒน์(มูนีร) F
5TH011733RPGZ0B2Flashcod นําทรัพย์ อุ่มยืนยง F
6TH620633Q9402CFlashวรกานต์ พึ่งเทียน F
7TH282233Q8ZA5CFlashCODพงศกร F
8TH190733Q8PY6BFlashสุทธิดา ทมถนอม L
9TH641033Q8KF6AFlashภานุพงศ์ เเซ่ลิ่ม L
10TH471533Q8G85GFlashcod คำ L
11TH101333Q8BV3EFlashชัชวาล บุญลักษณ์ L
12TH300133Q87V0BFlashวิทยา แตงเชื้อ L
13TH440133Q82Y4EFlashนพรัตน์ เงียบสดับ L
14TH015133Q8143CFlashนาธาน L
15TH200733Q7X24AFlashศศิกานต์ (khaw) L
26TH230133Q7TG2NFlashcod เสือ L
17TH130433Q7NE1FFlashสิริพร ทัศนภิญโญ S
18EA559081294THEMS – Thailand Postอภิรักษ์​พา​นิ​ช​ศิริ​
19TH014833Q7EU6BFlashKกัส S
20TH040233Q7BN2A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
21EB617459874THEMS – Thailand Postอัณยา อนุสรณ์ธรรมา
22TH270133Q75E3LFlashธีรภัทร์ ศรีจุ้ยซ้าย S
23TH015033JK5R0BFlashส.ท.อุทิศ ยาพันธุ S
24629210604072Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนาน่า
25622113783900Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนวัฒน์
26EA558966161THEMS – Thailand Postซอฟาอ์ บินเจ๊ะเลาะ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6,7 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH015033JK5R0BFlashส.ท.อุทิศ ยาพันธุ S
2629210604072Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนาน่า
3622113783900Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนวัฒน์
4EA558966161THEMS – Thailand Postซอฟาอ์ บินเจ๊ะเลาะ
5TH680133HNC07DFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
6TH120733HN927JFlashcod รังสิกานต์ เทียมคำ L
7TH210133HN599FFlashกนกวรรณ ยั่งยืน L
8TH200533HN1J7BFlashนครินทร์ อึ่งหนองบัว L
9TH150133HMXZ8VFlashรัชชานนท์ พันทองหล่อ L
10TH711133HMUZ2EFlashนุชสราภรณ์ ฐิโตปการ S
11TH200633HMRD9FFlashลัดดาวัลย์ โพธิ์ไชยทอง S
12TH200733HMNC6GFlashทิพปภา บุญคงทน S
13TH150133HMG33AFlashวนิดา​ อำพร S
14TH610133HMCC9IFlashนาย วันชนะ ทองสุข S
15TH650133HM8S9CFlashไอยรา พุทธเกิด S
16TH280133HM4V9BFlashณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
17TH150733HM3P2AFlashธนบดี โตแฉ่ง L
18TH360133HM013CFlashสุกัญญา สาดลี L
19EH494003123THไปรษณีย์ EMSฮากีมีน มะตุลิน L
20TH281933HKUU7AFlashศุภลักษณ์ แสวงชัย L
21TH641333HKQ33BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
22TH620833HKKA6AFlashสุภัสสรา ขาวสูง L
23TH200533HKFA5IFlashศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก L
24629824628882Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน้องทอง
25TH160133C7BS2JFlashรัชนีกร สาสอน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH160133C7BS2JFlashรัชนีกร สาสอน S
2TH011633AS1S2B1Flashรพีพรรณ ป้องชัย W
3EB617038386THEMS – Thailand Postสมพงษ์ แสนสวาสดิื
4TH440633ARYZ7DFlashอ้อมจิต พรรื่นเริง F
5TH014233ARXD1AFlashวนารินทร์ มาร์คเกอร์ F
6TH090333ARVH4AFlashธนพล ศรี​นาค​ F
7EA558941862THEMS – Thailand Postเพชรลดา
8TH010633ARS13AFlashต้น S
9TH7115338JHP5EFlashcod อานุรักษ์ เรณุมาศ L
10TH6102338JF28IFlashปรวีย์ เย็นขัน L
11TH7705338JBH5BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
12TH27013372K91PFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH27013372K91PFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S
2EB616906173THEMS – Thailand Postอาทิตย์ องค์อนุรักษ์
3TH01053372E43DFlashษิข์ปานธรัส จันทร์รุ่งเลิศ W
4TH200133729S9IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
5TH130433726S1GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
6TH01173372582B0Flashนลิตรา​ สนิทปะโค F
7TH210833723E4DFlashณัฐพล สุขถนอม L
8TH65053372121HFlashcod อรอนงค์ รัตนดิลก L
9TH23013371WR0GFlashเลี่ยง ภาระพันธ์ L
10725170572545J&Tสาธวี กายบุนทด (Tiktok)
11EA558881695THEMS – Thailand Postไอศวรรณ์ เงินสัจจา
12TH2007334P2A9GFlashณิชา บุญนาม S
13TH0806334P5D5AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
14EH494028385THไปรษณีย์ EMSกิตติมา ไกรดำ S
15cancleFlashCod ศิวัฒน์ เนาว์นนท์ L
16TH3205333N261BFlashสมพงษ์ ฉัตรสุวรรณ L
17TH3113333MZX2GFlashชินดนัย ธนงค์ L
18TH4303333MXH4EFlashพีรพัฒน์ บัวคำภู L
19TH5607333MTU9AFlashปวีณา รอดนิล (เดือน) S
20EA558797202THEMS – Thailand Postว​นิศ​รา​ ยะ​คะ​เรศ​
21SPXTH025134711378Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนาย ธีระศักดิ์. วงค์
22623494091054Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธเนศ เพงวึก
23EA558856444THEMS – Thailand Postสุรนนท์ เงินอิน

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH2007334P2A9GFlashณิชา บุญนาม S
2TH0806334P5D5AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
3EH494028385THไปรษณีย์ EMSกิตติมา ไกรดำ S
4cancleFlashCod ศิวัฒน์ เนาว์นนท์ L
5TH3205333N261BFlashสมพงษ์ ฉัตรสุวรรณ L
6TH3113333MZX2GFlashชินดนัย ธนงค์ L
7TH4303333MXH4EFlashพีรพัฒน์ บัวคำภู L
8TH5607333MTU9AFlashปวีณา รอดนิล (เดือน) S
9EA558797202THEMS – Thailand Postว​นิศ​รา​ ยะ​คะ​เรศ​
10SPXTH025134711378Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนาย ธีระศักดิ์. วงค์
11623494091054Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธเนศ เพงวึก
12EA558856444THEMS – Thailand Postสุรนนท์ เงินอิน
13TH0139333WDM9BFlashมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
14TH01253337NJ1BFlashสุชาวดี เอี่ยมประเสริฐสุข L
15TH63033337M11AFlashสิทธิชัย แก้วอนันต์ L
16TH16013337J89OFlashอนวัช สายแก้ว S
17EA558783322THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
18SPXTH022493568488Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติภัฏ ศิริวัฒน์ธนกิจ
19TH010832ZMGG2AFlashศุภณัฐ สาระพันธ์ S
20TH480132Z1B90JFlashนางสาวณัฏฐณิชา กองพรม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1SPXTH022493568488Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติภัฏ ศิริวัฒน์ธนกิจ
2TH010832ZMGG2AFlashศุภณัฐ สาระพันธ์ S
3TH480132Z1B90JFlashนางสาวณัฏฐณิชา กองพรม S
4EB616599169THEMS – Thailand Postนายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง
5TH210632Z1666EFlashธีรภัทร สมัครสมาน W
6TH560232Z13A0AFlashร้านเจ๊หน่อยกะทิสดของชำตลาดสดโกรกพระใต้ L
7TH440132Z1060FFlashธีระพัฒน์ สาโยธา L
8TH240232Z0X77IFlashกฤษกร ยินดี L
9TH280132Z0UJ1AFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
10TH011832W9CA2BFlashธีรพล จันทร์หอมหวล F
11TH610132W95K7NFlashพงศ์พนา กาใจ F
12TH690132W9580FFlashกมลชนก ศิริมังคลา F
13TH230232W94W7BFlashwarasiri L
14TH051232VHB27FFlashกมลรัตน์ กิจเพ็ชร S
15TH400532VH891HFlashWinner Express S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH011832W9CA2BFlashธีรพล จันทร์หอมหวล F
2TH610132W95K7NFlashพงศ์พนา กาใจ F
3TH690132W9580FFlashกมลชนก ศิริมังคลา F
4TH230232W94W7BFlashwarasiri L
5TH051232VHB27FFlashกมลรัตน์ กิจเพ็ชร S
6TH400532VH891HFlashWinner Express S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30,31 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH421632SE3A3BFlashสืบพงษ์ ยานะสาร L
2TH270132SE0Y4TFlashจักรกฤษณ์ นวลแก้ว F
3TH180132SDZ26NFlashญาวิณีย์ รักพาณิชย์ S
4EB616337707THEMS – Thailand Postอนุธิดา สกุลพอง
5TH641432QPGX6FFlashศราวุธ จินดำ W
6TH040532QPCZ9GFlashฐิติธนา ภูเงิน F
7TH310132QP942EFlashcod กนกนภา เสียวคำ L
8TH012732QP693BFlashสุมาลี กอแก้ว L
9EA558485108THEMS – Thailand Postซูไดซี เจะมะ
10SPXTH025579224107Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรรถพงศ์
11EB616279482THEMS – Thailand Postกนกวรรณ จันทาสี
12EB616255906THEMS – Thailand Postอาริญา โคทังคะ
13EH491032647THไปรษณีย์ EMSอาซาบี S
14TH120332QNG64KFlashชนัญชิดา จันทร์ต๊ะวงศ์ S
15TH590632QNCM6GFlashอนัญญา ธันยาวัฒนา S
16TH100332QN786PFlashจิตอาภา ช่างหล่อ F
17TH670332QN5Y8FFlashอรรถพล บัวน้อย F
18TH160132QN130FFlashcod นวิดา สระงาม L
19TH641332QMYN5BFlashอดิศร อินนุพัฒน์ L
20TH030632QMVA4IFlashธีระพันธ์ หนึ่งวนา L
21TH330232QMQS8CFlashศศิธร ขุนรักษา L
22EH728660784THไปรษณีย์ EMSอิมรอน สามะ L
23TH250232QMK18EFlashcod วรายุพัชร​ แสนวันนา L
24EA558444426THStandard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศภูริพรรดิ์ แก้วนุช
25623287477142EMS – Thailand Postภูริพรรดิ์ แก้วนุช

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA558444426THStandard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศภูริพรรดิ์ แก้วนุช
2623287477142EMS – Thailand Postภูริพรรดิ์ แก้วนุช
3TH400532H66F5CFlashศักรินทร์ ศรีสวรรค์ F
4TH220132H6505JFlashนราวิชย์ สายทอง L
5TH013832H62Z8BFlashวรัญญา ทิพย์วงศ์ L
6TH340132H61G8EFlashอนันต์ แสนเลิง L
7TH140732H69M4CFlashcod สมบูรณ์ บุญรอด L
8TH210332H5XW5HFlashธนพล หนูขาว L
9TH012632H5TH9AFlashสิรวิชญ์ เพชรสุวรรณ S
10TH011832H5RA9A0Flashปิน S
11TH590732ESJA4BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
12EA558395243THEMS – Thailand Postน.ส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
13EB615744704THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
14EB615748811THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH590732ESJA4BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
2EA558395243THEMS – Thailand Postน.ส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
3EB615744704THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
4EB615748811THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
5622312913810Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน.ส.เบญญทิพย์ ปลากัดทอง
6TH670132DADY6FFlashcod ธีรพล มลภักดี F
7TH010532DA9N2EFlashกิตติภพ เทพจันตา F
8TH240832DA5N2BFlashcod สำเนียง F
9TH200132D9Z18QFlashcod อิทธิพล F
10TH200432D9W02B0Flashพิชญาภา บุรัสการ L
11TH130732D9SY6AFlashสิริพร โพธิ์ศรี L
12TH010532D9RA1DFlashรุจิภาส เหล่าแก้ว L
13TH421132D9PY1KFlashอนุรักษ์ ซ้ายสนาม S
14TH150132AYMH5GFlashสุทธิวัฒน์ กูนโน L
15TH670132AYJU2EFlashcod ทัศนีย์ ควนขัน L
16TH370132AYGY2A0Flashcod วิชญ์ วันชูพริ้ง L
17TH440132AYEJ6AFlashณัฐธิดา ทวีโชติ L
18EA558326353THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
19TH0402329U371A2Flashนราวดี สุราพาศิริ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH150132AYMH5GFlashสุทธิวัฒน์ กูนโน L
2TH670132AYJU2EFlashcod ทัศนีย์ ควนขัน L
3TH370132AYGY2A0Flashcod วิชญ์ วันชูพริ้ง L
4TH440132AYEJ6AFlashณัฐธิดา ทวีโชติ L
5EA558326353THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
6TH0402329U371A2Flashนราวดี สุราพาศิริ L
7TH0146329U0Y7BFlashรัชชานนต์ นามวงศ์ W
8TH5404329TZY8AFlashcod ณัฐปคัลภ์ กันจะนะ F
9TH4903329TX86AFlashวิทวัส สุขเกษม F
10TH4407329TU71AFlashcod สกลสุภา คำมุงคุณ F
11TH0111329TSK5AFlashพรพิมล เกิดเมฆ L
12TH0105329TNF5EFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
13TH5806329TKW9HFlashcod อัครพล บัวบาน L
14TH0120329TJ01BFlashพลอยเพทาย ชัยเจริญ S
15EA558280869THEMS – Thailand Postเดือนฉาย
16EA558324255THEMS – Thailand Postมูฮัมหมัดซานูซี ดือราแม
17EA558350998THEMS – Thailand Postพสิษฐ์​ จิต​การุณ​
18TH0303329T8R0BFlashณธรา มหธรรมคุณาธร S
19TH4701329T6M4GFlashจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
20SPXTH026215230137EMS – Thailand Postดาริน สมบูรณ์บุตร
21EB615605282THStandard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศดาริน สมบูรณ์บุตร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1SPXTH026215230137EMS – Thailand Postดาริน สมบูรณ์บุตร
2EB615605282THStandard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศดาริน สมบูรณ์บุตร
3TH2301325ZP33NFlashcod เสือ L
4TH0148325ZKH8BFlashcod ณัชนรี ศรีสวัสดิ์ L
5TH1501325ZHQ9SFlashลลิดา แผนสมบูรณ์ L
6TH0402325ZFP8DFlashทรงศักดิ์ ปุยะติ L
7629055177365Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติ วรรณพัฒน์
8EB615495658THEMS – Thailand Postสาวิตรี
9TH0303323G868BFlashนายนัฐพงษ์ ศรีกะกุน S
10626411052142Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธิติมา ก้านอินทร์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1629055177365Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติ วรรณพัฒน์
2EB615495658THEMS – Thailand Postสาวิตรี
3TH0303323G868BFlashนายนัฐพงษ์ ศรีกะกุน S
4626411052142Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธิติมา ก้านอินทร์
5TH390932227A5IFlashรัฐติภูมิ พรมทา W
6TH400532224R0CFlashSoudthida chansy F
7TH641332222A4BFlashCOD อดิศร อินนุพัฒน์ L
8TH64043221ZE0JFlashcod บุษราคำ ไทรทองคำ L
9TH58043221WP5GFlashCod รัชพล แสนประเสริฐ L
10TH01413221T80BFlashด.ญ.กรวีร์ โชคชัยเกษมสุย S
11EH728660047THไปรษณีย์ EMSนางสาวอมรศิริ บุญชู S
12EA558176129THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
13th2606323RVW4LFlashจิราภรณ์ สุขเจริญ S
14TH39023221FD1AFlashสุธาภรณ์. ศรีบุตตา S
15EB615436765THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม
16EB615445342THEMS – Thailand Postแก้วกัญญา คำรักเกียรติเจริญ
17TH020332218A6B1Flashตั้ว S
18TH470132214U6DFlashน.ส.จุฬารัตน์ แสงศาลา S
19TH58103221266BFlashนฤมล เมาเกตุ S
20EH728660033THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
21EA558146816THEMS – Thailand Postอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์
22TH440131Y6KE7EFlashเกศินี สังกฤษณ์ S
23TH015031Y6RW6BFlashฐณณ คำนึงสิทธิ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23,24 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA558146816THEMS – Thailand Postอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์
2TH440131Y6KE7EFlashเกศินี สังกฤษณ์ S
3TH015031Y6RW6BFlashฐณณ คำนึงสิทธิ S
4EB615301224THEMS – Thailand Postชนม์นิภา คีรีเวช
5TH381931XPMB9DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W
6TH370131XPH28NFlashจักรกฤษ กองสุข F
7TH272031XPEJ7IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
8TH711131XPBN0MFlashสิบสกุล L
9TH050831XP7X2MFlashธนพงศ์ คงธาา L
10EB615273069THEMS – Thailand Postอรวรรณ์ เทิ้มลง
11TH150131XP0S9GFlashสุกัญญา S
12TH470131XNWP1EFlashบงกช S
13TH670131XNS50EFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
14625214983330Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศปกรณ์กิตติ์ ธนะพิเชษฐ์กุล
15TH200231XNGV2AFlashวรรณ​มาศ​ เหลือง​อ่อน S
16623844840135Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศเกษณภา งามไตรไร
17SPXTH024325563957Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศเอกพล ศิริพงษ์
18623647190876Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนิตร์นันท์ ปักกาโร
19TH670131XN0B2CFlashพันธิ์วิชย์ ศุภนิมิตรวรกุล W
20TH272031XMWG0HFlashCOD เดชาธร อันจันทึก L
21TH590631XMSZ4GFlashcod โชค​ยวัฒน์​ ก้อนสุริย์ F
22TH220431XMQB4CFlashcod จันทรา ภักดี F
23EH491032240THไปรษณีย์ EMSซูไฮมี สาคอ L
24TH230131XMHB6NFlashณัฐภูมินทร์ L
25TH011731XMDX1B2FlashCODเกียรติศักดิ์ มุขจั่น L
26TH300331XM9M7HFlashศิวกร L
27TH541431XM639BFlashนิตยา ใจคำ L
28TH200531XM1U7BFlashนครินทร์ อึ่งหนองบัว L
29TH460131XKX87DFlashวิพาพอน ทองมหา S
30TH590631XKUK0AFlashปัทมา เซย์ S
31TH590731RVXE8BFlashพรสินี แซ่ท้าว S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH590731RVXE8BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
2EB615172017THEMS – Thailand Postภาณุกรณ์ สิงหามาตร์
3TH050631R13A6FFlashธนากร ทรัพย์มูล W
4TH040231R0SU9FFlashมนทิรา ยิ้มจันทร์ F
5TH240831R0PX3BFlashcod สำเนียง F
6TH610131R1145AFlashcod เพ็ญพิชชา อะฮีร์ F
7TH070131R0M51FFlashก้องภพ F
8TH660131R0XZ6CFlashภาคภูมิ กังตระกุล L
9TH550431R0H32EFlashจิรกิตติ์ ใจวังโลก L
10TH371531R0CT2EFlashกิตติพงษ์ พันธ์ชาติ L
11TH440131R0BG0EFlashนพรัตน์เงียบสดับ L
12EB615115099THEMS – Thailand Postฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์
13624634314555Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศเอกพล ศิริพงษ์
14TH310331MK227AFlashสุทธิลักณ์ เวชกามา S
15TH150131MK0G9AFlashวนิดา​ อำพร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH310331MK227AFlashสุทธิลักณ์ เวชกามา S
2TH150131MK0G9AFlashวนิดา​ อำพร S
3TH410531M9009AFlashcod แอนนา.เนื่องแก้วบ้านสร้างแก้ว F
4TH014731M8Y21BFlashcod บุญฤทธิ์ โสดา L
5TH010331M8UJ3AFlashสารินี เปสูงเนิน L
6TH210131M8RH3MFlashณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
7TH381131M8MB2BFlashcod วิชญะ บาสเตียน โนนสุวรรณ์ L
8EA558013465THEMS – Thailand Postทิพรดา ไพคำนาม
9624274466690Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนายสุวินัย ชื่นอก
10TH590631GZCJ5GFlashอนัญญา ธันยาวัฒนา S
11TH282031GKJ38CFlashธนพร อบอุ่น S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

1624274466690Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนายสุวินัย ชื่นอก
2TH590631GZCJ5GFlashอนัญญา ธันยาวัฒนา S
3TH282031GKJ38CFlashธนพร อบอุ่น S
4TH471931GKF64AFlashวริษา แซ่เติ๋น L
5TH641331GKCV3BFlashอดิศร อินนุพัฒน์ L
6TH210631GKMD4EFlashcod อัษฎาวุธ คุ้มผล L
7TH450531GKAS1GFlashcod คุณนินิว L
8TH600131GK732EFlashนันท์นภัส แพรวจิรพัฒน์ L
9TH390231GK4N2BFlashธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
10EA557845516THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
11EB614872980THEMS – Thailand Postน.ส.สุณิสา ดอนมืด
12TH250231E8U86LFlashกมลทิพย์ พรเลิศ S
13822434955974Flashปัทมาภรณ์ S
14TH330131DEJE1KFlashพัชรพล บุญสุยา F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA557845516THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
2EB614872980THEMS – Thailand Postน.ส.สุณิสา ดอนมืด
3TH250231E8U86LFlashกมลทิพย์ พรเลิศ S
4822434955974Flashปัทมาภรณ์ S
5TH330131DEJE1KFlashพัชรพล บุญสุยา F
6TH390131CXFY5CFlashcod พล ศตพร ขาวนอก F
7TH440131CXDU2AFlashณัฐธิดา ทวีโชติ W
8TH590631CXBU5GFlashcod โชค​ยวัฒน์​ ก้อนสุริย์ F
9EB614737300THEMS – Thailand Postวรกานต์
10EA557837744THEMS – Thailand Postอภิรักษ์​พา​นิ​ช​ศิริ​
11621348898542Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอรรถชัย สีชมพู
12TH051231CX4F5BFlashธนกฤต สุขยานี L
13TH371031CX1G7BFlashภครพล ปุเรเต L
14TH472031CWZF8AFlashCODนิติลัดดา ประเสริฐธีรศาสตร์ L
15TH200231CWX55FFlashพีรดา คำสิงห์ S
16TH101131CWTM3FFlashปนัดดา วงศ์คำ S
17TH390131CWP09LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
18TH210831AE0B6DFlashสุภัค ก๋าอิน S
19625855574676Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
20TH0119319P864BFlashเจษฎาพงศ์ รวมพิมาย S
21TH2002319P5R1AFlashสุปัญญา บุตรดีขันธ์ F
22TH13113192GY2CFlashเอกชัย คู่สุขมา L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH13113192GY2CFlashเอกชัย คู่สุขมา L
2TH58013192F45EFlashอิทธิพร บุญอินทร์ W
3TH10033192D10PFlashจิตอาภา ช่างหล่อ F
4TH470131929V4EFlashกัญญาภัทร แสงวัน F
5TH150631926W7HFlashณารตา ทองประไพ L
6TH200731924S4GFlashทิพปภา บุญคงทน S
7SPXTH026865620437Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชยพัทธ์
8TH47143191XC9GFlashพรพรรณ อภินันท์ทิพยกุล S
9626361868134Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนวัฒน์
10TH0301316BND7CFlashชุติพร มลิกรอง
11EB614560925THEMS – Thailand Postรมิดา ธานพิทักษ์
12EB614528916THEMS – Thailand Postสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ
13TH2801315DWG2AFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
14TH630331512N5AFlashสิทธิชัย แก้วอนันต์ L
15EA557746907THEMS – Thailand Postเฟาซาน ผุดารง
16TH24013150S67PFlashชญากร บุญประเสริฐ F
17TH19053150M66DFlashบุบผา จันทร์มฤต F
18TH43023150GH7CFlashปิญาดา สีลาพัฒน์ L
19TH01433150D23AFlashcod เดีย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16,17 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH0301316BND7CFlashชุติพร มลิกรอง
2EB614560925THEMS – Thailand Postรมิดา ธานพิทักษ์
3EB614528916THEMS – Thailand Postสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ
4TH2801315DWG2AFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
5TH630331512N5AFlashสิทธิชัย แก้วอนันต์ L
6EA557746907THEMS – Thailand Postเฟาซาน ผุดารง
7TH24013150S67PFlashชญากร บุญประเสริฐ F
8TH19053150M66DFlashบุบผา จันทร์มฤต F
9TH43023150GH7CFlashปิญาดา สีลาพัฒน์ L
10TH01433150D23AFlashcod เดีย L
11TH370931509C1AFlashอภิญญา​ สีลานคร​ S
12TH290331504Y0FFlashสรัญญา คงสุข S
13624749893806Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนางสาวพัชรินทร์ ถามูลเลศ
14EA557707086THEMS – Thailand Postเกษณภา งามไตรไร
15EA557562038THEMS – Thailand Postสาธวี กายขุนทด
16EH494028111THไปรษณีย์ EMSนิธิตา (แพน) S
17TH2007314ZA40GFlashเม F
18TH4407314Z4W7AFlashcod สกลสุภา คำมุงคุณ F
19TH2008314Z1M5BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
20TH3018314YYU1AFlashcod สุนิษา พันแก่น L
21TH0511314YVS7DFlashเอิร์ท L
22EA557672121THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
23SPXTH023427140757Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกัญญพัชร ศิริพัฒนกุล
24TH1003314YF85EFlashอมฤต​ ปลอดห่วง​ S
25TH3903314YCK0AFlashนายชลชาติ ฉะพรรณรังษี S
26TH0806314Y661AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
27TH642030ZK4A5DFlashเสาวลักษณ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH642030ZK4A5DFlashเสาวลักษณ์ S
2SPXTH029336512107Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุภารัตน์ ชื่นอุรา
3EB614293433THEMS – Thailand Postกนกวรรณ จันทาสี
4EB614300505THEMS – Thailand Postวาที โตศรีศิริถาวร
5SPXTH026535667337Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศหทัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด
6TH370130YACC6NFlashจักรกฤษ กองสุข F
7TH382030YNZJ4BFlashธวัชชัย ทุญาธิโก F
8TH270530YA678CFlashพงศธร เกษทอง F
9TH681530YA3V8BFlashดนัยเทพ แสวงคุณ F
10EA557676993THEMS – Thailand Postภูวนันท์ หอมมะณี
11EB614158742THEMS – Thailand Postณัฐิญา
12TH610130V4QW4NFlashธมลวรรณ หาพา S
13TH090130UR885BFlashธนบดี โตแฉ่ง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB614158742THEMS – Thailand Postณัฐิญา
2TH610130V4QW4NFlashธมลวรรณ หาพา S
3TH090130UR885BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
4TH240830UR7R6BFlashcod สำเนียง F
5TH650430UR7B5AFlashสนฉัตร นบนอบ L
6TH440130UR6Z2EFlashธนากร แก้วนามไชย L
7TH200130UR6J8DFlashหัฏฐกร ประยูรญาติ L
8TH400530UR650GFlashcod สราวุธ อาสนานิ L
9TH272030UR5T4IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
10TH040330UR588EFlashวิรวรรณ พัฒนนันท์ปัญญา L
11EA557619191THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
12TH014130UR4R7BFlashด.ญ.กรวีร์ โชคชัยเกษมสุย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH210630R5JM2EFlashธีรภัทร สมัครสมาน W
2EA557539621THEMS – Thailand Postสโรชา
3TH540830R5D16AFlashเก้าเซง ป่าสักใหม่ F
4TH010330R5AP6AFlashสารินี เปสูงเนิน F
5TH381630R5891DFlashcod pawinee L
6TH430730R56E4BFlashไตรภพ ภูตีนผา L
7TH770530R53C9BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
8TH051530R51A5AFlashกรกฤต นาคกล่อม L
9TH050730R4YZ6LFlashcod นางสาว สุดาพร ภูขะมา L
10TH014930R4WJ6GFlashชลธิชา กุลบุญญา L
11TH320230R4UB5AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
12TH610130R4SN1IFlashวันชนะ ทองสุข S
13TH270130R4QR8PFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S
14EA557533411THEMS – Thailand Postเกษร นามวิชิต
15EA557582939THEMS – Thailand Postถิรศักดิ์ เอกขระ
16EA557543436THEMS – Thailand Postประครอง เป็กธนู
17EB613921640THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB613921640THEMS – Thailand Postจักรกฤต ศรีชื่น
2TH641330MT3G4BFlashอดิศร อินนุพัฒน์ L
3TH451230MT1V5DFlashนัท ธนากรณ์ F
4TH300830MT0K0GFlashอุ้ม พรรณศิริ L
5TH131130MSYX5CFlashน.ส. อาซาบี S
6623798577091Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชัชญา กระต่ายเผือก
7624844127784Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศคุณอภิญญา โทนสี
8TH200130MSTR1DFlashกิตติญา จารุวร F
9TH011930MSR98BFlashอมรรัตน์ ชิตรัตน์ F
10TH200730MSNV0H1Flashธันวา L
11TH050830MSM44LFlashCod นุกูล กล่อมกาย L
12TH240230MSJF6IFlashกฤษกร ยินดี L
13TH020230MSFB2DFlashศิริมล วรวิเศษ S
14TH010630MSC14AFlashแพท S
15EB613817721THEMS – Thailand Postปัณฑารีย์ หวานใจ
16TH541430HAF60BFlashนิตยา ใจคำ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH541430HAF60BFlashนิตยา ใจคำ L
2EA557443367THEMS – Thailand Postจตุพร มีบุญญา
3TH620730HA7W0DFlashปรมินทร์ เคลือบมุข W
4TH014230HA359AFlash​วนารินทร์​ มาร์คเกอร์ F
5TH130430HA0E5GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
6TH331530H9XH5CFlashคณิศร ชาญศึก F
7TH240530H9VB2HFlashCod สีหราช รัตนวัน F
8TH580430H9TF6GFlashCod รัชพล แสนประเสริฐ L
9TH640130H9QG9CFlashอชิรวิชญ์ ฆนกาญจนา L
10SPXTH026191205777Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศตมิสรา จักร์แก้ว
11SPXTH027281666657Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฉัตรมงคล ม่วงสีทอง
12SPXTH026525615177Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติพช พลวิชิต

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9,10 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1SPXTH026191205777Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศตมิสรา จักร์แก้ว
2SPXTH027281666657Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฉัตรมงคล ม่วงสีทอง
3SPXTH026525615177Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติพช พลวิชิต
4TH011730D72U5B2Flashจุฬามณีพร รินทร W
5TH410530D70D6AFlashcod แอนนา.เนื่องแก้วบ้านสร้างแก้ว F
6TH690130D6W84FFlashปุณรดา เล็กอำพร F
7TH240830D6S18BFlashcod สำเนียง F
8TH371230D6PQ4AFlashกันยารัตร พิมบัง L
9EB613649983THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
10EA557379981THEMS – Thailand Postภูเบศ ทองคำ
11EB613632299THEMS – Thailand Postกนกพร แก้วศรี
12EA557349154THEMS – Thailand Postภัทรกร สุดสุข
13EB613663000THEMS – Thailand Postชรัณภัค ภัทรปนันท์
14EA557362734THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม
15TH140730D61N2CFlashสมบูรณ์ บุญรอด S
16623452315135Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอารียา ล้ำมีชัย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01163083Z67B1Flashฐิติมา ไพฑูรย์ S
2TH47143083XK1GFlashพรพรรณ อภินันท์ทิพยกุล S
3TH2001306QA42IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
4TH1503306Q9V2FFlashยุทธนา แซ่ลิ่ม F
5TH0105306Q9E1EFlashกิตติภพ เทพจันตา F
6TH0108306Q8U6AFlashกาญจน์ชนก ตากิ่มนอก F
7EB613302111THEMS – Thailand Postตุลธร หวังวรลักษณ์
8TH0701306Q877IFlashดาวใจ ถนอมเชื้อ L
9TH4804306Q7X0AFlashประหยัด นุมัติ L
10SPXTH020285511517Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศKANNANAT THIANWATCHARACHOT
11TH6101306Q766AFlashจุฬารัตน์ แสงศาลา S
12623218810115Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธิติมา ก้านอินทร์
13TH5205304F738BFlashสุรดาภัทร อินต๊ะกัน S
14EA557243547THEMS – Thailand Postธีรภัทร หอมหวล
15EA557192315THEMS – Thailand Postจณัฐตา อานันท์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA557243547THEMS – Thailand Postธีรภัทร หอมหวล
2EA557192315THEMS – Thailand Postจณัฐตา อานันท์
3EA557259913THEMS – Thailand Postฌัฐวัตร นันเมือง
4TH5409302SVF7AFlashวิทกร คลทรงแสน F
5TH6801302STY3DFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
6EB613241369THEMS – Thailand Postนาย ธีระศักดิ์. วงค์
7TH47052ZZYGB7IFlashกิตติวัฒน์ หงษ์พิทักษ์กุล W
8TH011230087G0AFlashจารุมาศ ตระการจันทร์ F
9TH27202ZZYF87IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
10TH71112ZZYEU8A1Flashอนุรักษ์ รังสิมันตุชาติ L
11TH13102ZZYEA6CFlashชนาธิป ภาคทรวง S
12TH05012ZZYC03QFlashจุฑารัตน์ ศุภกุล S
13TH04022ZZXUJ7A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
14TH15012ZZXUC8GFlashชนิดาภา แสงจันทร์ S
15TH02062ZZYZ14A0Flashนายอัครินทร์ เพชรไพทูรย์ S
16TH65012ZZXTS3CFlashนายเฉลิมเดช อริวะสะโร S
17TH56012ZZXTX8BFlashณัฐวัฒน์ คงโพธิ์ S
18TH13082ZZXTN7DFlashนายเดชา แซ่หลู่ S
19TH01082ZZXT53BFlashภัทรนันท์ วามะกันต์ S
20TH25022ZZXRX9MFlashอรวรรณ สุขสมงาม S
21TH74052ZZ46R8IFlashนิตยา มาประสม S
22EB613097361THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี
23TH01132ZZ3ZG2DFlashแนน (เบิกสต๊อก)S
24EA557195299THEMS – Thailand Postเกษร นามวิชิต
25EA557179322THEMS – Thailand Postถิรศักดิ์ เอกขระ
26627870974636Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัจฉรา บุรุษนารีรัตน์
27TH13102ZZ3H46CFlashชนาธิป ภาคทรวง S
28TH31032ZZ3E07EFlashสุมาลิน ฝางคำ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01272ZY2WU4CFlashวัชรพล ดวงตา W
2TH47092ZY2WE7AFlashcod เทียนศรี​ จำคำ F
3TH55012ZY2VU4DFlashcod กษมา ศิริยานนท์ L
4TH15012ZY2U40SFlashปภังกร เจียรผาสุข L
5TH60012ZY2TG2BFlashแทนคุณ หอมทอง L
6TH43112ZY2SU1EFlashฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S
7TH51022ZY2S49JFlashปวีณา ไกรทองศรี S
8TH59082ZY2RQ6CFlashแสงจันทร์ วงค์สุพรรณ S
9TH02052ZUEUT4BFlashเพชรลดา S
10TH24042ZUER03IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทย S
11TH01162ZUEJZ1B1Flashฐิติมา ไพฑูรย์ S
12EB612826449THEMS – Thailand Postวาที โตศรีศิริถาวร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH02052ZUEUT4BFlashเพชรลดา S
2TH24042ZUER03IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทย S
3TH01162ZUEJZ1B1Flashฐิติมา ไพฑูรย์ S
4EB612826449THEMS – Thailand Postวาที โตศรีศิริถาวร
5TH40052ZTV3R9CFlashศักรินทร์ ศรีสวรรค์ F
6TH33092ZTV0W2EFlashcod จักรพันธ์ ศรีทับทิม F
7TH37012ZTUXY8NFlashจักรกฤษ กองสุข F
8TH01282ZTUSU2CFlashมานุวัฒน์ ฮานาฟี L
9TH10022ZTUQK2BFlashกิตติพงศ์ พรหมมินทร์ L
10TH40092ZTUN71CFlashcod สุพล เหลืองาม L
11EB612742077THEMS – Thailand Postพลอย (แผนก BC)
12TH16012ZTUDZ9OFlashอนวัช สายแก้ว S
13EB612787475THEMS – Thailand Postว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์ แก้วเมือง
14TH68112ZTU681DFlashกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ S
15TH47012ZR5NP6EFlashบงกช S
16EB612663207THEMS – Thailand Postสกุลณา บุญปลอด

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH47012ZR5NP6EFlashบงกช S
2EB612663207THEMS – Thailand Postสกุลณา บุญปลอด
3EH491020272THไปรษณีย์ EMSเกวลี ประชุมวัตต์ F
4TH32082ZPUWC6CFlashcod จิรวัฒน์ มูลสุวรรณ L
5TH02062ZPUT46A0Flashมยุรา เวทมนต์ L
6TH37052ZPUQ87AFlashนงนุช ล่าทอง (แต้ว) L
7TH01412ZPUJY9BFlashด.ญ.กรวีร์ โชคชัยเกษมสุย S
8EB612634792THEMS – Thailand Postรุ่งนภา ศรประสิทธิ์
9TH16012ZPUCW2MFlashปิลันธน์ กางโม้ S
10TH07042ZPU867AFlashวรากร แก้วมณี S
11TH01502ZKGTG8BFlashส.ท.อุทิศ ยาพันธุ S
12EB612467176THEMS – Thailand Postมนฤทัย​ มีมาก

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01502ZKGTG8BFlashส.ท.อุทิศ ยาพันธุ S
2EB612467176THEMS – Thailand Postมนฤทัย​ มีมาก
3EA556951589THEMS – Thailand Postภัทรกร สุดสุข
4TH53012ZJCFX2FFlashวิทกร คลทรงแสน F
5TH28222ZJCB05DFlashCOD พงศกร พรมมีเดช F
6TH64132ZJC345BFlashอดิศร อินนุพัฒน์ L
7TH27152ZJBYB0FFlashcod มงคลชัย บุญแต่ง L
8TH27022ZJBRJ8AFlashcod ประภาศรี นิรุธติคุณ L
9SPXTH025866801537Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศณัฐพล ชัยธรรม
10TH31132ZJBAU4GFlashชินดนัย ธนงค์ L
11TH37012ZJB7A4OFlashอรธิชา อันทราศรี F
12TH68172ZJB1W0BFlashธรรมรัตน์ ตรีทองนวล F
13TH02032ZJAYH3BFlashตั้ว S
14EB612382935THEMS – Thailand Postมัชฌิมา สถานเถื่อน
15TH29142ZJAQK5DFlashกันติมา สมหวัง S
16TH37012ZJAFF4FFlashRattikarn S
17TH12012ZCVYM8AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
18TH39032ZCVWZ4AFlashนายชลชาติ ฉะพรรณรังษี S
19TH56072ZCVUW6AFlashปวีณา รอดนิล (เดือน) S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH12012ZCVYM8AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
2TH39032ZCVWZ4AFlashนายชลชาติ ฉะพรรณรังษี S
3TH56072ZCVUW6AFlashปวีณา รอดนิล (เดือน) S
4EA556814150THEMS – Thailand Postณภัทร อานันท์
5TH26042ZBMJ00DFlashศิรินภา เผ่าเผด็จการ F
6TH27012ZBMEW7TFlashจักรกฤษณ์ นวลแก้ว F
7TH31012ZBMCD8AFlashสมพงษ์ ฉัตรสุวรรณ L
8TH20012ZBMA08QFlashพีรพัฒน์ สมาคม S
9EH491029965THไปรษณีย์ EMSเสาวลักษณ์ S
10TH49042ZBM551CFlashนพรัตน์ หาริกุล L
11629439483746Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนิศารัตน์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1629439483746Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนิศารัตน์
2TH71092Z7Z8X4EFlashสุวรรณ สุวรรณโณ F
3TH59062Z7Z6Z0EFlashcod โชค​ยวัฒน์​ ก้อนสุริย์ F
4TH01032Z7Z4E0DFlashปารมีย์ วิทยาปัญญาวุฒิ F
5TH25022Z7Z0F6EFlashcod วรายุพัชร​ แสนวันนา L
6EA556812600THEMS – Thailand Postนายจิตรจิพัฒน์ เงินพิมาย
7EA556785590THEMS – Thailand Postน.ส ชุติกาญจน์ วุ่นดี
8TH05122Z7YTH8BFlashกมลรัตน์ กิจเพ็ชร S
9TH33012Z4MWQ9BFlashรัศมี พรมรินย์ L
10TH01422Z4MTH7AFlashฉันทิสา ชัยธงรัตน์ L
11TH33092Z4MQZ1CFlashอิทธิพล กาบิน L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH33012Z4MWQ9BFlashรัศมี พรมรินย์ L
2TH01422Z4MTH7AFlashฉันทิสา ชัยธงรัตน์ L
3TH33092Z4MQZ1CFlashอิทธิพล กาบิน L
4TH01012Z42BE0BFlashธีระ​ บุญชู​ ( ไปร์ท​ )​ L
5TH40052Z429Q8CFlashศักรินทร์ ศรีสวรรค์ F
6TH60012Z427W0BFlashแทนคุณ หอมทอง L
7628430822633Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศศุภณัฐ
8EB611953653THEMS – Thailand PostNuttaphon Sirichaiyongboon
9625518276821Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศจักรรินทร์ ชาวดอน
10TH03062Z42039DFlashโชติกา อุ่นพานิชย์ L
11TH25062Z41WJ5GFlashวราวรรณ ทรงพิมพ์ L
12TH27202Z41TT4CFlashCOD เดชาธร อันจันทึก L
13TH02052Z41R12EFlashกัมปนาท นิพิมาย S
14EH491015745THไปรษณีย์ EMSน.ส. อาซาบี S
15TH46042Z41JZ6EFlashมนฤดี คำมุงคุณ S
16EA556668908THEMS – Thailand Postอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ
17626072710491Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธันยกานต์ ปรกติ (ศูนย์บริการ)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA556668908THEMS – Thailand Postอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ
2626072710491Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธันยกานต์ ปรกติ (ศูนย์บริการ)
3TH68042Z06DS5FFlashภชนก ยอดดี W
4TH61042Z06BJ2AFlashนันทพร เกตุคต L
5TH01212Z068K4AFlashจิรวรรณ เอี่ยมขำ L
6TH04022Z06567A3Flashชญานี จันทร์มณี L
7TH38032Z06265FFlashณัฐวุฒิ ดีแก้ว L
8TH19042Z05ZN8EFlashcod วัชรพล เทศแย้ม L
9TH01072Z05X99BFlashนสจิราภรณ์ สุขเจริญประเสริฐ L
10TH64132Z05US8BFlashอดิศร อินนุพัฒน์ L
11TH16022Z05SQ8AFlashเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง L
12TH39022Z05MM0BFlashนายธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
13EA556660507THEMS – Thailand Postสุคนธา ยอแซฟ
14TH59062Z05FW5AFlashปัทมา เซย์ S
15th01402Z27TS0B1Flashโชคชัย ลิ่ว S
16EB611764411THEMS – Thailand Postนางสาวอรพร อินดนตรี
17EH491021485THไปรษณีย์ EMSยูใบยะ บาเฮง S
18EH491021454THไปรษณีย์ EMSRodwa S
19625709732922Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศวิภาวรรณ มูลหอม
20EA556630726THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
21TH39012YWA2N7LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
22TH63032YWA092NFlashศราวุฒิ ใสไหม F
23TH07062YW9YC1RFlashสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
24TH61022YW9VM2BFlashบุษบา ด้วงนาค L
25TH21012YW9S89MFlashณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
26TH69012YW9PD0FFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
27TH01492YW9MG9EFlashกนกกาญจน์ เคนประคอง L
28TH09012YW9HS9BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
29TH77052YW9FM8BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
30TH23012YW9CY6GFlashเลี่ยง ภาระพันธ์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA556630726THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
2TH39012YWA2N7LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
3TH63032YWA092NFlashศราวุฒิ ใสไหม F
4TH07062YW9YC1RFlashสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
5TH61022YW9VM2BFlashบุษบา ด้วงนาค L
6TH21012YW9S89MFlashณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
7TH69012YW9PD0FFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
8TH01492YW9MG9EFlashกนกกาญจน์ เคนประคอง L
9TH09012YW9HS9BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
10TH77052YW9FM8BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
11TH23012YW9CY6GFlashเลี่ยง ภาระพันธ์ L
12EH491019597THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
13TH01502YW9727AFlashแนน S
14TH15012YW93S0GFlashสุกัญญา S
15623520583943Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอนุธิดา สกุลพอง
16SHIPUA1948174Kerryศุภณัฐ เอียงอิ่ม S
17TH15012YTQJ80AFlashวนิดา​ อำพร S
18TH08062YTQF16AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
19622611493700Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน.ส.หย่อเหมย แซ่จาง

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25,26 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH15012YTQJ80AFlashวนิดา​ อำพร S
2TH08062YTQF16AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
3622611493700Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน.ส.หย่อเหมย แซ่จาง
4TH38192YSAR07DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W
5TH37012YSANF7NFlashจักรกฤษ กองสุข F
6TH61012YSAHN6AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
7TH05142YSADV9AFlashcod สุรเชษฐ์ โสภาคำ L
8TH47012YSAAF7EFlashปริญญา ทุเล L
9629058548134Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพรพรรณ แสงสว่าง
10TH01512YSA1P9CFlashพัทธนันท์ ป้อมทอง F
11TH33022YS9XM1CFlashศศิธร ขุนรักษา L
12TH59072YS9SF8CFlashcod ธินากรณ์ จาจู L
13TH01272YS9KX1BFlashสุมาลี กอแก้ว L
14TH44152YS9GY6AFlashภัทรธร นามผา L
15TH22042YS9CU9AFlashสุชาวดี เอี่ยมประเสริฐสุข L
16EB611397505THEMS – Thailand Postนาตาลี
17EA556488296THEMS – Thailand Postโชคยวัฒน์​ ก้อนสุริย์
18EB611322816THEMS – Thailand Postธนิดา เด่นนินนาท

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01412YKGY91BFlash.กรวีร์ โชคชัยเกษมสุย S
2TH25062YKGV53DFlashบุญส่ง พงษ์วิรัช F
3TH02022YKGS50EFlashพลอยชมพู สัมพันธมิตร L
4TH53062YKGP38EFlashธนกฤต สุริยะ L
5EH491029577THไปรษณีย์ EMSอาวาตีฟ เจ๊ะมะ L
6TH30222YKGH37PFlashกฤษฎา บุสดี L
7TH05072YKGEJ6LFlashCOD สุดาพร ภูขะมา L
8629320624855Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอภิรักษ์​พา​นิ​ช​ศิริ​
9SPXTH026657311826Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศคุณพลอย
10EB611271059THEMS – Thailand Postคุณพลอย
11EB611283128THEMS – Thailand Postพร้อมพงษ์ ช้างพลาย
12TH32012YKG2Z2EFlashกรรณิษา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB611056673THEMS – Thailand Postเบญจวรรณ วันแก้ว
2TH71112YG6SA4EFlashอิทธิเชษฐ์ วรวิรุฬห์กิตติ L
3TH71142YG6JA6BFlashธนภรณ์ เส้งสุวรรณ L
4EA556422710THEMS – Thailand Postพสิษฐ์​ จิต​การุณ​
5TH01062YG6BY2AFlashต้น S
6EB611180636THEMS – Thailand Postณิชา บุญนาม
7EA556434412THEMS – Thailand Postฤทธิเก้า. ส่งกลิ่น
8EA556412482THEMS – Thailand Postอามีน ร่าหมาน
9EH491015811THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
10EA556319068THEMS – Thailand Postณัฐณิชา หอมมะณี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA556319068THEMS – Thailand Postณัฐณิชา หอมมะณี
2TH01272YCQVW7CFlashวัชรพล ดวงตา W
3TH37012YACRZ8A1Flashกัญญา สมพาน S
4TH39012YACPV9LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
5TH37102YACKS3BFlashภครพล ปุเรเต L
6EB610356155THEMS – Thailand Postธนบดีศักดิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH37012YACRZ8A1Flashกัญญา สมพาน S
2TH39012YACPV9LFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
3TH37102YACKS3BFlashภครพล ปุเรเต L
4EB610356155THEMS – Thailand Postธนบดีศักดิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล
5TH01282Y954A5AFlashรัฐศาสตร์ เดือนแจ้งรัมย์ W
6TH25062Y95177GFlashวาสนา เกิดมั่น F
7TH64132Y94V01BFlashอดิศร อินนุพัฒน์ L
8TH15052Y94Q22BFlashบอล ธรรมธัช L
9TH20012Y94FY0EFlashมาดี คำวิเศษ S
10EB610959014THEMS – Thailand Postมานพ จันทร์หอม
11EB610945806THEMS – Thailand Postอุไรวรรณ พรมศรี
12TH63032Y95EZ1KFlashธมลวรรณ หาพา S
13EB610838339THEMS – Thailand Postรัฐชา เที่ยงแท้
14TH32022Y6NBW4AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
15TH42172Y6N7A6AFlashเมธาสิทธิ์ อึ่งขวัญ S
16EA556050426THEMS – Thailand Postน.ส.ปวีณา เสกแสร้ง
17TH01172Y6N0K4B0Flashลำใย​ ทองพันธุ์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB610838339THEMS – Thailand Postรัฐชา เที่ยงแท้
2TH32022Y6NBW4AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
3TH42172Y6N7A6AFlashเมธาสิทธิ์ อึ่งขวัญ S
4EA556050426THEMS – Thailand Postน.ส.ปวีณา เสกแสร้ง
5TH01172Y6N0K4B0Flashลำใย​ ทองพันธุ์ L
6TH44062Y5TAA8CFlashพัชรียา คุณศักดิ์ F
7TH31092Y5T7T8GFlashรพีวิชญ์ มิตะถา L
8EB610841885THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี
9EA556236496THEMS – Thailand Postกิตติธัช ชูสังข์
10EB610832490THEMS – Thailand Postศรัญญา อุทาโย
11EA556213946THEMS – Thailand Postนางสาวเพชรลดา รักษ์ทอง
12EB610662756THEMS – Thailand Postวัชรีวรรณ สินสว่าง
13EB610765101THEMS – Thailand Postสโรชา นนทศิริ
14EB610815015THEMS – Thailand Postนายพิชญะ จินดาศักดิ์
15822361812871J&Tเปรมย์ปรีดา ยศรุ่งเรือง S
16822361770370J&Tปิน S
17822361770403J&Tอลิส F
18822361770381J&Tวิจิตรา ใจเย็น F
19822361770414J&Tเกษณภา งามไตรไร F
20822361770333J&Tคุณ อิทธิพล กาบิน L
21822361770366J&Tชญานิน จรัสแผ้ว L
22822361750206J&Tพีรพัฒน์ บัวคำภู L
23822361770355J&Tเมตตา เดชสุรางค์ L
24TH47192Y1P1C7BFlashเดชาวัต ออกเปด S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18,19 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH47192Y1P1C7BFlashเดชาวัต ออกเปด S
2TH01132Y1NZB6DFlashจิรายุ ล่ำสัน L
3EA556132730THEMS – Thailand Postสกุลรัตน์ ราหมาน
4EA555972035THEMS – Thailand Postธนเดช เดชสุรางค์
5TH04022Y1NR71A2Flashนราวดี สุราพาศิริ L
6TH20082Y1NNT8BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
7TH20012Y1NHB3IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
8TH67012Y1NAV5EFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
9EH728682382THไปรษณีย์ EMSนางสาวอมรศิริ บุญชู S
10TH13112Y1N519CFlashน.ส.อาซาบี S
11EA556127377THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
12TH05082XWR2V6MFlashธนพงศ์ คงธาา L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA556127377THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
2TH05082XWR2V6MFlashธนพงศ์ คงธาา L
3TH36032XVGR23AFlashอรยา ธงไชย F
4TH27012XVGMR7A1Flashชนิตา เคียงสันเทียะ L
5TH01052XVGGU2EFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
6TH56012XVGTS3FFlashรวิสุดา เลิศลักษมีพันธ์ S
7EA555987065THEMS – Thailand Postนายเสฎฐวุฒิ เชื้อสูง
8SPXTH022391963906Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกฤษฎ์ณัชพงษ์ ว่องธนสาร
9TH01402XVH1Y7B1Flashโชคชัย ลิ่ว S
10TH18072XW77C0AFlashLa piy S
11EB610556298THEMS – Thailand Postรุซดา เจะอุบง
12EB610506141THEMS – Thailand Postซูไดซี เจะมะ
13TH08062XVH4B9AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
14TH24042XVGDY2IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทย S
15TH58062XTYYV6HFlashอัครพล บัวบาน L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH58062XTYYV6HFlashอัครพล บัวบาน L
2EB610474894THEMS – Thailand Postอลิษา กระแสโสม
3TH20012XS5ZC3GFlashธนัชชา ธรรมสิทธิ์ W
4TH53012XS5Y40FFlashณภัทร ยอดผา W
5TH56092XS5FD5DFlashไปรท์ ณัฐภัทร F
6TH68012XS5VD0DFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
7TH31132XS5TA7HFlashอาทิติกร ทองเพ็ง L
8TH15012XS5QB4CFlashเอมอร(ดาด้า) F
9TH15012XS5DR8GFlashสุทธิวัฒน์ กูนโน L
10EH491014087THไปรษณีย์ EMSRodwa S
11TH01492XS5CF3DFlashหทัยรัตน์ พานทอง S
12EA556003103THEMS – Thailand Postกิตติ วรรณพัฒน์
13EB610304113THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
14TH03032XPU0T8BFlashนายนัฐพงษ์ ศรีกะกุน S
15cancleFlashนัฐพงษ์ ศรีกะกุน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1cancleFlashนัฐพงษ์ ศรีกะกุน S
2EB61024453(THEMS – Thailand Postอัจจิมา
3TH61052XNZB28AFlashณัฐพร เเก้วกำเหนิด W
4TH62072XNZ6S7DFlashปรมินทร์ เคลือบมุข W
5TH26062XNZ4K0MFlashสมบัติ เจริญสุข L
6TH27202XNZ2M8IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
7625423225873Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนภัสวรรณ สุขพันธ์(นักศึกษาชั้นปีที่2)
8EB610260797THEMS – Thailand Postคุณอนุศรา ลำดวน
9TH20072XNYUU7GFlashทิพปภา บุญคงทน S
10EA555894032THEMS – Thailand Postธนดล จันโสภา
11EA555927402THEMS – Thailand Postธเนศวร มหาฤทธิ์
12EA555873633THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA555894032THEMS – Thailand Postธนดล จันโสภา
2EA555927402THEMS – Thailand Postธเนศวร มหาฤทธิ์
3EA555873633THEMS – Thailand Postพุฒิพงษ์ พรอินทร์
4TH28012XJ8TX3NFlashนางสาวพิมพ์ชนก บุราณสุข S
5TH10112XJ8MX9FFlashปนัดดา วงศ์คำ S
6EB610119482THEMS – Thailand Postเปมิกา ภิญโญวรกุล
7EB610034274THEMS – Thailand Postณัฐิญา
8TH02032XJ87D3A1Flashนุติ สิงคำมุง L
9TH31172XJ8263AFlashศักรินทร์ ภูขมัง L
10TH01342XJ7YY9AFlashสรยุทธ สีงาม S
1TH46012XJ7V85DFlashกฦษกร คิม S
12TH44012XJ7MG7EFlashเกศินี สังกฤษณ์ S
13TH59072XJ7HJ7BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
14TH24082XJ7DB1CFlashมานุ มั่นเจริญ S
15TH44012XECX62FFlashธีระพัฒน์ สาโยธา L
16TH31172XECRB0AFlashพิชญาภา บุรัสการ L
17EA555884429THEMS – Thailand Postเพชรลดา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH44012XECX62FFlashธีระพัฒน์ สาโยธา L
2TH31172XECRB0AFlashพิชญาภา บุรัสการ L
3EA555884429THEMS – Thailand Postเพชรลดา
4TH27152XE01T5CFlashอัญชลี หมอสุด S
5TH10012XE02G0FFlashชนัฐฐา เนาวบุตร S
6EB609902803THEMS – Thailand Postนาย ธีระศักดิ์. วงค์
7TH36042XA4837EFlashปัญชิกา พงษ์สุวรรณ W
8TH01282XA5ZV8CFlashพรทิพย์ ไปไล L
9TH02022XA5S58DFlashศิริมล วรวิเศษ S
10TH05122XA5KU8EFlashรัฐภูมิ S
11EA555766550THEMS – Thailand Postน้อยกมล ยิ้มสาระ
12EA555641740THEMS – Thailand Postณัฐณิชา หอมมะณี
13EA555619667THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
14TH07042XA57X2AFlashวรากร แก้วมณี S
15TH01412XA54T2BFlashกรวีร์ โชคชัยเกษมสุย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH14052X4H9X8GFlashนายอิศมิต จำปาทุม S
2TH01172X4GWJ9B0Flashแพท S
3TH01512X4GQM7BFlashทัศนีย์ พรหมพิงค์ S
4EA555600073THEMS – Thailand Postหทัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH14052X4H9X8GFlashนายอิศมิต จำปาทุม S
2TH01172X4GWJ9B0Flashแพท S
3TH01512X4GQM7BFlashทัศนีย์ พรหมพิงค์ S
4EA555600073THEMS – Thailand Postหทัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด
5TH04012X3H5P4CFlashสิทธิชัย เพชรนาค L
6TH47212X3GXY7DFlashไอรีน ลีออง L
7TH22042X3GU16AFlashสุชาวดี เอี่ยมประเสริฐสุข L
8TH20072X3GEG7GFlashเม F
9Th38202X4W0U6BFlashธวัชชัย ทุญาธิโก F
10TH29052X3FZW8FFlashจุฬาลักษณ์ น่าชม F
11TH20022X3FW87FFlashพีรดา คำสิงห์ S
12TH54012X3FRD8AFlashหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
13EA555698072THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
14SPXTH025667356776Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพลอย
15TH01262X11NK4CFlashศุภสิทธิ์ S
16TH01492X11HQ5DFlashหทัยรัตน์ พานทอง S
17TH02012X11AN3JFlashสุภชัย ลามา S
18TH31092WZMBF6GFlashรพีวิชญ์ มิตะถา L
19TH68012WZM8W0BFlashธนกร มากน้อย L
20TH55062WZM2H1AFlashสุนิสา เละทู L
21TH09012WZKSZ8BFlashธนบดี โตแฉ่ง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01262X11NK4CFlashศุภสิทธิ์ S
2TH01492X11HQ5DFlashหทัยรัตน์ พานทอง S
3TH02012X11AN3JFlashสุภชัย ลามา S
4TH31092WZMBF6GFlashรพีวิชญ์ มิตะถา L
5TH68012WZM8W0BFlashธนกร มากน้อย L
6TH55062WZM2H1AFlashสุนิสา เละทู L
7TH09012WZKSZ8BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
8TH20062WZKKK8FFlashคุณลัดดาวัลย์ โพธิ์ไชยทอง S
9EB609562013THEMS – Thailand Postนิตย์รดี เสมพงค์
10EA555694328THEMS – Thailand Postภูเบศ ทองคำ
11TH16012WZK788AFlashอนวัช สายแก้ว S
12EB609557954THEMS – Thailand Postสุนิสา ตันสกุล
13TH30042WX7EG1DFlashอุดมลักษณ์ ใจดี S
14TH14022WX76M6NFlashวาสนา สิทธิน้อย S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB609557954THEMS – Thailand Postสุนิสา ตันสกุล
2TH30042WX7EG1DFlashอุดมลักษณ์ ใจดี S
3TH14022WX76M6NFlashวาสนา สิทธิน้อย S
4EB609482553THEMS – Thailand Postเบญจวรรณ วันแก้ว
5TH42142WVVHM3AFlashภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
6EH491013617THไปรษณีย์ EMSซูไฮมี สาคอ L
7EH728678207THไปรษณีย์ EMSชนิกานต์ ทองเจริญ L
8TH32012WVV4N8DFlashสุชาดา สีหารี S
9EA555597913THEMS – Thailand Postปัญญาพร ปักเหนือ
10EB609429310THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA555597913THEMS – Thailand Postปัญญาพร ปักเหนือ
2EB609429310THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
3TH05082WS11Z9OFlashzewave L
4TH03062WS11J7AFlashกรองแก้ว เรี่ยวแรง F
5TH09032WS1195AFlashธนพล ศรี​นาค​ F
6TH20042WS10T6DFlashบังอร เหินฟ้า L
7TH20022WS0ZX5FFlashโชติกา ธำรงคุณานัน L
8EB606088470THEMS – Thailand Postศรัญญา อุทาโย
9EB606030608THEMS – Thailand Postสโรชา
10TH02012WS0Z36BFlashศุภณัฐ เอียงอิ่ม S
11TH01512WNZ8N3BFlashทัศนีย์ พรหมพิงค์ S
12EA555514180THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
13TH56012WNZFX9FFlashรวิสุดา เลิศลักษมีพันธ์ S
14TH28012WNZHS1BFlashณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
15629127436755Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน้องทอง
16EA555486577THEMS – Thailand Postธีรภัทร สอนจิตร
17EB605935386THEMS – Thailand Postธีรภัทร สอนจิตร
18EB605905248THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01512WNZ8N3BFlashทัศนีย์ พรหมพิงค์ S
2EA555514180THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
3TH56012WNZFX9FFlashรวิสุดา เลิศลักษมีพันธ์ S
4TH28012WNZHS1BFlashณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
5629127436755Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน้องทอง
6EA555486577THEMS – Thailand Postธีรภัทร สอนจิตร
7EB605935386THEMS – Thailand Postธีรภัทร สอนจิตร
8EB605905248THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
9TH56012WMC8M1FFlashธีรภัทร เสือน้อย F
10TH43152WMCH37BFlashพัชรธิดา ศรีมี L
11TH63032WMCKJ2AFlashสิทธิชัย แก้วอนันต์ L
12TH37102WMCR29BFlashนายภครพล ปุเรเต L
13TH77052WMCT65BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน
14EB605855997THEMS – Thailand Postธันยา จิตรสูงเนิน(เบียร์)
15EB605848378THEMS – Thailand Postขนิษฐา
16TH16022WMCXE2FFlashวินัย ยอดดำเนิน S
17TH01032WMCYV2CFlashอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
18EH491028761THไปรษณีย์ EMSพรพรรณ อภินันท์ทิพยกุล S
19627928415892Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน.ส.รัชนก ปันใย
20EB605629050THEMS – Thailand Postวีรยา​ กิ่งแก้ว
21EB605626040THEMS – Thailand Postศรัญญา อุทาโย
22EB605641855THEMS – Thailand Postศุภกิตติ์ โตหมื่นไวย
23TH71112WH9P46EFlashนุชสราภรณ์ ฐิโตปการ S
24EA555440875THEMS – Thailand Postปริฉัตร ราชชมภู(น้ำ)
25622514605495Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนวัฒน์
26EB605590495THEMS – Thailand PostBeautiful Mind Shop
27EB605539028THEMS – Thailand Postอัฉรา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB605629050THEMS – Thailand Postวีรยา​ กิ่งแก้ว
2EB605626040THEMS – Thailand Postศรัญญา อุทาโย
3EB605641855THEMS – Thailand Postศุภกิตติ์ โตหมื่นไวย
4TH71112WH9P46EFlashนุชสราภรณ์ ฐิโตปการ S
5EA555440875THEMS – Thailand Postปริฉัตร ราชชมภู(น้ำ)
6622514605495Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนวัฒน์
7EB605590495THEMS – Thailand PostBeautiful Mind Shop
8EB605539028THEMS – Thailand Postอัฉรา
9TH66052WFVE01DFlashอินทัช นาคเพ็ง W
10TH42092WFVFS1GFlashกุญญาภา ทิพย์สนุก F
11TH65042WFVHR6AFlashสนฉัตร นบนอบ L
12TH13082WFVM35FFlashสายสุดา L
13TH30062WFVP98CFlashภรณ์นิภา หงำกระโทก L
14TH31132WFVT24GFlashชินดนัย ธนงค์ L
15tH42012WGSYP0BFlashนราศักดิ์ ศรีอาราม L
16TH13042WFVYY6GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
17TH14012WFW2B1MFlashกัญญา ชาวบ้านโพธิ์ S
18TH15012WFW4U2KFlashสุดารัตน์ พูลจักร์ (หนิง) S
19EB605064684THEMS – Thailand Postธนพงษ์ แสงเกาะ
20EA555392849THEMS – Thailand Postนาย ภานุพัฒน์ ต่อศิริ
21EA555398461THEMS – Thailand Postนาย ศุภกร สมงาม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA555377413THEMS – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อน
2TH22012W9AGN7FFlashพัฒน์นรี เรืองเกิด S
3TH20082W9AE21AFlashบูรพา S
4628845397574Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศณัฐพล ชัยธรรม
5EA555240548THEMS – Thailand Postชนกวรรณ สุขสุมิตร
6EB605253158THEMS – Thailand Postนิศากร
7TH39022W87G05BFlashนายธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
8CancelFlashบูรพา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA555377413THEMS – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อน
2TH22012W9AGN7FFlashพัฒน์นรี เรืองเกิด S
3TH20082W9AE21AFlashบูรพา S
4628845397574Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศณัฐพล ชัยธรรม
5EA555240548THEMS – Thailand Postชนกวรรณ สุขสุมิตร
6EB605253158THEMS – Thailand Postนิศากร
7TH39022W87G05BFlashนายธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
8CancelFlashบูรพา S
9SPXTH024082416566Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุไพลิน
10EA555353902THEMS – Thailand Postสมโภชน์ คงอินทร์
11EA555284433THEMS – Thailand Postบุษราคำ ไทรทองคำ
12TH31042W87452AFlashช่อผกา มุธุสิทธิ์ W
13TH01172W86E09B2Flashจุฬามณีพร รินทร W
14TH27102W869M5EFlashกฤติพงศ์ F
15tH01422W9C4X3AFlashพัทธดนย์ นกต่อ F
16TH49032W87CS7EFlashณัฐกานต์ ปงธิยา L
17TH03052W86826AFlashณัฐวัฒน์ ศรีสำราญ L
18TH01362W878Z5BFlashรัชนีกร​ กลาง​สุข​ L
19TH59062W86511FFlashAwakenX Tentacion L
20TH01272W84HM7CFlashวัชรพล ดวงตา W
21TH43072W860Q6BFlashไตรภพ ภูตีนผา L
22TH44062W84CN2AFlashอ้อมจิต พรรื่นเริง F
23TH02032W84BG9FFlashกัญญาณัฐ ศรีจันทร์โท W
24TH02012W85SJ8CFlashพรประภา มังฉะกัน W
25TH44022W81NK6CFlashนิตตะยา อุ่มภูธร L
26TH30012W85KQ2GFlashภานุวัฒน์ มะณีบุญ L
27TH74062W81JA7FFlashนูรีต้า ปูตีล่า L
28TH20072W81GP6GFlashณิชา บุญนาม L
29TH22032W85H80MFlashเกวลี ประชุมวัตต์ F
30TH01272W81E89BFlashสุมาลี กอแก้ว L
31TH30212W81BV9AFlashพิชญุตม์ มีบุญ F
32TH04072W81A40AFlashอังศรา กุลเปรมวงศ์ F
33TH21042W85EW4BFlashชวพร แซ่จึง L
34TH01032W85CW3CFlashสารินี เปสูงเนิน F
35TH04022W85A41A2Flashอริสา​ ช่องงาม L
36TH34032W85304CFlashศศิวิมล สมเนตร S
37EH728644614THไปรษณีย์ EMSวชิรศักดิ์ โยคี S
38TH32022W817Y3AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
39TH13112W84X77CFlashอาซาบี S
40TH12062W4EC59QFlashสถาพร ปานภาษี W
41TH42102W4EAZ0GFlashกัญธิชา บุตรปราบ F
42TH68012W4E9S5DFlashวนิดา ทองสุวรรณ F
43TH24012W4E882AFlashอานุติ เกิดศิริ F
44Th01232W5QXA6cFlashชนาภา แพงสุดโท L
45TH48042W4DZU2AFlashประหยัด นุมัติ L
46TH27202W4DYE6IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH12062W4EC59QFlashสถาพร ปานภาษี W
2TH42102W4EAZ0GFlashกัญธิชา บุตรปราบ F
3TH68012W4E9S5DFlashวนิดา ทองสุวรรณ F
4TH24012W4E882AFlashอานุติ เกิดศิริ F
5TH48042W4DZU2AFlashประหยัด นุมัติ L
6TH27202W4DYE6IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
7EB605113028THEMS – Thailand Postอรวรรณ์ เทิ้มลง
8EH728644605THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
9TH01142W4DRV2DFlashฐาปกรณ์ จันทร์หอม S
10EA555311978THEMS – Thailand Postณัฐณิชา หอมมะณี
11EA555222703THEMS – Thailand Postอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์
12TH26042W21BX6AFlashณัฐสุดา ขยันทำ S
13TH51032W21BP4IFlashด.ช.ณัฐพล ท้าวบาง S
14TH48012W21BB8BFlashณัฏฐณิชา กองพรม S
15TH01032W21B49CFlashสารินี เปสูงเนิน F
16TH24052W0V3T6GFlashบีม F
17TH61012W0V4S9AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
18EB605007642THEMS – Thailand Postพงษ์ศิริ เมืองมูล
19EB605104508THEMS – Thailand Postสิริรัตน์ ตามวัน อาคาร B 96/196
20SPXTH021934367206Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอภิรักษ์​พา​นิ​ช​ศิริ​
21TH01402W0V960B1Flashเสาวภา ลิ่ว S
22EA555171255THEMS – Thailand Postบุษราคำ ไทรทองคำ
23EB604925728THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
24FlashFlashCod สราวุธ อาสนานิ L
25TH03062VY3M61DFlashโชติกา อุ่นพานิชย์ L
26TH01422VX2Y82AFlashฉันทิสา ชัยธงรัตน์ L
27TH01172VX2ZY1AFlashสุพัตรา ดำสวัสดิ์ S
28TH18012VX3227NFlashญาวิณีย์ รักพาณิชย์ S
29CancelEMS – Thailand Postน.ส.วิภาวรรณ แสงรัมย์
30EB604276617THEMS – Thailand Postอรทัย บุญประเสิรฐ
31TH19072VUG3X4DFlashพงศ์พล พรหมเชื้อ S
32624417645073Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA555171255THEMS – Thailand Postบุษราคำ ไทรทองคำ
2EB604925728THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
3TH03062VY3M61DFlashโชติกา อุ่นพานิชย์ L
4TH01422VX2Y82AFlashฉันทิสา ชัยธงรัตน์ L
5TH01172VX2ZY1AFlashสุพัตรา ดำสวัสดิ์ S
6TH18012VX3227NFlashญาวิณีย์ รักพาณิชย์ S
7CancelEMS – Thailand Postน.ส.วิภาวรรณ แสงรัมย์
8EB604276617THEMS – Thailand Postอรทัย บุญประเสิรฐ
9TH19072VUG3X4DFlashพงศ์พล พรหมเชื้อ S
10624417645073Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH19072VUG3X4DFlashพงศ์พล พรหมเชื้อ S
2624417645073Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์
3TH40052VT7F27CFlashศักรินทร์ ศรีสวรรค์ F
4EA555110401THEMS – Thailand Postสิทธิโชค​ คงศิริ
5EA554930759THEMS – Thailand Postวราพร. บำเพ็ญ
6622722861843Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัศม์เดช จำเดิม
7EA555098904THEMS – Thailand Postนาย ภานุพัฒน์ ต่อศิริ
8TH20052VNTMR5AFlashอุกฤษฏ์ เจริญสิริวิไล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA554930759THEMS – Thailand Postวราพร. บำเพ็ญ
2622722861843Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัศม์เดช จำเดิม
3EA555098904THEMS – Thailand Postนาย ภานุพัฒน์ ต่อศิริ
4TH20052VNTMR5AFlashอุกฤษฏ์ เจริญสิริวิไล S
5TH20072VNUDJ7HFlashธันวา L
6EH490989754THไปรษณีย์ EMSอุสมาน ยูโซ๊ะ L
7TH52102VNTUF6AFlashวรัญญา สมแสน S
8TH01402VNTXE6B1Flashโชคชัย ลิ่ว S
9TH59072VNTZF3BFlashพรสินี แซ่ท้าว S
10TH10112VNU1F5FFlashปนัดดา วงศ์คำ S
11EA555012735THEMS – Thailand Postนาย ศุภกร สมงาม
12TH45012VNU597KFlashเฟื่องลดา ดาเพ็ง S
13TH37012VNU6T3FFlashRattikarn S
14TH49012VNU9R0FFlashตมิสรา จักร์แก้ว F
15TH02012VNUG64IFlashรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
16TH07042VQFHY7AFlashวรากร แก้วมณี S
17TH37052VNUJD2AFlashกัณฐาภรณ์ นาคคำ S
18TH10032VGNMX3EFlashอมฤต​ ปลอดห่วง S
19TH12012VGNNV8AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
20TH15012VG9AY3AFlashวนิดา​ อำพร S
21EB604479274THEMS – Thailand Postเพียงตะวัน สนสาย
22EB604449768THEMS – Thailand Postธนกร สรรพวุธ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH10032VGNMX3EFlashอมฤต​ ปลอดห่วง S
2TH12012VGNNV8AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
3TH15012VG9AY3AFlashวนิดา​ อำพร S
4EB604479274THEMS – Thailand Postเพียงตะวัน สนสาย
5EB604449768THEMS – Thailand Postธนกร สรรพวุธ
6TH01282VFM345AFlashรัฐศาสตร์ เดือนแจ้งรัมย์ W
7TH01082VFM0A3AFlashอัครพร เกตุแก้ว L
8TH42042VFKMH2AFlashปัณฑารีย์ หวานใจ L
9TH02042VFKY97NFlashจรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
10EH728644075THไปรษณีย์ EMSวชิรศักดิ์ โยคี S
11EB604445219THEMS – Thailand Postดาริน สมบูรณ์บุตร
12EA554951759THEMS – Thailand Postพสิษฐ์​ จิต​การุณ​
13EB604445752THEMS – Thailand Postชนม์นิภา คีรีเวช
14TH08062VFKVJ0AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
15TH30152VFJWP4EFlashรัตติกาล จันดวง S
16B604393180THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
17SPXTH023536941235Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศภวัลรัตน์ วงษ์เสงี่ยม (ผักแพว จัดซื้อ)
18621256849242Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนางสาวสุพัตรา นาโสก
19TH63032VDBZE4KFlashธมลวรรณ หาพา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1B604393180THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
2SPXTH023536941235Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศภวัลรัตน์ วงษ์เสงี่ยม (ผักแพว จัดซื้อ)
3621256849242Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนางสาวสุพัตรา นาโสก
4TH63032VDBZE4KFlashธมลวรรณ หาพา S
5TH05012VC57T9CFlashชัชญา กระต่ายเผือก W
6TH43012VC52M4EFlashนวพล ถินสำอางค์ W
7TH31042VC4WX0QFlashวรากร ฝอยทอง L
8TH17012VC4UF8AFlashกัลชนาพิมาลัย L
9TH15062VC48J0HFlashณารตา ทองประไพ L
10TH01512VC4NK1BFlashทัศนีย์ พรหมพิงค์ S
11TH01262VC4K46CFlashศุภสิทธิ์ S
12TH64202VC4GK9DFlashเสาวลักษณ์ S
13TH01202VC4BJ1BFlashDJ Zung S
14TH74042VC46V8AFlashจุไรรัตน์S
15EA554808528THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA554808528THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
2TH15012V8JH88KFlashธรรมธัช ฉิมฉันท์ L
3TH04022V8JGJ8BFlashกฤษณะ วิทยาสิงห์ S
4EA554781768THEMS – Thailand Postพงษ์ปกรณ์​ พิมสิทธิ์
5TH01032V8JG50EFlashกัญญาวีร์ โชคชัยเกษมสุข S
6EB604166894THEMS – Thailand Postเบญจวรรณ วันแก้ว
7TH02012V8JFR8BFlashศุภณัฐ เอียงอิ่ม S
8EB604113993THEMS – Thailand Postสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ
9TH21062V59WS6BFlashธิติมา ก้านอินทร์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB604113993THEMS – Thailand Postสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ
2TH21062V59WS6BFlashธิติมา ก้านอินทร์ S
3TH38192V509D0DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W
4TH49042V50981CFlashนพรัตน์ หาริกุล L
5TH03042V50905EFlashพลอย L
6EB603944592THEMS – Thailand Postน.ส.เบญญทิพย์ ปลากัดทอง
7EB603935556THEMS – Thailand Postธนกฤต มุมทอง
8TH54012V50852NFlashปวีณา ไกรทองศรี S
9TH46042V507V6EFlashน.ส.มนฤดี คำมุงคุณ S
10TH51032V507J1AFlashด.ช.ณัฐพล ท้าวบาง S
11EH728683167THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
12TH01062V1Q2F9AFlashสุรพงษ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EH728683167THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
2TH01062V1Q2F9AFlashสุรพงษ์ S
3EA554654693THEMS – Thailand Postประณยา สำกลาง
4TH69012V1KKE3FFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
5TH39072V1KJV3EFlashพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
6TH01192V1KJJ2BFlashอลิส F
7TH20012V1KJQ7QFlashAITTPHON F
8TH31062V1KJC1OFlashพรรณทิพา แสวงวงค์ S
9EA554647600THEMS – Thailand Postเกศินี
10720835605232J&Tนิวเยียร์ (TikTok)
11620410678716Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศเฟิร์ส
12EB603753553THEMS – Thailand Postสุนิสา พวงบุบผา
13EA554471664THEMS – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อน
14EB603674294THEMS – Thailand Postนิติรัฐ คำลือ บ้านเลขที่251/170

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1720835605232J&Tนิวเยียร์ (TikTok)
2620410678716Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศเฟิร์ส
3EB603753553THEMS – Thailand Postสุนิสา พวงบุบผา
4EA554471664THEMS – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อน
5EB603674294THEMS – Thailand Postนิติรัฐ คำลือ บ้านเลขที่251/170
6TH19072UXNDK6BFlashพัชร์ชยาณัฐ บำเพ็ญพงษ์ W
7TH31092UXNV37GFlashรพีวิชญ์ มิตะถา L
8TH33022UXP667CFlashศศิธร ขุนรักษา L
9TH28022UXPUJ2FFlashปัญญาพร ปักเหนือ F
10TH27202UXQ3K1IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
11TH71112UXQGJ4AFlashอนุรักษ์ รังสิมันตุชาติ L
12TH21012UXUHX7BFlashสุปราณี สมพงษ์ F
13TH03032UXSFS0DFlashบุญรัก หลักเพชร L
14TH45082UXSYF1GFlashเมธาพร S
15TH12032UXT4B6KFlashชนัญชิดา จันทร์ต๊ะวงศ์ S
16TH44072UXUBZ0BFlashสิทธิชัย เเสงพุทธา S
17EB603591878THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
18EB603582876THEMS – Thailand Postคุณโบว์ (Bovie Shop)
19SPXTH022363394245Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพิมพ์ปภัสสร บ่อเพ็ชร
20EB603576601THEMS – Thailand Postนายธีระศักดิ์ พลีบัตร
21TH37052US03S2AFlashศรัญญา อุทาโย F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB603591878THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
2EB603582876THEMS – Thailand Postคุณโบว์ (Bovie Shop)
3SPXTH022363394245Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพิมพ์ปภัสสร บ่อเพ็ชร
4EB603576601THEMS – Thailand Postนายธีระศักดิ์ พลีบัตร
5TH37052US03S2AFlashศรัญญา อุทาโย F
6TH30022US01K8BFlashอาณัติ อ่ำเอี่ยม L
7TH20042URZXP7HFlashสุวรรณี จันทร์หอม F
8TH45042URZUX3DFlashสรยุทธ สุธรรม F
9TH16012URZSH9OFlashน.ส รสริน อุดคำดี F
10TH13042URZPW3GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
11TH17012URZKE7AFlashกัมปนาท คนเฉียบ L
12TH71152URZGK1IFlashณัฐวุฒิ หนุดทอง L
13TH39022URZD34AFlashสุธาภรณ์. ศรีบุตตา S
14EH728677348THไปรษณีย์ EMSกัสหม๊ะ ยูโซะ S
15EB603563435THEMS – Thailand Postซูไดซี เจะมะ
16TH01082URZ6U8AFlashทรนันท์ วามะกันต์ S
17TH21012URZ3M4CFlashน.ส.ปณิดา จันทร์พิทักษ์ S
18TH24082URYQ24CFlashมานุ มั่นเจริญ S
19TH01212URZ1R5BFlashสมใจ มณีชม S
20TH01182URYZM6A0Flashปิน S
21TH14092URYNE7CFlashฉัตรนภา พิพัฒน์ภานุวิทยา S
22TH04062URYXE6A1Flashเปรมย์ปรีดา ยศรุ่งเรือง S
23TH13082URYVE1BFlashสุรีภรณ์ พันธุ์พรหม S
24TH74092URYMB4CFlashปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH20072UNP5N8BFlashกฏกร สงวนหงษ์ W
2TH46052UNP5F2IFlashพิสิษฐ์ ดาโสม L
3TH20082UNP4Z2BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
4TH31032UNP4P0BFlashอานนท์ เกษชาติ L
5TH27052UNP4G2CFlashพงศธร เกษทอง F
6TH20012UNP486IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
7TH31122UNP411AFlashขัตติยา แก้วกาฬ L
8TH47072UNP3J8IFlashน.ส.ทัศนีย์ แซ่ม้า S
9TH29012UNP331PFlashรภัทพงศ์ สนธยามานพ S
10TH59062UNP2X4AFlashปัทมา เซย์ S
11TH04032UNP2Q2BFlashสุทธิชา สิงหาเขต S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH62072UJ7AS7DFlashปรมินทร์ เคลือบมุข W
2TH02012UJ73R5AFlashธีรภัทร์ เทียมทนงค์ W
3TH20012UJ6X00IFlashกมลลักษณ์ ซื่อสัตย์ F
4TH13112UJ6TF0CFlashน.ส.อาซาบี F
5TH40052UJ6H10NFlashยศกร วรยศ L
6EA554289641THEMS – Thailand Postเสน่ห์ หอมมะณี
7EB603217246THEMS – Thailand Postธนทรัพย์ ตรงต่อกิจ
8EB603226680THEMS – Thailand Postสุภัสสร ระงับภัย
9EB603321819THEMS – Thailand PostBeautiful Mind Shop
10TH21072UJ66W8AFlashรัตติพร หาญกล้า S
11TH37012UJ64A9OFlashธนพร ปานะราช S
12TH14032UF1FZ3GFlashชลทิศ จันทา L
13TH09012UF1HS1BFlashธนบดี โตแฉ่ง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH14032UF1FZ3GFlashชลทิศ จันทา L
2TH09012UF1HS1BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
3TH26062UEKFJ3LFlashนิฎฐกา สุภาผล W
4TH77052UEKKP4BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
5TH30152UEKPT9EFlashรัตติกาล จันดวง S
6TH21032UEKCT1AFlashเอกพล ศิริพงษ์ S
7TH37102UBNKU6BFlashภครพล ปุเรเต L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA554275090THEMS – Thailand Postนาย ภูวนัย เอี่ยมสะอาด
2TH01272UB77T5CFlashวัชรพล ดวงตา W
3TH20042UB7AF7GFlashปราณี มูลสันเทียะ L
4TH42042UB7BY1DFlashธีรภัทร์ สมจันทร์ F
5EB603060733THEMS – Thailand Postอ๊อฟ อับดุลลา
6TH45082UB7ES9GFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
7EB603051878THEMS – Thailand Postทิพรดา ไพคำนาม
8EB603030612THEMS – Thailand Postภาณุเดช ภูวาดเขียน
9EA554270336THEMS – Thailand Postสุทธินัย บุญมา
10EB602985074THEMS – Thailand Postจิระพงศ์ ศิริทาทับ
11EB603044761THEMS – Thailand Postเบญจวรรณ วันแก้ว
12EB602618818THEMS – Thailand Postวรางค์ศิริ เบญจผลาทร
13TH01162U8PR63B1Flashฐิติมา ไพฑูรย์ S
14TH55062U8PSZ5BFlashพรทิพย์ ธรรมยศ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01162U8PR63B1Flashฐิติมา ไพฑูรย์ S
2TH55062U8PSZ5BFlashพรทิพย์ ธรรมยศ F
3TH57072U7QZD8FFlashเบญจมาภรณ์ สากุลา W
4TH21032U7PKC0LFlashพลอยไพลิน L
5TH38202U97QB7bFlashธวัชชัย ทุญาธิโก F
6TH30062U7QRZ2CFlashภรณ์นิภา หงำกระโทก L
7TH55012U7PHQ0AFlashสิทธิชาติ เซ่งเฮ่อ L
8TH24052U7R5Y2GFlashบีม F
9TH38042U7P6V9IFlashอภิวัฒน์​ สนิท​ปะ​โค F
10TH05082U7R3C1MFlashธนพงศ์ คงธาา L
11TH77022U7QNY9BFlashซารีป๊ะ บินอูเซ็ง L
12EB602923503THEMS – Thailand Postปิยะรัตน์ รัตนการ
13EA554249903THEMS – Thailand Postธนิดา เด่นนินนาท
14EB602920997THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
15EA554256970THEMS – Thailand Postเต้ย ภัทรพล
16EB602914458THEMS – Thailand Postวัชรีวรรณ สินสว่าง
17TH07042U7Q1J7AFlashวรากร แก้วมณี S
18627965328362Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง
19626779223372Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธนวัฒน์
20TH26052U7PF93AFlashอาทิตย์ สุวรรณิน L
21TH68052U7P2B4BFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
22TH47032U7PBN0HFlashฐานพัฒน์ แสนสุข F
23TH74082U7NZV7DFlashกชพร จอกน้อย S
24tH01132U97KS1DFlashแนน S
25EA554194776THEMS – Thailand Postปิยวัฒน์ ภูผิวผา
26EA554106533THEMS – Thailand Postปิยวัฒน์ ภูผิวผา
27TH04022U24UW6A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH04022U24UW6A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
2TH07012U1PE98FFlashก้องภพ F
3EA554184345THEMS – Thailand Postวรรณิภา เมืองช้าง
4EB602701550THEMS – Thailand Postรมย์รวินท์ เหมือนเผ่าพงษ์
5TH64012U1P9P3AFlashทรงพล โชติทอง S
6TH42072U1P861IFlashสิริรัตน์ พลเยี่ยม S
7EH728642848THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
8EH728642834THไปรษณีย์ EMSนิโซเฟีย บาหะหมะ S
9TH07032U1NYC8GFlashรัฐภูมิ เสือโต S
10TH01272TYJ6Y0BFlashสุมาลี กอแก้ว L
11TH27102TYJ9N3FFlashจิตรจิพัฒน์ เงินพิมาย L
12TH29012TYJCK9NFlashสุรชัย เจียมรัมย์ L
13EA554091051THEMS – Thailand Postอรนุช​ ​ไกร​สมุทร​

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01272TYJ6Y0BFlashสุมาลี กอแก้ว L
2TH27102TYJ9N3FFlashจิตรจิพัฒน์ เงินพิมาย L
3TH29012TYJCK9NFlashสุรชัย เจียมรัมย์ L
4EA554091051THEMS – Thailand Postอรนุช​ ​ไกร​สมุทร​
5EA554117479THEMS – Thailand Postนายสุรสิทธิ์ ทองอ้ม
6TH11032TY4AG4GFlashพันกร ควรขุนทด F
7TH20012TY4DH9IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
8TH71112TY4J36AFlashภานพ กำไลทอง L
9EB602573674THEMS – Thailand PostTDqiang632
10EB602632908THEMS – Thailand Postบวรรัตน์
11TH16012TY4XX3KFlashวิลาวัลย์ เชื่อมสุข S
12TH08062TY5TH3AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
13EB602528499THEMS – Thailand Postสุทธิพจน์ มาสกุล
14EA554102430THEMS – Thailand Postนำโชค จงเจริญ
15TH31042TVNDX1LFlashวรรณรัชนี สมานฉันท์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH55042TUHF93BFlashนายสมเพชร แสงพรนิรันดร์ L
2TH01492TUHAF7HFlashบุศรินทร์ จันทสร L
3TH12042TUH3Q7EFlashวาริธ เศรษฐบุตร F
4TH27142TUH040CFlashธนกฤต บุเมืองปัก F
5TH01512TUGX41CFlashจุฑาพร สุทธิประภา L
6EH728677246THไปรษณีย์ EMSชนิกานต์ ทองเจริญ L
7TH21042TUGK96BFlashชวพร แซ่จึง L
8TH65012TUHJX2AFlashนันท์นลิน เจ๊ะมุสอ (ฟาดา) S
9TH28082TS02P4DFlashธรรมรส S
100TH12012TS00U8AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
11TH28012TRZWP8NFlashพิมพ์ชนก บุราณสุข S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH04052TQTGQ9GFlashนำโชค จงเจริญ S
2TH01052TQTFQ8EFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
3TH15022TQTFE8FFlashทัศนีย์ สระทองคาน F
4TH31132TQTF11GFlashชินดนัย ธนงค์ L
5TH02012TQTDZ4JFlashสุภชัย ลามา S
6TH35082TNE780EFlashมณีจันทร์ บาลี S
7TH01052TNE722BFlashสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ S
8TH40052TNE6S5CFlashศักรินทร์ ศรีสวรรค์ F
9TH71122TNE6D0DFlashปฐวีร์ แก้วสด L
10TH69012TNE668FFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
11TH03062TNE5T8AFlashกรองแก้ว เรี่ยวแรง F
12EA553864917THEMS – Thailand Postอัฐษฎาวุธ กองเกิด
13EA553836045THEMS – Thailand Postปิยวัฒน์ ภูพิวผา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01262TM0399BFlashฮาริส ม่วงดี W
2TH01012TM0RY9BFlashธีระ​ บุญชู​ ( ไปร์ท​ )​ L
3TH69012TM0SV0DFlashศิวพร หทัยภาสวร L
4TH65042TM0T96AFlashสนฉัตร นบนอบ L
5TH60012TM0U13BFlashแทนคุณ หอมทอง L
6TH01302TM0UJ4AFlashปิยะพงษ์ สุนทรพิทักษ์ F
7TH26042TM0V39CFlashจตุพร มีบุญญา F
8TH69012TM0W40FFlashปุณรดา เล็กอำพร F
9TH01162TM0WT3B1Flashจีรวรรณ น้ำทิพย์ F
10TH01222TM0X82CFlashทัสมา วิเชียรทัศไนย F
11TH01202TM0XH4CFlashโจเอล F
12TH56092TM0XS7DFlashไปรท์ ณัฐภัทร F
13TH01432TM0Y44CFlashเตชินท์ S
14622668551923Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศธีรภัทร หอมหวล
15TH20062TM0YV7FFlashลัดดาวัลย์ โพธิ์ไชยทอง S
16621964406884Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชาลิสา ทองเรือง
17TH24042THXHP3IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทย S
18EB602052948THEMS – Thailand Postเกศินี
19EB602016530THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
20TH42102THXC16GFlashกัญธิชา บุตรปราบ F
21th01342THWVV7aFlashมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
22TH33042TG6T94CFlashชลสิทธิ์ ศิริ F
23TH01462TG6VU5BFlashทักษิณ มณีพันธ์ F
24TH20072TG6ZR0GFlashเม F
25TH64082TG72A5AFlashปิยพรรณ จริตงาม L
26TH24042TG7625CFlashสายธาร สังข์ทอง L
27TH15022TG79P4AFlashน.ส.เอ๋ย บุญสาย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH33042TG6T94CFlashชลสิทธิ์ ศิริ F
2TH01462TG6VU5BFlashทักษิณ มณีพันธ์ F
3TH20072TG6ZR0GFlashเม F
4TH64082TG72A5AFlashปิยพรรณ จริตงาม L
5TH24042TG7625CFlashสายธาร สังข์ทอง L
6TH15022TG79P4AFlashน.ส.เอ๋ย บุญสาย L
7TH20022TG7F73FFlashพีรดา คำสิงห์ S
8TH14092TG7H38CFlashฉัตรนภา พิพัฒน์ภานุวิทยา S
9EB601860413THEMS – Thailand Postสถาปัตย์ เสริฐศร
10TH42202TG81Y8AFlashธนกร สรรพวุธ L
11TH75042TG84Q1FFlashนูรีซา สาและ L
12TH31122TG8AT2AFlashวริศรา ประธาน S
13TH74082TAFUG8DFlashกชพร จอกน้อย S
14EB601810540THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH74082TAFUG8DFlashกชพร จอกน้อย S
2EB601810540THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB601810540THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี
2TH01422T9FPZ1AFlashฉันทิสา ชัยธงรัตน์ L
3TH13042T9FTB0GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
4TH61012T9FV24AFlashคุณ รัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
5TH27102T9FXN8MFlashเกศราภรณ์ ดวงกลาง L
6TH27012T9G1N6HFlashรวีวรรณ หล่อตระกูล L
7TH03012T9G2Q9BFlashวาที โตศรีศิริถาวร L
8TH61042T9G5A8HFlashปนัดดา จันทขาว L
9TH31172T9GAW5AFlashศักรินทร์ ภูขมัง L
10TH31172T9GDH7AFlashพิชญาภา บุรัสการ L
11TH37122T9GFV6AFlashกันยารัตร พิมบัง L
12TH15012T9GJ77FFlashสุณิสา ดอนมืด L
13TH04012T9GND5LFlashสาวิตรี พลายงาม F
14EH490990103THไปรษณีย์ EMSกัสหม๊ะ ยูโซะ S
15TH42172T9GSF9AFlashเมธาสิทธิ์ อึ่งขวัญ S
16625271646930Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุดารัตน์ เจริญทัศน์
17EB601778827THEMS – Thailand Postอุไรวรรณ พรมศรี
18EB601687729THEMS – Thailand Postคุณชญาพิชชา( Room 305)
19EB601702298THEMS – Thailand Postวีรยา​ กิ่งแก้ว
20TH47202T6VYY3AFlashสุทธิวัฒน์ กูนโน L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับชื่อผู้ส่ง
1EB601810540THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารีS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2TH01422T9FPZ1AFlashฉันทิสา ชัยธงรัตน์ LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3TH13042T9FTB0GFlashวิจิตรา ใจเย็น FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4TH61012T9FV24AFlashคุณ รัฐธรรมนูญ ภักดีโต FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5TH27102T9FXN8MFlashเกศราภรณ์ ดวงกลาง LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6TH27012T9G1N6HFlashรวีวรรณ หล่อตระกูล LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7TH03012T9G2Q9BFlashวาที โตศรีศิริถาวร LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8TH61042T9G5A8HFlashปนัดดา จันทขาว LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9TH31172T9GAW5AFlashศักรินทร์ ภูขมัง LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
10TH31172T9GDH7AFlashพิชญาภา บุรัสการ LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11TH37122T9GFV6AFlashกันยารัตร พิมบัง LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
12TH15012T9GJ77FFlashสุณิสา ดอนมืด LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
13TH04012T9GND5LFlashสาวิตรี พลายงาม FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14EH490990103THไปรษณีย์ EMSกัสหม๊ะ ยูโซะ SS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15TH42172T9GSF9AFlashเมธาสิทธิ์ อึ่งขวัญ SS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16625271646930Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุดารัตน์ เจริญทัศน์S161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
17EB601778827THEMS – Thailand Postอุไรวรรณ พรมศรีS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
18EB601687729THEMS – Thailand Postคุณชญาพิชชา( Room 305)S161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19EB601702298THEMS – Thailand Postวีรยา​ กิ่งแก้วS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
20TH47202T6VYY3AFlashสุทธิวัฒน์ กูนโน LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21TH01272T4ZKW2CFlashวัชรพล ดวงตา WS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22TH52042T4ZP86EFlashชนินทร์ พุฒิมา WS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23TH45102T4ZQJ6BFlashอาริญา โคทังคะ LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24TH27122T4ZVZ1AFlashกฤษณะ มาเหง่า FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
25TH02012T4ZYR5KFlashณัฐณิชา หอมมะณี LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
26TH53042T500R7GFlashศิริลักษณ์ ชาวเวียง SS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
27TH44062T50426AFlashอ้อมจิต พรรื่นเริง FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
28TH20062T506F7JFlashกนกพล เกตุจรุง LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
29TH04022T508N1A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ SS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30TH01172T50D92B0Flashแพท SS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
31EB601557936THEMS – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อนS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
32TH01492T27ZZ0EFlashกนกกาญจน์ เคนประคอง LS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
33TH01262T283J9AFlashพิชญา​ แก้วเกาะ FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
34TH40052T285A4CFlashศักรินทร์ ศรีสวรรค์ FS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35EB601339658THEMS – Thailand Postอัสมา ทรงศิริS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36626556913706Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพงพนา โบษกรนัฏS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
37EA553586609THEMS – Thailand Postมานพ จันทร์หอมS161. บริษัท ออร่านุชา สกิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH13022T0KQQ4BFlashพสิษฐ์​ จิตการุณ​ L
2TH03032T0KTP9DFlashบุญรัก หลักเพชร L
3TH03022T0KXQ8GFlashชัชวาล มะลิวัลย์ L
4TH23022T0M0R3BFlashวรางค์ศิริ เบญจผลาทร L
5EB601274395THEMS – Thailand Postชลธิชา มธุรส
6TH44092T0M341AFlashนางอรุณี แสงทอง S
7EB601220211THEMS – Thailand Postธนพัฒน์ สัมมา
8TH29012T0M809SFlashธนภัทร พิมพ์เก่า S
9TH04012SXF6E8DFlashณัฐวรัชญ์ สนิทพันธุ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1621026981385Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศนาย ศักรินทร์ อักษรนำ
2EA553441723THEMS – Thailand Postนาย ศุภณัฐ เผื่อยา
3EB601141394THEMS – Thailand Postรุ่งโรจน์ สบายดี
4EA553544396THEMS – Thailand Postเจษฎา ไชยศรี
5TH02012SW4779BFlashฐิติกาญจน์ ทองเอี่ยม F
6TH63012SW46X3KFlashนายภัทรพล เที่ยงแท้ L
7TH04012SW46J0DFlashณัฐวรัชญ์ สนิทพันธุ์ S
8EH728672969THไปรษณีย์ EMSน.ส. ศันสนีย์ หะมะ S
9TH03012STQNK3BFlashวาที โตศรีศิริถาวร L
10EB601085454THEMS – Thailand Postจารินี ธนีคุณ
11EA553478034THEMS – Thailand Postชุดาณัฎฐ์
12EA553507827THEMS – Thailand Postสุภารัตน์
13EA553523918THEMS – Thailand Postปิยวัฒน์ ภูพิวผา
14EB601075324THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
15TH21012STQYU8NFlashอัครพงษ์ บุญมาวงศ์ L
16TH31042SSN1D3AFlashช่อผกา มุธุสิทธิ์ W
17TH30062SSJJF8CFlashภรณ์นิภา หงำกระโทก L
18TH47192SSJKK0AFlashวริษา L
19TH67032SSJNQ7FFlashอรรถพล บัวน้อย F
20TH01082SSJQ38AFlashเอกชัย คู่สุขมา F
21TH01172SSJS98B2Flashวรากร แก้วมณี S
22TH08062SSJUV4HFlashพัทธมน นาคโครพ S
23TH20012SU9GT5jFlashปฐพี มะใบ S
24TH20042SSJZD0FFlashพลอธิป บัวแก้ว S
25TH47222SSN1M1AFlashนางสาวสุชัญญา กะณะ S
26TH01502SSN1Z6AFlashแนน S
27EA553404558THEMS – Thailand Postเสาวดี. หนูเนี่ยว
28EB600913171THEMS – Thailand Postสิริรัตน์ ตามวัน อาคาร B 96/196
29TH03032SSK515BFlashนายนัฐพงษ์ ศรีกะกุน S
30TH52012SSN278KFlashเอมมิกา วงศ์ฐิติโชติ W
31TH04022SSK7H5A2Flashอริสา ช่องงาม W
32TH27012SSK998TFlashจักรกฤษณ์ นวลแก้ว F
33TH22032SSN2G1MFlashเกวลี ประชุมวัตต์ F
34TH48012SSKB02GFlashวิภาพร ทุเลสินธุ์ L
35TH71012SSN2S4BFlashทิพย์ภาวรรณ กังแฮ F
36TH47072SSKEH5GFlashชินกฤต ปู่อ้าย F
37TH20102SSKG90AFlashจักรกฤษณ์ อีสา L
38TH21012SSKK04BFlashสุปราณี สมพงษ์ F
39EB600868954THEMS – Thailand Postรุ่งโรจน์ สบายดี
40TH15012SSKPX3AFlashวนิดา​ อำพร S
41TH61012SSKRA6FFlashณัฐวัฒน์ คงโพธิ์ S
42EH728676696THไปรษณีย์ EMSวชิรศักดิ์ โยคี S
43TH44012SSKX90EFlashเกศินี สังกฤษณ์ S
44628080196273Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศศศิปรียาสังข์ด้วงยาง
45TH47192SSM1N2BFlashเดชาวัต ออกเปด S
46TH31252SU9AJ6DFlashกฤติยา พรมมาสุข S
47623558701360Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพรสุดา สมรักษ์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH65022SFUE24CFlashกฤตเมธ หาญใจ L
2TH03062SFUDU5DFlashโชติกา อุ่นพานิช L
3TH63032SFUDJ4NFlashศราวุฒิ ใสไหม F
4TH20012SFUD83GFlashวิชุดา สิริเฮ้งลล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01172SEYDJ9B2Flashจุฬามณีพร รินทร W
2TH27102SEYD45EFlashกฤติพงศ์ F
3TH64012SEYCJ4NFlashส.ท.เจษฎากร มูลสาร L
4TH37172SEYCA5AFlashรุจิกร ดูเถอะ S
5TH32022SEY8H7AFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
6720788502976J&Tส้ม (TikTok)
7720812331455J&Tวรรณิศา (TikTok)
8TH01012SC4V42BFlashริญญาภัสร์ มณีวรรณพัชร์ (มิ้น)S
9TH56102SC4V12GFlashรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
10Th01232SCTDQ5cFlashชนาภา แพงสุดโท L
11TH10012SC4TS4FFlashชนัฐฐา  เนาวบุตร S
12627386232340Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศปิยะรัตน์ รัตนการ
13EB600594597THEMS – Thailand Postฐณิชา วุฒิวัย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1627386232340Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศปิยะรัตน์ รัตนการ
2EB600594597THEMS – Thailand Postฐณิชา วุฒิวัย
3TH20082SASKU3AFlashกัมปนาท แผลงเดช L
4TH31092SASNU9GFlashรพีวิชญ์ มิตะถา L
5TH37102SASQ96BFlashภครพล ปุเรเต L
6TH24042SASUX3DFlashธีระศักดิ์. วงค์ชัย F
7EA553319656THEMS – Thailand Postกฤษณา สายสุคนธ์
8TH01132SAT0F8DFlashแนน (เบิกสต๊อก)S
9TH21062SASXE8BFlashกฤษณพงศ์ เชียงผุ F
10TH04022S896Y1A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
11TH68102S89886FFlashธีรภัทร อินทร์เเก้ว S
12TH64202S89A23DFlashเสาวลักษณ์ S
13TH07092S6WVA9CFlashนิพาดา ใจดีเย็น S
14EH728674125THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH07092S6WVA9CFlashนิพาดา ใจดีเย็น S
2EH728674125THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
3TH01272S6WYK6CFlashวัชรพล ดวงตา W
4TH13112S6X1G9CFlashน.ส.อาซาบี F
5TH13022S6X5J6BFlashพสิษฐ์​ จิตการุณ​ L
6TH27202S6X911IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
7TH27012S6XAV1XFlashศุภิสรา สินสุพรรณ์ L
8TH16012S6XCA6FFlashนวิดา สระงาม L
9EB600497785THEMS – Thailand Postอนุศรา ลำดวน
10TH18012S2XF74NFlashญาวิณีย์ รักพาณิชย์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH18012S2XF74NFlashญาวิณีย์ รักพาณิชย์ S
2TH38192S2XHH4DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W
3EB600327962THEMS – Thailand Postเอกชัย แมดขุนทด
4621960431540Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอัศม์เดช จำเดิม
5EA553001046THEMS – Thailand Postณปภัช สราญ
6EH728673774THไปรษณีย์ EMSนูรมา ดามิ S
7TH20042S2YC32BFlashจารุณี จำปาเทศ S
8TH15012S2YF21GFlashอรกัญญา งามพริ้ง S
9TH04032S0DHJ7BFlashสุทธิชา สิงหาเขต S
10TH68012S0DE25JFlashสุทธิดา ศุภผุชต์ W
11TH67022S0DA06AFlashส.ท.เจษฎากร มูลสาร L
12EA553075171THEMS – Thailand Postคุณกุสุมา (ฝ่ายบุคคลเคที)
13EA553102654THEMS – Thailand Postพนอ
14TH08062RZAE86AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
15TH45032RZAE24CFlashเมฆาวัฒน์ สมปัญญา S
16TH20012RZADW3IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
17TH65082RZADP5HFlashจิณห์จุฑา เพ็ชรคงทอง L
18TH30062RZADF0CFlashภรณ์นิภา หงำกระโทก L
19TH14012RZAD53QFlashชยุตม์ อินทวิรัตน์ L
20TH67012RZACS6FFlashศริญญา รอดบุญจง(แนนเอง) L
21TH01492RZACG2GFlashจันเรือง สุภาษิต S
22TH30042RZAC90DFlashอุดมลักษณ์ ใจดี S
23TH61012RZABP7FFlashณัฐวัฒน์ คงโพธิ์ S
24TH63032RZABD9KFlashธมลวรรณ หาพา S
25EA553121477THEMS – Thailand Postบริพัตร สระทองเเก่น
26EB600078783THEMS – Thailand Postศุภกิตติ์ โตหมื่นไวย
27EA553071166THEMS – Thailand Postกวิณทิพย์
28TH47052RX1D33BFlashภัทรธิดา จาดเมือง L
29TH20072RX1BY7HFlashธิติมา ก้านอินทร์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA553102654THEMS – Thailand Postพนอ
2TH08062RZAE86AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
3TH45032RZAE24CFlashเมฆาวัฒน์ สมปัญญา S
4TH20012RZADW3IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
5TH65082RZADP5HFlashจิณห์จุฑา เพ็ชรคงทอง L
6TH30062RZADF0CFlashภรณ์นิภา หงำกระโทก L
7TH14012RZAD53QFlashชยุตม์ อินทวิรัตน์ L
8TH67012RZACS6FFlashศริญญา รอดบุญจง(แนนเอง) L
9TH01492RZACG2GFlashจันเรือง สุภาษิต S
10TH30042RZAC90DFlashอุดมลักษณ์ ใจดี S
11TH61012RZABP7FFlashณัฐวัฒน์ คงโพธิ์ S
12TH63032RZABD9KFlashธมลวรรณ หาพา S
13EA553121477THEMS – Thailand Postบริพัตร สระทองเเก่น
14EB600078783THEMS – Thailand Postศุภกิตติ์ โตหมื่นไวย
15EA553071166THEMS – Thailand Postกวิณทิพย์
16TH47052RX1D33BFlashภัทรธิดา จาดเมือง L
17TH20072RX1BY7HFlashธิติมา ก้านอินทร์ S
18TH26062RV92W4MFlashจูเหมย แซ่หลี่ (ฟ้า) L
19TH02012RV95Z6DFlashคุณพนอ เพียรวนิช L
20TH77042RV97F7DFlashเจ๊ะโรสลีนา เจ๊ะอูเซ็ง F
21TH24042RV9F43CFlashสายธาร สังข์ทอง L
22TH16012RV9HC5LFlashกนกพร แก้วศรี S
23TH01172RV9KS7B2Flashอินธิรา กาลวิบูลย์ S
24EB599984261THEMS – Thailand Postณัฐชา จันทร์ปาน
25EA553064465THEMS – Thailand Postปิยวัฒน์ ภูผิวผา

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH26062RV92W4MFlashจูเหมย แซ่หลี่ (ฟ้า) L
2TH02012RV95Z6DFlashคุณพนอ เพียรวนิช L
3TH77042RV97F7DFlashเจ๊ะโรสลีนา เจ๊ะอูเซ็ง F
4TH24042RV9F43CFlashสายธาร สังข์ทอง L
5TH16012RV9HC5LFlashกนกพร แก้วศรี S
6TH01172RV9KS7B2Flashอินธิรา กาลวิบูลย์ S
7TH37242RV9V34CFlashอรธิชา อันทราศรี F
8TH58012RV9XJ1EFlashสุธิษา เครือกลัด (มุก) F
9TH42062RV9ZS2BFlashศิวกร L
10TH56022RVA4R7AFlashร้านเจ๊หน่อยกะทิสดของชำตลาดสดโกรกพระใต้ L
11TH71112RVA792AFlashธีรพล ศรีสุวรรณ L
12TH30132RPKAA7AFlashจันเพ็ญ วันทา L
13TH71072RPKCJ8DFlashปิ่นพิมล​ ไสย​เวทย์ L
14TH01122RPKE57AFlashพยาพลศิริ L
15623510436426Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชาลิสา ทองเรือง

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA379521658THEMS – Thailand Postกฤษณา สายสุคนธ์
2tH01032NC88B1eFlashกัญญาวีร์ โชคชัยเกษมสุข S
3Th64172NC67B1CFlashอชิระ รัญจวน S
4th16012NC6GC5fFlashนวิดา สระงาม W
5th33022NC8H67cFlashศศิธร ขุนรักษา L
6tH42102NC6W57QFlashบุญชรัสมิ์ เดชสุริยศักดิ์ L
7Th29012NC8NP7sFlashนายธนภัทร พิมพ์เก่า S
8tH01502NC6C72BFlashส.ท.อุทิศ ยาพันธุ S
9EH490928070THไปรษณีย์ EMSK.AHMAD KATEH W
10tH31012NC6148AFlashนายชัยสิทธิ์​ พุทธิวงศ์​ L
11th01412NC7SA4bFlashสถาพร แทนโสภา S
12Th21032N9J0C8aFlashเอกพล ศิริพงษ์ S
13tH44092N8YM22AFlashอรุณี แสงทอง S
14Th65042N8AW06AFlashสนฉัตร นบนอบ L
15tH54012N8BFH8bFlashหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
16TH39012N8BAQ5lFlashนางนัยนา ขนุนใหญ่ S
17th17012N8B4T5eFlashธีรดนย์ ดอกจันทร์ S
18tH02012N8AM20IFlashรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
19EH490927984THไปรษณีย์ EMSชนิกานต์ ทองเจริญ L
20th15042N5F6P6AFlashธนกฤต ตรีธัญญา L
21th38192N4TKP1DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W
22RF622789839THRegistered Mail – Thailand Postน.ส.เมธินี สว่างสุข
23th35012N482J7hFlashเทวฤทธิ์ สีสะอาด L
24FlashFlashพุฒิพงษ์ พรอิน F
25RF622883560THRegistered Mail – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อน
26622421566104Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสุพรรษา บุญรอด
27Th68012N48KP6bFlashนาย ธนดล มากน้อย L
28TH04022N48EH7aFlashRatta jim F
29th47192N488D4AFlash.วริษา แซ่เติ๋น L
30FlashFlashนายพงษ์พิสิทธิ์ สุทธิเจริญ L
31FlashFlashวรากร ฝอยทอง L
32EH490931697THไปรษณีย์ EMSทิวากร วิเศษสมบูรณ์ S
33FlashFlashธีรภัทร หอมหวล F
34Th38202N0Y5H1bFlashธวัชชัย ทุญาธิโก F
35tH30132N0Y8W3aFlashจันเพ็ญ วันทา L
36tH04022N0F0D2aFlashเทิดเกียรติ องค์อาจ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH47062RNFBW7DFlashชลีพร นามอุษา S
2TH01272RNF9K0CFlashวัชรพล ดวงตา W
3TH44012RNF681FFlashธีระพัฒน์ สาโยธา L
4TH01492RNF3V9HFlashบุศรินทร์ จันทสร L
5TH21062RNF2E3BFlashศักดิ์สิทธิ์ สายสวาท L
6TH76012RNEZQ3AFlashฟุรกรณ์ ลีเมาะ L
7TH68152RNEWN2BFlashปณ​ิ​ตา​คงโ​ตรม F
8EA552993787THEMS – Thailand Postธานินทร์ เครือแดง
9EA552858107THEMS – Thailand Postวุฒิเดช แก้วโยธา
10EB599676331THEMS – Thailand Postปนัดดา เมืองทา
11621511744383Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศน.ส. กัญญารัตน์ ง่อนไธสง
12TH14022RNEJK7NFlashน.ส วาสนา สิทธิน้อย
13EH728702303THไปรษณีย์ EMSศิริวรรณ ถาวรพงศ์อภิชาติ S
14TH05012RNE7T4QFlashจุฑารัตน์ ศุภกุล S
15TH74052RJUMQ2IFlashนิตยา มาประสม S
16TH32012RJURH1DFlashสุชาดา สีหารี S
17628401023784Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศณัฐพล ชัยธรรม
18623327115913Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกิตติศักดิ์ ทุ่งลาด
19TH02012RJ9T68IFlashรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
20TH27202RHZE25IFlashนุจรี หิ้วพิมาย L
21TH69012RHK8P6FFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
22TH21012RHKCP0MFlashณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
23TH20082RHKFX0BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
24TH71122RHN4Z8DFlashปฐวีร์ แก้วสด L
25TH71142RHN5G9BFlashธนภรณ์ เส้งสุวรรณ L
26TH05082RHN683MFlashธนพงศ์ คงธาา L
27TH67012RHN1F6EFlashเมธาพร พิลารักษ์ S
28TH75072RF12E1JFlashชนิกานต์ ทองเจริญ L
29TH48042RF12N6AFlashประหยัด นุมัติ L
30TH54122REKCT9CFlashวราพร สมควร S
31TH45062RDSDK8EFlashธนากร แก้วนามไชย L
32TH01032RDSGD4CFlashตฤณ กัลยาณลาภ L
33TH26032RDSMS1BFlashธีรพัฒน์ กิตติศักดิ์ฤทธิ์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH69012RHK8P6FFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
2TH21012RHKCP0MFlashณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
3TH20082RHKFX0BFlashอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
4TH71122RHN4Z8DFlashปฐวีร์ แก้วสด L
5TH71142RHN5G9BFlashธนภรณ์ เส้งสุวรรณ L
6TH05082RHN683MFlashธนพงศ์ คงธาา L
7TH75072RF12E1JFlashชนิกานต์ ทองเจริญ L
8TH48042RF12N6AFlashประหยัด นุมัติ L
9TH54122REKCT9CFlashวราพร สมควร S
10TH45062RDSDK8EFlashธนากร แก้วนามไชย L
11TH01032RDSGD4CFlashตฤณ กัลยาณลาภ L
12TH26032RDSMS1BFlashธีรพัฒน์ กิตติศักดิ์ฤทธิ์ L
13EB599466103THEMS – Thailand Postชุติพร มลิกรอง
14TH46012RDSU34IFlashนายธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
15EB599479946THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
16EH728667575THไปรษณีย์ EMSนันท์นลิน เจ๊ะมุสอ S
17EA552904889THEMS – Thailand Postวีรวัฒน์ สมบัติดี
18TH12012RDT4F4AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
19EA552841526THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
20TH22012RB23R9DFlashอรัญญา สกลไชย F
21EB599426299THEMS – Thailand Postนาย ศตคุณ ดับพันธ์
22TH16012RAJ0A0KFlashวิลาวัลย์ เชื่อมสุข S
23EB599393220THEMS – Thailand Postเพชรลดา นาทันใจ
24TH28132RB4M89aFlashณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
25TH49082R9WHM2GFlashอนุวรรตน์ มูลปานันท์ W
26TH70052R9WHC6CFlashพงศ์ศิริ อักษรทอง L
27TH31012R9WGX7JFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
28TH49042R9WGK0CFlashนพรัตน์ หาริกุล L
29TH51072R9WFX1FFlashปานวัฒน์ พรมวัง F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH45062RDSDK8EFlashธนากร แก้วนามไชย L
2TH01032RDSGD4CFlashตฤณ กัลยาณลาภ L
3TH26032RDSMS1BFlashธีรพัฒน์ กิตติศักดิ์ฤทธิ์ L
4EB599466103THEMS – Thailand Postชุติพร มลิกรอง
5TH46012RDSU34IFlashนายธรรณธรณ์ เนธิบุตร S
6EB599479946THEMS – Thailand Postทิพย์สุดา สัมมาพจน์
7EH728667575THไปรษณีย์ EMSนันท์นลิน เจ๊ะมุสอ S
8EA552904889THEMS – Thailand Postวีรวัฒน์ สมบัติดี
9TH12012RDT4F4AFlashโอฬาร จึงเจริญสุข S
10EA552841526THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
11TH22012RB23R9DFlashอรัญญา สกลไชย F
12EB599426299THEMS – Thailand Postนาย ศตคุณ ดับพันธ์
13TH16012RAJ0A0KFlashวิลาวัลย์ เชื่อมสุข S
14EB599393220THEMS – Thailand Postเพชรลดา นาทันใจ
15TH28132RB4M89aFlashณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
16TH49082R9WHM2GFlashอนุวรรตน์ มูลปานันท์ W
17TH70052R9WHC6CFlashพงศ์ศิริ อักษรทอง L
18TH31012R9WGX7JFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
19TH49042R9WGK0CFlashนพรัตน์ หาริกุล L
20TH51072R9WFX1FFlashปานวัฒน์ พรมวัง F
21TH18072R9WEZ3AFlashLa piy S
22TH47122R9WEB4DFlashชัยพร พุทธานุเสกสรร S
23TH01182R9WDQ0A1Flashขจรเกียรติ วรรณทอง S
24625384166595Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอมรรัตน์
25TH66012R6XA82DFlashสุพัตรา โบบทอง W
26TH13042R6X9P9GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
27TH13112R6X985CFlashอาซาบี F
28TH11042R6X8X8IFlashนวรัตน์ ยะแสง L
29TH09032R6FY57AFlashธนพล ศรี​นาค​ F
30EB599200321THEMS – Thailand Postนายกฤตภาส กาญจนวิกัย
31TH70052R5NDC8CFlashพงศ์ศิริ อักษรทอง W
32TH30222R5NGJ3PFlashกฤษฎา บุสดี W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH16012RAJ0A0KFlashวิลาวัลย์ เชื่อมสุข S
2EB599393220THEMS – Thailand Postเพชรลดา นาทันใจ
3TH49082R9WHM2GFlashอนุวรรตน์ มูลปานันท์ W
4TH70052R9WHC6CFlashพงศ์ศิริ อักษรทอง L
5TH31012R9WGX7JFlashอิทธิพล เเสนทวีสุข L
6TH49042R9WGK0CFlashนพรัตน์ หาริกุล L
7TH51072R9WFX1FFlashปานวัฒน์ พรมวัง F
8TH18072R9WEZ3AFlashLa piy S
9TH47122R9WEB4DFlashชัยพร พุทธานุเสกสรร S
10TH01182R9WDQ0A1Flashขจรเกียรติ วรรณทอง S
11625384166595Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศอมรรัตน์
12TH66012R6XA82DFlashสุพัตรา โบบทอง W
13TH13042R6X9P9GFlashวิจิตรา ใจเย็น F
14TH13112R6X985CFlashอาซาบี F
15TH11042R6X8X8IFlashนวรัตน์ ยะแสง L
16TH09032R6FY57AFlashธนพล ศรี​นาค​ F
17EB599200321THEMS – Thailand Postนายกฤตภาส กาญจนวิกัย
18TH70052R5NDC8CFlashพงศ์ศิริ อักษรทอง W
19TH30222R5NGJ3PFlashกฤษฎา บุสดี W
20SPXTH020166732074Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศเบญจวรรณ วันแก้ว
21EA552686092THEMS – Thailand Postอรนุช​ ​ไกร​สมุทร​
22TH02032R5NV59BFlashMr.MaruJo L
23TH77102R5NW03BFlashสุนิสา มะแอ L
24TH71112R5NX83AFlashภานพ กำไลทอง L
25TH18012R5P3U9HFlashณัฏฐ์ปภาภรณ์ S
26TH03062R5P321EFlashนายศิวนัยน์ วณิชชากุลจิต S
27TH01162R5P6R2AFlashสมพิศ สรรเสริญ S
28TH74052R5P1U1DFlashปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ S
29TH47122R5P1A7AFlashชลลดา แสงมา S
30EB599138275THEMS – Thailand Postธนพงษ์ แสงเกาะ
31TH02032R4BVS4DFlashวนิภา บรรหาร L
32TH34042R4BSF9BFlashนัฐการ​ต์​ กลิ่นหอม F
33TH29012R4BQQ9SFlashนายธนภัทร พิมพ์เก่า S
34TH21032R4BMF6AFlashเอกพล ศิริพงษ์ S
35TH57082R1N0T5CFlashธีรภัทร พิมขาว L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 เมษายน 2565

1TH01162R5P6R2AFlashสมพิศ สรรเสริญ S
2EB599138275THEMS – Thailand Postธนพงษ์ แสงเกาะ
3TH02032R4BVS4DFlashวนิภา บรรหาร L
4TH34042R4BSF9BFlashนัฐการ​ต์​ กลิ่นหอม F
5TH29012R4BQQ9SFlashนายธนภัทร พิมพ์เก่า S
6TH21032R4BMF6AFlashเอกพล ศิริพงษ์ S
7TH57082R1N0T5CFlashธีรภัทร พิมขาว L
8TH68042R1MY90FFlashภชนก ยอดดี W
9TH05122R1MVB3BFlashธนกฤต สุขยานี L
10TH24032R1MT14CFlashกริชรินทร์ มะหะมาน L
11TH16012R1MRJ3FFlashนวิดา สระงาม L
12TH64012R1MPM2AFlashนายทรงพล โชติทอง S
13TH05152R1MKK1KFlashรณภูมิ ฤทธิสาร L
14TH02012R1MG13KFlashณัฐณิชา หอมมะณี L
15TH61012R1MAE8AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
16TH26062R1M6W7LFlashนิฎฐกา สุภาผล W
17tH38202R33K53bFlashธวัชชัย ทุญาธิโก F
18TH57062R1KRV5FFlashกิตติมา บุญช่วย W
19TH09012R1KP26BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
20TH20012R1KGY0LFlashอุไรวรรณ อุณสิริ F
21TH49012R1K8G3DFlashคุณรวีวรรณ ลีลายุทธ S
22TH05042R1K738AFlashพัชนารถ ลายสวัสดิ์ L
23TH77052R1K1U1BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
24TH21012R1JY66IFlashรัชนีกร เพียกสูงเนิน F
25TH01102R1JV74BFlashน้อง ทอง F
26TH17022R1JRW7CFlashสุคนธา ยอแซฟ L
27TH02022R1JPB8EFlashพลอยชมพู สัมพันธมิตร L
28EB599009219THEMS – Thailand Postนางสาวรัชฎาพรรณ ดิสลาม
29TH01272R1JCS7BFlashคุณ เมษยา พลคาม S
30TH51012R1J8G4PFlashกณิษฐา เเนวณรงค์(นิ้ง) S
31TH39022R1J3Y9AFlashเปรม​ย์​ปรีดา​ ยศ​รุ่งเรือง S
32TH27102R1HYU7DFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12-17 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH57082R1N0T5CFlashธีรภัทร พิมขาว L
2TH68042R1MY90FFlashภชนก ยอดดี W
3TH05122R1MVB3BFlashธนกฤต สุขยานี L
4TH24032R1MT14CFlashกริชรินทร์ มะหะมาน L
5TH16012R1MRJ3FFlashนวิดา สระงาม L
6TH64012R1MPM2AFlashนายทรงพล โชติทอง S
7TH05152R1MKK1KFlashรณภูมิ ฤทธิสาร L
8TH02012R1MG13KFlashณัฐณิชา หอมมะณี L
9TH61012R1MAE8AFlashรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
10TH26062R1M6W7LFlashนิฎฐกา สุภาผล W
11TH57062R1KRV5FFlashกิตติมา บุญช่วย W
12TH09012R1KP26BFlashธนบดี โตแฉ่ง L
13TH20012R1KGY0LFlashอุไรวรรณ อุณสิริ F
14TH49012R1K8G3DFlashคุณรวีวรรณ ลีลายุทธ S
15TH05042R1K738AFlashพัชนารถ ลายสวัสดิ์ L
16TH77052R1K1U1BFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
17TH21012R1JY66IFlashรัชนีกร เพียกสูงเนิน F
18TH01102R1JV74BFlashน้อง ทอง F
19TH17022R1JRW7CFlashสุคนธา ยอแซฟ L
20TH02022R1JPB8EFlashพลอยชมพู สัมพันธมิตร L
21EB599009219THEMS – Thailand Postนางสาวรัชฎาพรรณ ดิสลาม
22TH01272R1JCS7BFlashคุณ เมษยา พลคาม S
23TH51012R1J8G4PFlashกณิษฐา เเนวณรงค์(นิ้ง) S
24TH39022R1J3Y9AFlashเปรม​ย์​ปรีดา​ ยศ​รุ่งเรือง S
25TH27102R1HYU7DFlashวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S
26EB598946426THEMS – Thailand Postอรทัย บุญประเสิรฐ
27EB598919292THEMS – Thailand Postสุริวรรณ นันทะเส
28EB598943274THEMS – Thailand Postทิพรดา ไพคำนาม
29SPXTH027901340684Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศพรสุดา สมรักษ์
30EB598899187THEMS – Thailand Postอรวรรณ์ เทิ้มลง
31EA552642746THEMS – Thailand Postพัชรีภรณ์ คำมุงคุณ
32EA552640135THEMS – Thailand Postนาย ภูวนัย เอี่ยมสะอาด
33629523902291Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์
34EB598927308THEMS – Thailand Postอารีรัตน์ สุวรรณไตร
35EA552647765THEMS – Thailand Postตะวัน ฉิมพาลี
36TH31052R1GXC2BFlashพิมพ์สุดา ปัญหาดี S
37TH18022R1GTC6JFlashพรชิตา แก้วมรกฎ (โบว์) S
38TH44082R1GQR6AFlashนันธิยา วงศ์กาฬสินธ์ุ S
39TH67012R1GMN7EFlashน.ส เมธาพร พิลารักษ์ S
40TH20072R1GJ26CFlashปิยนาถ คันทัพไทย S
41TH36052R1GE96CFlashกัญญา สมพาน S
42TH01442R1GAV4BFlashรัชณี อัศวเรืองอนันต์ S
43TH19042R1G5K0DFlashคริมา โตใหญ่ S
44TH38102R1G319BFlashจิราวรรณ อองตันไทย S
45TH01492R1FZ71DFlashหทัยรัตน์ พานทอง S
46TH01432R1FV37CFlashธนดุล ดวงจันทร์ L
47TH54102R1FKV4FFlashนิตยา อายิ F
48TH71152R1F892KFlashณัฐวุฒิ หนุดทอง L
49TH30032R1F631MFlashณัฐิญา อาบสุพล W
50TH02032R1F3F8A2Flashวราเทพ ต๊ะนา W
51TH22032R1EZ45FFlashพลอยไพลิน L
52TH43052R1ET18AFlashจำเนียน พนมคุณ L
53TH33042R1EQT4IFlashธนวัฒน์ เฮ่ประโคน L
54TH48042R1ECJ7BFlashพิมพรรณ สมัยกุล L
55TH42012R1DYN3HFlashกัญธิชา บุตรปราบ F
56TH20012R1DHU9QFlashอิทธิพล F
57TH29012R1DFG0LFlashกันต์ อุบลเพ็ญ L
58TH16012R1DC87AFlashพรทิพย์ ไปไล L
59TH24042R1D6T6IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทย S
60TH21072R1D324AFlashรัตติพร หาญกล้า S
61TH28072QKU172HFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
62TH04062QKTY99BFlashภาริณี เจียมเมืองปักษ์ S
63EA552449337THEMS – Thailand Postเบญจา ภู่ถาวร
64EB598545272THEMS – Thailand Postสโรชา นนทศิริ
65EB598516126THEMS – Thailand Postฉัตรมงคล ม่วงสีทอง
66TH02032QKTRU8A2Flashวราเทพ ต๊ะนา W
67TH38012QHCPG6LFlashสุภิญญา กุลทิพย์ F
68CancelFlashCod ดาราวดี ชัยมณี L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH28072QKU172HFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
2TH04062QKTY99BFlashภาริณี เจียมเมืองปักษ์ S
3EA552449337THEMS – Thailand Postเบญจา ภู่ถาวร
4EB598545272THEMS – Thailand Postสโรชา นนทศิริ
5EB598516126THEMS – Thailand Postฉัตรมงคล ม่วงสีทอง
6TH02032QKTRU8A2Flashวราเทพ ต๊ะนา W
7TH38012QHCPG6LFlashสุภิญญา กุลทิพย์ F
8CancelFlashCod ดาราวดี ชัยมณี L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH12042QFWBK3EFlashวาริธ เศรษฐบุตร F
2TH20072QFWAY1HFlashวนัชชา แรกขึ้น F
3TH20072QFWAJ5GFlashเม F
4TH41092QFWAB0AFlashเมธี ภูมาศ L
5TH71092QFW9Q2AFlashลภัสญดา รอดบุญจง L
6TH01202QFWA17CFlashโจเอล F
7EB598422313THEMS – Thailand Postกฤษณา สายสุคนธ์
8EB598347175THEMS – Thailand Postกมลกานต์ สุพรรณ
9EB598395286THEMS – Thailand Postศิริธร แหลมจริง
10TH01082QFW9A9AFlashภัทรนันท์ วามะกันต์ S
11EH728664361THไปรษณีย์ EMSไลลา เชิญชมภู S
12TH01182QFW8X8A0Flashปิน S
13TH02012QFW8D4CFlashสุภชัย ลามา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH31132QA80B5GFlashชินดนัย ธนงค์ L
2TH01182Q9M1B4BFlashธนทรัพย์ ตรงต่อกิจ F
3TH41132Q90TR7AFlashอัยลดา ใสงาม L
4EB598242665THEMS – Thailand Postวันเพ็ญ รองเลื่อน
5TH01312Q90X12AFlashจิฬาลักษณ์ จามน้อยพรหม L
6TH27052Q90Z63CFlashพงศธร เกษทอง F
7TH68012Q90ZX4JFlashสุทธิดา ศุภผุชต์ F
8TH25012Q91308AFlashณัฐพล แซ่ลิ้ม L
9TH13112Q916Q4CFlashน.ส.อาซาบี F
10TH15012Q91986JFlashกมลเนตร จั่นวิลัย S
11EH728669488THไปรษณีย์ EMSธวัชชัย ใยนาคี S
12TH08062Q91D56AFlashภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
13TH56102Q91EF4GFlashรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
14TH15022Q6AVX2AFlashน.ส.เอ๋ย บุญสาย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1Th03012KFV8A6bFlashชัยศิริ คมใส S
2TH77102KFFR40cFlashไลลา เชิญชมภู S
3th08062KFFFK0hFlashพัทธมน นาคโครพ S
4th15012KFECJ4gFlashอรกัญญา งามพริ้ง S
5Th59012KFFBA1hFlashปริญญา อายะชู S
6tH02042KCQ9Q1cFlashเมย์ F
7th21052KCQPA6bFlashทองประสม ผลสุวรรณ L
8th20012KCRB54iFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
9tH24032KCR357cFlashกริชรินทร์ มะหะมาน L
10th37102KCQZ92BFlashภครพล ปุเรเต L
11tH01492KCR7H4HFlashบุศรินทร์ จันทสร L
12Th31012KCQE82FFlashประดิภา แสนทวีสุข L
13FlashFlashCODนพวรรณ เชื้อตาพระ L
14tH47212KBP6G9AFlashส่งหนุ่ยเสื้อดำ S
15th30022KBPRE6DFlashบังอร สีหะวงษ์ S
16EB587310894THEMS – Thailand Postธีรวัตร หาญเชิงชัย
17Th01062KB7JZ3bFlashแพท S
18th16032KB7PW2CFlashอารียา ศรีเจริญ S
19tH27012KB7UE9FFlashพงพัฒน์ ดอกทุเรียน S
20Th26042K8UAD2CFlashจตุพร มีบุญญา F
21th41042K8TA85fFlashจุฬาลักษณ์ น่าชม F
22th42012K8TFS8CFlashสุพรรณทิพย์ ภูธรวงศ์ F
23Th01512K8SAJ2cFlashคุณเปิ้ล F
24TH21012K8SZH1IFlashK. สุภาวดี วารีชล (บิว การตลาด) F
25TH47052K8S4Y1dFlashทัตพิชา ทองประศรี L
26TH39012K8SNP4GFlashอรปรียา ผลาเหิม L
27tH09012K8TS93hFlashเฉลิมพล ปาเวียง L
28TH71152K8T556IFlashณัฐวุฒิ หนุดทอง L
29FlashFlashCODชาติ​ภูมิ สมใจ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH19082Q537W0EFlashธัญญามาศ อุทัยพัฒนะศักดิ์ S
2EB597962855THEMS – Thailand Postนิตย์รดี เสมพงค์
3EA552288467THEMS – Thailand Postพีรภัทร ถาวรผล
4TH13042Q53EE2GFlashคุณวิจิตรา ใจเย็น F
5TH02032Q53J25A2Flashทนงศักดิ์ เอี่ยมสมบัติ F
6TH38112Q53KY8BFlashฤทธิพงษ์ พลศักขวา S
7TH66052Q28Y86DFlashอินทัช นาคเพ็ง W
8TH42142Q28VS0AFlashภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH02052Q10SY9BFlashเพชรลดา S
2TH15022Q10XW9FFlashทัศนีย์ สระทองคาน
3TH29072PXZDU1FFlashพรประภา จิตจำ L
4EA552109523THEMS – Thailand Postคุณกุสุมา (ฝ่ายบุคคลเคที)
5TH20032PXZNA4DFlashน.ส.ชาลิสา พุฒแก้ว L
6TH27012PWZ3N0FFlashพงพัฒน์ ดอกทุเรียน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH27012PWZ3N0FFlashพงพัฒน์ ดอกทุเรียน S
2TH16012PWRVH8CFlashวสวัตติ์ ศิรขจรเวโรจน์ W
3TH13082PWRY24FFlashสายสุดา หงษ์ปัทมา W
4TH27202PWS1U6IFlashน.ส.นุจรี หิ้วพิมาย L
5TH01102PWS419CFlashชาตินันท์ สุขทอง F
6TH56042PWS7B1BFlashองอาจ เสือน้อย F
7TH13112PWSAH1CFlashน.ส.อาซาบี F
8TH31042PWSD36DFlashนรินทิรา นามสัสดี S
9EH728671172THไปรษณีย์ EMSซิฮาม เสนหมาด S
10TH27062PWSHA8AFlashอาทิตย์ติยา จันเจือS
11TH16012PWSNV4OFlashน.ส รสริน อุดคำดี F
12TH14072PWSQF8DFlashธีรพล จันทร์หอมหวล F
13TH02052PWST16EFlashเบญญทิพย์ สุดใจ L
14TH01172PTJW96B0Flashแพท S
15TH04022PTJYR6A2Flashยงยุทธ บุตรน้อย S
16EB597766992THEMS – Thailand Postวัชรีวรรณ สินสว่าง
17EA552117808THEMS – Thailand PostNamsai nillpat
18EB597704542THEMS – Thailand Postอลิษา กระแสโสม
19SPXTH027302761004Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศชาลิสา ทองเรือง
20TH47062PTK022DFlashชลีพร นามอุษา S
21TH04042PSU161BFlashธนวัฒน์ ทองไช F
22TH18052PSU0X9BFlashกีรติ ทองสุก L
23TH20062PSU0T8FFlashลัดดาวัลย์ โพธิ์ไชยทอง S
24TH20012PSU0J7QFlashนายพีรพัฒน์ สมาคม S
25TH22102PSU041BFlashPhisit Ratchawat W
26TH01392PSTZS8EFlashชัชญา กระต่ายเผือก W
27EA551877011THEMS – Thailand Postจิตรานุช ศรีสมุทร
28EA552054524THEMS – Thailand Postอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์
29EB597633364THEMS – Thailand Postนายกฤตภาส กาญจนวิกัย
30TH50012PSTZE0DFlashเเทนคุณ หอมเพียร L
31TH05092PSTZ93AFlashสุชาดา สุมานิตย์ F
32TH12102PSTZ19AFlashวโรดม อุ่นผ่อง F
33TH72052PSTYU6CFlashสกุลรัตน์ ราหมาน F
34TH09042PSTZ60BFlashธนบดี ลอยเลี้ยง S
35EB597578521THEMS – Thailand Postณัฐวดี เฝ้าทรัพย์
36EB597604297THEMS – Thailand Postนางสาวพัชรพร โพธิ์สะดี
37TH04022PSTYY9A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
38TH05112PPAYT5DFlashประภาภัส ประทุมพันธ์ L
39TH29162PPAYH4CFlashชินพัฒน์ ชาวนา L
40TH01082PPAU26AFlashแม่กุ๊กไก่ (ของพ่อ) F
41TH01472PPAQ91AFlashรัตติยา โพธิระ L
42TH01062PPAKE9AFlashต้น S
43EA551879511THEMS – Thailand Postบริพัตร สระทองเเก่น
44EA552050301THEMS – Thailand Postสุรินธนา ได้สันเทียะ
45EB597404242THEMS – Thailand Postสิราวรรณ อิ่มสรรพางค์
46EA552020066THEMS – Thailand Postนิตย์รดี เสมพงค์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH04042PSU161BFlashธนวัฒน์ ทองไช F
2TH18052PSU0X9BFlashกีรติ ทองสุก L
3TH20062PSU0T8FFlashลัดดาวัลย์ โพธิ์ไชยทอง S
4TH20012PSU0J7QFlashนายพีรพัฒน์ สมาคม S
5TH22102PSU041BFlashPhisit Ratchawat W
6TH01392PSTZS8EFlashชัชญา กระต่ายเผือก W
7EA551877011THEMS – Thailand Postจิตรานุช ศรีสมุทร
8EA552054524THEMS – Thailand Postอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์
9EB597633364THEMS – Thailand Postนายกฤตภาส กาญจนวิกัย
10TH50012PSTZE0DFlashเเทนคุณ หอมเพียร L
11TH05092PSTZ93AFlashสุชาดา สุมานิตย์ F
12TH12102PSTZ19AFlashวโรดม อุ่นผ่อง F
13TH72052PSTYU6CFlashสกุลรัตน์ ราหมาน F
14TH09042PSTZ60BFlashธนบดี ลอยเลี้ยง S
15EB597578521THEMS – Thailand Postณัฐวดี เฝ้าทรัพย์
16EB597604297THEMS – Thailand Postนางสาวพัชรพร โพธิ์สะดี
17TH04022PSTYY9A2Flashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
18TH05112PPAYT5DFlashประภาภัส ประทุมพันธ์ L
19TH29162PPAYH4CFlashชินพัฒน์ ชาวนา L
20TH01082PPAU26AFlashแม่กุ๊กไก่ (ของพ่อ) F
21TH01472PPAQ91AFlashรัตติยา โพธิระ L
22TH01062PPAKE9AFlashต้น S
23EA551879511THEMS – Thailand Postบริพัตร สระทองเเก่น
24EA552050301THEMS – Thailand Postสุรินธนา ได้สันเทียะ
25EB597404242THEMS – Thailand Postสิราวรรณ อิ่มสรรพางค์
26EA552020066THEMS – Thailand Postนิตย์รดี เสมพงค์
27EA552000248THEMS – Thailand Postวสุนันท์
28EA552002164THEMS – Thailand Postวสุนันท์
29TH04032PKUUA2A0Flashวรกานต์ วุฒิบัญชร L
30TH68052PKUT96BBFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
31TH47012PKUSG8EFlashปริฉัตร ราชชมภู(น้ำ) F
32TH02012PKUS86FFlashกชมน วรรณปัตย์ L
33TH47152PKUQU7JFlashสาวิตรี แหวนเพชร L
34TH64012PKUQA4OFlashสุทธาวรรณ สักคุณา L
35TH30212PKUPQ4AFlashฝนเหนือ วรรณวงษ์S
36TH06062PKUP37BFlashน.ส.ณฐมน พวงบุบผา S
37EA552012348THEMS – Thailand Postอรนุช​ ​ไกร​สมุทร​
38TH01262PKUNK7AFlashพิชญา​ แก้วเกาะ F
39TH01272PKUMJ5BFlashสุมาลี กอแก้ว L
40TH20012PKUKZ8IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
41TH48012PKUKB2BFlashนางสาวณัฏฐณิชา กองพรม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA552000248THEMS – Thailand Postวสุนันท์
2EA552002164THEMS – Thailand Postวสุนันท์
3TH04032PKUUA2A0Flashวรกานต์ วุฒิบัญชร L
4TH68052PKUT96BBFlashพงษ์ศิลป์ อบเชย L
5TH47012PKUSG8EFlashปริฉัตร ราชชมภู(น้ำ) F
6TH02012PKUS86FFlashกชมน วรรณปัตย์ L
7TH47152PKUQU7JFlashสาวิตรี แหวนเพชร L
8TH64012PKUQA4OFlashสุทธาวรรณ สักคุณา L
9TH30212PKUPQ4AFlashฝนเหนือ วรรณวงษ์S
10TH06062PKUP37BFlashน.ส.ณฐมน พวงบุบผา S
11EA552012348THEMS – Thailand Postอรนุช​ ​ไกร​สมุทร​
12TH01262PKUNK7AFlashพิชญา​ แก้วเกาะ F
13TH01272PKUMJ5BFlashสุมาลี กอแก้ว L
14TH20012PKUKZ8IFlashอนุพงษ์ สุขจิตร F
15TH48012PKUKB2BFlashนางสาวณัฏฐณิชา กองพรม S
16TH37102PKUJG9BFlashนายภครพล ปุเรเต L
17TH60082PKUH52DFlashคุณเกม L
18TH30012PKV0C0BFlashคุณอะรีนา โมหะมัดอาซัม L
19EA551979894THEMS – Thailand Postฟาง
20EB597222386THEMS – Thailand Postดารารัตน์ เนรัญชร

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA551979894THEMS – Thailand Postฟาง
2EB597222386THEMS – Thailand Postดารารัตน์ เนรัญชร
3TH15012PC39T3AFlashวนิดา​ อำพร S
4TH02012PC3992EFlashสิริกัลยา เรืองวานิช F
5TH53072PC3966DFlashสมเกียรติ F
6TH29082PC38M3BFlashนายอัคคเสฏฐ์ ลุล่วง L
7TH03062PC38E5CFlashรมย์รวินท์ L
8TH41062PC3824HFlashนายศราวุธ อินตา L
9TH14012PC37G0LFlashอดิศร พานแก้ว L
10TH01492PC3749EFlashกนกกาญจน์ เคนประคอง L
11TH32012PC36Z8DFlashสุชาดา สีหารี S
12TH37012PC31H1AFlashอุษา เทียงผง S
13EA551980495THEMS – Thailand Postสมพงษ์ แสนสวาสดิื
14626167183596Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกฤตเมธ ใหม่กัน
15TH21062P9E6Q8EFlashศุภฤกษ์ แก้ววิมลรัตน์ W
16TH38042P9E5G2IFlashอภิวัฒน์​ สนิท​ปะ​โค F
17TH47062P8JWU3DFlashชลีพร นามอุษา S
18TH30132P8JYK9DFlashศิริลักษณ์ เลี้ยงพรม S
19TH20082P8JZ14AFlashบูรพา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 เมษายน 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH15012PC39T3AFlashวนิดา​ อำพร S
2TH02012PC3992EFlashสิริกัลยา เรืองวานิช F
3TH53072PC3966DFlashสมเกียรติ F
4TH29082PC38M3BFlashนายอัคคเสฏฐ์ ลุล่วง L
5TH03062PC38E5CFlashรมย์รวินท์ L
6TH41062PC3824HFlashนายศราวุธ อินตา L
7TH14012PC37G0LFlashอดิศร พานแก้ว L
8TH01492PC3749EFlashกนกกาญจน์ เคนประคอง L
9TH32012PC36Z8DFlashสุชาดา สีหารี S
10TH37012PC31H1AFlashอุษา เทียงผง S
11EA551980495THEMS – Thailand Postสมพงษ์ แสนสวาสดิื
12626167183596Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศกฤตเมธ ใหม่กัน
13TH21062P9E6Q8EFlashศุภฤกษ์ แก้ววิมลรัตน์ W
14TH38042P9E5G2IFlashอภิวัฒน์​ สนิท​ปะ​โค F
15TH47062P8JWU3DFlashชลีพร นามอุษา S
16TH30132P8JYK9DFlashศิริลักษณ์ เลี้ยงพรม S
17TH20082P8JZ14AFlashบูรพา S
18TH01492P8GZ09HFlashบุศรินทร์ จันทสร L
19TH06062P8GYG5BFlashน.ส.ณฐมน พวงบุบผา S
20TH42012P8GXX8DFlashคุณอุษาพร พลภูงา L
21TH63032P8GY59NFlashศราวุฒิ ใสไหม F
22TH20022P8GX59FFlashพีรดา คำสิงห์ S
23TH16012P62W66KFlashวิลาวัลย์ เชื่อมสุข S
24TH04062P4HFY0DFlashน.ส.ธมนวรรณ เปสูงเนิน F
25TH05042P4HGX8AFlashจารินี ธนีคุณ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1TH01492P8GZ09HFlashบุศรินทร์ จันทสร L
2TH06062P8GYG5BFlashน.ส.ณฐมน พวงบุบผา S
3TH42012P8GXX8DFlashคุณอุษาพร พลภูงา L
4TH63032P8GY59NFlashศราวุฒิ ใสไหม F
5TH20022P8GX59FFlashพีรดา คำสิงห์ S
6TH16012P62W66KFlashวิลาวัลย์ เชื่อมสุข S
7TH04062P4HFY0DFlashน.ส.ธมนวรรณ เปสูงเนิน F
8TH05042P4HGX8AFlashจารินี ธนีคุณ L
9EB596857003THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
10EB596979231THEMS – Thailand Postธนิดา เด่นนินนาท
11TH29072P4BR71FFlashพรประภา จิตจำ L
12TH01482P4BQN6AFlashชื่อแทม L
13EH728666481THEH728666481THไปรษณีย์ EMSทิวากร วิเศษสมบูรณ์ S
14TH61042P4BQ71AFlashบลู อังคณา F
15TH20052P4BPS9AFlashอุกฤษฏ์ เจริญสิริวิไล S
16EH728666521THไปรษณีย์ EMSฟ้าฮาด้า ไกรนรา S
17EB596915797THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี
18EB596888615THEMS – Thailand Postสุทิตย์ สกุลมงคลเลิศ
19EA551840952THEMS – Thailand Postสุทิตย์ สกุลมงคลเลิศ
20EA551855268THEMS – Thailand Postณัฐวดี เฝ้าทรัพย์
21EB596970379THEMS – Thailand Postณัฐชา จันทร์ปาน
22EH728664018THไปรษณีย์ EMSอัฟนาน หามะ S
23tH67022P1JUV3aFlashกฤตพล มาดี W
24th20042P1BJC0fFlashพลอธิป บัวแก้ว S
25EH728699255THไปรษณีย์ EMSธวัชชัย ใยนาคี S
26th01272P1AFT8b2Flashน.ส.ณิพาพร ผิวขม S
27Th01112P1ATB0AFlashพรพิมล เกิดเมฆ L
28TH67022P1A587AFlashกฤตพล​ มาดี L
29tH01422P1B465CFlashนาย ไตรภพ ภูตีนผา L
30Th37052P1AX28AFlashอิทธิพล กาบิน L
31Th03062P1A9W0AFlashกรองแก้ว เรี่ยวแรง F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB596857003THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
2EB596979231THEMS – Thailand Postธนิดา เด่นนินนาท
3EH728666481THEH728666481THไปรษณีย์ EMSทิวากร วิเศษสมบูรณ์ S
4EH728666521THไปรษณีย์ EMSฟ้าฮาด้า ไกรนรา S
5EB596915797THEMS – Thailand Postอรรถพงศ์ มุคตารี
6EB596888615THEMS – Thailand Postสุทิตย์ สกุลมงคลเลิศ
7EA551840952THEMS – Thailand Postสุทิตย์ สกุลมงคลเลิศ
8EA551855268THEMS – Thailand Postณัฐวดี เฝ้าทรัพย์
9EB596970379THEMS – Thailand Postณัฐชา จันทร์ปาน
10EH728664018THไปรษณีย์ EMSอัฟนาน หามะ S
11tH67022P1JUV3aFlashกฤตพล มาดี W
12th20042P1BJC0fFlashพลอธิป บัวแก้ว S
13EH728699255THไปรษณีย์ EMSธวัชชัย ใยนาคี S
14th01272P1AFT8b2Flashน.ส.ณิพาพร ผิวขม S
15Th01112P1ATB0AFlashพรพิมล เกิดเมฆ L
16TH67022P1A587AFlashกฤตพล​ มาดี L
17tH01422P1B465CFlashนาย ไตรภพ ภูตีนผา L
18Th37052P1AX28AFlashอิทธิพล กาบิน L
19Th03062P1A9W0AFlashกรองแก้ว เรี่ยวแรง F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA551743010THEMS – Thailand Postอัญชลี มากยงค์
2TH42012NZTD76cFlashสุพรรณทิพย์ ภูธรวงศ์ค่ะ F
3TH18022NZTGN8jFlashนาย ณัฐอมร ประดับวงค์ F
4th69012NZTKZ5fFlashพรพิพัฒน์ มณีฉาย L
5Th13022NZUE83BFlashพสิษฐ์​ จิตการุณ​ L
6TH21032NZUUR3LFlashพลอยไพลิน L
7th64142NZUPR1BFlashนันท์นลิน เจ๊ะมุสอ S
8tH20052NWXP13iFlashศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก L
9tH27012NWXV74kFlashนางสาวขนิษฐา แหลมจริง F
10EB596618811THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
11EB596696411THEMS – Thailand Postวีรยา​ กิ่งแก้ว
12TH26042NVPD88cFlashจตุพร มีบุญญา F
13th42092NVMUN3fFlashนาย พีรทัต จันทคัต L
14Th02042NVM632cFlashชื่อ จรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
15tH28152NVNA94aFlashน.ส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน F
16th21012NVP4U5bFlashดาริน สมบูรณ์บุตร S
17tH37022NVMMY5bFlashธนพร ปานะราช S
18th04032NVN320bFlashสุทธิชา สิงหาเขต S
19Th54102NS9MD5aFlashชุมพูนุช สมสวย L
20th01412NS9GS5BFlashณัฐธีรยา ไข่แก้ว S
21627483983626Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศศิรภัสสร สิงห์พันธ์
22th24082NRVGJ2CFlashมานุ มั่นเจริญ S
23tH01492NRX9Y1GFlashนางสาวจันเรือง สุภาษิต S
24Th09052NRUR49eFlashธนภัทร แสงอ่อน S
25EA551672993THEMS – Thailand Postอรนิชา การมาโส
26th28072NRTRS5HFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
27tH27062NRCUF4AFlashอาทิตย์ติยา จันเจือ S
28th02032NRU004dFlashฟาดีละห์ เปาะหะ S
29th20062NRTHH2fFlashปัทมา สิงห์เมือง S
30tH01442NRCN95cFlashทิพย์วรรณ ช่วยดำ S
31Th03012NRD0Z9AFlashกัลยารัตน์ ศรีแผ้ว W
32EB596490695THEMS – Thailand Postสโรชา
33tH77052NRUYH7bFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
34TH61012NRUER9AFlashปนัดดา จันทขาว L
35Th15012NRVBB2GFlashนายสุทธิวัฒน์ กูนโน L
36TH20022NRWCK3aFlashอนวัช สุดสาลี W
37th27182NRX6E1kFlashนายวรัญชัย สุกรินทร์ W
38EB596490987THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
39EA379482058THEMS – Thailand Postสุทธิพงศ์ ขำเกลี้ยง
40TH05032NRV330kFlashนาย วิษณุ ปาป้อง L
41th42062NRWXC9AFlashอนันต์สิทธิ์ อุทก L
42TH45102NRCEC7bFlashอาริญา โคทังคะ L
43th67012NRU750FFlashเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
44Th27162NRXDN9GFlashนาย ดนุพล ธรรมนาม F
45tH47042NH5Y68BFlashชนะศึก L
46FlashFlashสุดารัตน์ ปอยี L
47tH16012NH5DX2LFlashไกรวุฒิ วันทานี F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26-27 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EB596618811THEMS – Thailand Postนาย กฤตภาส กาญจนวิกัย
2EB596696411THEMS – Thailand Postวีรยา​ กิ่งแก้ว
3TH26042NVPD88cFlashจตุพร มีบุญญา F
4th42092NVMUN3fFlashนาย พีรทัต จันทคัต L
5Th02042NVM632cFlashชื่อ จรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
6tH28152NVNA94aFlashน.ส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน F
7th21012NVP4U5bFlashดาริน สมบูรณ์บุตร S
8tH37022NVMMY5bFlashธนพร ปานะราช S
9th04032NVN320bFlashสุทธิชา สิงหาเขต S
10Th54102NS9MD5aFlashชุมพูนุช  สมสวย L
11th01412NS9GS5BFlashณัฐธีรยา ไข่แก้ว S
126.27E+11Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศศิรภัสสร สิงห์พันธ์
13th24082NRVGJ2CFlashมานุ มั่นเจริญ S
14tH01492NRX9Y1GFlashนางสาวจันเรือง สุภาษิต S
15Th09052NRUR49eFlashธนภัทร แสงอ่อน S
16EA551672993THEMS – Thailand Postอรนิชา  การมาโส
17th28072NRTRS5HFlashนายศักรินทร์ นุชประโคน S
18tH27062NRCUF4AFlashอาทิตย์ติยา จันเจือ S
19th02032NRU004dFlashฟาดีละห์ เปาะหะ S
20th20062NRTHH2fFlashปัทมา สิงห์เมือง S
21tH01442NRCN95cFlashทิพย์วรรณ  ช่วยดำ S
22Th03012NRD0Z9AFlashกัลยารัตน์ ศรีแผ้ว W
23EB596490695THEMS – Thailand Postสโรชา
24tH77052NRUYH7bFlashกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
25TH61012NRUER9AFlashปนัดดา จันทขาว L
26Th15012NRVBB2GFlashนายสุทธิวัฒน์ กูนโน L
27TH20022NRWCK3aFlashอนวัช สุดสาลี W
28th27182NRX6E1kFlashนายวรัญชัย สุกรินทร์ W
29EB596490987THEMS – Thailand Postวรกานต์ วุฒิบัญชร
30EA379482058THEMS – Thailand Postสุทธิพงศ์  ขำเกลี้ยง
31TH05032NRV330kFlashนาย วิษณุ ปาป้อง L
32th42062NRWXC9AFlashอนันต์สิทธิ์ อุทก L
33TH45102NRCEC7bFlashอาริญา โคทังคะ L
34th67012NRU750FFlashเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
35Th27162NRXDN9GFlashนาย ดนุพล ธรรมนาม F
36tH47042NH5Y68BFlashชนะศึก L
37FlashFlashสุดารัตน์ ปอยี L
38tH16012NH5DX2LFlashไกรวุฒิ วันทานี F
39TH15022NGFTE8aFlashน.ส.เอ๋ย  บุญสาย L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1tH10092NG2D57GFlashศุจินธร นาพุทธา F
2tH02012NG2KH3hFlashยศกร​ บุญมั่น F
3th20012NG3614eFlashพิชญ์สินี ทิพย์วัน F
4Th38142NG2RW3GFlashโศ​รญา​ เบ็ญ​ขุน​ทศ​ L
5FlashFlashวัชรพล บุญวาส L
6TH20062NCKJ70FFlashคุณลัดดาวัลย์  โพธิ์ไชยทอง S
7TH01052NCKCH8BFlashสุพิชฌาย์ เจริญหิรัญ S
8Th09032NCCRX9DFlashณัฐวัฒน์ คงโพธิ์ S
9EB596340497THEMS – Thailand Postสิราวรรณ อิ่มสรรพางค์
10TH21062NCCMR9BFlashธิติมา  ก้านอินทร์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EA379521658THEMS – Thailand Postกฤษณา สายสุคนธ์
2tH01032NC88B1eFlashกัญญาวีร์ โชคชัยเกษมสุข S
3Th64172NC67B1CFlashอชิระ รัญจวน S
4th16012NC6GC5fFlashนวิดา สระงาม W
5th33022NC8H67cFlashศศิธร ขุนรักษา L
6tH42102NC6W57QFlashบุญชรัสมิ์ เดชสุริยศักดิ์ L
7Th29012NC8NP7sFlashนายธนภัทร พิมพ์เก่า S
8tH01502NC6C72BFlashส.ท.อุทิศ ยาพันธุ S
9EH490928070THไปรษณีย์ EMSK.AHMAD KATEH W
10tH31012NC6148AFlashนายชัยสิทธิ์​ พุทธิวงศ์​ L
11th01412NC7SA4bFlashสถาพร แทนโสภา S
12Th21032N9J0C8aFlashเอกพล ศิริพงษ์ S
13tH44092N8YM22AFlashอรุณี แสงทอง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1Th65042N8AW06AFlashสนฉัตร  นบนอบ L
2tH54012N8BFH8bFlashหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
3TH39012N8BAQ5lFlashนางนัยนา  ขนุนใหญ่ S
4th17012N8B4T5eFlash ธีรดนย์ ดอกจันทร์ S
5tH02012N8AM20IFlashรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
6EH490927984THไปรษณีย์ EMSชนิกานต์ ทองเจริญ L
7th15042N5F6P6AFlashธนกฤต ตรีธัญญา L
8th38192N4TKP1DFlashมะลิวัลย์ แพงลุนหล้า W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21-22 มีนาคม 2565

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1EH490931697THไปรษณีย์ EMSทิวากร วิเศษสมบูรณ์ S
2Th38202N0Y5H1bFlashธวัชชัย ทุญาธิโก F
3tH30132N0Y8W3aFlashจันเพ็ญ  วันทา L
4tH04022N0F0D2aFlashเทิดเกียรติ องค์อาจ S
5th38102N0EU92BFlashจิราวรรณ อองตันไทย S
6th09012N0G1G8BFlashดารารัตน์ โตแฉ่ง L
7Th36032N0FH74CFlashอธิชา เกื้อจรูญ L
8th31012N0FMG2AFlashศรัณย์ วงษ์คำ L
9tH61012N0FW15AFlashนายรัฐธรรมนูญ ภักดีโต L
10EB588872539THEMS – Thailand Postรมิดา ยอดคำ
11RF622860674THRegistered Mail – Thailand Postนาย ธนกร จี๋คีรีวุธ
12EB588929763THEMS – Thailand Postประกายกานต์ สิงโห
13tH44012N0F8P4KFlashนันธิยา วงศ์กาฬสินธ์ุ S
14th37052N0FT16fFlashยุภาพร หอมจู L
15TH58062MXJ586HFlashอัครพล บัวบาน L
166.24E+11Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศสาธิดา อาษากิจ
17Th15062MXJ0H8HFlashณารตา ทองประไพ L
18RF622767440THRegistered Mail – Thailand Postบังอร ชาติสมร
19Th09012MXJ8B8BFlashดารารัตน์ โตแฉ่ง L
20th37012MVQYK3aFlashน.ส.อุษา เทียงผง S
21th10032MVQCJ9eFlashอมฤต​ ปลอดห่วง S
22th20062MVSD50FFlashณัฎฐนิช จันน้อย S
23EB588816143THEMS – Thailand Postจันทริยา พงศ์ประยูร
24tH16022MVKK43BFlashตาล สุไพลิน ศรีกระพา F
25th45122MVM163dFlashนัท ธนากรณ์ F
26Th47212MVT437DFlashดารัณ ทวีอภิรดีวิโรจน์ F
27tH47072MVRFC1GFlashชินกฤต ปู่อ้าย F
28Th01182MVR713bFlashธนทรัพย์ ตรงต่อกิจ L
29FlashFlashCODชาติ​ภูมิ สมใจ L
30tH14042MVRRN3GFlashอภิชญา L
31th01132MVM5X5FFlashฐรินภรณ์(แนน) S
32th28132MVQPN7AFlashนายณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
33Th32022MVSHM8aFlashสรรเสริญ ชื่นตา S
34Th49012MVS214FFlashศิริวรรณ ถาวรพงศ์อภิชาติ S
35TH31042MVRKU7lFlashวรรณรัชนี สมานฉันท์ S
36EH490930762THไปรษณีย์ EMSสุลัยดา มูเก็ม S
37Th24042MVSX29IFlashกันธิมา ถิ่นทับไทยS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *