fbpx

แจ้งหมายเลขพัสดุประจำปี 2020 / 2

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

2. ขนส่งแครี่จะขึ้นต้นด้วย CL xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.carry.co.th/tracking

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1701SZQ655Aปวีณา แสงกฤษ L
2Th2008SZQC99Bอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
3TH2701SZQ3N5tปกรณ์ พิมสร L
4TH2101SZPUZ6gวณิชญาภรณ์ ลิขิต L
5Th2002SZPZA8aคุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
6tH2002SZP8A0fรสสุคนธ์ จันทวงศ์ F
7Th2001SZNX24i พลากร แก้วอุดม L
8EH728348523THนายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน(IT) (Shopee)
9tH1506SZPEB3Jรุ่ง​นภา​ เชี่ยวปัญญา​นันท์ FB
10tH0143SZPSA2Aกนกพล สุริยวงศ์แห W
11th0201SZPSN0Jคุณกวินทิพย์ แดงน้อย
12TH2605SZKZ97Fอารีวรรณ งามฤทธิ์ W
13tH0140SZPX36Bสุวรรณภูมิ ชะนะพล W
14tH4214SZPB09Aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
15th2001SZQAN8dศุภชัย วงษ์ทอง W
16Th6604SZP4C8gอัฐพล สีห้าเเสน W
17Th0139SZM5H0bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
18TH4710SZH536Gบัณฑิตา เป็งจันทร์ L
19tH3301SZKDX8Hลูกคิด หมื่นศรีจันทร์ F
20TH5707SYKKW2aญาณกร วงศ์อุปปา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH7109SWQ0B0aคุณจิดาภา หมัดอ้าดั้ม
2Th0402SWPVA5bน้ำฝน แววนิล S
3th1010SWP1N6Aว่าที่ร.ต.ฤทธิศักดิ์  กุลธราวิทย์ F
4Th0701SW5TY1Aร.อ.กฤษดา ดุเหว่า F
5TH0706SW1XQ5vสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
6th7101SW32A0Aรัตนวลี ภักดีไพบูลย์สกุล F
7th2108SWM428aจุฑากรณ์ ปัณกา F
8tH2701SW0VG2Aชัญญานุช โชตินิกร L
9TH5409SW5S11dอลิสา ทองอินทร์(Jai) L
10TH0206SWKMG5b กรรณิการ์​ อุตวงค์ L
11tH6101SW6G22F อิสริยาภรณ์ จินดาทิพย์ L
12TH0117SW2MS2Bรัตติกร อุ่นแก้ว L
13tH4315SW0KG1bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
14TH0206SW5UK0A จิรายุ ขวาธิจักร L 0925523570
15TH0203SW5Y27bจิดาภา รัตนศรีหา L
16TH0402SWKSB6aมณเฑียร ปัญโญเหียง W
17Th1305SW5W05aวานนท์ ยินดี F
18tH1201SWK3T2aเจนจีรา ราษฏร์ดำรง (เเจน) F
19th1401SW6W84Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
20Th1801SW7M57mเอกพล เยื้องกราย W
21EH728347528THรัชฎา จันต๊ะนาเขต (Shopee)
22EH728347412THนายสหัสวรรษ ชนะพันธ์ (Shopee)
23TH4305SW98J5fนราพร หิรัญภิงคา S
24TH2007SW2YH8gอมรเทพ ประมาณ W
25TH1507SW0QU2Cธธิดา เอื้อภราดร W
   

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH1601SU2BA5nวรรณศิรินทร์ เจนทร F
2tH5601SU2RX3Fณัฐภัทร ผลพงษ์ F
3TH0206SUD3F9bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
4TH4203SU2CW9gศิริวิมล สืบสำราญ F
5th0148SU2YZ6a สิทธิชัย(E1) โชติเวชชกุล W
6TH1601SU2Q30lภัทรวดี ศรีหนานถ W
7th3301SU2FR8Eสนธยา ทิพย์บุญผล F
8tH5608SU2V80Eจิรัชญา พ่วงดี W
9th2712SU2X21Aวิธวินท์ ทับทิม W
10TH0105SU2PF1Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
11RF082965446THนายสหัสวรรษ ชนะพันธ์ (Shopee)
12EH728344433THอินธุอร ราชธานี (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4307SRF7N1Kอนุชา ทั่งศิริ F
2th0205SRJ639bชินวุธ สารศิริ F
3tH0402SRFFH4AKhun Ratta jim F
4Th4805SRF026aณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์ F
5TH2201SRHUG1Fไพศาล ส่วนเสน่ห์ F
6th1701SRFPQ4Dนภาพร พาศรี L
7EH728339795THสุทธิราช​ เหมือนทัด F
8TH6303SRHGT3Nศราวุฒิ ใสไหม W
9Th0112SREJX4aพรพัชร สุรินันท์
10tH1801SRFH76qฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
11Th1404SRHQM9Bนภัสนันท์ ธนกุลศิริวัฒน์ W
12TH3803SRJCS4Hณัฐพล ศิริสุทธิ์ L
13tH3701SRJBJ5Aศศิน​ ดอน​ม​ง​คุณ​ W
14tH7007SRH223jสโรชา บุญเชิด W
15tH1906SREVA1cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
16Th6801SRHVZ1Dกรรณิการ คงช่วย F
17TH1401SRFKS8Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
18tH0120SRJ4V7Bคุณณัฐวดี ศาลางาม
19Th5405SRJFY1Cภราดร สุภาวงค์ L
20TH6409SRHHU1fหญิง F
21th5607SRF8V5eอชิรญา เศษวารี F
22Th3803SREMW8hณัฐพล ศิริสุทธิ์ L
23th0141SREU12bชิษณุพงศ์ เรืองเจริญ(กา ฟิว) L
24Th0107SRERS5cทิพปภา ไชยปัญญา L
25TH3801SRETN6aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
26th5301SQK026gมะลิวรรณ อรรถประจง S
27Th0704SQKH55aกรวิภา S
28EH728343605THโกเมศ นาวาสมุทร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH5003SK6MV8Cอลินา ทองคำ L
2TH2715SK6XC1Cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
3tH1502SK6Y23dจริยาภรณ์ คำพลอย L
4Th7003SK6DB1Fพัชรา แดงลาศ W
5th4506SK6AE0Fวชินันท์ พลหาญ L
6tH3718SK6UV8fศิริศักดิ์ ทองทักษ์ F
7tH6301SK6S27kณัฐธิดา เมืองปาก L
8EH728343512THวันอิสมะแอ สะมาแห F
9tH0147SK6JJ7Cคุณมงคล ดำสุวรรณ
10TH6606SK6HE3aณัฐฑิการ์ พลรบ W
11tH4507SK6RZ2eหนึ่งฤทัย หลาทอง W
12tH0151SK6VX1cสิรารมย์ รมย์มณีย์วานิช s
13EH728339098THคุณแพรวไพลิน บุญเพศ (Shopee)
14EH728339107THศุภชัย จงไกรจักร์ (Shopee)
15tH0204SJNUR2bอธิเทพ รองสวัสดิ์ S
16Th0112SJGAZ2Bนนทศักดิ์ วิมาลี F
17Th6308SJG4F5iปรเมศ ศรีจางวาง F
18tH7401SJFBX9kเอกพล ถวิลมาตร L
19TH2008SJNGT6cสุมินตา เกตุเแจ้ L
20TH1310SJN3J2Cกนกพิชญ์ สุขสวัสดิ์ L
21Th4210SJN8B1Lศราวุธ ทิวาพัฒน์ L
22th1801SJH1T5Dนิธินันท์ ฐาปนพลายพงษ์ L
23tH6101SJMF03Oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
24TH0116SJMUX7bลดาวัลย์ อย่างคุณธรรม F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0105SGK488Aคุณหนึ่ง : 061-561-6242
2TH5407SGJ973Gหนอน’น’ ชา’า’เขียว’ว F
3tH0304SGJ0G0gกัลยารัตน์ ศรีแผ้ว W
4tH7113SGJTF8dสุวภาพ พวงแก้ว F
5tH3201SGJEZ9aวัลลภา จินตชาติ L
6Th2723SGJ6B2cสุจิตรา รัตน์ชุรี L
7tH0306SGKCT6Dพิเชษ เข็มทอง F
8Th2007SGKAM0gอมรเทพ ประมาณ W
9th2004SGK5J7Fธฤดี หุ่นช่างทอง W
10tH1004SGK0R7Bสุกัญญา ฉิมยาม F
11th2501SGJB21Aศุกร์วนา ทรงศรี F
12Th4904SGJWZ7A สรศัก รักษาพล W
13Th6208SGK9A5c สุรินทร์ ดอนเย็น F
14TH3707SFVD99cกัญญาพร อามาตย์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2101SD29N0iวาสนา ศรีภิรมย์ F
2th4201SD2664aนราศักดิ์ ศรีอาราม L
3TH5409SD22B0Fคุณไตร่ตรอง​ วณิชย์​ธน​เจริญ
4th0139SD1P56eภาคภูมิ วันเจียม W
5Th0128SD1N65cกรณ์ดนัย มัยลึกดี W
6th0112SD1SB8Bอาทิตย์ เสาร์วัน L
7Th3113SD1WV7gชินดนัย ธนงค์ L
8Th0402SD1UA8dชนากานต์ จันทร์เปล่ง L
9Th0406SD1V48dอัครพล รักธรรม L
10tH0138SD24R8Bจินตนา การกระสัง F
11TH0606SD1ZD4fนิพนธ์ แก้วสีงาม L
12TH3201SD1XA7dกิริยา เที่ยงแท้ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th4713SB56N4D รัศมี จอมขันเงิน L
2TH2409SB5JB9dชโลธร แสงโชติ F
3th2604SB6E14Cจตุพร มีบุญญา F
4tH0103SB5WE8aจตุภูมิ พูดขุนทด L
5tH0202SBB9U9dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
6th4205SB6110eภูธเนศ สารพล L
7TH2406SB6Z14hวิจิตรา สายป้อง L
8tH0136SB6B29aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
9tH2708SB6528Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
10TH2714SB5AH5aจรณินทร์ ใจชื่น L
11Th0148SB6WF7aอัษฎาวุธ อุปการดี L
12tH0105SB6S43Aทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
13Th7004SB5F73Gกนกวรรณ เพ็ชรโสม F
14Th4210SBBDZ8kศุภรดา บึงลอย L
15tH0148SAA341aพัชรภา พ่อค้า S
16EH728341587THนรินทร์ จงเจตดี (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2008S7P6S8Cวิลัยรัตน์​ มาพันนะ​ F
2TH0303S7PAW6aภัทรพล สุพรรณนอก L
3tH6604S7PFZ8cขวัญฤดี เพ็ญรัตน์ F
4TH5906S7PDQ3aดลยา แสนทน L
5tH0103S7NGY7Dธนกฤต สุทธิจิตต์ L
6tH4711S7N571bฐิตา แสนปัญญา (ทราย1) L
7Th3106S7NBE4Bนพรัตน์ บุญช่วย L
8EH728337772THมูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
9th0103S7NQ93Cตฤณ กัลยาณลาภ (เฟย) L
10tH0134S7N910aณภัทร ซีมาการ (โดนัท) L
11th2810S7ND89aศศิวรรณ พูนนอก F
12EH728337786THค็อยรียะห์ สือมาแอ L
13tH0402S7NE96aมณเฑียร ปัญโญเหียง W
14tH7003S7NPQ0Fพัชรา แดงลาศ W
15EH728337843THสนธยา ทิพย์บุญผล (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0201S5ZTW6fสุธาสินี ทุมพร F
2th1401S55RP4Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
3TH2206S55AC4Aกัญชพร จันทวงศ์ L
4tH2001S55SV9dปกแก้ว นวลคล้ำ L
5Th1310S564Q5Cวชิรญาณ์ L
6TH4710S554M5Cวรปรัชญ์​ สันคำ F
7th0206S56110aมยุรา เวทมนต์ L
8th2004S55UV3Hชลธิชา อัศวสันทัด F
9TH2101S55ZD7eจุไลรัตน์ สมุทรรัตน์ L
10Th0403S551N1aฐปริน สุเดชะ L
11Th3602S55Y38dชนกันต์ จันบุดดี W
12TH2001S55932dแหม่ม​ นาโควงค์ F
13TH3910S567K9cนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
14tH1506S556B2Jรุ่ง​นภา​ เชี่ยวปัญญา​นันท์ FB
15tH0111S549F5Bนางน้อย F
16th0201S542D3hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
17Th0401S55281Nศิริรัตน์ พลภักดี L
18Th2101S56459kสหกันย์ ประทุมยศ W
19TH4101S55N14nภานุวิชญ์ ชินบุตร W
20th5601S56N08mภูษณิศา​ สาเลิศ W
21Th3804S55CE8iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
22tH6801S569G5bนลพรรณ ระประเสริฐ W
23tH0903S55TD9aธนพล ศรีนาค F
24th1906S56DZ4bมาย L
25tH1804S55G63aคุณ ปาริฉัตร เร่งรัด
26tH0118S55Y46bวรัญญา ประสิทธิ์ L
27EH728336919THคุณโซเฟียน เจะหะ F
28TH4911S56R78cรัชนก ปันใย L
29th0142S56N23aวีระวัฒน์ L
30th6101S56Y82Aอัญชิสา สังข์ทอง F
31th0114S54DC8Bชาตินันท์ สุขทอง F
32Th5405S571F8mวรัญชัย ชัยปัน F
33TH2205S56B86Aอรัญญา ปราณี F
34th3117S54JK3cสุทธินี สุพรม W
35Th2006S556D6Oคุณณัฐกมล แซ่โง้ว
36tH6101S54ZD0fนพดล พรมวังขวา W
37TH3014S565W5Dสหกิจ ภิรมกิจ W
38tH2005S55WD3iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S
39th3701S54U49Eอัศรา วงษ์สองคอน S
40EH728336882THชานนท์ บุศรา (Shopee)
41EH728336967THณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0701S05036Eอธิป ธรรมนิยม L
2tH3508S04X74bเอกราช หัตถประนิต L
3tH4210S04QU6lศราวุธ ทิวาพัฒน์ L
4TH0402S04NJ1fสุรพล พลับชิด L
5TH0501S05260qรัฐวิชญ์ ศักดิ์สิริกุล L
6Th0201S040K0Kณัฐนนท์ แบบกัน L
7Th4210S05BJ2Kศุภรดา บึงลอย L
8Th7603S056Z4eฟันรูซ บินอะห์มัด L
9tH3101S059J2aอภิวิชญ์ เกตุอรุณ L
10TH3715S055J7aภินันท์ ละล่าม L
11Th0108S04974aภิญญดา บุญประกอบ L
12th4502S044A2Aมะลิวรรณ เลศธนู F
13th7401S04DV4Kเอกพล ถวิลมาตร L
14tH0108S04A63aอัครพร เกตุแก้ว
15TH0120S04JC7cจุรีพร เอี่ยมชีรางกูร L
16tH0128RZ47G2Aเพ็ชรรัตน์ ดีสุด (พริก) S
17EH728336043THกาญจนา นพภาแก้ว (Shopee)
18TH4005RZ4BB9hKhamla มะนีลา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0101RX1M83Cนันท์ชพร แซนดิน S
2Th0105RX1P04Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
3TH0203RWGGZ8aคุณ ศุภชัย ป้องกันภัย
4th6206RWGEW6aนิคม สายตรี L
5tH2101RWGCX4Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
6TH6001RWG3D8fน้อย​ สารบุญมา L
7Th3705RWG9W6Aอิทธิพล กาบิน L
8Th2102RWFZW7bคุณโชติกา อารีย์ชน L
9Th4704RWFXN9Bธงชัย เลาลี F
10TH0114RWH0P0Eสิทธิพันธ์ เนียมพลับ W
11Th6306RWG7N8bCOD ทัศนีย์ ทีขาว F
12th6801RWGPR8Bพศุตม์ ภิญญานิล F
13tH3901RWGMM3dอนุรักษ์ อาเดช F
14th1203RWGX83Hสมบูรณ์ นุ่มสาตร์ F
15tH4601RWGRC3Bธนวัฒน์ มุกดาเลิศโอฬาร F
16tH0136RWFUM7aชัญญาภัค วรพันธุ์ W
17tH4702RWFBF6eปาลิดา คำนิล w
18Th6105RWFD05fรัตนา ขันกสิกรรม W
19EH728335992THศิริธร แหลมจริง (Shopee)
20EH728336009THนภาพร วังหอม (Shopee)
21th3714RWFEF7cธีระศักดิ์. นามทับ. S
22TH6005RWFHZ3Fสุพรรณษา ฉิมพลี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH728335272THคุณนา j&t (Shopee)
2TH0121RT80S1aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
3Th0149RT7909Dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
4TH1701RT7EZ1bฐานวุฒิ บุญรอด W
5Th0204RT9134Gศรราม สันดอน W
6th2820RT8QE8cวิไลพร เก่งเดช W
7th4405RT7BU7aสิรินุช เหมะธุรินทร์ F
8TH0602RT7FA2hสหภาพ หวังสะแล่ะฮ์ F
9th0201RT8DY3Eเกรียงไกร ใบกว้าง F
10tH4307RT8K75Bจักรภพ ภูตีนผา L
11Th3302RT9AZ3Aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
12TH4303RT95J6dพรกัลยา อุดรัตน์ S
13Th4510RT9DG8eกิตติวัฒน์  จันชะล้ำ S
14TH1003RT7PJ4Eอมฤต​ ปลอดห่วง S
15EH397221147THคุณสงกรานต์ ภูแดงงาม (Shopee)
16EH397221178THสินธวัฒน์ สินธนบดี (Shopee)
17EH397220380THนางสาวพรพิมล สิงหา (บี) , Shopee

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th1004RQ7SU6Dขวัญ L
2TH0117RQ7PK0bจุฬามณีพร รินทร F
3th2004RQ80W0hถวิล อินทะพันธ์ F
4tH1407RQ7W06D ธีรพล จันทร์หอมหวล F
5TH0120RQ7WH3Aปณิดา เหี้ยมหาญ
6TH4506RP2M34Fคุณธนากร แก้วนามไชย
7TH1306RP3AE1dคุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
8th0120RP2R69bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
9Th2105RP2H08fณัชนิชา มาตรโห้ W
10tH0201RP2DP0Jปุณยวัจน์ ยาผิว W
11Th0130RP1VC5Aสุฐิตา ตั้งเจริญศรีวัฒนา W
12TH6801RP1YX3b ธนัชชา ชุ่มใจ W
13EH397220708THทิพย์สุดา กลิ่นจันทร์ (Shopee)
14Th0406RP1ZG6dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
15Th1908RP1MW3eคุณชุติมา F
16TH2910RP25H1i จิราภรณ์ สมานทอง F
17th5001RP26H1Hวราภรณ์ บุญมัติ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0906RKTNC3eศุกฤทัย แก้วศรี F
2TH3801RKZJX1lพัชวรรณ คำชมภู L
3TH0204RM07J1Oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
4TH0206RKZF72bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
5Th5401RKZ3V2cคุณนวรัตน์ ยะแสง
6tH3406RM01D1aคุณสุธินันท์​ บัวเหลา
7Th2005RKZ519Cมุนินทร์ สมนึก (ปอ) L
8TH1702RKZ2C8gจารุกิตติ์ เจริญ​สุข W
9th5801RKZNW6mสุเมธัส กาวีอ้าย W
10Th4404RKZB43gสุกัญญา ศรีประภา L
11Th6505RKZNX8Cอัจฉรา L
12Th0402RKZBA4aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
13th0601RKZFW5cณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์ L
14th1601RKZ846Nพัชรินทร์ นิภา W
15th6308RK2PN3Iศิริพร แสงทิม S
16EH728320216THสุนันทา กฤษสุวรรณ (Shopee)
17EH728328064THคฑาเทพ มรมิ่ง (Shopee)
18EH728328047THณัฐกฤษณ์ อัยราคม (Shopee)
19EH728328078THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
20EH728328081THKhamla มะนีลา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th3801RG2049aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
2tH1506RG0V70eณัชชา เกตุเต็ม F
3th0140RG1RV2Bศิวิการ์ วงษ์ฟั่น W
4Th1010RG1AS4g ธีรดนย์ อินาลา W
5TH2005RG3W23Cบริณต เทพวิวัน W
6Th0204RG10Q3b ศิริรัตน์ โตลอย F
7tH1601RG1SA4aธีรภัทร ปัญญาถม F
8TH0140RG13S9aบัญชา มูลตรีปฐม L
9Th2715RG12P1cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
10TH1902RG22U1Bสุดารัตน์ ยอดยิ่ง F
11TH0304RG2DA0Hปิยะธิดา คำนนท์ W
12th3801RG1PW3lณณิชา เพชรสถาพร W
13tH0514RG1PN8fพิตติกร ศรีโมรา W
14tH7105RG1F06Eนพดล ลักษณะประดิษฐ์ F
15tH2007RG1YF8c วีรวัฒน์ จันตอ F
16th2101RG31Y7Cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
17TH4704RG20V6bธัญยธรณ์ ศิริธัชวารินทร์ F
18TH0131RG1170Aธนพงษ์ แสงเกาะ L
19Th1801RG26Z0Uวลัยพร โตจั่น F
20TH0206RG2QJ9Aภัทธนพล ธรรมเมือง F
21th2908RG1ES4Gศุภกิตติ์ ชัยฉลาด F
22th2717RG1CJ0mกิตติคุณ ไพลดำ L
23th4405RG1VT8Aศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร L
24tH6703RG1HF2bมงคล ดำสุวรรณ L
25tH4706RG16W2iสมนึก ศึกรัมย์ L
26tH0103RG1JG3bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
27TH4505RG1V90Aจเร อุปชิตงาน F
28Th0147RG0X08Bอรรถพล หงษ์ทอง L
29tH0143RG2K04aสุริยันต์ ปรีวาสนา F
30Th4104RG3C85Fจุฬาลักษณ์ น่าชม F
31TH0105RG0UF5Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
32tH6401RG3NY5Aชกากานต์ สมสุข F
33TH4721RG3TG1dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
34TH0106RG3Y46aคุณแสงระวี ชวนสำราญ
35tH0401RG38Y9Fอัจฉราพรรณ พุกสังข์ทอง F
36tH1908RG40Y3Eจุฑามาศ บัววรรณ F
37th2801RG2FT0mอุไรวรรณ เจริญรัมย์ F
38TH3203RG2YB8hวรรณวิสาข์ สมหวัง F
39Th0203RG3R55Eอารียา โคตรหานาม L
40tH3104RG3608gนฤปนาถ บุญสิทธิ์ F
41Th3301RGB3X0Aปริมปภัสร์ โชคสวัสดิ์ W
42TH1804RG2UR8Aสิริชัย ขาวคง W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th5801RBCAW8Aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
2th2007RBC7J8Bบัวบาน เพ็ชรงา L
3Th3204RBBAK1fศิริวรรณ สายสิงห์ L
4tH3311RBBWZ4Bณรงค์กร สิงห์สถิตย์ W
5TH4303RBB6U3dพิไลลักษณ์ อุทัยนิตย์ L
6Th0120RBC3H8Cจุรีพร เอี่ยมชีรางกูร L
7th1506RBBQT9eณัชชา เกตุเต็ม F
8Th0120RBD926bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
9tH0403RBDE33aฐปริน สุเดชะ L
10TH4313RBDH03aCOD รจิตา ภูโด่ง L
11tH0402RBDSR0Aณัฐชาพรรณ ร่มโพธิ์ทอง L
12Th5002RBDYW6Aนุชจณีย์ แดงใส L
13TH6208RBBJS3cสุรินทร์ ดอนเย็นไพร F
14th3508RBBDG8Eวันนิสา​ ทองเวช L
15Th0138RBDM04Aนัทธพงศ์ โสภณ F
16Th4714RBDVR4lคุณณัฐกฤตา ตาก๋า
17Th5601RBE8C4rทิพพยาพัศ ดิษสาคร F
18EH728326341THนายณัฐพงษ์ สุขหนุน (Shopee)
19th5803RADCH7Cเพ็ญพรรณ พักเสียงดี S
20tH3502RADQU4Eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์ S

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *