fbpx

หมายเลขพัสดุ ปี 2021


ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ ทีมงานจะอัพเดทเลขในวันถัดไปหลังแจ้งสถานะจัดส่งนะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

2. ขนส่งแครี่จะขึ้นต้นด้วย CL xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.carry.co.th/tracking

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564

1Th220120BK9N1dอรัญญา สกลไชย F
2tH010320BR8V2cบานเย็น จันทร์สาย L
3Th220120BK108Dณัฐภัทร ฐานธรรม L
4th311320BJJW9gชินดนัย ธนงค์ L
5Th711120BJ228aอนุรักษ์ รังสิมันตุชาติ (เก่ง) L
6tH012220BM1G4aสุทิวัส ปู่เมือง S
7Th4005209RK39Hกนกวรรณ กาฬดิษฐ์ F
8Th1501209RYH0Sเบญจมาศ ศรีจันทร์ F
9Th3301209QD68Nเสาวลักษณ์ สองศรี F
10TH0402209TK42aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
11th3704209PX70iธนกาญจน์​ สร้อยลา L (0804126474)
12th3305209RUJ9aศรัณย์ สุภาพันธ์ L
13EH728757681THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
14tH4719209U553aวริษา แซ่เติ๋น L
15tH7111209Q2P2dกัญญาภัค ศิริมี L
16EH728757633THRawiwan (Shopee)
17EH728757678THสุดารัตน์ โพธิ์สม (Shopee)
18EH728757620THนันท์นลิน S
19tH0406209Z5S3cอรกัญญา งามพริ้ง S
20EH728757718THร่มธรรม บุญรัตน์ S
21TH6102209TRE8Iวรรณัฐ S
22th0301209Q8A7dวรรวิสา ไผ่เกตุ S
23Th0103209S4B4cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
24TH4714209WCS7Hกานต์ชนก เหล่าภักดี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

1TH4416209SMP4aกัลยรัตน์ สีหาวัด S
2Th0134209UDA7aสภาภรณ์ แสนโซ้ง S
3Th5301209T1K8bรัตนา พรหมสวัสดิ์
4TH46042035FH8cนิตยา รินโพคา
5Th360120359G9Aอนุธิดา คุณรอด L
6th421320354W1aพิสิทธิ์ ดีวงษา F
7tH39072034ZN7Aภัทรวดี คุณไชยวงค์ F
8Th13042034U33hดาวใจ มาปิยะพันธ์ F
9Th200720435N8Gอมรเทพ ประมาณ F
10Th05022034PZ2gรัฐธรรมนูญ ชีวะกุล L
11TH28122034701bนิภาพร ชัยรัมย์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564

1tH0124201YUJ9Dพีระพล ธรมรัช S
2EH728736528THสโรชา นนทศิริ (Shopee)
3TH0508201YQP4mภูธิพัฒน์ กมลพันธ์ S
4tH2001201YJQ9Rณัฐวุฒิ คำเลี้ยง S
5EH728736593THสุภารัตน์ ชื่นอุรา (Shopee)
6EH728736633THพัชรีภรณ์ คำมุงคุณ (Shopee)
7th01321ZYW0C4eมีนา แพร่แสงเอี่ยม F
8TH26061ZYUXN9lนิฎฐกา สุภาผล F
9Th12041ZYVBY0dตวงรัตน์ เศียรนาคัน F
10TH02011ZYVU93hยศกร​ บุญมั่น​ L
11TH01491ZYV573Hบุศรินทร์ จันทสร L
12TH20101ZYUP20aจักรกฤษณ์ อีสา L
13Th18041ZXNYP5hชลลดา แสงมา S
14TH02061ZXNU45Cชนาพร ศรีปัญญา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564

1RJ309189165THพี ณัฐนนท์ (Shopee)
2tH25021ZU4G87Iภูริพัฒน์ ศรีวัง
3TH12011ZU4KQ2bพัสกร ศิริเอก
4TH01011ZU5UZ8cสุรพัศ ปัญโยชัย
5tH56131ZU58P6bอรทัย ขันเหล็ก F
6th46041ZU4Q15Fนัทชา ศรีทอง F
7TH72011ZU5332Eมารูฟ ประพฤติชอบ F
8Th01191ZU4TJ0Aอมรรัตน์ ชิตรัตน์ F
9TH26031ZUDH61bธีรพัฒน์ กิตติศักดิ์ฤทธิ์ (0953681183)L
10EH728742979THซูฮัยมีน บือราเฮง L
11Th01201ZU5KT5bณัฐวดี ศาลางาม L
12th46011ZU5FS7aณัชชา เตชะสถิตย์กุล L
13TH05111ZU5QD5dบูรณ์พิภพ เอกเกิด L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564

1Th02051ZSPXX7eวาทินี สุขเกษม S
2EH728707668THศุภกิตติ์ โตหมื่นไวย (Shopee)
3EH728707671THพีระภัทร แอ่งป้อง (Shopee)
4th62021ZSPS86Bวิชญาดา หมื่นสา F
5TH01011ZSPMZ8CK.วิภาดา โชคนันทวงศ์ L
6Th12011ZSP811bกฤษฎา คำเจริญ L
7TH27081ZSNSE9jธานิกา รัตนชัยมงคล L
8EH728707654THปูริดา ตราชู (Shopee)
9EH728707800THธิติพันธ์ แจ้งแสงทอง (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564

1tH28011ZSQ1X8Jสิทธิชัย ยินดี S
2TH34031ZSNP27Fอุลัยพร​ อินผล​ S
3TH54011ZTATT4bหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
4th41041ZSQ917Jนัทธพงศ์ แสนทวีสุข S
5TH64201ZHWKC2dทศพร แก้วสีขาว L
6tH05121ZHX4Z9bธนกฤต สุขยานี L
7EH728707535THชลิดา แก้วรัศมีโชติ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

1tH20021ZGPXA3fพีรดา คำสิงห์ S
2Th50071ZGN3P6Kสุภาวดี บุญจันทร์ก้อน S
3tH27101ZGPRU0Dวงศธร มุ่งพึ่งกลาง S
4th16021ZH4062dนันฑรัตน์ แก้วมณี S
5tH15011ZDH8Y3gปาริฉัตร จิ๋วเจริญ
6Th15011ZDFPT4kสิรวิชญ์ สุริวัลย์
7TH01411ZDGYZ8Bชยานันท์ หมัดหมุด
8TH44011ZDGMZ9Fธีระพัฒน์ สาโยธา
9tH21011ZDEFW6Iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
10th24081ZDF265cมานุ มั่นเจริญ S
11Th42031ZDFCA3Hชูวิทย์ F
12Th37121ZDG7Z8aกรรณิกา สาบุตดี F
13TH15061ZDDNZ0Iธนกิจ จำปาศรี (080-4936916) L
14tH43051ZDDY64aจำเนียน พนมคุณ L
15th26051ZDE6Q1Jธนพัฒน์ น้อยคำภา
16Th43071ZDEQC7Bไตรภพ  ภูตีนผา L
17EH728707495THภัสร์ภริดา จันทร์ดาประดิษฐ (Shopee)
18tH31011ZASDY1bธัญยธรณ์ ธนโชติดุลยรัตน์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564

1EH728707455THอาภากร ไตรเรกพันธุ์ (Shopee)
2EH728707416THอัสมา ทรงศิริ (Shopee)
3EH728707420THธนิสร ครองเคหา (Shopee)
4tH40031ZASPX4cแคทลียา บลลา S
5EH728707376THไลลา เชิญชมภู S
6EH728707464THฟ้าฮาด้า ไกรนรา S
7th46011ZAVTX7cมัลลิกา จรัสทอง S
8Th27321ZAVH40bรัชดาวรรณ​ คำคูณมงคล S
9Th41101ZAV5P8Cอุรัสยา ประภาวิชา S
10tH48011ZAW3G0lศราวุธ จินาวงค์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

1th25061Z2H1J3gวาสนา เกิดมั่น F
2Th56041Z2G7E6Aองอาจ เสือน้อย F
3tH30221Z2GMR1Pสิปปกร จริตรัมย์ L
4TH20051Z2F049Iศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก L
5tH52071Z2GW72mณัฐธิตยา แซ่ย่าง L
6Th43151Z2G0B2Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
7Th43071Z2F4F2Bจักรภพ ภูตีนผา L
8th45011Z2FSX9Dจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
9tH04021Z2FFD7aอารียา ธันยธรณ์ธีรโชติ L
10EH728741063THพัสกร นาคเริก (Shopee)
11th01491Z1HAK3Dหทัยรัตน์ พานทอง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

1tH61081Z17D04eธนะลักษณ์ แก้วสระแสน S
2Th38101Z172J2Bรัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์ S
3TH04021Z177G0Cพิยดา อินทร์ธรรม S
4EH728740876THธนพรรณ เงินวิลัย (Shopee)
5Th54041YYFJF6dกฤตภาส กาญจนวิกัย
6EH728757559THพิมพิไล (Shopee)
7Th31011YYF7C4jอิทธิพล เเสนทวีสุข L
8tH01241YYFTK4Aชญาดา ผลาผล S
9th48011YYFYN4Jอนุชา ก๋าแก้ว F
10EH728757488THพิมพ์ F
11Th02051YYF193Eนเรศ คงชาตรี F
12TH26061YYE5B2Jพี่ปุ้ม พี่ปุ้ย F
13th48011YYG2D3lศราวุธ จินาวงค์ F
14th70071YYFCC3hเมฑาวดี รอดศิริ F
15tH20081YYDP63dรัชตะ หมื่นขันธ์ L
16tH31011YYEMR7Aธีรภัทร พวงเพชร L
17FlashCODอนุชา สระทองข้อ L
18tH69021YYDWS1Eพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L
19FlashCODบุษบงค์ กาสูงเนิน L
20TH37061YYEUD5gพวงชมพู วงศาพรม L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

1EH728740831THธนพัฒน์ น้อยคำภา (Shopee)
2EH728740947THณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ (Shopee)
3EJ380913475THปฏิภาณ รัตนโสภา (Shopee)
4tH40051YWZHY6Hเจ๊นุช ขนส่งหนองคาย (Online) ส่งต่อ Thanongsak -S
5TH08061YXD7S9Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
6EH728740933THทัศนีย์ แซ่ม้า S
7th37011YTF297Nสลิตา คะบุตร S
8EJ380913492THจรรยา เหลืองอ่อน s
9TH37011YSRJ55fอาทิตยา วัฒนพงษ์ F
10EJ380913515THสาธิตา แก้วสูงสุด F
11tH71061YSRAF7Fไซเค๊าะ มะมิน L
12Th47201YSRED7aสุทธิ​วัฒน์​ กูน​โน​ L
13Th03051YSRP77Aณัฐวัฒน์ ศรีสำราญ L
14tH38141YSRT62Hพงศกร ฝ่ายเหนือ L
15TH37011YSRYS1Aธารญา L
16Th73021YSS522Bชิณวัฒน์ อินนุรักษ์ L
17tH05011YSSEQ6dจิรัฐกาล สัญญโรจน์ L
18EJ380913489THกานท์พจน์ ขวัญจรุงพร (Shopee)
19EJ380913550THสองฟ้า แสนคำลือ (Shopee)
20EJ380913546THมณฑา ชมเชย (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

1th28131YS2VW6aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
2TH05011YS2MR3Iฤทัยรัตน์ อยู่ทิม S
3tH27161YS26X5aธนากร ศรีดาวงศ์
4Th24011YS2CE6aWoropol wnichayakornchai
5th38061YNVZ00Aเกวลี ละลุน L
6Th20021YNYMP3Fโชติกา. ธำรงคุณานัน L
7th01491YP3FM3Aเมธาสิทธิ์ เสนเกลี้ยง W
8tH71071YNYTC3hปาริฉัตร เม่งเลี่ยม W
9th05081YNYCB5mภูธิพัฒน์ กมลพันธ์ S
10TH39011YNXQY8Bน้ำทิพย์ แก้วพิลารมย์ F
11FlashCODนนทพัทธ์ ทองเลิศ F
12th21061YNZGG8Bกฤษณพงศ์ เชียงผุ L
13TH24041YP0S16dธีระศักดิ์. วงค์ชัย F
14TH37091YNZAW9cจีรวัฒน์ อดทน L
15Th37041YNZZ19aธนกาญจน์​ สร้อยลา L (0804126474)
16TH01081YNXFC5Aอัครพร เกตุแก้ว L
17Th30051YNZ0Y2Dเกียรติพันธ์ สุภาพ L
18th37051YNY0C6Fยุภาพร หอมจู L
19FlashCODฟ้าใส ส่งเสริม L
20FlashCODประกิจ ผลแก้ว L
21Th02041YNZQ93Cจรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
22EJ380913400THเพชร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

1EJ380913166THack (Shopee)
2EJ380913152THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)
3TH52031YMMG82Aสุกฤตา กาวิน S
4tH02041YMMXP0gอุษา เทียงผง S
5th63081YMMST4fรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
6th31121YHPEQ1aขัตติยาแก้วกาฬ L
7tH02011YHP8V8Iรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
8Th30121YHNU27dเพชรลดา อัมภรัตน์ F
9TH24041YHPJW1iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
10Th20011YGJBF6iอนุพงษ์ สุขจิตร F
11tH01511YGJFQ1cแนท L
12Th72011YGJMF5Aภานุวัฒน์ แก้วบุญ L
13EH728757001THภัทรกร จุนปิยะกุล (Shopee)
14tH21031YGJSR4aเอกพล ศิริพงษ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564

1EH728756916THปภาวิน รักประกิจ (Shopee)
2tH37011YG83C1Aกัญญาณี เรืองวิไลพร S
3th42131YG7ZC1aพูลสวัสดิ์ ทวีสาร S
4EH728756876THชวลิต คีรีสุธาลัย S
5TH38041YDDS37iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค W
6TH01491YDDG61aพัชรวดี สนิสุริวงค์ W
7TH37011YDCV49Aวรรณพร สุดาใจ W
8th16011YDC9B5Iมิ่งขวัญ บุตรโส F
9th68041YD8NW4Aเหมวรรณ นาคมณี F
10Th70071YDBY33Hเมฑาวดี รอดศิริ F
11Th07061YD89D5Rมนทิรา ยิ้มจันทร์ F
12Th15061YDA953cธนพล ยืนรัมย์ F
13tH64191YD9QK3cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
14TH10031YDBRT5Fคุณ จุฑารัตน์ ศุภกุล S
15th14071YDB4W9dธีรพล จันทร์หอมหวล F
16tH24021YDEG97iอานุติ เกิดศิริ F
17tH02061YD9WF7Aพรพรรณ เฉียบแหลม W
18th01161YD93M9bแนท F
19th20011YDEXG4Dบุษบากร ปันถี F
20tH02011YDEP85Cพงษ์พันธ์ สืบชมภู L
21Th01031YDFCK7Cตฤณ กัลยาณลาภ L
22tH71031YDGZV2aมารีนี เขร็ม L
23tH14031YDGR74aศาสตราวุธ กิจพิทยาฤทธิ์ L
24tH63091YDFHS9aวรายุทธ พึ่งตน L
25Th10021YDAY73Mณัฐกิตติ์ เกียรติพัชรสิน L
26th01491YD9AU5hบุศรินทร์ จันทสร L
27TH44011YD8F45eธนากร แก้วนามไชย L
28Th02011YDE1N0Eคุณตั๊ก S
29th01161YDG7X5Bอรวรรณ์ เทิ้มลง W
30TH48041YDF2Y7aสุธาสินี ไทยใหม่ L
31EH728756964THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
32tH71111YDFRQ1eสิริเนตร บุญทิพย์ S
33Th08061YDHBN8hพัทธมน นาคโครพ S
34EH728756814THรวินันท์ ใจวังโลก S
35EH728756828THเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2564

1EJ380912642THธนพงษ์ แสงเกาะ (Shopee)
2EJ380912378THภัทรพล สุขเกษม (Shopee)
3EJ380912599THสุริวรรณ นันทะเส (Shopee)
4EJ380912639THศรัณรัซต์ สายสุพรรณ์ (Shopee)
5EJ380912585THทนงเดช เหล็กตม (Shopee)
6EJ380912608THสหกิจ (ผู้รับปราณี ภิรมกิจ) #Shopee

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564

1th20051Y3RCM3Cสมพงษ์ แสนสวาสดิ์ W
2Th27011Y3U7J8Kขนิษฐา แหลมจริง F
3TH14011Y3UJG6Nกชกร มุทุตา L
4TH01471Y3U9W8cอัคคเดช ใยแสง L
5tH09011Y3RHJ0Hเฉลิมพล ปาเวียง L
6TH01501Y3UFK5bญาณิศา แซ่ว่าง L
7th05111Y3U1Y5dบูรณ์พิภพ เอกเกิด L
8TH76021Y3RF64bเกศรา บุญช่วย F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564

1EH728756111THกฤตเมธ ใหม่กัน (Shopee)
2tH74051Y21XR3aนิตยา มาประสม S
3TH39021Y221R7aสุธาภรณ์. ศรีบุตตา S
4Th01321Y00445Eมีนา แพร่แสงเอี่ยม F
5th27101Y00SA0eปนัสยา กมลกลาง F
6tH05021Y00K69Gรัฐธรรมนูญ ชีวะกุล L
7tH04031Y00DZ3aพีรพัฒน์ L
8th01111Y013B5aพรพิมล เกิดเมฆ L
9Th29011Y017S4Iปรัชณา ไพเราะ L
10TH05121Y01C80lสุกัญญา คลืนคลีบ L
11Th69021Y01Z61Fกุลณดา ทรัพย์มี L
12th24101Y02545Bดารารัตน์ วังงาม S
13TH01131Y00WF2dกรวิภา S
14EH728756125THศศิกานต์ วรพยูร (Shopee)
15Th05011XZMWQ6qคุณ จุฑารัตน์ ศุภกุล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

1TH54011XUXEG3Cเจนจิรา แซ่จันทร์ F
2EJ380912126THอาดัม อานิส L
3EJ380912112THซูฮัยมีน บือราเฮง L
4TH01391XUVXU8eพงษ์พิพัฒน์ เสนตา L
5FlashCODพรจรัส ธารสุขประสาน L
6tH01491XUNTD1Dรุชดา อินทรธวัช L
7tH31151XUMVK5Aสุพัตร์ชาพร จำปาดอก S
8EJ380912109THนางสาวนิตยา คำจันทร์ (Shopee)
9TH31131XUSQ93lศราวุฒิ กาละบุตร S
10TH47191XUVJ75Bเดชาวัต ออกเปด S
11TH63021XT4AG3Iอัญชลี มากยงค์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 กันยายน 2564

1th20071XT7HY3Hณัฐชา พิศเพ็ง S
2tH04021XT1VP8cพิยดา อินทร์ธรรม S
3tH49011XT7SD9fเปรมปิญา ปัญญามา S
4tH01111XT0QZ7aส้มร็อค ยี่นำปูน(ผู้รับแทนป้าจุ) S
5Th16021XT17J5Bพีชญา ดวงประทุม (หมวยร้านยาง) S
6tH01421XT0VG1aแก้ว S
7EH728755601THอริษา อ่อนน้อม S
8tH01431XT3KV2Aเตชินท์ S
9tH12011XT12S4Aชุติมา วัตนะกุล S
10EH728755500THอมรศิริ บุญชู S
11Th47011XT2RX8Eไบร์ S
12th14021XT1QB0nวาสนา สิทธิน้อย S
13Th40051XT24M3hsunnyexpress -S
14th20051XT2DF8aอุกฤษฏ์ เจริญสิริวิไล S
15Th21081XT2KE3Aชลิดา S
16EH728755646THสุไฮมี ฮาแว S
17tH04031XT29K0cสราวุฒิ สิงห์พยัคฆ์ S
18EH728755632THธนกฤต เจาะสุนทร (Shopee)
19EH728755629THSupaporn Lookon (Shopee)
20EH728755575THเปมิกา สวาทชาติ (Shopee)
21EH728755615THกฤษณา เกษทอง (Shopee)
22EH728755592THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
23EH728755589THวัชรีวรรณ สินสว่าง (Shopee)
24tH19021XT3E91Fภูวนัตถ์ ศรีสุก L
25tH50011XT3AW5Dเเทนคุณ หอมเพียร L
26Th01481XT2X71bธิดารัตน์ ศรีสมบัติ L
27th37101XT3131bภครพล ปุเรเต L
28TH12011XT6A70Bพัสกร ศิริเอก L
29tH38011XT8SB5Lจารวี อุดมวัฒนะ L
30TH04051XT70C7Cศรวัลย์ ดุจจานุทัศน์ F
31Th10121XT8CV3Bอิงอร จันทะเลิศ F
32tH04011XT62U3hขวัญฟ้า แม่นมั่น F
33tH45011XT8MM1aสุกัญญา แซ่หว้า F
34th02021XT7XG1dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
35th45031XT83A3eสุทธิพจน์ มาสกุล W
36th01211XPPG57aฐณิฎาภรณ์
37Th06041XPPA8นัชนารถ แก่นจันทร์
38tH74031XPNRS0aอาทิตยา คงมัน L
39th42101XPNYฟาง S
40th65041XPNCZ6Aสนฉัตร นบนอบ L
41tH71011XPP4B2aทิพานันท์ พงศ์พัฒนะกิจ L
42FlashCODวีระพงศ์ สุขเจริญพร L
43tH20021XPNH44Gเกศินี พันธุเกตุ S
44Th71111XNAJS5mณปณต หมาดร่า S
45th20071XNATM7Hก้องเกียรติ สุขประเสริฐ (ห้องc17) S
46th15011XQ3R99gปาริฉัตร จิ๋วเจริญ
47th28041XNABF2fจารุวรรณ ฉุนเชื้อ
48Th71111XPN8Q3Kพงศ์สิทธิ์ โรจนรักษ์ S
49th10021XNBB64bชัยวัฒน์ บุบผาทอง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22-28 กันยายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH61011XJ8RS2aรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
2Th42031XJ8Y08Hชูวิทย์ L
3tH45011XJ67U4Oทักษิณ แก้วกลม L
4th01491XJ9W71Hบุศรินทร์ จันทสร L
5Th48011XJ94B6Lปกิติตา วงษา L
6TH01261XJ6W24Aสิทธิ​วัฒน์​ ศิริ​แท้ L
7TH66051XJ7A47Dอินทัช นาคเพ็ง W
8TH01111XJACA4Aส้มร็อค ยี่นำปูน(ผู้รับแทนป้าจุ) S
9EJ380911602THไลลา เชิญชมภู S
10TH01061XGD9C0Bแพท S
11tH27011XDGB02aทัศน์วรรณ์ พุทธจักร F
12th37101XDGGS0Cอภิวัฒน์ โคตรมุงคุณ F
13tH35081XDMWF3dครูเกรียงศักดิ์ สร้อยกลางเมือง F
14TH27041XDN5Q1Fฐิติชญา ไชยพารา F
15TH04021XDG2F5ARatta jim F
16tH43031XDMGP0Dพรกัลยา อุดมรัตน์ F
17tH05081XDMNV7mภูธิพัฒน์ กมลพันธ์ S
18th22011XDKSF2aชยุตรา หมื่นมูล F
19tH34051XDKKS8aSasithorn F
20TH13131XDJ788cภูบดินทร์ เชื้อหนองปรง F
21Th56041XDMC01Aชยานันท์ จั้นพลเเสน F
22tH30011XDM282pแคทลียา จิตรแสวง L
23TH02031XDKEN7Aก้องกิดากร แจ่มกระจ่าง L
24TH46041XDKXY7cนิตยา รินโพคา W
25tH33021XDGQU1Aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
26EJ380910377THธิดารัตน์ มูลสาร S
27Th28131XBSWJ7aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
28EJ380910332THวีรยา​ กิ่งแก้ว (Shopee)
29th01071X4CAS5Aไอซ์ พรรณิดา W
30tH27181X4CPM4Kวรัญชัย สุกรินทร์ W
31TH01171X4CFF9bจุฬามณีพร รินทร F
32Th02031X4CK14AK.ทนงศักดิ์ เอี่ยมสมบัติ F
33TH20101X4BHS9aจักรกฤษณ์ อีสา L
34th37091X4BYY5Cจีรวัฒน์ อดทน L
35TH21011X4BSR6mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
36TH58061X4BPY4Hอัครพล บัวบาน L
37th16021X32QG1bพีชญา ดวงประทุม (หมวยร้านยาง) S
38EJ380909966THลักษยา สิงห์คำ (Shopee)
39Th01421X32MP2aแก้ว S
40tH42091X2YN10bลักษิกา ลาหลายเลิศ S
41th04011X32FU2lกฤษณา โมบขุนทด S
42EJ380910037THณัฐนันท์ วรรธิษณุวงศ์ฉ่ำ (Shopee)
43TH39071WZTGW7aภัทรวดี คุณไชยวงค์ F
44th24041WZU3Y4Jอดิศักดิ์ ธรรมสาโร
45th22011WZUBE5jนราวิชย์ สายทอง F
46TH53011WZNAX4bรัตนา พรหมสวสดิ์
47tH37021WZMQF0fสหบดี ศรีเศษ
48tH01011WZNWT6Cคุณโอปอ F
49th24011WZMYD5aศิริพร สว่างอุระ
50th33041WZTQA6cชลสิทธิ์ ศิริ F
51th37121WZMU52aภูมรินทร์ ขอดทอง F
52tH54071WZTZU5bพันธพิน นาครักษ์ L
53TH45041WZN3X7Fช่อทับทิม บ้านนาเขทุ่ง(092-454-8081)L
54tH07051WZTUU7Bเตือนใจ มุกดา L
55Th20081WZU7D1Cภูวนัตถ์ ทองหลบ L
56th07041WZNMX0dหัทยา จันทร์ลือชัย L
57TH01031WZTBX3Cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
58EH860378193THธนกฤต สุขผล (Shopee)
59EH860378159THมานิจ สือแลแม (Shopee)
60EH860378162THจิรโชติ ประเสริฐคีรี S
61Th57011WY9PH5fขะนิฐา ครคง S
62EH860378145THรัชดาพร สังข์วิเศษ (Shopee)
63th38141WV3R94hพงศกร ฝ่ายเหนือ L
64TH31131WV3GW7gชินดนัย ธนงค์ L
65Th05111WV4263dบูรณ์พิภพ เอกเกิด L
66TH02021WV4GG2dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
67th26071WV4QF9Cสิรินทรา เถาหล้า L
68Th70021WV4YQ0Eณัฐวรา ทวนทอง L
69th01271WV54G1Bสุมาลี กอแก้ว L
70tH01191WV5E16aุอิรฟราน สะตาปอ L
71tH43151WV5MV0Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
72tH39081WV5W48cกฤติกา ศรีพิเมือง L
73th01201WV59V3dพชรพล หุ่นศิลป์ L
74Th18031WV61S9Cกรศนญวรรณ สถาพล
75Th12011WTNKJ9aชุติมา วัตนะกุล S
76TH04031WTNWM2ALisa Klammeesri S
77EH860378128THณัฐพงษ์ บูอีตำ (Shopee)
78EH860378105THชวลิต คีรีสุธาลัย S
79EH860378114THอมรศิริ บุญชู S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 กันยายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th27161WQC516aธนากร ศรีดาวงศ์ W
2tH49041WQBE82Cปราณี ปุ๊ดจินะ W
3Th73011WQBMB7hนัทธพงศ์ อนุพจน์มนตรี F
4Th71111WQBTV5bอัมนิยา ภิรมย์บูรณ์ (นิ้ม) L
5tH71111WQCQN5dกัญญาภัค ศิริมี L
6tH03041WQBXU4Bกฤษณา อนุตระกูลชัย W
7TH01471WQCB67Cอธิวัฒน์ ดิษฐเนตร
8th08061WQCH16Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
9EJ380909011THน้องโบว์ นศ.ฝึกงาน S
10EJ380909294THณัฐพล คุณศรีเมฆ S
11Th37011WNZ773cเฟื่องลดา ดาเพ็ง S
12EJ380909303THธนากร อาสนเวช (Shopee)
13EJ380909317THกิติเดฎ ศรีบุญ (Shopee)
14Th20071WJQ1G9Hมินทรา ยูโซ๊ะ L
15tH07011WJPTP4dนิตย์รดี เสมพงค์ L
16Th33121WJPEP4bคมชิต กันหาเขียว F
17EJ380909056THรพีพรรณ มโนงาม (Shopee)
18TH56131WJP9Q4Bอรทัย ขันเหล็ก F
19Th33091WJK2B4a​หนึ่ง​สตรี​ ปราบ​คะ​เเซ็น L
20Th20081WJPK68Cวชิรญาณ์ ฉุยฉาย L
21Th05121WJP1X2Bธนกฤต สุขยานี L
22TH15011WHGUM7Aวนิดา​ อำพร S
23tH46041WHBTH7Cนิตยา รินโพคา
24tH15061WHC3Q0Dศิราณี เพชรแสง
25TH28101WHC026gกาจไกวัล ขันอาสา
26Th01211WHC770Aกฤตธกร แก้วดวงดี
27EJ380908679THมานุ มั่นเจริญ S
28EJ380908665THนางสาวสุภัคตรา ผิววันดี (Shopee)
29EJ380908682TH​ฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S
30EJ380908753THชูศรี ด้วงฟู S
31th20011WHB9P3Pชนิดาภา แสงจันทร์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19-20 กันยายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th02061WE0AW8Aพรนัชชา ปิ่นทองเจริญ W
2TH03041WDYJQ7bกฤษณา อนุตระกูลชัย W
3th07101WDZ8Y2Cนัทธพงศ์ ตะกุดแก้ว S
4th27011WDVZZ9Aทัศน์วรรณ์ พุทธจักร F
5TH15071WE3881aขวัญชัย F
6Th46041WE3E36fนวลหทัย การพงษ์ F
7tH09031WE3NQ0Aธนพล ศรีนาค F
8Th55051WDYSD2Aธนาพร มั่นอ่าว F
9Th70071WDXYC6hเมฑาวดี รอดศิริ F
10TH01211WE42P0Aฤตธกร แก้วดวงดี W
11th24011WE4EJ2Aดวงเดือน เจริญสิทธิชัย L
12th74061WDW5K4bกษมา จอมจางวาง L
13th20081WE3VT4bอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
14Th65081WDX3J9Hธนกร มากน้อย L
15th15061WE47Q3oประภาดา ธรรมแสงดาว L
16tH07011WDWVA8fธัญณิชา ชุติโภคินวัต S
17TH01081WDZVY0aทิพย์วรรณ เอี่ยมสอาด S
18th20041WDYB66Hพชิราญา วรพัทธเสน S
19tH01501WE0W62aส.ต.ต.หญิง พรพิมล จอมณี S
20tH01011WE1XY9cกันต์กนิษฐ์​ ไข่มุกข์ S
21TH27011WBVQ21pวรากรณ์ คลังสมบูรณ์สิน S
22th21011WBWES3iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
23th03051WBZHG5aศิริพร พลไชย S
24TH56041WBW5H1iกนกพร แก้วศรี S
25tH16021WBZU72Dนันฑรัตน์ แก้วมณี S
26EJ380908395THเพชร S
27EJ380908342THวลี เขตสูงเนิน (Shopee)
28EJ380908373THเบญจา ภู่ถาวร (Shopee)
29EJ380908435THสโรชา นนทศิริ (Shopee)
30EJ380908387THพิมพิไล (Shopee)
31EJ380908339THนัทฐวุฒิ เชือกงูเหลือม (Shopee)
32th32021WC02T9Dนวพล โพธิ์พรม W
33tH56041WBXEE7hพิมพิกา คำอยู่ F


หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9-18 กันยายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th03061W55Y17dแชมป์ F
2TH26061W55JG5jพี่ปุ้ม พี่ปุ้ย F
3th39041W52WR0bผกาพร กล้ายิ่ง F
4EH860376728THพชร น้ำทิพย์ F
5821377363951เกษรา L
6TH01221W544Y4Abew L
7821377174354เกษรา F
8TH02011W58M36cพงษ์พันธ์ สืบชมภู L
9th28031W54PQ1hพรพิมล ฤกษ์ชัย L
10Th05081W59KR5Mภูธิพัฒน์ กมลพันธ์ S
11EH860376935THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
12th28011W597M3nสาริกา ทรงศิริกุล F
13EH860376904THสาธิยา ขาวสง่า (Shopee)
14th33041W3N9P4lชัชฏาพร หาญกุดเลาะ (Shopee) #ของตกหล่น
15tH72061W0FM45Aคีตาวริญณ์ บริรักษ์ W
16TH30061W0GWE3Dสิริวิมล ไชยภา F
17TH48041W0GZS2aประหยัด นุมัติ L
18Th45011W0G5U2Dจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
19tH48051W0FWV6cพิชชาพร เตชะ L
20TH01461W0FR83cอิงอร โรงทา S
21EH860376759THเผาซี เจ๊ะเลาะ S
22EJ380907894THธีรพล เป็นมงคล (Shopee)
23Th01051VYYR22Dack (Shopee) #ตกหล่น
24th10111VYZ4R6Eคมสัน นฤภัย S
25th24011VYYJA5mศิริพร สว่างอุระ W
26th15011VYY9Y6kสิรวิชญ์ สุริวัลย์ W
27821369665616ณัฐธยาน์ มีอยู่เต็ม W
28tH15011VWH6S4pสิริลักษณ์ ช่างหล่อ W
29th54011VVGNR2cเจนจิรา แซ่จันทร์ F
30Th59061VVG668aธนินวันต์ วงศ์บุญเอื้อ F
31EJ380907727THเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
32Th70011VVGHG2Jวณิชญา ยังจีน W
33th75011W57P97Cอัมมาร ดอเลาะ L
34Th64011VVH4A7aณัฐนนท์ ตะสถิตย์ L
35EJ380907789THไพโรส เจะและ L
36Th01361VWHA04Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
37TH04011VVGAT9Aศราวุฒิ บุตรเพชร L
38EJ380907832THตา (Shopee)
39th01491VUDRZ6dหทัยรัตน์ พานทอง S
40tH20011VUEDJ8lเลียนนภา คงดวงดี S
41EH728747905THพงพนา โบษกรนัฏ (Shopee)
42tH36061VUDJT6Cคุณนิตยา พิมหานาม S
43Th01221VUB3F1Bศศนันท์ พลมาก S
44EH728747874THณัฐมน ผาระกัน S
45EH728747865THเจษฎา วังหอม S
46Th41041VQS7R8Fจุฬาลักษณ์ น่าชม F
47tH31011VQS0E6Jอิทธิพล เเสนทวีสุข L
48TH21011VQNVZ5Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
49TH01491VQQ7X1Hบุศรินทร์ จันทสร L
50Th30091VQRWR6Dคณาทิป​ พันธ์แก้ว L
51821366066555สวิตต์ เลิศมงคลกุล F
52EJ380907585THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
53EJ380907599THคัทรียา ฮีมมานะ (Shopee)
54EJ380907571THกาญจนา พบบ่อเงิน (Shopee)
55Th45011VQQ3G7gอิทธิเดช ปะมาคะมา L
56EJ380907545THชัชฏาพร หาญกุดเลาะ (Shopee)
57EJ380907554THack (Shopee)
58tH03041VQNND4Bบัลลังก์ มาบิดา L
59EJ380907333THชนกวรรณ สุขสุมิตร (Shopee)
60TH02061VP06R7cชนาพร ศรีปัญญา S
61TH08011VP0JY3eนารี ฤทธิ์มาก S
62EJ380907378THหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
63TH01071VJCDT2cฑิฆัมพร พัสดุ W
64EJ380907364THชนกวรรณ สุขสุมิตร (Shopee)
65th43111VJEJN9bรัชชานนท์ พันศรีเลา W
66th27011VK9UK3pวงศธร มุ่งพึ่งกลาง W
67tH56041VJCPM2bองอาจ เสือน้อย F
68Th71111VJDGH6aภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
69TH44131VJP001aเกศแก้ว L
70th71101VJDCX7bซูฮัยมีน บือราเฮง L
71th60011VJC005bแทนคุณ หอมทอง L
72FlashCODตรีภพ ทวีพัฒนพฤติ L
73821362414740นุติ สิงคำมุง(095-8547364) L
74EH728747154THอุลัยพร​ อินผล​ S
75TH36011VH17M1Aพิชิต องค์อนุรักษ์ S
76tH21011VH1159Lวริศรา ถนอมวโรทัย
77th60051VGZX41hชนกันต์ ขุนเพ็ชร
78tH01461VH0Y16aธัญญารัตน์ ตันเฮง
79Th08061VH0T39Hภูมิพัฒน์ ภูมี
80FlashCODนครินทร์ สังขไพรวรรณ L
81FlashCODพงศกร พรมมีเดช F
82tH58021VE0Z15Fระพีพัฒน์ เถื่อนเหลือ F
83tH02011VDZ812Gทิวาพร ถนัดกิจ F
84tH05021VE0T22Cสุมิตรา ตามพระหัตถ์ F
85th54011VDZJY7Kธนาวุฒิ ชนาวรรณ W
86Th72051VE15T0bอนุศร อาหมาน F
87TH08061VE0K54hภูมิพัฒน์ ภูมี L
88Th01031VDZSM3bหนึ่งฤทัย อิ่มสำราญ L
89FlashCODเพชรลดา เเซ่ลิ้ม L
90Th28041VDYQ99Fจารุวรรณ ฉุนเชื้อ W
91th01021VDYV31Dจินดา วิทยะวาณิชกุล L
92EH728746445THอุสมาน ยูโซ๊ะ L
93tH27131VDZ2Z5Lบังอร เหล็กลิ่ม L
94th64091VE1UR2Bพุฒิพงศ์ เมืองทา L
95tH58061VE1FU0Hอัครพล บัวบาน L
96tH02011VDZYB7cพงษ์พันธ์ สืบชมภู L
97Th05051VE0F54Pจารุวรรณ นัยจิตร S
98EH728746542THไลลา เชิญชมภู S
99EJ380906987THนนท์ S
100TH01491VB4R01dหทัยรัตน์ พานทอง S
101EJ380906973THนฤมล สารคาม S
102EJ380907038THสหรัตน์ ทรัพย์แสง (Shopee)
103EJ380906995THเพ็ญศรี อู่อรุณ (Shopee)
104EJ380906939THรัตน์ตระกูล. โคตรศิริ (Shopee)
105EJ380906899THกุลธิดา อนุชาญ S
106EJ380906942THฟ้าฮาด้า ไกรนรา S
107TH01031VB4YX4cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
108th02051VB5XY3Eกัมปนาท นิพิมาย S
109EJ380906956THวรรณัฐ S
110TH01471VB66U0bพงศภัค นิลเพชร S
111Th16021VB57C3dนันฑรัตน์ แก้วมณี S
112EJ380907007THกรณิการ์ โสดาวาปี S
113EH728746255THชยานันท์ กลัดเข็มทอง (Shopee)
114EH728746539THนางสาวสุวรรณา โททอง (Shopee)
115EH728746499THสโรชา บุญเชิด (Shopee)
116FlashCODนิยม อาจหาญ L
117TH01341V2DE39aศศิธร เทพทอง F
118Th54011V2C4F5Cเจนจิรา แซ่จันทร์ F
119tH04021V2C0H8gธนวันต์ อิ่มทอง F
120Th38171V2D4H8cน.วาสนา นครภักดี F
121TH04061V2CAR5cภัทรวดี แสงเขียว F
122EJ380906810THศราวุฒิ กาละบุตร S
123tH69021V2BW16fกุลณดา ทรัพย์มี L
124tH35081V2D9M0Bเอกราช หัตถประนิต L
125821350930562รัตนบาร นิกรแสน L
126th43071V2CV45Bไตรภพ ภูตีนผา L
127th71111V2BPS9Bอัมนิยา ภิรมย์บูรณ์ (นิ้ม) L
128Th56011V2BBM6fปิยะโชติ​ คล้ายสุบิน L
129FlashCODมุกธิตา รักษ์มณี L
130Th18011V2CR39dรัชนี พูลน้อย L
131EJ380906783THปฏิภาณ รัตนโสภา (Shopee)
132EJ380906770THศันสนีย์ หะมะ S
133Th46011V0H7E6cมัลลิกา จรัสทอง S
134th54011V0GY53Cกริฟวรินทร์ กาติ้ง W
135EJ380906491THภรณ์ฑิภา (Shopee)
136EJ380906505THปูริดา ตราชู (Shopee)
137EJ380906545THสาธิตา แก้วสูงสุด (Shopee)
138EJ380906531THเสาวนีย์ เลิศวิเศษกุล (Shopee)
139TH21011UWCF40lวริศรา ถนอมวโรทัย W
140Th01391UWCAE9bพัณณิตา มินโดF
141FlashCODอติวิชญ์ ขุนรอง F
142FlashCODนครินทร์ สังขไพรวรรณ L
143FlashCODภานุสรณ์ สุขจันทร์ F
144th66011UWDJM3dปริวัฒน์ บุญเต็ม F
145Th62021UWD368bวิชญาดา หมื่นสา F
146FlashCODจารี โสทน F
147th46041UWDU50Aพัชรีภรณ์ คำมุงคุณ F
148Th43151UWD7H0Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
149TH02061UWCUW2aมยุรา เวทมนต์ L
150Th25031UWDPR8Dปนัดดา อุดง L
151th68051UWDAN5bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
152Th64161UWCNP6Gติญารัตน์ พงค์รัตน์ L
153EJ380906681THกันธิมา ถิ่นทับไทย S
154EJ380906165THธนะลักษณ์ แก้วสระแสน S
155EJ380906205THนกยูง ขนส่ง S
156EJ380906125THสโรชา (Shopee)
157EJ380906390THอรจิรา กิตติวัฒนกุล (Shopee)
158EJ380905955THสุพิชฌาย์ ถ้วยทอง (Shopee)
159TH01131UTXEW4Dกรวิภา S
160EJ380906196THวาที โตศรีศิริถาวร (Shopee)
161EJ380906151THพิชญะช์ แก้ววิเชียร (Shopee)
162EJ380906236THจิระพงศ์​ ศิริทาทับ (Shopee)
163EJ380906240THสุภารัตน์ ชื่นอุรา (Shopee)
164EJ380905947THธนพัฒน์ น้อยคำภา (Shopee)
165EJ380906001THสุดา ต้นคำ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th31051UQKKF9Eสมชาย มัชฌิมะบุระ w
2th06071UQKJD3aอภิญญา ศรีภุมมา w
3Th34031UQKWX1bจิรภิญญา ลาภมาก w
4th03011UQM0N2dK.GiGs (นิติ) F
5th01201UQKSW9aพัทธดนย์ นกต่อ F
6tH71131UQK381dพันธวัช F
7tH20011UQKP24Iอนุพงษ์ สุขจิตร F
8TH27071UQM7A2gอำภา สาลีวรรณ L
9th42011UQKTN6Bนราศักดิ์ ศรีอาราม
10th63091UQKQM6aวรายุทธ พึ่งตน L
11th14041UQK734Aอิศมิต จำปาทุม L
12Th01031UQMBM5bนันธวัช จูไหล L
13th51021UQKEJ0Aธนัชพงษ์ เหมื่องอุ่น L
14th38101UQKFR3Bรัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์ S
15EH860379619THกนกพล สุริยวงศ์แห (Shopee)
16EH860379579THวีระยุทธ ปุเรเต (Shopee)
17EH860379534THนิติธรรม ชัยโพนงามธนพล (Shopee)
18EH860379622THนางสาวนิตยา คำจันทร์ (Shopee)
19EH860379548THขวัญชัย (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EJ380906050THรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
2th04021UK1N47Cพิยดา อินทร์ธรรม S
3th01471UK3JF1Bพิมพ์ณดา ชานุชิต S
4EJ380906015THวีระภัทร์ ฉันทพัฒนวงศ์ S
5EJ380905978THสุกฤตา กาวิน S
6EJ380905933THณัฐมน ผาระกัน S
7th03011UK3799Cชนิดาภา แสงจันทร์ S
8Th01511UEM6J6Bปัญญะนนท์ ถิ่นสมุทร์ L
9tH03041UEMB45bธีรวุฒิ เทพสุวรรณ F
10th27011UEMJ22kขนิษฐา แหลมจริง F
11Th04061UEMZ80dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
12TH24041UEMVM2Dธีระศักดิ์. วงค์ชัย F
13TH20011UEN8Y9dบุษบากร ปันถี F
14TH30051UEMRM0Dเกียรติพันธ์ สุภาพ L
15Th27081UEMN51Jธานิกา รัตนชัยมงคล L
16tH15011UEN3G1Gปาริฉัตร จิ๋วเจริญ L
17tH13071UENEQ8aสิริพร โพธิ์ศรี L
18EH860378437THพลวัฒน์ สหายรักษ์ (Shopee)
19EH860378468THณัฐนันท์ วรรธิษณุวงศ์ฉ่ำ (Shopee)
20EH860378423THจรรยา เหลืองอ่อน S
21EH860363401THพระธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง (Shopee)
22tH22101UD10C0Bphisit Ratchawat W
23TH31011UD0VC7Eพรรณ์พษา โสดามรรค W
24th14081U9EED7Cสุนิสา พวงบุบผา W
25Th44011U9CTZ4Jกันยกร สุนทรกัณฑ์ W
26Th21021U9DN25Cดารารัตน์ พัดสี W
27TH54091U9CZH0fน้ำหวาน บุญศรีไตยW
28EJ380905417THอัสมา ทรงศิริ (Shopee)
29EJ380905434THอมรรัตร์ พงษ์สวัสดิ์ (Shopee)
30Th01491U9DGN7Aรชต ชมภูวิเศษ S
31TH63051U9DSK7kปฏิภาณ ไชยเวช F
32EJ380905425THณภัทร บำรุงวงค์ F
33Th12041U9E4C2fปราณี แซ่อึ้ง F
34821335656831ณัชชา เสนาะล้ำ F
35th25071U9DYV8bกมลชนก คงเนียม L
36th38141U9E9A3Hพงศกร ฝ่ายเหนือ L
37Th65041U9EK15aสนฉัตร นบนอบ L
38tH37061U9DB85gพวงชมพู วงศาพรม L
39th72011U9D2X2Aภานุวัฒน์ แก้วบุญ L
40Th29011U9EQ22Jศิริโสภา แสนสุข L
41821335628584สุทิวัส ปู่เมือง S
42EH860363123THอาภากร ไตรเรกพันธุ์ (Shopee)
43EH860362975THนัสรียะห์ เจะโซะ S
44EH860363018THลันทด ล้อมจันทึก S
45TH56131U7U9X4bอรทัย ขันเหล็ก F
46tH38011U7UEN1aธนวัฒน์ ทองไช F
47th02021U7TX31Dภัทธนพล ธรรมเมืองL
48TH20011U7UJM3Kอุไรวรรณ อุณสิริ F
49EH860363083THพชร น้ำทิพย์ F
50tH70071U7U3P0Hเมฑาวดี รอดศิริ F
51tH01161U48Z78Bแนท F
52TH01101U49765Cชาตินันท์ สุขทอง F
53th68151U49P46Bดนัยเทพ แสวงคุณ F
54th48031U49EF4Aณัฐวัฒน์ ใจเปี้ย F
55th02021U567Z2dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
56th42011U56G02Gอิทธิกร ศรีอาภรณ์ L
57th54031U56CC6Eอภิสิทธิ์ จันต๊ะคาด
58tH05121U564Q5Lสุกัญญา คลืนคลีบ L
59TH12011U55V41Cอรณัฐ เกษตรสิน L
60th38011U56RW3Aร.ท.จิรพนธ์ โพธิจักร L
61tH70031U55NA1fพัชรา แดงลาศ L
62th39011U49SC3Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
63Th20011U48UH3Dทินภัทร มากผล L
64th24041U492Y9Cมุกจรินทร์ ปะนัดตะเน L
65TH05081U49HP6mภูธิพัฒน์ กมลพันธ์ S
66tH28121U49AP1bนิภาพร ชัยรัมย์ L
67EJ380904796THวชิรดา ชากาสี (Shopee)
68th03041U48NY9Bอนุธิดา โถน้อย (น้อยนิด) S
69EJ380904677THสุไฮมี ฮาแว S
70Th47011U1XZQ6gจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
71tH02011U1Y6S6bปนันท์กรณ์ รุ่งแจ้ง S
72EJ380904717THภูวดล เทพรัตน์ (Shopee)
73EJ380904663THณัฎฐธิดา สีสุข (Shopee)
74th28011U1XRP4jสิทธิชัย ยินดี S
75EJ380904650THสุมาลี นามหิงษ์ S
76Th45011TU9QR4mนัชชา กล้าหาญ
77TH43101TUA4B5bอดิศร ปัสสะ
78Th35011TUA827Bนพเก้า คล่องดี
79Th08061TU9FB4Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
80Th02021TU9JD8Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
81TH20091TU9C67aศิรินทรา ชาภักดี F
82tH71101TU90P6fนัทดาว มู่สา F
83Th01081TU8S33aอัครพร เกตุแก้ว L
84th26031TU8X04Cณัฐวัตร เพ็ชรหงษ์ L
85th06061TU8MQ5Gประจบ สักสันเทียะ F
86TH03041TU97C2bโสภณ ชาติบุษย์ S
87EJ380904615THอุรัสยา ประภาวิชา S
88CITY009154235ถนอมศิลป์ ภิระบรรณ (Shopee)
89tH49011TSHD45Fเปรมปิญา ปัญญามา S
90EH860362128THอรรถเสฎฐ์ จันตาบุญ (Shopee)
91Th71111TSHKW8aนุชสราภรณ์ ฐิโตปการ S
92TH21011TP8K55dสุรเกียรติ ชมเเสงเเก้ว
93tH04031TP8RD0cอัจฉรา พิทักษ์
94EJ380904204THธิติพันธ์ แจ้งแสงทอง (Shopee)
95EJ380904195THสุริวรรณ นันทะเส (Shopee)
96tH10031TP8Y17eอมฤต​ ปลอดห่วง​ S
97TH05061TP8V17bน้ำฝน อุ่นฤดี F
98th04051TP9Q62bสุประวีณ์ ปานเสียง (รีย์) F
99Th13091TP9217Fอทิติยา ม่วงรุ่ง F
100tH20011TP9639Jรัฐพงษ์ ดอกแก้ว L
101th21081TP9J49dกนกศรี ยุติธรรม L
102EJ380904283THมัลลิกา จรัสทอง S
103th38111TP9TR8Iสนธิยา ก้อนจันทร์หอม L
104TH02011TP9A67Cไพรัตน์ สุทัศนะพจน์ S
105EH860361808THนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล S
106EH860361799THอุไรวรรณ จันทร์ลา (Shopee)
107EH860361842THกิติเดฎ ศรีบุญ (Shopee)
108TH17031TN8XS6Dธีรภัทร์ แก้วมรกฏ S
109TH28011TN8UX3dคุณเลปวรรณ อดุลย์สุข (หน่อย) S
110EH860361839THกัสหม๊ะ ยูโซะ S
111EH*60361887THสุทธิดา อินทร์ดี S
112tH42161TGZFT6Bสถิตย์ น้อยวิบล
113EH728752755THกันธิมา ถิ่นทับไทย S
114tH38041TGZT55Iอภิวัฒน์​ สนิท​ปะ​โค
115th20011TH05B9gอมรเทพ ประมาณ
116TH31011TGZXG4eพรรณ์พษา โสดามรรค
117tH21021TH0BB4cบุษกร สุกแก้ว
118TH30121TGZP47Dเพชรลดา อัมภรัตน์ F
119tH54091TGYWD9Fไตร่ตรอง​ วณิชย์​ธน​เจริญ L
120TH13111TGZBX8cเอกชัย คู่สุขมา F
121tH41031TGZ8C9gปรีดา สีสาวงค์ F
122TH05011TGZ253cฤทัต สุนทรพฤกษ์ F
123tH04031TH0V27Fศิลา. พราวศรี F
124th21021TH1WA5cบุษกร L
125Th37051TH1366aอิทธิพล กาบิน L
126821317269894กล้วย​ นิช​กาญจน์ L
127Th02011TH0PT8cพงษ์พันธุ์ สืบชมภู L
128Th01271TH0ZR2Bณิพาพร ผิวขม S
129th37011TH0FE5aกัญญาณี เรืองวิไลพร S
130EH728752724THชัชฏาพร หาญกุดเลาะ (Shopee)
131tH01031TF59C2cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
132EH728752548THสราวุฒิ สิงห์พยัคฆ์ S
133Th73011TC0648Hนัทธพงศ์ อนุพจน์มนตรี F
134821313605910ธีรารัตน์ ขวัญนำโชค F
135Th61011TC0QQ3Aรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
136th27081TC0ZM0mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
137tH41011TC09S8hจักรกฤษ ทินใต้ F
138TH63081TC0321Aกนกพร สงพูล L
139Th31131TBZVD1gชินดนัย ธนงค์ L
140821313605921นุติ สิงคำมุง(095-8547364) L
141TH21011TC0TE9mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
142tH39111TC0MG1Aนิติธร ครสิงห์ L
143th31251TC0D55Bสุริยันต์ บุญนำ L
144Th45011TC0GK8dจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
145EH728752208THเพชร S
146EH728752199THธัญญารัตน์ ป้องสงวน (Shopee)
147EH728752225THสิระสา บูชา (Shopee)
148TH66051TAP285dอินทัช นาคเพ็ง W
149th15011T6D2K6Kสิรวิชญ์ สุริวัลย์
150tH52051T6DA96Dมณฑิตา ดวงแก้ว
151tH50011T6DVX0Dเเทนคุณ หอมเพียร
152tH21011T6DRH5cปริญญา สโมสร L
153th02011T6E3R0gทิวาพร ถนัดกิจ F
154th64191T6E7G7Cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
155821309396600พัชชา อางนานนท์ (ทราย) F
156Th01511T6EV26Aยศกร บุญมั่น F
157EH728752295THพชร น้ำทิพย์ F
158TH71151T6F698gปกรณ์ จินตยะ L
159tH01491T6F335hบุศรินทร์ จันทสร L
160Th44011T6EZ10eธนากร แก้วนามไชยL
161Th64091T6FET8Dเขมทัต รัตนพันธุ์ L
162Th43071T6FHS3Bไตรภพ  ภูตีนผา L
163tH33021T6FB07aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
164th20011T6FTD5Lสัญญา สมหา L
165EH728752273THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
166EH728752242THสาวินี ออกประโคน (Shopee)
167TH27011T6G0D6aชื่อจริง Seav Krouch ชื่อเล่น ซูกัส S
168Th01111T6G492aส้มร็อค ยี่นำปูน(ผู้รับแทนป้าจุ) S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th46041MQJUX8cนิตยา รินโพคา W
2EH860344929THตัวเล็ก ตลาดโรงเกลือ S
3tH01031MQKnB5Cตฤณ กัลยาณลาภ L
4EH860344915THซูฮัยมีน บือราเฮง L
5Th33071MQKB22Dภาณุวัฒน์ พับขุนทด L
6Th14091MQK0T0dวรา​ยุทธ์​ ห้อยมาลา​ L
7th58061MQK4F9hอัครพล บัวบาน L
8tH25071MQKEP5bกมลชนก คงเนียม L
9TH38051MQJY75aกนกวรรณ​ สอนพิมพ์ L
10Th04021MQJRM7Fสุรพล พลับชิด L
11th07011MQJES0Eสุรสิทธิ์ วันยิ่ง L
12th07101MQHF57Cธนดล สุขสาคร F
13TH73011MQGZW4hนัทธพงศ์ อนุพจน์มนตรี F
14TH27081MQGVW2mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
15TH30121MQHBP0Dจิรารัตน์​ เชื้อลี F
16tH01181MQH8Y8bเอกลักษณ์ คำปาปู่ F
17TH43011MQHJ15Cปิติพงษ์ ภูสิงหา F
18tH27011MQJMX2kขนิษฐา แหลมจริง F
19TH42051MQJJ80eภูธเนศ สารพล F
20tH01401MQJ246bจินตหรา บรรเทา F
21th20091MQJAW5Aรพี มัฆวิมาลย์ F
22th49111MQHPJ1Cนันท์นภัส ปันใย F
23TH25031MQJ793eบุษยมาศ สมจิตร F
24th21011MQHUN2bK.เอแคลร์ F
25EH860344827THธนพงษ์ แสงเกาะ (Shopee)
26EH860342401THภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
27EH860344889THศิรินภา เปียงอ้น S
28EH860344844THธัญญลักษณ์ เก็บทรัพย์ (Shopee)
29EH860344835THคงขวัญ ศรีบรรจง (Shopee)
30EH860344875THมุกดา ทนทาน (Shopee)
31TH01161MPBRJ3Bนลินทิพย์ แก้วอุดร S
32EH860344813THศิรินาฏ เต้นรัมย์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

1th01331MEUTE9Eวิมลศิริ ขวัญทรง W
2tH42141METUM7Aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
3TH45071MEUP06fดารารัตน์ แสนสุภา W
4Th03041MEV661Bกฤษณา อนุตระกูลชัย w
5tH02011MEV214Iรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
6TH01301MEUHU6Aสอง ชยศปกรพัทธ์ F
7th20011METYS3Iอนุพงษ์ สุขจิตร F
8Th02031METQQ6aK.ทนงศักดิ์ เอี่ยมสมบัติ F
9TH21011METKX1Cปริญญา สโมสร L
10th20081MEU8M2Cภูวนัตถ์ ทองหลบ L
11tH27161MEUXZ8bธนุศักดิ์ เจริญศิลป์ L
12EH860342389THชัยวัฒน์ นาคขุนทด S
13th01491MD7Z52aรชต ชมภูวิเศษ S
14tH01031MD7NT3bกัลยาณี มะณี S
15th18061MD7EE7Fชยานันย์ สักทอง F
16EH860342070THคุณธีรภัทร์ เฉลาภักตร์ S
17EH860342066THอริศรา มณียม S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH860342137THอริษา อ่อนน้อม (Shopee)
2tH43071MA8SJ1Iธีรภัทร ภูแดนไกล F
3tH01201MA9S84cชัยธวัช จันทะพันธ์ F
4TH01301MAB4Q5Aเจมส์ F
5th33121MA80X1Bคมชิต กันหาเขียว F
6tH47011MABNA6fเสกสิทธิ์ ล้อวิไล L
7TH27101MAADY0Hธีรเดช คงเหลา L
8Th43161MA8W54Dรัตนาวดี อักษรศักดิ์ L
9th01081MABVX9Aอัครพร เกตุแก้ว L
10TH16021MA7R60Hปาริฉัตร ศรีวิไล L
11th58031MA9286bกัญญารัตน์ จันทมาด L
12TH28031MAB1K4hกนกพันธุ์ ภาคเดียว L
13th01441MABAZ3aสุจิตรา นาใจแก้ว L
14th48041MABFB8Aประหยัด นุมัติ L
15TH06051MAAX03aอภิสิทธิ์ แก้วประดิษฐ เปาา L
16EH860342106THเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
17EH860368488THเสาวลักษณ์ S
18EH860368324THณัฐฑลินี เมืองขวา S
19EH860368315THจตุพร อรัญสาร (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH73061M5DSM8Aนัทธพงศ์ อนุพจน์มนตรี w
2TH24011M5DG20Iภูริพัตร แก้วนุช L
3TH68121M5DP60fนายรัฐภูมิ สุขกรี F
4Th70011M5D1E7oหฤทัย รอดอุนา F
5tH43151M5GSF2bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
6th20071M5G4E4cสิทธิภาคย์ ทองวิจิตร L
7Th37031M5FXZ5Bทัศวรรณ​ ขุม​ดิน​พิทักษ์ L
8Th30051M5H737dเกียรติพันธ์ สุภาพ L
9tH30201M5H3C4eสิรภพ เศรษศรี L
10th47011M5GJ26jเสาวลักษณ์ หมื่นคำ L
11EH860341661THเฟื่องลดา ดาเพ็ง S
12EH860367730THหัสนัย มีอนันต์ (Shopee)
13th01031M3VBH3bเรณู ขันทอง S
14EH860367774THสราวุฒิ สิงห์พยัคฆ์ S
15EH860367788THมานุ มั่นเจริญ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th65081M0Y146Hธนกร มากน้อย (0936692073) F
2th21061M0WW83bกฤษณพงศ์ เชียงผุ F
3th01101M0XSR3cชาตินันท์ สุขทอง F
4TH02011M0Y535Lพรรภษา แก่นมี F
5tH20021M0X4F6bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
6TH21011M0X0T9Bสิรภพ บุญขาว L
7th47191M0XJ56aวริษา แซ่เติ๋น L
8TH20081M0YBX3bอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
9Th47011M0Y901Dสุทธิวัฒน์ แก้วแสง L
10EH860341423THเพชร S
11EH860341410THอรพิมพ์ บุบผาวาด S
12EH860341321THเอกบดินทร์ ตั้นชีวะวงศ์ S
13EH860341318THอนุธิดา โถน้อย (น้อยนิด) S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH40031KVW2G6Cธณธร สุขัง w
2EH860341220THอัสมา ทรงศิริ (Shopee)
3Th70011KVUZ48Oหฤทัย รอดอุนา F
4tH38011KVVTE6Aธนวัฒน์ ทองไข F
5Th20021KVW7B7Aภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
6tH33021KVVGY2aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
7tH31011KVVB57Jอิทธิพล เเสนทวีสุข L
8Th31011KVV3Z2eอนุพงษ์ อำนาจวงศ์ L
9EH860341193THณัฐมน ผาระกัน S
10EH860341057THวิชกร แก้วปาน S
11EH860340992THเตโชดม ซาไธสง (Shopee)
12EH860340989THเลิศไกรภักดิ์ ภักดีชน (Shopee)
13EH860340975THสาวินี ออกประโคน (Shopee)
14EH860341026THสิปปวิชญ์​ เย็นพันธุ์ (Shopee)
15EH860341012THนัทธพงศ์ ตะกุดแก้ว S
16tH01231KUAJS6Dสุวรรณา พิทักษ์ปรีชากิจ S
17EH860341030THรัชดาวรรณ​ คำคูณมงคล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH38041KR61R1Iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค​
2tH63081KRE383bจีรพัฒน์ มุงคุณมณี w
3EH860340710THพชร น้ำทิพย์ F
4TH31121KR6MJ4lพิชญา วรรณพันธ์ F
5TH01111KR6W27Bพัชชา อางนานนท์ (ทราย) F
6EH860340706THคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
7tH13111KR70D4Cเอกชัย คู่สุขมา F
8th01301KR7CB2cวรรณา หอมนวล F
9TH02021KR6QM8dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
10tH13071KR5KW3Aสิริพร โพธิ์ศรี L
11tH31131KR75C6Gชินดนัย ธนงค์ L
12tH47201KR5DD3Aสุทธิ​วัฒน์​ กูน​โน​ L
13th01471KR5QW9bพิมพ์ณดา ชานุชิต S
14TH01181KR56M6bฐิติพร สีหมื่น L
15Th01091KR65H2Dศิรภพ จุลละภมรL
16Th38111KR69M5lจิรพัฒน์ กองกุลL
17TH34011KR5XU7Gขจรศักดิ์ เบ้าทอง L
18th01361KR6G38aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
19EH860340493THปราณี ตาสุยะ (Shopee)
20EH860340683THวนิดา​ อำพร S
21EH860340944THเมษา S
22EH860340900THอารียา ยามพูน S
23EH860340927THไพรัตน์ สุทัศนะพจน์ S
24EH860340913THจิรภิญญา แก้วกองทรัพย์ S
25TH01221KP1ST5bอรทัย เทพสุวรรณ S
26EH860340887THสุธาภรณ์. ศรีบุตตา S
27EH860340873THกรรณิการ์ ขาวศรี S
28EH860340860THจุฑารัตน์ S
29EH860340856THกนกพร แก้วศรี S
30EH860340825THณัฐชยา แดงจีน (Shopee)
31EH860340842THมนูญ สิริมาลา (Shopee)
32EH860340839THธนกฤต เจาะสุนทร (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th01211KEBZ47aภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง S
2EH860366955THอนุศร อาหมาน F
3tH34041KEAP14bนัฐการ​ต์​ กลิ่นหอม​ F
4th33041KEB7T0cชลสิทธิ์ ศิริ F
5Th03061KEBP90Dศุภวิชช์ จารเขียน L
6TH44081KEAXH4aอภิมงคล ทศคุย L
7821134416185พิมศิริ วิโสทุจ L
8th04011KEBJ43Nมณีรัตน์ ศรีวรกุล L
9TH01231KEBDQ9Aธนัญญา วัฒนาวิเศษวงศ์ L
10EH860366969THจุฑารัตน์ ศุภกุล S
11EH860366805THกัมปนาท นิพิมาย S
12EH860366796THนงเยาว์ พรมศรี S
13EH860366819THเตชินท์ S
14Th01151KCZEM3Aหทัยพัฒน์ พรหมทองนุ่น S
15EH860340122THวรากร ขุนรอง (Shopee)
16tH01161KCZ2B6Aชนัญธิดา โชติมากร S
17EH860340119THศรัณย์ เชี่ยวธัญกร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH01201K9NT71dพชรพล หุ่นศิลป์ w
2Th44011K9R5B6Eนพรัตน์ เงียบสดับ w
3TH20051K9R0U4Cสมพงษ์ แสนสวาสดิ์ w
4Th37051K9P5S0aอิทธิพล กาบิน L
5th54051K9PP60Mวรัญชัย ชัยปัน F
6TH01171K9Q880Bไอรินทร์ เฉิดเสถียรศักดิ์ F
7Th56131K9P888bอรทัย ขันเหล็ก F
8th01341K9NWN8aมาลินี เชฎฐวาณิชย์F
9tH15061K9QW98hณารตา ทองประไพ L
10th27071K9QM60Hสุรชัย​ ขาวกระโทก L
11tH27081K9QSK5jธานิกา รัตนชัยมงคล L
12TH45051K9P1Y9jจีราวรรณ พ่ออามาตย์ L
13Th15011K9QGQ7fสุณิสา ดอนมืดL
14tH16021K9PUN2Hปาริฉัตร ศรีวิไล L
15tH26031K9Q441bธีรพัฒน์ กิตติศักดิ์ฤทธิ์ L
16Th26011K9PYK3Eกิตติพงศ์ ระวังงาน L
17Th01041K9PJR7Aพยาพลศิริ L
18EH860340048THน.ส.สุภาวรรณ ธงไธสง (Shopee)
19EH860340034THรัชดาวรรณ​ คำคูณมงคล S
20EH860373032THกัณฐมณี สีหามูล S
21EH860373001THชนาพร ศรีปัญญา S
22EH860373063TH​โชติกา พรมประดิษฐ S
23EH860372995THศรัญญา S
24th64201K88W73Aศิริลักษณ์ ศิริวรรณ์ w

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH01171K5Q0T0Bจุฬามณีพร รินทร F
2TH07061K5PDE0Rมนทิรา ยิ้มจันทร์ F
3EH860372686THวริศรา (Shopee)
4th01461K5P8D0bนิรุต รุกขชาติ F
5EH860372669THกฤษณา (Shopee)
6TH17011K5PHT9Bนิตา L
7tH35071K5PVB3Bปองขวัญ ทองจันทร์ L(0622300249)
8TH01071K5P1Q3cวิวรรธน์ สายหยุด L
9EH860372655THนิตยา มาประสม S
10EH860375722THนฤภร (Shopee)
11EH860375719THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
12EH860375767THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)
13EH860375753THวณิชญา มูลวงศ์ S
14EH860375807THสุมนต์ชนก พิรุณ S
15EH860372672THพีรวิชญ์ ศรีมุล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH51011JZ9V92eไกรวิชญ์ ทนันชัย L
2EH860371725THรัญธิดา จีนะจุมปู S
3Th65041JZ95Z8cไกรสร ผลเงาะ L
4tH30041JZ8Y76aพรรัตน์ ทิสารัมย์ F
5Th37011JZ9ZP1fอาทิตยา วัฒนพงษ์ F
6th62021JZ9C85bวิชญาดา หมื่นสา F
7Th46041JZ9269Fนวลหทัย การพงษ์ F
8TH31171JZ8T01eนรินทรัพย์ บุบุ่น F
9TH04021JZ9RB6aสุชาวดี เศรษโฐ L
10tH28121JZ9KB2bนิภาพร ชัยรัมย์ L
11TH15061JZ8PE1Eแก้ว น้ำยี่ L
12TH01081JZA4H3aเเพรระริน เมืองมา L
13tH01511JZA8S3Bปัญญะนนท์ ถิ่นสมุทร์ L
14EH860369259THณัฐธิดา ศรีสุทธิ์ S
15EH860375563THสุดารัตน์ กกแก้ว S
16TH01291JX6UU8Aปพิชญา ชัยนิวัฒนา S
17EH860375603THฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH01491JTDAZ6gศราวุฒิ มัดตานี F
2Th15011JTDK08Oสุทธิพจน์ ปานเสียง F
3th20071JTE9A2Cสิทธิภาคย์ ทองวิจิตร L
4tH09011JTEE17Hเฉลิมพล ปาเวียง L
5EH860371368THกฤษณา โมบขุนทด S
6Th37101JTDFJ6bส่งเสริมเกษตร(แอน บ/ช) L
7Th21011JTDPZ3mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
8Th68011JTDYA0kมณทิชา รักเดช L
9EH860375373THซูฮัยมีน บือราเฮง L
10EH860375395THนงค์นุช จารุเกษม S
11EH860375387THจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
12tH04021JSK4W1Aสายพิน ใสบาศรี w
13TH41041JSJXC3Fธีรัชชัย มุงเคน w
14th62061JSJSF2Aจิรภัทร สัมฤทธิ์ w
15EH860366195THดาราพร โตงิ้ว S
16EH860366204THสิรีธร เตชะพันธุ์ S
17EH860366164THนายพลพล ถนอมชาติ S
18EH860366181THพัฒน์นรี เรืองเกิด S
19EH860366155THเกศินี พันธุเกตุ S
20EH860366147THยลดา ศรีมารักษ์ S
21EH860366133THเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
22tH01081JRZ217aวนิดา เทียมฉิม S
23EH860366120THชาลิสา ฉางพิมาย (Shopee)
24EH860366116THธงชัย สุวรรณเขต ก้อด (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH860366005THฟาง S
2Th03041JPV1M7Bกฤษณา อนุตระกูลชัย w
3th45011JPUWG9Mนัชชา กล้าหาญ w
4th40041JPMJA5bอนิรุต แจ่มเพ็ง w
5Th59061JPN788aTrisith Ratchatathanupong w
6Th62061JPW2B0aจิรภัทร สัมฤทธิ์ w
7th01151JPVJ06aปภาวินท์ นามจำปา w
8tH41031JPVY01Gปรีดา สีสาวงค์ F
9th27011JPUSY2kขนิษฐา แหลมจริง F
10th20011JPJU92kอุไรวรรณ อุณสิริ F
11tH31051JPM990Cศิวกร คำแก้ว F
12tH70011JPMZ88oหฤทัย รอดอุนา F
13TH05031JPVNV2Bมนตรี อาฒยะพันธ์ F
14tH73061JPWX00iนภัสวรรณ ส่งแสง F
15th14091JPWN73mสุจิรา แก้วสระเเสน L
16TH45011JPNJ89dจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
17TH01331JPKVV6Dอมรรัตน์ หลักมั่น L
18tH20011JPWCN4iสุบรรณ แตงโตนด L
19tH30011JPX7G5pลักษยา สิงห์คำ L
20Th05111JPM1F7Dณัฐพงศ์ ทองคำ L
21Th01491JPW8N6eวัชรพล นามใจ L
22Th01491JPWGB4Hบุศรินทร์ จันทสร L
23TH37051JPVTW3fยุภาพร หอมจู L
24th14011JPMV40nกชกร มุทุตา L
25TH68051JPWS24bพงษ์ศิลป์ อบเชย L(0811880692)
26EH860365950THฟ้าฮาด้า ไกรนรา S
27EH860374982THสุนิสา ภัสสร S
28EH860374829THพัชรนันท์ เพียรเวชสุนทร S
29EH860374832THวิยะดา จันทวงศ์ S
30EH860374775THภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
31EH860374735THวีระภัทร์ ฉันทพัฒนวงศ์ S
32EH860374744THจักรินทร์ พลศรี S
33th15011JKR7W4Vสุทิวัส ปู่เมือง S
34tH01031JNWRQ3cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
35EH860374758THไบร์ S
36EH860374948THนที ตรีเพชร (Shopee)
37EH860374789THพงษ์ศิริ เมืองมูล (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH860374850THกุลธิดา อนุชาญ S
2Th64191JChQX2Cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
3TH54091JCGF54fNoom F
4tH15061JCHFZ0dCODนิชนันท์ แก้วเวียง F
5Th63091JCG0A4aวรายุทธ พึ่งตน L
6TH02031JCF8B3eธารพร หอมกลิ่นเทียน L
7TH01011JCF2X7Bธีระ​ บุญชู​ ( ไปร์ท​ )​ L
8th01111JCEZW9bธนภัทร สิงหวิบูลย์ L
9tH27141JCGXY7Nธนชาติ สัญพรมราช L
10th21061JCG9P9eชลลดา ชัยชนะสมบัติกุล L
11th42161JCG5F3bนิศารัตน์ ธุระนิตย์ L
12EH860374506THเตย ขวัญนรินทร์ S
13EH860374554THจารุวรรณ เนาวรัตน์ S
14EH860374497THชญานิศ ล้ำเลิศ S
15tH01111JB2GB7aส้มร็อค ยี่นำปูน(ผู้รับแทนป้าจุ) S
16EH860374568THสุมาลิน ฝางคำ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH44011J7PBU1Fธีระพัฒน์ สาโยธา w
2tH02041J7PHK7cจรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
3Th33011J7PNQ5Aปริฉัตร ราชชมภู (น้ำใส) F
4th04011J7PSM2Jจารุทัศน์ สุขท้วม F
5tH09031J7PZ55aธนพล​ ศรีนาค​ F
6EH860365172THรณราช ธรรมมิตร (Shopee)
7EH860374510THวีรยา​ กิ่งแก้ว (Shopee)
8th33021J71JH3aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
9tH44011J71SB2Fธีระพัฒน์ สาโยธา L
10TH03051J71CV2aณัฐวัฒน์ ศรีสำราญ L
11TH54091J7F4N3Aน้องนิ่ม L
12tH30181J7Q326eธนกฤต ไชยสัตย์ L
13EH860374523THนฤเบศ การชนะชาติ S
14EH860365186THสุรีภรณ์ พันธุ์พรหม S
15EH860365243THสุพัตร์ชาพร จำปาดอก S
16th01431J67727aยาลิน S
17EH860374245THปรเมษฐ์ พุ่มพวง S
18th28111J6K1F1aวารินทร์ มุ่งเจือกลาง w

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th62011J3C7F2Aปฐมพงษ์ มากงาม w
2TH28071J3J148hสรวิชญ์ เตือประโคน w
3Th14081J3BKR2cสุนิสา พวงบุบผา w
4TH013009191697วรรณา หอมนวล w
5th38011J3CMP6aวันวิสา ธีรกมล w
6TH12031J3CXK5Eวัลนภา ชัยก้องทวีw
7th45121J3CS63Dธนากรณ์ พ่อแก้ว F0830264679
8tH56131J3CF75bอรทัย ขันเหล็ก F
9th03061J3BS41Dแชมป์ F
10TH04071J3MT75aอภิรดี คำปวง F
11tH27081J3BZN2Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
12tH01431J3CAQ8Aพัณณิตา มินโดF
13Th43011J3MJX7aสุภาพร ชอบใหญ่ L
14TH26091J3BWK3bใบเฟิร์น สัหมากสุก L
15tH13101J3B067cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
16Th02011J3CND6fศศิธร เจริญทรัพย์ L
17TH33061J3B9P1aจินตนาการ เรียงสันเทียะ L
18TH20011J3MPH1Dอมรรัตน์ สมบัติหลาย L
19Th34031J3CZV1bจิรภิญญา ลาภมาก L(0960237981)
20TH20081J3BE44Cอนันต์ชา ต่อมกระโทก L
21EH860365107THจิรายุ เเซ่เตียว (Shopee)
22EH860339606THศุภวิชญ์ คนการ S
23Th16011J1MN05kแนน S
24EH860339552THนิภา​ เกตุโต S
25EH860339597THเฟื่องลดา ดาเพ็ง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH04061HYF8W5dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
2Th61011HYEW07Aรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
3Th70011HYEJN5oหฤทัย รอดอุนา F
4Th44011HYETU4Lอรินดา เพียสา L
5th12031HYESR6eวรุตน์ เเซ่อื้อ L
6th35081HYEZX8Eอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
7Th05061HYECW1Bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
8EH860339756THเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
9EH860339699THLisa Klammeesri (Shopee)
10EH860364441THนุชสราภรณ์ ฐิโตปการ S
11EH860364486THสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
12EH860364472THณัฐวรรณ คะทดรัมย์ S
13EH860364469THกนิษฐา ศรีประพัด (Shopee)
14EH860364455THณัฐชา จันทร์ปาน (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับเบอร์โทร
1th01201HTWS70Dพชรพล หุ่นศิลป์ w0952541657
2EH860364322THกรวิชญ์ S0830449179
3th21061HTWJ28Aจักรกฤษ ทินใต้ F0945123051
4TH63031HTW688nศราวุฒิ ใสไหม F064-7873594
5Th44041HTWUW1Eวนิดา ภูผิวเผือก F0840485609
6Th21061HTWA43Aปรีชา วรรณทา L0877182562
7th01271HTWE33Bสุมาลี กอแก้ว L0645986371
8tH43071HTX3B2bไตรภพ  ภูตีนผา L0610582447
9Th47071HTX0E0aณัฐกฤตา ตาก๋า L0631149766
10TH15031HTWPJ7gกชกร คนขยัน0806095198
11EH860339190THหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S0992353355
12EH860339209THจารุณี ดาบพิมพ์ศรี S0801935926
13th38121HSHTY1gทศพล​ คำเกิด​ S0623261077
14tH37011HSHQK8Dวิลัยวรรณ์ เทวี S0812939677
15CITY010945472ธีระพัฒน์ เเตงทอง S0925089357

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH46041HPHH56cนิตยา รินโพคา W
2tH62011HPHZG7fนัฐฐาพร ศุขวิทย์ w
3Th31101HPG627fพลอยพิศ คำแก้ว F
4th46011HPJN41Lวรากร ภาคภูมิ F
5Th25041HPFX47Bสุทธิดา คำปลิว F
6TH30061HPHN60dสิริวิมล ไชยภา F
7th22051HPGJA4aอรัญญา ปราณี F
8TH050612PZDK7eรุ่งระวี ปรางค์จันทร์ F
9Th31131HPHST4nณัฐพร เกิดไทย F
10TH43151HPFSS5Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
11EH860339107THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
12th07061HPGBQ0vนภัสกร นวลมิ่งกิรติ
13Th28121HPJAX4Eคุณรินดา ดา S
14EH860339138THธีรภัทร์ ศรีพุทธา (Shopee)
15TH01051HPGS95Eดวงดาว เที่ยงหนองแวง S
16TH13121HMN3W2Aอัญชิสา สงไตรรัตน์ S
17Th01201HMNHW7Aสุพัตรา คงดี S
18th01241HMNRC8dเกวลิน ชูมี S
19th28131HMN060aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
20EH860338852THวรากร ขุนรอง (Shopee)
21EH860338866THชิติพัทธ์ (Shopee)
22EH860338870THสุริวรรณ นันทะเส (Shopee)
23Th64211HMNB89dพรพิพัฒน์ ราชนาวี L
24th01391HMNRE0eพงศกร ถาตา L
25TH19021HMNVF2fภูวนัตถ์ ศรีสุก L
26TH54071HMNEG7Fนวัรตน์ ยะแสง L
27tH02011HMMWE9Aภาณุพงศ์ ครองราษฎร์ L
28tH54011HMMM18Kนาย ธนาวุฒิ ชนาวรรณ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th60051HDW2G1Hชนกันต์ ขุนเพ็ชร
2th14071HDX035Lคมพล ก่อกุศล
3tH01061HDVX44aศตายุ ทองดีมีศรี
4tH37051HDWJB3aอิทธิพล กาบิน L
5Th60011HE8YK4Aแสงเดือน หอมทอง L
6TH49011HDWVN8fกนกพร สอนพรม F
7tH05131HDWQS2Fปัณณวรรธ หอมชมด F
8TH01511HDXBX9Aยศกร บุญมั่น F
9TH43071HDX6F7bสิทธิศักดิ์ สุทธิบุตร L
10th01131HDWM65Dกรวิภา S
11Th12101HDWBQ9aปฐวีกานต์ มานะยิ่ง L
12TH37011HDWGV2aกัญญาณี เรืองวิไลพร S
13TH42061HDW447Dธีรภัทร คำจันทร์ L
14EH860338565THศุภักษร คานทอง (Shopee)
15EH860338526THวรกานต์ วุฒิบัญชร (Shopee)
16EH860338512THพิชญะช์ แก้ววิเชียร (Shopee)
17th10031HCMCM4Eอมฤต​ ปลอดห่วง S
18tH01361HCMQU2Aณัทวุฒิ ปัญญาเอกะวิทู S
19tH66051HCS3V2Bสุภางค์พิมพ์ จักรกรด S
20Th11041HCMUP9Jนริศรา ดวงอินทร์ S
21Th21031HCMHP5hรักษชัย รัตนวิจิตรF

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th35081H9WNH5dครูเกรียงศักดิ์ สร้อยกลางเมืองF
2TH20011H9Y6C0Iอนุพงษ์ สุขจิตรF
3Th33131H9YAA5cนิชธาวัลย์ เจริญกุล L
4EH860338469THซูฮัยมีน บือราเฮง L
5TH02011H9WYS6fอิทธิพงษ์ แสนศรี L
6Th73011H9XYD2aพัชราภรณ์ ทิพย์มณี
7tH21061H9XRW7Bชนุดร จันทร์สมุทร์ L
8TH67031H9X4P0bมงคล ดำสุวรรณ L
9tH28101H8G7C6Lสุนิสา S
10TH20011H8FX50Eมาดี คำวิเศษ S
11Th27151H8HB83Iปาลิตา สิทธินอก S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH20071H5J405hธนัญชนก นาอ่าง L
2Th03041H5HZF0Bกฤษณา อนุตระกูลชัย w
3Th71111H5G7Y5aภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
4TH10091H5HTJ0bพีรพัฒน์​ พานทอง F
5tH46011H5H9W1bหญิง เกตน์นิภา F
6tH16011H5GNU2eน้ำผึ้ง L
7th37051H5J207bอุมาวดี แสงจันทร์ L
8Th31201H5JFW9bศราวุธ ตะริวงค์ L
9Th38011H5GE86gคทาวุธ พรมนาม L
10tH20011H5HYB7Lขัตติยะ โพธิ์ละเดา L
11TH51061H5VFH1Eสิงหา สมสวย L
12TH28121H5HMM2Bสิริยา หล้าอำพร L
13Th22011H5GRD4bเพชรพิศุทธิ์ L
14TH01281H5GHQ6Aแสงตะวัน สระแก้ว L
15TH06011H5J8G9Nสราวุฒิ สิงห์พยัคฆ์ S
16th53041H5HQN0Jศุภวิชญ์ คนการ S
17TH16021H5H710Cวาสนา หมุนตุก S
18TH46011H5H2N5cมัลลิกา จรัสทอง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

1Th29071H1A062Iยิ่งภพ ใจรัก
2th04061H19PT0Bธนิดา แจ้งสุทิมล F
3Th01221H1BNU1Bหทัยชนก บุญธรรม F
4th29071H1AAW4Iยิ่งภพ ใจรัก F
5TH71051H1ARR3Aณัฐชยา เหล็มหลี L
6tH59011H1BVM4eเมธัส ยมเกิด L
7EH860338217THมงคล ไชยจังหรีด (Shopee)
8EH860339858THนูรียั่ม สามะ L
9th71011H19JZ8dณัฐธิดา สะนิ L
10TH01161GZRXP3Bนลินทิพย์ แก้วอุดร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th33011GWZT58Iอโนชา บัวจันทร์ w
2tH22071GWZPQ5cศุภกฤต ภัคกุลวัฒนา w
3tH41041GX0B07fจุฬาลักษณ์ น่าชม F
4tH05111GX03C5aนิติภูมิ กงเเก้ว w
5Th04031GWZ5C4aภัทรพงศ์ คำอ่าง w
6TH01221GWZHS6Aอัญวิภา โฮมนา w
7Th42111GWZXJ2Lฐากูร พันธ์จี L
8Th01191GWV768Bพงษ์เทพ แก่นจันทร์ F
9tH01111GWXDP4bพัชชา อางนานนท์ (ทราย) F
10tH40051GWW9A1hAd (Bee29905692) F
11TH56011GWYJ01Fณัฐภัทร ผลพงษ์ F
12th07011GWUWF8Aทินภัทร มากผล L
13TH64011GWVN08pเกียรติศักดิ์ ใหม่แก้ว S
14th04031GWVYU7Aภัทรพงศ์ คำอ่าง L
15tH01491GWWXF0hบุศรินทร์ จันทสร L
16tH22061GWVFT2Aกัญชพร จันทวงศ์ L
17TH31041GWUTG7lประสพชัย รอบโลก L
18Th20051GWVS67bเบญจรณ์ พิรักษา L
19Th04071GWWDG1Hจีรวรรณ กัณหาวัน S
20EH860369863THณพัฒน์ เฉลียว (Shopee)
21TH59011GVJY06fสุนิสา ภัสสร S
22TH24041GVJSF4Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
23TH44121GVJV59Aศนิตรา สุขะปุณพันธ์ S
24TH71111GVK057Eสิริเนตร บุญทิพย์ S
25tH49011GVJ678Fเปรมปิญา ปัญญามา S
26TH20011GVJ9S8Dดุจเดือน มาศมหิศักดิ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th03041GU8JP3Eธนบดี โหม่งพุทธ L
2tH11011GU8D06gวัชรพงศ์ ฉุยกำเหนิด w
3Th37011GU7BZ2Nลลิตา วงษ์ทอง w
4th01161GU8831Bวรณัน สหพัฒน์สมบัติ w
5Th05121GU78X0lศาตพร คืนคลีบ w
6th15021GU7E97Lเบญญาภา แสงสว่าง w
7th13111GU6V36cเอกชัย คู่สุขมา F
8th56011GU86A1Fณัชชา ศรสุกร
9Th47191GU7237Dนภาพร กาญจนไกรสร
10Th42071GU8425Bอนุชิต ใคร่นุ่นภา F
11tH70011GU6F18oหฤทัย รอดอุนา F
12tH01051GU7RX7Bเสาวนีย์ เลิศวิเศษกุล L
13TH04031GU77J2fศิลา. พราวศรี F
14tH39101GU8V19cนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
15tH15061GU96A9jศุภเดช กลั่นทรัพย์ L
16tH01011GU7ZV4cพงษ์ศธร รูปหุ่น L
17TH72021GU7NX9bธีรวัต วิจิตร์ L
18tH01051GU8XC4eอิทธิพล เเสนทวีสุข L
19tH37101GU8YQ8bส่งเสริมเกษตร(แอน บ/ช) L
20Th71061GU9817fอิมรอน ดอเล๊าะ L
21Th05031GU75Z9dเจมจิรา บัวบุศย์ L
22TH28121GU6KH3aธีรเมธ เบ้าพิลา L
23Th20011GU7VX7dภควดี ภูมี L
24TH14031GU9GQ9Aศาสตราวุธ กิจพิทยาฤทธิ์ L
25TH71151GU9CT3kณัฐวุฒิ หนุดทอง L
26th13051GU9F84Fพรรณวษา ขาวเอี่ยม L
27tH31251GU9216bสุริยันต์ บุญนำ L
28Th33021GU99E0aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
29tH37221GU9E28Bวชิราวุฒิ บุสทิพย์ L
30th15021GU9A63lเบญญาภา. แสงสว่าง L
31Th41101GU90E4Aธัญยพร แคนอินทร์ L
32Th33121GU9BC1Aกิตติยา ศรีจันดี S
33EH860369228THศันสนีย์ S
34th13041GQNKN1Eจรรยา เหลืองอ่อน S
35tH53081GQNXP3bวัชระ เพชรประดับ S
36EH860369214THเพชร S
37Th06061GQNQ36Pนายพลพล ถนอมชาติ S
38Th16031GQP6D7cอารียา ศรีเจริญ S
39Th25061GQNCE0aณัฐมน ผาระกัน S
40TH19041GQNTU9Fธีระพัฒน์ เเตงทอง S
41EH860369259THสนธยา ตั้งศิริกุล (Shopee)
42EH860369262THSuchada Saeeaw (Shopee)
43EH860369276THณัฐริกา หินเธาว์ (Shopee)
44EH860369280THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH56011GHAS38Fจษฎาพร พูลเพิ่ม F
2Th20021GHAUH2aภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
3th01081GHAAU0aอัครพร เกตุแก้ว L
4th48041GHAEV5Aประหยัด นุมัติL
5Th14021GHAH93hชาคริต​ ขุมทอง L
6Th31011GHAMA0eอนุพงษ์ อำนาจวงศ์
7Th01471GFX3y7Bพิมพ์ณดา ชานุชิต S
8TH28101GFXC73hอุลัยรัตน์ รักพร้า S
9TH21011GFX112iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
10EH860335745THชยางกูร สายเมฆ (Shopee)
11EH860335737THพรรณทิภา ชูมี S
12tH64141GFX6Q6hเลิศไกรภักดิ์ ภักดีชน

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH04021GD72F1bกรรณิการ์ ขาวศรี S
2EH860335710THธัญญลักษณ์ เก็บทรัพย์ (Shopee)
3EH860335706THสุภาวรรณ ธงไธสง (Shopee)
4tH43111GD6TE7Eฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S
5TH28031GD75Z0Hพรพิมล ฤกษ์ชัย L
6TH02031GD6JQ4aนุติ สิงคำมุง 095-8547364 L
7TH37011GD3390aชินดนัย ธนงค์ L
8Th43181GD7GZ9Eวรเดช ไชยคำภาL
9tH01031GCZ730Bเรณู ขันทอง S
10th44151GD3AX3Aจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
11Th27321GCZ3S3bรัชดาวรรณ​ คำคูณมงคล S
12th01471GD0K41bพงศภัค นิลเพชร S
13th30131GBGTB2dศิริลักษณ์ เลี้ยงพรม S
14th01421GBH4T0Aแก้ว S
15Th39011GBHTZ0Bสุดารัตน์ นาสวัสดิ์ S
16EH860358565THเบญจา ภู่ถาวร (Shopee)
17th04021GBHEK0aธีรศักดิ์ อยู่สำราญ w
18Th01331GBGWE0eวิมลศิริ ขวัญทรง w
19th02041GBH179Cจรรยาลักษ์ สาโรวาท W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับเบอร์โทร
1Th34061G8HHK5Cวรเวช ภากพรม L0934610381
2Th29151G8HFC3Dสุจารี กลิ่นสุคนธ์ L0934927805
3tH21061G8HT51Dวิชกร แก้วปาน S0947379037
4th02041G8HQJ7dจรรยาลักษ์ สาโรวาท L0635464615
5tH01491G8HAS1Aรชต ชมภูวิเศษ S0838979546
6TH15011G803S9oสุทธิพจน์ ปานเสียง F0926246574
7Th28011G8DCM5nสาริกา ทรงศิริกุล F0910511183
8TH01341G8DT15aศศิธร เทพทอง F094-759-0016
9tH47011G8D2D5Lอัญชีรา บุญทา F0860123696
10th02021G8D6B1Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F0935697979
11tH70011G8DQ05oหฤทัย รอดอุนา F0986895390
12TH59021G7ZVJ6Gอัษดาวุฒิ สะอู F064-7427882
13TH01381G8DFQ7bจินตนา การกระสัง F0811074720
14Th27011G8EFB6Kขนิษฐา แหลมจริง L0981948906
15Th38011G7ZZP5iเทิดศักดิ์ ผาแพน L0626872668
16TH01031G8DKK8cตฤณ กัลยาณลาภ L093-574-6152
17Th15011G8E9H8Aวนิดา​ อำพร S061_4610285
18tH01151G8D943Aธนิสร อุ่นแก้ว L0945595590
19tH41091G8E493Mชัยนรากรณ์ นิราราศน์ L0610704282
20tH10031G8CSA8Gบุญฤทธิ์ สงวนพรรค L0657374478
21tH73011G8ECA7Aชฎารัตน์ คงยิ้ม L083-1037450
22Th37101G8DVQ7Bส่งเสริมเกษตร(แอน บ/ช)089-6185830
23th20071G8E1N4Hน้ำผึ้ง เลี่ยมเงิน S0867893148
24EH860335272THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)0632626456
25EH860335312THกนิษฐา ศรีประพัด (Shopee)0632362388
26th42101G8ENF9Hฟาง S0830877145
27TH47021G8EJB1Bรัญธิดา จีนะจุมปู S0649139709
28Th15021G79J47Iธิดารัตน์ สระทองทัด S0944213838
29tH65011G79Q67hร้อจ้ะ​ บุตรจอ S0622063012
30EH860335683THคงขวัญ ศรีบรรจง (Shopee)0898206713
31EH860335564THวัชรีวรรณ สินสว่าง (Shopee)0827371775
32EH860335286THเกตุมณี ศรีบุญ (Bidermax)0942940990

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th40021G4ZDM7eกนกวรรณ ร่วมจิตร L
2tH52071G4Z8F9Lกริฟวรินทร์ กาติ้ง L
3th05111G50WD2Fณัฐนันท์ ความคุ้นเคย L
4Th12051G50RD9gศุภโชค ตุ้มม่วง L
5tH02011G50CS5Kสิรภพ เศรษศรี L
6Th64201G516F7Cสิริพร รัชโทมาศ L
7tH06061G50M22pพลพล ถนอมชาติ L
8tH65041G511A3cไกรสร ผลเงาะ L
9EH860344447THจินตนา วงค์คำ (Shopee)
10TH53041G37KB4Jศุภวิชญ์ คนการ S
11Th27321G37PV7Bรัชดาวรรณ​ คำคูณมงคล S
12TH63081G381D5fรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
13TH71111G36QW4Aวีระภัทร์ ฉันทพัฒนวงศ์ S
14th04021G373E0aศรัณย์ เชี่ยวธัญกร S
15EH429711229THปฏิภาณ รัตนโสภา (Shopee)
16tH01161G37G36bสันติสุข​ โพธิ์​แย้ม​

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH01071G0DUH1aกษิด์เดช ประชาทัย
2tH08011G0GUY5Fชัยกฤต พ่วงโพธิ์ L
3TH01301G0D9U9Aเจมส์ F
4Th54011G0FZJ8cจันทนา ภัครพรชัย L
5Th02041G0FTF7Hกุลณัฐ เเสงเสงี่ยม L
6th01331G0E0B2dอมรรัตน์ หลักมั่น L
7Th07011G09ZM5Cเสาวลักษณ์ S
8TH63051FYS3P2bโชติกา พรหมประดิษฐ์ S
9th27271FYSVS3Dอัญญาลักษณ์ ยอดทอง S
10tH29151FYT330Aจักรินทร์ พลศรี S
11Th01031FYRXE1cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
12th59011FYSBP4fสุนิสา ภัสสร S
13TH01221FYSZJ2bอรทัย เทพสุวรรณ S
14th68101FYSP78Fธีรภัทร อินทร์เเก้ว S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0117108KYR6aพีรพัฒน์ สุทธิอำนวยกูล W
2tH01221FVVRR7AK.mint S
3TH21031FVVMX8eปาจรีย์ ไกรพงษ์ w
4th03061FVUGM1bพัณณิตา พรมอ่อน S
5Th44021FW9U34Eพรรวิษา ช่องกลาง w
6tH72011FVWFF9Bลุก มาน ขุนพยัคฆ์
7Th18061FVV2Q0Fชยานันย์ สักทอง F
8tH19061FVVAE1cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
9TH07061FVVUX2Vสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
10tH20061FVUYY6iอมรเทพ ประมาณ F
11TH43061FVVHC4Cนที ศรีคุ้มเก่า F
12Th68041FVUN12Fสมชาย ใจบุญ L
13Th20011FVW5M4Gวรัชยา ชื่นบาน L
14EH429711731THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
15tH04021FW98X6Aอ๊กลี่ สายคำ L
16TH01171FW9H07Aพีรพัฒน์​ สุทธิอำนวยกูล L
17th39011FVW8V2Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
18th01201FVW2G8dพชรพล หุ่นศิลป์ W
19th13101FVURF1cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
20TH02031FVU9Y6Aคุณวันวิสา L
21th20071FW9PG1hน้ำผึ้ง เลี่ยมเงิน S
22tH71111FU1HF6Aกุลธิดา อนุชาญ S
23Th07101FU1NA1Cนัทธพงศ์ ตะกุดแก้ว S
24Th27011FU2A31Kอริศรา มณียม S
25EH429715628THสุมิตรา สงวนศักดิ์ S
26tH21061FU2813Eสาธิตา ยึดพวก S
27Th01231FU26Y1dสุวรรณา พิทักษ์ปรีชากิจ S
28EH429715778THเมธาพร พิลารักษ์ (เบลล์) S
29TH01151FU1SS4b(อีฟ) กรินทร์ ปานทอง S
30Th02011FU2416cไพรัตน์ สุทัศนะพจน์ S
31tH03031FU2G53Dสุนิษา เสาโมก S
32EH429715818THSuchada Saeeaw (Shopee)
33EH429715821THพิกุล วิเชียร (Shopee)
34EH429715781THพงษ์ศิริ เมืองมูล (Shopee)
35EH429715835THธัญวรัสม์ ทองภูเบศร์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th01081FMEHB8aณัฐยศ หมื่นศรี W
2TH01471FMEVC8bปัญญาพร แก้ววิมลรัตน์ F
3tH04021FMF2F3Aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
4th27081FMEYY5Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
5tH29061FMEQG0bณัฐากาญจน์ กัญจนวราเมธค์ F
6th31011FMH2H5a(K.คาโล56414248/รหัสOB0509)​ L
7tH02011FMGT26iรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
8TH31151FMGJS5Aอดิศักดิ์ พันธุ์ศรี L
9Th01361FMFRN8aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
10th64171FMFM25dพรณิพา ดวงแก้ว L
11tH21011FMG516Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
12TH02011FMGC50eคุณตั๊ก S
13EH860337565THวรกานต์ วุฒิบัญชร (Shopee)
14EH860337525THสุดารัตน์ โพธิ์สม (Shopee)
15EH860337517THญนันทพร พานทอง (Shopee)
16EH860337503THปัณฑริน อมรชัยกิจ (Shopee)
17th27011FKADB5mศศิธร มุ่งแฝงกลาง S
18th01151FKAQ58aหทัยพัฒน์ พรหมทองนุ่น S
19TH01081FK9XA9aนิดา เทียมฉิม S
20th20071FKAM78hก้องเกียรติ สุขประเสริฐ (ห้องc17) S
21TH01391FKAGK5Eศิริมา ยวนขันธ์ ( FB: สุพัตรา อิ่มใจ) S
22th37011FKA4P6cคีตกาญจน์ สุภาพ S
23TH08061FK9T54aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
24Th01271FK9Q24bพรพิมล ตองติดรัมย์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH25041FGC675cพัทรธิดา L
2tH20071FGDYA6Cมยุมิตร L
3TH01301FGDKW6cชินภัค​ เภสัชชา W
4tH07111FGEKD0Aสิรธีร์ อิ่มจันทึก W
5TH01171FGEAD5bจุฬามณีพร รินทร F
6th20081FGE6U0cติณณภพ เขียวพอ L
7tH04031FGCWB9aวิภาดา แก้วหล้า S
8tH36041FGCRA2Jยลดา ศรีมารักษ์ S
9tH64011FETTH4Jอารีน่า เลิดวงหัต F
10tH04021FEVWX3fศุภสุตา ศรีปัญญา W
11th25031FEWA46dปนัดดา อุดง L
12tH47071FEWPG6aมาลี เปรมัษเฐียร L
13TH01471FEWJD2Aรัตติยา โพธิระ L
14tH05111FEW6W4Dวิชิตพงษ์ โวหาร S
15tH74021FEWEW6bกิตติญา อินทจักษ์ S
16th44021FEWTK4eพรชิตา บุนนท์ S
17th16011FEVZC1lกนกพร แก้วศรี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th42101FBQFD1kกัญธิชา บุตรปราบ L
2th43101FBMJF3Bภัทรพงษ์ สุริโย F
3th27221FBQMW5aคฑาวุฒิ ศรีสวัสดิ์F
4th27101FBR426Hธีรเดช คงเหลา L
5tH01491FBMP24hบุศรินทร์ จันทสรL
6Th13081FBMDD3Aเกริกไกร ดอกขจร L
7tH33121FBPPP0jวัชรพงษ์ ก้องเมือง L
8tH47151FBR7W9Hกุลธิดา กิติกุล L
9EH860358239THภัทรชนิดา คงนันทะ (Shopee)
10TH29151FA9P93aจักรินทร์ พลศรี S
11TH28101FA9K78lสุนิสา S
12Th32081FA9FC5dอดิศร ส่องใส S
13EH860358225THธนพงษ์ แสงเกาะ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th10031F6TXZ6Eอมฤต​ ปลอดห่วง S
2Th01431F6UAQ0aกนกพล สุริยวงศ์แห W
3TH01411F6U5R7cพิมพ์พิศา ยลประสงค์ w
4tH24101F6WU74Bร.อ.สุระ โสรักนิษฐ์ L
5TH56011F5NV47Oจิรายุส ดาวสุข F
6Th02061F5RDX3Aภัทธนพล ธรรมเมืองL
7TH62021F5T2A1bกนกทิพย์ ทองมา F
8tH42111F5S595mตะวัน สาระพิน F
9Th56131F5T563Bอรทัย ขันเหล็ก F
10tH33021F5NKN8CK.ยศรินทร์ สร้อยสูงเนิน F
11TH20071F5NAV4aคุณปรียาภรณ์ สมหมาย F
12tH31151F5JFD8aสุพัตร์ชาพร จำปาดอก S
13Th24011F5M067LK.กีรติ F
14tH40051F5T5F6hpoppymaymac L
15Th03021F5KT49Iสิตรา ผลวัฒน์ L
16EH860337485THสุภาวรรณ ธงไธสง (Shopee)
17EH860357499THธนกฤต โสมาศรี (Shopee)
18tH71051F5N5Q6Eสุมนต์ชนก พิรุณ S
19th31131F5UF72aอาทิติกร ทองเพ็ง L
20EH860357454THดวงกมล ท่านน้อง (Shopee)
21th17011F5SWM5Cปานระพี ภักดีL
22tH01091F5V8B4dศิรภพ จุลละภมรL
23TH27011F5MT80Cวีรยา กิ่งแก้ว L
24tH20101F5PED3Aจักรกฤษณ์ อีสา L
25th16011F5V2W6Oวรภัทร เเซ่ลี L
26th35081F5PAH3bเอกราช หัตถประนิต L
27tH36031F5Y3R5Cอดิศร หล้าโนนตุ่น L
28TH14091F5UX87dวรา​ยุทธ์​ ห้อยมาล L
29th27151F5M8M4Iศิรภัสสร ยองประโคน L
30Th34011F5UZW2lธิติกร อ่อนสา L
31th01331F5SZQ0Dอมรรัตน์ หลักมั่น L
32Th37191F5SRH8Bมาริษา คำป้อง L
33Th50011F5P3B6Dเเทนคุณ หอมเพียร L
34th14091F5THN5Mสุจิรา แก้วสระเเสน L
35Th31041F5NFJ3Lประสพชัย รอบโลก L
36Th02011F5NQ60bจิรโชติ โพธิ์บุญ L
37Th27211F5MQF9Hศักดิ์สิทธิ์ เตชะผล S
38Th37011F5N2A5Eณัฐฑลินี เมืองขวา S
39th74051F5K0Q8aนิตยา มาประสม S
40Th16031F5TFA3eขวัญชัย จั่นทอง S
41tH02031F5T806Aปรมัตถ์ เวียงธรรม S
42th05061F5UBM5bวณิชญา มูลวงศ์ S
43Th02061F5SJG5Cชนาพร ศรีปัญญา S
44Th11041F5NZ19jนริศรา ดวงอินทร์ S
45Th24041F5TWZ1iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
46th01161F5PJN4aชนัญธิดา โชติมากร S
47Th71111F5JST5kพงศ์สิทธิ์ โรจนรักษ์ S
48tH28011F5SU40Dเลปวรรณ อดุลย์สุข S
49TH01221F5JWY4AK.mint S
50th08061F5UUA3aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
51TH67011F5TC15Dวาริศา แซ่ตัน S
52TH18021F5TKM3dเนตรชนก แหลมจะบก S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH860397351THซูฮัยมีน บือราเฮง L
2tH22061F2MKY7Aกัญชพร จันทวงศ์ L
3th04071F2JG31Cชญาดา แสงคำ L
4Th68051F2DWU1Bพงษ์ศิลป์ อบเชย L (0936391975)
5TH15061F0H3A8Hบีบี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH860356975THนางสาวบุษบา ด้วงนาค (Shopee)
2EH860356989THจอย รัศมี (Shopee)
3EH860357012THสุภารัตน์ ชื่นอุรา (Shopee)
4TH17011EY6FS7bนิตา L
5Th71081EXXP43Dกุลนิษฐ์ พันธ์คง F
6Th64041EY7098Dธีรศักดิ์ ยะโส F
7TH01381EXWSK8Bจินตนา การกระสัง F
8EH860357057THคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
9th10101EXXCG7Aว่าที่ร.ต.ฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์ F
10th71101EXXHP2Fนัทดาว มู่สา F
11TH02031EY6UX8AK.ทนงศักดิ์ เอี่ยมสมบัติ F
12TH01491EY6911hวิกรม ประสพพรพิพัฒน์ F
13tH25061EY6NW4Gวาสนา เกิดมั่น F
14tH54071EY5Z66eไกรศร อรินต๊ะทราย L
15Th01031EXX369aจตุภูมิ พูดขุนทด L
16Th20021EXVTJ7Aภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
17TH34031EY6CT0bจิรภิญญา ลาภมาก 0641590926 L
18TH28131EXX830Aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
19EH860353660THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)
20EH860353625THรณเดช สุกไสว (Shopee)
21EH860353639THสาวินี ออกประโคน (Shopee)
22EH860353642THธนิสร อุ่นแก้ว (Shopee)
23EH860353673THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
24TH15011EU7JG5Aวนิดา​ อำพร S
25th02031EUSYD0dอรพิมพ์ บุบผาวาด S
26tH03051EU76E5aศิริพร พลไชย S
27EH860353801THธิติพันธ์ แจ้งแสงทอง (Shopee)
28EH860353792THการัณย์ ศิริพรอนุกูล (Shopee)
29tH29011EU6N53Aสิริกร อังศิวาพงษ์ L
30Th01311EU7V44Aพงษ์ศธร รูปหุ่น L
31TH03031EU80W7Dศิวเมธ โขงเขต L
32th43071EU71N9bจักรภพ ภูตีนผา L
33tH42111EU6W74Lฐากูร พันธ์จี L
34EH860354815THคงขวัญ ศรีบรรจง (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th68071EJ1MB8Bประเสริฐ มณีรัตน์L
2TH31231EJ1RJ0dกิตรัตดา มาหา F
3tH49041EJ1V64dกนกพร สอนพรม F
4tH01251EJ20G1eทอมมี่ ทู W
5Th29011EJ1A16Aสิริกร อังศิวาพงษ์ L
6TH01511EJ3A03bปัญญะนนท์ ถิ่นสมุทร์ L
7TH30031EJ2DH2mณัฐิญา อาบสุพล W
8tH05061EJ28J4Jภาวิณี ปรางค์จันทร์L
9tH24011EJ3EE6iภูริพัตร แก้วนุช L
10tH13061EJ2HD2eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
11TH28041EJ1H62Oกิ่งเพชร สมัญญาL
12th67011EJ2M74cวิสุทธิ์ ปานสกุล L
13tH44041EJ2AJ9hเบญญทิพย์ รุณจักร์ L
14Th03011EJ3553gอรวรา ชวดชุม L
15Th44131EJ2TZ1Aเกศแก้ว L
16tH14081EJ2XT8Cสุนิสา พวงบุบผา L
17tH04061EJ3132Bภาริณี เจียมเมืองปักษ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th10011E8NB76ASupakorn Somthawin w
2tH16021E8N1E8Hปาริฉัตร ศรีวิไลL
3Th47201E8P674aสุทธิ​วัฒน์​ กูน​โน​ L
4TH37121E8N535aกรรณิกา สาบุตดี F
5th01051E8PPA3eดวงดาว เที่ยงหนองแวง S
6tH71111E8NQV6Aภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
7th20011E8PJT9iอนุพงษ์ สุขจิตรF
8tH31201E8PD38Aศราวุธ ตะริวงค์L
9tH14011E8MWX3Nกชกร มุทุตา L
10tH71011E8P9Y2Dณัฐธิดา สะนิ L
11TH33021E8NMC2aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
12TH03041E7EUQ8Hศุภิสรา หงษ์ภู S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH07021E4BRH3gพุฒิพงศ์ พึ่งงาม L
2Th54011E4E8T7kธนาวุฒิ ชนาวรรณ W
3tH01471E4B0N4bพิมพ์ณดา ชานุชิต S
4th01161E4B8J3Bกันต์พงษ์ แสนสนิท L
5th35011E4EBF9Dนพรัตน์ อินทรพาณิชย์L
6th37051E4C1T7aอิทธิพล กาบิน L
7th43151E4BU82bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
8th20031E4BYX7Eศักณ์ดิพล ติรัตน์สรณ์
9tH14071E4B4G7dธีรพล จันทร์หอมหวล F
10TH27081E4C358mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
11TH36051E4C937cดรัลพร ทองป้านตุ้ม F
12Th37011E4BM63Dธรุท สุ่มท้าว F
13th52051E4BEM7Fธนชล ติ๊บอุด F
14TH05061E3GCG1bน้ำฝน อุ่นฤดี F
15Th54091E3GF49Aนฤเบศ เต่ามูลละ F
16TH21081E3FVA6Aศิริลักษณ์ จันทร์ทรง S
17th46011E3GK30Cมัลลิกา จรัสทอง S
18TH69011E2SY56Gกรวิชญ์ S
19Th54011E2SC14Bหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
20tH53041E2S8D8Jศุภวิชญ์ คนการ S
21tH19041E2S5V7Fธีระพัฒน์ เเตงทอง S
22tH07101E2S9N1Cนัทธพงศ์ ตะกุดแก้ว S
23EH860353418THพิชญะช์ แก้ววิเชียร (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th44151E07ZT0Aจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
2th64091E07KV8Kไกรสีห์ พงศ์พิทักษ์ W
3th31011E07NW2Eพรรณ์พษา โสดามรรค w
4tH02061E06Q95Bสิริภา ศรีทองF
5th43031E06YQ8dพรกัลยา อุดมรัตน์ F
6th04071E07E13Aอภิรดี คำปวง F
7tH46011E07T34Aเพียงตะวัน สนสาย F
8Th01141E07VJ2Eสุวรรณี บุญน้อย S
9TH38131E06VX6Fรัตนโชติ นะรารัมย์ L
10tH67031E07679Bมงคล ดำสุวรรณ L
11TH13071e07gy8Aสิริพร โพธิ์ศรี L
12Th02031E07YJ0Eธารพร หอมกลิ่นเทียน L
13Th28171E07AY4Dทนงศักดิ์ อุ้ยรัมย์L
14TH02011E06J49bจิรโชติ โพธิ์บุญ L
15Th29011E07F51Aเอกพจน์ สำรวมจิต S
16TH43111E072E1e​ฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S
17tH39021DYENR2Aสุธาภรณ์. ศรีบุตตา S
18th20051DYE887Aอุกฤษฏ์ เจริญสิริวิไล S
19TH16021dye1b2dK.อ้อม S
20tH27101DYDXQ5bนันทิกานต์ S
21EH860392178THฟ้าฮาด้า ไกรนรา S
22th01171DYDZH4Aกาญจนา S
23EH860392181THธัญญลักษณ์ เก็บทรัพย์ (Shopee)
24th56101DYE891Gสุนิสา ภัสสร S
25EH860392218THวิทยา ตั้งมั่นธนบวร (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th37101DVMKC0Bเตย ขวัญนรินทร์ S
2TH27211DVKAK0fนงลักษ์ วรรณสุทธิ์ L
3tH34011DVJRJ2Fนพคุณ รัตนศรี L
4Th34041DVHMX9bนัฐการ​ต์​ กลิ่นหอม​ F
5EH860355952THยศกร บุญมั่น F
6TH74061DVN6T2dสะ มะหมัด F
7Th15011DVMZR2Oสุทธิพจน์ ปานเสียง F
8th61011DVKZA7aรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
9TH29011DVJYQ4Oสุธิดา สมานดี F
10TH01231DV8WK3aกุหลาบ หาสวนขวัญ F
11TH71071DVNBJ2cชนาธิป นวลศรี F
12TH28071DVHBX0iลดา เกิดไทย F
13tH04061DV8SJ1Cณัฐภัทร ผลพงษ์ F
14tH01491DV8Z97Hบุศรินทร์ จันทสรL
15tH35011DVKMW0Bอาริญา ดงรังศรี L
16Th23011DVKTP5Iจิระพงศ์​ ศิริทาทับ L
17tH47041DVK589Bเสาวลักษณ์ หมื่นคำ L
18TH59061DV9QA5Fศศินา บุตรวิเชียร L
19Th21061DV90K4aปรีชา วรรณทา L
20Th02061DVAEZ2Aมยุรา เวทมนต์L
21tH20011DV9UT3Eมงคล L
22tH71041DV9CC4iระพีพรรณ L
23tH58061DVA1B1Hอัครพล บัวบาน L
24tH67011DVA736eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
25TH45061DVAK97fธนากร แก้วนามไชยL
26Th27161DV94J2hอภิสิทธิ์ เพชรสุวรรณ์L
27TH01161DV9HK7bนลินทิพย์ แก้วอุดร S
28tH01411DVA3T9dปวันรัตน์ ไทยน้อย S
29th43161DT7J26dรัตนาวดี อักษร​ศักดิ์​ w
30Th10121DT7827Cภัทราวดี นกกาศักดิ์ w
31TH07011DT6UY2Dนิตย์รดี เสมพงค์ w
32TH46041DT7J33cนิตยา รินโพคา w
33Th71081DT7265Aกิติพงษ์ ประสานสงค์ w
34tH01111DT6RF1Aเกศวรินทร์ มูดอราแม w
35tH38041DT7866Iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค w
36TH45011DT7E08Mนัชชา กล้าหาญ w
37th29011DT74D5Lธีรภัทร์ ศรีพุทธา w
38th01201DT7BB1dพชรพล หุ่นศิลป์ w
39TH27151DT7B77Cรัฐพงษ์ ผลพิมาย w
40tH52071DT6N87pวนัสนันท์ จันทรัตน์ w
41tH56011DVAAZ0Oคุณจิรายุส ดาวสุข w
42th01031DT84P0Bกัลยาณี มะณี S
43th67011DT8HN3dครูมุก S
44Th60011DT8QJ1dชาลิสา กระหนก S
45TH24011DT8Z48qปรเมษฐ์ พุ่มพวง S
46th01031DT8UJ4cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
47tH22071DT8Y60Eชานนท์ ศรีนาค S
48tH47021DT8QK0bรัญธิดา จีนะจุมปู S
49th13041DT8KM0Eจรรยา เหลืองอ่อน S
50th03031DT8DS2dสุนิษา เสาโมก S
51EH860399587THรณเดช สุกไสว (Shopee)
52EH860399595THกนิษฐา ศรีประพัด (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th20081DKASS8Cสุมินตา เกตุเแจ้ L
2th46041DKAVS9Fนวลหทัย การพงษ์ F
3Th01071DKAZZ0Aจันทร์จิรา พรหมรักษ์ L
4Th71081DKAEH6aกิติพงษ์ ประสานสงค์ L
5tH01031DKAU72Cตฤณ กัลยาณลาภ L
6TH65041DKAMA9Cไกรสร ผลเงาะL
7EH860352987THอุสมาน ยูโซ๊ะ L
8th16031DK8RK9dอนงค์ ครุฑวิลัย S
9Th42091DKA8Y3bจารุวรรณ. ไชยปัดถา S
10EH860399975THศันสนีย์ S
11EH860399936THณัฐวุฒิ เพริศพรรณราย (Shopee)
12EH860399984THวันธนา บุญดี (Shopee)
13TH09061DHP2A7dกรรณิการ์ พุ่มทอง S
14tH58041DHNWG9Aสุชัญญา วงษ์คีรี S
15Th02031DHP9S7Dบุตรษบา อุปคุณ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th02041DEPHH9Cจรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
2TH02031DEPEH3Aนุติ สิงคำมุง L
3tH23031DEPB34Hอุไรวรรณ อุณสิริ F
4EH860398595THนายมงคล ตุ้มเงิน (Shopee)
5EH860398649THLisa Klammeesri (Shopee)
6TH43151DEPUD6bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
7TH22081DEPRE2Bชลธิชา ประเสริฐสุข L
8TH23071DEPMS9Aจักรพันธ์ ดวงจิตต์เจริญL
9EH860360820THคุณดวงใจ โม้เวียง (Shopee)
10th01171DD5WX3Aสุภาวดี พลเยี่ยม S
11tH01361DD86A1Aณัทวุฒิ ปัญญาเอกะวิทู S
12EH860360918THวรกานต์ วุฒิบัญชร (Shopee)
13th68011DD6QU5Bจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
14Th21011DD61B7Iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
15TH04071DD6866hณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชค S
16TH62111DD6UP8bวิภาดา แก้วหล้า S
17EH860360816THพญ.บุญธิดา จ้อยจำรูญ (Shopee)
18TH04061DD7RS7bธัญญภรณ์ สะดอนรัตน์ w
19TH28041DD8BW7Bจารุวรรณ ฉุนเชื้อ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th02011DA4ZM3Fบูรพา เดชพรทิพย์ w
2TH60051DA4V93Hชนกันต์ ขุนเพ็ชร w
3Th42011DA6494bนราศักดิ์ ศรีอารามL
4TH01151DA64M2aปภาวินท์ นามจำปา w
5tH02031DA6DR3dอรพิมพ์ บุบผาวาด S
6TH72061DA6VQ5Bนครินทร์ อาดำ F
7TH25041DA57N3bสุทธิดา คำปลิว F
8tH42071DA5FF6bอนุชิต ใคร่นุ่นภา F
9TH20021DA5KA4Bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
10Th01091DA6M64Bพัฒนวัฒน์ บุญ​ประเสริฐ F
11TH05131DA5PN4fปัณณวรรธ หอมชมด F
12tH05111D8XS40Fณัฐนันท์ ความคุ้นเคย L
13th51011D8XZC8Mชยพัทร์ เหลืองอำนวยศิริ L
14tH04021D8Y7B5aศิริชัย ไวโรจน์ L
15tH02061D8YJA2Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
16Th02031D8XGU7Eชลธิชา อินนุพัฒน์ L
17TH01331D8XHA2Dอมรรัตน์ หลักมั่น L
18TH47011D8XXF0Dเงิน จ่าหลิ่งL
19Th01051D8Y3Z4Eอิทธิพล เเสนทวีสุข L
20tH63011D8Y684dชัชพล บุญ​จันทร์ S
21EH429717986THกิตติยาภรณ์ ปัสาาวะภา (Shopee)
22EH429717941THMr. Chyseng (Shopee)
23EH429717990THพัณณิตา ดาวเรือง (Shopee)
24th03051D8WXY3gธีราพร ชมเชย S
25th04011D8XDD7Lกฤษณา โมบขุนทด S
26tH01151D8XUV4Aหทัยพัฒน์ พรหมทองนุ่น S
27tH01471D8XZ25bพงศภัค นิลเพชร S
28EH429718037THอมรศิริ บุญชู S
29TH29171D8Y2X4Eภิญญาพัชญ์ เลียงกุล S
30EH860360277THดุจเดือน มาศมหิศักดิ์ S
31Th05011D8XR07qจุฑารัตน์ ศุภกุล S
32tH04061D8XPP3hปภาดา เจียมสง่า S
33th01051D8X1N6bชนินันท์ จันทรังสิกุล S
34EH429718045THนายแสงหล้า ทองดี (Shopee)
35tH04031D8XKG5Bอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช w
36EH860360175THสมพงษ์ จันทร์ปาน (Shopee)
37EH860360189THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
38EH860360229THสุรเดช จิณณาวัตร (Shopee)
39EH860360232THธิดารัตน์ แย้มดงพลอง (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th35081D1CN23dครูเกรียงศักดิ์ สร้อยกลางเมืองF
2tH66051D1CVB1Bสุภางค์พิมพ์ จักรกรด S
3TH26061D1CHY7Eรัฐการ มัธยูนุช L
4tH01061D1CSD4Dมณีรัตน์ อินทองคำ (ครูออม) L
5TH21061D1CCZ0Bชนุดร จันทร์สมุทร์ L
6TH04071D1CJ45Hจีรวรรณ กัณหาวัน S
7th11041D1D0N2jนริศรา ดวงอินทร์ S
8th20051D067G1Dกันต์​สินี​ เกิด​ปรางค์​สกุล S
9TH43071D05V09Bไตรภพ ภูตีนผา L
10Th07041D06CM7Kปริญญาพร ศรีวิชัย L
11tH33011D057F4aกัญญารัตน์ วิชยาสุรนันท์ L
12th16031D070T7Aสุภัสสรา นิมิตรกอบลาภ L
13EH860360802THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
14tH16021D06JN6iนฤมล ละม้ายสกุล(แนน) S
15Th20011D05KF6eมาดี คำวิเศษ S
16Th43111D04442e​ฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S
17TH24041D04R37Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
18TH45081D04WP5bภัทรพล อัฐมาตย์ S
19th20011D069V3pจิรวัฒน์ สุวรรณาธนบูลย์F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH860360365THสุริวรรณ นันทะเส (Shopee)
2EH429718160THคุณโบว์ (Shopee)
3EH429718156THวันชนะ สงไพรสน (Shopee)
4Th01281CX6MY9aแสงตะวัน สระแก้ว L
5TH27291CX38B2Cศิริธร แหลมจริง F
6tH04031CX7BS4A​อภิรักษ์​ พูล​แก้ว​ F
7tH04061CX7GD2dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
8tH54041CX76A4Dสรวิชญ์ จันติ๊บ L
9tH61041CXFAM7kสุวรรณี สมจุ้ย F
10Th20061CXFKX0Pพัฒน์นรี เรืองเกิด S
11th02031CXFFY2aนุจรี ชะนะบุญ L
12Th01491CX7BY8hอัญชิสา จันทสร L
13th30051CXFN10Dเกียรติพันธ์ สุภาพ L
14Th01081CXJ1P5Aอัครพร เกตุแก้ว L
15th30081CX1P01Bลักษยา สิงห์คำ L
16TH47191CX0RQ3Cวิวัฒน์ แซ่เติ๋น L
17tH67011CX2ZT8eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
18tH08061CXJ3S1Eก้องกิจ พนเจริญสวัสดิ์ F
19tH71101CX33Y6bซูฮัยมีน บือราเฮง L
20th42101CX1WA4kจีรนันท์ รัตนสงคราม w
21Th42111CXJ7C5Lฐากูร พันธ์จี L
22Th36021CX0868Aพงศกร สากลาง w
23Th20021CX7V70aภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
24TH02031CX0SR9Cพัชรี ผาเจริญ w
25th11011CXHG47Gวัชรพงศ์ ฉุยกำเหนิด L
26Th38111CXHPV6Iสนธิยา ก้อนจันทร์หอม L
27TH37051CX2NS0fยุภาพร หอมจู L
28th02031CX0J24Cพัชรี ผาเจริญ L
29th47131CX18R3Iรชต​ จันทวงศ์ L
30tH27011CXJPG4Hกนิษฐกานต์ พยัคฤทธิ์
31th21051CX1F68Bธนาธิป วิจิตรพันธ์ w
32tH24011CXJDZ7aWoropol wnichayakornchai
33th37011CXJHX7nอมรรัตน์ เพ็งบ้านไร่
34Th27011CX1D89kอริศรา มณียม S
35tH68121CX1G68Cภณุพงษ์ แดงสี S
36tH37011CV21R8nพัชรนันท์ เพียรเวชสุนทร S
37TH68011CV2VT2Bจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
38TH30131CV2JN4Dศิริลักษณ์ เลี้ยงพรม S
39tH10091CV2PH5Bกนกวรรณ วัยเจริญ S
40th01271CV25B3bพรพิมล ตองติดรัมย์ S
41Th64011CV2AN7Pเกียรติศักดิ์ ใหม่แก้ว S
42Th01291CV26K3aปพิชญา ชัยนิวัฒนา S
43TH36041CV2PK3Jยลดา ศรีมารักษ์ S
44EH429718350THบจก.ธนาโลจิสติกส์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH31131CNGPC2gชินดนัย ธนงค์ L
2th16011CNGE65Eน้ำผึ้ง L
3Th21031CNGGZ4hรักษชัย รัตนวิจิตรF
4th04061CNGBC8cณัฐภัทร ผลพงษ์ F
5tH43071CNG130Iธีรภัทร ภูแดนไกล F
6th01381CNGJD5bจินตนา การกระสัง F
7TH51071CNG781eณัฐกฤตา ตาก๋าL
8TH59011CNG4F4eเมธัส ยมเกิด L
9tH01031CM8ZS0bกัลยาณี มะณี S
10Th55041CM9363eกนกวรรณ ปองผาติพร S
11EH429718669THลัดดา โปร่งฟ้า (Shopee)
12Th01071CM9154aกษิด์เดช ประชาทัย S
13TH56131CM8HG0Bอรทัย ขันเหล็ก F
14TH01311CM98A6aพงษ์ศธร รูปหุ่น L
15TH15061CM8RB6Hณารตา ทองประไพ L
16tH04031CM9414aภัทรพงศ์ คำอ่าง L
17Th38061CM8UC3Kสุนารี ลาลดL
18EH860360144THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
19EH860360135THพรทิพย์ ทองเหลือง (Shopee)

\หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th33041CHCG49Cชลสิทธิ์ ศิริF
2th64191CHCMZ7Cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
3th08011CHCNV5Fชัยกฤต พ่วงโพธิ์ L
4tH37051CHC5E2aอิทธิพล กาบินL
5Th02011CHCTW0Fอิทธิพงษ์ แสนศรี L
6Th54011CHCS97cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ L
7th04021CHCQR0bกรรณิการ์ ขาวศรี S
8Th25041CHCJ98Cพัทรธิดา L
9Th27181CHCFQ4iอุมาวดี แสงจันทร์ L
10tH44041CHC825hเบญญทิพย์ รุณจักร์ L
11Th02011CG1WN9Jยงยุทธ ตันติกำธน S
12tH27271CG2938Dอัญญาลักษณ์ ยอดทอง S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th27021CDE9T8Lสุครีพ พึ่งพิมาย w
2th01431CDG352Aพัณณิตา มินโดF
3Th27041CDF036fฐิติชญา ไชยพารา F
4Th02021CDERQ1Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
5tH05061CDEMG6jรุ่งระวี ปรางค์จันทร์ F
6TH44151CDEDK4aจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
7TH29081CDH705Bอัคคเสฏฐ์  ลุล่วงL
8tH43181CDEVG8eวรเดช ไชยคำภาL
9TH04021CDHNJ1Aสุชาวดี เศรษโฐL
10TH31251CDGJX3Bสุริยันต์ บุญนำ L
11tH31131CDGFV7bธีมาพร (บีม) S
12tH08061CDHDW9aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
13TH47231CDFZA6Fบงกช อุดทา S
14tH24041CDH000iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
15TH15011CBYSS3Gชญาณิศา กุลภรปภานันท์ S
16TH41031CBZCB2Nหนึ่งฤทัย สีหาโคตร S
17EH860359764THนัยนา จันทรังษี (Shopee)
18EH860359755THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH54051C90WC6Mวรัญชัย ชัยปันF
2tH20011C94589eจณิตา ธิโสภาW
3TH01061C932E8aศตายุ ทองดีมีศรีW
4th19061C93XG9bธนัชพร อยู่ญาติมากW
5EH860359101THอาอีเสาะ กาเดร์W
6TH20011C94CR6Dแสงหล้า ทองดีw
7Th70011C914B1Oหฤทัย รอดอุนา F
8th01341C949A5aมาลินี เชฎฐวาณิชย์F
9TH48011C94FQ9jรัชฎาพร แหย่พะF
10tH20071C91GD9Eดรีม F
11TH74011C94NG4lญาณิศา เศียรอุ่นL
12Th37131c94JQ2aนฤมล จันทร์เรืองศรีL
13tH24011C91DU5Iภูริพัตร แก้วนุช L
14th14031C94XH0Aศาสตราวุธ กิจพิทยาฤทธิ์ L
15tH34011C90S47Fนพคุณ รัตนศรี L
16tH30051C936R2bพณิชา ศรีวงษาL
17TH01231C91AN3dสุวรรณา พิทักษ์ปรีชากิจ S
18tH71111C90GU0Eสิริเนตร บุญทิพย์ S
19Th53041C90ZX1jศุภวิชญ์ คนการ S
20tH59011C7P7J8Fสุนิสา ภัสสร S
21Th01091C7PAY6Aภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ S
22th24041C7P2P2Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
23TH27011C7P1K6Aรัตน์นรี สีชมพู S
24EH860359115THนาย ธิติ ถือบุญ (Shopee)
25EH860359129THมนูญ สิริมาลา (Shopee)
26EH860359089THเอกณรินทร์ บุญธรรม (Shopee)
27EH860359075THณัฐชยา แดงจีน (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH01171C4NA91bจุฬามณีพร รินทร F
2Th21011C4P4J2mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
3TH25031C4NS12dปนัดดา อุดง L
4th67011C4NNE1eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
5Th38111C38H36Lจิรพัฒน์ กองกุลL
6tH16021C38D52Hปาริฉัตร ศรีวิไลL
7Th01221C37RX0AK.mint S
8Th45011C37A47kเฟื่องลดา ดาเพ็ง S
9EH860352735THนายณพัฒน์ เฉลียว (Shopee)
10EH429719899THนายตะวัน กงพลี (Shopee)
11tH01201C389Y6aสุพัตรา คงดี S
12TH11021C38MN9Gอำภา น้อยศรี S
13EH860352752THไลลา เชิญชมภู S
14TH47161C37HK3cปิยะดา จันทราช S
15TH56061C38YU0cจักรพงษ์ ศรีอยู่รอด S
16Th49011C376F5Fเปรมปิญา ปัญญามา S
17Th64131C36WA9eกัลยกร สุวรรณภักดี
18th01181C38260Bพรกนก บุญดาF

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th18061C09JF9Fชยานันย์ สักทอง w
2TH07011C07ZP9cวรรณนิสา พึ่งศรี w
3th01051C064D0eณัฐวดี สิงห์ลา w
4th43161C06TY3dรัตนาวดี อักษร​ศักดิ์​ w
5tH54091C05WW2Fวิทยา แซ่หม่า w
6th20071C078A4Hอรรถชัย สีชมพู w
7tH01391C0W2X1Eรัชญา พันธ์หอมF
8tH01431C0B9J9aThitikorn K. F
9th56011C07TR3fเจษฎาพร พูลเพิ่ม F
10EH860743373THคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
11th42031C07GR4Gศิริวิมล สืบสำราญF
12tH05041C08518Aพัชนารถ ลายสวัสดิ์ F
13th20011C0AWC6kอุไรวรรณ อุณสิริ F
14TH38081C09F09Aเอกณัฐ ชานันโทL
15th68071C0BS37bประเสริฐ มณีรัตน์L
16TH48061C07BY7Dวรพงษ์ มะโนธรรม L
17TH01141C08H94Eธนพัฒน์ นาคเจือทอง L
18TH01031C09A14Dจุฬาลักษณ์ ขวัญสด L
19TH44131C09Q39aเกศแก้วL
20TH01361C0BEB7aอรรถพันธ์ พฤกษชาติ L
21th65011C0A772Gปลายฟ้า เท่าฝ่าย L
22tH13061C088U0Eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
23EH860352284THชัชพล ติณวโรดม S
24TH29151BYJB05aจักรินทร์ พลศรี S
25TH71011BYJF20Bศิริพร สุวรรณะ (แผนกจัดซื้อ) S
26Th24041BYHPF1Iจตุรงค์ มหาโชติรัตน์ S
27tH01171BYHTS7Aสุภาวดี พลเยี่ยม S
28TH24061BYJKW2hพรชัย พิมพ์ทอง S
29Th01051BYHXZ0eดวงดาว เที่ยงหนองแวง S
30Th02011BYJ218cไพรัตน์ สุทัศนะพจน์ S
31th18011BYJTK9aอมรวรรณ บูรศิริรักษ์ S
32tH02061BYJRH2aศิริอร เชื้อนพคุณ S
33EH860743515THนายตะวัน กงพลี (Shopee)
34th39011BYJ9R3Aจู S
35EH860743501THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
36th70031BYJ6Z9Fพัชรา แดงลาศW

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH13051BSK9M2aวานนท์ ยินดีL
2th62031BSHY96AชุติมาL
3th27081BSJGH0mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
4tH28071BSK243Iลดา เกิดไทย F
5TH43031BSJXW6Bปิยพร บ้านหัวขวา S
6tH02041BSKET3Nพัณณ์กร มนันต์ทิวัตถ์ S
7TH04021BSK689aชัยธวัช จันทะพันธ์F
8tH24011BSKMZ4Iภูริพัตร แก้วนุช L
9th20041BSKJ71Cนภัสกร จันลาL
10th47021BR0UF3bรัญธิดา จีนะจุมปู S
11tH54011BR0Z09bหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
12Th28101BQZZ98lสุนิสา S
13tH60011BR0PB5Dชาลิสา กระหนก S
14Th28011BR05X7rณัฐวรรณ คะทดรัมย์ S
15Th71111BR0WD3Aภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธF

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH28111BCPPZ3Dวรัญญา ชาวพลทอง S
2th03061BCPU13gกนกพร ศรีจันทร์ S
3th06061BCPMA1Gประจบ สักสันเทียะ F
4Th38131BCPJN0Dวารี ทองหล่อL
5Th41031BCPUE5Aอนพัช พี่รักษาL
6tH01491BCP9G7Hอัญชิสา จันทสร L
7Th28111BCPF40dธีริศรา ประทุมทองL
8tH13101BCPGW9cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
9Th01221BBFUE3Bอรทัย เทพสุวรรณ S
10TH54011BBG2C4Cกนกวรรณ ธรรมยศ S
11Th01031BBG750cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
12tH43111BBF4S7e​ฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S
13tH54011BBGMW1Bหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
14Th10031BBFQG5eอมฤต​ ปลอดห่วง​ S
15tH28131BBFZ08Aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
16th34021BBGGU0Cเพ็ญพิชา โลมะกาล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th21031B89H38Jวรัญญา ปลื้มผล L
2th01091B89120Dศิรภพ จุลละภมรL
3TH34041B898V1dรัชฎาภรณ์ แก้วสีขาว F
4th66081B89C60Aเอ็ม F
5tH33061B89NS9fณัฐวุฒิ เสี่ยงบุญ L
6th54091B89T68aนฤเบศ เต่ามูลละF
7TH73061B89X03Iนภัสวรรณ ส่งแสงF
8EH860395673THภวัต บุญนพ (Shopee)
9EH860395404THนางสาวบุษบา ด้วงนาค (Shopee)
10th25061B71F11dไตรภพ หันตุลา S
11tH05121B721C2lศาตพร คืนคลีบL
12tH27011B71Y94Bปรัชญา พิลาดีL
13th06061B71AX8lจุฑามาศ อุระชื่นL
14Th22071B71MM4cศุภกฤต ภัคกุลวัฒนาL
15TH01071B70TU3bโธมัส บรันเติล L
16TH01471B70VX3Aรัตติยา โพธิระL
17tH01131B710W3dเรือเอกหญิง พัชรี ราษีกฤษ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th36021B42QW5Gปราณี ภิรมกิจ w
2Th46041B43JT6cนิตยา รินโพคา L
3th05061B4H8W0Jภาวิณี ปรางค์จันทร์L
4th27071B42G27Hสุรชัย​ ขาวกระโทก L
5TH21061B44BF3Aปรีชา วรรณทา L
6tH59061B43CB8Fศศินา บุตรวิเชียร L
7th01201B44UC2bณัฐวดี ศาลางาม L
8tH33101B43QB6fกรรณกนก รอดนุชL
9Th04071B44043Iศรัญญา​ จั่น​เพ็ชร​ S
10th01431B43700Aกาญจนา สุดกระแสร์ S
11th01221B43UM0Aนนทวัฒน์ วิทย์วรานุกูล F
12Th33031B45AQ5fณัฐวัศ คงสตตรี F
13tH01381B44838bจินตนา การกระสัง F
14TH58061B45N81aพิมพ์ภัทร ศรีหิรัญญะกุล F
15Th28071B44NK8Iลดา เกิดไทย F
16th01081B42XJ5Aรวิวรรณ แดงเจริญ L
17EH860393301THชนกวรรณ สุขสุมิตร (Shopee)
18TH12061B215G3fนิรันดร์ จิตรคำ L
19TH67011B21AA8eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
20tH47071B44GF1Dสุทธิดา ลุงกุย L
21tH01171B21VP6Bรณเดช สุกไสว L
22Th01391B456A5Fพรพรรณ โคตรหานาม S
23TH37141B20US3Cธีระศักดิ์. นามทับ. S
24TH68101B45EB5Cสุดารัตน์ กกแก้ว S
25Th18021B21RW3Dเนตรชนก แหลมจะบก S
26Th01241B227C5Bคุณกตุมณี ศรีบุญ (Bidermax)
27TH01301B21N42aสถาพร อมรสิน (AcneTalk)
28th20011B21E20dศกุลรัตน์ ปาลวัฒน์ S
29tH24031B44Y49hกัญญารัตน์ เย็นประเสริฐ S
30TH42031B22347gกิตติยา S
31th08061B22022Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th01211AUW043Bศิริกานต์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก L
2tH16011AUVSP2aธีรภัทร ปัญญาถม F
3TH43011AUVUC9aสิรีธร มูลชะนาม w
4TH54011AUVYQ6Cไกรศร อรินต๊ะทราย w
5Th02041AUV9R6nพัณณ์กร มนันต์ทิวัตถ์ S
6tH62021AUV713bกนกทิพย์ ทองมา F
7Th29081AUVH31aบุญถิน นูพิมพ์ F
8tH37011AUVNR2nธนัชพร บุรีรัตน์ (โอ๋) F
9Th43061AUVNS9cนที ศรีคุ้มเก่า F
10Th44151AUVCV0aจักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
11TH27101AUV6A0bธิติฏฐ์ นกกลาง (เจมส์)L
12Th15011AUVDS2Aวนิดา​ อำพร S
13EH860392592THธนพงษ์ แสงเกาะ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH01361AQ8RU3Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะL
2Th27081AQ96A1Jธานิกา รัตนชัยมงคลL
3th37101AQ90F4Bเตย ขวัญนรินทร์ S
4Th20071AP2SD9Hก้องเกียรติ สุขประเสริฐ S
5TH54011AP3249cไกรศร อรินต๊ะทราย w
6Th63021AP2XQ4aรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
7TH20011AP2555eมงคล L
8th47121AP39P5Fอรพิน บุญเป็งL
9tH39011AP28Q1Gพิชัยยุทธ  สุวรรณชาติL
10th33011AP1KH3aปัญจรัศม์ พงศ์ณัฏฐากร L
11Th59011AP36B8eเมธัส ยมเกิด L
12Th14071AP1940dธีรพล จันทร์หอมหวล F
13Th02061AP1TK3Bสิริภา ศรีทองF
14th61081AP1428gวริศรา จอยพุก S
15Th16031AP2K92aจารุวรรณ กลับบ้านเกาะ(หนิง) S
16Th24011AP0PA3Aฉัตรสุธร พรมมา L
17tH21011AP0FM2Cฐานทัพ เดชกำแหง F
18EH860392473THนางสาวบุษบา ด้วงนาค (Shopee)
19TH06071AP1P33aอภิญญา ศรีภุมมา w

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th20071AK0403Bทรรศนีย์ เพ้งวิริวานนท์ w
2TH03061AK0H17aณัฐวัฒน์ ศรีสำราญ W
3th04031AK23A7Aวรกานต์ วุฒิบัญชร w
4th31011AJZ049a(K.คาโล56414248/รหัสOB0509) L
5th21051AJYEU2Fณัชนิชา มาตรโห้ W
6tH31201AJY0T3bศราวุธ ตะริวงค์L
7TH10011AK8DB9aวัชรากร พรมวัฒF
8TH27161AJZGW2hเอกภพ สงสุแก F
9TH01511AK2EE6aยศกร บุญมั่นF
10TH20011AK5B71Cนิรทัศน์ กองทรัพย์ F
11th41031AJT8U4Gปรีดา สีสาวงค์ F
12TH20011AJUHT7Iอนุพงษ์ สุขจิตรF
13TH01031AJTHA2Cตฤณ กัลยาณลาภ L
14th17011AJUD83Cปานระพี ภักดีL
15tH01281AJV4Y1Cณฐนน หลีวงค์L
16th22081AJVV48bชลธิชา  ประเสริฐสุขL
17th04031AJU2H7Aวรกานต์ วุฒิบัญชร L
18TH21081AJVMK2Dธนากร อนาถรัมย์ L
19EH86039440(THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
20Th48061AJVC14iสุทธิวัฒน์ แก้วแสง L
21TH01511AJUR58Bปัญญะนนท์ ถิ่นสมุทร์ L
22th05011AJVP18Kคัทรียา ฮีมมานะ S
23TH42051AJVZX0Eภูธเนศ สารพลL
24Th21081AJV4K0aศิริลักษณ์ จันทร์ทรง S
25TH03061AJSY23aณัฐวัฒน์ ศรีสำราญL
26Th03051AJWTY5Aศิริพร พลไชย S
27TH09061AJU9W7Dกฤษณา พุ่มทอง S
28TH18021AJTBE5Dเนตรชนก แหลมจะบก S
29th01321AJRU69eสุรศักดิ์ เหลืองอร่าม L
30Th01031AJSKN8eสรศักดิ์ มณีสุข S
31Th43071AJS3D1Bจักรภพ ภูตีนผาL
32Th07041AJTXP2Kปริญญาพร ศรีวิชัย L
33TH01051AK4TT8Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
34tH56141AGTP24Aนัทริดา ปั้นนาค F
35Th60061AGTHS0gต่อศักดิ์ พรมพุกL
36tH04071AGR140Hณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชค S
37th37181AGT7X1aนภาลัย ประจันตะเสน L
38TH07011AGS712aทินภัทร มากผล L
39TH02031AGRUQ0eอารียา โคตรหานามL
40tH01311AJXKN9Aพงษ์ศธร รูปหุ่น L
41TH68081AGQG71Dชนาธิป แก้วชูกูล L
42Th74051AGRN47aนิตยา มาประสม S
43TH24041AGQWT8Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
44TH05011AGRJY2iฤทัยรัตน์ อยู่ทิม S
45EH860391345THสายรุ้ง เกิดน้อย (Shopee)
46EH860391291THสกุลณา บุญปลอด (Shopee)
47EH860391331THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH26011ACW0Q0eกิตติพงศ์ ระวังงาน W
2th04031ACW8Q5Cอัจฉรา พิทักษ์ w
3tH42041ACW4X9Bภูษิณ คชพงษ์ w
4EH860394735THสินธวัฒน์ สินธนบดี (Shopee)
5EH860394770THพงษ์ศิริ เมืองมูล (Shopee)
6EH860394783THสุกัญญา​ พาศิริ (Shopee)
7EH860394797THชยพัทธ์ เดื่อคำ (Shopee)
8th14011ACWF45Mกัญญา ชาวบ้านโพธิ์ S
9th30061ACWC62dสิริวิมล ไชยภา F
10th71111AB8FM7aธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง S
11th50011AB99D0fพชรพล นิ่มมี S
12th21061AB8YV5Eสาธิตา ยึดพวก S
13tH27221AB9B06aคฑาวุฒิ ศรีสวัสดิ์F
14tH45011AB9740aสุกัญญา แซ่หว้าF
15th47191AB91V8Cวิวัฒน์ แซ่เติ๋น L
16th71101AB9K34bซูฮัยมีน บือราเฮง L
17tH22071ABA1Q0cศุภกฤต ภัคกุลวัฒนา L
18th03061AB8TX7jวรรณริสา ปานเจริญ L
19Th01151AB9KS3Aหทัยพัฒน์ พรหมทองนุ่น S
20TH37151ABABW0iศุภชัย พูลชัย S
21tH29011ABAGR9Aเอกพจน์ สำรวมจิต S
22TH43111AB9V19e​ฉัตร​สุดา​ เวฬุว​ณา​รักษ์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH36041A7K194Jยลดา ศรีมารักษ์ S
2tH02011A7JMB5eคุณตั๊ก S
3EH860390659THคุณชยพัทธ์ เดื่อคำ (Shopee)
4EH860390716THคุณชนาภา เฉิน (Shopee)
5EH860390702THเบญจา ภู่ถาวร (Shopee)
6tH07011A7MU70lคุณณภัทร ยอดผา W
7TH04021A7KFF8aRatta jim F
8TH05031A7K883Bมนตรี อาฒยะพันธ์ F
9TH74061A7KMB2dสะ มะหมัด F
10Th02041A7NHP7gศรราม สันดอน W
11TH27011A7RAP1Tภัทราวดี นกกาศักดิ์ w
12Th43151A7JT18Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
13TH43071A7MJN3Bไตรภพ  ภูตีนผา L
14th27061A7KMC5dปภัสสร เที่ยงกระโทก L
15TH47021A63Q86Cทุน จ่าหลิ่ง S
16th01311A642T1aณัฐณิชา สุริยชัยเจริญกุล S
17tH03041A63PA8Bอนุธิดา โถน้อย (น้อยนิด) S
18th27011A63VF0Mศศิธร มุ่งแฝงกลาง S
19tH01171A64CH2bรุ่งนภา เจริญงาม S
20TH20011A648T4Eมาดี คำวิเศษ S
21TH47141A63SA8Lพรฤทัย ชูสินตระกูล S
22th61031A64BM3eวรัมพร หยางประเสริฐกุล S
23th46011A64612cมัลลิกา จรัสทอง S
24TH37061A644M9cพีรภรณ์ กรุณา S
25th34011A63VH0Lธิติกร อ่อนสาL
26TH40051A638K0Gกฤษดา ผาอุ L
27TH13101A63F35cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
28TH01081A63HS7aอุดม กตะศิลา L
29th74101A638Q0cภัทราวุธ จันทร์คงช่วย L
30Th20071A63JM9hบุษบา กองสุข L
31tH02031A64Y00eณัฐกานต์ สังข์ทับทิม (น๊อต) L
32tH22011A64KM1dอรัญญา. สกลไชย F
33Th04071A658D0aอภิรดี คำปวง F
34tH71081A657J4dกุลนิษฐ์ พันธ์คง F
35Th31101A653G1Fพลอยพิศ คำแก้ว F
36Th28011A65A56nสาริกา ทรงศิริกุล F
37tH02041A65D12cจิจินดา วงษ์​เคน​F
38TH01301A652C1Aเจมส์ F
39Th44041A65J09hศตคุณ บาตดี F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th54011A2MYU7cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ L
2TH54091A2M847fNoom F
3Th04061A2M1V2dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
4th27081A2N6T3mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
5Th61011A2NC44Aรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
6TH65011A2KU60gปลายฟ้า เท่าฝ่าย L
7tH01401A16WR4Bคุณสุขฤทัย S
8tH67011A17DE9eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
9th20081A15GK5Cติณณภพ เขียวพอ L
10TH47041A166H8bเสาวลักษณ์ หมื่นคำ L
11th64171A17G85dพรณิพา ดวงแก้ว L
12TH24081A14G38Bลลิตา วาระพิลา L
13th01411A14D44Cพิมพ์พิศา ยลประสงค์ L
14TH27011A15VW0Bบุญสิตา รอดพรม L
15Th60011A17A03Aเเสงเดือน หอมทอง
16Th08021A15ZU4Aบัวชมภู สุวรรณพลาย L
17th38011A17PB8aจิรพนธ์ โพธิจักร L
18th01411A14DE2cคุณพิมพ์พิศา ยลประสงค์ w
19tH44041A16MW1eณัฐเสฏฐ์ บิดร w
20tH01211A173D6Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
21TH07011A14HK4cวรรณนิสา พึ่งศรี w
22Th13061A14YN4eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
23th44121A136P2Aศนิตรา สุขะปุณพันธ์ S
24TH37121A16DR2hสายใจ​ สวรรค์​ล้ำ S
25th56011A16AS8Oภูริภัสร์ ชมชาติ S
26TH05091A176M3cสุพรรณี งามสมภาพ S
27Th71111A16RY7Aซาลิม เหมหมัด S
28TH22031A17M10Fอโณทัย ปิ่นแก้ว S
29TH01051A12UG8Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
30TH04021A19T89Bกรรณิการ์ ขาวศรี S
31Th27011A132C8Kอริศรา มณียม S
32Th47011A12YW4Rปาริชาต พรหมมินทร์ S
33Th10091A17QW0bกนกวรรณ วัยเจริญ S
34th03031A17A34eณัฐศริยา ควรพิพัฒน์กุล S
35TH40041A12QV2hภัทรวดี แสนบัว S
36TH05011A14QY0Fคุณธีรภัทร์ เฉลาภักตร์ S
37EH429717456THสุริวรรณ นันทะเส (Shopee)
38tH04061A13425Cเนตรนภิศ จิวัฒนาชวลิตกุล (TIKTOK)
39TH56011A16H99Oจิรายุส ดาวสุข w
40tH07061A13FM4rมนทิรา ยิ้มจันทร์ F
41tH16021A154E9Hฉัตราวุฒิ ศรีวิไล L
42Th37121A17UZ6aภูมรินทร์ ขอดทอง F
43th04061A15GT3bคุณากร ทรายขาว F
44Th01391A156R8Fอัตพล วงศรีลา F
45Th39101A16DX2cนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
46tH38011A194Y6Aธนวัฒน์ ทองไช F
47TH71011A15NH7dณัฐธิดา สะนิ L
48th47011A15B03Dสุชาดา แซ่เอี๋ยว (ไวน์) L
49tH69021A15RS5Gธรรมนูญ แก้สง่า L
50th68051A13FJ7bพงษ์ศิลป์ อบเชย L (0936391975)
51EH429717345THกนกวรรณ ส่องศรี (Shopee)
52EH429717354THสุรเดช จิณณาวัตร (Shopee)
53EH429717368THมนูญ สิริมาลา (Shopee)
54EH429717306THกนิษฐา ศรีประพัด (Shopee)
55Th03041A17W41Bกฤษณา อนุตระกูลชัย w
56th02051A180C4Bมนตรี ลิ w
57th26061A13ZS7lนิฎฐกา สุภาผล w
58tH01161A17Y17Bวรณัน สหพัฒน์สมบัติ w
59th13071A16AF6Hธัญญารัตน์ จานแก้ว L
60tH01091A16SM0Aภิญญดา อ่อนอินทร์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุรูปแบบการส่งชื่อผู้รับ
1tH140719JREZ1aFlashอนุกูล ภู่พวง F
2Th420919JQUZ1gFlashพิมพ์พิดา โพธิ์ชัย L
3EH429710020THไปรษณีย์ EMSนภาพร วังหอม (Shopee)
4EH429710016THไปรษณีย์ EMSสุภาพร แก้ววิเชียร (Shopee)
5Th272919JPN61CFlashศิริธร แหลมจริง F
6tH400219JQ3H5EFlashเกรียงศักดิ์ สร้อยกลางเมือง F
7TH281119JQR65kFlashพงศกร ประสพสุข L
8TH370519JQE49aFlashอิทธิพล กาบินL
9th330319JPXG5FFlashศิริพร วงค์สืบ S
10th561019JQRV8GFlashสุนิสา ภัสสร S
11tH020319H6095AFlashปรมัตถ์ เวียงธรรม S
12th340619H5VV9BFlashจิราพัชร ศิลลา S
13TH480619H6553DFlashวรพงษ์ มะโนธรรม L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th200119E74Q3Pอมรเทพ ประมาณ w
2TH471419E6KS4Aนัยน์ปพร ปานกลัด S
3EH429716800THนาย ธิติ ถือบุญ (Shopee)
4tH010119E6X47bธีระ​ บุญชู​  ( ไปร์ท​ )​ L
5Th280119E6S55Dคุณเลปวรรณ อดุลย์สุข (หน่อย) S
6tH540919E7G21fNoom F
7tH020219E6PT6Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
8tH190619E9470Cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
9Th030119E8XH9cศรสวรรค์ นอกสามเมือง F
10th670219E7425bนันทิยา ศรีหาเนตร S
11TH440419E8272hศตคุณ บาตดี F
12TH411019E8JB6Hผัน ลาวัน F
13th190619E9HS5cวรรณนิสา บุญทรง L
14Th441519E7Q44A จักรพงษ์ เทศงามถ้วน L
15th014719E8581Aน้ำอ้อย แก้วประวัติ L
16Th010519E9TV4dจิชาดา ประพฤติชอบ S
17Th011719E7AD8aกาญจนา S
18th020519E7YX2eกัมปนาท นิพิมาย S
19EH429716637THนิธิตา (แพน) S
20Th711319CWWF7dอานนท์ แสนนาม L
21th250319CX3V8dปนัดดา อุดง L
22th010919CWZS5aภิญญดา อ่อนอินทร์ L
23tH311319CWWQ6gชินดนัย ธนงค์ L
24tH050619CWUN0bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
25TH681619CX2X2cศรีรุ้ง ขุนรัตน์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th5906199R8V5fศศินา บุตรวิเชียร L
2TH4701199RC91dรัญธิดา จีนะจุมปู S
3TH0147199R7P6bนพกร แก่นมั่น S
4EH429716328THชานิดา ศรีสังข์ (Shopee)
5EH429716274THนายกีรติ บูชาทิพย์ (Shopee)
6TH5409198PKP8Aนฤเบศ เต่ามูลละ F
7tH6101198P6B8aออยล์ F
8th2910198PHF5Aรัชนี เก้ารัมย์ L
9tH1206198Q348F นิรันดร์ จิตรคำ L
10tH1902198PCB7fภูวนัตถ์ ศรีสุก L
11tH4301198P9D4Aคมสันต์ ดลเอี่ยม S
12TH7111198PQ81dพลพัต รัตนะ S
13TH3812198PH33gทศพล​ คำเกิด​ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24-25 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH14081962MG0Cสุนิสา พวงบุบผา F
2Th090119637H1Aจิตอารีย ถิรรุ่งเรือง w
3Th68011961YF5bวราภรณ์ แพศักดิ์ F
4Th20101962977aจักรกฤษณ์ อีสา L
5th44081962WJ6Dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร L
6Th47201963302Aสุทธิ​วัฒน์​ กูน​โน L
7Th0108196B117aบุษยมาส สมีเพ็ชร S
8Th2701193SFE7nณัฐพล บุญมาลี L
9EH429715937THนางสาวบุษบา ด้วงนาค (Shopee)
10Th0131193TVP9Aณัฐณิชา สุริยชัยเจริญกุล S
11th6401193SZ66Fนริศร ทรัพยาสาร  F
12TH0506193SKG2Jรุ่งระวี ปรางค์จันทร์ F
13th0122193SR11Cคุณอัฐภิญญา วรสินศิริ (ของครูอิท)  F
14TH4512193SC43dธนากรณ์ พ่อแก้ว F0830264679
15Th5806193TEY2hอัครพล บัวบาน L
16th7101193S672aชุติมณฑน์ ขุนนุ้ยL
17tH0501193U019aอุษา นกขุนทอง S
18tH0403193TJG1aจิรพรรณ อุตมะ S
19tH2001193SUA9eน้ำหวาน งามทรัพย์ S
20Th4418193VR33aยุวดี พุทธคม S
21tH0126193TRF9Aสุชานุช บุญใจ S
22TH0147193VMN5Aณิชกานต์ ชลิตพิบูลย์ S
23EH429715897THธิดารัตน์ แย้มดงพลอง (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH030418YH418hพลอยไพลิน แก้วไกรสร
2th050118XHGE5qจุฑารัตน์ ศุภกุล S
3tH200218XGYV7aภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
4tH491018WEU20cวัชราภรณ์ จันทร์เพ็ชร S
5tH013018WEWC0Aนัฐการ​ต์​ กลิ่นหอม​ F
6tH030318WEYY5bไอยลดา วนพานิช F
7TH560918WEW59dณัฐภัทร ผลพงษ์  F
8tH014118WG051Bส้มเปรี้ยว F
9Th272218WGBP7Aคฑาวุฒิ ศรีสวัสดิ์ L
10Th040218WGGA7fพรชลิศา ยะจะนะ S
11TH040118WGM94gพูดสมร สุลิวง S
12Th660518WG5U2bสุภางค์พิมพ์ จักรกรด S
13tH040218WGRZ9aนัยนา จันทรังษี L
14TH140318WGWR6aศาสตราวุธ กิจพิทยาฤทธิ์  L
15Th210118WGZR6Nอัครพงษ์ บุญมาวงศ์ L
16Th020118WH639Kดวงเดือน คำแก้วL
17EH429707502THธิติพันธ์ แจ้งแสงทอง (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH410418TJ1N3eคมพิทักษ์ จันทะสิงห์หาร w
2TH210518TJ8G9Bธนาธิป วิจิตรพันธ์ w
3Th100418TJBD3Bสุกัญญา ฉิมยาม L
4tH011518TJ5S4aศิรประภา นุภักดิ์ L
5tH380118TJBJ4Fนวพล ปลื้มจิตร L
6tH540118SQZD5pคำสุข ศรีปุริ F
7TH670318SR2X6bมงคล ดำสุวรรณ L
8tH013118SQVD6aนิติพล สามิลา L
9TH040318S9R90A​อภิรักษ์​ พูล​แก้ว F
10tH030618S9BK7dแชมป์ F
11EH429712706THฮัลซาลิฟ มะเละ L
12TH210118S9UD4mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
13th670118S9TZ7eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
14EH429712697THณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ (Shopee)
15Th490118S9NH4Fเปรมปิญา ปัญญามา S
16th200618S9JY0pพัฒน์นรี เรืองเกิด S
17Th080618S9G74Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
18TH015118S92X9Aกิรษา หอมเสียง w
19tH490118S9618cจรัสพลอย อินผูก W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th590118PE606Eเมธัส ยมเกิด L
2th013018PD7Y0Aสถาพร อมรสิน (AcneTalk)
3th580118PDD72pเจษฎา F
4Th010918PCRE8Bพัฒนวัฒน์ บุญ​ประเสริฐ L
5tH270418PCN38fฐิติชญา ไชยพารา F
6Th210118PD7S2BK.เอแคลร์ F
7tH640118PE9X9Jอารีน่า เลิดวงหัต  F
8th740618PE3S3dสะ มะหมัด F
9tH020318PCZY7Aนุติ สิงคำมุง L 095-8547364
10TH470118PESS6dเงิน จ่าหลิ่งL
11Th010718PDYY5bโธมัส บรันเติล  L
12TH340618PE766cวรเวช ภากพรม L
13tH012018PDJB7Aแพรวา แสงสุดL
14tH013618PEB36Aอรรถพันธ์  พฤกษชาติ L
15tH720518N8X41bพรนภา นาคสง่า F
16th250618N8ZP2dไตรภพ หันตุลา S
17tH014918N8PB3dหทัยรัตน์ พานทอง S
18EH429711008THปพิชญา (Shopee)
19EH429710957THนารี สุวรรณชมภู (Shopee)
20EH429710965THคุณ.Noon (Shopee) 
21EH429710943THนารีนาฎ จงสีหา (Shopee)
22TH200718N8TJ8gชลลดา แสงมา(ฟ้า) S
23Th180618N94D6Fชยานันย์ สักทอง F
24CITY010601887ณัฐชนน มาลัยจิตร F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1CITY010601887ณัฐชนน มาลัยจิตร F
2TH014918JBR63hชลธิชา ทองย้อย w
3th421418JB6P3Aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
4TH160118JBYK5lลักษณารีย์ เเก้วมะรัง w
5tH230718JBG37aจักรพันธ์ ดวงจิตต์เจริญ w
6th390118JBM02Kศิริมล โพธิ์ลอด w
7tH470118JBMP4dเงิน จ่าหลิ่ง L
8Th010818JC2C0aอัครพร เกตุแก้ว L
9tH220518JB291dสุธาสินี ขันวิเศษ S
10tH281318JGUA4aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
11EH429688437THศุภโชติ พูลพัฒน์ (Shopee)
12tH120618H8PK6Bสายพิณ  หนูน้อย F
13th280718H9JN5iลดา เกิดไทย F
14TH240118H8FJ7LK.กีรติ F
15th160118H8CX5Lลักษณารีย์ เเก้วมะรัง F
16th710918H9MQ7eธราธร พุ่มจันทร์ F
17TH380418H9UX0lน้ำฝน รักษ์ทอง S
18Th014818H8915Aปกแก้ว นวลคล้ำ L
19tH561218H9A37Dวรรณธน เกิดจันทร์ L
20th310218H8TU9Fสุนิสา คำวัน L
21th490118H7WT0Fเขมิกา. อ้อยงาม L
22Th471218H9427Dสุรีย์วรรณ อึ่งเว้ย L
23th200418H9DQ4Bจันทกานต์ จอมอินทร์ L
24Th681018H8WT1fธีรภัทร อินทร์เเก้ว S
25th281018H7U26lสุนิสา S
26Th013918H8KP3bนภัสวรรณ นิ่มนวล S
27tH430818H7HY2aสุภาวดี ธนูเสริม S
28th013918H7EZ4eสุพรรณนี ทองจันทร์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH470118E5R85dศศิประภา สุชน w
2Th070118E57Y9cวรรณนิสา พึ่งศรี w
3Th740218E5AS1Bอารียา ด้วงดน L
4EH429688304THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
5EH429688264THนายอิทธิพันธ์ โสธรา (Shopee)
6th180618E5HH7Hk จารุวรรณ เที่ยงธรรม F
7th290818E5HA1aบุญถิน นูพิมพ์ F
8TH200118E5EU6dดุจเดือน มาศมหิศักดิ์ S
9th370118CYTM7nพัชรนันท์ เพียรเวชสุนทร S
10TH010718CZ1B6Aจันทร์จิรา  พพรหมรักษ์ F
11EH860745122THคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
12tH560118CYW29Fเจษฎาพร พูลเพิ่ม
13Th390118CYAK7Dอนุรักษ์ อาเดช F
14th013118CYPV9Aนิตยกร ศรีเทียมเงิน L
15TH140718CXSB1lเจนนิเฟอร์ รีแฮก L
16TH431518CY7K3Bปิญาดา  สีลาพัฒน์ L
17Th240118CYKG7Iภูริพัตร แก้วนุช L
18tH011418CYG00eสุวรรณี  บุญน้อย S
19EH429688043THทิพย์มณี  ติยะเกษมสุข S
20tH330218CYXJ3cยศรินทร์ สร้อยสูงเนิน F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17-18 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2905189UR68Eจุฬาลักษณ์ น่าชม F
2Th4604189VE73Cนิตยา รินโพคา W
3tH4314189V6D5Cนพรัตน์ เงียบสดับ W
4EH429703372THธนาวุฒิ มะแล F
5Th6608189UXM5Aเอ็ม F
6EH429703823THวิจิตรา แก้วเอียด (Shopee)
7tH0203189UW00Dบุตรษบา อุปคุณ S
8th1603189V716aสุภัสสรา นิมิตรกอบลาภ L
9th0202189UKS7dพัทยา เอี่ยมสมบัติ L
10TH040318878N1aLisa Klammeesri S
11tH24041886Q36Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
12th59011886ZP1Fสุนิสา ภัสสร S
13TH06061886RG2gประจบ สักสันเทียะ F
14th59011886FP4mสุภาวดี ขัวคีนี F
15tH0504188A9W8Aพัชนารถ ลายสวัสดิ์ F
16Th27081886MA6mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ L
17Th25041885VM9Bสุทธิดา คำปลิว F
18Th020618863K0Aมยุรา  เวทมนต์ บัญชีL
19TH540118863D6cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ L
20tH01211886825aปิยมน ท้าวบรรพต L
21tH01311886F63Aคิว L
22tH01261886BA0Bทัศนี เพียสาระ S
23tH03051885QB1gธีราพร ชมเชย S
24tH22031887G57fอโณทัย ปิ่นแก้ว S
25Th21061887Q37eอนุสรา ปิไชยญาณ S
26th710518874Z6Eสุมนต์ชนก พิรุณ S
27TH47011886WB2bปาริชาต พรหมมินทร์ S
28tH31121887VJ3aวริศรา ประธาน S
29tH630218880S4Aรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
30TH21081887V68Aศิริลักษณ์ จันทร์ทรง S
31Th31131887AD8Bธีมาพร (บีม) S
32TH381318881A5Fสุริยนต์ พรวาปี S
33TH71111888C09Dพลพัต รัตนะ S
34tH120718887P1Lนภัทร พวกพันธ์ S
35Th44151888BY3Aณภัทร์ ประจงดี (bidermax)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th281718236J9Dทนงศักดิ์ อุ้ยรัมย์ L
2Th130618224W2eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
3Th54051823D14Mวรัญชัย ชัยปัน F
4TH69021822H26eพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L
5th02011822268eณัฐพงษ์ บุตรจะโคตร L
6Th150618228E6hศุภชัย ชัยสา L
7tH01381822EJ3Bจินตนา การกระสัง F
8Th04021822BP7aคุณชัยธวัช จันทะพันธ์ F
9EH429704608THธัชพล ใจแสน (Shopee)
10EH429704642THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
11TH4203180ZQQ8cวรารัตน์ แสนตลาด S
12tH61011810072Rสุมาลี สุวรรณแก้ว (โกดังฟาง) S
13TH7111180ZY44eสิริเนตร บุญทิพย์ S
14Th0139180ZT10Eสุพรรณนี ทองจันทร์ S
15TH01051810438Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
16th560118101Q1Oจิรายุส ดาวสุข w
17tH100618107W3aอรรถพร ศึกสพ w
18th520718109X8Pวนัสนันท์ จันทรัตน์ w
19Th1304180ZW82fวสวัตติ์ กาญจนเรืองเด่น w
20th5204180ZAQ0eอรไพลิน สนิทยา w
21tH7007180ZNP3jสโรชา บุญเชิด W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10-15 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH240117YMEE3aWoropol wnichayakornchai w
2th540117YKPX2cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ w
3TH014917YK3A0eสุพิชญา โคตรจันทร์ S
4TH540117YN060Mนำโชค ตั้งจินตนาการ F
5TH711017YMQY6Fนัทดาว มู่สา F
6th301217YMX49Dเพียงตะวัน สนสาย F
7TH430817YMAC6Eรัชฎาภรณ์ แก้วสีขาว F
8tH130517YPFQ9gภาณุพงศ์ พรมชาติ F
9th590617YMMP9aบิลลา F
10tH020217YMHX9Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
11TH670317YK6T1Bนาอิฟ สรรเสริญ F
12th011717YMTD2Bจุฬามณีพร รินทร F
13Th050617YNJR6jภาวิณี ปรางค์จันทร์ F
14TH641917YNY55cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
15Th010917YNGC9dศิรภพ จุลละภมร L
16TH200317YKTT6Cสุภารัตน์ คูณนาเมือง S
17th020317YNTT4eชลธิชา อินนุพัฒน์ L
18TH020217YN543Aวงเดือน พิมพะ L
19th200117YKJV2Iพลากร แก้วอุดม L
20th200717YJVM2Dจักรกฤษณ์​ เหลื่อม​ศรี L
21Th381317YNCD8Dวารี ทองหล่อ L
22EH860759784THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
23Th150517YKZU7Lณภัทร เจิมศิริ L
24Th350817YNNQ7Cพรพิมล สิงหา L
25Th281917YM3E3Bจิราวรรณ ทูลไธสง L
26th180117YN9D2dนิธินันท์ ฐาปนพลายพงษ์ L
27Th100117YM6E9fสุภนิดา รางแดง S
28th040617YKE33Hปภาดา เจียมสง่า S
29Th540117YPAW9bหยาดพิรุณ ยอดคำวัง S
30Th040317X7QG7Aสุภาพร ทวดสุวรรณ์ L
31th711317X8JQ1dอานนท์ แสนนาม L
32tH281217X84D5aธีรเมธ เบ้าพิลา L
33Th420217X8NQ6Iปาณิศา เที่ยงธรรม L
34tH150417X5VH5hอนามิกา มีบุญรอด L
35Th060217X7CK8Cรัฐศาสตร์ เมืองมีศรี L
36TH470717X8X94Dสุทธิดา ลุงกุย L
37tH472017X7K04Aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
38th540917X99F7Dดาวอลิสา ทองอินทร์ L
39th140317X8SR4Aศาสตราวุธ กิจพิทยาฤทธิ์ L
40Th372217X9PT2Bวชิราวุฒิ บุสทิพย์ L
41th070517X9C71bเตือนใจ มุกดา L
42th670117X9EV7Eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
43Th012117X9WA8Aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
44Th250617XEU94dกิตติ กองมาย F
45th260417XEX97Cจตุพร มีบุญญา F
46Th220517XF851Aอรัญญา ปราณี F
47tH012017XECV2Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
48TH620617X6HS7gสุดารัตน์ คำชอบ L
49Th680217X5T57Eมยุรี เผ่าจินดา L
50EH429701270THตวงพร มหิศยา (Shopee)
51EH429701178THสายรุ้ง เกิดน้อย (Shopee)
52EH429701181THตวงพร มหิศยา (Shopee)
53EH429701235THธนภัทร แจ่มแจ้ง (Shopee)
54Th110117X5WW7Kนุขนาฏ โหมดตาด S
55th014217X64W9CNick Yuentrakul S
56Th580117X6EJ2Aปานทิพย์ มหบุญพาชัย S
57tH411017X7U10Cกฤษณศักดิ์ ปาสารักษ์ S
58TH150217X8FC5cภานุพงศ์ ชื่นจิตรชม S
59tH131017X9273cอันดา S
60th360417X7ZM6Jยลดา ศรีมารักษ์ S
61tH240617XDUM1Hพรชัย พิมพ์ทอง S
62Th014717XEQF5Bทิพย์มณี ติยะเกษมสุข S
63TH270117XDZ16Pภูมิ สุพยากรณ์ S
64TH010217X79H4Cร.ต.อ.หญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ S
65tH300417X7525dอุดมลักษณ์ ใจดี S
66tH040217XFG52aคุณ บี S
67th100317XF2G5eอมฤต​ ปลอดห่วง​ S
68tH012217XE324Bอรทัย เทพสุวรรณ S
69TH160117XEKJ4lกนกพร แก้วศรี S
70TH430317XE9K4Bปิยพร บ้านหัวขวา S
71tH030617XF5H7Cนิตยา ปรัชญาเศรษฐ(ร้านของเก่า) S
72TH200417XFXU6Aส้มโอ พิกุลแย้ม S
73Th280117XE5H0Rณัฐวรรณ คะทดรัมย์ S
74Th740517XEFN4Aนิตยา มาประสม S
75TH400517X4MS2Hเจ๊นุช (ขนส่งหนองคาย) S
76Th371217X52M4Hสายใจ​ สวรรค์​ล้ำ S
77th020117X4X81eปิยะดา มุงธิสาร S
78Th450117X52B9kเฟื่องลดา ดาเพ็ง S
79TH640117X57G1Lอรทัย พูลสมบัติ S
80th040117X58A6Lกฤษณา โมบขุนทด S
81Th490817X55V7aชลนิชา อุตะมะ L
82tH013017X4FV6cวรรณา หอมนวล F
83TH400117X6PT7bจิรพันธ์ สรภูมิ L
84EH429701354THGaruna Srimuangmaen (shopee)
85EH429701266THเมธาวิน แสงวงศ์ (shopee)
86EH429701252THสุรเดช จิณณาวัตร (shopee)
87EH429701218THโยธิน เติมผล (shopee)
88EH429701221THนายมงคล ตุ้มเงิน (shopee)
89EH860757766THคุณอัมพร เกตุสุวรรณ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH271617DQC37hเอกภพ สงสุแก F
2Th371517DPUC1Dธิดารัตน์ แย้มดงพลอง W
3tH441817DP024Dณัฐฐิยา บัวเพชร W
4tH020517DQ2D0bมนตรี ลิ w
5tH014717DS772Bพงศภัค นิลเพชร S
6tH700117DRAB9oหฤทัย รอดอุนา F
7Th440217CT965Eพรรวิษา ช่องกลาง W
8tH014917CUCA8hอัญชิสา จันทสร L
9th160117CV4U7Lเกษมณี ผาใต้ L
10TH011517CUM73aศิรประภา นุภักดิ์ L
11TH012717CU8K1bอาลี หวังหมัน S
12tH011817CUH00aนิตยา โต๊ะหวังเนียม S
13tH011417CUTN3Eธีร์ธศา จันปุ่ม S
14TH012717CTU98Bณัฏฐพัชร ภาษะยะวรรณ์ S
15EH86074457@THคุณสุมงคล บุญสำราญ (Shopee)
16th350717CTCE3Bปองขวัญ ทองจันทร์์L 

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 เมษายน 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th6417179W329cศรายุทธ มะณี w
2th2807179V395Iณัฐพร เกิดไทย w
3th7201179UVM6Eมารูฟ ประพฤติชอบ F
4th4203179X852Eสุชาวดี เศรษโฐ L
5Th4714179VXZ3lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
6th2106179X1D2Bชนุดร จันทร์สมุทร์ L
7tH3501179VPE5dคุณนพรัตน์ อินทรพาณิชย์ L
8tH2401178WX14Hกัญชนิศร์ สืบสายเจริญ S
9tH5609178X222dณัฐภัทร ผลพงษ์ F
10th4004178WS25Hภัทรวดี แสนบัว S
11TH3406178X4E0dกัญญารัตน์ สีสงค์ S
12TH2001178X946dแสงธรรม มะลิวรรณ S
13tH3113178X990aลิขิต จันทร์ไทย L
14Th2001178X719gณัฐชา จันทร์ปาน
15th0806178XXC0Eก้องกิจ พนเจริญสวัสดิ์ F
16TH1303178XWY8Cฐนิดา เชี่ยวพรรษา (tiktok)
17EH860745839THกุลนิษฐ์ พันธ์คง F
18Th5404178WTW5aบุษกรณ์  ซาโต้ L
19tH2405178WBV8aวิสุทธิพร มาลัยจิตร F
20tH1506178X4J8hณารตา ทองประไพ L
21Th0114178WYH7Eธนพัฒน์ นาคเจือทอง L
22th4502178WZZ3Dณัฐภรณ์ ผ่านเมือง L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0139161ESF7dสุมินตรา ลาภพูล F
2TH4103161EZ97Aอนพัชทพี่รักษา L
3TH4506161EPZ1Fธนากร แก้วนามไชย L
4TH4211161EH72hสุรชัย สุขสุวรรณ F
5tH2105161E122eธนวัฒน์ มั่งคั่ง L
6tH0406161F6E0Bคุณากร ทรายขาว F
7Th3717161EDE5Fพงศกร รอบคอบ F
8tH0501161EDU6aปิยะพงษ์ บุตรเพชร F
9tH6101161E4J0Sพรหมสุวรรณ เปียมี F
10th4307161E9Z3Bไตรภพ ภูตีนผา L
11th4306161KAQ7Cนที ศรีคุ้มเก่า F
12Th3701161KDR9Dวิลัยวรรณ์ เทวี S
13th2104161E5W0cพรพิศ เลี่ยมสมัย S
14EH860740054THคุณจุฑามาศ (Shhopee)
15tH64011609718Pเกียรติศักดิ์ ใหม่แก้ว S
16Th01251608XE9Dนลินรัตน์ สมบัติโชคธนา S
17tH02011608NX2eคุณตั๊ก S
18tH20051609A02dกันต์​สินี​ เกิด​ปรางค์​สกุล S
19TH272116091H1fดวงใจ นพพลกรัง S
20Th01291609X89Aปพิชญา ชัยนิวัฒนา S
21TH20051608SN0Aอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S
22EH860740142THคุณนัฐรัชม์ เลิศพันธ์ (Shopee)
23EH860740156THจักรกริช พงษ์ดา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH200515WZ6C4Aณัฐพล ยวนใจ F
2EH429690943THสุชาดา เจนสัญญายุทธ F
3tH200115WZB96Iอนุพงษ์ สุขจิตร F
4Th030315WZ5A2Bไอยลดา วนพานิชF
5Th200215X7ZG2bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
6th010515WZRR0Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ L
7Th630215WZMN0Aรัชวัตติ์ สุวรรณวร S
8EH429690974THเอกราช ดีรบรัมย์ (Shopee)
9EH429690890THสุทิวัส ชลธิชาชลาลักษณ์ (Shopee)
10EH429691039THนัตถยา บรรหาร (Shopee)
11EH429691042THคุณปราณี อาดหมาด (Shopee)
12TH013715WZZS0Dปวีณา อุดม S
13th300615VSXT4cสิริวิมล ไชยภา F
14Th540115VT8K8Kดวงกมล ท่านน้อง F
15tH480115VVA38Mณัฐ​ชัย​ ศรีจันตา W
16Th410115VS6V4Nพณิชา ศรีวงษา W
17tH010515VS0U8cทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
18TH680115VSTE7bจันจิรา อุ่ยพัฒน์ w
19TH040115VT378Nวรรณวนัช รักขพันธ์ w
20th131015VU0X3Cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
21TH540915VTKN3fวันชัย แซ่ย่าง L
22Th200115VTUM8Cชยาพล ประสินเดิม S
23Th440915VVM66aเพ็ญประภา ดอนสมจิตร S
24TH390515VWK88Eมณีรัตน์ พรมมาวัน S
25th011715VUP87Aกาญจนา S
26th200615VUPS5Aมนัสนันท์ ธาราดล S
27th050115VU9V2aนพมาศ จันทร์บุญ S
28TH020315WZGC1Bชุลีรัตน์ ครืนูเดชธนัตย์ S
29tH050915X0WC4cสุพรรณี งามสมภาพ S
30th011815WZVB7bวิกานดา ทองพัด S
31th040615VTX24bภาริณี เจียมเมืองปักษ์ S
32TH012015VV296bศิริพร ไชยหานิจ S
33th050115VTDJ5Iฤทัยรัตน์ อยู่ทิม S
34th020315VWDK1bอังคณา วิฑูรย์สุทธิ์ S
35th150215WZR08Lณภัทร เจิมศิริ L
36TH520515VUVK1Fธนชล ติ๊บอุด F
37th200415VUHV3bวรัญญา นาคทวี F
38th680515VT9N7Bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
39TH040215VRWE7Bชัยสิทธิ์ วิฤทธิ์ชัย F
40Th040215VSEB1Fสุรพล พลับชิด L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th020315P4J38fคุณแสงสุรีย์ หงษาบาล F
2Th120115P4DQ1eอมรเทพ ดีเส็ง F
3Th660815P83B6Aเอ็ม F
4TH020615P88W2Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
5TH370115P7Z41Mนิติภูมิ ยาสิงห์ทอง L
6th270715P7UT2bคุณกัมปนาท สิวกระโทก
7tH040115P7NS7nกาญจนา ภักดี S
8tH580615P4Q75hอัครพล บัวบาน L
9TH200715P4UQ5hก้องเกียรติ สุขประเสริฐ S
10th730115N3608dอนงค์นาฏ ยี่สุย S
11Th371215N42S2aชนภัทร รีรมย์ S
12Th040615N3VX5dน.ส.วิรัญญา แก่นจันทร์ F
13tH050115N3PE1Qจุฑารัตน์ ศุภกุล S
14Th160115N3GN1Lกนกพร แก้วศรี S
15TH430815N4N46Aสุภาวดี ธนูเสริม S
16tH350815N32B0Bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
17th311215N38V4hอัญชลี สุนเสียง F
18th210615N3CM0bปิญาภรณ์ มงคล F
19tH040315N3YV5cพิยะดา ปะทิ (น้องนวรัตน์) L
20th530415N21N8Cคุณวุด​ วงนาลิน F
21th460415N3AQ1cนิตยา รินโพคา L
22Th280715N63N0aลดา เกิดไทย F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th030415JBRP6Bเอกกวี F
2th371215JBKA6Gนนบุรินทร์ ประโพธิ์ศรี L
3tH200415JB7M6fสุมินตา​ เกตุแจ้ L
4tH560115JAK65Mพลังกูล ขุนทิพย์ทอง L
5th670115JB2H7Eภูวิศ เมธาสุนทรพจน์ L
6th014115JAZP8Bภัทรวดี ฟองแก้ว S
7EH860738890THคุณฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
8EH860738930THคุณเข็มอัปสร แสนย่าง (Shopee)
9tH010215JBAS2Cร.ต.อ.หญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ S
10Th020315JAPW8Dบุตรษบา อุปคุณ S
11tH070115H5A52Eพายชุมพล น้ำเพ็ชร S
12th050615H5CJ5bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
13TH014815H57S5Aสุกฤติยา ภูมิชัย S
14TH270715H5F86Hคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
15Th011515H54F0aศิรประภา นุภักดิ์ L
16Th370115H56A8Fอาทิตยา วัฒนพงษ์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH411015EP266Hผัน​ ลาวัน F
2tH040615ENY59dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
3Th012515ENYA1bธนวัฒน์ นามแปง L
4th330515EP487Bมลธิชา กู้ภูเขียว F
5EH429691705THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
6tH472015EP5N7aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
7tH130615EP923Eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
8TH280415EP7J5Dกัณฐิกา สนทนา F
9TH150115EPAC0wวนิดา​ ธรรมจง S
10tH220215DTEB0Fรัฐภูมิ รัฐณรงค์ชัย w
11tH010815DTBQ0aวศิน เหมภัสสร F
12TH610115DT8X0fเมธัส ยมเกิด L
13Th140715DSTS4aอนุกูล ภู่พวง F
14th580615DSXG1aพิมพ์ภัทร ศรีหิรัญญะกุล F
15Th371215DSEE8hมนัสชนก มนตรี F
16Th190215DSKC6Aอลิสา ยอดที่รัก S
17TH120115DSQU7cศิริรัตน์ วานิชกุล S
18TH681015DSNA4Fธีรภัทร อินทร์เเก้ว S
19Th080615DS7Y1aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
20EH429698672THคุณธิติ ถือบุญ (Shopee)
21EH429698638THพันธิตร ศิริพรอนุกูล (Shopee)
22TH490415DSAQ6dเพ็ญเพชร จุมปูฟู L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th430315B5G83Dพรกัลยา อุดมรัตน์ F
2tH130515B59C1Aวานนท์ ยินดี F
3TH010115B56U5Bธีระ​ ( ไปร์ท​ )​ L
4Th360415B53W8bธนวัฒน์ แสนนาม L
5tH350315B5029Iเอกราช หัตถประนิต L
6th561015AZU15gสุนิสา ภัสสร S
7Th710115B0775aจิรโรจน์ โรจนวงศ์ชัย S
8EH429693975THพิรุณ สีทน (Shopee)
9EH429694018THคุณณัฐชยา แดงจีน (Shopee)
10th030315A4FU5Eณัฐศริยา ควรพิพัฒน์กุล S
11Th660515A4620bสุภางค์พิมพ์ จักรกรด S
12Th270115A4BV8Aรัตน์นรี สีชมพู S
13EH429694123THคุณวริยา คำศรี (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0206157AD46bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
2Th33011579Z14hเพ็ญนภา พงษ์ถาวร L
3TH4205157A3J1Eภูธเนศ สารพล L
4Th4401157A238eนพรัตน์ เงียบสดับ W
5TH2004157A5N7gธนัยนันท์ ทุมหอม L
6TH2807157A9S3iลดา เกิดไทย F
7Th3701157ADR5nธนัชพร บุรีรัตน์ (โอ๋) F
8EH429699236THJane Leese
9Th0401157AMK9lกฤษณา โมบขุนทด S
10EH860734907THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
11EH860734898THคุณสุชาดา แซ่เอี๋ยว (Shopee)
12EH860734941THชวลิต คีรีสุธาลัย S
13Th01431564JA1aนทาอร เลิศฤทธิ์ S
14Th04011563WR0Gเอก ทองขาวขำ S
15Th20071563S37Hดารณี วัฒนากังชัย S

One thought on “หมายเลขพัสดุ ปี 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *